Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Bearshare en proxy setting

28 antwoorden
 • Hallo, Kan iemand mij helpen met het de PC van de spreekwoordelijke buurman. Als ik de IE start krijg ik een melding dat zij naar proxy settings aan het zoeken is, maar ik gebruik geen proxy en heb dit ook niet ingesteld. Verder heb ik bearshare verwijderd. Het zou mij niet verbazen als er nog meer rommel op deze pc staat :evil: Dank, Maarten [list:d5504160bd] Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 19:31:00, on 14-1-07 Platform: Windows 98 SE (Win9x 4.10.2222A) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106) Running processes: C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\SYMANTEC SHARED\CCSETMGR.EXE C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\SYMANTEC SHARED\CCEVTMGR.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\MSTASK.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\SSDPSRV.EXE C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE C:\WINDOWS\TASKMON.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\TRAYICON.EXE C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\STIMON.EXE C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\SYMANTEC SHARED\CCAPP.EXE C:\WINDOWS\RUNDLL32.EXE C:\PROGRAM FILES\SCANSOFT\OMNIPAGESE2.0\OPWARESE2.EXE C:\PROGRAM FILES\PICASA2\PICASAMEDIADETECTOR.EXE C:\PROGRAM FILES\PHISON\SHICON98.EXE C:\WINDOWS\RunDLL.exe C:\PROGRAM FILES\SONY CORPORATION\IMAGE TRANSFER\SONYTRAY.EXE C:\DOWNLOADS\HIJACKTHIS\HIJACKTHIS.EXE R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://klant.casema.nl/ R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.telegraaf.nl/ R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX O3 - Toolbar: Easy-WebPrint - {327C2873-E90D-4c37-AA9D-10AC9BABA46C} - C:\PROGRAM FILES\CANON\EASY-WEBPRINT\TOOLBAND.DLL O4 - HKLM\..\Run: [ScanRegistry] C:\WINDOWS\scanregw.exe /autorun O4 - HKLM\..\Run: [Taakcontrole] C:\WINDOWS\taskmon.exe O4 - HKLM\..\Run: [SystemTray] SysTray.Exe O4 - HKLM\..\Run: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme O4 - HKLM\..\Run: [DisplayTrayIcon] C:\WINDOWS\System\TrayIcon.exe O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE O4 - HKLM\..\Run: [SMSERIAL] sm56hlpr.exe O4 - HKLM\..\Run: [StillImageMonitor] C:\WINDOWS\SYSTEM\STIMON.EXE O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe" O4 - HKLM\..\Run: [NAV CfgWiz] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CfgWiz.exe /GUID NAV /CMDLINE "REBOOT" O4 - HKLM\..\Run: [ICSDCLT] C:\WINDOWS\rundll32.exe C:\WINDOWS\SYSTEM\icsdclt.dll,ICSClient O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMON.EXE O4 - HKLM\..\Run: [OpwareSE2] "C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE2.0\OpwareSE2.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Picasa Media Detector] C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe O4 - HKLM\..\Run: [ShowIcon] C:\Program Files\phison\shicon98.exe O4 - HKLM\..\RunServices: [ScriptBlocking] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Script Blocking\SBServ.exe" -reg O4 - HKLM\..\RunServices: [ccSetMgr] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe" O4 - HKLM\..\RunServices: [ccEvtMgr] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe" O4 - HKLM\..\RunServices: [SchedulingAgent] mstask.exe O4 - HKLM\..\RunServices: [SSDPSRV] C:\WINDOWS\SYSTEM\ssdpsrv.exe O4 - HKCU\..