Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Langzame PC ; graag log checken

15 antwoorden
 • Geacht forum, Sinds een paar dagen last van hele trage PC :cry: . Ik heb logfile van Hijjackthis hieronder vermeld. Ik hoop dat iemand de moeite wil nemen deze te cheken op vertragende elementen. :roll: Bij voorbaat heel erg bedankt!! Aryan Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 19:42:29, on 27-5-2007 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16441) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE C:\Program Files\Winamp\winampa.exe C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe C:\Program Files\McAfee\Common Framework\UdaterUI.exe C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe C:\Program Files\McAfee\Common Framework\McTray.exe C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe C:\PROGRA~1\COMMON~1\ADAPTE~1\CreateCD\CREATE~1.EXE C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\WINDOWS\System32\cisvc.exe C:\WINDOWS\System32\tcpsvcs.exe C:\Program Files\McAfee\Common Framework\FrameworkService.exe C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\Mcshield.exe C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\VsTskMgr.exe C:\Program Files\Symantec\Ghost\ngserver.exe C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe C:\Program Files\Symantec\Ghost\bin\dbserv.exe C:\Program Files\Symantec\Ghost\bin\rteng7.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\WINWORD.EXE C:\WINDOWS\system32\cidaemon.exe C:\Program Files\Hijack This\hijackthis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Microsoft Internet Explorer O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll O2 - BHO: scriptproxy - {7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} - C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\scriptcl.dll O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file) O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll O3 - Toolbar: &Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit O4 - HKLM\..\Run: [PinnacleDriverCheck] C:\WINDOWS\system32\PSDrvCheck.exe -CheckReg O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [Smapp] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe O4 - HKLM\..\Run: [ShStatEXE] "C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\SHSTAT.EXE" /STANDALONE O4 - HKLM\..\Run: [McAfeeUpdaterUI] "C:\Program Files\McAfee\Common Framework\UdaterUI.exe" /StartedFromRunKey O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033 -noicon O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe" O4 - HKLM\..\Run: [CreateCD50] C:\PROGRA~1\COMMON~1\ADAPTE~1\CreateCD\CREATE~1.EXE -r O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsearch.html O8 - Extra context menu item: &Translate English Word - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmwordtrans.html O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmbacklinks.html O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmcache.html O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000 O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsimilar.html O8 - Extra context menu item: Translate Page into English - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmtrans.html O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing) O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing) O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing) O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing) O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International* O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1145122913968 O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab56986.cab O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe O23 - Service: McAfee Framework Service (McAfeeFramework) - Unknown owner - C:\Program Files\McAfee\Common Framework\FrameworkService.exe" /ServiceStart (file missing) O23 - Service: McAfee McShield (McShield) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\Mcshield.exe O23 - Service: McAfee Task Manager (McTaskManager) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\VsTskMgr.exe O23 - Service: Symantec Ghost Database Service (ngdbserv) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\Ghost\bin\dbserv.exe O23 - Service: Symantec Ghost Configuration Server (NGServer) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\Ghost\ngserver.exe O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
