Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

HJT log check graag voor happerend startende PC

6 antwoorden
  • Wie wil mijn log hieronder controleren? Mijn, nu wat bejaarde PC van een jaar of 7 oud, geeft zo nu en dan problemen bij het opstarten. Hij komt soms niet helemaal door Windowsxp sp2 startup heen en blijft hangen bij mijn bureaublad achtergrond zonder de snelkoppelingen en de taakbalk te laten zien nadat ik me heb aangemeld. Na een (paar soms) resets of stroom eraf en 10 seconden wachten en weer aanzetten komt hij er meestal wel door. Zouden dit eerste stuiptrekkingen kunnen zijn dat een hardware onderdeel het binnenkort op gaat geven of is er softwarematig wellicht iets aan de hand? Graag advies. Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 22:09:14, on 05/13/2007 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16441) Running processes: E:\WINDOWS\System32\smss.exe E:\WINDOWS\system32\winlogon.exe E:\WINDOWS\system32\services.exe E:\WINDOWS\system32\lsass.exe E:\WINDOWS\system32\svchost.exe E:\WINDOWS\System32\svchost.exe E:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe E:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe E:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe E:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe E:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe E:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe E:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe E:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe E:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe E:\WINDOWS\System32\svchost.exe E:\WINDOWS\Explorer.EXE E:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe E:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe E:\Program Files\Hewlett-Packard\HP OfficeJet T Series\Bin\HPOstr05.exe E:\Program Files\Hewlett-Packard\HP OfficeJet T Series\bin\HPOVDX05.EXE E:\WINDOWS\system32\hpoipm07.exe E:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Console\NSCSRVCE.EXE E:\Program Files\Hijackthis\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/ R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - (no file) O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - E:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: Norton Internet Security 2006 - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - E:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll O2 - BHO: NAV Helper - {A8F38D8D-E480-4D52-B7A2-731BB6995FDD} - E:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O2 - BHO: CNavExtBho Class - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - E:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - E:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O3 - Toolbar: Norton Internet Security 2006 - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - E:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {C4069E3A-68F1-403E-B40E-20066696354B} - E:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] E:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] E:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "E:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe" O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] E:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - Global Startup: HP OfficeJet T Series Startup.lnk = E:\Program Files\Hewlett-Packard\HP OfficeJet T Series\Bin\HPOstr05.exe O4 - Global Startup: Adobe Reader Snelle start.lnk = E:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://E:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000 O8 - Extra context menu item: Send Image to Photo Library - file://E:\Documents and Settings\Docent\Application Data\MGI\PhotoSuite4\Temp\MGI00000.html O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - E:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing) O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing) O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - E:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - E:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International* O16 - DPF: {05317530-B882-449D-9421-18D94FA3ED34} (OSInfo Control) - http://www.sis.com/ocis/OSInfo.cab O16 - DPF: {16095503-786F-4097-AED6-5D567A26D760} (SiS_OCX Control) - http://www.sis.com/ocis/SiSAutodetectNT.cab O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204 O16 - DPF: {193C772A-87BE-4B19-A7BB-445B226FE9A1} (ewidoOnlineScan Control) - http://downloads.ewido.net/ewidoOnlineScan.cab O16 - DPF: {266B9238-31A5-4B53-9039-272FE846DF9D} (DiameterTransfer Control) - http://www.sis.com/download/SISTransfer.cab O16 - DPF: {30528230-99f7-4bb4-88d8-fa1d4f56a2ab} (YInstStarter Class) - E:\Program Files\Yahoo!\Common\yinsthelper.dll O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1140980870220 O16 - DPF: {C2FCEF52-ACE9-11D3-BEBD-00105AA9B6AE} (Symantec RuFSI Registry Information Class) - http://security.symantec.com/SSC/SharedContent/common/bin/cabsa.cab O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - E:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - E:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe O23 - Service: Symantec Internet Security Password Validation (ccISPwdSvc) - Symantec Corporation - E:\Program Files\Norton Internet Security\ccPwdSvc.exe O23 - Service: Symantec Network Proxy (ccProxy) - Symantec Corporation - E:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - E:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe O23 - Service: COM Host (comHost) - Symantec Corporation - E:\Program Files\Norton Internet Security\comHost.exe O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - E:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~2.EXE O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect-service (navapsvc) - Symantec Corporation - E:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe O23 - Service: Norton Protection Center Service (NSCService) - Symantec Corporation - E:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Console\NSCSRVCE.EXE O23 - Service: Planner voor Automatische LiveUpdate - Symantec Corporation - E:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe O23 - Service: Symantec AVScan (SAVScan) - Symantec Corporation - E:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\SAVScan.exe O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - E:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - E:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - E:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
  • Toch niet zo veel mis zo te zien. Start Hijackthis op en kies voor 'Do a system scan only' Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd: [b:de71278dbb] R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - (no file) [/b:de71278dbb] Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen. start opnieuw op en plaats een nieuw logje en vertel je bevindingen.