\Run: [Taskbar Display Controls] RunDLL deskcp16.dll,QUICKRES_RUNDLLENTRY O4 - Startup: Image Transfer.lnk = C:\Program Files\Sony Corporation\Image Transfer\SonyTray.exe O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Print - res://C:\PROGRAM FILES\CANON\EASY-WEBPRINT\Resource.dll/RC_Print.html O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint High Speed Print - res://C:\PROGRAM FILES\CANON\EASY-WEBPRINT\Resource.dll/RC_HSPrint.html O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Preview - res://C:\PROGRAM FILES\CANON\EASY-WEBPRINT\Resource.dll/RC_Preview.html O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Add To Print List - res://C:\PROGRAM FILES\CANON\EASY-WEBPRINT\Resource.dll/RC_AddToList.html O16 - DPF: {C4925E65-7A1E-11D2-8BB4-00A0C9CC72C3} (Virtools WebPlayer Class) - http://a532.g.akamai.net/7/532/6712/6c5b0a1ae398e3/player.virtools.com/downloads/player/Install2.5/Installer.exe O16 - DPF: {91433D86-9F27-402C-B5E3-DEBDD122C339} - http://www.netvenda.com/sites/games-nl/nl/games1.cab O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab O16 - DPF: {F6BF0D00-0B2A-4A75-BF7B-F385591623AF} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab31267.cab O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/msnmessengersetupdownloader.cab O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://spaces.msn.com/PhotoUpload/MsnPUpld.cab?10,0,911,0 O16 - DPF: {94EB57FE-2720-496C-B33F-D9353C6E23F7} (F-Secure Online Scanner 2.1) - http://online-virusscan.casema.nl/fscax.cab O16 - DPF: {3E90FFF5-1347-45B9-91F6-DA47926E9697} (PlaNet SysInfo Agent) - http://online-virusscan.casema.nl/systemcheck/PlaNetSysInfo.cab [list=][/list:u:d5504160bd][/list]
 • Download en installeer [url=http://www.ccleaner.com/ccdownload.asp]CCleaner[/url] (De CCLeaner Yahoo Toolbar is niet nodig) Nog niet gebruiken. Start Hijackthis op en kies voor 'Do a system scan only' Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd: [b:fb6e2a1afc] O16 - DPF: {C4925E65-7A1E-11D2-8BB4-00A0C9CC72C3} (Virtools WebPlayer Class) - http://a532.g.akamai.net/7/532/6712/6c5b0a1ae398e3/player.virtools.com/downloads/player/Install2.5/Installer.exe O16 - DPF: {91433D86-9F27-402C-B5E3-DEBDD122C339} - http://www.netvenda.com/sites/games-nl/nl/games1.cab [/b:fb6e2a1afc] Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen. Start Ccleaner. Ccleaner biedt je de mogelijkheid om in te stellen wat er opgeschoond moet worden. Selecteer nu alleen de volgende items: Internet Explorer: - Tijdelijke Internet bestanden Systeem: - Prullenbak leegmaken - Tijdelijke bestanden klik nu in Ccleaner op [b:fb6e2a1afc]opschonen[/b:fb6e2a1afc] (rechts onderaan). nog steeds klachten meld dat dan even. Juisterr
 • Hallo, Heb de gevraagde wijzigingen doorgevoerd. Helaas het probleem van de proxy settings is nog steeds. IE geeft in eerste instantie zelfs aan dat de IE niet on-line is. Heb inmiddels een virus gevonden en ben dit aan het verwijderen. Wordt vervolgd. Groet, Maarten [list:986da3ba85] Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 19:16:14, on 16-1-07 Platform: Windows 98 SE (Win9x 4.10.2222A) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106) Running processes: C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk C:\WINDOWS\SYSTEM\MSTASK.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\SSDPSRV.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\KB891711\KB891711.EXE C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE C:\WINDOWS\TASKMON.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\TRAYICON.EXE C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\STIMON.EXE C:\WINDOWS\RUNDLL32.EXE C:\PROGRAM FILES\SCANSOFT\OMNIPAGESE2.0\OPWARESE2.EXE C:\PROGRAM FILES\PICASA2\PICASAMEDIADETECTOR.EXE C:\PROGRAM FILES\PHISON\SHICON98.EXE C:\PROGRAM FILES\GRISOFT\AVG FREE\AVGCC.EXE C:\PROGRAM FILES\GRISOFT\AVG FREE\AVGEMC.EXE C:\PROGRAM FILES\GRISOFT\AVG FREE\AVGAMSVR.EXE C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\ADAPTEC SHARED\CREATECD\CREATECD50.EXE C:\PROGRAM FILES\ADAPTEC\EASY CD CREATOR 5\DIRECTCD\DIRECTCD.EXE C:\WINDOWS\RunDLL.exe C:\WINDOWS\SYSTEM\SPOOL32.EXE C:\PROGRAM FILES\SONY CORPORATION\IMAGE TRANSFER\SONYTRAY.EXE C:\PROGRAM FILES\GRISOFT\AVG FREE\AVGW.EXE C:\DOWNLOADS\HIJACKTHIS\HIJACKTHIS.EXE R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://klant.casema.nl/ R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.telegraaf.nl/ R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHELPER.DLL O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX O3 - Toolbar: Easy-WebPrint - {327C2873-E90D-4c37-AA9D-10AC9BABA46C} - C:\PROGRAM FILES\CANON\EASY-WEBPRINT\TOOLBAND.DLL O4 - HKLM\..