 • Start Hijackthis op en kies voor 'Do a system scan only' Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd: [b:1edba766f7] O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file) [/b:1edba766f7] Sluit alle vensters behalve Hijackthis Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen. 1. Download [url=http://www.atribune.org/ccount/click.php?id=1]ATF cleaner[/url] (gemaakt door Atribune) Dubbelklik op ATF cleaner om het programma te starten. Op het tabblad "Main", plaats je een vinkje bij [b:1edba766f7]Select All[/b:1edba766f7]. Klik op de knop [b:1edba766f7]Empty Selected[/b:1edba766f7]. Het volgende doen als je ook FireFox als browser hebt: Klik op tabblad "Firefox", plaats een vinkje bij [b:1edba766f7]Select All[/b:1edba766f7]. Wil je de door Firefox opgeslagen wachtwoorden behouden, dan klik je in het venster dat verschijnt op "No". (dit haalt het vinkje weer weg bij "Firefox saved passwords") Klik op de knop [b:1edba766f7]Empty Selected[/b:1edba766f7]. Het volgende doen als je ook Opera als browser hebt: Klik op tabblad "Opera", plaats een vinkje bij [b:1edba766f7]Select All[/b:1edba766f7]. Wil je de door Opera opgeslagen wachtwoorden behouden, dan klik je in het venster dat verschijnt op "No". Klik op de knop [b:1edba766f7]Empty Selected[/b:1edba766f7]. Ga naar het tabblad "Main" en klik op de knop [b:1edba766f7]Exit[/b:1edba766f7] om het programma af te sluiten. 2. Download [b:1edba766f7]Dr.Web CureIt[/b:1edba766f7] naar je bureaublad: [url=ftp://ftp.drweb.com/pub/drweb/cureit/drweb-cureit.exe]ftp://ftp.drweb.com/pub/drweb/cureit/drweb-cureit.exe[/url] 3. Start de computer in [url=http://users.pandora.be/marcvn/spyware/1378056.htm]veilige modus[/url]. 4. Dubbelklik [b:1edba766f7]drweb-cureit.exe[/b:1edba766f7] en sta het toe om de express scan te starten. Dit zal de bestanden scannen die momenteel in het geheugen geladen zijn en wanneer er iets gevonden wordt, klik de Yes to all knop bij de vraag 'cure it?'. Dit is enkel een korte scan. Eenmaal de korte scan is beeïndigd, Klik [b:1edba766f7]Options[/b:1edba766f7] > Change Settings Kies de "Scan"-tab en verwijder het vinkje bij "Heuristic analyse" Terug in het hoofdvenster kan je de drives selecteren die je wilt laten scannen. Selecteer hier alle drives. Een rood bolletje zal dan tevoorschijn komen op de drives die je laat scannen. Klik daarna de [b:1edba766f7]groene pijl[/b:1edba766f7] rechts om de scan te starten. Klik 'Yes to all' wanneer er gevraagd wordt om cure of move uit te voeren. Wanneer de scan gedaan is, kijk of je volgende icoontje kan aanklikken dat staat naast hetgeen gevonden werd: [img:1edba766f7]http://users.telenet.be/bluepatchy/miekiemoes/images/check.gif[/img:1edba766f7] Indien wel, klik erop en daarna klik op het icoontje er net onder en kies: [b:1edba766f7]Move incurable[/b:1edba766f7] zoals je zal zien in volgende afbeelding: [img:1edba766f7]http://users.telenet.be/bluepatchy/miekiemoes/images/move.gif[/img:1edba766f7] Dit zal de bestanden verplaatsen naar volgende map %userprofile%\DoctorWeb\quarantaine-folder indien het niet gedesinfecteerd kan worden. (dit in het geval dat we samples nodig hebben) Na bovenstaande te selecteren, in het menu bovenaan van Dr.Web CureIt, klik [b:1edba766f7]file[/b:1edba766f7] en kies [b:1edba766f7]save report list[/b:1edba766f7]. Bewaar de log op je bureaublad. Sluit daarna Dr.Web Cureit. 5. [b:1edba766f7]Herstart[/b:1edba766f7] je computer in normale modus!! Belangrijke stap, want het kan zijn dat Dr.Web Cureit bestanden zal verplaatsen/verwijderen tijdens herstart. Na het herstarten, Kopieer en plak de inhoud van die log die je eerder hebt bewaard in je volgende post tesamen met een logje van Hijackthis
