Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

is mijn computer schoon ?

4 antwoorden
  • hoi, Tijdens het werken met PSP , kreeg ik de melding dat er een virus gevonden is. Adaware.Aureate applicatie. Deze bestanden heb ik laten verwijderen. Daarna heb ik het schoonmaakplan gevolgd op deze url : http://repelsteeltje.10.forumer.com/viewtopic.php?t=2 Ccleaner vondt niks over het virus. NOD32 vondt daarna het virus nog in System Volume, daar heb ik het laten verwijderen. Spybot vondt niks. Cschredder oook niet. Om zeker te zijn, dat mijn systeem schoon is, heb ik een Hijjack lojgje gemaakt. Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 23:24:36, on 16-11-2006 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\Program Files\Common Files\Macromedia Shared\Service\Macromedia Licensing.exe C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe C:\Program Files\SPAMfighter\SFAgent.exe C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\jusched.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexStoreSvr.exe C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpobnz08.exe C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE C:\Program Files\SpywareGuard\sgmain.exe C:\Program Files\SpywareGuard\sgbhp.exe C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpoevm08.exe C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\Bin\hpoSTS08.exe C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SpybotSD.exe C:\Documents and Settings\Roelof\Bureaublad\HijackThis.exe R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://windowsupdate.microsoft.com/ R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [SPAMfighter Agent] "C:\Program Files\SPAMfighter\SFAgent.exe" update delay 60 O4 - HKLM\..\Run: [High Definition Audio Property Page Shortcut] HDAShCut.exe O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\jusched.exe" O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe" O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe O4 - Startup: SpywareGuard.lnk = C:\Program Files\SpywareGuard\sgmain.exe O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe O4 - Global Startup: hp psc 2000 Series.lnk = C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpobnz08.exe O4 - Global Startup: hpoddt01.exe.lnk = ? O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1160655073452 O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1160663165156 O16 - DPF: {F58E1CEF-A068-4C15-BA5E-587CAF3EE8C6} (MSN Chat Control 4.5) - http://www.chat-united.com/controls/msnchat45.cab O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll O23 - Service: Macromedia Licensing Service - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Macromedia Shared\Service\Macromedia Licensing.exe O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe Kan iemand zeggen of mijn systeem schoon is ? Alvast bedankt. Roelof
  • zover ik kan zien is er niks aan de hand, ervaar je nog problemen dan>?
  • Hoi, Ik ervaar geen problemen maar had gelezen dat Aureate gegevens verzameld en ze naar een server stuurt. En omdat ik op deze computer internetbankier bij de Rabo wil ik geen riscio nemen. Roelof
  • je had het al verwijderd en ik zie ze niet terug in het logje. Niks aan de hand dus. Goed gewerkt. Happy surfing. J

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.