\Run: [ScanRegistry] C:\WINDOWS\scanregw.exe /autorun O4 - HKLM\..\Run: [Taakcontrole] C:\WINDOWS\taskmon.exe O4 - HKLM\..\Run: [SystemTray] SysTray.Exe O4 - HKLM\..\Run: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme O4 - HKLM\..\Run: [DisplayTrayIcon] C:\WINDOWS\System\TrayIcon.exe O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE O4 - HKLM\..\Run: [SMSERIAL] sm56hlpr.exe O4 - HKLM\..\Run: [StillImageMonitor] C:\WINDOWS\SYSTEM\STIMON.EXE O4 - HKLM\..\Run: [ICSDCLT] C:\WINDOWS\rundll32.exe C:\WINDOWS\SYSTEM\icsdclt.dll,ICSClient O4 - HKLM\..\Run: [OpwareSE2] "C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE2.0\OpwareSE2.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Picasa Media Detector] C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe O4 - HKLM\..\Run: [ShowIcon] C:\Program Files\phison\shicon98.exe O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\GRISOFT\AVGFRE~1\AVGCC.EXE /STARTUP O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_EMC] C:\PROGRA~1\GRISOFT\AVGFRE~1\AVGEMC.EXE O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_AMSVR] C:\PROGRA~1\GRISOFT\AVGFRE~1\AVGAMSVR.EXE O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\SYSTEM\hpztsb03.exe O4 - HKLM\..\Run: [CreateCD50] "C:\Program Files\Common Files\Adaptec Shared\CreateCD\CreateCD50.exe" -r O4 - HKLM\..\Run: [AdaptecDirectCD] "C:\Program Files\Adaptec\Easy CD Creator 5\DirectCD\DirectCD.exe" O4 - HKLM\..\RunServices: [SchedulingAgent] mstask.exe O4 - HKLM\..\RunServices: [SSDPSRV] C:\WINDOWS\SYSTEM\ssdpsrv.exe O4 - HKLM\..\RunServices: [KB891711] C:\WINDOWS\SYSTEM\KB891711\KB891711.EXE O4 - HKCU\..\Run: [Taskbar Display Controls] RunDLL deskcp16.dll,QUICKRES_RUNDLLENTRY O4 - HKCU\..\Run: [HyvesKwekker] "C:\Program Files\Hyves Kwekker\HyvesDesktop_2.exe" O4 - Startup: Image Transfer.lnk = C:\Program Files\Sony Corporation\Image Transfer\SonyTray.exe O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Print - res://C:\PROGRAM FILES\CANON\EASY-WEBPRINT\Resource.dll/RC_Print.html O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint High Speed Print - res://C:\PROGRAM FILES\CANON\EASY-WEBPRINT\Resource.dll/RC_HSPrint.html O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Preview - res://C:\PROGRAM FILES\CANON\EASY-WEBPRINT\Resource.dll/RC_Preview.html O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Add To Print List - res://C:\PROGRAM FILES\CANON\EASY-WEBPRINT\Resource.dll/RC_AddToList.html O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab O16 - DPF: {F6BF0D00-0B2A-4A75-BF7B-F385591623AF} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab31267.cab O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/msnmessengersetupdownloader.cab O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://spaces.msn.com/PhotoUpload/MsnPUpld.cab?10,0,911,0 O16 - DPF: {94EB57FE-2720-496C-B33F-D9353C6E23F7} (F-Secure Online Scanner 2.1) - http://online-virusscan.casema.nl/fscax.cab O16 - DPF: {3E90FFF5-1347-45B9-91F6-DA47926E9697} (PlaNet SysInfo Agent) - http://online-virusscan.casema.nl/systemcheck/PlaNetSysInfo.cab O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab [list=][/list:u:986da3ba85][/list]
 • Kijk eens of deze [url=http://www.hitmanpro.nl/iefix.exe]IEfix[/url] uitkomst biedt.
