Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

MSN laat computer vastlopen

27 antwoorden
 • Elke keer als ik msn opstart en 2 seconden wacht loopt het hele systeem vast. Hoe komt dat? Ik heb al geprobeerd msn te herinstalleren. Helaas niet gelukt:(
 • Het zou in ieder geval handig zijn om wat meer info te geven over je systeem, dan kunnen andere forum´ers met je mee denken...op deze manier vrees ik dat je geen antwoord krijgt
 • Nou ik weet niet zoveel over me systeem. Maar vroeger deed Msn het makkelijk. Sinds vanavond doet hij het niet meer.
 • Zodra ik me aanmeld (wachtwoord ingevoerd) duurt het 6:34 minuten voordat ik weer normaal op de computer kan. Want me muis kan ik gewoon bewegen maar iets selecteren lukt niet :(. Als ik 2 seconden nadat ik me aangemeld heb, op CTRL+ALT+DELETE druk, en msn afsluit doet hij het gewoon na een paar seconden. -> VRoeger was dit nog nooit gebeurt <-
 • 1. Welke versie van Windows gebruik je? (Start, uitvoeren, winver, OK) 2. Heb je onlangs wat veranderd aan je computer (instellingen, nieuw programma, programma/hardware verwijderd, etc) 3. Heb je systeemherstel al geprobeerd? 4. Een HijackThis log zou handig zijn.
 • 1. Xp pro 2. Niet zover ik weet 3. Ja 4. Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 16:34:45, on 15-1-2007 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.5730.0011) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe C:\Program Files\HPQ\IAM\bin\asghost.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe C:\Program Files\HPQ\Quick Launch Buttons\EabServr.exe C:\Program Files\Java\jre1.5.0\bin\jusched.exe C:\Program Files\hpq\HP Wireless Assistant\HP Wireless Assistant.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe C:\PROGRA~1\CSIM\aim.exe C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe C:\Program Files\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe C:\PROGRA~1\WIDCOMM\BLUETO~1\BTSTAC~1.EXE C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe C:\Program Files\HPQ\SHARED\HPQWMI.exe C:\Program Files\PC Connectivity Solution\NclBTHandler.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe C:\DOCUME~1\TIMODU~1\LOCALS~1\Temp\Rar$EX00.781\HijackThis.exe R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.hp.com/ O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: RunBus Class - {4865F155-CE00-4E93-A414-147844D7C81A} - C:\WINDOWS\system32\tcblioty.dll (file missing) O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O2 - BHO: Hoja Class - {C07F60AC-688D-4F3E-89EC-30B281BDD2CC} - C:\WINDOWS\system32\asclwtfy.dll O2 - BHO: HP Credential Manager for ProtectTools - {DF21F1DB-80C6-11D3-9483-B03D0EC10000} - C:\Program Files\HPQ\IAM\Bin\ItIeAddIN.dll O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAXPnP] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAX] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe /tray O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe O4 - HKLM\..\Run: [SynTPLpr] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe O4 - HKLM\..\Run: [Cpqset] C:\Program Files\HPQ\Default Settings\cpqset.exe O4 - HKLM\..\Run: [eabconfg.cpl] C:\Program Files\HPQ\Quick Launch Buttons\EabServr.exe /Start O4 - HKLM\..\Run: [UpdateManager] "C:\Program Files\Common Files\Sonic\Update Manager\sgtray.exe" /r O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0\bin\jusched.exe O4 - HKLM\..\Run: [hpWirelessAssistant] C:\Program Files\hpq\HP Wireless Assistant\HP Wireless Assistant.exe O4 - HKLM\..\Run: [CognizanceTS] rundll32.exe C:\PROGRA~1\HPQ\IAM\Bin\AsTsVcc.dll,RegisterModule O4 - HKLM\..\Run: [WatchDog] C:\Program Files\InterVideo\DVD Check\DVDCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [PCSuiteTrayApplication] C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe -startup O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background O4 - HKCU\..\Run: [Chckup] C:\WINDOWS\system32\Netverchk.exe O4 - HKCU\..\Run: [CSIM] C:\PROGRA~1\CSIM\aim.exe -cnetwait.odl O4 - HKCU\..\Run: [LifeCU] C:\WINDOWS\system32\BastaYa.exe O4 - HKCU\..\Run: [Uniblue Registry Booster] C:\Program Files\Uniblue\Registry Booster\RegistryBooster.exe /S O4 - Startup: TA_Start.lnk = C:\WINDOWS\system32\dwdsregt.exe O4 - Startup: Think-Adz.lnk = C:\WINDOWS\system32\mwinkoeb.exe O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\reader_sl.exe O4 - Global Startup: Adobe Reader Synchronizer.lnk = C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\AdobeCollabSync.exe O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ? O4 - Global Startup: DVD Check.lnk = C:\Program Files\InterVideo\DVD Check\DVDCheck.exe O8 - Extra context menu item: Verzenden naar &Bluetooth - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0\bin\npjpi150.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0\bin\npjpi150.dll O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-4017 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing) O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing) O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International* O15 - Trusted Zone: http://click.getmirar.com (HKLM) O15 - Trusted Zone: http://click.mirarsearch.com (HKLM) O15 - Trusted Zone: http://redirect.mirarsearch.com (HKLM) O15 - Trusted Zone: http://www.mirarsearch.com (HKLM) O15 - Trusted Zone: http://awbeta.net-nucleus.com (HKLM) O16 - DPF: {02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B} (QuickTime Object) - http://a1540.g.akamai.net/7/1540/52/20061205/qtinstall.info.apple.com/qtactivex/qtplugin.cab O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204 O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL O18 - Protocol: widimg - {EE7C2AFF-5742-44FF-BD0E-E521B0D3C3BA} - C:\WINDOWS\system32\btxppanel.dll O20 - AppInit_DLLs: ASAPHook O20 - Winlogon Notify: OneCard - C:\Program Files\HPQ\IAM\Bin\AsWlnPkg.dll O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe O23 - Service: HP WMI Interface (hpqwmi) - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\HPQ\SHARED\HPQWMI.exe O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect-service (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe O23 - Service: Norton AntiVirus Firewall Monitor Service (NPFMntor) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe O23 - Service: Planner voor Automatische LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
 • [color=#3333FF:8d064e49f6]doet eens normaal doen... t.[/color:8d064e49f6]
 • klopt me log dan?
 • Even een paar verdachte items: [quote:8352ef44c1]O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe O4 - HKCU\..\Run: [LifeCU] C:\WINDOWS\system32\BastaYa.exe O4 - HKCU\..\Run: [Uniblue Registry Booster] C:\Program Files\Uniblue\Registry Booster\RegistryBooster.exe /S O4 - Startup: TA_Start.lnk = C:\WINDOWS\system32\dwdsregt.exe O4 - Startup: Think-Adz.lnk = C:\WINDOWS\system32\mwinkoeb.exe[/quote:8352ef44c1]Verdacht omdat ik ze niet ken. Heb geen tijd om ze te onderzoeken [quote:8352ef44c1]Deze twee zijn sowieso nutteloos als je al MSN messenger gebruikt: O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe[/quote:8352ef44c1] Dit gaat over de Windows messenger, en ik naam aan dat je die niet gebruikt als je MSN messenger gebruikt, of wel? Verder heb je Norton van Symantec, dat wil ook nog wel eens problemen geven heb ik gemerkt. Een iets té enthousiaste beveiliger. Problemen door Norton met MSN heb ik echter nog niet meegemaakt, behalve dat de toegang tot internet geblokeerd werd, maar da's wat anders natuurlijk. Misschien staat er nog wel meer tussen, maar zoals gezegd heb ik nu geen tijd. Misschien is het handig om een keer crapcleaner te draaien, zie www.ccleaner.com . Zal eea aan rommel voor je weghalen.
 • Start je computer eens op in de veilige modus (tijdens het opstarten op F8 drukken), en stel dan MSN zo in dat het niet automatisch opstart als je Windows opstart. :)
 • Oke zal ik doen. En ik wil juist dat msn gelijk opstart, en als ik dat niet doe, en em dan later open, gebeurt der precies hetzelfde
 • even hierheen gemoved; kijk even naar de hjt log pls. t.
 • Installeer hijackthis.exe bijv. in C:\Program Files\[b:fd0d1f6c03]Hijackthis[/b:fd0d1f6c03] Dit in verband met de backups die dit programma maakt. Download [url=http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/combofix.exe][b:fd0d1f6c03]Combofix[/b:fd0d1f6c03][/url] naar je Bureaublad.[list:fd0d1f6c03] Dubbelklik [b:fd0d1f6c03]Combofix.exe[/b:fd0d1f6c03] Volg de instructies, aanvaard de disclaimer door "y" of "Y" te typen. Tijdens het runnen van de fix, [b:fd0d1f6c03]NIET[/b:fd0d1f6c03] in het venster klikken, want dit zal je pc doen vasthangen.[/list:u:fd0d1f6c03] Wanneer de fix voltooid is en na herstart, zal de log [b:fd0d1f6c03]combofix.txt[/b:fd0d1f6c03] openen. [i:fd0d1f6c03]Plaats deze log in je volgende post samen met een nieuw HijackThis log.[/i:fd0d1f6c03] NOTA: Indien je virusscanner reageert met een melding van een scriptuitvoering, mag je dit negeren. Daarna http://www.greyknight17.com/spy/DelO15Domains.inf met rechts aanklikken en kiezen voor doel opslaan als. Zet hem maar op je bureaublad onder de naam DelO15Domains.inf Klik nu met rechts op het bestand 'DelO15Domains.inf' en kies Installeren. (van de installatie merk je verder niets!) Start Hijackthis op en kies voor 'Do a system scan only' Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd: [b:fd0d1f6c03] O2 - BHO: RunBus Class - {4865F155-CE00-4E93-A414-147844D7C81A} - C:\WINDOWS\system32\tcblioty.dll (file missing) O2 - BHO: Hoja Class - {C07F60AC-688D-4F3E-89EC-30B281BDD2CC} - C:\WINDOWS\system32\asclwtfy.dll O4 - HKCU\..\Run: [Chckup] C:\WINDOWS\system32\Netverchk.exe O4 - HKCU\..\Run: [LifeCU] C:\WINDOWS\system32\BastaYa.exe O4 - Startup: TA_Start.lnk = C:\WINDOWS\system32\dwdsregt.exe O4 - Startup: Think-Adz.lnk = C:\WINDOWS\system32\mwinkoeb.exe O20 - AppInit_DLLs: ASAPHook [/b:fd0d1f6c03] Sluit alle vensters behalve Hijackthis Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen. Start je verkenner en zoek naar de dikgedrukte mappen/bestanden.(indien nog aanwezig) en verwijder die. C:\WINDOWS\system32\[b:fd0d1f6c03]tcblioty.dll[/b:fd0d1f6c03] C:\WINDOWS\system32\[b:fd0d1f6c03]asclwtfy.dll[/b:fd0d1f6c03] C:\WINDOWS\system32\[b:fd0d1f6c03]Netverchk.exe[/b:fd0d1f6c03] C:\WINDOWS\system32\[b:fd0d1f6c03]BastaYa.exe[/b:fd0d1f6c03] C:\WINDOWS\system32\[b:fd0d1f6c03]dwdsregt.exe[/b:fd0d1f6c03] C:\WINDOWS\system32\[b:fd0d1f6c03]mwinkoeb.exe[/b:fd0d1f6c03] [b:fd0d1f6c03][color=blue:fd0d1f6c03]Je Java software is verouderd.[/color:fd0d1f6c03][/b:fd0d1f6c03] oudere versies hebben lekken die malware de kans geeft om zich te installeren op je systeem. [b:fd0d1f6c03]Doe eerst deze stappen om Java te de-installeren en de nieuwere versie te installeren:[/b:fd0d1f6c03][list:fd0d1f6c03] [*:fd0d1f6c03]Download de nieuwste versie hier: [b:fd0d1f6c03][url=http://java.sun.com/javase/downloads/index.jsp]Java Runtime Environment (JRE) 6 [/url][/b:fd0d1f6c03]. [*:fd0d1f6c03]Scroll naar beneden tot waar er staat: "[i:fd0d1f6c03]Java Runtime Environment (JRE) 6 The J2SE Runtime Environment (JRE) allows end-users to run Java applications.[/i:fd0d1f6c03]". [*:fd0d1f6c03]Klik dan rechts op de "[b:fd0d1f6c03]>>Download[/b:fd0d1f6c03]" knop. [*:fd0d1f6c03]Vink het volgende aan waar er staat: "[b:fd0d1f6c03][i:fd0d1f6c03]Accept[/b:fd0d1f6c03] License Agreement[/i:fd0d1f6c03]". [*:fd0d1f6c03]De pagina zal herladen. [*:fd0d1f6c03]Klik op de link: [b:fd0d1f6c03]Windows Offline Installation, Multi-language[/b:fd0d1f6c03]. De download zal starten, sla deze op je bureaublad op. [*:fd0d1f6c03]Sluit alle programma's die eventueel open zijn - Zeker je web browser! [*:fd0d1f6c03]Ga dan naar [b:fd0d1f6c03]Start[/b:fd0d1f6c03] > [b:fd0d1f6c03]Configuratiescherm[/b:fd0d1f6c03] en dubbelklik op [b:fd0d1f6c03]software[/b:fd0d1f6c03] en verwijder alle oudere versies van Java. [*:fd0d1f6c03]Vink alles aan met Java Runtime Environment (JRE of J2SE) in de naam. [*:fd0d1f6c03]Klik dan op [b:fd0d1f6c03]Verwijderen[/b:fd0d1f6c03] of [b:fd0d1f6c03]Wijzig/Verwijder[/b:fd0d1f6c03] knop. [*:fd0d1f6c03]Herhaal dit tot alle oudere versies verdwenen zijn. [*:fd0d1f6c03]Na het verwijderen van alle oudere versies, herstart dan je pc. [*:fd0d1f6c03]Dubbelklik dan op [b:fd0d1f6c03]jre-6-windows-i586.exe[/b:fd0d1f6c03] op je bureaublad om de nieuwste versie van Java te installeren. [/list:u:fd0d1f6c03] aub plaatsen het combofixlogje een nieuw HJT logje vertel eens of de klachten al minder zijn.
