Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

HIJACKTHIS = nieuw voor me, pls help ;)

7 antwoorden
  • Hallo.. Hier ben ik weer... ik ben laast hier en daar wat dingen aan het lezen over het beveiligen van computers... Tegen virussen, spyware en torjans enz. Veel is echt heel nieuw voor, maarja niet geschoten is altijd mis... Nou kwam ik veel het programma: Hijackthis tegen... Vervolgens opgeslagen bij mijn documenten (want ik had begrepen dat dat niet mocht op het bureaublad of temerory internet ofzo...) Ik had het .rar map/bestand de naam test gegeven. Omdat ik ook begreep dat ik die naam hijackthis beter niet kon gebruiken ofzo... Alle vensters had ik vervolgens afgesloten en maar het .exe programma opgestart Deze meldingen kreeg ik tijdens het scannen: [quote:8693dab961] --------------------------- HijackThis --------------------------- For some reason your system denied write access to the Hosts file. If any hijacked domains are in this file, HijackThis may NOT be able to fix this. If that happens, you need to edit the file yourself. To do this, click Start, Run and type: notepad "C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts" and press Enter. Find the line(s) HijackThis reports and delete them. Save the file as "hosts." (with quotes), and reboot. --------------------------- OK ---------------------------[/quote:8693dab961] [b:8693dab961]Daarna deze:[/b:8693dab961] [quote:8693dab961] An unexpected error has occurred at procedure: modMain_CheckOther1Item() Error #75 - Path/File access error Please email me at merijn@spywareinfo.com, reporting the following: * What you were trying to fix when the error occurred, if applicable * How you can reproduce the error * A complete HijackThis scan log, if possible Windows version: Windows NT 6.00.1904 MSIE version: 7.0.6000.16386[/quote:8693dab961] [b:8693dab961]En het logje waar jullie wel om zouden vragen:[/b:8693dab961] [quote:8693dab961] Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 14:01:37, on 6-5-2007 Platform: Unknown Windows (WinNT 6.00.1904) MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16386) Running processes: C:\Windows\system32\taskeng.exe C:\Windows\system32\Dwm.exe C:\Windows\Explorer.EXE C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe C:\Windows\ehome\ehtray.exe C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE C:\Windows\ehome\ehmsas.exe C:\Program Files\Internet Explorer\ieuser.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe C:\Users\GEBRUI~1\AppData\Local\Temp\Rar$EX00.357\HijackThis.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = O1 - Hosts: ::1 localhost O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file) O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe" O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe" O4 - HKCU\..\Run: [Sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun O4 - HKCU\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe O4 - Startup: OneNote 2007 Schermopname en Snel starten.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nlaapi.dll O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\napinsp.dll O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International* O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll O13 - Gopher Prefix: O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL O18 - Protocol: ms-help - {314111C7-A502-11D2-BBCA-00C04F8EC294} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Help\hxds.dll O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL O18 - Filter hijack: text/xml - {807563E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\OFFICE12\MSOXMLMF.DLL O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe" /h ccCommon (file missing) O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe" /h ccCommon (file missing) O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe" /h cltCommon (file missing) O23 - Service: @%SystemRoot%\ehome\ehstart.dll,-101 (ehstart) - Unknown owner - %windir%\system32\svchost.exe (file missing) O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe O23 - Service: Symantec IS Password Validation (ISPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\isPwdSvc.exe O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE O23 - Service: Planner voor Automatische LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\qwave.dll,-1 (QWAVE) - Unknown owner - %windir%\system32\svchost.exe (file missing) O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\seclogon.dll,-7001 (seclogon) - Unknown owner - %windir%\system32\svchost.exe (file missing) O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe O23 - Service: Symantec AppCore Service (SymAppCore) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AppCore\AppSvc32.exe O23 - Service: @%ProgramFiles%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - %ProgramFiles%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing) [/quote:8693dab961] Hij geeft dus ook zo'n fout melding aan enz. [i:8693dab961]Wie o wie kan mij helpen, met de vraag: wat moet ik doen? :)[/i:8693dab961] de groetjes! :) [b:8693dab961]edit[/b:8693dab961] O10 - Winsock hijackers Sommige programma's gaan vestigen zich tussen je internetprogramma (browser) en je internetverbinding (ADSL, kabel) om zo de bepaalde websites te veranderen of om passwoorden te stelen. Deze sectie wordt ook wel LSP (Layered Service Provider) genoemd. LSP's zijn een manier om een stukje software te ketenen aan je Winsock. LSP's worden aan elkaar geketend wanneer Winsock wordt gebruikt. De data wordt getransporteerd door alle LSP's in de ketting. Als spyware of hijackers zich hier genesteld hebben, dan kunnen ze alle verkeer waarnemen. Code Uitleg O10 Winsock Hijackers Hoe ziet dit eruit: O10 - Hijacked Internet access by New.Net O10 - Broken Internet access because of LSP provider 'c:\progra~1\common~2\toolbar\cnmib.dll' missing O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\newton knows\vmain.dll Dit soort trojans zijn een groot probleem. Je kunt het probleem best oplossen met het programma LSP-Fix. Meer informatie vind je hier. Het programma Download LSPFix. Een ander programma vind je hier. Moet ik dus die 010 bestanden verwijderen? deze: O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nlaapi.dll O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\napinsp.dll