 • Heb 4 virussen verwijdered. De fix werkt alleen op w2000 en XP. Ben bezig met win 98. Bestaat de fix ook voor dit os? Groet, Maarten
 • Download [url=http://windowsxp.mvps.org/utils/IEFix.zip]IEFix[/url] naar je buroblad. Maak een nieuwe map op je bureaublad (bv IE-Fix) Pak de bestanden uit naar die map Open de map waarin je de bestanden hebt uitgepakt. Dubbelklik op IEFix.exe Er wordt gevraagd om de XP installatie disk Klik in eerste instantie op cancel IEFix zal de dll's opnieuw registreren
 • Hellaas :x Het is gelukt om de fix te installeren, maar het probleem blijft. Bij de eerste keer opstarten van IE wordt er gezocht naar proxy settings en niet gevonden. Dan krijg ik een melding dat de verbinding niet kan worden gemaakt (off line werken?) als ik dan opnieuw click werkt het wel en blijft het werken tot een reboot. Heb inmiddels het aantal opstartprogramma's verminderd maar dit levert niets op. Het is net of er achter mijn rug nog iets wordt gestart want ik zie even (2 sec) de kaders van een window. Hierbij nieuwe HiJack. Nog andere ideeen? Groet, Maarten [list:f7c3cd93bd] Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 21:38:09, on 17-1-07 Platform: Windows 98 SE (Win9x 4.10.2222A) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106) Running processes: C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk C:\WINDOWS\SYSTEM\MSTASK.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\SSDPSRV.EXE C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE C:\WINDOWS\TASKMON.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\TRAYICON.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\STIMON.EXE C:\WINDOWS\RUNDLL32.EXE C:\PROGRAM FILES\SCANSOFT\OMNIPAGESE2.0\OPWARESE2.EXE C:\PROGRAM FILES\PHISON\SHICON98.EXE C:\PROGRAM FILES\GRISOFT\AVG FREE\AVGCC.EXE C:\PROGRAM FILES\GRISOFT\AVG FREE\AVGEMC.EXE C:\PROGRAM FILES\GRISOFT\AVG FREE\AVGAMSVR.EXE C:\WINDOWS\RunDLL.exe C:\WINDOWS\SYSTEM\SPOOL32.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\DDHELP.EXE C:\DOWNLOADS\HIJACKTHIS\HIJACKTHIS.EXE R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://klant.casema.nl/ R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.telegraaf.nl/ R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHELPER.DLL O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX O3 - Toolbar: Easy-WebPrint - {327C2873-E90D-4c37-AA9D-10AC9BABA46C} - C:\PROGRAM FILES\CANON\EASY-WEBPRINT\TOOLBAND.DLL O4 - HKLM\..\Run: [ScanRegistry] C:\WINDOWS\scanregw.exe /autorun O4 - HKLM\..\Run: [Taakcontrole] C:\WINDOWS\taskmon.exe O4 - HKLM\..\Run: [SystemTray] SysTray.Exe O4 - HKLM\..\Run: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme O4 - HKLM\..\Run: [DisplayTrayIcon] C:\WINDOWS\System\TrayIcon.exe O4 - HKLM\..\Run: [StillImageMonitor] C:\WINDOWS\SYSTEM\STIMON.EXE O4 - HKLM\..\Run: [ICSDCLT] C:\WINDOWS\rundll32.exe C:\WINDOWS\SYSTEM\icsdclt.dll,ICSClient O4 - HKLM\..\Run: [OpwareSE2] "C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE2.0\OpwareSE2.exe" O4 - HKLM\..\Run: [ShowIcon] C:\Program Files\phison\shicon98.exe O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\GRISOFT\AVGFRE~1\AVGCC.EXE /STARTUP O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_EMC] C:\PROGRA~1\GRISOFT\AVGFRE~1\AVGEMC.EXE O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_AMSVR] C:\PROGRA~1\GRISOFT\AVGFRE~1\AVGAMSVR.EXE O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\SYSTEM\hpztsb03.exe O4 - HKLM\..\RunServices: [SchedulingAgent] mstask.exe O4 - HKLM\..\RunServices: [SSDPSRV] C:\WINDOWS\SYSTEM\ssdpsrv.exe O4 - HKCU\..