Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Microsoft Windows Security Center disabled???

16 antwoorden
 • Hallo forum, Telkens wanneer ik met Spybot mijn PC scan, dan krijg ik de waarschuwing zoals per onderwerp, met als register vermelding deze reparatie:: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\wscsvc\Start!=W=2 Dit is dan de reparatie van W=4, waarschijnlijk de disabler. Na de reparatie door spybot, keert dit euvel toch weer terug, voor de zekerheid plaats ik een Hijackthis logje, en misschien wil iemand hier naar kijken. Het lijkt mij niet goed dat het MS security center wordt disabled, of is dit Norton Antivirus die het alleenrecht opeist?? Bij voorbaat dank :D Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.0 (BETA) Scan saved at 11:20:45, on 15-5-2007 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) Boot mode: Normal Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AppCore\AppSvc32.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\Apps\ActivBoard\nhksrv.exe C:\WINDOWS\system32\cisvc.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe C:\WINDOWS\system32\slserv.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Virtual CD v4 SDK\system\vcssecs.exe C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE C:\Logitech\iTouch\iTouch.exe C:\PROGRA~1\MOUSEW~1\SYSTEM\EM_EXEC.EXE C:\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe C:\Program Files\Virtual CD v4 SDK\system\vcsplay.exe C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb10.exe C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\WCESCOMM.EXE C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\GoogleToolbarNotifier.exe C:\Program Files\Sitecom\Sitecom Wireless Network USB Adapter Turbo G WL-172\Installer\WLANUTL.EXE C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe C:\WINDOWS\system32\cidaemon.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Documents and Settings\van Buuren\Bureaublad\HiJackThis_v2.exe R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.tiscali.nl/home/home_center.asp R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll (file missing) O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE O4 - HKLM\..\Run: [zBrowser Launcher] C:\Logitech\iTouch\iTouch.exe O4 - HKLM\..\Run: [EM_EXEC] C:\PROGRA~1\MOUSEW~1\SYSTEM\EM_EXEC.EXE O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe O4 - HKLM\..\Run: [ACTIVBOARD] C:\Apps\ActivBoard\MMKeybd.exe O4 - HKLM\..\Run: [VCSPlayer] "C:\Program Files\Virtual CD v4 SDK\system\vcsplay.exe" O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb10.exe O4 - HKLM\..\Run: [CmUsbSound] RunDll32 cmcnfgu.cpl,CMICtrlWnd O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe" O4 - HKLM\..\Run: [osCheck] "C:\Program Files\Norton AntiVirus\osCheck.exe" O4 - HKLM\..\Run: [CleanEasyImg] c:\apps\easydvd\cleanall.exe O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime O4 - HKCU\..\Run: [H/PC Connection Agent] "C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\WCESCOMM.EXE" O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\GoogleToolbarNotifier.exe O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service') O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice') O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM') O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [SRUUninstall] "C:\WINDOWS\System32\msiexec.exe" /x {6AF90EF6-F7F9-466C-99F4-1774826FBB40} /qn REBOOT=ReallySuppress (User 'SYSTEM') O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user') O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [SRUUninstall] "C:\WINDOWS\System32\msiexec.exe" /x {6AF90EF6-F7F9-466C-99F4-1774826FBB40} /qn REBOOT=ReallySuppress (User 'Default user') O4 - Global Startup: Sitecom Wireless Utility.lnk = C:\Program Files\Sitecom\Sitecom Wireless Network USB Adapter Turbo G WL-172\Installer\WLANUTL.EXE O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll O9 - Extra button: Create Mobile Favorite - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\INetRepl.dll O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\INetRepl.