Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Laptop plots heel erg traag

34 antwoorden
 • Mijn laptop is plotseling zeer traag geworden. Het opstarten duurd nu wel 3 keer zo lang. Nu probeer ik hijack te draaien maar krijg eerst 2 foutmeldingen en krijg daarna geen logfile via het kladblok. Er draaid windows Vista home op de laptop. Wie kan mij helpen
 • [quote:c8f4e093f6="Robr"]Nu probeer ik hijack te draaien maar krijg eerst 2 foutmeldingen[/quote:c8f4e093f6]Welke foutmeldingen?
 • Plotselinge traagheid wil ook wel eens duiden op een defecte harddisk. Testen dus. http://www.tacktech.com/display.cfm?ttid=287
 • Even ter informatie, Het probleem doet zich voor op een Compaq Presario laptop met een celeron M 40 @ 1.73 GHz en een interngeheugen van 1014 MB. Op de laptop draaid Windows Vista Basic. Het probleem is dat er bijna continu een CPU gebruik is van 100% en alles dus zeer traag is geworden. Gisteren heb ik alles weer terug gezet naar de fabrieks instellingen, dus spyware o.i.d. zal het probleem niet zijn. De harde schijf testen lukte mij niet, daar ik best een leek ben op het pc gebied. Wie kan mij helpen?
 • Zoek even uit wat voor harddisk erin zit. Kun je wel zien met pcwizard. http://www.cpuid.com/pcwizard.php
 • Hoi Gerben, Leuk prg. dat PC Wizard. Hier onder de gegevens die hij van de harde schijf heeft gevonden. Disk Type : Hard Disk Peripheral Type : ATA Model : ST98823AS Free Space : 78% Drive Information : Volume Name : Unspecified Serial Number : 702A-97CA Files Name : 255 File Management : NTFS Volume is Compressed : No Case Sensitive Search : Yes Preserves Filename Case : Yes Unicode Filenames : Yes Access Control List : Yes Named Streams : Yes Object Identifiers : Yes Reparse Points : Yes Sparse Files : Yes User Disk Quotas : Yes Individual File Compression : Yes Encryption : Yes Share : No Logical Features : Sectors per Cluster : 8 Bytes per Sector : 512 Cluster size : 4 KB Free Clusters : 14195947 Total Clusters : 18269913 Physical Features : Cylinders : 9729 Heads : 255 Sectors per Track : 63 Bytes per Sector : 512
 • Dat typenummer ST98823AS is van een seagate harddisk. Dus moet je daarvoor het diagnose programma hebben. Neem de "SeaTools for DOS v1.09". Floppy is het makkelijkste. Als je die niet in je laptop hebt, dan het cd image. Hiermee een flop of cd aanmaken, daarmee booten, en de uitgebreidste test doen. http://www.tacktech.com/display.cfm?ttid=287#seagate
 • Gerben, Heb de long test gedaan. Ik hoop dat dit is wat er moest gebeuren. Na het testen gaf hij aan LBA 156266496 Volgens het prg. mocht het zijn een max LBA 156301488. Verder werd de temp aan gegeven. Na het scannen was de temp. 58 worst temp. 60 Zegt dit allemaal iets?
 • Maar geen meldingen over bad sectors en zo?
 • Nee niet gezien, maar dan hoop ik wel de goede test gekozen te hebben. Waar kan dat 100% CPU gebruik nog meer vandaan komen?
 • Mag ik even wat voorstellen. Download [url=http://www.isecurity.org.uk/downloads/hijackthissetup.exe][b:4fc16def01]hijackthissetup[/b:4fc16def01][/url] naar je Bureaublad.[list:4fc16def01]Dubbelklikken op [b:4fc16def01]hijackthissetup.exe[/b:4fc16def01] Volg de instructies en klik op [b:4fc16def01]Install[/b:4fc16def01] Er zal een snelkoppeling verschijnen op je Bureaublad met de naam [i:4fc16def01]Hijack This[/i:4fc16def01] Dubbelklikken op de snelkoppeling om Hijackthis te starten.[/list:u:4fc16def01] Maak een logje en plaats dat hier aub.
 • Ik krijg een melding over notepad als ik met hijack een logfilewil maken. Gebruik hier Vista en weet even niet hoe ik dit moet aanpassen. Is dit kort uit te leggen?
 • Dat zou niet moeten uitmaken dacht ik, ik heb geen vista. :( Een melding, wat voor melding ?