\Run: [Taskbar Display Controls] RunDLL deskcp16.dll,QUICKRES_RUNDLLENTRY O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Print - res://C:\PROGRAM FILES\CANON\EASY-WEBPRINT\Resource.dll/RC_Print.html O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint High Speed Print - res://C:\PROGRAM FILES\CANON\EASY-WEBPRINT\Resource.dll/RC_HSPrint.html O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Preview - res://C:\PROGRAM FILES\CANON\EASY-WEBPRINT\Resource.dll/RC_Preview.html O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Add To Print List - res://C:\PROGRAM FILES\CANON\EASY-WEBPRINT\Resource.dll/RC_AddToList.html O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab O16 - DPF: {F6BF0D00-0B2A-4A75-BF7B-F385591623AF} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab31267.cab O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/msnmessengersetupdownloader.cab O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://spaces.msn.com/PhotoUpload/MsnPUpld.cab?10,0,911,0 O16 - DPF: {94EB57FE-2720-496C-B33F-D9353C6E23F7} (F-Secure Online Scanner 2.1) - http://online-virusscan.casema.nl/fscax.cab O16 - DPF: {3E90FFF5-1347-45B9-91F6-DA47926E9697} (PlaNet SysInfo Agent) - http://online-virusscan.casema.nl/systemcheck/PlaNetSysInfo.cab O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab [/list:u:f7c3cd93bd]
 • Nog wat zitten wroeten op het Internet. Volgens mij zijn de volgende regels ook niet nodig voor het opstarten van een PC. Weet iemand precies wat die doen en kan ik ze verwijderen? Dank, Maarten O4 - HKLM\..\Run: [DisplayTrayIcon] C:\WINDOWS\System\TrayIcon.exe O4 - HKLM\..\Run: [OpwareSE2] "C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE2.0\OpwareSE2.exe" O4 - HKLM\..\Run: [ShowIcon] C:\Program Files\phison\shicon98.exe
 • vooralsnog gewoon even laten staan. Start Hijackthis op en kies voor 'Do a system scan only' Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd: [b:0c90ce119c] O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm [/b:0c90ce119c] Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen. plaats eens een nieuw HJT logje aub.
 • Ok, twee sleutels kunnen verwijderen. Bijgaand nieuwe log. /EDIT/ Situatie is verslechterd. Na een reboot kan ik nog even wat doen en daarna hangt de pc. :evil: /EDIT/ /EDIT 2/ Als ik na een reboot even wacht werkt alles prima. Als ik snel de IE start krijg ik de off-line melding en slaat het systeem daarna vast. Ik begrijp er niets meer van. Kan ik onder W98 zien welke processen er aktief zijn? /EDIT 2/ Groet, Maarten [list:8a034f58bf] Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 22:40:39, on 18-1-07 Platform: Windows 98 SE (Win9x 4.10.2222A) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106) Running processes: C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk C:\WINDOWS\SYSTEM\MSTASK.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\SSDPSRV.EXE C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE C:\WINDOWS\TASKMON.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\TRAYICON.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\STIMON.EXE C:\WINDOWS\RUNDLL32.EXE C:\PROGRAM FILES\SCANSOFT\OMNIPAGESE2.0\OPWARESE2.EXE C:\PROGRAM FILES\PHISON\SHICON98.EXE C:\PROGRAM FILES\GRISOFT\AVG FREE\AVGCC.EXE C:\PROGRAM FILES\GRISOFT\AVG FREE\AVGEMC.EXE C:\PROGRAM FILES\GRISOFT\AVG FREE\AVGAMSVR.EXE C:\WINDOWS\RunDLL.exe C:\WINDOWS\SYSTEM\SPOOL32.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\DDHELP.EXE C:\DOWNLOADS\HIJACKTHIS\HIJACKTHIS.EXE R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://klant.casema.nl/ R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.telegraaf.nl/ R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHELPER.DLL O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX O3 - Toolbar: Easy-WebPrint - {327C2873-E90D-4c37-AA9D-10AC9BABA46C} - C:\PROGRAM FILES\CANON\EASY-WEBPRINT\TOOLBAND.DLL O4 - HKLM\..