Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Kan spyware niet verwijderen

4 antwoorden
  • Ik krijg al een paar dagen de melding van mijn virusscan dat er iets gevonden is. Maar wanneer ik kies voor verwijderen doet hij het wel, alleen krijg ik na een paar minuten weer de melding dat hij hetzelfde heeft gevonden. Wat hij dan vind is bijv. winA.tmp.exe, winB2.tmp.exe, win18.tmp.exe, enz.. Hier is het log: Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 12:57:14, on 12-11-2006 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) Running processes: D:\WINDOWS\System32\smss.exe D:\WINDOWS\system32\winlogon.exe D:\WINDOWS\system32\services.exe D:\WINDOWS\system32\lsass.exe D:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe D:\WINDOWS\system32\svchost.exe D:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe D:\WINDOWS\System32\svchost.exe D:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe D:\WINDOWS\Explorer.EXE D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe D:\Program Files\Norton Internet Security\ISSVC.exe D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe D:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe D:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe D:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE D:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe D:\WINDOWS\System32\svchost.exe D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe D:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe D:\WINDOWS\system32\VTTimer.exe D:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe D:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.EXE D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe D:\Program Files\VIA\RAID\raid_tool.exe D:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\jusched.exe D:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe D:\PROGRA~1\MOZILL~1\FIREFOX.EXE D:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe D:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe D:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\NMain.exe D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe D:\Documents and Settings\Rick Nijenkamp\Bureaublad\hijackthis\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll O2 - BHO: Norton Internet Security - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - D:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O3 - Toolbar: Norton Internet Security - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - D:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd O4 - HKLM\..\Run: [VTTimer] VTTimer.exe O4 - HKLM\..\Run: [VTTrayp] VTtrayp.exe O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] D:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe O4 - HKLM\..\Run: [IMJPMIG8.1] "D:\WINDOWS\IME\imjp8_1\IMJPMIG.EXE" /Spoil /RemAdvDef /Migration32 O4 - HKLM\..\Run: [MSPY2002] D:\WINDOWS\System32\IME\PINTLGNT\ImScInst.exe /SYNC O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002ASync] D:\WINDOWS\System32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /SYNC O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002A] D:\WINDOWS\System32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /IMEName O4 - HKLM\..\Run: [ATICCC] "D:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLIStart.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] "D:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe" -hide O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] D:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer O4 - HKLM\..\Run: [Synchronization Manager] %SystemRoot%\system32\mobsync.exe /logon O4 - HKLM\..\Run: [RaidTool] D:\Program Files\VIA\RAID\raid_tool.exe O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "D:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\jusched.exe" O4 - HKLM\..\Run: [!AVG Anti-Spyware] "D:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe" /minimized O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] D:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [startkey] D:\WINDOWS\system32\nirvana.exe O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = D:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://D:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1160817823861 O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1160817799923 O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - D:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - D:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL O20 - Winlogon Notify: wingdm32 - D:\WINDOWS\SYSTEM32\wingdm32.dll O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - D:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - D:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - D:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe O23 - Service: Automatic LiveUpdate Scheduler - Symantec Corporation - D:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - Anti-Malware Development a.s. - D:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe O23 - Service: Symantec Network Proxy (ccProxy) - Symantec Corporation - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe O23 - Service: ISSvc (ISSVC) - Symantec Corporation - D:\Program Files\Norton Internet Security\ISSVC.exe O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - D:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - D:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - D:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\SAVScan.exe O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - D:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe Ik heb ook www.hijackthis.de geprobeerd maar daar kon ik uit de analyse niet wijzer uit worden. Daarom vraag ik jullie mij te helpen. Alvast bedankt.
  • Download en unzip [url=http://www.atribune.org/downloads/KillBox.exe]Killbox[/url] naar je bureaublad. [url=http://www.killbox.net/downloads/KillBox.exe]Alternatieve download[/url]. [url=http://www.downloads.subratam.org/KillBox.exe]Nog een alternatief[/url]. Klik op killbox.exe. Selecteer de optie "[b:a0bd4ae8c6]Delete on reboot[/b:a0bd4ae8c6]". In het veld "Full Path of File to Delete" kopieer en plak je het volgende: [b:a0bd4ae8c6]D:\WINDOWS\SYSTEM32\wingdm32.dll [/b:a0bd4ae8c6] Klik op de knop: [b:a0bd4ae8c6]single file[/b:a0bd4ae8c6] (!Belangrijk!) Daarna, Klik op de rode cirkel met het wit kruisje erin. Killbox zal zeggen dat deze file zal verwijderd worden on reboot.. vraagt om nu te rebooten. Klik YES. Je pc moet nu rebooten. Doe na de herstart het volgende: Start HijackThis nog een keer, kies voor "Do a system scan only" en plaats alleen een vinkje voor de volgende regels: [b:a0bd4ae8c6]O4 - HKCU\..\Run: [startkey] D:\WINDOWS\system32\nirvana.exe O20 - Winlogon Notify: wingdm32 - D:\WINDOWS\SYSTEM32\wingdm32.dll (file missing)[/b:a0bd4ae8c6] Sluit alle open vensters(behalve HijackThis), klik daarna op "Fix checked" en sluit HijackThis af. Herstart je PC nogmaals en post een logje van HijackThis ter controle, meldt ook of er nog problemen zijn ;)
