Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Virus niet verwijderbaar

3 antwoorden
  • Sinds gisteren ben ik de niet-gelukkige eigenaar van een virus dat ik niet kan verwijderen! Het virus heet "New Malware.J" (volgens mijn virusscanner) en staat in C:\Windows\Issas1.exe. Het programmatje kan ik niet verwijderen. Gevolgen: Mijn virusprogramma meldt voortdurend dat er een virus is geconstateerd (1) en het opstartadres voor internet wordt na opstarten gewijzigd in "about blank" (2) Vraag: hoe kan ik hier het beste mee omgaan? Mijn logfile (HIJACKTHIS) geeft het volgende aan: Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 0:25:00, on 12-11-2006 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\csrss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE c:\program files\mcafee.com\agent\mcdetect.exe c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcshield.exe c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mctskshd.exe c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\OasClnt.exe c:\program files\mcafee.com\vso\mcvsshld.exe C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MpfService.exe c:\progra~1\mcafee.com\vso\mcvsescn.exe c:\program files\mcafee.com\agent\mcagent.exe C:\Program Files\NovaStor\NovaBACKUP\NMSAccess.exe C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe C:\Program Files\NovaStor\NovaBACKUP\NSENGINE.exe C:\WINDOWS\Mixer.exe D:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MpfTray.exe C:\WINDOWS\System32\snmp.exe C:\WINDOWS\system32\UAService7.exe C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe C:\Program Files\Musicmatch\Musicmatch Jukebox\mm_tray.exe C:\Program Files\HHVcdV7Sys\VC7SecS.exe C:\Program Files\HHVcdV7Sys\VC7Play.exe C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe D:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe C:\Program Files\NovaStor\NovaBACKUP\NbkCtrl.exe C:\WINDOWS\iau1.exe C:\WINDOWS\stisvsq1.exe C:\WINDOWS\svshost1.exe C:\WINDOWS\msqdevl1.exe C:\WINDOWS\mservice1.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe D:\Program Files\FolderShare\FolderShare.exe C:\Program Files\Virtual CD v7\System\VC7Tray.exe C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe C:\WINDOWS\System32\alg.exe C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MpfAgent.exe D:\Downloads\HijackThis\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll O3 - Toolbar: McAfee VirusScan - {BA52B914-B692-46c4-B683-905236F6F655} - c:\progra~1\mcafee.com\vso\mcvsshl.dll O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll O4 - HKLM\..\Run: [C-Media Mixer] Mixer.exe /startup O4 - HKLM\..\Run: [VSOCheckTask] "C:\PROGRA~1\McAfee.com\VSO\mcmnhdlr.exe" /checktask O4 - HKLM\..\Run: [VirusScan Online] C:\Program Files\McAfee.com\VSO\mcvsshld.exe O4 - HKLM\..\Run: [MCAgentExe] c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcagent.exe O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "D:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon O4 - HKLM\..\Run: [MPFExe] C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MpfTray.exe O4 - HKLM\..\Run: [OASClnt] C:\Program Files\McAfee.com\VSO\oasclnt.exe O4 - HKLM\..\Run: [MCUpdateExe] c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcupdate.exe O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot O4 - HKLM\..\Run: [MMTray] "C:\Program Files\Musicmatch\Musicmatch Jukebox\mm_tray.exe" O4 - HKLM\..\Run: [VC7Player] C:\Program Files\HHVcdV7Sys\VC7Play.exe O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] "C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe" -hide O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] D:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [NovaBackup 7 Tray Control] "C:\Program Files\NovaStor\NovaBACKUP\NbkCtrl.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Office Quick Launcher] iau1.exe O4 - HKLM\..\Run: [Internet Connection Wizard] stisvsq1.exe O4 - HKLM\..\Run: [Games Acceleration] svshost1.exe O4 - HKLM\..\Run: [Internet Mail and News] msqdevl1.exe O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Management Console] lssas1.exe O4 - HKLM\..\Run: [Multimedia extensions] mservice1.exe O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [FolderShare] "D:\Program Files\FolderShare\FolderShare.exe" /background O4 - HKCU\..\Run: [Visual Subst] D:\Program Files\Visual Subst\VSubst.exe /startup O4 - HKCU\..\Run: [Internet Connection Wizard] stisvsq1.exe O4 - HKCU\..\Run: [Games Acceleration] svshost1.exe O4 - HKCU\..\Run: [Internet Mail and News] msqdevl1.exe O4 - HKCU\..\Run: [Microsoft Management Console] lssas1.exe O4 - HKCU\..