  • Je logje ziet er goed uit. Die O10 sleutels zijn niet kwaadaardig. Je hebt HijackThis gestart vanuit je Temp-map. HijackThis maakt backups van de sleutels die je verwijdert. In je Temp-map gaan deze backups heel makkelijk verloren. Verplaats daarom Hijacktis.exe naar een eigen map (vb.: c:\hijackthis) en start HijackThis vanuit die map. Sluit alle open vensters. Rechtsklik op hijackthis.exe en kies uitvoeren als administrator. Plaats een vinkje bij de volgende items: [b:3ec43b9dd6]R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)[/b:3ec43b9dd6] Klik daarna op "Fix checked" en sluit HijackThis af. Voor de rest ziet je log er goed uit. Als het goed is, heb je deze keer de foutmelding ivm hosts niet gekregen.
  • Bedankt voor je hulp, ik heb gedaan wat je zei en dit is nu de log: [quote:6d5de13355]Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 21:07:56, on 6-5-2007 Platform: Unknown Windows (WinNT 6.00.1904) MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16386) Running processes: C:\Windows\system32\taskeng.exe C:\Windows\system32\Dwm.exe C:\Windows\Explorer.EXE C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe C:\Windows\ehome\ehtray.exe C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE C:\Windows\ehome\ehmsas.exe C:\Windows\System32\mobsync.exe C:\Program Files\Internet Explorer\ieuser.exe C:\Program Files\HJT\HijackThis.exe R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = O1 - Hosts: ::1 localhost O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file) O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe" O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe" O4 - HKCU\..\Run: [Sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun O4 - HKCU\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe O4 - Startup: OneNote 2007 Schermopname en Snel starten.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nlaapi.dll O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\napinsp.dll O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International* O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll O13 - Gopher Prefix: O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL O18 - Protocol: ms-help - {314111C7-A502-11D2-BBCA-00C04F8EC294} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Help\hxds.dll O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL O18 - Filter hijack: text/xml - {807563E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\OFFICE12\MSOXMLMF.DLL O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe" /h ccCommon (file missing) O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe" /h ccCommon (file missing) O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe" /h cltCommon (file missing) O23 - Service: @%SystemRoot%\ehome\ehstart.dll,-101 (ehstart) - Unknown owner - %windir%\system32\svchost.exe (file missing) O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe O23 - Service: Symantec IS Password Validation (ISPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\isPwdSvc.exe O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE O23 - Service: Planner voor Automatische LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\qwave.dll,-1 (QWAVE) - Unknown owner - %windir%\system32\svchost.exe (file missing) O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\seclogon.dll,-7001 (seclogon) - Unknown owner - %windir%\system32\svchost.exe (file missing) O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe O23 - Service: Symantec AppCore Service (SymAppCore) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AppCore\AppSvc32.exe O23 - Service: @%ProgramFiles%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - %ProgramFiles%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing) [/quote:6d5de13355] Hij geeft weer die host foutmelding gelijk bij het begin...
  • Die melding kan geen kwaad hoor. Dat is een beveiliging ingebouwd door Vista. Heb je hijackthis uitgevoerd als Administrator?
  • Nee niet uitgevoerd als Administrator, die functie staat er niet of (of misschien beter gezegt die kan ik niet vinden :P ) Als ik HijackThis (v1.99.1) open kan ik kiezen uit de volgnede functies: [b:d160baf9aa]Do a system scan and save a logfile[/b:d160baf9aa] [b:d160baf9aa]Do a system scan only [/b:d160baf9aa] View the list of backups Open the Misc Tools section [b:d160baf9aa]Open online HijackThis QuickStart [/b:d160baf9aa] None of the above, just start the program (er staat wel boven: New users quickstart, maar dit is het venster wat ik krijg als ik het programma opstart...)
  • [quote:8f0b49a915="M@rc"] Sluit alle open vensters. Rechtsklik op hijackthis.exe en kies uitvoeren als administrator. Plaats een vinkje bij de volgende items:[/quote:8f0b49a915] Stond in de instructies hoe je het moest uitvoeren.
  • :-? ow, erover heen gelezen (stom) bedankt! hij geeft nu geen hostmelding aan :) , dank je

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.