 • [b:e4e859bcef]Nog steeds is msn ZOOO langzaam om op te starten en nog steeds loopt me pc dan vast[/b:e4e859bcef] [b:e4e859bcef]COMBOFIX LOG[/b:e4e859bcef] "Timo Dubbeldam" - 07-01-16 19:15:34 Service Pack 2 ComboFix 07-01-16.2 - Running from: "C:\Documents and Settings\Timo Dubbeldam\Desktop" ((((((((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2006-12-16 to 2007-01-16 )))))))))))))))))))))))))))))))))) 2007-01-16 16:37 <DIR> d-------- C:\DOCUME~1\TIMODU~1\Application Data\Lavasoft 2007-01-16 16:25 51,072 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\ikhlayer.sys 2007-01-16 16:25 30,592 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\ikhfile.sys 2007-01-16 16:25 <DIR> d-a------ C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\Application Data\TEMP 2007-01-16 16:25 <DIR> d-------- C:\Program Files\Spyware Doctor 2007-01-16 16:25 <DIR> d-------- C:\DOCUME~1\TIMODU~1\Application Data\PC Tools 2007-01-16 16:23 78,336 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\ssi.sys 2007-01-16 16:23 102,912 --a------ C:\WINDOWS\system32\islzma.dll 2007-01-16 16:23 <DIR> d-------- C:\Program Files\Webroot 2007-01-16 16:23 <DIR> d-------- C:\DOCUME~1\TIMODU~1\Application Data\Webroot 2007-01-16 16:23 <DIR> d-------- C:\DOCUME~1\LOCALS~1\Application Data\Webroot 2007-01-16 16:22 <DIR> d-------- C:\Program Files\Lavasoft 2007-01-16 16:22 <DIR> d-------- C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\Application Data\Spybot - Search & Destroy 2007-01-16 16:21 118,784 --a------ C:\WINDOWS\system32\MSSTDFMT.DLL 2007-01-16 16:21 <DIR> d-------- C:\Program Files\SpywareBlaster 2007-01-16 16:20 502,368 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\amon.sys 2007-01-16 16:20 274,432 --a------ C:\WINDOWS\system32\imon.dll 2007-01-16 16:10 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\system32\GroupPolicy 2007-01-16 16:09 <DIR> d-------- C:\Program Files\Hitman Pro 2007-01-16 15:27 <DIR> d-------- C:\Program Files\CCleaner 2007-01-14 17:16 <DIR> d-------- C:\Program Files\Uniblue 2007-01-14 17:16 <DIR> d-------- C:\DOCUME~1\TIMODU~1\Application Data\Uniblue 2007-01-14 17:09 45,321 --a------ C:\WINDOWS\system32\CAUnst.exe 2007-01-14 17:09 421,888 --a------ C:\WINDOWS\system32\asclwtfy.dll 2007-01-14 17:09 36,864 --a------ C:\WINDOWS\system32\wbhlkwjx.exe 2007-01-14 17:04 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\system32\appmgmt 2007-01-14 16:32 <DIR> d-------- C:\Program Files\MSN Messenger 2007-01-14 15:47 76,560 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\tmcomm.sys 2007-01-14 15:46 <DIR> d-------- C:\DOCUME~1\TIMODU~1\.housecall6.6 2007-01-14 00:06 <DIR> d-------- C:\DOCUME~1\TIMODU~1\Application Data\Nokia 2007-01-14 00:06 <DIR> d-------- C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\Application Data\PC Suite 2007-01-14 00:05 50,688 --a------ C:\WINDOWS\system32\nmwcdcls.dll 2007-01-14 00:05 <DIR> d-------- C:\Program Files\PC Connectivity Solution 2007-01-14 00:05 <DIR> d-------- C:\Program Files\Nokia 2007-01-14 00:05 <DIR> d-------- C:\Program Files\DIFX 2007-01-14 00:05 <DIR> d-------- C:\Program Files\Common Files\PCSuite 2007-01-14 00:05 <DIR> d-------- C:\Program Files\Common Files\Nokia 2007-01-14 00:05 <DIR> d-------- C:\DOCUME~1\TIMODU~1\Application Data\PC Suite 2007-01-13 10:11 <DIR> d-------- C:\DOCUME~1\TIMODU~1\Application Data\Jasc 2007-01-13 09:01 <DIR> d-------- C:\Program Files\Security Task Manager 2007-01-13 09:01 <DIR> d-------- C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\Application Data\SecTaskMan 2007-01-13 09:00 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\ie7updates 2007-01-12 22:09 <DIR> d-------- C:\Program Files\Jasc Software Inc 2007-01-10 16:47 <DIR> d-------- C:\DOCUME~1\TIMODU~1\Application Data\RadLight Company 2007-01-10 16:46 <DIR> d-------- C:\Program Files\RadLight Company 2007-01-09 19:56 <DIR> d-------- C:\DOCUME~1\TIMODU~1\.gimp-2.2 2007-01-08 15:45 <DIR> d-------- C:\DOCUME~1\TIMODU~1\Application Data\DivX 2007-01-08 15:44 <DIR> d-------- C:\Program Files\DivX 2007-01-05 16:12 4,682 --a------ C:\WINDOWS\system32\npptNT2.sys 2007-01-05 16:05 <DIR> d-------- C:\Program Files\NEXON 2007-01-05 13:41 <DIR> d-------- C:\DOCUME~1\TIMODU~1\Application Data\Adobe 2007-01-05 13:38 <DIR> d-------- C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\Application Data\Adobe 2007-01-05 13:32 <DIR> d-------- C:\Program Files\Common Files\Adobe 2007-01-04 10:25 <DIR> d-------- C:\DOCUME~1\TIMODU~1\Application Data\Apple Computer 2007-01-04 10:21 <DIR> d-------- C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\Application Data\Apple Computer 2007-01-04 10:17 <DIR> d-------- C:\Program Files\QuickTime 2007-01-03 23:17 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\aim95 2007-01-03 23:17 <DIR> d-------- C:\Program Files\CSIM 2007-01-03 11:24 <DIR> d-------- C:\DOCUME~1\TIMODU~1\Application Data\InterVideo 2007-01-02 19:08 9,600 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\hidusb.sys 2007-01-02 19:08 12,160 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\mouhid.sys 2007-01-02 18:48 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\Sun 2007-01-02 18:48 <DIR> d-------- C:\DOCUME~1\TIMODU~1\Application Data\Sun 2007-01-02 12:04 <DIR> d-------- C:\ATI 2007-01-02 11:43 43,520 --a------ C:\WINDOWS\system32\CmdLineExt03.dll 2007-01-01 17:54 <DIR> d-------- C:\Program Files\BitTorrent 2007-01-01 17:54 <DIR> d-------- C:\DOCUME~1\TIMODU~1\Application Data\BitTorrent 2007-01-01 03:03 24 --a------ C:\WINDOWS\system32\sysogg.dll 2006-12-30 20:04 <DIR> d-------- C:\DOCUME~1\TIMODU~1\Application Data\Google 2006-12-30 13:02 233,472 --a------ C:\WINDOWS\system32\lame_enc.dll 2006-12-30 13:02 1,703,936 --a------ C:\WINDOWS\system32\NCTAudioFile.dll 2006-12-30 13:02 <DIR> d-------- C:\Program Files\MP3 Converter Simple 2006-12-29 23:54 <DIR> d-------- C:\Program Files\Audacity 2006-12-27 21:28 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\system32\LogFiles 2006-12-26 20:17 <DIR> d-------- C:\Program Files\DAEMON Tools 2006-12-26 20:06 639,224 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\sptd.sys 2006-12-26 15:01 <DIR> d-------- C:\DOCUME~1\TIMODU~1\Application Data\Mijn Battle for Middle-earth bestanden 2006-12-26 14:50 <DIR> d-------- C:\DOCUME~1\LOCALS~1\Application Data\Symantec 2006-12-26 14:47 <DIR> d-------- C:\Games 2006-12-26 12:18 <DIR> d-------- C:\Program Files\XoftSpySE 2006-12-26 12:01 <DIR> d-------- C:\Program Files\Enigma Software Group 2006-12-26 11:49 <DIR> d-------- C:\Program Files\SymNetDrv 2006-12-26 11:40 928 --a------ C:\WINDOWS\system32\winpfz32.sys 2006-12-26 11:40 36,864 --a------ C:\WINDOWS\system32\slimusfg.exe 2006-12-26 11:40 24,576 --a------ C:\WINDOWS\system32\msxml3a.dll 2006-12-26 09:49 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\system32\PreInstall 2006-12-26 04:29 <DIR> d--hs---- C:\System Volume Information 2006-12-26 00:07 <DIR> d-------- C:\DOCUME~1\TIMODU~1\Shared 2006-12-26 00:07 <DIR> d-------- C:\DOCUME~1\TIMODU~1\Incomplete 2006-12-25 23:37 <DIR> d-------- C:\Program Files\LimeWire 2006-12-25 23:36 <DIR> d-------- C:\DOCUME~1\TIMODU~1\.limewire 2006-12-25 22:10 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\WBEM 2006-12-25 22:10 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\system32\en-US 2006-12-25 22:08 <DIR> d--h-c--- C:\WINDOWS\ie7 2006-12-25 22:07 23,856 --a------ C:\WINDOWS\system32\spupdsvc.exe 2006-12-25 22:07 121,856 --------- C:\WINDOWS\system32\xmllite.dll 2006-12-25 22:06 <DIR> d--h----- C:\WINDOWS\$hf_mig$ 2006-12-25 22:06 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\network diagnostic 2006-12-25 21:58 <DIR> d-------- C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\Application Data\Windows Genuine Advantage 2006-12-25 21:54 <DIR> d-------- C:\DOCUME~1\TIMODU~1\Contacts 2006-12-25 21:53 3,072 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\audstub.sys 2006-12-25 21:53 <DIR> d----c--- C:\WINDOWS\system32\DRVSTORE 2006-12-25 21:52 87,424 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\irda.sys 2006-12-25 21:52 8,192 --a------ C:\WINDOWS\system32\wshirda.dll 2006-12-25 21:52 57,472 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\redbook.sys 2006-12-25 21:52 46,080 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\smcirda.sys 2006-12-25 21:52 27,136 --a------ C:\WINDOWS\system32\irmon.dll 2006-12-25 21:52 19,584 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\rasirda.sys 2006-12-25 21:52 152,576 --a------ C:\WINDOWS\system32\irftp.exe 2006-12-25 21:51 8,832 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\wmiacpi.sys 2006-12-25 21:51 74,240 --a------ C:\WINDOWS\system32\usbui.dll 2006-12-25 21:51 6,400 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\enum1394.sys 2006-12-25 21:51 5,504 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\intelide.sys 2006-12-25 21:50 9,344 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\compbatt.sys 2006-12-25 21:50 14,080 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\CmBatt.sys 2006-12-25 21:50 14,080 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\battc.sys 2006-12-25 21:49 9,936 --a------ C:\WINDOWS\system\LZEXPAND.DLL 2006-12-25 21:49 9,008 --a------ C:\WINDOWS\system\VER.DLL 2006-12-25 21:49 85,020 --a------ C:\WINDOWS\system32\dgsetup.dll 2006-12-25 21:49 82,944 --a------ C:\WINDOWS\system\OLECLI.DLL 2006-12-25 21:49 8,704 --a------ C:\WINDOWS\system32\batt.dll 2006-12-25 21:49 8,192 -ra------ C:\WINDOWS\system32\kbdhept.dll 2006-12-25 21:49 74,752 --a------ C:\WINDOWS\system32\storprop.dll 2006-12-25 21:49 7,168 -ra------ C:\WINDOWS\system32\kbdcz.dll 2006-12-25 21:49 69,584 --a------ C:\WINDOWS\system\AVICAP.DLL 2006-12-25 21:49 69,120 --a------ C:\WINDOWS\NOTEPAD.EXE 2006-12-25 21:49 68,768 --a------ C:\WINDOWS\system\MMSYSTEM.DLL 2006-12-25 21:49 6,656 -ra------ C:\WINDOWS\system32\kbdycl.dll 2006-12-25 21:49 6,656 -ra------ C:\WINDOWS\system32\kbdsl1.dll 2006-12-25 21:49 6,656 -ra------ C:\WINDOWS\system32\kbdsl.dll 2006-12-25 21:49 6,656 -ra------ C:\WINDOWS\system32\kbdpl.dll 2006-12-25 21:49 6,656 -ra------ C:\WINDOWS\system32\kbdhu.dll 2006-12-25 21:49 6,656 -ra------ C:\WINDOWS\system32\kbdhela3.dll 2006-12-25 21:49 6,656 -ra------ C:\WINDOWS\system32\kbdcz2.dll 2006-12-25 21:49 6,656 -ra------ C:\WINDOWS\system32\kbdcz1.dll 2006-12-25 21:49 6,656 -ra------ C:\WINDOWS\system32\kbdcr.dll 2006-12-25 21:49 6,656 -ra------ C:\WINDOWS\system32\KBDAL.DLL 2006-12-25 21:49 6,144 -ra------ C:\WINDOWS\system32\kbdtuq.dll 2006-12-25 21:49 6,144 -ra------ C:\WINDOWS\system32\kbdtuf.dll 2006-12-25 21:49 6,144 -ra------ C:\WINDOWS\system32\kbdlv1.dll 2006-12-25 21:49 6,144 -ra------ C:\WINDOWS\system32\kbdlv.dll 2006-12-25 21:49 6,144 -ra------ C:\WINDOWS\system32\kbdhela2.dll 2006-12-25 21:49 6,144 -ra------ C:\WINDOWS\system32\kbdgkl.dll 2006-12-25 21:49 6,144 -ra------ C:\WINDOWS\system32\kbdest.dll 2006-12-25 21:49 5,632 -ra------ C:\WINDOWS\system32\kbdro.dll 2006-12-25 21:49 5,632 -ra------ C:\WINDOWS\system32\kbdpl1.dll 2006-12-25 21:49 5,632 -ra------ C:\WINDOWS\system32\kbdmon.dll 2006-12-25 21:49 5,632 -ra------ C:\WINDOWS\system32\kbdlt1.dll 2006-12-25 21:49 5,632 -ra------ C:\WINDOWS\system32\kbdlt.dll 2006-12-25 21:49 5,632 -ra------ C:\WINDOWS\system32\kbdkyr.dll 2006-12-25 21:49 5,632 -ra------ C:\WINDOWS\system32\kbdhu1.dll 2006-12-25 21:49 5,632 -ra------ C:\WINDOWS\system32\kbdhe319.dll 2006-12-25 21:49 5,632 -ra------ C:\WINDOWS\system32\kbdhe220.dll 2006-12-25 21:49 5,632 -ra------ C:\WINDOWS\system32\kbdhe.dll 2006-12-25 21:49 5,632 -ra------ C:\WINDOWS\system32\kbdazel.dll 2006-12-25 21:49 5,120 --a------ C:\WINDOWS\system\SHELL.DLL 2006-12-25 21:49 32,816 --a------ C:\WINDOWS\system\COMMDLG.DLL 2006-12-25 21:49 24,661 --a------ C:\WINDOWS\system32\spxcoins.dll 2006-12-25 21:49 24,064 --a------ C:\WINDOWS\system\OLESVR.DLL 2006-12-25 21:49 19,200 --a------ C:\WINDOWS\system\TAPI.DLL 2006-12-25 21:49 176,157 --a------ C:\WINDOWS\system32\dgrpsetu.dll 2006-12-25 21:49 15,360 --a------ C:\WINDOWS\TASKMAN.EXE 2006-12-25 21:49 13,312 --a------ C:\WINDOWS\system32\irclass.dll 2006-12-25 21:49 126,912 --a------ C:\WINDOWS\system\MSVIDEO.DLL 2006-12-25 21:49 11,264 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\irenum.sys 2006-12-25 21:49 109,456 --a------ C:\WINDOWS\system\AVIFILE.DLL 2006-12-25 21:49 103,424 --a------ C:\WINDOWS\system32\EqnClass.Dll 2006-12-25 21:49 <DIR> dr------- C:\Program Files 2006-12-25 21:49 <DIR> d--hs---- C:\WINDOWS\Installer 2006-12-25 21:49 <DIR> d-------- C:\Program Files\Common Files\SpeechEngines 2006-12-25 21:49 <DIR> d-------- C:\Program Files\Common Files\ODBC 2006-12-25 21:48 <DIR> dr------- C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\Documents 2006-12-25 21:48 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\system32\CatRoot2 2006-12-25 21:48 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\system32\CatRoot 2006-12-25 21:48 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings 2006-12-25 21:41 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\system32\SoftwareDistribution 2006-12-25 21:40 <DIR> dr-hsc--- C:\WINDOWS\system32\dllcache 2006-12-25 21:40 <DIR> dr--s---- C:\WINDOWS\Fonts 2006-12-25 21:40 <DIR> dr------- C:\WINDOWS\Web 2006-12-25 21:40 <DIR> d--hs---- C:\RECYCLER 2006-12-25 21:40 <DIR> d--h----- C:\WINDOWS\inf 2006-12-25 21:40 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\WinSxS 2006-12-25 21:40 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\twain_32 2006-12-25 21:40 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\system32\wins 2006-12-25 21:40 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\system32\wbem 2006-12-25 21:40 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\system32\usmt 2006-12-25 21:40 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\system32\spool 2006-12-25 21:40 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\system32\ShellExt 2006-12-25 21:40 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\system32\Setup 2006-12-25 21:40 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\system32\ras 2006-12-25 21:40 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\system32\oobe 2006-12-25 21:40 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\system32\npp 2006-12-25 21:40 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\system32\mui 2006-12-25 21:40 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\system32\inetsrv 2006-12-25 21:40 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\system32\IME 2006-12-25 21:40 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\system32\icsxml 2006-12-25 21:40 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\system32\ias 2006-12-25 21:40 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\system32\export 2006-12-25 21:40 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\system32\drivers\etc 2006-12-25 21:40 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\system32\drivers\disdn 2006-12-25 21:40 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\system32\drivers 2006-12-25 21:40 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\system32\dhcp 2006-12-25 21:40 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\system32\config 2006-12-25 21:40 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\system32\3com_dmi 2006-12-25 21:40 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\system32\3076 2006-12-25 21:40 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\system32\2052 2006-12-25 21:40 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\system32\1054 2006-12-25 21:40 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\system32\1042 2006-12-25 21:40 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\system32\1041 2006-12-25 21:40 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\system32\1037 2006-12-25 21:40 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\system32\1033 2006-12-25 21:40 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\system32\1031 2006-12-25 21:40 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\system32\1028 2006-12-25 21:40 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\system32\1025 2006-12-25 21:40 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\system32 