Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Hijackthis log, probleem rechtermuisknop werkt niet meer

12 antwoorden
 • Beste, Op mijn pc werkt mijn rechter muisknop niet meer, niet op het bureaublad niet in de verkenner en niet in IE. dit is de log van de computer [code:1:ef1aa22286] Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 18:27:51, on 22-4-2007 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\WRSSSDK.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe C:\PROGRA~1\HEWLET~1\HPSHAR~1\hpgs2wnf.exe C:\Program Files\De Telefoongids\CD-foongids\dtgtray.exe C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\GoogleToolbarNotifier.exe C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe C:\Program Files\Sony\Sony Picture Utility\VolumeWatcher\SPUVolumeWatcher.exe C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexStoreSvr.exe C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe C:\WINDOWS\system32\devldr32.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Program Files\Hijack This\hijackthis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.mergorinmosam.nl/ R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar4.dll O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar4.dll O4 - HKLM\..\Run: [Share-to-Web Namespace Daemon] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] "C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe" -hide O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [rmalt] C:\Program Files\Systems\Nero-keygen.exe O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized O4 - HKCU\..\Run: [CD-foongids Tray Icon] C:\Program Files\De Telefoongids\CD-foongids\dtgtray.exe O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\GoogleToolbarNotifier.exe O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe" O4 - Startup: Mediacontrole Cyber-shot Viewer.lnk = C:\Program Files\Sony\Sony Picture Utility\VolumeWatcher\SPUVolumeWatcher.exe O4 - Global Startup: Adobe Reader Snelle start.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present O9 - Extra button: (no name) - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - (no file) O9 - Extra button: Create Mobile Favorite - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\INETREPL.DLL O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\INETREPL.DLL O9 - Extra 'Tools' menuitem: Create Mobile Favorite... - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\INETREPL.DLL O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll O16 - DPF: {193C772A-87BE-4B19-A7BB-445B226FE9A1} (ewidoOnlineScan Control) - http://downloads.ewido.net/ewidoOnlineScan.cab O16 - DPF: {5DBF08EF-4BDE-11D3-B8E4-0080C84E9C66} (Medi@Show Control) - http://www.betuwe.net/~historischekringgente/MediaShow.cab O16 - DPF: {D8135DD1-9FC4-4422-BA02-ADB87CD4D75D} (Detector Class) - https://portal.ib-groep.nl/wass/elkservlets/public/code/SysInfo.cab O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll O20 - Winlogon Notify: WRNotifier - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WRLogonNTF.dll O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe O23 - Service: Webroot Spy Sweeper Engine (svcWRSSSDK) - Webroot Software, Inc. - C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\WRSSSDK.exe [/code:1:ef1aa22286] Hopelijk weet iemand iets? [/quote]
 • Muisknop kan ook gewoon defect zijn. Kun je even een andere proberen?
 • Helaas, Op de taakbalk, doet ie het wel. Dus dat is helaas het probleem niet
 • Je kan geen internet explorer settings wijzigen. Mogelijk dat dit door Spybot S&D is ingesteld. Wil je dit toch kunnen doen dan laat je onderstaande repareren door HijackThis: O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present Start Hijackthis op en kies voor 'Do a system scan only' Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd: [b:bca29bbe15] O4 - HKLM\..\Run: [rmalt] C:\Program Files\Systems\Nero-keygen.exe [/b:bca29bbe15] Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen. Open de verkenner ("Mijn Computer") en kies [b:bca29bbe15]Extra[/b:bca29bbe15] -> [b:bca29bbe15]Mapopties...[/b:bca29bbe15] Controleer onder [b:bca29bbe15]Weergave[/b:bca29bbe15] de volgende instellingen: Uitzetten: Beveiligde besturingssysteembestanden verbergen (aanbevolen) Uitzetten: Extensies voor bekende bestandstypen verbergen Selecteer: De inhoud van systeemmappen weergeven (alleen bij XP) Selecteer: Verborgen bestanden en mappen weergeven Verwijder de volgende bestanden: C:\Program Files\Systems\[b:bca29bbe15]Nero-keygen.exe[/b:bca29bbe15] Heb je al een andere muis geprobeerd???
 • De malware waarmee je te maken had heeft een heleboel policies geplaatst. Zo zal je ook zien dat start > uitvoeren niet meer aanwezig is, taakbeheer niet meer te openen is, knop om af te loggen ook aanwezig is etc + zoals je aangeeft, contextmenu is ook uitgeschakeld, dus geen rechtermuisknop. Om dit op te lossen, doe het volgende.. Open kladblok en kopieer en plak volgende aanwezig [b:38a5be0e51]in[/b:38a5be0e51] het citaatvenster erin: (vergeet REGEDIT4 niet te kopieren en plakken!) [quote:38a5be0e51]REGEDIT4 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer] "NoClose"=- "NoLogOff"=- "NoDesktop"=- "NoRun"=- "NoViewContextMenu"=- [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\WinOldApp] "NoRealMode"=- "Disabled"=- [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System] "DisableTaskMgr"=- [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\MSCONFIG.EXE] @="C:\\WINDOWS\\PCHealth\\HelpCtr\\Binaries\\MSConfig.exe" [HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions] "NoBrowserContextMenu"=- "NoBrowserOptions"=- "NoBrowserSaveAs"=- "NoFileOpen"=- "NoViewSource"=- [/quote:38a5be0e51] Sla dit op als [b:38a5be0e51]fix.reg[/b:38a5be0e51] kies voor opslaan als *alle bestanden en plaats het op je bureaublad. Zo moet die regfix er nadien uitzien: [img:38a5be0e51]http://users.telenet.be/bluepatchy/miekiemoes/images/reg.gif[/img:38a5be0e51] Dubbelklik erop. Bij de vraag of je het wilt toevoegen aan het register, klik je op ja/ok. Laat even weten of dit het probleem heeft opgelost.
