Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

HijackThis

4 antwoorden
  • Hoi, Kan iemand ajb voor me kijken of onderstaand logje schoon is? Ik kamp met een wat trager wordende computer. Dank alvast! Logfile of c v1.99.1 Scan saved at 14:57:12, on 15/04/2007 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16414) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\System32\igfxtray.exe C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe C:\Program Files\Intel\Intel(R) Active Monitor\imontray.exe C:\Program Files\Common Files\InterVideo\FastTVSync\FastTVSync.exe C:\Program Files\FarStone\RestoreIT!\RestoreIT!_XP\VBPTASK.EXE C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe C:\Program Files\Lexmark X1100 Series\lxbkbmgr.exe C:\Program Files\Microsoft Hardware\Mouse\point32.exe C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe C:\WINDOWS\system32\NotifyPhoneBook.exe C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\jusched.exe C:\PROGRA~1\TELENE~1\SMARTB~1\MotiveSB.exe C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE C:\Program Files\Lexmark X1100 Series\lxbkbmon.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Program Files\eFax Messenger 4.0\J2GDllCmd.exe C:\Program Files\eFax Messenger 4.0\J2GTray.exe C:\Program Files\InterVideo\WinDVD4PR\SchSvr.exe C:\Program Files\InterVideo\Common\Bin\WinCinemaMgr.exe C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe C:\Program Files\Executive Software\DiskeeperLite\DKService.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Intel\Intel(R) Active Monitor\imonnt.exe C:\Documents and Settings\Remco\Bureaublad\HijackThis.exe R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://breedband.telenet.be R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://g.msn.be/0SENLBE/SAOS01 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.be/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Telenet Internet R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,AutoConfigURL = http://pac.telenet.be:8080 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINDOWS\System32\igfxtray.exe O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [IMONTRAY] C:\Program Files\Intel\Intel(R) Active Monitor\imontray.exe O4 - HKLM\..\Run: [FastTVSync] "C:\Program Files\Common Files\InterVideo\FastTVSync\FastTVSync.exe" O4 - HKLM\..\Run: [RestoreIT!] "C:\Program Files\FarStone\RestoreIT!\RestoreIT!_XP\VBPTASK.EXE" VBStart O4 - HKLM\..\Run: [AME_CSA] rundll32 amecsa.cpl,RUN_DLL O4 - HKLM\..\Run: [Lexmark X1100 Series] "C:\Program Files\Lexmark X1100 Series\lxbkbmgr.exe" O4 - HKLM\..\Run: [POINTER] point32.exe O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe /STARTUP O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\jusched.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Motive SmartBridge] C:\PROGRA~1\TELENE~1\SMARTB~1\MotiveSB.exe O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - Global Startup: eFax DllCmd 4.0.lnk = C:\Program Files\eFax Messenger 4.0\J2GDllCmd.exe O4 - Global Startup: eFax Tray Menu 4.0.lnk = C:\Program Files\eFax Messenger 4.0\J2GTray.exe O4 - Global Startup: InterVideo Scheduler server.lnk = C:\Program Files\InterVideo\WinDVD4PR\SchSvr.exe O4 - Global Startup: InterVideo WinCinema Manager.lnk = C:\Program Files\InterVideo\Common\Bin\WinCinemaMgr.exe O4 - Global Startup: Telenet EasyCare.lnk = C:\Program Files\Telenet EasyCare\bin\matcli.exe O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll O9 - Extra button: (no name) - {B205A35E-1FC4-4CE3-818B-899DBBB3388C} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Encarta Search Bar\ENCSBAR.DLL O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing) O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing) O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International* O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll O16 - DPF: {1D6711C8-7154-40BB-8380-3DEA45B69CBF} - O16 - DPF: {88D969C0-F192-11D4-A65F-0040963251E5} (XML DOM Document 4.0) - file://C:\TempEI4\EI40_\msxml4.cab O16 - DPF: {A18962F6-E6ED-40B1-97C9-1FB36F38BFA8} (Aurigma Image Uploader 3.5 Control) - http://wisup.net/_plateforme/Upload/Aurigma/AurigmaActiveX/ImageUploader35.cab O16 - DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} (Zylom Games Player) - http://game12.zylom.com/activex/zylomgamesplayer.cab O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\PROGRA~1\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing) O18 - Filter: text/html - {2AB289AE-4B90-4281-B2AE-1F4BB034B647} - C:\Program Files\RXToolBar\sfcont.dll O20 - Winlogon Notify: igfxcui - C:\WINDOWS\SYSTEM32\igfxsrvc.dll O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe O23 - Service: Diskeeper - Executive Software International, Inc. - C:\Program Files\Executive Software\DiskeeperLite\DKService.exe O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe O23 - Service: Intel(R) Active Monitor (imonNT) - Intel Corp. - C:\Program Files\Intel\Intel(R) Active Monitor\imonnt.exe O23 - Service: iPodService - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe (file missing)