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Create Mobile Favorite... - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\INetRepl.dll O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: Real.com - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - C:\WINDOWS\System32\Shdocvw.dll O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing) O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing) O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1177575424593 O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\System32\browseui.dll O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\System32\browseui.dll O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe O23 - Service: Symantec IS Password Validation (ISPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\isPwdSvc.exe O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE O23 - Service: Netropa NHK Server (nhksrv) - Unknown owner - C:\Apps\ActivBoard\nhksrv.exe O23 - Service: Planner voor Automatische LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe O23 - Service: SmartLinkService (SLService) - Smart Link - C:\WINDOWS\SYSTEM32\slserv.exe O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe O23 - Service: Symantec AppCore Service (SymAppCore) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AppCore\AppSvc32.exe O23 - Service: Virtual CD v4 Security service (SDK - Version) (VCSSecS) - H+H Software GmbH - C:\Program Files\Virtual CD v4 SDK\system\vcssecs.exe -- End of file - 8803 bytes
 • [url=http://www.safer-networking.org/en/faq/46.html]klik[/url] en [url=http://forums.spybot.info/showthread.php?t=75]klik[/url]
 • Hartstikke goed, bedankt voor het advies. :D
 • Geen dank :wink: Over je HijackThis logje oordeel ik verder niet hoor. Dat laat ik aan experts over. :wink:
 • Start Hijackthis op en kies voor 'Do a system scan only' Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd: [b:77a69792ea] R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = [/b:77a69792ea] Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen. start opnieuw op en plaats een nieuw logje aub
 • Leuk Juisterr weer eens te 'horen', de instructies van u werden eerst door de 'Tea Timer'van Spybot geweigerd, deze timer even afgezet, daarna wel gelukt. Overigens is er sinds die laatste geplaatste log wel iets veranderd. Zo heb ik ook ctfmon.exe uitgezet als opstart item vlgs de instructies van Microsoft, :: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;nl;282599 Hier is de nieuwe log Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.0 (BETA) Scan saved at 11:32:12, on 19-5-2007 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) Boot mode: Normal Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AppCore\AppSvc32.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\Apps\ActivBoard\nhksrv.exe C:\WINDOWS\system32\cisvc.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe C:\WINDOWS\system32\slserv.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Virtual CD v4 SDK\system\vcssecs.exe C:\Logitech\iTouch\iTouch.exe C:\PROGRA~1\MOUSEW~1\SYSTEM\EM_EXEC.EXE C:\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb10.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\WCESCOMM.EXE C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\GoogleToolbarNotifier.exe C:\Program Files\Sitecom\Sitecom Wireless Network USB Adapter Turbo G WL-172\Installer\WLANUTL.EXE C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe C:\Program Files\Hijack This\hijackthis.exe R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.tiscali.nl/home/home_center.asp R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll (file missing) O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll O4 - HKLM\..\Run: [zBrowser Launcher] C:\Logitech\iTouch\iTouch.exe O4 - HKLM\..\Run: [EM_EXEC] C:\PROGRA~1\MOUSEW~1\SYSTEM\EM_EXEC.EXE O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb10.exe O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe" O4 - HKLM\..\Run: [osCheck] "C:\Program Files\Norton AntiVirus\osCheck.exe" O4 - HKCU\..\Run: [H/PC Connection Agent] "C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\WCESCOMM.EXE" O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\GoogleToolbarNotifier.exe O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service') O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice') O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM') O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [SRUUninstall] "C:\WINDOWS\System32\msiexec.exe" /x {6AF90EF6-F7F9-466C-99F4-1774826FBB40} /qn REBOOT=ReallySuppress (User 'SYSTEM') O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user') O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [SRUUninstall] "C:\WINDOWS\System32\msiexec.exe" /x {6AF90EF6-F7F9-466C-99F4-1774826FBB40} /qn REBOOT=ReallySuppress (User 'Default user') O4 - Global Startup: Sitecom Wireless Utility.lnk = C:\Program Files\Sitecom\Sitecom Wireless Network USB Adapter Turbo G WL-172\Installer\WLANUTL.EXE O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll O9 - Extra button: Create Mobile Favorite - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\INetRepl.dll O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\INetRepl.