  • Ik heb je raad opgevolgd en hier is het nieuwe log: Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 16:17:32, on 12-11-2006 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) Running processes: D:\WINDOWS\System32\smss.exe D:\WINDOWS\system32\winlogon.exe D:\WINDOWS\system32\services.exe D:\WINDOWS\system32\lsass.exe D:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe D:\WINDOWS\system32\svchost.exe D:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe D:\WINDOWS\System32\svchost.exe D:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe D:\WINDOWS\Explorer.EXE D:\Program Files\Norton Internet Security\ISSVC.exe D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe D:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe D:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe D:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE D:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe D:\Program Files\Eset\nod32krn.exe D:\WINDOWS\System32\svchost.exe D:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\WRSSSDK.exe D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe D:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe D:\WINDOWS\system32\VTTimer.exe D:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe D:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.EXE D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe D:\Program Files\VIA\RAID\raid_tool.exe D:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\jusched.exe D:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe D:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe D:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe D:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe D:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe D:\Documents and Settings\Rick Nijenkamp\Bureaublad\hijackthis\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - D:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll O2 - BHO: Norton Internet Security - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - D:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O3 - Toolbar: Norton Internet Security - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - D:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd O4 - HKLM\..\Run: [VTTimer] VTTimer.exe O4 - HKLM\..\Run: [VTTrayp] VTtrayp.exe O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] D:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe O4 - HKLM\..\Run: [IMJPMIG8.1] "D:\WINDOWS\IME\imjp8_1\IMJPMIG.EXE" /Spoil /RemAdvDef /Migration32 O4 - HKLM\..\Run: [MSPY2002] D:\WINDOWS\System32\IME\PINTLGNT\ImScInst.exe /SYNC O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002ASync] D:\WINDOWS\System32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /SYNC O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002A] D:\WINDOWS\System32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /IMEName O4 - HKLM\..\Run: [ATICCC] "D:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLIStart.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] "D:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe" -hide O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] D:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer O4 - HKLM\..\Run: [Synchronization Manager] %SystemRoot%\system32\mobsync.exe /logon O4 - HKLM\..\Run: [RaidTool] D:\Program Files\VIA\RAID\raid_tool.exe O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "D:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\jusched.exe" O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] D:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = D:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://D:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll O9 - Extra button: Spyware Doctor - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - D:\PROGRA~1\SPYWAR~2\tools\iesdpb.dll O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1160817823861 O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1160817799923 O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - D:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - D:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL O20 - Winlogon Notify: WRNotifier - D:\WINDOWS\SYSTEM32\WRLogonNTF.dll O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - D:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - D:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - D:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe O23 - Service: Automatic LiveUpdate Scheduler - Symantec Corporation - D:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe O23 - Service: Symantec Network Proxy (ccProxy) - Symantec Corporation - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe O23 - Service: ISSvc (ISSVC) - Symantec Corporation - D:\Program Files\Norton Internet Security\ISSVC.exe O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - D:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - D:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - D:\Program Files\Eset\nod32krn.exe O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - D:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\SAVScan.exe O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - D:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe O23 - Service: PC Tools Spyware Doctor (SDhelper) - PC Tools Research Pty Ltd - D:\Program Files\Spyware Doctor\sdhelp.exe O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe O23 - Service: Webroot Spy Sweeper Engine (svcWRSSSDK) - Webroot Software, Inc. - D:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\WRSSSDK.exe O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe Als ik nog problemen krijg meld ik het wel even.
  • Logje ziet er goed uit :) Doe dit nog om restantjes op te ruimen: Verwijder deze map: C:\[b:0d00d261e6]!Killbox[/b:0d00d261e6]\ Download [url=http://www.atribune.org/ccount/click.php?id=1]ATF cleaner[/url] (gemaakt door Atribune) Dubbelklik op ATF cleaner om het programma te starten. Op het tabblad "Main", plaats je een vinkje bij [b:0d00d261e6]Select All[/b:0d00d261e6]. Klik op de knop [b:0d00d261e6]Empty Selected[/b:0d00d261e6]. Gebruik je ook Firefox als browser: Klik op tabblad "Firefox", plaats een vinkje bij [b:0d00d261e6]Select All[/b:0d00d261e6]. Wil je de door Firefox opgeslagen wachtwoorden behouden, dan klik je in het venster dat verschijnt op "No". (dit haalt het vinkje weer weg bij "Firefox saved passwords") Klik op de knop [b:0d00d261e6]Empty Selected[/b:0d00d261e6]. Gebruik je ook Opera als browser: Klik op tabblad "Opera", plaats een vinkje bij [b:0d00d261e6]Select All[/b:0d00d261e6]. Wil je de door Opera opgeslagen wachtwoorden behouden, dan klik je in het venster dat verschijnt op "No". Klik op de knop [b:0d00d261e6]Empty Selected[/b:0d00d261e6]. Ga naar het tabblad "Main" en klik op de knop [b:0d00d261e6]Exit[/b:0d00d261e6] om het programma af te sluiten. Doe dit nog even: Schakel Systeemherstel uit. Herstart de computer. Schakel Systeemherstel weer in. [url=http://users.pandora.be/marcvn/spyware/1852808.htm]Kijk hier hoe je je systeemherstel moet uitschakelen[/url]. Hiermee verwijder je eventuele restanten van de infecties uit je systeemherstel. Groeten smeenk ;)

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.