\Run: [ScanRegistry] C:\WINDOWS\scanregw.exe /autorun O4 - HKLM\..\Run: [Taakcontrole] C:\WINDOWS\taskmon.exe O4 - HKLM\..\Run: [SystemTray] SysTray.Exe O4 - HKLM\..\Run: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme O4 - HKLM\..\Run: [DisplayTrayIcon] C:\WINDOWS\System\TrayIcon.exe O4 - HKLM\..\Run: [StillImageMonitor] C:\WINDOWS\SYSTEM\STIMON.EXE O4 - HKLM\..\Run: [ICSDCLT] C:\WINDOWS\rundll32.exe C:\WINDOWS\SYSTEM\icsdclt.dll,ICSClient O4 - HKLM\..\Run: [OpwareSE2] "C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE2.0\OpwareSE2.exe" O4 - HKLM\..\Run: [ShowIcon] C:\Program Files\phison\shicon98.exe O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\GRISOFT\AVGFRE~1\AVGCC.EXE /STARTUP O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_EMC] C:\PROGRA~1\GRISOFT\AVGFRE~1\AVGEMC.EXE O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_AMSVR] C:\PROGRA~1\GRISOFT\AVGFRE~1\AVGAMSVR.EXE O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\SYSTEM\hpztsb03.exe O4 - HKLM\..\RunServices: [SchedulingAgent] mstask.exe O4 - HKLM\..\RunServices: [SSDPSRV] C:\WINDOWS\SYSTEM\ssdpsrv.exe O4 - HKCU\..\Run: [Taskbar Display Controls] RunDLL deskcp16.dll,QUICKRES_RUNDLLENTRY O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Print - res://C:\PROGRAM FILES\CANON\EASY-WEBPRINT\Resource.dll/RC_Print.html O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint High Speed Print - res://C:\PROGRAM FILES\CANON\EASY-WEBPRINT\Resource.dll/RC_HSPrint.html O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Preview - res://C:\PROGRAM FILES\CANON\EASY-WEBPRINT\Resource.dll/RC_Preview.html O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Add To Print List - res://C:\PROGRAM FILES\CANON\EASY-WEBPRINT\Resource.dll/RC_AddToList.html O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab O16 - DPF: {F6BF0D00-0B2A-4A75-BF7B-F385591623AF} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab31267.cab O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/msnmessengersetupdownloader.cab O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://spaces.msn.com/PhotoUpload/MsnPUpld.cab?10,0,911,0 O16 - DPF: {94EB57FE-2720-496C-B33F-D9353C6E23F7} (F-Secure Online Scanner 2.1) - http://online-virusscan.casema.nl/fscax.cab O16 - DPF: {3E90FFF5-1347-45B9-91F6-DA47926E9697} (PlaNet SysInfo Agent) - http://online-virusscan.casema.nl/systemcheck/PlaNetSysInfo.cab O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab [/list:u:8a034f58bf]
 • Heeft iemand nog suggesties? Dank, Maarten
 • ja andere scanner , Download [url=http://www.mwti.net/antivirus/mwav.asp][color=blue:5910b624df][b:5910b624df]MWAV Antivirus and Spyware scanner 8.x[/b:5910b624df][/color:5910b624df][/url] [list:5910b624df] [*:5910b624df]Vul de adresvelden in en klik > submit [*:5910b624df][b:5910b624df][color=red:5910b624df]Let op!![/color:5910b624df][/b:5910b624df] Scrol helemaal omlaag tot aan de diverse mirrors ”voor Download MWAV” en klik op één van de downloadlinks [*:5910b624df]Kies “uitvoeren” en installeer [b:5910b624df]mwav.exe[/b:5910b624df] [*:5910b624df]Vink aan “scan all files” en klik “scan and clean” [*:5910b624df]Negeer de melding “to buy eScan” als een virus wordt gedetecteerd en klik met OK de popup weg [*:5910b624df]Als de scan klaar is ga je met de cursor in het onderste veld staan en kies CTRL + A en dan CRTL + C (alles selecteren en kopieren) [*:5910b624df]Plak (CTRL + V) deze tekst in je volgende antwoord.[/list:u:5910b624df] Plaats ook een nieuw HJT logje aub. J