\Run: [Multimedia extensions] mservice1.exe O4 - Global Startup: Adobe Reader Snelle start.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = D:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE O8 - Extra context menu item: Download all by Free Download Manager - file://C:\Program Files\Free Download Manager\dlall.htm O8 - Extra context menu item: Download by Free Download Manager - file://C:\Program Files\Free Download Manager\dllink.htm O8 - Extra context menu item: Download selected by Free Download Manager - file://C:\Program Files\Free Download Manager\dlselected.htm O8 - Extra context menu item: Download web site by Free Download Manager - file://C:\Program Files\Free Download Manager\dlpage.htm O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://D:\PROGRA~1\MICROS~1\Office10\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\npjpi150_05.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\npjpi150_05.dll O9 - Extra button: Spyware Doctor - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - D:\PROGRA~1\SPYWAR~1\tools\iesdpb.dll O9 - Extra button: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - D:\spel\poker\PartyPoker.exe (file missing) O9 - Extra 'Tools' menuitem: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - D:\spel\poker\PartyPoker.exe (file missing) O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra button: MyCom - {8D95B6CE-DEA3-4794-9C03-5ABEDBF40441} - http://www.mycom.nl (file missing) (HKCU) O16 - DPF: {11260943-421B-11D0-8EAC-0000C07D88CF} (iPIX ActiveX Control) - http://www.ipix.com/viewers/ipixx.cab O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204 O16 - DPF: {238F6F83-B8B4-11CF-8771-00A024541EE3} (Citrix ICA Client) - https://193.173.52.106/Citrix/ICAWEB/en/ica32/ica32t.exe O16 - DPF: {4ED9DDF0-7479-4BBE-9335-5A1EDB1D8A21} (McAfee.com Operating System Class) - http://download.mcafee.com/molbin/shared/mcinsctl/nl/4,0,0,84/mcinsctl.cab O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/MsnMessengerSetupDownloader.cab O16 - DPF: {BCC0FF27-31D9-4614-A68E-C18E1ADA4389} (DwnldGroupMgr Class) - http://download.mcafee.com/molbin/shared/mcgdmgr/nl/1,0,0,21/mcgdmgr.cab O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{895AC239-0867-43A1-B2D3-A7C8254D6D25}: NameServer = 194.109.104.104 194.109.6.66 O18 - Protocol: ms-help - {314111C7-A502-11D2-BBCA-00C04F8EC294} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Help\hxds.dll O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\PROGRA~1\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing) O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe O23 - Service: iPod Service (iPodService) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe O23 - Service: McAfee WSC Integration (McDetect.exe) - McAfee, Inc - c:\program files\mcafee.com\agent\mcdetect.exe O23 - Service: McAfee.com McShield (McShield) - McAfee Inc. - c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcshield.exe O23 - Service: McAfee Task Scheduler (McTskshd.exe) - McAfee, Inc - c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mctskshd.exe O23 - Service: McAfee SecurityCenter Update Manager (mcupdmgr.exe) - McAfee, Inc - C:\PROGRA~1\McAfee.com\Agent\mcupdmgr.exe O23 - Service: McAfee Personal Firewall Service (MpfService) - McAfee Corporation - C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MpfService.exe O23 - Service: NMSAccess - Unknown owner - C:\Program Files\NovaStor\NovaBACKUP\NMSAccess.exe O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe O23 - Service: NsEngine - NovaStor Corporation - C:\Program Files\NovaStor\NovaBACKUP\NSENGINE.exe O23 - Service: PC Tools Spyware Doctor (SDhelper) - PC Tools Research Pty Ltd - D:\Program Files\Spyware Doctor\sdhelp.exe O23 - Service: Webroot Spy Sweeper Engine (svcWRSSSDK) - Webroot Software, Inc. - C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\WRSSSDK.exe O23 - Service: SecuROM User Access Service (V7) (UserAccess7) - Sony DADC Austria AG. - C:\WINDOWS\system32\UAService7.exe O23 - Service: Virtual CD v7 Management Service (VC7SecS) - H+H Software GmbH - C:\Program Files\HHVcdV7Sys\VC7SecS.exe Vr. gr. Theo