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Create Mobile Favorite... - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\INetRepl.dll O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: Real.com - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - C:\WINDOWS\System32\Shdocvw.dll O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing) O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing) O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1177575424593 O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\System32\browseui.dll O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\System32\browseui.dll O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe O23 - Service: Symantec IS Password Validation (ISPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\isPwdSvc.exe O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE O23 - Service: Netropa NHK Server (nhksrv) - Unknown owner - C:\Apps\ActivBoard\nhksrv.exe O23 - Service: Planner voor Automatische LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe O23 - Service: SmartLinkService (SLService) - Smart Link - C:\WINDOWS\SYSTEM32\slserv.exe O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe O23 - Service: Symantec AppCore Service (SymAppCore) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AppCore\AppSvc32.exe O23 - Service: Virtual CD v4 Security service (SDK - Version) (VCSSecS) - H+H Software GmbH - C:\Program Files\Virtual CD v4 SDK\system\vcssecs.exe -- End of file - 8232 bytes Ik ben over Spybot overigens zeer tevreden, omdat ik hiermee losse register links kon verwijderen, startup entries kan uitzetten enz. Ziet de log ernu goed uit.? Ik heb in Spybot dat advies in het begin van deze post overigens opgevolgd, dwz niet scannen van de Microsoft Security center enz. Betekent het opvolgen van uw adviezen dat ik dit in Spybot weer kan activeren?? Bij voorbaat dank :D
 • Yes alles kan weer, logje is schoon. :wink: Om herinfectie via systeemherstel te voorkomen, is het raadzaam de bestaande systeemherstelpunten te verwijderen door systeemherstel tijdelijk uit te schakelen. - Ga naar Start/Alle programma's/Bureau-accessoires/Systeemwerkset/Systeemherstel. - Klik in de linkerhelft van het venster op "Instellingen van systeemherstel". - Zet een vinkje voor "Systeemherstel uitschakelen". - Klik "Toepassen". - Windows vraagt of je dat zeker weet. - Klik "Ja". - Klik "OK". - Start de pc opnieuw op. - Ga weer naar Start/Alle programma's/Bureau-accessoires/Systeemwerkset/Systeemherstel. - Je krijgt de melding: "Systeemherstel is uitgeschakeld. Wilt u systeemherstel nu inschakelen?" - Klik "Ja". - Verwijder het vinkje voor "Systeemherstel uitschakelen". - Klik "Toepassen". - Klik "OK". - Start de pc opnieuw op - Er is nu een nieuw schoon herstel punt aangemaakt Hier nog wat tips. [url=http://www.jawwi.nl/tips/beveiligen.html]tips[/url]
 • Heel goed en opnieuw bedankt. Ik zie overigens in het logje een aantal R1's & R0's die nogal op elkaar lijken, is dit normaal ? Die twee links die ik moest verwijderen, was dat spyware of iets anders?? Tot horens :D
 • Overigens nog dit, in Spybot S&D zit nu de 'TeaTimer'die moet volgens het verhaal hetzelfde doen als Spywareblaster, guard etc., nl plotselinge veranderingen in het register blokkeren. Teveel van dit soort programma's is ook niet goed wel?
 • Ik zou gewoon spybot "normaal" instellen, en dan ad-aware en spyblaster erbij. Regelmatig updaten en dan word er veel heel veel tegengehouden zonder dat je het merkt.
 • Okay, will do Overigens werd Spyguard aangezien voor spyware door Spybot en hun pagina werd geblokkeerd??!!! Ik heb nu Spybot normaal, zonder 'Tea timer', Adaware en Spyware blaster Bedankt en tot de volgende keer :D
 • Hallo Juisterr, Wat mij opvalt is dat deze verwijderde sleutels via Hijackthis, zoals aangegeven nog wel in het register staan.??? Ook zie ik dat bij Spyblaster deze webpaginas staan aangegeven??? die door de sleutels worden geactiveerd. Ik begrijp het niet helemaal [i:5e1b179992]R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =[/i:5e1b179992] Enig advies, kan ik de sleutels handmatig uit het register werpen?? Bedankt bij voorbaat. :D
 • Je kan de regels fixen met hjt het maakt niet uit , het is geen spyware. Je mag ze ook gewoon laten staan.
 • Het leuke is dat ze niet meer voorkomen in HJT, dus er valt niet veel te fixen.. Ik laat ze maar staan, maar het is een mysterie, want ik dacht dat een fix de sleutels uit het register verwijdert.??!! :)
 • http://users.telenet.be/marcvn/spyware/1666868.htm heel informatief
 • Bedankt, inderdaad leerzaam. :D

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.