 • Dit lijkt een goede actie :P Hierbij het log. [list:2de734d77f]Object "hotbar Spyware/Adware" found in File System! Action Taken: Entries Removed. Object "hi-wire Spyware/Adware" found in File System! Action Taken: Entries Removed. Object "grokster Spyware/Adware" found in File System! Action Taken: Entries Removed. Object "whenu.savenow Spyware/Adware" found in File System! Action Taken: Entries Removed. Object "medload Adware" found in File System! Action Taken: Entries Removed. Object "winpopup Spyware/Adware" found in File System! Action Taken: Entries Removed. Object "grokster Spyware/Adware" found in File System! Action Taken: Entries Removed. Object "kraze.b Virus" found in File System! Action Taken: Entries Removed. Object "whenu.desktop toolbar Spyware/Adware" found in File System! Action Taken: Entries Removed. Object "istbar Spyware/Adware" found in File System! Action Taken: Entries Removed. Object "drivecleaner2006 Trojan" found in File System! Action Taken: Entries Removed. Object "drivecleaner2006 Trojan" found in File System! Action Taken: Entries Removed. Object "powerreg scheduler Spyware/Adware" found in File System! Action Taken: Entries Removed. Object "hi-wire Spyware/Adware" found in File System! Action Taken: Entries Removed. Entry "HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\SharedDlls" refers to invalid object "C:\Program Files". Action Taken: Entries Removed. Entry "HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\SharedDlls" refers to invalid object "C:\Program Files\Activision Value". Action Taken: Entries Removed. Entry "HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\SharedDlls" refers to invalid object "C:\Program Files\Activision Value\THPS2". Action Taken: Entries Removed. Entry "HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\SharedDlls" refers to invalid object "C:\Program Files\Activision Value\THPS2\uninstall". Action Taken: Entries Removed. [/list:u:2de734d77f] De HJLog [list:2de734d77f] Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 17:33:42, on 21-1-07 Platform: Windows 98 SE (Win9x 4.10.2222A) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106) Running processes: C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\MSTASK.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\SSDPSRV.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE C:\WINDOWS\TASKMON.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\TRAYICON.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\STIMON.EXE C:\WINDOWS\RUNDLL32.EXE C:\PROGRAM FILES\SCANSOFT\OMNIPAGESE2.0\OPWARESE2.EXE C:\PROGRAM FILES\PHISON\SHICON98.EXE C:\PROGRAM FILES\GRISOFT\AVG FREE\AVGCC.EXE C:\PROGRAM FILES\GRISOFT\AVG FREE\AVGEMC.EXE C:\PROGRAM FILES\GRISOFT\AVG FREE\AVGAMSVR.EXE C:\WINDOWS\RunDLL.exe C:\WINDOWS\SYSTEM\SPOOL32.EXE C:\WINDOWS\TEMP\MEXE.COM C:\WINDOWS\TEMP\KAVSS.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\DDHELP.EXE C:\DOWNLOADS\HIJACKTHIS\HIJACKTHIS.EXE R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.telegraaf.nl/ R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHELPER.DLL O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX O3 - Toolbar: Easy-WebPrint - {327C2873-E90D-4c37-AA9D-10AC9BABA46C} - C:\PROGRAM FILES\CANON\EASY-WEBPRINT\TOOLBAND.DLL O4 - HKLM\..\Run: [Taakcontrole] C:\WINDOWS\taskmon.exe O4 - HKLM\..\Run: [SystemTray] SysTray.Exe O4 - HKLM\..\Run: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme O4 - HKLM\..\Run: [DisplayTrayIcon] C:\WINDOWS\SYSTEM\TrayIcon.exe O4 - HKLM\..\Run: [StillImageMonitor] C:\WINDOWS\SYSTEM\STIMON.EXE O4 - HKLM\..\Run: [ICSDCLT] C:\WINDOWS\rundll32.exe C:\WINDOWS\SYSTEM\icsdclt.dll,ICSClient O4 - HKLM\..\Run: [OpwareSE2] "C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE2.0\OpwareSE2.exe" O4 - HKLM\..