2006-12-25 21:40 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\system 2006-12-25 21:40 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\security 2006-12-25 21:40 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\Resources 2006-12-25 21:40 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\repair 2006-12-25 21:40 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\Provisioning 2006-12-25 21:40 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\PeerNet 2006-12-25 21:40 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\pchealth 2006-12-25 21:40 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\mui 2006-12-25 21:40 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\msapps 2006-12-25 21:40 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\msagent 2006-12-25 21:40 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\Media 2006-12-25 21:40 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\java 2006-12-25 21:40 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\ime 2006-12-25 21:40 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\Help 2006-12-25 21:40 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\ehome 2006-12-25 21:40 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\Driver Cache 2006-12-25 21:40 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\Debug 2006-12-25 21:40 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\Cursors 2006-12-25 21:40 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\Connection Wizard 2006-12-25 21:40 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\Config 2006-12-25 21:40 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\AppPatch 2006-12-25 21:40 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\addins 2006-12-25 21:40 <DIR> d-------- C:\WINDOWS 2006-12-25 21:32 <DIR> d-------- C:\Program Files\Norton AntiVirus 2006-12-25 21:31 91,904 --a------ C:\WINDOWS\system32\S32EVNT1.DLL 2006-12-25 21:31 124,016 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\SYMEVENT.SYS 2006-12-25 21:31 <DIR> d-------- C:\Program Files\Symantec 2006-12-25 21:31 <DIR> d-------- C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared 2006-12-25 21:31 <DIR> d-------- C:\DOCUME~1\TIMODU~1\Application Data\Symantec 2006-12-25 21:31 <DIR> d-------- C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\Application Data\Symantec 2006-12-25 21:30 204,800 --a------ C:\WINDOWS\system32\IVIresizeW7.dll 2006-12-25 21:30 200,704 --a------ C:\WINDOWS\system32\IVIresizeA6.dll 2006-12-25 21:30 20,480 --a------ C:\WINDOWS\system32\IVIresize.dll 2006-12-25 21:30 192,512 --a------ C:\WINDOWS\system32\IVIresizeP6.dll 2006-12-25 21:30 192,512 --a------ C:\WINDOWS\system32\IVIresizeM6.dll 2006-12-25 21:30 188,416 --a------ C:\WINDOWS\system32\IVIresizePX.dll 2006-12-25 21:30 <DIR> d-------- C:\Program Files\InterVideo 2006-12-25 21:29 344,064 -ra------ C:\WINDOWS\system32\msvcr70.dll 2006-12-25 21:29 221,184 --a------ C:\WINDOWS\system32\wmpns.dll 2006-12-25 21:29 <DIR> d-------- C:\Program Files\Fingerprint Sensor 2006-12-25 21:29 <DIR> d-------- C:\Program Files\AuthenTec 2006-12-25 21:28 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\RegisteredPackages 2006-12-25 21:28 <DIR> d-------- C:\Program Files\Windows Media Connect 2006-12-25 21:27 <DIR> d-------- C:\Program Files\Java 2006-12-25 21:27 <DIR> d-------- C:\Program Files\Common Files\Java 2006-12-25 21:26 32,356 --------- C:\WINDOWS\system32\pusbfd1.sys 2006-12-25 21:25 <DIR> d-------- C:\Program Files\Common Files\Sonic 2006-12-25 21:25 <DIR> d-------- C:\DOCUME~1\TIMODU~1\Application Data\Sonic 2006-12-25 21:24 7,432 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\eabfiltr.sys 2006-12-25 21:24 65,536 --a------ C:\WINDOWS\system32\hpqactn.dll 2006-12-25 21:24 5,220 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\EabUsb.sys 2006-12-25 21:24 425,984 --a------ C:\WINDOWS\system32\hpqPres.dll 2006-12-25 21:24 32,768 --a------ C:\WINDOWS\system32\eabhbrn8.dll 2006-12-25 21:24 225,280 --a------ C:\WINDOWS\system32\cpqinfo.dll 2006-12-25 21:24 109,568 --------- C:\WINDOWS\system32\pxinsi64.exe 2006-12-25 21:24 108,544 --------- C:\WINDOWS\system32\pxcpyi64.exe 2006-12-25 21:24 <DIR> d-------- C:\Program Files\Sonic 2006-12-25 21:24 <DIR> d-------- C:\Program Files\Common Files\SureThing Shared 2006-12-25 21:24 <DIR> d-------- C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\Application Data\hpqwmi 2006-12-25 21:23 94,274 -ra------ C:\WINDOWS\system32\HPBHEALR.DLL 2006-12-25 21:23 69,632 -ra------ C:\WINDOWS\system32\HPMBTPMS.DLL 2006-12-25 21:23 58,368 -ra------ C:\WINDOWS\system32\HPDOMON.DLL 2006-12-25 21:23 49,252 -ra------ C:\WINDOWS\system32\NovPMQueue.DLL 2006-12-25 21:23 49,250 -ra------ C:\WINDOWS\system32\NovPMNdps.DLL 2006-12-25 21:23 40,960 -ra------ C:\WINDOWS\system32\hpmbtppw.dll 2006-12-25 21:23 40,960 -ra------ C:\WINDOWS\system32\HPBMMON.DLL 2006-12-25 21:23 155,648 -ra------ C:\WINDOWS\system32\HPMystPM.DLL 2006-12-25 21:23 135,168 -ra------ C:\WINDOWS\system32\hpmbtprw.dll 2006-12-25 21:23 126,976 -ra------ C:\WINDOWS\system32\hprdvtcp.dll 2006-12-25 21:23 118,784 -ra------ C:\WINDOWS\system32\HPMPMW.DLL 2006-12-25 21:23 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\Downloaded Installations 2006-12-25 21:23 <DIR> d-------- C:\Program Files\HP Accessories Product Tour 2006-12-25 21:19 <DIR> dr--s---- C:\WINDOWS\assembly 2006-12-25 21:19 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\system32\URTTemp 2006-12-25 21:19 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\Microsoft.NET 2006-12-25 21:18 59,044 -ra------ C:\WINDOWS\system32\drivers\clntmgmt.sys 2006-12-25 21:18 32,768 --------- C:\WINDOWS\biwlandrvxpver.dll 2006-12-25 21:17 458,752 --a------ C:\WINDOWS\system32\w29NCPA.dll 2006-12-25 21:17 3,222,784 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\w29n51.sys 2006-12-25 21:17 1,654,784 --a------ C:\WINDOWS\system32\W29MLRES.DLL 2006-12-25 21:17 <DIR> d-------- C:\SWSetup 2006-12-25 21:17 <DIR> d-------- C:\Program Files\Intel 2006-12-25 21:16 294,912 -ra------ C:\WINDOWS\system32\atiiiexx.dll 2006-12-25 21:16 28,672 -ra------ C:\WINDOWS\cttib1.dll 2006-12-25 21:16 <DIR> d-------- C:\Program Files\ATI Technologies 2006-12-25 21:15 90,202 --a------ C:\WINDOWS\system32\SynTPAPI.dll 2006-12-25 21:15 81,920 --a------ C:\WINDOWS\system32\SynTPCo2.dll 2006-12-25 21:15 77,917 --a------ C:\WINDOWS\system32\SynCOM.dll 2006-12-25 21:15 69,722 --a------ C:\WINDOWS\system32\SynTPFcs.dll 2006-12-25 21:15 186,016 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\SynTP.sys 2006-12-25 21:15 114,688 --a------ C:\WINDOWS\system32\SynCtrl.dll 2006-12-25 21:15 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\system32\ReinstallBackups 2006-12-25 21:15 <DIR> d-------- C:\Program Files\Synaptics 2006-12-25 21:14 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\tiinst 2006-12-25 21:13 88,363 -ra------ C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe 2006-12-25 21:13 64,512 -ra------ C:\WINDOWS\agrsmdel.exe 2006-12-25 21:13 1,268,204 -ra------ C:\WINDOWS\system32\drivers\AGRSM.sys 2006-12-25 21:13 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\Options 2006-12-25 21:13 <DIR> d-------- C:\Program Files\HPQ 2006-12-25 21:13 <DIR> d-------- C:\DOCUME~1\TIMODU~1\Bluetooth Software 2006-12-25 21:12 <DIR> d-------- C:\Program Files\WIDCOMM 2006-12-25 21:11 82,944 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\wdmaud.sys 2006-12-25 21:11 7,552 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\MSKSSRV.sys 2006-12-25 21:11 60,800 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\sysaudio.sys 2006-12-25 21:11 6,400 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\splitter.sys 2006-12-25 21:11 54,272 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\swmidi.sys 2006-12-25 21:11 52,864 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\DMusic.sys 2006-12-25 21:11 5,376 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\MSPCLOCK.sys 2006-12-25 21:11 4,992 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\MSPQM.sys 2006-12-25 21:11 2,944 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\drmkaud.sys 2006-12-25 21:11 172,416 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\kmixer.sys 2006-12-25 21:11 142,464 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\aec.sys 2006-12-25 21:11 <DIR> d-------- C:\Program Files\Broadcom 2006-12-25 21:10 60,288 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\drmk.sys 2006-12-25 21:10 49,152 --a------ C:\WINDOWS\system32\DSndUp.exe 2006-12-25 21:10 45,056 --a------ C:\WINDOWS\system32\CleanUp.exe 2006-12-25 21:10 4,096 --a------ C:\WINDOWS\system32\ksuser.dll 2006-12-25 21:10 30,208 --a------ C:\WINDOWS\system32\wdmioctl.dll 2006-12-25 21:10 259,840 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\smwdm.sys 2006-12-25 21:10 145,792 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\portcls.sys 2006-12-25 21:10 127,744 -ra------ C:\WINDOWS\system32\drivers\aeaudio.sys 2006-12-25 21:10 1,285,632 --a------ C:\WINDOWS\system32\SMMedia.dll 2006-12-25 21:10 <DIR> d--h----- C:\Program Files\InstallShield Installation Information 2006-12-25 21:10 <DIR> d-------- C:\Program Files\Common Files\InstallShield 2006-12-25 21:10 <DIR> d-------- C:\Program Files\Analog Devices 2006-12-25 21:09 <DIR> d-------- C:\SYSTEM.SAV 2006-12-25 21:05 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\SoftwareDistribution 2006-12-25 21:05 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\Prefetch 2006-12-25 21:01 0 -rahs---- C:\MSDOS.SYS 2006-12-25 21:01 0 -rahs---- C:\IO.SYS 2006-12-25 21:01 0 --a------ C:\CONFIG.SYS 2006-12-25 21:01 0 --a------ C:\AUTOEXEC.BAT 2006-12-25 21:01 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\system32\xircom 2006-12-25 21:01 <DIR> d-------- C:\Program Files\microsoft frontpage 2006-12-25 21:00 112,128 --a------ C:\WINDOWS\system32\mapi32.dll 2006-12-25 21:00 <DIR> d--hs---- C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\DRM 2006-12-25 20:59 11,264 --a------ C:\WINDOWS\system32\atrace.dll 2006-12-25 20:59 <DIR> dr------- C:\WINDOWS\Offline Web Pages 2006-12-25 20:59 <DIR> d--h----- C:\Program Files\WindowsUpdate 2006-12-25 20:59 <DIR> d---s---- C:\WINDOWS\Downloaded Program Files 2006-12-25 20:59 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\system32\DirectX 2006-12-25 20:58 81,920 --a------ C:\WINDOWS\system32\isign32.dll 2006-12-25 20:58 81,920 --a------ C:\WINDOWS\system32\ils.dll 2006-12-25 20:58 8,192 --a------ C:\WINDOWS\system32\bitsprx2.dll 2006-12-25 20:58 73,728 --a------ C:\WINDOWS\system32\icwdial.dll 2006-12-25 20:58 73,472 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\sr.sys 2006-12-25 20:58 7,168 --a------ C:\WINDOWS\system32\bitsprx3.dll 2006-12-25 20:58 69,632 --a------ C:\WINDOWS\system32\msconf.dll 2006-12-25 20:58 679,424 --a------ C:\WINDOWS\system32\inetcomm.dll 2006-12-25 20:58 67,584 --a------ C:\WINDOWS\system32\srclient.dll 2006-12-25 20:58 65,536 --a------ C:\WINDOWS\system32\icwphbk.dll 2006-12-25 20:58 64,512 --a------ C:\WINDOWS\system32\acctres.dll 2006-12-25 20:58 6,656 --a------ C:\WINDOWS\system32\wuauserv.dll 2006-12-25 20:58 48,128 --a------ C:\WINDOWS\system32\inetres.dll 2006-12-25 20:58 465,176 --a------ C:\WINDOWS\system32\wuapi.dll 2006-12-25 20:58 45,568 --a------ C:\WINDOWS\system32\safrslv.dll 2006-12-25 20:58 43,520 --a------ C:\WINDOWS\system32\safrcdlg.dll 2006-12-25 20:58 43,520 --a------ C:\WINDOWS\system32\racpldlg.dll 2006-12-25 20:58 41,240 --a------ C:\WINDOWS\system32\wups.dll 2006-12-25 20:58 382,464 --a------ C:\WINDOWS\system32\qmgr.dll 2006-12-25 20:58 34,560 --a------ C:\WINDOWS\system32\mnmdd.dll 2006-12-25 20:58 32,768 --a------ C:\WINDOWS\system32\mnmsrvc.exe 2006-12-25 20:58 32,768 --a------ C:\WINDOWS\system32\isrdbg32.dll 2006-12-25 20:58 29,696 --a------ C:\WINDOWS\system32\safrdm.dll 2006-12-25 20:58 28,672 --a------ C:\WINDOWS\system32\nmmkcert.dll 2006-12-25 20:58 274,944 --a------ C:\WINDOWS\system32\mstask.dll 2006-12-25 20:58 274,432 --a------ C:\WINDOWS\system32\inetcfg.dll 2006-12-25 20:58 252,928 --a------ C:\WINDOWS\system32\msoeacct.dll 2006-12-25 20:58 239,104 --a------ C:\WINDOWS\system32\srrstr.dll 2006-12-25 20:58 23,040 --a------ C:\WINDOWS\system32\fltmc.exe 2006-12-25 20:58 194,328 --a------ C:\WINDOWS\system32\wuaueng1.dll 2006-12-25 20:58 190,976 --a------ C:\WINDOWS\system32\schedsvc.dll 2006-12-25 20:58 18,944 --a------ C:\WINDOWS\system32\qmgrprxy.dll 2006-12-25 20:58 173,536 --a------ C:\WINDOWS\system32\wuweb.dll 2006-12-25 20:58 172,312 --a------ C:\WINDOWS\system32\wuauclt1.exe 2006-12-25 20:58 170,496 --a------ C:\WINDOWS\system32\srsvc.dll 2006-12-25 20:58 16,896 --a------ C:\WINDOWS\system32\fltlib.dll 2006-12-25 20:58 16,384 --a------ C:\WINDOWS\system32\icfgnt5.dll 2006-12-25 20:58 128,896 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\fltmgr.sys 2006-12-25 20:58 127,256 --a------ C:\WINDOWS\system32\wucltui.dll 2006-12-25 20:58 124,184 --a------ C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe 2006-12-25 20:58 12,288 --a------ C:\WINDOWS\system32\nmevtmsg.dll 2006-12-25 20:58 12,288 --a------ C:\WINDOWS\system32\mstinit.exe 2006-12-25 20:58 105,984 --a------ C:\WINDOWS\system32\msoert2.dll 2006-12-25 20:58 1,343,768 --a------ C:\WINDOWS\system32\wuaueng.dll 2006-12-25 20:58 <DIR> d---s---- C:\WINDOWS\Tasks 2006-12-25 20:58 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\system32\Restore 2006-12-25 20:58 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\system32\Macromed 2006-12-25 20:58 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\srchasst 2006-12-25 20:58 <DIR> d-------- C:\Program Files\Movie Maker 2006-12-25 20:58 <DIR> d-------- C:\Program Files\Common Files\MSSoap 2006-12-25 20:57 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\Registration 2006-12-25 20:57 <DIR> d-------- C:\Program Files\Online Services 2006-12-25 20:56 97,792 --a------ C:\WINDOWS\system32\comrepl.dll 2006-12-25 20:56 956,416 --a------ C:\WINDOWS\system32\msdtctm.dll 2006-12-25 20:56 93,696 --a------ C:\WINDOWS\system32\tscfgwmi.dll 2006-12-25 20:56 91,136 --a------ C:\WINDOWS\system32\mtxoci.dll 2006-12-25 20:56 9,728 --a------ C:\WINDOWS\system32\reset.exe 2006-12-25 20:56 87,176 --a------ C:\WINDOWS\system32\rdpwsx.dll 2006-12-25 20:56 85,504 --a------ C:\WINDOWS\system32\catsrvps.dll 2006-12-25 20:56 80,384 --a------ C:\WINDOWS\system32\charmap.exe 2006-12-25 20:56 73,216 --a------ C:\WINDOWS\system32\avwav.dll 2006-12-25 20:56 67,072 --a------ C:\WINDOWS\system32\rdshost.exe 2006-12-25 20:56 655,360 --a------ C:\WINDOWS\system32\mstscax.dll 2006-12-25 20:56 625,152 --a------ C:\WINDOWS\system32\catsrvut.dll 2006-12-25 20:56 62,464 --a------ C:\WINDOWS\system32\rdpclip.exe 2006-12-25 20:56 605,696 --a------ C:\WINDOWS\system32\getuname.dll 2006-12-25 20:56 60,416 --a------ C:\WINDOWS\system32\remotepg.dll 2006-12-25 20:56 60,416 --a------ C:\WINDOWS\system32\colbact.dll 2006-12-25 20:56 6,144 --a------ C:\WINDOWS\system32\msdtc.exe 2006-12-25 20:56 58,880 --a------ C:\WINDOWS\system32\msdtclog.dll 2006-12-25 20:56 56,832 --a------ C:\WINDOWS\system32\sol.exe 2006-12-25 20:56 55,296 --a------ C:\WINDOWS\system32\freecell.exe 2006-12-25 20:56 540,160 --a------ C:\WINDOWS\system32\comuid.dll 2006-12-25 20:56 54,272 --a------ C:\WINDOWS\system32\stclient.dll 2006-12-25 20:56 538,624 --a------ C:\WINDOWS\system32\spider.exe 2006-12-25 20:56 5,632 --a------ C:\WINDOWS\system32\write.exe 2006-12-25 20:56 5,120 --a------ C:\WINDOWS\system32\dcomcnfg.exe 2006-12-25 20:56 498,688 --a------ C:\WINDOWS\system32\clbcatq.dll 2006-12-25 20:56 44,544 --a------ C:\WINDOWS\system32\tscupgrd.exe 2006-12-25 20:56 44,544 --a------ C:\WINDOWS\system32\hticons.dll 2006-12-25 20:56 426,496 --a------ C:\WINDOWS\system32\msdtcprx.dll 2006-12-25 20:56 407,552 --a------ C:\WINDOWS\system32\mstsc.exe 2006-12-25 20:56 4,096 --a------ C:\WINDOWS\system32\rdpcfgex.dll 2006-12-25 20:56 4,096 --a------ C:\WINDOWS\system32\mtxex.dll 2006-12-25 20:56 38,912 --a------ C:\WINDOWS\system32\cfgbkend.dll 2006-12-25 20:56 35,328 --a------ C:\WINDOWS\system32\winchat.exe 2006-12-25 20:56 347,136 --a------ C:\WINDOWS\system32\hypertrm.dll 2006-12-25 20:56 343,040 --a------ C:\WINDOWS\system32\mspaint.exe 