  • 7 jaar is eigenlijk wel een pensioengerechtigde leeftijd voor een pc. Maar goed, dat is een ander onderwerp. Hoe lang geleden is windows geïnstalleerd? Toch niet ook 7 jaar geleden hoop ik? Probeer eens te booten van een ubuntu livecd, en kijk of het systeem dan wel in een keer boot. Zoja, dan is het een softwarekwestie, zonee, dan is het mogelijk een hardwareprobleem.
  • Hier het nieuwe logje. Reboot ging zonder problemen. Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 17:27:17, on 05/14/2007 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16441) Running processes: E:\WINDOWS\System32\smss.exe E:\WINDOWS\system32\winlogon.exe E:\WINDOWS\system32\services.exe E:\WINDOWS\system32\lsass.exe E:\WINDOWS\system32\svchost.exe E:\WINDOWS\System32\svchost.exe E:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe E:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe E:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe E:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe E:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe E:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe E:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe E:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe E:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe E:\WINDOWS\System32\svchost.exe E:\WINDOWS\Explorer.EXE E:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe E:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe E:\Program Files\Hewlett-Packard\HP OfficeJet T Series\Bin\HPOstr05.exe E:\Program Files\Hewlett-Packard\HP OfficeJet T Series\bin\HPOVDX05.EXE E:\WINDOWS\system32\hpoipm07.exe E:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Console\NSCSRVCE.EXE E:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe E:\Program Files\Norton Internet Security\ccEmFlSv.exe E:\Program Files\Hijackthis\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/ R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - E:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: Norton Internet Security 2006 - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - E:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll O2 - BHO: NAV Helper - {A8F38D8D-E480-4D52-B7A2-731BB6995FDD} - E:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O2 - BHO: CNavExtBho Class - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - E:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - E:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O3 - Toolbar: Norton Internet Security 2006 - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - E:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {C4069E3A-68F1-403E-B40E-20066696354B} - E:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] E:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] E:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "E:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe" O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] E:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - Global Startup: HP OfficeJet T Series Startup.lnk = E:\Program Files\Hewlett-Packard\HP OfficeJet T Series\Bin\HPOstr05.exe O4 - Global Startup: Adobe Reader Snelle start.lnk = E:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://E:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000 O8 - Extra context menu item: Send Image to Photo Library - file://E:\Documents and Settings\Docent\Application Data\MGI\PhotoSuite4\Temp\MGI00000.html O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - E:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing) O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing) O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - E:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - E:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International* O16 - DPF: {05317530-B882-449D-9421-18D94FA3ED34} (OSInfo Control) - http://www.sis.com/ocis/OSInfo.cab O16 - DPF: {16095503-786F-4097-AED6-5D567A26D760} (SiS_OCX Control) - http://www.sis.com/ocis/SiSAutodetectNT.cab O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204 O16 - DPF: {193C772A-87BE-4B19-A7BB-445B226FE9A1} (ewidoOnlineScan Control) - http://downloads.ewido.net/ewidoOnlineScan.cab O16 - DPF: {266B9238-31A5-4B53-9039-272FE846DF9D} (DiameterTransfer Control) - http://www.sis.com/download/SISTransfer.cab O16 - DPF: {30528230-99f7-4bb4-88d8-fa1d4f56a2ab} (YInstStarter Class) - E:\Program Files\Yahoo!\Common\yinsthelper.dll O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1140980870220 O16 - DPF: {C2FCEF52-ACE9-11D3-BEBD-00105AA9B6AE} (Symantec RuFSI Registry Information Class) - http://security.symantec.com/SSC/SharedContent/common/bin/cabsa.cab O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - E:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - E:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe O23 - Service: Symantec Internet Security Password Validation (ccISPwdSvc) - Symantec Corporation - E:\Program Files\Norton Internet Security\ccPwdSvc.exe O23 - Service: Symantec Network Proxy (ccProxy) - Symantec Corporation - E:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - E:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe O23 - Service: COM Host (comHost) - Symantec Corporation - E:\Program Files\Norton Internet Security\comHost.exe O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - E:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~2.EXE O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect-service (navapsvc) - Symantec Corporation - E:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe O23 - Service: Norton Protection Center Service (NSCService) - Symantec Corporation - E:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Console\NSCSRVCE.EXE O23 - Service: Planner voor Automatische LiveUpdate - Symantec Corporation - E:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe O23 - Service: Symantec AVScan (SAVScan) - Symantec Corporation - E:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\SAVScan.exe O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - E:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - E:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - E:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
  • Antwoord voor Gerben. De PC is begonnen met Windows98, toen ME en nu al enkele jaren xp sp2. Hoe kom ik aan een "ubuntu livecd" en wat is het precies?
  • Hier downloaden, en op een cd branden. Het is een linux distributie, die compleet vanaf een cd draait. Dus zonder te installeren op de harddisk. http://www.ubuntu.com/getubuntu/download

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.