\Run: [ShowIcon] C:\Program Files\phison\shicon98.exe O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\GRISOFT\AVGFRE~1\AVGCC.EXE /STARTUP O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_EMC] C:\PROGRA~1\GRISOFT\AVGFRE~1\AVGEMC.EXE O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_AMSVR] C:\PROGRA~1\GRISOFT\AVGFRE~1\AVGAMSVR.EXE O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\SYSTEM\hpztsb03.exe O4 - HKLM\..\RunServices: [SchedulingAgent] mstask.exe O4 - HKLM\..\RunServices: [SSDPSRV] C:\WINDOWS\SYSTEM\ssdpsrv.exe O4 - HKCU\..\Run: [Taskbar Display Controls] RunDLL deskcp16.dll,QUICKRES_RUNDLLENTRY O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Print - res://C:\PROGRAM FILES\CANON\EASY-WEBPRINT\Resource.dll/RC_Print.html O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint High Speed Print - res://C:\PROGRAM FILES\CANON\EASY-WEBPRINT\Resource.dll/RC_HSPrint.html O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Preview - res://C:\PROGRAM FILES\CANON\EASY-WEBPRINT\Resource.dll/RC_Preview.html O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Add To Print List - res://C:\PROGRAM FILES\CANON\EASY-WEBPRINT\Resource.dll/RC_AddToList.html O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab O16 - DPF: {F6BF0D00-0B2A-4A75-BF7B-F385591623AF} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab31267.cab O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/msnmessengersetupdownloader.cab O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://spaces.msn.com/PhotoUpload/MsnPUpld.cab?10,0,911,0 O16 - DPF: {94EB57FE-2720-496C-B33F-D9353C6E23F7} (F-Secure Online Scanner 2.1) - http://online-virusscan.casema.nl/fscax.cab O16 - DPF: {3E90FFF5-1347-45B9-91F6-DA47926E9697} (PlaNet SysInfo Agent) - http://online-virusscan.casema.nl/systemcheck/PlaNetSysInfo.cab O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab [/list:u:2de734d77f] Ik ga even rebooten en testen hoe het nu werkt. Groet, Maarten
 • ziet er goed uit dus ik heb goede hoop.
 • Helaas ..... :evil: Blijf de melding "Bezig met het opsporen van proxy-instellingen" houden. Dit met de optie off-line of opnieuw. Na op opnieuw geclickt te hebben is het probleem over tot ik weer reboot. Op de microsoft site roepen ze iets over DHCP. Ik ga even checken of de driver van de netwerkkaart up to date is. Groet, Maarten
 • Driver is up to date, dus dat is het niet. IPconfig commando geeft weinig info. /all optie werkt kennelijk niet onder W98 zoals onder xp. Wordt wel een beetje moedeloos. :x Maarten
 • voor 98 is het start--> uitvoeren --> winipcfg zonder cmd ertussen hierna in het geopende venster de goede netwerkkaart selecteren voor iets uitgebreider nog geavanceerd uitklappen
 • Dank voor de tip. Ik zie niets bijzonders. Geen enkele aanwijzing voor een proxy setting. Ik blijf nog even zoeken en dan stop ik er mee :evil: tips blijven welkom. groet, Maarten
 • Het probleem met de proxy settings blijft. Maar aangezien dit met enkele seconden wachten is op te lossen ga ik hier geen tijd meer aan besteken :wink: Ik had nog het volgende gevraagd [quote:d774ff490f] Volgens mij zijn de volgende regels ook niet nodig voor het opstarten van een PC. Weet iemand precies wat die doen en kan ik ze verwijderen? O4 - HKLM\..\Run: [DisplayTrayIcon] C:\WINDOWS\System\TrayIcon.exe O4 - HKLM\..\Run: [OpwareSE2] "C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE2.0\OpwareSE2.exe" O4 - HKLM\..\Run: [ShowIcon] C:\Program Files\phison\shicon98.exe [/quote:d774ff490f] Kan ik die inderdaad verwijderen? Graag jullie suggestie! Maarten
 • http://www.castlecops.com/s947-DisplayTrayIcon.html ja kan dus,’ http://www.bleepingcomputer.com/startups/OpwareSE2.exe-10433.html tja ShowIcon word nergens gefixt dus lekker laten staan.

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.