  • Download [url=http://www.downloads.subratam.org/KillBox.exe]Killbox[/url].([url=http://www.atribune.org/downloads/KillBox.exe]alternatieve download[/url]) Klik op killbox.exe. Kies de optie: "[b:dfdced3117]Delete on reboot[/b:dfdced3117]". [b:dfdced3117]Kopieer[/b:dfdced3117] het volgende vetgedrukt deel: [b:dfdced3117]C:\WINDOWS\iau1.exe C:\WINDOWS\stisvsq1.exe C:\WINDOWS\svshost1.exe C:\WINDOWS\msqdevl1.exe C:\WINDOWS\mservice1.exe [/b:dfdced3117] Open [b:dfdced3117]'file'[/b:dfdced3117] in het killboxmenu bovenaan en kies: [b:dfdced3117]Paste from clipboard[/b:dfdced3117] Je zal zien, het bovenstaande vetgedrukte zal staan in het "Full Path of File to Delete"-veld. Er is een klein pijltje naast dat veld. Als je daarop klikt zal je al die bovenstaande lijntjes (indien bestanden aanwezig) die je gekopieerd hebt zien staan (dit is alvast de bedoeling) Klik op de knop: [b:dfdced3117]All files[/b:dfdced3117] (!Belangrijk!) Daarna, Klik op de rode cirkel met het wit kruisje erin. Killbox zal zeggen dat deze file zal verwijderd worden on reboot.. vraagt om nu te rebooten. Klik YES. Je pc moet nu rebooten. Doe het volgende na de herstart: Start HijackThis nog een keer, kies voor "Do a system scan only" en plaats alleen een vinkje voor de volgende regels: [b:dfdced3117]O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Office Quick Launcher] iau1.exe O4 - HKLM\..\Run: [Internet Connection Wizard] stisvsq1.exe O4 - HKLM\..\Run: [Games Acceleration] svshost1.exe O4 - HKLM\..\Run: [Internet Mail and News] msqdevl1.exe O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Management Console] lssas1.exe O4 - HKLM\..\Run: [Multimedia extensions] mservice1.exe O4 - HKCU\..\Run: [Internet Connection Wizard] stisvsq1.exe O4 - HKCU\..\Run: [Games Acceleration] svshost1.exe O4 - HKCU\..\Run: [Internet Mail and News] msqdevl1.exe O4 - HKCU\..\Run: [Microsoft Management Console] lssas1.exe O4 - HKCU\..\Run: [Multimedia extensions] mservice1.exe O9 - Extra button: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - D:\spel\poker\PartyPoker.exe (file missing) O9 - Extra 'Tools' menuitem: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - D:\spel\poker\PartyPoker.exe (file missing) [/b:dfdced3117] Sluit alle open vensters(behalve HijackThis), klik daarna op "Fix checked" en sluit HijackThis af. Herstart je PC, post een nieuw logje van HijackThis en meldt of er nog problemen zijn ;)
  • Er zijn geen problemen meer; hartelijk dank. Hierbij het nieuwe filetje: Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 21:15:39, on 12-11-2006 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE c:\program files\mcafee.com\agent\mcdetect.exe c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcshield.exe c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mctskshd.exe c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\OasClnt.exe c:\program files\mcafee.com\vso\mcvsshld.exe c:\program files\mcafee.com\agent\mcagent.exe c:\progra~1\mcafee.com\vso\mcvsescn.exe C:\WINDOWS\Mixer.exe C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MpfService.exe C:\Program Files\NovaStor\NovaBACKUP\NMSAccess.exe C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe D:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe C:\Program Files\NovaStor\NovaBACKUP\NSENGINE.exe C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MpfTray.exe C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe C:\Program Files\Musicmatch\Musicmatch Jukebox\mm_tray.exe C:\Program Files\HHVcdV7Sys\VC7Play.exe C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe D:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe C:\Program Files\NovaStor\NovaBACKUP\NbkCtrl.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\WINDOWS\System32\snmp.exe C:\WINDOWS\system32\UAService7.exe C:\Program Files\HHVcdV7Sys\VC7SecS.exe D:\Program Files\FolderShare\FolderShare.exe C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MpfAgent.exe C:\Program Files\Virtual CD v7\System\VC7Tray.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe D:\Program Files\Microsoft Office\Office10\WINWORD.EXE D:\Downloads\HijackThis\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.lnqs.com/theoa01 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll O3 - Toolbar: McAfee VirusScan - {BA52B914-B692-46c4-B683-905236F6F655} - c:\progra~1\mcafee.com\vso\mcvsshl.dll O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll O4 - HKLM\..\Run: [C-Media Mixer] Mixer.exe /startup O4 - HKLM\..\Run: [VSOCheckTask] "C:\PROGRA~1\McAfee.com\VSO\mcmnhdlr.exe" /checktask O4 - HKLM\..\Run: [VirusScan Online] C:\Program Files\McAfee.com\VSO\mcvsshld.exe O4 - HKLM\..\Run: [MCAgentExe] c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcagent.exe O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "D:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon O4 - HKLM\..\Run: [MPFExe] C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MpfTray.exe O4 - HKLM\..\Run: [OASClnt] C:\Program Files\McAfee.com\VSO\oasclnt.exe O4 - HKLM\..\Run: [MCUpdateExe] C:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\McUpdate.exe O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot O4 - HKLM\..