Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

hijjack this log

7 antwoorden
  • tja, de pc is plotsklaps errug traag geworden. Alles al geprobeerd (defrag, tune up, spyware etc) Wie ziet hier iets wat vertragend werkt? Heb wel de complete avg set geinstalleerd. Kan dat het zijn? Alvast bedankt. Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 17:44:43, on 1-2-2007 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.5730.0011) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgrssvc.exe C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe C:\WINDOWS\system32\oodag.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE F:\alcohol 120\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgfwsrv.exe F:\daemontools\daemon.exe C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe F:\FeedReader\feedreader.exe C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe C:\PROGRA~1\MICROS~4\rapimgr.exe C:\Program Files\Siemens\Gigaset USB Adapter 108\Gcc.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Program Files\Siemens\Gigaset USB Adapter 108\OdHost.exe C:\PROGRA~1\MI699F~1\Office12\OUTLOOK.EXE C:\Program Files\Common Files\Ahead\lib\NMBgMonitor.exe E:\downloads\HijackThisnieuw.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.fr-fans.nl/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - F:\SPYBOT~1\SDHelper.dll O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "F:\daemontools\daemon.exe" -lang 1033 O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe /STARTUP O4 - HKLM\..\Run: [MSConfig] C:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\MSConfig.exe /auto O4 - HKCU\..\Run: [feedreader.exe] F:\FeedReader\feedreader.exe O4 - HKCU\..\Run: [H/PC Connection Agent] "C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe" O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\lib\NMBgMonitor.exe" O4 - Global Startup: Gigaset WLAN Adapter Monitor.lnk = C:\Program Files\Siemens\Gigaset USB Adapter 108\Gcc.exe O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MI699F~1\Office12\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll O9 - Extra button: Spyware Doctor - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - C:\WINDOWS\System32\shdocvw.dll O9 - Extra button: Create Mobile Favorite - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\INetRepl.dll O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\INetRepl.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Create Mobile Favorite... - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\INetRepl.dll O9 - Extra button: (no name) - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - %windir%\bdoscandel.exe (file missing) O9 - Extra 'Tools' menuitem: Uninstall BitDefender Online Scanner v8 - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - %windir%\bdoscandel.exe (file missing) O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MI699F~1\Office12\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\avgfwafu.dll O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\avgfwafu.dll O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\avgfwafu.dll O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\avgfwafu.dll O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\avgfwafu.dll O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International* O16 - DPF: {18D9C485-7EEC-4395-95DA-DC3875B10E81} (TEInstallPlugIn) - http://www.skylinesoft.com/interactive/terraexplorer/install/TEInstallPlugIn.cab O16 - DPF: {5D86DDB5-BDF9-441B-9E9E-D4730F4EE499} (BDSCANONLINE Control) - http://www.bitdefender.com/scan8/oscan8.cab O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1143220986957 O16 - DPF: {745395C8-D0E1-4227-8586-624CA9A10A8D} (AxisMediaControl Class) - http://83.136.192.185/activex/AMC.cab O16 - DPF: {917623D1-D8E5-11D2-BE8B-00104B06BDE3} (CamImage Class) - http://activex.webcam.nl/AxisCamControl.cab O16 - DPF: {A18962F6-E6ED-40B1-97C9-1FB36F38BFA8} (Aurigma Image Uploader 3.5 Control) - http://www.kodakimages.com/DesktopModules/SpectorAlbum/ImageUploader3.cab O16 - DPF: {AB86CE53-AC9F-449F-9399-D8ABCA09EC09} (Get_ActiveX Control) - https://h17000.www1.hp.com/ewfrf-JAVA/Secure/HPGetDownloadManager.ocx O16 - DPF: {B1826A9F-4AA0-4510-BA77-9013E74E4B9B} - http://www.trendmicro.com/spyware-scan/as4web.cab O16 - DPF: {DEB21AD3-FDA4-42F6-B57D-EE696A675EE8} (IPSUploader Control) - http://as.photoprintit.de/ips-opdata/74914090/activex/IPSUploader.cab O16 - DPF: {EB387D2F-E27B-4D36-979E-847D1036C65D} (QDiagHUpdateObj Class) - http://h30043.www3.hp.com/aio/nl/check/qdiagh.cab?326 O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{6AC7FD3B-C0FE-436C-A766-EC3329E7F395}: NameServer = 195.121.1.34,195.121.1.66 O18 - Protocol: ms-help - {314111C7-A502-11D2-BBCA-00C04F8EC294} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Help\hxds.dll O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe O23 - Service: AVG7 Resident Shield Service (AvgCoreSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgrssvc.exe O23 - Service: AVG Firewall (AVGFwSrv) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgfwsrv.exe O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe O23 - Service: O&O Defrag - O&O Software GmbH - C:\WINDOWS\system32\oodag.exe O23 - Service: PC Tools Spyware Doctor (SDhelper) - Unknown owner - C:\Program Files\Spyware Doctor\sdhelp.exe (file missing) O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - F:\alcohol 120\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe
  • Er is een item dat erop wijst dat de "Selectieve Start" wijze van MSCONFIG actief is. Indien er geen problemen zijn start MSCONFIG, en selecteer "Normale Wijze" dan "O.K.". De PC moet dan worden herstart Start Hijackthis op en kies voor 'Do a system scan only' Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd: [b:dc168f3556] R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = [/b:dc168f3556] Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen. plaats een nieuw HJT logje.