 • Eerste melding bij opstarten Hijack --------------------------- For some reason your system denied write access to the Hosts file. If any hijacked domains are in this file, HijackThis may NOT be able to fix this. If that happens, you need to edit the file yourself. To do this, click Start, Run and type: notepad "C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts" and press Enter. Find the line(s) HijackThis reports and delete them. Save the file as "hosts." (with quotes), and reboot. -------------------------------------------------------------------------------------
 • Download: [url=http://home.hetnet.nl/~stefsmeenk/RemoveVideoActiveXObject.exe][color=red:36caec9b6a][b:36caec9b6a]RemoveVideoActiveXObject.exe[/b:36caec9b6a][/color:36caec9b6a][/url] Sla het bestand op je bureaublad op, daarna dubbelklikken. Mogelijk start de uninstaller van een rogue scanner op, sluit deze niet af maar laat deze zijn werk doen. Daarna de [b:36caec9b6a]PC herstarten[/b:36caec9b6a] en nogmaals RemoveVideoActiveXObject.exe dubbelklikken. Post daarna het logje C:\[b:36caec9b6a]RVAXO-results.log[/b:36caec9b6a] in je volgende bericht tesamen met een nieuw logje van HijackThis. Bestand downloaden en op je bureaublad opslaan, daarna dubbelklikken. Als er een uninstaller actief wordt, deze zijn werk laten doen. PC herstarten en daarna nogmaals [b:36caec9b6a]RemoveVideoActiveXObject.exe[/b:36caec9b6a] dubbelklikken. Daarna een logje van HijackThis plaatsen
 • Nee er werd niets opgestart. Alleen dat hijacklogje is nog even het probleem, zie foutmelding hier boven. kan ik op een andere manier de log van hijack maken?
 • Moet ik even nazoeken ben ik bang, ik kom er nog op terug.
 • Hier de log file van hijack. Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 22:21:23, on 27-5-2007 Platform: Unknown Windows (WinNT 6.00.1904) MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16386) Running processes: C:\Windows\system32\Dwm.exe C:\Windows\Explorer.EXE C:\Windows\system32\taskeng.exe C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\WiFiMsg.exe C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\HPWAMain.exe C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashDisp.exe C:\PROGRA~1\HEWLET~1\Shared\HPQTOA~1.EXE C:\Program Files\Internet Explorer\ieuser.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Windows\system32\conime.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Program Files\Windows Mail\WinMail.exe C:\Program Files\Hijack This\hijackthis.exe R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://google.nl/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=NL_NL&c=71&bd=PRESARIO&pf=laptop R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=NL_NL&c=71&bd=PRESARIO&pf=laptop R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = O1 - Hosts: ::1 localhost O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\ssv.dll O4 - HKLM\..\Run: [WAWifiMessage] %ProgramFiles%\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\WiFiMsg.exe O4 - HKLM\..\Run: [hpWirelessAssistant] %ProgramFiles%\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\HPWAMain.exe O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe O4 - HKLM\..\Run: [MSConfig] "C:\Windows\system32\msconfig.exe" /auto O4 - HKLM\..\RunOnce: [Launcher] %WINDIR%\SMINST\launcher.exe O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\ssv.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\ssv.dll O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nlaapi.dll O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\napinsp.dll O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International* O13 - Gopher Prefix: O16 - DPF: {193C772A-87BE-4B19-A7BB-445B226FE9A1} (ewidoOnlineScan Control) - http://downloads.ewido.net/ewidoOnlineScan.cab O20 - Winlogon Notify: igfxcui - C:\Windows\SYSTEM32\igfxdev.dll O23 - Service: AddFiltr - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\AddFiltr.exe O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing) O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing) O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Unknown owner - c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe" /h ccCommon (file missing) O23 - Service: HP Health Check Service - Hewlett-Packard - C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Health Check\hphc_service.exe O23 - Service: hpqwmiex - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Roxio\Roxio MyDVD Basic v9\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\qwave.dll,-1 (QWAVE) - Unknown owner - %windir%\system32\svchost.exe (file missing) O23 - Service: RoxMediaDB9 - Sonic Solutions - C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxMediaDB9.exe O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\seclogon.dll,-7001 (seclogon) - Unknown owner - %windir%\system32\svchost.exe (file missing) O23 - Service: stllssvr - MicroVision Development, Inc. - C:\Program Files\Common Files\SureThing Shared\stllssvr.exe O23 - Service: @%ProgramFiles%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - %ProgramFiles%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing) O23 - Service: XAudioService - Conexant Systems, Inc. - C:\Windows\system32\DRIVERS\xaudio.exe
 • ja maar niet goed, doe nogmaals een systemscan and save a logfile, dat komt vanzelf in beeld, klik dan op bewerken en alles selecteren en dan kopieren. Dat kopie kan je hier plakken.
 • O toch al goed gelukt zie ik. Start Hijackthis op en kies voor 'Do a system scan only' Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd: [b:2312ca3161] R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = O4 - HKLM\..\RunOnce: [Launcher] %WINDIR%\SMINST\launcher.exe [/b:2312ca3161] Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen. Open de verkenner ("Mijn Computer") en kies [b:2312ca3161]Extra[/b:2312ca3161] -> [b:2312ca3161]Mapopties...[/b:2312ca3161] Controleer onder [b:2312ca3161]Weergave[/b:2312ca3161] de volgende instellingen: Uitzetten: Beveiligde besturingssysteembestanden verbergen (aanbevolen) Uitzetten: Extensies voor bekende bestandstypen verbergen Selecteer: De inhoud van systeemmappen weergeven (alleen bij XP) Selecteer: Verborgen bestanden en mappen weergeven Verwijder de volgende bestanden: %WINDIR%\SMINST\[b:2312ca3161]launcher.exe[/b:2312ca3161] start opnieuw op en plaats een nieuw HJT logje

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.