 • Hallo Juisterr, Dank voor je moeite. Ik heb alles meteen opgevolgd en er zijn geen virussen gevonden. Na opstarten is de PC niet sneller geworden. Heb je nog een tip? Zoals je verzocht, post ik opnieuw de log file van HijackThis. Groet, Aryan Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 21:58:23, on 27-5-2007 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16441) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\System32\cisvc.exe C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE C:\Program Files\Winamp\winampa.exe C:\WINDOWS\System32\tcpsvcs.exe C:\Program Files\McAfee\Common Framework\FrameworkService.exe C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe C:\Program Files\McAfee\Common Framework\UdaterUI.exe C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe C:\PROGRA~1\COMMON~1\ADAPTE~1\CreateCD\CREATE~1.EXE C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe C:\Program Files\McAfee\Common Framework\McTray.exe C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\Mcshield.exe C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\VsTskMgr.exe C:\Program Files\Symantec\Ghost\ngserver.exe C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe C:\Program Files\Symantec\Ghost\bin\dbserv.exe C:\Program Files\Symantec\Ghost\bin\rteng7.exe C:\Program Files\Qualcomm\Eudora\Eudora.exe C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe C:\Program Files\Hijack This\hijackthis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Microsoft Internet Explorer O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll O2 - BHO: scriptproxy - {7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} - C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\scriptcl.dll O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll O3 - Toolbar: &Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit O4 - HKLM\..\Run: [PinnacleDriverCheck] C:\WINDOWS\system32\PSDrvCheck.exe -CheckReg O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [Smapp] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe O4 - HKLM\..\Run: [ShStatEXE] "C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\SHSTAT.EXE" /STANDALONE O4 - HKLM\..\Run: [McAfeeUpdaterUI] "C:\Program Files\McAfee\Common Framework\UdaterUI.exe" /StartedFromRunKey O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033 -noicon O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe" O4 - HKLM\..\Run: [CreateCD50] C:\PROGRA~1\COMMON~1\ADAPTE~1\CreateCD\CREATE~1.EXE -r O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsearch.html O8 - Extra context menu item: &Translate English Word - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmwordtrans.html O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmbacklinks.html O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmcache.html O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000 O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsimilar.html O8 - Extra context menu item: Translate Page into English - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmtrans.html O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing) O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing) O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing) O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing) O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International* O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1145122913968 O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab56986.cab O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe O23 - Service: McAfee Framework Service (McAfeeFramework) - Unknown owner - C:\Program Files\McAfee\Common Framework\FrameworkService.exe" /ServiceStart (file missing) O23 - Service: McAfee McShield (McShield) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\Mcshield.exe O23 - Service: McAfee Task Manager (McTaskManager) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\VsTskMgr.exe O23 - Service: Symantec Ghost Database Service (ngdbserv) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\Ghost\bin\dbserv.exe O23 - Service: Symantec Ghost Configuration Server (NGServer) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\Ghost\ngserver.exe O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
 • Download [url=http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/ComboFix.exe][b:503525e3ad]Combofix[/b:503525e3ad][/url] naar je Bureaublad. Dubbelklik [b:503525e3ad]Combofix.exe[/b:503525e3ad] Volg de instructies, aanvaard de disclaimer door "y" of "Y" te typen. Tijdens het runnen van de fix, [b:503525e3ad]NIET[/b:503525e3ad] in het venster klikken, want dit zal je pc doen vasthangen. Wanneer de fix voltooid is en na herstart, zal de log [b:503525e3ad]combofix.txt[/b:503525e3ad] openen. Plaats dit log in je volgende post samen met een nieuw HijackThis log. NOTA: Indien je virusscanner reageert met een melding van een scriptuitvoering, mag je dit negeren.