 • Op de computer waar het probleem zit, sla ik het op in het klad blok blijft gewoon een text file, op het moment dat ik het op een usb stick zet en op mijn laptop kijk is het wel het *.reg symbool. Geen idee hoe dit komt iemand een advies?
 • Niet opslaan als .txt file...opslaan als *alle bestanden en dan als [b:9b7e8a2b2c]fix.reg[/b:9b7e8a2b2c] , dat moet toch echt lukken zo.
 • Hoogstwaarschijnlijk zijn de associaties voor register bestanden ook in de war. Om dit te herstellen, * Download [url=http://www.techsupportforum.com/sectools/Deckard/daft.exe][color=blue:fde048be78][u:fde048be78][b:fde048be78]DAFT[/b:fde048be78][/u:fde048be78][/color:fde048be78][/url] en plaats het op je bureaublad:[list=1:fde048be78][*:fde048be78]Dubbelklik op [b:fde048be78]daft.exe[/b:fde048be78] icon. Klik [b:fde048be78]OK[/b:fde048be78]. [*:fde048be78]Klik op de [b:fde048be78]Scan[/b:fde048be78] knop. [*:fde048be78]Als de associaties ok zijn, dan zal je een melding krijgen dat deze ok zijn. [*:fde048be78]Indien niet, vink degenen die je in het venster vindt aan en klik op de [b:fde048be78]Fix[/b:fde048be78] knop. [/list:o:fde048be78]
 • DAFT heeft inderdaad het probleem om trend het *.reg probleem opgelost. Het heeft echter niet het probleem verholen wat er in de fix.reg stond ik heb een nieuwe hijackthis log gemaakt misschien dat iemand nog tips heeft alvast bedankt! [quote:4a2bd141cf] Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 22:21:33, on 28-4-2007 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\WRSSSDK.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe C:\Program Files\De Telefoongids\CD-foongids\dtgtray.exe C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\GoogleToolbarNotifier.exe C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\WCESCOMM.EXE C:\PROGRA~1\HEWLET~1\HPSHAR~1\hpgs2wnf.exe C:\Program Files\Sony\Sony Picture Utility\VolumeWatcher\SPUVolumeWatcher.exe C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexStoreSvr.exe C:\WINDOWS\system32\devldr32.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Program Files\Hijack This\hijackthis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.mergorinmosam.nl/ R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar4.dll O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar4.dll O4 - HKLM\..\Run: [Share-to-Web Namespace Daemon] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] "C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe" -hide O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized O4 - HKCU\..\Run: [CD-foongids Tray Icon] C:\Program Files\De Telefoongids\CD-foongids\dtgtray.exe O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\GoogleToolbarNotifier.exe O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe" O4 - HKCU\..\Run: [H/PC Connection Agent] "C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\WCESCOMM.EXE" O4 - Startup: Mediacontrole Cyber-shot Viewer.lnk = C:\Program Files\Sony\Sony Picture Utility\VolumeWatcher\SPUVolumeWatcher.exe O4 - Global Startup: Adobe Reader Snelle start.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe O9 - Extra button: (no name) - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - (no file) O9 - Extra button: Create Mobile Favorite - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\INETREPL.DLL O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\INETREPL.DLL O9 - Extra 'Tools' menuitem: Create Mobile Favorite... - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\INETREPL.DLL O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll O16 - DPF: {193C772A-87BE-4B19-A7BB-445B226FE9A1} (ewidoOnlineScan Control) - http://downloads.ewido.net/ewidoOnlineScan.cab O16 - DPF: {5DBF08EF-4BDE-11D3-B8E4-0080C84E9C66} (Medi@Show Control) - http://www.betuwe.net/~historischekringgente/MediaShow.cab O16 - DPF: {D8135DD1-9FC4-4422-BA02-ADB87CD4D75D} (Detector Class) - https://portal.ib-groep.nl/wass/elkservlets/public/code/SysInfo.cab O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll O20 - Winlogon Notify: WRNotifier - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WRLogonNTF.dll O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe O23 - Service: Webroot Spy Sweeper Engine (svcWRSSSDK) - Webroot Software, Inc. - C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\WRSSSDK.exe [/quote:4a2bd141cf]
 • Dan zullen de policies waarschijnlijk ook aanwezig zijn onder de HKEY_LOCAL_MACHINE, dus maak even deze regfix: [quote:22d2e34cc2]REGEDIT4 [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer] "NoClose"=- "NoLogOff"=- "NoDesktop"=- "NoRun"=- "NoViewContextMenu"=- [/quote:22d2e34cc2] Sla deze op als fix2.reg en dubbelklik erop om het te laten toevoegen aan het register.
 • Thanks hij doet het weer!
 • Goed om te horen. Kijk alvast nog even of deze map aanwezig is: C:\Program Files\[b:266707299f]Systems[/b:266707299f] (in je Program Files-map) Indien die Systems-map daar aanwezig, verwijder deze. Alsook, het kan zijn dat er nog een Nero-keygen.exe aanwezig is in je Program Files-map zelf. Indien deze daar ook nog aanwezig, verwijder deze.

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.