Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

HIJACK THIS

3 antwoorden
  • Hi guys Het is de eerste keer dat ik zulke hardnekkige spyware tegenkom. Casale media.. Ondanks ik reeds sleutelde aan de hijack file en het aldaar verwijderde en ondanks ik bijna alle cleaners heb gebruikt: Spysweeper cwshredder spybot avg spyware ad aware xsoftspy spyhunter asquared ....... Kan er iemand helpen want het is verschrikkelijk. Casalemedia brengt je ongevraagd telkens weer naar websites met publiciteit. Hier het log De R0 en R1's heb ik reeds verwijderd maar komen telkens treug. Thnx Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 12:08:50, on 6/04/2007 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16414) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe C:\WINDOWS\system32\oodag.exe C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe C:\Program Files\Unlocker\UnlockerAssistant.exe C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeperUI.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Program Files\SpywareGuard\sgmain.exe C:\Program Files\SpywareGuard\sgbhp.exe C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SSU.EXE C:\Program Files\DAP\DAP.EXE C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe C:\WINDOWS\system32\taskmgr.exe F:\Prioritaire downloads\hijack this\HijackThis.exe R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Microsoft Internet Explorer R3 - URLSearchHook: Torrent-Search Toolbar - {e0c7b854-d5ce-4db6-9804-be1438603d89} - C:\Program Files\Torrent-Search\tbTorr.dll O1 - Hosts: 127.255.255.255 serial.alcohol-soft.com O1 - Hosts: 127.255.255.255 www.alcohol-soft.com O1 - Hosts: 127.255.255.255 images.alcohol-soft.com O2 - BHO: SpywareGuard Download Protection - {4A368E80-174F-4872-96B5-0B27DDD11DB2} - C:\Program Files\SpywareGuard\dlprotect.dll O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll O2 - BHO: Torrent-Search Toolbar - {e0c7b854-d5ce-4db6-9804-be1438603d89} - C:\Program Files\Torrent-Search\tbTorr.dll O3 - Toolbar: Torrent-Search Toolbar - {e0c7b854-d5ce-4db6-9804-be1438603d89} - C:\Program Files\Torrent-Search\tbTorr.dll O4 - HKLM\..\Run: [ZoneAlarm Client] "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe" O4 - HKLM\..\Run: [UnlockerAssistant] "C:\Program Files\Unlocker\UnlockerAssistant.exe" O4 - HKLM\..\Run: [!AVG Anti-Spyware] "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe" /minimized O4 - HKLM\..\Run: [SpySweeper] C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeperUI.exe /startintray O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [ZoneAlarm Stub Program for ZAPro] "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zonealarm.exe" O4 - Startup: SpywareGuard.lnk = C:\Program Files\SpywareGuard\sgmain.exe O8 - Extra context menu item: &Clean Traces - C:\Program Files\DAP\Privacy Package\dapcleanerie.htm O8 - Extra context menu item: &Download with &DAP - C:\Program Files\DAP\dapextie.htm O8 - Extra context menu item: Download &all with DAP - C:\Program Files\DAP\dapextie2.htm O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\EXCEL.EXE/3000 O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\bonjour\mdnsnsp.dll O16 - DPF: {05317530-B882-449D-9421-18D94FA3ED34} (OSInfo Control) - http://www.sis.com/ocis/OSInfo.cab O16 - DPF: {16095503-786F-4097-AED6-5D567A26D760} (SiS_OCX Control) - http://www.sis.com/ocis/SiSAutodetectNT.cab O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1175244318843 O16 - DPF: {BB21F850-63F4-4EC9-BF9D-565BD30C9AE9} (a-squared Scanner) - http://ax.emsisoft.com/asquared.cab O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab O16 - DPF: {EF791A6B-FC12-4C68-99EF-FB9E207A39E6} (McFreeScan Class) - http://download.mcafee.com/molbin/iss-loc/mcfscan/2,2,0,5001/mcfscan.cab O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\GR99D3~1.DLL O18 - Protocol: ms-help - {314111C7-A502-11D2-BBCA-00C04F8EC294} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Help\hxds.dll O18 - Filter hijack: text/xml - {807563E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\OFFICE12\MSOXMLMF.DLL O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - Anti-Malware Development a.s. - C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe O23 - Service: O&O Defrag - O&O Software GmbH - C:\WINDOWS\system32\oodag.exe O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe O23 - Service: Webroot Spy Sweeper Engine (WebrootSpySweeperService) - Webroot Software, Inc. - C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe
  • Ik zie geen malware virus enzovoorts in dit logje. Mooi logje niks aan de hand.
  • Probeer deze eens. Download [b:51f4e78e53]Dr.Web CureIt[/b:51f4e78e53] naar je bureaublad: [url=ftp://ftp.drweb.com/pub/drweb/cureit/drweb-cureit.exe]ftp://ftp.drweb.com/pub/drweb/cureit/drweb-cureit.exe[/url] Dubbelklik [b:51f4e78e53]drweb-cureit.exe[/b:51f4e78e53] en sta het toe om de express scan te starten. Dit zal de bestanden scannen die momenteel in het geheugen geladen zijn en wanneer er iets gevonden wordt, klik de Yes to all knop bij de vraag 'cure it?'. Dit is enkel een korte scan. Eenmaal de korte scan is beeïndigd, Klik [b:51f4e78e53]Options[/b:51f4e78e53] > Change Settings Kies de "Scan"-tab en verwijder het vinkje bij "Heuristic analyse" Terug in het hoofdvenster kan je de drives selecteren die je wilt laten scannen. Selecteer hier alle drives. Een rood bolletje zal dan tevoorschijn komen op de drives die je laat scannen. Klik daarna de [b:51f4e78e53]groene pijl[/b:51f4e78e53] rechts om de scan te starten. Klik 'Yes to all' wanneer er gevraagd wordt om cure of move uit te voeren. Wanneer de scan gedaan is, kijk of je volgende icoontje kan aanklikken dat staat naast hetgeen gevonden werd: [img:51f4e78e53]http://users.telenet.be/bluepatchy/miekiemoes/images/check.gif[/img:51f4e78e53] Indien wel, klik erop en daarna klik op het icoontje er net onder en kies: [b:51f4e78e53]Move incurable[/b:51f4e78e53] zoals je zal zien in volgende afbeelding: [img:51f4e78e53]http://users.telenet.be/bluepatchy/miekiemoes/images/move.gif[/img:51f4e78e53] Dit zal de bestanden verplaatsen naar volgende map %userprofile%\DoctorWeb\quarantaine-folder indien het niet gedesinfecteerd kan worden. (dit in het geval dat we samples nodig hebben) Na bovenstaande te selecteren, in het menu bovenaan van Dr.Web CureIt, klik [b:51f4e78e53]file[/b:51f4e78e53] en kies [b:51f4e78e53]save report list[/b:51f4e78e53]. Bewaar de log op je bureaublad. Sluit daarna Dr.Web Cureit. [b:51f4e78e53]Herstart[/b:51f4e78e53] je computer!! Belangrijke stap, want het kan zijn dat Dr.Web Cureit bestanden zal verplaatsen/verwijderen tijdens herstart. Na het herstarten, Kopieer en plak de inhoud van die log die je eerder hebt bewaard in je volgende post.

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.