  • Start HJT opnieuw en doe een systemscan only vink onderstaande regels aan sluit alle vensters behalve die van HJT en klik dan op fix checked. [b:f313b85def] O16 - DPF: {1D6711C8-7154-40BB-8380-3DEA45B69CBF} – O18 - Filter: text/html - {2AB289AE-4B90-4281-B2AE-1F4BB034B647} - C:\Program Files\RXToolBar\sfcont.dll [/b:f313b85def] Download: [url=http://home.hetnet.nl/~stefsmeenk/RemoveVideoActiveXObject.exe][color=red:f313b85def][b:f313b85def]RemoveVideoActiveXObject.exe[/b:f313b85def][/color:f313b85def][/url] Sla het bestand op je bureaublad op, daarna dubbelklikken. Mogelijk start de uninstaller van een rogue scanner op, sluit deze niet af maar laat deze zijn werk doen. Daarna de [b:f313b85def]PC herstarten[/b:f313b85def] en nogmaals RemoveVideoActiveXObject.exe dubbelklikken. Post daarna het logje C:\[b:f313b85def]RVAXO-results.log[/b:f313b85def] in je volgende bericht samen met een nieuw HJT logje
  • ... en dit zijn de reslutaten: ----------------RemoveVideoActiveXObject.exe first run------------- Files found: Uninstallers Rogue scanners: Folders Found: --------------RemoveVideoActiveXObject.exe last run--------------- Files found: Uninstallers Rogue scanners: Folders Found: Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 18:55:51, on 18/04/2007 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16414) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\System32\igfxtray.exe C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe C:\Program Files\Intel\Intel(R) Active Monitor\imontray.exe C:\Program Files\Common Files\InterVideo\FastTVSync\FastTVSync.exe C:\Program Files\FarStone\RestoreIT!\RestoreIT!_XP\VBPTASK.EXE C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe C:\Program Files\Lexmark X1100 Series\lxbkbmgr.exe C:\Program Files\Microsoft Hardware\Mouse\point32.exe C:\WINDOWS\system32\NotifyPhoneBook.exe C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\jusched.exe C:\Program Files\Lexmark X1100 Series\lxbkbmon.exe C:\PROGRA~1\TELENE~1\SMARTB~1\MotiveSB.exe C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Program Files\eFax Messenger 4.0\J2GDllCmd.exe C:\Program Files\eFax Messenger 4.0\J2GTray.exe C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe C:\Program Files\InterVideo\WinDVD4PR\SchSvr.exe C:\Program Files\InterVideo\Common\Bin\WinCinemaMgr.exe C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe C:\Program Files\Executive Software\DiskeeperLite\DKService.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Intel\Intel(R) Active Monitor\imonnt.exe C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe C:\Documents and Settings\Remco\Bureaublad\HijackThis.exe R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://breedband.telenet.be R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.be/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Telenet Internet R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,AutoConfigURL = http://pac.telenet.be:8080 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINDOWS\System32\igfxtray.exe O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [IMONTRAY] C:\Program Files\Intel\Intel(R) Active Monitor\imontray.exe O4 - HKLM\..\Run: [FastTVSync] "C:\Program Files\Common Files\InterVideo\FastTVSync\FastTVSync.exe" O4 - HKLM\..\Run: [RestoreIT!] "C:\Program Files\FarStone\RestoreIT!\RestoreIT!_XP\VBPTASK.EXE" VBStart O4 - HKLM\..\Run: [AME_CSA] rundll32 amecsa.cpl,RUN_DLL O4 - HKLM\..\Run: [Lexmark X1100 Series] "C:\Program Files\Lexmark X1100 Series\lxbkbmgr.exe" O4 - HKLM\..\Run: [POINTER] point32.exe O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe /STARTUP O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\jusched.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Motive SmartBridge] C:\PROGRA~1\TELENE~1\SMARTB~1\MotiveSB.exe O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - Global Startup: eFax DllCmd 4.0.lnk = C:\Program Files\eFax Messenger 4.0\J2GDllCmd.exe O4 - Global Startup: eFax Tray Menu 4.0.lnk = C:\Program Files\eFax Messenger 4.0\J2GTray.exe O4 - Global Startup: InterVideo Scheduler server.lnk = C:\Program Files\InterVideo\WinDVD4PR\SchSvr.exe O4 - Global Startup: InterVideo WinCinema Manager.lnk = C:\Program Files\InterVideo\Common\Bin\WinCinemaMgr.exe O4 - Global Startup: Telenet EasyCare.lnk = C:\Program Files\Telenet EasyCare\bin\matcli.exe O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll O9 - Extra button: (no name) - {B205A35E-1FC4-4CE3-818B-899DBBB3388C} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Encarta Search Bar\ENCSBAR.DLL O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing) O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing) O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International* O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll O16 - DPF: {88D969C0-F192-11D4-A65F-0040963251E5} (XML DOM Document 4.0) - file://C:\TempEI4\EI40_\msxml4.cab O16 - DPF: {A18962F6-E6ED-40B1-97C9-1FB36F38BFA8} (Aurigma Image Uploader 3.5 Control) - http://wisup.net/_plateforme/Upload/Aurigma/AurigmaActiveX/ImageUploader35.cab O16 - DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} (Zylom Games Player) - http://game12.zylom.com/activex/zylomgamesplayer.cab O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\PROGRA~1\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing) O20 - Winlogon Notify: igfxcui - C:\WINDOWS\SYSTEM32\igfxsrvc.dll O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe O23 - Service: Diskeeper - Executive Software International, Inc. - C:\Program Files\Executive Software\DiskeeperLite\DKService.exe O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe O23 - Service: Intel(R) Active Monitor (imonNT) - Intel Corp. - C:\Program Files\Intel\Intel(R) Active Monitor\imonnt.exe O23 - Service: iPodService - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe (file missing) Dank alvast voor je hulp!
  • Logje ziet er goed uit, hoe is het met je problemen.

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.