  • Nou, eerst hitmanpro maar weer eens gedraaid. volgens jouw idee opgestart, maar ook dan duurt het 5minuten! En dat terwijl er dus 3 dagen geleden niets aan de hand was. Hier is mijn log: Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 17:15:46, on 3-2-2007 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.5730.0011) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\csrss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgrssvc.exe C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe C:\WINDOWS\system32\oodag.exe F:\alcohol 120\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\WRSSSDK.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgfwsrv.exe F:\daemontools\daemon.exe C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\jusched.exe E:\CloneCD\CloneCDTray.exe C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe F:\FeedReader\feedreader.exe C:\Program Files\Spyware Doctor\swdoctor.exe C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasDtServ.exe C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe C:\PROGRA~1\MICROS~4\rapimgr.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Program Files\Common Files\Ahead\lib\NMBgMonitor.exe C:\Program Files\Siemens\Gigaset USB Adapter 108\Gcc.exe C:\Program Files\Hewlett-Packard\AiO\hp psc 700 series\Bin\hpobrt07.exe C:\Program Files\Hewlett-Packard\AiO\hp psc 700 series\Bin\hpobrt07.exe C:\Program Files\Siemens\Gigaset USB Adapter 108\OdHost.exe C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe C:\WINDOWS\System32\alg.exe C:\PROGRA~1\HEWLET~1\AiO\Shared\Bin\hpoevm07.exe C:\WINDOWS\system32\hpoipm07.exe E:\downloads\HijackThisnieuw.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.fr-fans.nl/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - F:\SPYBOT~1\SDHelper.dll O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\ssv.dll O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "F:\daemontools\daemon.exe" -lang 1033 O4 - HKLM\..\Run: [gcasServ] "C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe" O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\jusched.exe" O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [Norton Ghost 9.0] E:\ghost90\Agent\GhostTray.exe O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [LifeScape Media Detector] C:\Program Files\Picasa\PicasaMediaDetector.exe O4 - HKLM\..\Run: [CloneCDTray] "E:\CloneCD\CloneCDTray.exe" /s O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe /STARTUP O4 - HKCU\..\Run: [feedreader.exe] F:\FeedReader\feedreader.exe O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.0.720.3640\GoogleToolbarNotifier.exe O4 - HKCU\..\Run: [Spyware Doctor] "C:\Program Files\Spyware Doctor\swdoctor.exe" /Q O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background O4 - HKCU\..\Run: [H/PC Connection Agent] "C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe" O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\lib\NMBgMonitor.exe" O4 - Startup: CamSetup.lnk = ? O4 - Global Startup: Gigaset WLAN Adapter Monitor.lnk = C:\Program Files\Siemens\Gigaset USB Adapter 108\Gcc.exe O4 - Global Startup: HPAiODevice(hp psc 700 series) - 1.lnk = C:\Program Files\Hewlett-Packard\AiO\hp psc 700 series\Bin\hpobrt07.exe O4 - Global Startup: HPAiODevice(hp psc 700 series) - 2.lnk = C:\Program Files\Hewlett-Packard\AiO\hp psc 700 series\Bin\hpobrt07.exe O4 - Global Startup: Microsoft Office Snelzoeken.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\FINDFAST.EXE O4 - Global Startup: Microsoft Office Werkbalk.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\MSOFFICE.EXE O4 - Global Startup: Office Opstarten.lnk = C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Artgalry\ARTGALRY.EXE O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MI699F~1\Office12\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\ssv.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\ssv.dll O9 - Extra button: Spyware Doctor - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~2\tools\iesdpb.dll O9 - Extra button: Create Mobile Favorite - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\INetRepl.dll O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\INetRepl.