2006-12-25 20:56 33,792 --a------ C:\WINDOWS\system32\regini.exe 2006-12-25 20:56 295,424 --a------ C:\WINDOWS\system32\termsrv.dll 2006-12-25 20:56 25,600 --a------ C:\WINDOWS\system32\comaddin.dll 2006-12-25 20:56 25,088 --a------ C:\WINDOWS\system32\mtxlegih.dll 2006-12-25 20:56 227,840 --a------ C:\WINDOWS\system32\avtapi.dll 2006-12-25 20:56 225,792 --a------ C:\WINDOWS\system32\catsrv.dll 2006-12-25 20:56 22,016 --a------ C:\WINDOWS\system32\qwinsta.exe 2006-12-25 20:56 21,896 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\tdtcp.sys 2006-12-25 20:56 20,992 --a------ C:\WINDOWS\system32\msg.exe 2006-12-25 20:56 20,480 --a------ C:\WINDOWS\system32\qprocess.exe 2006-12-25 20:56 20,480 --a------ C:\WINDOWS\system32\mtxdm.dll 2006-12-25 20:56 19,968 --a------ C:\WINDOWS\system32\rdpsnd.dll 2006-12-25 20:56 183,808 --a------ C:\WINDOWS\system32\accwiz.exe 2006-12-25 20:56 161,280 --a------ C:\WINDOWS\system32\msdtcuiu.dll 2006-12-25 20:56 16,896 --a------ C:\WINDOWS\system32\tsshutdn.exe 2006-12-25 20:56 16,896 --a------ C:\WINDOWS\system32\qappsrv.exe 2006-12-25 20:56 16,384 --a------ C:\WINDOWS\system32\tskill.exe 2006-12-25 20:56 16,384 --a------ C:\WINDOWS\system32\avmeter.dll 2006-12-25 20:56 15,872 --a------ C:\WINDOWS\system32\rwinsta.exe 2006-12-25 20:56 15,872 --a------ C:\WINDOWS\system32\cdmodem.dll 2006-12-25 20:56 15,360 --a------ C:\WINDOWS\system32\logoff.exe 2006-12-25 20:56 147,968 --a------ C:\WINDOWS\system32\rdchost.dll 2006-12-25 20:56 147,456 --a------ C:\WINDOWS\system32\comsnap.dll 2006-12-25 20:56 140,800 --a------ C:\WINDOWS\system32\sessmgr.exe 2006-12-25 20:56 14,848 --a------ C:\WINDOWS\system32\tsdiscon.exe 2006-12-25 20:56 14,848 --a------ C:\WINDOWS\system32\tscon.exe 2006-12-25 20:56 14,848 --a------ C:\WINDOWS\system32\shadow.exe 2006-12-25 20:56 139,528 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\rdpwd.sys 2006-12-25 20:56 138,752 --a------ C:\WINDOWS\system32\sndvol32.exe 2006-12-25 20:56 131,584 --a------ C:\WINDOWS\system32\sndrec32.exe 2006-12-25 20:56 13,824 --a------ C:\WINDOWS\system32\rdsaddin.exe 2006-12-25 20:56 126,976 --a------ C:\WINDOWS\system32\mshearts.exe 2006-12-25 20:56 123,392 --a------ C:\WINDOWS\system32\mplay32.exe 2006-12-25 20:56 12,040 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\tdpipe.sys 2006-12-25 20:56 119,808 --a------ C:\WINDOWS\system32\winmine.exe 2006-12-25 20:56 114,688 --a------ C:\WINDOWS\system32\calc.exe 2006-12-25 20:56 110,080 --a------ C:\WINDOWS\system32\clbcatex.dll 2006-12-25 20:56 11,776 --a------ C:\WINDOWS\system32\xolehlp.dll 2006-12-25 20:56 11,264 --a------ C:\WINDOWS\system32\icaapi.dll 2006-12-25 20:56 102,912 --a------ C:\WINDOWS\system32\clipbrd.exe 2006-12-25 20:56 1,267,200 --a------ C:\WINDOWS\system32\comsvcs.dll 2006-12-25 20:56 1,161 --a------ C:\WINDOWS\system32\usrlogon.cmd 2006-12-25 20:56 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\system32\MsDtc 2006-12-25 20:56 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\system32\Com 2006-12-25 20:56 <DIR> d-------- C:\Program Files\Windows NT 2006-12-25 20:56 <DIR> d-------- C:\Program Files\MSN Gaming Zone 2006-12-25 20:56 <DIR> d-------- C:\Program Files\Messenger 2006-12-25 20:55 58,880 --a------ C:\WINDOWS\system32\licwmi.dll 2006-12-25 20:55 56,320 --a------ C:\WINDOWS\system32\servdeps.dll 2006-12-25 20:55 40,840 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\termdd.sys 2006-12-25 20:55 196,864 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\rdpdr.sys 2006-12-25 20:55 185,344 --a------ C:\WINDOWS\system32\cmprops.dll 2006-12-25 20:55 17,408 --a------ C:\WINDOWS\system32\mmfutil.dll (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Report ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 2007-01-14 17:06 -------- d---s---- C:\DOCUME~1\TIMODU~1\Application Data\microsoft 2006-12-26 11:40 299 --a------ C:\DOCUME~1\TIMODU~1\Application Data\internaldb1942.dat 2006-12-26 11:40 23 --a------ C:\DOCUME~1\TIMODU~1\Application Data\inifile41.ini 2006-12-25 21:48 62 --ahs---- C:\DOCUME~1\TIMODU~1\Application Data\desktop.ini 2006-12-25 21:43 -------- d-------- C:\DOCUME~1\TIMODU~1\Application Data\macromedia 2006-12-25 21:06 -------- d-------- C:\DOCUME~1\TIMODU~1\Application Data\identities 2006-12-12 17:30 520192 --a------ C:\WINDOWS\system32\divxsm.exe 2006-12-12 17:30 3596288 --a------ C:\WINDOWS\system32\qt-dx331.dll 2006-12-12 17:30 20640 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\pxhelp20.sys 2006-12-12 17:30 200704 --a------ C:\WINDOWS\system32\ssldivx.dll 2006-12-12 17:30 1044480 --a------ C:\WINDOWS\system32\libdivx.dll 2006-12-12 17:25 806912 --a------ C:\WINDOWS\system32\divx_xx0c.dll 2006-12-12 17:25 806912 --a------ C:\WINDOWS\system32\divx_xx07.dll 2006-12-12 17:25 790528 --a------ C:\WINDOWS\system32\divx_xx11.dll 2006-12-12 17:25 73728 --a------ C:\WINDOWS\system32\dpl100.dll 2006-12-12 17:25 635486 --a------ C:\WINDOWS\system32\divx.dll 2006-12-12 17:25 593920 --a------ C:\WINDOWS\system32\dpugui11.dll 2006-12-12 17:25 57344 --a------ C:\WINDOWS\system32\dpv11.dll 2006-12-12 17:25 53248 --a------ C:\WINDOWS\system32\dpugui10.dll 2006-12-12 17:25 344064 --a------ C:\WINDOWS\system32\dpus11.dll 2006-12-12 17:25 294912 --a------ C:\WINDOWS\system32\dpu11.dll 2006-12-12 17:25 294912 --a------ C:\WINDOWS\system32\dpu10.dll 2006-12-12 17:25 196608 --a------ C:\WINDOWS\system32\dtu100.dll 2006-12-12 17:24 12288 --a------ C:\WINDOWS\system32\divxwmpexttype.dll 2006-12-12 17:24 118784 --a------ C:\WINDOWS\system32\divxcodecupdatechecker.exe 2006-12-07 07:40 2362184 --a------ C:\WINDOWS\system32\wmvcore.dll 2006-11-07 21:03 6049280 --------- C:\WINDOWS\system32\ieframe.dll 2006-11-07 21:03 50688 --------- C:\WINDOWS\system32\msfeedsbs.dll 2006-11-07 21:03 458752 --------- C:\WINDOWS\system32\msfeeds.dll 2006-11-07 21:03 413696 --a------ C:\WINDOWS\system32\vbscript.dll 2006-11-07 21:03 231424 --a------ C:\WINDOWS\system32\webcheck.dll 2006-11-07 21:03 180736 --------- C:\WINDOWS\system32\ieui.dll 2006-11-07 21:03 156160 --a------ C:\WINDOWS\system32\msls31.dll 2006-11-07 03:27 382976 --a------ C:\WINDOWS\system32\iedkcs32.dll 2006-11-07 03:27 229376 --a------ C:\WINDOWS\system32\ieaksie.dll 2006-11-07 03:26 71680 --a------ C:\WINDOWS\system32\admparse.dll 2006-11-07 03:26 55296 --a------ C:\WINDOWS\system32\iesetup.dll 2006-11-07 03:26 54784 --a------ C:\WINDOWS\system32\ie4uinit.exe 2006-11-07 03:26 43008 --a------ C:\WINDOWS\system32\iernonce.dll 2006-11-07 03:26 152064 --a------ C:\WINDOWS\system32\ieakeng.dll 2006-11-07 03:26 13312 --a------ C:\WINDOWS\system32\ieudinit.exe 2006-11-07 03:26 123904 --a------ C:\WINDOWS\system32\advpack.dll 2006-11-07 03:25 161792 --a------ C:\WINDOWS\system32\ieakui.dll 2006-10-24 12:30 716288 --------- C:\WINDOWS\system32\windowscodecs.dll 2006-10-24 12:30 412160 --------- C:\WINDOWS\system32\photometadatahandler.dll 2006-10-24 12:30 276992 --------- C:\WINDOWS\system32\wmphoto.dll 2006-10-24 12:29 352256 --------- C:\WINDOWS\system32\windowscodecsext.dll 2006-10-19 14:56 713216 --a------ C:\WINDOWS\system32\sxs.dll 2006-10-17 12:06 78336 --a------ C:\WINDOWS\system32\ieencode.dll 2006-10-17 12:05 40960 --a------ C:\WINDOWS\system32\licmgr10.dll 2006-10-17 12:05 206336 --------- C:\WINDOWS\system32\winfxdocobj.exe 2006-10-17 12:05 105984 --a------ C:\WINDOWS\system32\url.dll 2006-10-17 12:04 101376 --a------ C:\WINDOWS\system32\occache.dll 2006-10-17 12:03 17408 --a------ C:\WINDOWS\system32\corpol.dll 2006-10-17 11:58 61952 --------- C:\WINDOWS\system32\icardie.dll 2006-10-17 11:58 12288 --------- C:\WINDOWS\system32\msfeedssync.exe 2006-10-17 11:57 36352 --a------ C:\WINDOWS\system32\imgutil.dll 2006-10-17 11:57 266752 --------- C:\WINDOWS\system32\iertutil.dll 2006-10-17 11:56 45568 --a------ C:\WINDOWS\system32\mshta.exe 2006-10-17 11:28 48128 --a------ C:\WINDOWS\system32\mshtmler.dll 2006-10-17 11:27 380928 --------- C:\WINDOWS\system32\ieapfltr.dll (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Loading Points )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) *Note* empty entries & legit default entries are not shown [HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\run] "CTFMON.EXE"="C:\\WINDOWS\\system32\\ctfmon.exe" "MsnMsgr"="\"C:\\Program Files\\MSN Messenger\\MsnMsgr.Exe\" /background" "CSIM"="C:\\PROGRA~1\\CSIM\\aim.exe -cnetwait.odl" "Uniblue Registry Booster"="C:\\Program Files\\Uniblue\\Registry Booster\\RegistryBooster.exe /S" [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\run] "SoundMAXPnP"="C:\\Program Files\\Analog Devices\\SoundMAX\\SMax4PNP.exe" "SoundMAX"="C:\\Program Files\\Analog Devices\\SoundMAX\\Smax4.exe /tray" "AGRSMMSG"="AGRSMMSG.exe" "SynTPLpr"="C:\\Program Files\\Synaptics\\SynTP\\SynTPLpr.exe" "SynTPEnh"="C:\\Program Files\\Synaptics\\SynTP\\SynTPEnh.exe" "ATIPTA"="C:\\Program Files\\ATI Technologies\\ATI Control Panel\\atiptaxx.exe" "Cpqset"="C:\\Program Files\\HPQ\\Default Settings\\cpqset.exe" "eabconfg.cpl"="C:\\Program Files\\HPQ\\Quick Launch Buttons\\EabServr.exe /Start" "UpdateManager"="\"C:\\Program Files\\Common Files\\Sonic\\Update Manager\\sgtray.exe\" /r" "SunJavaUpdateSched"="C:\\Program Files\\Java\\jre1.5.0\\bin\\jusched.exe" "hpWirelessAssistant"="C:\\Program Files\\hpq\\HP Wireless Assistant\\HP Wireless Assistant.exe" "CognizanceTS"="rundll32.exe C:\\PROGRA~1\\HPQ\\IAM\\Bin\\AsTsVcc.dll,RegisterModule" "WatchDog"="C:\\Program Files\\InterVideo\\DVD Check\\DVDCheck.exe" "ccApp"="\"C:\\Program Files\\Common Files\\Symantec Shared\\ccApp.exe\"" "Symantec NetDriver Monitor"="C:\\PROGRA~1\\SYMNET~1\\SNDMon.exe /Consumer" "QuickTime Task"="\"C:\\Program Files\\QuickTime\\qttask.exe\" -atboottime" "PCSuiteTrayApplication"="C:\\Program Files\\Nokia\\Nokia PC Suite 6\\LaunchApplication.exe -startup" "Hitman Pro Expiration Helper"="\"C:\\Program Files\\Hitman Pro\\xphelper.exe\"" [HKEY_USERS\.default\software\microsoft\windows\currentversion\run] "PcSync"="C:\\Program Files\\Nokia\\Nokia PC Suite 6\\PcSync2.exe /NoDialog" "Spyware Doctor"="" [HKEY_USERS\s-1-5-18\software\microsoft\windows\currentversion\run] "PcSync"="C:\\Program Files\\Nokia\\Nokia PC Suite 6\\PcSync2.exe /NoDialog" "Spyware Doctor"="" HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify\OneCard [HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\securityproviders] "SecurityProviders"="msapsspc.dll, schannel.dll, digest.dll, msnsspc.dll" [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Svchost] HTTPFilter REG_MULTI_SZ HTTPFilter\0\0 LocalService REG_MULTI_SZ Alerter\0WebClient\0LmHosts\0RemoteRegistry\0upnphost\0SSDPSRV\0\0 NetworkService REG_MULTI_SZ DnsCache\0\0 DcomLaunch REG_MULTI_SZ DcomLaunch\0TermService\0\0 rpcss REG_MULTI_SZ RpcSs\0\0 imgsvc REG_MULTI_SZ StiSvc\0\0 termsvcs REG_MULTI_SZ TermService\0\0 Cognizance REG_MULTI_SZ ASChannel\0\0 Usnsvc REG_MULTI_SZ usnsvc\0\0 Contents of the 'Scheduled Tasks' folder C:\WINDOWS\tasks\Norton AntiVirus - Mijn computer scannen - Timo Dubbeldam.job C:\WINDOWS\tasks\XoftSpySE.job Completion time: 07-01-16 19:17:22 [b:e4e859bcef]HIJACK THIS LOG[/b:e4e859bcef] Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 20:14:04, on 16-1-2007 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.5730.0011) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe C:\Program Files\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\WRSSSDK.exe C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe C:\Program Files\HPQ\IAM\bin\asghost.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe C:\Program Files\HPQ\Quick Launch Buttons\EabServr.exe C:\Program Files\hpq\HP Wireless Assistant\HP Wireless Assistant.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\jusched.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\PROGRA~1\CSIM\aim.exe C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe C:\PROGRA~1\WIDCOMM\BLUETO~1\BTSTAC~1.EXE C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe C:\Program Files\HPQ\SHARED\HPQWMI.exe C:\Program Files\PC Connectivity Solution\NclBTHandler.exe C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\DOCUME~1\TIMODU~1\LOCALS~1\Temp\Rar$EX00.484\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.hp.com/ O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\ssv.dll O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O2 - BHO: HP Credential Manager for ProtectTools - {DF21F1DB-80C6-11D3-9483-B03D0EC10000} - C:\Program Files\HPQ\IAM\Bin\ItIeAddIN.dll O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAXPnP] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAX] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe /tray O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe O4 - HKLM\..\Run: [SynTPLpr] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe O4 - HKLM\..\Run: [Cpqset] C:\Program Files\HPQ\Default Settings\cpqset.exe O4 - HKLM\..\Run: [eabconfg.cpl] C:\Program Files\HPQ\Quick Launch Buttons\EabServr.exe /Start O4 - HKLM\..\Run: [UpdateManager] "C:\Program Files\Common Files\Sonic\Update Manager\sgtray.exe" /r O4 - HKLM\..\Run: [hpWirelessAssistant] C:\Program Files\hpq\HP Wireless Assistant\HP Wireless Assistant.exe O4 - HKLM\..\Run: [CognizanceTS] rundll32.exe C:\PROGRA~1\HPQ\IAM\Bin\AsTsVcc.dll,RegisterModule O4 - HKLM\..\Run: [WatchDog] C:\Program Files\InterVideo\DVD Check\DVDCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [PCSuiteTrayApplication] C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe -startup O4 - HKLM\..\Run: [Hitman Pro Expiration Helper] "C:\Program Files\Hitman Pro\xphelper.exe" O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\jusched.exe" O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background O4 - HKCU\..\Run: [CSIM] C:\PROGRA~1\CSIM\aim.exe -cnetwait.odl O4 - HKCU\..\Run: [Uniblue Registry Booster] C:\Program Files\Uniblue\Registry Booster\RegistryBooster.exe /S O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\reader_sl.exe O4 - Global Startup: Adobe Reader Synchronizer.lnk = C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\AdobeCollabSync.exe O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ? O4 - Global Startup: DVD Check.lnk = C:\Program Files\InterVideo\DVD Check\DVDCheck.exe O8 - Extra context menu item: Verzenden naar &Bluetooth - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\ssv.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\ssv.dll O9 - Extra button: Spyware Doctor - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~2\tools\iesdpb.dll O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-4017 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing) O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing) O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International* O16 - DPF: {02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B} (QuickTime Object) - http://a1540.g.akamai.net/7/1540/52/20061205/qtinstall.info.apple.com/qtactivex/qtplugin.cab O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204 O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL O18 - Protocol: widimg - {EE7C2AFF-5742-44FF-BD0E-E521B0D3C3BA} - C:\WINDOWS\system32\btxppanel.dll O20 - Winlogon Notify: OneCard - C:\Program Files\HPQ\IAM\Bin\AsWlnPkg.dll O20 - Winlogon Notify: WRNotifier - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WRLogonNTF.dll O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe O23 - Service: HP WMI Interface (hpqwmi) - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\HPQ\SHARED\HPQWMI.exe O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect-service (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe O23 - Service: Norton AntiVirus Firewall Monitor Service (NPFMntor) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe O23 - Service: Planner voor Automatische LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe O23 - Service: PC Tools Spyware Doctor (SDhelper) - PC Tools Research Pty Ltd - C:\Program Files\Spyware Doctor\sdhelp.exe O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe O23 - Service: Webroot Spy Sweeper Engine (svcWRSSSDK) - Webroot Software, Inc. - C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\WRSSSDK.exe En ojah, nog hardstikke bedankt dat jullie de tijd nemen mij te helpen. Nu nog een oplossing en ik ben helemaal blij =D!!