\Run: [MMTray] "C:\Program Files\Musicmatch\Musicmatch Jukebox\mm_tray.exe" O4 - HKLM\..\Run: [VC7Player] C:\Program Files\HHVcdV7Sys\VC7Play.exe O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] "C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe" -hide O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] D:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [NovaBackup 7 Tray Control] "C:\Program Files\NovaStor\NovaBACKUP\NbkCtrl.exe" O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [FolderShare] "D:\Program Files\FolderShare\FolderShare.exe" /background O4 - HKCU\..\Run: [Visual Subst] D:\Program Files\Visual Subst\VSubst.exe /startup O4 - Global Startup: Adobe Reader Snelle start.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = D:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE O8 - Extra context menu item: Download all by Free Download Manager - file://C:\Program Files\Free Download Manager\dlall.htm O8 - Extra context menu item: Download by Free Download Manager - file://C:\Program Files\Free Download Manager\dllink.htm O8 - Extra context menu item: Download selected by Free Download Manager - file://C:\Program Files\Free Download Manager\dlselected.htm O8 - Extra context menu item: Download web site by Free Download Manager - file://C:\Program Files\Free Download Manager\dlpage.htm O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://D:\PROGRA~1\MICROS~1\Office10\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\npjpi150_05.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\npjpi150_05.dll O9 - Extra button: Spyware Doctor - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - D:\PROGRA~1\SPYWAR~1\tools\iesdpb.dll O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra button: MyCom - {8D95B6CE-DEA3-4794-9C03-5ABEDBF40441} - http://www.mycom.nl (file missing) (HKCU) O16 - DPF: {11260943-421B-11D0-8EAC-0000C07D88CF} (iPIX ActiveX Control) - http://www.ipix.com/viewers/ipixx.cab O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204 O16 - DPF: {238F6F83-B8B4-11CF-8771-00A024541EE3} (Citrix ICA Client) - https://193.173.52.106/Citrix/ICAWEB/en/ica32/ica32t.exe O16 - DPF: {4ED9DDF0-7479-4BBE-9335-5A1EDB1D8A21} (McAfee.com Operating System Class) - http://download.mcafee.com/molbin/shared/mcinsctl/nl/4,0,0,84/mcinsctl.cab O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/MsnMessengerSetupDownloader.cab O16 - DPF: {BCC0FF27-31D9-4614-A68E-C18E1ADA4389} (DwnldGroupMgr Class) - http://download.mcafee.com/molbin/shared/mcgdmgr/nl/1,0,0,21/mcgdmgr.cab O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{895AC239-0867-43A1-B2D3-A7C8254D6D25}: NameServer = 194.109.104.104 194.109.6.66 O18 - Protocol: ms-help - {314111C7-A502-11D2-BBCA-00C04F8EC294} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Help\hxds.dll O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\PROGRA~1\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing) O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe O23 - Service: iPod Service (iPodService) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe O23 - Service: McAfee WSC Integration (McDetect.exe) - McAfee, Inc - c:\program files\mcafee.com\agent\mcdetect.exe O23 - Service: McAfee.com McShield (McShield) - McAfee Inc. - c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcshield.exe O23 - Service: McAfee Task Scheduler (McTskshd.exe) - McAfee, Inc - c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mctskshd.exe O23 - Service: McAfee SecurityCenter Update Manager (mcupdmgr.exe) - McAfee, Inc - C:\PROGRA~1\McAfee.com\Agent\mcupdmgr.exe O23 - Service: McAfee Personal Firewall Service (MpfService) - McAfee Corporation - C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MpfService.exe O23 - Service: NMSAccess - Unknown owner - C:\Program Files\NovaStor\NovaBACKUP\NMSAccess.exe O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe O23 - Service: NsEngine - NovaStor Corporation - C:\Program Files\NovaStor\NovaBACKUP\NSENGINE.exe O23 - Service: PC Tools Spyware Doctor (SDhelper) - PC Tools Research Pty Ltd - D:\Program Files\Spyware Doctor\sdhelp.exe O23 - Service: Webroot Spy Sweeper Engine (svcWRSSSDK) - Webroot Software, Inc. - C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\WRSSSDK.exe O23 - Service: SecuROM User Access Service (V7) (UserAccess7) - Sony DADC Austria AG. - C:\WINDOWS\system32\UAService7.exe O23 - Service: Virtual CD v7 Management Service (VC7SecS) - H+H Software GmbH - C:\Program Files\HHVcdV7Sys\VC7SecS.exe

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.