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Create Mobile Favorite... - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\INetRepl.dll O9 - Extra button: (no name) - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - %windir%\bdoscandel.exe (file missing) O9 - Extra 'Tools' menuitem: Uninstall BitDefender Online Scanner v8 - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - %windir%\bdoscandel.exe (file missing) O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MI699F~1\Office12\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\avgfwafu.dll O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\avgfwafu.dll O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\avgfwafu.dll O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\avgfwafu.dll O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\avgfwafu.dll O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International* O16 - DPF: {18D9C485-7EEC-4395-95DA-DC3875B10E81} (TEInstallPlugIn) - http://www.skylinesoft.com/interactive/terraexplorer/install/TEInstallPlugIn.cab O16 - DPF: {5D86DDB5-BDF9-441B-9E9E-D4730F4EE499} (BDSCANONLINE Control) - http://www.bitdefender.com/scan8/oscan8.cab O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1143220986957 O16 - DPF: {745395C8-D0E1-4227-8586-624CA9A10A8D} (AxisMediaControl Class) - http://83.136.192.185/activex/AMC.cab O16 - DPF: {917623D1-D8E5-11D2-BE8B-00104B06BDE3} (CamImage Class) - http://activex.webcam.nl/AxisCamControl.cab O16 - DPF: {A18962F6-E6ED-40B1-97C9-1FB36F38BFA8} (Aurigma Image Uploader 3.5 Control) - http://www.kodakimages.com/DesktopModules/SpectorAlbum/ImageUploader3.cab O16 - DPF: {AB86CE53-AC9F-449F-9399-D8ABCA09EC09} (Get_ActiveX Control) - https://h17000.www1.hp.com/ewfrf-JAVA/Secure/HPGetDownloadManager.ocx O16 - DPF: {DEB21AD3-FDA4-42F6-B57D-EE696A675EE8} (IPSUploader Control) - http://as.photoprintit.de/ips-opdata/74914090/activex/IPSUploader.cab O16 - DPF: {EB387D2F-E27B-4D36-979E-847D1036C65D} (QDiagHUpdateObj Class) - http://h30043.www3.hp.com/aio/nl/check/qdiagh.cab?326 O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{6AC7FD3B-C0FE-436C-A766-EC3329E7F395}: NameServer = 195.121.1.34,195.121.1.66 O18 - Protocol: ms-help - {314111C7-A502-11D2-BBCA-00C04F8EC294} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Help\hxds.dll O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll O20 - Winlogon Notify: WRNotifier - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WRLogonNTF.dll O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe O23 - Service: AVG7 Resident Shield Service (AvgCoreSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgrssvc.exe O23 - Service: AVG Firewall (AVGFwSrv) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgfwsrv.exe O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe O23 - Service: O&O Defrag - O&O Software GmbH - C:\WINDOWS\system32\oodag.exe O23 - Service: PC Tools Spyware Doctor (SDhelper) - PC Tools Research Pty Ltd - C:\Program Files\Spyware Doctor\sdhelp.exe O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - F:\alcohol 120\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe O23 - Service: Webroot Spy Sweeper Engine (svcWRSSSDK) - Webroot Software, Inc. - C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\WRSSSDK.exe
  • [quote:fdfd2ba91a]Nou, eerst hitmanpro maar weer eens gedraaid. [b:fdfd2ba91a]volgens jouw idee opgestart,[/b:fdfd2ba91a][/quote:fdfd2ba91a] Waar heb ik dat gezegd of zelfs maar voorgesteld?????????? Dat is wel het laatste , nee zelfs dat niet, ik zou dat "nooit" voorstellen om te draaien. heb je nu nog klachten??
  • ja, ouwe rot, nu weet je weer van niets hé?? :wink: Nee, nog niet beter maar hou het voor vandaag voor gezien. Morgenochtend pruts ik nog wel weer even. Desnoods format c:. Heb nl de image ook al teruggezet, maar zonder resultaat.
  • Guppie kijk eerst eens wie je beledigd Juister heeft al meer mensen geholpen als jij vragen gesteld hebt, lees zijn antwoord en je ziet dat je in je TOEN draaiend Os een handeling moest uitvoeren waarne Windows zou rebooten. @ Juisterr moet dit er ook uit ? O9 - Extra button: (no name) - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - %windir%\bdoscandel.exe (file missing) Niet dat ik pretendeer er verstand van te hebben, kijk thuis mee om erven te leren.TNX AZ
  • Nee laat die maar staan, ik voel me niet beledigd want ik ben bijna niet te beledigen. Ik geef gewoon geen advies meer.

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.