 • Nieuwe poging , 1 ) Uninstal HITMANPRO met alle componenten aub. 2 ) Download [url=ftp://ftp.drweb.com/pub/drweb/cureit/drweb-cureit.exe][b:4adbfe65d1][color=blue:4adbfe65d1]Dr.Web CureIt[/color:4adbfe65d1][/b:4adbfe65d1][/url] naar je Bureaublad:[list:4adbfe65d1][*:4adbfe65d1]Dubbelklik [b:4adbfe65d1]drweb-cureit.exe[/b:4adbfe65d1] Klik op udate [*:4adbfe65d1]Na de update verschijnt er een nieuw icoontje op je buroblad "CureIt.exe" dubbelklik het en klik op Scan, sta het toe om de express scan te starten. [*:4adbfe65d1]Dit zal de bestanden scannen die momenteel in het geheugen geladen zijn en wanneer er iets gevonden wordt, klik de [b:4adbfe65d1]Yes to all[/b:4adbfe65d1] knop bij de vraag 'cure it?'. Dit is enkel een korte scan. [*:4adbfe65d1]Eenmaal de korte scan is beëindigd, kan je de drives selecteren die je wilt laten scannen. [*:4adbfe65d1]Selecteer hier [b:4adbfe65d1]alle drives[/b:4adbfe65d1]. Een rood bolletje zal dan tevoorschijn komen op de drives die je laat scannen. [*:4adbfe65d1]Klik daarna de [b:4adbfe65d1]groene pijl[/b:4adbfe65d1] rechts om de scan te starten. [*:4adbfe65d1]Klik [b:4adbfe65d1]Yes to all[/b:4adbfe65d1] wanneer er gevraagd wordt om cure of move uit te voeren. [*:4adbfe65d1]Wanneer de scan beëindigd is, kijk of je kunt op het icoontje naast de gevonden bestanden klikken: [img:4adbfe65d1]http://users.telenet.be/bluepatchy/miekiemoes/images/check.gif[/img:4adbfe65d1] [*:4adbfe65d1]Indien ja,klik er op en klik vervolgens op het icoontje er juist onder en selecteer [b:4adbfe65d1]Move incurable[/b:4adbfe65d1] zoals je hier ziet: [img:4adbfe65d1]http://users.telenet.be/bluepatchy/miekiemoes/images/move.gif[/img:4adbfe65d1] Dit verplaatst gevonden bestanden naar de "%userprofile%\DoctorWeb\quarantaine-map" indien herstel niet mogelijk is. [*:4adbfe65d1]Nadat de scan gedaan is, in het menu bovenaan, klik [b:4adbfe65d1]File[/b:4adbfe65d1] en kies [b:4adbfe65d1]Save report List[/b:4adbfe65d1]. Bewaar het op je Bureaublad. [*:4adbfe65d1]Sluit daarna Dr.Web Cureit. [*:4adbfe65d1][b:4adbfe65d1]Herstart[/b:4adbfe65d1] je computer!! [i:4adbfe65d1]Belangrijke stap, want het kan zijn dat Dr.Web Cureit bestanden zal verplaatsen/verwijderen tijdens herstart[/i:4adbfe65d1]. [*:4adbfe65d1]Na het herstarten, [b:4adbfe65d1]kopieer en plak de inhoud van die log die je eerder hebt bewaard in je volgende post[/b:4adbfe65d1]. [/list:u:4adbfe65d1] Negeer popups over Buy of 50% korting Installeer hijackthis.exe bijv. in C:\Program Files\[b:4adbfe65d1]Hijackthis[/b:4adbfe65d1] Dit in verband met de backups die dit programma maakt. <<<<<<<<<<<< belangrijk 3 ) Start HJT opnieuw op en doe weer een systemscan only, vink onderstaande regel aan sluit alle vensters behalve HJT en klik op fix checked. [b:4adbfe65d1]O4 - HKCU\..\Run: [CSIM] C:\PROGRA~1\CSIM\aim.exe -cnetwait.odl[/b:4adbfe65d1] 4 ) Download [url=http://www.atribune.org/ccount/click.php?id=7][b:4adbfe65d1][color=blue:4adbfe65d1]Look2Me-Destroyer.exe[/color:4adbfe65d1][/b:4adbfe65d1][/url] naar je bureaublad.[list:4adbfe65d1] [*:4adbfe65d1]Sluit alle vensters voordat je verdergaat [*:4adbfe65d1]Dubbelklik [b:4adbfe65d1]Look2Me-Destroyer.exe[/b:4adbfe65d1] *Je krijgt het volgende bericht: [i:4adbfe65d1]Look2Me-Destroyer will close and re-open in approximately 10 seconds[/i:4adbfe65d1]. Klik “OK” [*:4adbfe65d1]Als Look2Me-Destroyer opent, klik de [b:4adbfe65d1]Scan for L2M button[/b:4adbfe65d1], je bureaubladiconen zullen verdwijnen, dat is normaal. [*:4adbfe65d1]Als het scannen is afgelopen klik [b:4adbfe65d1]Remove L2M button[/b:4adbfe65d1] [*:4adbfe65d1]Je krijgt een bericht [b:4adbfe65d1]Done Scanning message[/b:4adbfe65d1], klik “OK” [*:4adbfe65d1]Als alles klaar is verschijnt een bericht :[i:4adbfe65d1] Done removing infected files! Look2Me-Destroyer will now shutdown your computer[/i:4adbfe65d1], klik “OK” [*:4adbfe65d1]De computer zal nu afsluiten [*:4adbfe65d1]Start je computer opnieuw [*:4adbfe65d1]Kopieer de inhoud van [b:4adbfe65d1]C:\Look2Me-Destroyer.txt[/b:4adbfe65d1] and maak een nieuw HJT logje. [/list:u:4adbfe65d1] Run combofix nogmaals. plaats een nieuw HJT logje aub
 • [b:319b6e0d96]Dr.Web Cureit[/b:319b6e0d96] A0070563.exe;C:\System Volume Information\_restore{37828249-A19A-4AC4-880E-638E698D0AF1}\RP42;Adware.SafeSearch;Incurable.Moved.; A0070564.exe;C:\System Volume Information\_restore{37828249-A19A-4AC4-880E-638E698D0AF1}\RP42;Adware.SafeSearch;Incurable.Moved.; [b:319b6e0d96]Look2Me-Destroyer[/b:319b6e0d96] Look2Me-Destroyer V1.0.12 Scanning for infected files..... Scan started at 17-1-2007 16:01:16 Attempting to delete infected files... Making registry repairs. Restoring Windows certificates. Replaced hosts file with default windows hosts file Restoring SeDebugPrivilege for Administrators - Succeeded [b:319b6e0d96]ComboFix[/b:319b6e0d96] "Timo Dubbeldam" - 07-01-17 16:08:50 Service Pack 2 ComboFix 07-01-16.2 - Running from: "C:\Documents and Settings\Timo Dubbeldam\Desktop" ((((((((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2006-12-17 to 2007-01-17 )))))))))))))))))))))))))))))))))) 2007-01-17 15:59 <DIR> d-------- C:\Program Files\backups 2007-01-17 15:58 218,112 --a------ C:\Program Files\HijackThis.exe 2007-01-17 15:11 <DIR> d-------- C:\DOCUME~1\TIMODU~1\DoctorWeb 2007-01-16 20:01 <DIR> d-------- C:\Program Files\MSN Messenger 2007-01-16 19:33 <DIR> d-------- C:\Program Files\Common Files\Java 2007-01-16 16:37 <DIR> d-------- C:\DOCUME~1\TIMODU~1\Application Data\Lavasoft 2007-01-16 16:25 <DIR> d-a------ C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\Application Data\TEMP 2007-01-16 16:23 <DIR> d-------- C:\DOCUME~1\LOCALS~1\Application Data\Webroot 2007-01-16 16:22 <DIR> d-------- C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\Application Data\Spybot - Search & Destroy 2007-01-16 16:21 118,784 --a------ C:\WINDOWS\system32\MSSTDFMT.DLL 2007-01-16 16:10 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\system32\GroupPolicy 2007-01-16 16:09 <DIR> d-------- C:\Program Files\Hitman Pro 2007-01-16 15:27 <DIR> d-------- C:\Program Files\CCleaner 2007-01-14 17:16 <DIR> d-------- C:\Program Files\Uniblue 2007-01-14 17:16 <DIR> d-------- C:\DOCUME~1\TIMODU~1\Application Data\Uniblue 2007-01-14 17:09 45,321 --a------ C:\WINDOWS\system32\CAUnst.exe 2007-01-14 17:09 36,864 --a------ C:\WINDOWS\system32\wbhlkwjx.exe 2007-01-14 17:04 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\system32\appmgmt 2007-01-14 15:47 76,560 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\tmcomm.sys 2007-01-14 15:46 <DIR> d-------- C:\DOCUME~1\TIMODU~1\.housecall6.6 2007-01-14 00:06 <DIR> d-------- C:\DOCUME~1\TIMODU~1\Application Data\Nokia 2007-01-14 00:06 <DIR> d-------- C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\Application Data\PC Suite 2007-01-14 00:05 50,688 --a------ C:\WINDOWS\system32\nmwcdcls.dll 2007-01-14 00:05 <DIR> d-------- C:\Program Files\PC Connectivity Solution 2007-01-14 00:05 <DIR> d-------- C:\Program Files\Nokia 2007-01-14 00:05 <DIR> d-------- C:\Program Files\DIFX 2007-01-14 00:05 <DIR> d-------- C:\Program Files\Common Files\PCSuite 2007-01-14 00:05 <DIR> d-------- C:\Program Files\Common Files\Nokia 2007-01-14 00:05 <DIR> d-------- C:\DOCUME~1\TIMODU~1\Application Data\PC Suite 2007-01-13 10:11 <DIR> d-------- C:\DOCUME~1\TIMODU~1\Application Data\Jasc 2007-01-13 09:01 <DIR> d-------- C:\Program Files\Security Task Manager 2007-01-13 09:01 <DIR> d-------- C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\Application Data\SecTaskMan 2007-01-13 09:00 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\ie7updates 2007-01-12 22:09 <DIR> d-------- C:\Program Files\Jasc Software Inc 2007-01-10 16:47 <DIR> d-------- C:\DOCUME~1\TIMODU~1\Application Data\RadLight Company 2007-01-10 16:46 <DIR> d-------- C:\Program Files\RadLight Company 2007-01-09 19:56 <DIR> d-------- C:\DOCUME~1\TIMODU~1\.gimp-2.2 2007-01-08 15:45 <DIR> d-------- C:\DOCUME~1\TIMODU~1\Application Data\DivX 2007-01-08 15:44 <DIR> d-------- C:\Program Files\DivX 2007-01-05 16:12 4,682 --a------ C:\WINDOWS\system32\npptNT2.sys 2007-01-05 16:05 <DIR> d-------- C:\Program Files\NEXON 2007-01-05 13:41 <DIR> d-------- C:\DOCUME~1\TIMODU~1\Application Data\Adobe 2007-01-05 13:38 <DIR> d-------- C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\Application Data\Adobe 2007-01-05 13:32 <DIR> d-------- C:\Program Files\Common Files\Adobe 2007-01-04 10:25 <DIR> d-------- C:\DOCUME~1\TIMODU~1\Application Data\Apple Computer 2007-01-04 10:21 <DIR> d-------- C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\Application Data\Apple Computer 2007-01-04 10:17 <DIR> d-------- C:\Program Files\QuickTime 2007-01-03 23:17 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\aim95 2007-01-03 23:17 <DIR> d-------- C:\Program Files\CSIM 2007-01-03 11:24 <DIR> d-------- C:\DOCUME~1\TIMODU~1\Application Data\InterVideo 2007-01-02 19:08 9,600 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\hidusb.sys 2007-01-02 19:08 12,160 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\mouhid.sys 2007-01-02 18:48 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\Sun 2007-01-02 18:48 <DIR> d-------- C:\DOCUME~1\TIMODU~1\Application Data\Sun 2007-01-02 12:04 <DIR> d-------- C:\ATI 2007-01-02 11:43 43,520 --a------ C:\WINDOWS\system32\CmdLineExt03.dll 2007-01-01 17:54 <DIR> d-------- C:\Program Files\BitTorrent 2007-01-01 17:54 <DIR> d-------- C:\DOCUME~1\TIMODU~1\Application Data\BitTorrent 2007-01-01 03:03 24 --a------ C:\WINDOWS\system32\sysogg.dll 2006-12-30 20:04 <DIR> d-------- C:\DOCUME~1\TIMODU~1\Application Data\Google 2006-12-30 13:02 233,472 --a------ C:\WINDOWS\system32\lame_enc.dll 2006-12-30 13:02 1,703,936 --a------ C:\WINDOWS\system32\NCTAudioFile.dll 2006-12-30 13:02 <DIR> d-------- C:\Program Files\MP3 Converter Simple 2006-12-29 23:54 <DIR> d-------- C:\Program Files\Audacity 2006-12-27 21:28 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\system32\LogFiles 2006-12-26 20:17 <DIR> d-------- C:\Program Files\DAEMON Tools 2006-12-26 20:06 639,224 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\sptd.sys 2006-12-26 15:01 <DIR> d-------- C:\DOCUME~1\TIMODU~1\Application Data\Mijn Battle for Middle-earth bestanden 2006-12-26 14:50 <DIR> d-------- C:\DOCUME~1\LOCALS~1\Application Data\Symantec 2006-12-26 14:47 <DIR> d-------- C:\Games 2006-12-26 12:18 <DIR> d-------- C:\Program Files\XoftSpySE 2006-12-26 12:01 <DIR> d-------- C:\Program Files\Enigma Software Group 2006-12-26 11:49 <DIR> d-------- C:\Program Files\SymNetDrv 2006-12-26 11:40 928 --a------ C:\WINDOWS\system32\winpfz32.sys 2006-12-26 11:40 36,864 --a------ C:\WINDOWS\system32\slimusfg.exe 2006-12-26 11:40 24,576 --a------ C:\WINDOWS\system32\msxml3a.dll 2006-12-26 09:49 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\system32\PreInstall 2006-12-26 04:29 <DIR> d--hs---- C:\System Volume Information 2006-12-26 00:07 <DIR> d-------- C:\DOCUME~1\TIMODU~1\Shared 2006-12-26 00:07 <DIR> d-------- C:\DOCUME~1\TIMODU~1\Incomplete 2006-12-25 23:37 <DIR> d-------- C:\Program Files\LimeWire 2006-12-25 23:36 <DIR> d-------- C:\DOCUME~1\TIMODU~1\.limewire 2006-12-25 22:10 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\WBEM 2006-12-25 22:10 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\system32\en-US 2006-12-25 22:08 <DIR> d--h-c--- C:\WINDOWS\ie7 2006-12-25 22:07 23,856 --a------ C:\WINDOWS\system32\spupdsvc.exe 2006-12-25 22:07 121,856 --------- C:\WINDOWS\system32\xmllite.dll 2006-12-25 22:06 <DIR> d--h----- C:\WINDOWS\$hf_mig$ 2006-12-25 22:06 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\network diagnostic 2006-12-25 21:58 <DIR> d-------- C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\Application Data\Windows Genuine Advantage 2006-12-25 21:54 <DIR> d-------- C:\DOCUME~1\TIMODU~1\Contacts 2006-12-25 21:53 3,072 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\audstub.sys 2006-12-25 21:53 <DIR> d----c--- C:\WINDOWS\system32\DRVSTORE 2006-12-25 21:52 87,424 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\irda.sys 2006-12-25 21:52 8,192 --a------ C:\WINDOWS\system32\wshirda.dll 2006-12-25 21:52 57,472 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\redbook.sys 2006-12-25 21:52 46,080 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\smcirda.sys 2006-12-25 21:52 27,136 --a------ C:\WINDOWS\system32\irmon.dll 2006-12-25 21:52 19,584 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\rasirda.sys 2006-12-25 21:52 152,576 --a------ C:\WINDOWS\system32\irftp.exe 2006-12-25 21:51 8,832 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\wmiacpi.sys 2006-12-25 21:51 74,240 --a------ C:\WINDOWS\system32\usbui.dll 2006-12-25 21:51 6,400 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\enum1394.sys 2006-12-25 21:51 5,504 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\intelide.sys 2006-12-25 21:50 9,344 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\compbatt.sys 2006-12-25 21:50 14,080 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\CmBatt.sys 2006-12-25 21:50 14,080 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\battc.sys 2006-12-25 21:49 9,936 --a------ C:\WINDOWS\system\LZEXPAND.DLL 2006-12-25 21:49 9,008 --a------ C:\WINDOWS\system\VER.DLL 2006-12-25 21:49 85,020 --a------ C:\WINDOWS\system32\dgsetup.dll 2006-12-25 21:49 82,944 --a------ C:\WINDOWS\system\OLECLI.DLL 2006-12-25 21:49 8,704 --a------ C:\WINDOWS\system32\batt.dll 2006-12-25 21:49 8,192 -ra------ C:\WINDOWS\system32\kbdhept.dll 2006-12-25 21:49 74,752 --a------ C:\WINDOWS\system32\storprop.dll 2006-12-25 21:49 7,168 -ra------ C:\WINDOWS\system32\kbdcz.dll 2006-12-25 21:49 69,584 --a------ C:\WINDOWS\system\AVICAP.DLL 2006-12-25 21:49 69,120 --a------ C:\WINDOWS\NOTEPAD.EXE 2006-12-25 21:49 68,768 --a------ C:\WINDOWS\system\MMSYSTEM.DLL 2006-12-25 21:49 6,656 -ra------ C:\WINDOWS\system32\kbdycl.dll 2006-12-25 21:49 6,656 -ra------ C:\WINDOWS\system32\kbdsl1.dll 2006-12-25 21:49 6,656 -ra------ C:\WINDOWS\system32\kbdsl.dll 2006-12-25 21:49 6,656 -ra------ C:\WINDOWS\system32\kbdpl.dll 2006-12-25 21:49 6,656 -ra------ C:\WINDOWS\system32\kbdhu.dll 2006-12-25 21:49 6,656 -ra------ C:\WINDOWS\system32\kbdhela3.dll 2006-12-25 21:49 6,656 -ra------ C:\WINDOWS\system32\kbdcz2.dll 2006-12-25 21:49 6,656 -ra------ C:\WINDOWS\system32\kbdcz1.dll 2006-12-25 21:49 6,656 -ra------ C:\WINDOWS\system32\kbdcr.dll 2006-12-25 21:49 6,656 -ra------ C:\WINDOWS\system32\KBDAL.DLL 2006-12-25 21:49 6,144 -ra------ C:\WINDOWS\system32\kbdtuq.dll 2006-12-25 21:49 6,144 -ra------ C:\WINDOWS\system32\kbdtuf.dll 2006-12-25 21:49 6,144 -ra------ C:\WINDOWS\system32\kbdlv1.dll 2006-12-25 21:49 6,144 -ra------ C:\WINDOWS\system32\kbdlv.dll 2006-12-25 21:49 6,144 -ra------ C:\WINDOWS\system32\kbdhela2.dll 2006-12-25 21:49 6,144 -ra------ C:\WINDOWS\system32\kbdgkl.dll 2006-12-25 21:49 6,144 -ra------ C:\WINDOWS\system32\kbdest.dll 2006-12-25 21:49 5,632 -ra------ C:\WINDOWS\system32\kbdro.dll 2006-12-25 21:49 5,632 -ra------ C:\WINDOWS\system32\kbdpl1.dll 2006-12-25 21:49 5,632 -ra------ C:\WINDOWS\system32\kbdmon.dll 2006-12-25 21:49 5,632 -ra------ C:\WINDOWS\system32\kbdlt1.dll 2006-12-25 21:49 5,632 -ra------ C:\WINDOWS\system32\kbdlt.dll 2006-12-25 21:49 5,632 -ra------ C:\WINDOWS\system32\kbdkyr.dll 2006-12-25 21:49 5,632 -ra------ C:\WINDOWS\system32\kbdhu1.dll 2006-12-25 21:49 5,632 -ra------ C:\WINDOWS\system32\kbdhe319.dll 2006-12-25 21:49 5,632 -ra------ C:\WINDOWS\system32\kbdhe220.dll 2006-12-25 21:49 5,632 -ra------ C:\WINDOWS\system32\kbdhe.dll 2006-12-25 21:49 5,632 -ra------ C:\WINDOWS\system32\kbdazel.dll 2006-12-25 21:49 5,120 --a------ C:\WINDOWS\system\SHELL.DLL 2006-12-25 21:49 32,816 --a------ C:\WINDOWS\system\COMMDLG.DLL 2006-12-25 21:49 24,661 --a------ C:\WINDOWS\system32\spxcoins.dll 2006-12-25 21:49 24,064 --a------ C:\WINDOWS\system\OLESVR.DLL 2006-12-25 21:49 19,200 --a------ C:\WINDOWS\system\TAPI.DLL 2006-12-25 21:49 176,157 --a------ C:\WINDOWS\system32\dgrpsetu.dll 2006-12-25 21:49 15,360 --a------ C:\WINDOWS\TASKMAN.EXE 2006-12-25 21:49 13,312 --a------ C:\WINDOWS\system32\irclass.dll 2006-12-25 21:49 126,912 --a------ C:\WINDOWS\system\MSVIDEO.DLL 2006-12-25 21:49 11,264 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\irenum.sys 2006-12-25 21:49 109,456 --a------ C:\WINDOWS\system\AVIFILE.DLL 2006-12-25 21:49 103,424 --a------ C:\WINDOWS\system32\EqnClass.Dll 2006-12-25 21:49 <DIR> dr------- C:\Program Files 2006-12-25 21:49 <DIR> d--hs---- C:\WINDOWS\Installer 2006-12-25 21:49 <DIR> d-------- C:\Program Files\Common Files\SpeechEngines 2006-12-25 21:49 <DIR> d-------- C:\Program Files\Common Files\ODBC 2006-12-25 21:48 <DIR> dr------- C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\Documents 2006-12-25 21:48 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\system32\CatRoot2 2006-12-25 21:48 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\system32\CatRoot 2006-12-25 21:48 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings 2006-12-25 21:41 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\system32\SoftwareDistribution 2006-12-25 21:40 <DIR> dr-hsc--- C:\WINDOWS\system32\dllcache 2006-12-25 21:40 <DIR> dr--s---- C:\WINDOWS\Fonts 2006-12-25 21:40 <DIR> dr------- C:\WINDOWS\Web 2006-12-25 21:40 <DIR> d--hs---- C:\RECYCLER 2006-12-25 21:40 <DIR> d--h----- C:\WINDOWS\inf 2006-12-25 21:40 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\WinSxS 2006-12-25 21:40 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\twain_32 2006-12-25 21:40 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\system32\wins 2006-12-25 21:40 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\system32\wbem 2006-12-25 21:40 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\system32\usmt 2006-12-25 21:40 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\system32\spool 2006-12-25 21:40 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\system32\ShellExt 2006-12-25 21:40 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\system32\Setup 2006-12-25 21:40 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\system32\ras 2006-12-25 21:40 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\system32\oobe 2006-12-25 21:40 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\system32\npp 2006-12-25 21:40 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\system32\mui 2006-12-25 21:40 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\system32\inetsrv 2006-12-25 21:40 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\system32\IME 2006-12-25 21:40 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\system32\icsxml 2006-12-25 21:40 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\system32\ias 2006-12-25 21:40 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\system32\export 2006-12-25 21:40 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\system32\drivers\etc 2006-12-25 21:40 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\system32\drivers\disdn 2006-12-25 21:40 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\system32\drivers 2006-12-25 21:40 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\system32\dhcp 2006-12-25 21:40 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\system32\config 2006-12-25 21:40 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\system32\3com_dmi 2006-12-25 21:40 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\system32\3076 2006-12-25 21:40 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\system32\2052 2006-12-25 21:40 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\system32\1054 2006-12-25 21:40 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\system32\1042 2006-12-25 21:40 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\system32\1041 2006-12-25 21:40 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\system32\1037 2006-12-25 21:40 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\system32\1033 2006-12-25 21:40 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\system32\1031 2006-12-25 21:40 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\system32\1028 2006-12-25 21:40 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\system32\1025 2006-12-25 21:40 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\system32 2006-12-25 21:40 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\system 2006-12-25 21:40 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\security 2006-12-25 21:40 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\Resources 2006-12-25 21:40 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\repair 2006-12-25 21:40 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\Provisioning 2006-12-25 21:40 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\PeerNet 2006-12-25 21:40 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\pchealth 2006-12-25 21:40 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\mui 2006-12-25 21:40 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\msapps 2006-12-25 21:40 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\msagent 2006-12-25 21:40 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\Media 2006-12-25 21:40 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\java 2006-12-25 21:40 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\ime 2006-12-25 21:40 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\Help 2006-12-25 21:40 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\ehome 2006-12-25 21:40 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\Driver Cache 2006-12-25 21:40 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\Debug 2006-12-25 21:40 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\Cursors 2006-12-25 21:40 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\Connection Wizard 2006-12-25 21:40 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\Config 2006-12-25 21:40 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\AppPatch 2006-12-25 21:40 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\addins 2006-12-25 21:40 <DIR> d-------- C:\WINDOWS 2006-12-25 21:32 <DIR> d-------- C:\Program Files\Norton AntiVirus 2006-12-25 21:31 91,904 --a------ C:\WINDOWS\system32\S32EVNT1.DLL 2006-12-25 21:31 124,016 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\SYMEVENT.SYS 2006-12-25 21:31 <DIR> d-------- C:\Program Files\Symantec 2006-12-25 21:31 <DIR> d-------- C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared 2006-12-25 21:31 <DIR> d-------- C:\DOCUME~1\TIMODU~1\Application Data\Symantec 2006-12-25 21:31 <DIR> d-------- C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\Application Data\Symantec 2006-12-25 21:30 204,800 --a------ C:\WINDOWS\system32\IVIresizeW7.dll 2006-12-25 21:30 200,704 --a------ C:\WINDOWS\system32\IVIresizeA6.dll 2006-12-25 21:30 20,480 --a------ C:\WINDOWS\system32\IVIresize.dll 2006-12-25 21:30 192,512 --a------ C:\WINDOWS\system32\IVIresizeP6.dll 2006-12-25 21:30 192,512 --a------ C:\WINDOWS\system32\IVIresizeM6.dll 2006-12-25 21:30 188,416 --a------ C:\WINDOWS\system32\IVIresizePX.dll 2006-12-25 21:30 <DIR> d-------- C:\Program Files\InterVideo 2006-12-25 21:29 344,064 -ra------ C:\WINDOWS\system32\msvcr70.dll 2006-12-25 21:29 221,184 --a------ C:\WINDOWS\system32\wmpns.dll 2006-12-25 21:29 <DIR> d-------- C:\Program Files\Fingerprint Sensor 2006-12-25 21:29 <DIR> d-------- C:\Program Files\AuthenTec 2006-12-25 21:28 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\RegisteredPackages 2006-12-25 21:28 <DIR> d-------- C:\Program Files\Windows Media Connect 2006-12-25 21:27 <DIR> d-------- C:\Program Files\Java 2006-12-25 21:26 32,356 --------- C:\WINDOWS\system32\pusbfd1.sys 2006-12-25 21:25 <DIR> d-------- C:\Program Files\Common Files\Sonic 2006-12-25 21:25 <DIR> d-------- C:\DOCUME~1\TIMODU~1\Application Data\Sonic 2006-12-25 21:24 7,432 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\eabfiltr.sys 2006-12-25 21:24 65,536 --a------ C:\WINDOWS\system32\hpqactn.dll 2006-12-25 21:24 5,220 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\EabUsb.sys 2006-12-25 21:24 425,984 --a------ C:\WINDOWS\system32\hpqPres.dll 2006-12-25 21:24 32,768 --a------ C:\WINDOWS\system32\eabhbrn8.dll 2006-12-25 21:24 225,280 --a------ C:\WINDOWS\system32\cpqinfo.dll 2006-12-25 21:24 109,568 --------- C:\WINDOWS\system32\pxinsi64.exe 2006-12-25 21:24 108,544 --------- C:\WINDOWS\system32\pxcpyi64.exe 2006-12-25 21:24 <DIR> d-------- C:\Program Files\Sonic 2006-12-25 21:24 <DIR> d-------- C:\Program Files\Common Files\SureThing Shared 2006-12-25 21:24 <DIR> d-------- C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\Application Data\hpqwmi 2006-12-25 21:23 94,274 -ra------ C:\WINDOWS\system32\HPBHEALR.DLL 2006-12-25 21:23 69,632 -ra------ C:\WINDOWS\system32\HPMBTPMS.DLL 2006-12-25 21:23 58,368 -ra------ C:\WINDOWS\system32\HPDOMON.DLL 2006-12-25 21:23 49,252 -ra------ C:\WINDOWS\system32\NovPMQueue.DLL 2006-12-25 21:23 49,250 -ra------ C:\WINDOWS\system32\NovPMNdps.DLL 2006-12-25 21:23 40,960 -ra------ C:\WINDOWS\system32\hpmbtppw.dll 2006-12-25 21:23 40,960 -ra------ C:\WINDOWS\system32\HPBMMON.DLL 2006-12-25 21:23 155,648 -ra------ C:\WINDOWS\system32\HPMystPM.DLL 2006-12-25 21:23 135,168 -ra------ C:\WINDOWS\system32\hpmbtprw.dll 2006-12-25 21:23 126,976 -ra------ C:\WINDOWS\system32\hprdvtcp.dll 2006-12-25 21:23 118,784 -ra------ C:\WINDOWS\system32\HPMPMW.DLL 2006-12-25 21:23 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\Downloaded Installations 2006-12-25 21:23 <DIR> d-------- C:\Program Files\HP Accessories Product Tour 2006-12-25 21:19 <DIR> dr--s---- C:\WINDOWS\assembly 2006-12-25 21:19 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\system32\URTTemp 2006-12-25 21:19 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\Microsoft.NET 2006-12-25 21:18 59,044 -ra------ C:\WINDOWS\system32\drivers\clntmgmt.sys 2006-12-25 21:18 32,768 --------- C:\WINDOWS\biwlandrvxpver.dll 2006-12-25 21:17 458,752 --a------ C:\WINDOWS\system32\w29NCPA.dll 2006-12-25 21:17 3,222,784 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\w29n51.sys 2006-12-25 21:17 1,654,784 --a------ C:\WINDOWS\system32\W29MLRES.DLL 2006-12-25 21:17 <DIR> d-------- C:\SWSetup 2006-12-25 21:17 <DIR> d-------- C:\Program Files\Intel 2006-12-25 21:16 294,912 -ra------ C:\WINDOWS\system32\atiiiexx.dll 2006-12-25 21:16 28,672 -ra------ C:\WINDOWS\cttib1.dll 2006-12-25 21:16 <DIR> d-------- C:\Program Files\ATI Technologies 2006-12-25 21:15 90,202 --a------ C:\WINDOWS\system32\SynTPAPI.dll 2006-12-25 21:15 81,920 --a------ C:\WINDOWS\system32\SynTPCo2.dll 2006-12-25 21:15 77,917 --a------ C:\WINDOWS\system32\SynCOM.dll 2006-12-25 21:15 69,722 --a------ C:\WINDOWS\system32\SynTPFcs.dll 2006-12-25 21:15 186,016 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\SynTP.sys 2006-12-25 21:15 114,688 --a------ C:\WINDOWS\system32\SynCtrl.dll 2006-12-25 21:15 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\system32\ReinstallBackups 2006-12-25 21:15 <DIR> d-------- C:\Program Files\Synaptics 2006-12-25 21:14 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\tiinst 2006-12-25 21:13 88,363 -ra------ C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe 2006-12-25 21:13 64,512 -ra------ C:\WINDOWS\agrsmdel.exe 2006-12-25 21:13 1,268,204 -ra------ C:\WINDOWS\system32\drivers\AGRSM.sys 2006-12-25 