Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

graag check van log

3 antwoorden
  • Mijn computer gaat weer wat in de vertraging de laatste tijd. Voor alle zekerheid mijn log, vast grote dank voor het controleren. Als ik zelf kijk heb ik het idee dat het ok is, maar beter een keer teveel gevraagd dan een keer te weinig! Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 23:12:29, on 11-11-2006 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) Running processes: D:\WINDOWS\System32\smss.exe D:\WINDOWS\system32\winlogon.exe D:\WINDOWS\system32\services.exe D:\WINDOWS\system32\lsass.exe D:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe D:\WINDOWS\system32\svchost.exe D:\WINDOWS\System32\svchost.exe D:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe D:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe D:\WINDOWS\Explorer.EXE D:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe D:\Program Files\Norton Internet Security\NISUM.EXE D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe D:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb04.exe D:\WINDOWS\system32\hphmon03.exe D:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe D:\Program Files\iRiver\HSeries\iHPDetect.exe D:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe D:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE\opware32.exe D:\Program Files\Musicmatch\Musicmatch Jukebox\mm_tray.exe D:\Program Files\USBToolbox\ResModify.EXE D:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe D:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe D:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_S4I0P1.EXE D:\Program Files\ATI Multimedia\RemCtrl\ATIRW.exe D:\Program Files\FinePixViewer\QuickDCF.exe D:\Program Files\Palm\Hotsync.exe D:\WINDOWS\system32\rundll32.exe D:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe D:\Program Files\Norton Internet Security\ccPxySvc.exe D:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe D:\WINDOWS\system32\ssoftsrv.exe D:\WINDOWS\System32\svchost.exe D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe D:\WINDOWS\system32\HPHipm09.exe D:\Program Files\ICQ\icq.exe D:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe D:\Documents and Settings\Joris\Mijn documenten\hijjack\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.startpagina.nl/ R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = localhost R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen N3 - Netscape 7: user_pref("browser.startup.homepage", "http://www.startpagina.nl/"); (D:\Documents and Settings\Joris\Application Data\Mozilla\Profiles\default\b5u0cs9z.slt\prefs.js) N3 - Netscape 7: user_pref("browser.search.defaultengine", "engine://D%3A%5CProgram%20Files%5CNetscape%5CNetscape%5Csearchplugins%5CSBWeb_01.src"); (D:\Documents and Settings\Joris\Application Data\Mozilla\Profiles\default\b5u0cs9z.slt\prefs.js) O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - D:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - D:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - D:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe" O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] "D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] D:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] D:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb04.exe O4 - HKLM\..\Run: [HPHmon03] D:\WINDOWS\system32\hphmon03.exe O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] D:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe O4 - HKLM\..\Run: [iHP-100] D:\Program Files\iRiver\HSeries\iHPDetect.exe O4 - HKLM\..\Run: [REGSHAVE] D:\Program Files\REGSHAVE\REGSHAVE.EXE /AUTORUN O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] D:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [InCD] D:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe O4 - HKLM\..\Run: [EPSON PictureMate] D:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_S4I0P1.EXE /P17 "EPSON PictureMate" /O6 "USB001" /M "PictureMate" O4 - HKLM\..\Run: [EPSON PictureMate (Kopie 1)] D:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_S4I0P1.EXE /P27 "EPSON PictureMate (Kopie 1)" /O5 "LPT1:" /M "PictureMate" O4 - HKLM\..\Run: [Omnipage] D:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE\opware32.exe O4 - HKLM\..\Run: [MMTray] D:\Program Files\Musicmatch\Musicmatch Jukebox\mm_tray.exe O4 - HKLM\..\Run: [ResModify] D:\Program Files\USBToolbox\ResModify.EXE O4 - HKLM\..\Run: [NVMixerTray] "D:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvMixer\NVMixerTray.exe" O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] D:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] D:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background O4 - HKCU\..\Run: [EPSON PictureMate] D:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_S4I0P1.EXE /P17 "EPSON PictureMate" /M "PictureMate" /EF "HKCU" O4 - HKCU\..\Run: [ATI Remote Control] D:\Program Files\ATI Multimedia\RemCtrl\ATIRW.exe O4 - Global Startup: Exif Launcher.lnk = D:\Program Files\FinePixViewer\QuickDCF.exe O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = ? O4 - Global Startup: HOTSYNCSHORTCUTNAME.lnk = D:\Program Files\Palm\Hotsync.exe O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = D:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://D:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: ATI TV - {44226DFF-747E-4edc-B30C-78752E50CD0C} - D:\Program Files\ATI Multimedia\tv\EXPLBAR.DLL O9 - Extra button: ICQ - {6224f700-cba3-4071-b251-47cb894244cd} - D:\Program Files\ICQ\ICQ.EXE O9 - Extra 'Tools' menuitem: ICQ - {6224f700-cba3-4071-b251-47cb894244cd} - D:\Program Files\ICQ\ICQ.EXE O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O15 - Trusted Zone: *.musicmatch.com O15 - Trusted Zone: *.musicmatch.com (HKLM) O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - D:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - D:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe O23 - Service: BlueSoleil Hid Service - Unknown owner - D:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe O23 - Service: Symantec Password Validation Service (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe O23 - Service: Symantec Proxy Service (ccPxySvc) - Symantec Corporation - D:\Program Files\Norton Internet Security\ccPxySvc.exe O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - D:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe O23 - Service: InCD Helper (InCDsrv) - AHEAD Software - D:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect (navapsvc) - Symantec Corporation - D:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe O23 - Service: Norton Internet Security Accounts Manager (NISUM) - Symantec Corporation - D:\Program Files\Norton Internet Security\NISUM.EXE O23 - Service: Pml Driver - HP - D:\WINDOWS\system32\HPHipm09.exe O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - D:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe O23 - Service: Cryptainer service (ssoftservice) - Cypherix - D:\WINDOWS\SYSTEM32\ssoftsrv.exe O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe O23 - Service: X10 Device Network Service (x10nets) - Unknown owner - D:\PROGRA~1\ATIMUL~1\RemCtrl\x10nets.exe (file missing)
  • trusted zone zelf ingesteld ??
  • [quote:b04055eb39="juisterr"]trusted zone zelf ingesteld ??[/quote:b04055eb39] Nee, niet dat ik het weet, eerlijk gezegd weet ik niet eens hoe dat zou moeten. Ik heb wel het programma musicmatch er op staan, volgens mij kreeg ik dat via desktopsoftware van Logitech toetsenbord er bij en gebruik ik dat om cd's in mp3's om te zetten.

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.