21:13 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\Options 2006-12-25 21:13 <DIR> d-------- C:\Program Files\HPQ 2006-12-25 21:13 <DIR> d-------- C:\DOCUME~1\TIMODU~1\Bluetooth Software 2006-12-25 21:12 <DIR> d-------- C:\Program Files\WIDCOMM 2006-12-25 21:11 82,944 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\wdmaud.sys 2006-12-25 21:11 7,552 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\MSKSSRV.sys 2006-12-25 21:11 60,800 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\sysaudio.sys 2006-12-25 21:11 6,400 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\splitter.sys 2006-12-25 21:11 54,272 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\swmidi.sys 2006-12-25 21:11 52,864 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\DMusic.sys 2006-12-25 21:11 5,376 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\MSPCLOCK.sys 2006-12-25 21:11 4,992 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\MSPQM.sys 2006-12-25 21:11 2,944 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\drmkaud.sys 2006-12-25 21:11 172,416 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\kmixer.sys 2006-12-25 21:11 142,464 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\aec.sys 2006-12-25 21:11 <DIR> d-------- C:\Program Files\Broadcom 2006-12-25 21:10 60,288 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\drmk.sys 2006-12-25 21:10 49,152 --a------ C:\WINDOWS\system32\DSndUp.exe 2006-12-25 21:10 45,056 --a------ C:\WINDOWS\system32\CleanUp.exe 2006-12-25 21:10 4,096 --a------ C:\WINDOWS\system32\ksuser.dll 2006-12-25 21:10 30,208 --a------ C:\WINDOWS\system32\wdmioctl.dll 2006-12-25 21:10 259,840 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\smwdm.sys 2006-12-25 21:10 145,792 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\portcls.sys 2006-12-25 21:10 127,744 -ra------ C:\WINDOWS\system32\drivers\aeaudio.sys 2006-12-25 21:10 1,285,632 --a------ C:\WINDOWS\system32\SMMedia.dll 2006-12-25 21:10 <DIR> d--h----- C:\Program Files\InstallShield Installation Information 2006-12-25 21:10 <DIR> d-------- C:\Program Files\Common Files\InstallShield 2006-12-25 21:10 <DIR> d-------- C:\Program Files\Analog Devices 2006-12-25 21:09 <DIR> d-------- C:\SYSTEM.SAV 2006-12-25 21:05 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\SoftwareDistribution 2006-12-25 21:05 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\Prefetch 2006-12-25 21:01 0 -rahs---- C:\MSDOS.SYS 2006-12-25 21:01 0 -rahs---- C:\IO.SYS 2006-12-25 21:01 0 --a------ C:\CONFIG.SYS 2006-12-25 21:01 0 --a------ C:\AUTOEXEC.BAT 2006-12-25 21:01 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\system32\xircom 2006-12-25 21:01 <DIR> d-------- C:\Program Files\microsoft frontpage 2006-12-25 21:00 112,128 --a------ C:\WINDOWS\system32\mapi32.dll 2006-12-25 21:00 <DIR> d--hs---- C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\DRM 2006-12-25 20:59 11,264 --a------ C:\WINDOWS\system32\atrace.dll 2006-12-25 20:59 <DIR> dr------- C:\WINDOWS\Offline Web Pages 2006-12-25 20:59 <DIR> d--h----- C:\Program Files\WindowsUpdate 2006-12-25 20:59 <DIR> d---s---- C:\WINDOWS\Downloaded Program Files 2006-12-25 20:59 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\system32\DirectX 2006-12-25 20:58 81,920 --a------ C:\WINDOWS\system32\isign32.dll 2006-12-25 20:58 81,920 --a------ C:\WINDOWS\system32\ils.dll 2006-12-25 20:58 8,192 --a------ C:\WINDOWS\system32\bitsprx2.dll 2006-12-25 20:58 73,728 --a------ C:\WINDOWS\system32\icwdial.dll 2006-12-25 20:58 73,472 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\sr.sys 2006-12-25 20:58 7,168 --a------ C:\WINDOWS\system32\bitsprx3.dll 2006-12-25 20:58 69,632 --a------ C:\WINDOWS\system32\msconf.dll 2006-12-25 20:58 679,424 --a------ C:\WINDOWS\system32\inetcomm.dll 2006-12-25 20:58 67,584 --a------ C:\WINDOWS\system32\srclient.dll 2006-12-25 20:58 65,536 --a------ C:\WINDOWS\system32\icwphbk.dll 2006-12-25 20:58 64,512 --a------ C:\WINDOWS\system32\acctres.dll 2006-12-25 20:58 6,656 --a------ C:\WINDOWS\system32\wuauserv.dll 2006-12-25 20:58 48,128 --a------ C:\WINDOWS\system32\inetres.dll 2006-12-25 20:58 465,176 --a------ C:\WINDOWS\system32\wuapi.dll 2006-12-25 20:58 45,568 --a------ C:\WINDOWS\system32\safrslv.dll 2006-12-25 20:58 43,520 --a------ C:\WINDOWS\system32\safrcdlg.dll 2006-12-25 20:58 43,520 --a------ C:\WINDOWS\system32\racpldlg.dll 2006-12-25 20:58 41,240 --a------ C:\WINDOWS\system32\wups.dll 2006-12-25 20:58 382,464 --a------ C:\WINDOWS\system32\qmgr.dll 2006-12-25 20:58 34,560 --a------ C:\WINDOWS\system32\mnmdd.dll 2006-12-25 20:58 32,768 --a------ C:\WINDOWS\system32\mnmsrvc.exe 2006-12-25 20:58 32,768 --a------ C:\WINDOWS\system32\isrdbg32.dll 2006-12-25 20:58 29,696 --a------ C:\WINDOWS\system32\safrdm.dll 2006-12-25 20:58 28,672 --a------ C:\WINDOWS\system32\nmmkcert.dll 2006-12-25 20:58 274,944 --a------ C:\WINDOWS\system32\mstask.dll 2006-12-25 20:58 274,432 --a------ C:\WINDOWS\system32\inetcfg.dll 2006-12-25 20:58 252,928 --a------ C:\WINDOWS\system32\msoeacct.dll 2006-12-25 20:58 239,104 --a------ C:\WINDOWS\system32\srrstr.dll 2006-12-25 20:58 23,040 --a------ C:\WINDOWS\system32\fltmc.exe 2006-12-25 20:58 194,328 --a------ C:\WINDOWS\system32\wuaueng1.dll 2006-12-25 20:58 190,976 --a------ C:\WINDOWS\system32\schedsvc.dll 2006-12-25 20:58 18,944 --a------ C:\WINDOWS\system32\qmgrprxy.dll 2006-12-25 20:58 173,536 --a------ C:\WINDOWS\system32\wuweb.dll 2006-12-25 20:58 172,312 --a------ C:\WINDOWS\system32\wuauclt1.exe 2006-12-25 20:58 170,496 --a------ C:\WINDOWS\system32\srsvc.dll 2006-12-25 20:58 16,896 --a------ C:\WINDOWS\system32\fltlib.dll 2006-12-25 20:58 16,384 --a------ C:\WINDOWS\system32\icfgnt5.dll 2006-12-25 20:58 128,896 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\fltmgr.sys 2006-12-25 20:58 127,256 --a------ C:\WINDOWS\system32\wucltui.dll 2006-12-25 20:58 124,184 --a------ C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe 2006-12-25 20:58 12,288 --a------ C:\WINDOWS\system32\nmevtmsg.dll 2006-12-25 20:58 12,288 --a------ C:\WINDOWS\system32\mstinit.exe 2006-12-25 20:58 105,984 --a------ C:\WINDOWS\system32\msoert2.dll 2006-12-25 20:58 1,343,768 --a------ C:\WINDOWS\system32\wuaueng.dll 2006-12-25 20:58 <DIR> d---s---- C:\WINDOWS\Tasks 2006-12-25 20:58 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\system32\Restore 2006-12-25 20:58 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\system32\Macromed 2006-12-25 20:58 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\srchasst 2006-12-25 20:58 <DIR> d-------- C:\Program Files\Movie Maker 2006-12-25 20:58 <DIR> d-------- C:\Program Files\Common Files\MSSoap 2006-12-25 20:57 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\Registration 2006-12-25 20:57 <DIR> d-------- C:\Program Files\Online Services 2006-12-25 20:56 97,792 --a------ C:\WINDOWS\system32\comrepl.dll 2006-12-25 20:56 956,416 --a------ C:\WINDOWS\system32\msdtctm.dll 2006-12-25 20:56 93,696 --a------ C:\WINDOWS\system32\tscfgwmi.dll 2006-12-25 20:56 91,136 --a------ C:\WINDOWS\system32\mtxoci.dll 2006-12-25 20:56 9,728 --a------ C:\WINDOWS\system32\reset.exe 2006-12-25 20:56 87,176 --a------ C:\WINDOWS\system32\rdpwsx.dll 2006-12-25 20:56 85,504 --a------ C:\WINDOWS\system32\catsrvps.dll 2006-12-25 20:56 80,384 --a------ C:\WINDOWS\system32\charmap.exe 2006-12-25 20:56 73,216 --a------ C:\WINDOWS\system32\avwav.dll 2006-12-25 20:56 67,072 --a------ C:\WINDOWS\system32\rdshost.exe 2006-12-25 20:56 655,360 --a------ C:\WINDOWS\system32\mstscax.dll 2006-12-25 20:56 625,152 --a------ C:\WINDOWS\system32\catsrvut.dll 2006-12-25 20:56 62,464 --a------ C:\WINDOWS\system32\rdpclip.exe 2006-12-25 20:56 605,696 --a------ C:\WINDOWS\system32\getuname.dll 2006-12-25 20:56 60,416 --a------ C:\WINDOWS\system32\remotepg.dll 2006-12-25 20:56 60,416 --a------ C:\WINDOWS\system32\colbact.dll 2006-12-25 20:56 6,144 --a------ C:\WINDOWS\system32\msdtc.exe 2006-12-25 20:56 58,880 --a------ C:\WINDOWS\system32\msdtclog.dll 2006-12-25 20:56 56,832 --a------ C:\WINDOWS\system32\sol.exe 2006-12-25 20:56 55,296 --a------ C:\WINDOWS\system32\freecell.exe 2006-12-25 20:56 540,160 --a------ C:\WINDOWS\system32\comuid.dll 2006-12-25 20:56 54,272 --a------ C:\WINDOWS\system32\stclient.dll 2006-12-25 20:56 538,624 --a------ C:\WINDOWS\system32\spider.exe 2006-12-25 20:56 5,632 --a------ C:\WINDOWS\system32\write.exe 2006-12-25 20:56 5,120 --a------ C:\WINDOWS\system32\dcomcnfg.exe 2006-12-25 20:56 498,688 --a------ C:\WINDOWS\system32\clbcatq.dll 2006-12-25 20:56 44,544 --a------ C:\WINDOWS\system32\tscupgrd.exe 2006-12-25 20:56 44,544 --a------ C:\WINDOWS\system32\hticons.dll 2006-12-25 20:56 426,496 --a------ C:\WINDOWS\system32\msdtcprx.dll 2006-12-25 20:56 407,552 --a------ C:\WINDOWS\system32\mstsc.exe 2006-12-25 20:56 4,096 --a------ C:\WINDOWS\system32\rdpcfgex.dll 2006-12-25 20:56 4,096 --a------ C:\WINDOWS\system32\mtxex.dll 2006-12-25 20:56 38,912 --a------ C:\WINDOWS\system32\cfgbkend.dll 2006-12-25 20:56 35,328 --a------ C:\WINDOWS\system32\winchat.exe 2006-12-25 20:56 347,136 --a------ C:\WINDOWS\system32\hypertrm.dll 2006-12-25 20:56 343,040 --a------ C:\WINDOWS\system32\mspaint.exe 2006-12-25 20:56 33,792 --a------ C:\WINDOWS\system32\regini.exe 2006-12-25 20:56 295,424 --a------ C:\WINDOWS\system32\termsrv.dll 2006-12-25 20:56 25,600 --a------ C:\WINDOWS\system32\comaddin.dll 2006-12-25 20:56 25,088 --a------ C:\WINDOWS\system32\mtxlegih.dll 2006-12-25 20:56 227,840 --a------ C:\WINDOWS\system32\avtapi.dll 2006-12-25 20:56 225,792 --a------ C:\WINDOWS\system32\catsrv.dll 2006-12-25 20:56 22,016 --a------ C:\WINDOWS\system32\qwinsta.exe 2006-12-25 20:56 21,896 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\tdtcp.sys 2006-12-25 20:56 20,992 --a------ C:\WINDOWS\system32\msg.exe 2006-12-25 20:56 20,480 --a------ C:\WINDOWS\system32\qprocess.exe 2006-12-25 20:56 20,480 --a------ C:\WINDOWS\system32\mtxdm.dll 2006-12-25 20:56 19,968 --a------ C:\WINDOWS\system32\rdpsnd.dll 2006-12-25 20:56 183,808 --a------ C:\WINDOWS\system32\accwiz.exe 2006-12-25 20:56 161,280 --a------ C:\WINDOWS\system32\msdtcuiu.dll 2006-12-25 20:56 16,896 --a------ C:\WINDOWS\system32\tsshutdn.exe 2006-12-25 20:56 16,896 --a------ C:\WINDOWS\system32\qappsrv.exe 2006-12-25 20:56 16,384 --a------ C:\WINDOWS\system32\tskill.exe 2006-12-25 20:56 16,384 --a------ C:\WINDOWS\system32\avmeter.dll 2006-12-25 20:56 15,872 --a------ C:\WINDOWS\system32\rwinsta.exe 2006-12-25 20:56 15,872 --a------ C:\WINDOWS\system32\cdmodem.dll 2006-12-25 20:56 15,360 --a------ C:\WINDOWS\system32\logoff.exe 2006-12-25 20:56 147,968 --a------ C:\WINDOWS\system32\rdchost.dll 2006-12-25 20:56 147,456 --a------ C:\WINDOWS\system32\comsnap.dll 2006-12-25 20:56 140,800 --a------ C:\WINDOWS\system32\sessmgr.exe 2006-12-25 20:56 14,848 --a------ C:\WINDOWS\system32\tsdiscon.exe 2006-12-25 20:56 14,848 --a------ C:\WINDOWS\system32\tscon.exe 2006-12-25 20:56 14,848 --a------ C:\WINDOWS\system32\shadow.exe 2006-12-25 20:56 139,528 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\rdpwd.sys 2006-12-25 20:56 138,752 --a------ C:\WINDOWS\system32\sndvol32.exe 2006-12-25 20:56 131,584 --a------ C:\WINDOWS\system32\sndrec32.exe 2006-12-25 20:56 13,824 --a------ C:\WINDOWS\system32\rdsaddin.exe 2006-12-25 20:56 126,976 --a------ C:\WINDOWS\system32\mshearts.exe 2006-12-25 20:56 123,392 --a------ C:\WINDOWS\system32\mplay32.exe 2006-12-25 20:56 12,040 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\tdpipe.sys 2006-12-25 20:56 119,808 --a------ C:\WINDOWS\system32\winmine.exe 2006-12-25 20:56 114,688 --a------ C:\WINDOWS\system32\calc.exe 2006-12-25 20:56 110,080 --a------ C:\WINDOWS\system32\clbcatex.dll 2006-12-25 20:56 11,776 --a------ C:\WINDOWS\system32\xolehlp.dll 2006-12-25 20:56 11,264 --a------ C:\WINDOWS\system32\icaapi.dll 2006-12-25 20:56 102,912 --a------ C:\WINDOWS\system32\clipbrd.exe 2006-12-25 20:56 1,267,200 --a------ C:\WINDOWS\system32\comsvcs.dll 2006-12-25 20:56 1,161 --a------ C:\WINDOWS\system32\usrlogon.cmd 2006-12-25 20:56 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\system32\MsDtc 2006-12-25 20:56 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\system32\Com 2006-12-25 20:56 <DIR> d-------- C:\Program Files\Windows NT 2006-12-25 20:56 <DIR> d-------- C:\Program Files\MSN Gaming Zone 2006-12-25 20:56 <DIR> d-------- C:\Program Files\Messenger 2006-12-25 20:55 58,880 --a------ C:\WINDOWS\system32\licwmi.dll 2006-12-25 20:55 56,320 --a------ C:\WINDOWS\system32\servdeps.dll 2006-12-25 20:55 40,840 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\termdd.sys 2006-12-25 20:55 196,864 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\rdpdr.sys 2006-12-25 20:55 185,344 --a------ C:\WINDOWS\system32\cmprops.dll 2006-12-25 20:55 17,408 --a------ C:\WINDOWS\system32\mmfutil.dll (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Report ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 2007-01-14 17:06 -------- d---s---- C:\DOCUME~1\TIMODU~1\Application Data\microsoft 2006-12-26 11:40 299 --a------ C:\DOCUME~1\TIMODU~1\Application Data\internaldb1942.dat 2006-12-26 11:40 23 --a------ C:\DOCUME~1\TIMODU~1\Application Data\inifile41.ini 2006-12-25 21:48 62 --ahs---- C:\DOCUME~1\TIMODU~1\Application Data\desktop.ini 2006-12-25 21:43 -------- d-------- C:\DOCUME~1\TIMODU~1\Application Data\macromedia 2006-12-25 21:06 -------- d-------- C:\DOCUME~1\TIMODU~1\Application Data\identities 2006-12-12 17:30 520192 --a------ C:\WINDOWS\system32\divxsm.exe 2006-12-12 17:30 3596288 --a------ C:\WINDOWS\system32\qt-dx331.dll 2006-12-12 17:30 20640 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\pxhelp20.sys 2006-12-12 17:30 200704 --a------ C:\WINDOWS\system32\ssldivx.dll 2006-12-12 17:30 1044480 --a------ C:\WINDOWS\system32\libdivx.dll 2006-12-12 17:25 806912 --a------ C:\WINDOWS\system32\divx_xx0c.dll 2006-12-12 17:25 806912 --a------ C:\WINDOWS\system32\divx_xx07.dll 2006-12-12 17:25 790528 --a------ C:\WINDOWS\system32\divx_xx11.dll 2006-12-12 17:25 73728 --a------ C:\WINDOWS\system32\dpl100.dll 2006-12-12 17:25 635486 --a------ C:\WINDOWS\system32\divx.dll 2006-12-12 17:25 593920 --a------ C:\WINDOWS\system32\dpugui11.dll 2006-12-12 17:25 57344 --a------ C:\WINDOWS\system32\dpv11.dll 2006-12-12 17:25 53248 --a------ C:\WINDOWS\system32\dpugui10.dll 2006-12-12 17:25 344064 --a------ C:\WINDOWS\system32\dpus11.dll 2006-12-12 17:25 294912 --a------ C:\WINDOWS\system32\dpu11.dll 2006-12-12 17:25 294912 --a------ C:\WINDOWS\system32\dpu10.dll 2006-12-12 17:25 196608 --a------ C:\WINDOWS\system32\dtu100.dll 2006-12-12 17:24 12288 --a------ C:\WINDOWS\system32\divxwmpexttype.dll 2006-12-12 17:24 118784 --a------ C:\WINDOWS\system32\divxcodecupdatechecker.exe 2006-12-07 07:40 2362184 --a------ C:\WINDOWS\system32\wmvcore.dll 2006-11-07 21:03 6049280 --------- C:\WINDOWS\system32\ieframe.dll 2006-11-07 21:03 50688 --------- C:\WINDOWS\system32\msfeedsbs.dll 2006-11-07 21:03 458752 --------- C:\WINDOWS\system32\msfeeds.dll 2006-11-07 21:03 413696 --a------ C:\WINDOWS\system32\vbscript.dll 2006-11-07 21:03 231424 --a------ C:\WINDOWS\system32\webcheck.dll 2006-11-07 21:03 180736 --------- C:\WINDOWS\system32\ieui.dll 2006-11-07 21:03 156160 --a------ C:\WINDOWS\system32\msls31.dll 2006-11-07 03:27 382976 --a------ C:\WINDOWS\system32\iedkcs32.dll 2006-11-07 03:27 229376 --a------ C:\WINDOWS\system32\ieaksie.dll 2006-11-07 03:26 71680 --a------ C:\WINDOWS\system32\admparse.dll 2006-11-07 03:26 55296 --a------ C:\WINDOWS\system32\iesetup.dll 2006-11-07 03:26 54784 --a------ C:\WINDOWS\system32\ie4uinit.exe 2006-11-07 03:26 43008 --a------ C:\WINDOWS\system32\iernonce.dll 2006-11-07 03:26 152064 --a------ C:\WINDOWS\system32\ieakeng.dll 2006-11-07 03:26 13312 --a------ C:\WINDOWS\system32\ieudinit.exe 2006-11-07 03:26 123904 --a------ C:\WINDOWS\system32\advpack.dll 2006-11-07 03:25 161792 --a------ C:\WINDOWS\system32\ieakui.dll 2006-10-24 12:30 716288 --------- C:\WINDOWS\system32\windowscodecs.dll 2006-10-24 12:30 412160 --------- C:\WINDOWS\system32\photometadatahandler.dll 2006-10-24 12:30 276992 --------- C:\WINDOWS\system32\wmphoto.dll 2006-10-24 12:29 352256 --------- C:\WINDOWS\system32\windowscodecsext.dll 2006-10-19 14:56 713216 --a------ C:\WINDOWS\system32\sxs.dll 2006-10-17 12:06 78336 --a------ C:\WINDOWS\system32\ieencode.dll 2006-10-17 12:05 40960 --a------ C:\WINDOWS\system32\licmgr10.dll 2006-10-17 12:05 206336 --------- C:\WINDOWS\system32\winfxdocobj.exe 2006-10-17 12:05 105984 --a------ C:\WINDOWS\system32\url.dll 2006-10-17 12:04 101376 --a------ C:\WINDOWS\system32\occache.dll 2006-10-17 12:03 17408 --a------ C:\WINDOWS\system32\corpol.dll 2006-10-17 11:58 61952 --------- C:\WINDOWS\system32\icardie.dll 2006-10-17 11:58 12288 --------- C:\WINDOWS\system32\msfeedssync.exe 2006-10-17 11:57 36352 --a------ C:\WINDOWS\system32\imgutil.dll 2006-10-17 11:57 266752 --------- C:\WINDOWS\system32\iertutil.dll 2006-10-17 11:56 45568 --a------ C:\WINDOWS\system32\mshta.exe 2006-10-17 11:28 48128 --a------ C:\WINDOWS\system32\mshtmler.dll 2006-10-17 11:27 380928 --------- C:\WINDOWS\system32\ieapfltr.dll (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Loading Points )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) *Note* empty entries & legit default entries are not shown [HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\run] "CTFMON.EXE"="C:\\WINDOWS\\system32\\ctfmon.exe" "MsnMsgr"="\"C:\\Program Files\\MSN Messenger\\MsnMsgr.Exe\" /background" "Uniblue Registry Booster"="C:\\Program Files\\Uniblue\\Registry Booster\\RegistryBooster.exe /S" [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\run] "SoundMAXPnP"="C:\\Program Files\\Analog Devices\\SoundMAX\\SMax4PNP.exe" "SoundMAX"="C:\\Program Files\\Analog Devices\\SoundMAX\\Smax4.exe /tray" "AGRSMMSG"="AGRSMMSG.exe" "SynTPLpr"="C:\\Program Files\\Synaptics\\SynTP\\SynTPLpr.exe" "SynTPEnh"="C:\\Program Files\\Synaptics\\SynTP\\SynTPEnh.exe" "ATIPTA"="C:\\Program Files\\ATI Technologies\\ATI Control Panel\\atiptaxx.exe" "Cpqset"="C:\\Program Files\\HPQ\\Default Settings\\cpqset.exe" "eabconfg.cpl"="C:\\Program Files\\HPQ\\Quick Launch Buttons\\EabServr.exe /Start" "UpdateManager"="\"C:\\Program Files\\Common Files\\Sonic\\Update Manager\\sgtray.exe\" /r" "hpWirelessAssistant"="C:\\Program Files\\hpq\\HP Wireless Assistant\\HP Wireless Assistant.exe" "CognizanceTS"="rundll32.exe C:\\PROGRA~1\\HPQ\\IAM\\Bin\\AsTsVcc.dll,RegisterModule" "WatchDog"="C:\\Program Files\\InterVideo\\DVD Check\\DVDCheck.exe" "ccApp"="\"C:\\Program Files\\Common Files\\Symantec Shared\\ccApp.exe\"" "Symantec NetDriver Monitor"="C:\\PROGRA~1\\SYMNET~1\\SNDMon.exe /Consumer" "QuickTime Task"="\"C:\\Program Files\\QuickTime\\qttask.exe\" -atboottime" "PCSuiteTrayApplication"="C:\\Program Files\\Nokia\\Nokia PC Suite 6\\LaunchApplication.exe -startup" "SunJavaUpdateSched"="\"C:\\Program Files\\Java\\jre1.6.0\\bin\\jusched.exe\"" [HKEY_USERS\.default\software\microsoft\windows\currentversion\run] "PcSync"="C:\\Program Files\\Nokia\\Nokia PC Suite 6\\PcSync2.exe /NoDialog" [HKEY_USERS\s-1-5-18\software\microsoft\windows\currentversion\run] "PcSync"="C:\\Program Files\\Nokia\\Nokia PC Suite 6\\PcSync2.exe /NoDialog" HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify\OneCard [HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\securityproviders] "SecurityProviders"="msapsspc.dll, schannel.dll, digest.dll, msnsspc.dll" [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Svchost] HTTPFilter REG_MULTI_SZ HTTPFilter\0\0 LocalService REG_MULTI_SZ Alerter\0WebClient\0LmHosts\0RemoteRegistry\0upnphost\0SSDPSRV\0\0 NetworkService REG_MULTI_SZ DnsCache\0\0 DcomLaunch REG_MULTI_SZ DcomLaunch\0TermService\0\0 rpcss REG_MULTI_SZ RpcSs\0\0 imgsvc REG_MULTI_SZ StiSvc\0\0 termsvcs REG_MULTI_SZ TermService\0\0 Cognizance REG_MULTI_SZ ASChannel\0\0 Usnsvc REG_MULTI_SZ usnsvc\0\0 [HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MountPoints2\{ac9e4c10-9515-11db-baed-0012f0a740b5}] Shell\AutoRun\command E:\autorun.exe Contents of the 'Scheduled Tasks' folder C:\WINDOWS\tasks\Norton AntiVirus - Mijn computer scannen - Timo Dubbeldam.job C:\WINDOWS\tasks\XoftSpySE.job Completion time: 07-01-17 16:10:14 C:\ComboFix2.txt ... 07-01-16 19:17 [b:319b6e0d96]Hijack This[/b:319b6e0d96] Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 16:13:59, on 17-1-2007 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.5730.0011) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe C:\Program Files\HPQ\IAM\bin\asghost.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe C:\Program Files\HPQ\Quick Launch Buttons\EabServr.exe C:\Program Files\hpq\HP Wireless Assistant\HP Wireless Assistant.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\jusched.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe C:\PROGRA~1\WIDCOMM\BLUETO~1\BTSTAC~1.EXE C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe C:\Program Files\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe C:\Program Files\HPQ\SHARED\HPQWMI.exe C:\Program Files\PC Connectivity Solution\NclBTHandler.exe C:\Program Files\internet explorer\iexplore.exe C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE C:\Program Files\HijackThis.exe R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.hp.com/ O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\ssv.dll O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O2 - BHO: HP Credential Manager for ProtectTools - {DF21F1DB-80C6-11D3-9483-B03D0EC10000} - C:\Program Files\HPQ\IAM\Bin\ItIeAddIN.dll O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAXPnP] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAX] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe /tray O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe O4 - HKLM\..\Run: [SynTPLpr] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe O4 - HKLM\..\Run: [Cpqset] C:\Program Files\HPQ\Default Settings\cpqset.exe O4 - HKLM\..\Run: [eabconfg.cpl] C:\Program Files\HPQ\Quick Launch Buttons\EabServr.exe /Start O4 - HKLM\..\Run: [UpdateManager] "C:\Program Files\Common Files\Sonic\Update Manager\sgtray.exe" /r O4 - HKLM\..\Run: [hpWirelessAssistant] C:\Program Files\hpq\HP Wireless Assistant\HP Wireless Assistant.exe O4 - HKLM\..\Run: [CognizanceTS] rundll32.exe C:\PROGRA~1\HPQ\IAM\Bin\AsTsVcc.dll,RegisterModule O4 - HKLM\..\Run: [WatchDog] C:\Program Files\InterVideo\DVD Check\DVDCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [PCSuiteTrayApplication] C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe -startup O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\jusched.exe" O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background O4 - HKCU\..\Run: [Uniblue Registry Booster] C:\Program Files\Uniblue\Registry Booster\RegistryBooster.exe /S O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\reader_sl.exe O4 - Global Startup: Adobe Reader Synchronizer.lnk = C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\AdobeCollabSync.exe O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ? O4 - Global Startup: DVD Check.lnk = C:\Program Files\InterVideo\DVD Check\DVDCheck.exe O8 - Extra context menu item: Verzenden naar &Bluetooth - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\ssv.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\ssv.dll O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-4017 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing) O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing) O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International* O16 - DPF: {02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B} (QuickTime Object) - http://a1540.g.akamai.net/7/1540/52/20061205/qtinstall.info.apple.com/qtactivex/qtplugin.cab O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204 O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL O18 - Protocol: widimg - {EE7C2AFF-5742-44FF-BD0E-E521B0D3C3BA} - C:\WINDOWS\system32\btxppanel.dll O20 - Winlogon Notify: OneCard - C:\Program Files\HPQ\IAM\Bin\AsWlnPkg.dll O20 - Winlogon Notify: WRNotifier - WRLogonNTF.dll (file missing) O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe O23 - Service: HP WMI Interface (hpqwmi) - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\HPQ\SHARED\HPQWMI.exe O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect-service (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe O23 - Service: Norton AntiVirus Firewall Monitor Service (NPFMntor) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe O23 - Service: Planner voor Automatische LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
 • Tog wou ik nog even zeggen dat het MSN is wat mijn computer bijna laat vastlopen. Alles werkt verder prima hoor!
 • Al geprobeerd deze helemaal van je pc te doen, en dan opnieuw opstarten .
 • meerdere keren
 • Download [url=ftp://ftp.drweb.com/pub/drweb/cureit/drweb-cureit.exe][b:52cd167710][color=blue:52cd167710]Dr.Web CureIt[/color:52cd167710][/b:52cd167710][/url] naar je Bureaublad:[list:52cd167710][*:52cd167710]Dubbelklik [b:52cd167710]drweb-cureit.exe[/b:52cd167710] Klik op udate [*:52cd167710]Na de update verschijnt er een nieuw icoontje op je buroblad "CureIt.exe" dubbelklik het en klik op Scan, sta het toe om de express scan te starten. [*:52cd167710]Dit zal de bestanden scannen die momenteel in het geheugen geladen zijn en wanneer er iets gevonden wordt, klik de [b:52cd167710]Yes to all[/b:52cd167710] knop bij de vraag 'cure it?'. Dit is enkel een korte scan. [*:52cd167710]Eenmaal de korte scan is beëindigd, kan je de drives selecteren die je wilt laten scannen. [*:52cd167710]Selecteer hier [b:52cd167710]alle drives[/b:52cd167710]. Een rood bolletje zal dan tevoorschijn komen op de drives die je laat scannen. [*:52cd167710]Klik daarna de [b:52cd167710]groene pijl[/b:52cd167710] rechts om de scan te starten. [*:52cd167710]Klik [b:52cd167710]Yes to all[/b:52cd167710] wanneer er gevraagd wordt om cure of move uit te voeren. [*:52cd167710]Wanneer de scan beëindigd is, kijk of je kunt op het icoontje naast de gevonden bestanden klikken: [img:52cd167710]http://users.telenet.be/bluepatchy/miekiemoes/images/check.gif[/img:52cd167710] [*:52cd167710]Indien ja,klik er op en klik vervolgens op het icoontje er juist onder en selecteer [b:52cd167710]Move incurable[/b:52cd167710] zoals je hier ziet: [img:52cd167710]http://users.telenet.be/bluepatchy/miekiemoes/images/move.gif[/img:52cd167710] Dit verplaatst gevonden bestanden naar de "%userprofile%\DoctorWeb\quarantaine-map" indien herstel niet mogelijk is. [*:52cd167710]Nadat de scan gedaan is, in het menu bovenaan, klik [b:52cd167710]File[/b:52cd167710] en kies [b:52cd167710]Save report List[/b:52cd167710]. Bewaar het op je Bureaublad. [*:52cd167710]Sluit daarna Dr.Web Cureit. [*:52cd167710][b:52cd167710]Herstart[/b:52cd167710] je computer!! [i:52cd167710]Belangrijke stap, want het kan zijn dat Dr.Web Cureit bestanden zal verplaatsen/verwijderen tijdens herstart[/i:52cd167710]. [*:52cd167710]Na het herstarten, [b:52cd167710]kopieer en plak de inhoud van die log die je eerder hebt bewaard in je volgende post[/b:52cd167710]. [/list:u:52cd167710] Negeer popups over Buy of 50% korting Plaats ook een nieuw HJT logje. J

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.