 • Hi, Reuze fijn dat je blijft proberen. Ik moest gisteravond snel weg anders was ik graag doorgegaan. Nou, ik heb weer gedaan wat je vroeg en hieronder zijn de logs. PC is nog steeds niet de oude. "lawashas" - 2007-05-28 1:00:29 Service Pack 2 ComboFix 07-05.27.V - Running from: "C:\Documents and Settings\lawashas\Desktop\" ((((((((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2007-04-28 to 2007-05-28 )))))))))))))))))))))))))))))))))) 2007-05-27 20:50 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\lawashas\DoctorWeb 2007-05-27 20:50 <DIR> d-------- C:\DOCUME~1\lawashas\DoctorWeb 2007-05-27 19:41 <DIR> d-------- C:\Program Files\Hijack This 2007-05-13 18:09 <DIR> d-------- C:\Program Files\iTunes 2007-05-13 18:09 <DIR> d-------- C:\Program Files\iPod 2007-05-13 17:13 <DIR> d-------- C:\DOCUME~1\lawashas\APPLIC~1\dvdcss 2007-05-13 15:11 <DIR> d-------- C:\Program Files\NO1 DVD Audio Ripper 2007-05-12 19:13 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\lawashas\Saved Games 2007-05-12 19:13 <DIR> d-------- C:\DOCUME~1\lawashas\Saved Games 2007-05-12 19:05 <DIR> d-a------ C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\TEMP 2007-05-12 19:05 <DIR> d-------- C:\Program Files\Gamenext 2007-05-12 19:05 <DIR> d-------- C:\Program Files\Common Files\Oberon Media 2007-05-03 23:04 <DIR> d-------- C:\Program Files\QuickTime 2007-05-01 19:43 <DIR> d-------- C:\Program Files\Apple Software Update 2007-05-01 19:30 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\Downloaded Installations (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Report ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 2007-05-27 15:48:01 1,080 ----a-w C:\WINDOWS\AUTOLNCH.REG 2007-05-27 11:45:03 -------- d-----w C:\Program Files\BitComet 2007-04-27 14:13:34 -------- d-----w C:\Program Files\Shareaza 2007-04-27 14:13:28 -------- d-----w C:\DOCUME~1\lawashas\APPLIC~1\Shareaza 2007-04-18 16:12:23 2,854,400 ----a-w C:\WINDOWS\system32\msi.dll 2007-03-31 15:01:34 -------- d-----w C:\Program Files\DENDA Multimedia b.v 2007-03-17 13:43:01 292,864 ----a-w C:\WINDOWS\system32\winsrv.dll 2007-03-08 15:36:28 577,536 ----a-w C:\WINDOWS\system32\user32.dll 2007-03-08 15:36:28 40,960 ----a-w C:\WINDOWS\system32\mf3216.dll 2007-03-08 15:36:28 281,600 ----a-w C:\WINDOWS\system32\gdi32.dll 2007-03-08 13:47:48 1,843,584 ----a-w C:\WINDOWS\system32\win32k.sys (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Loading Points )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) *Note* empty entries & legit default entries are not shown [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects] {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}=C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll [2005-11-10 13:22] {7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231}=C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\scriptcl.dll [2006-11-30 09:50] {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7}=c:\program files\google\googletoolbar2.dll [2006-02-14 20:05] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run] "WinampAgent"="C:\Program Files\Winamp\winampa.exe" [2006-11-21 19:38] "nwiz"="nwiz.exe" [2006-03-09 15:29 C:\WINDOWS\system32\nwiz.exe] "Smapp"="C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe" [2003-05-05 09:57] "ShStatEXE"="C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\SHSTAT.exe" [2006-11-30 09:50] "McAfeeUpdaterUI"="C:\Program Files\McAfee\Common Framework\UdaterUI.exe" [2006-11-17 14:39] "QuickTime Task"="C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" [2007-04-27 09:41] "DAEMON Tools"="C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" [2005-12-10 16:57] "iTunesHelper"="C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe" [2007-03-14 19:05] "NvCplDaemon"="C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll" [2006-03-09 15:29] "CreateCD50"="C:\PROGRA~1\COMMON~1\ADAPTE~1\CreateCD\CREATE~1.exe" [2001-01-11 05:00] [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run] "ctfmon.exe"="C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [2004-08-04 00:56] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellExecuteHooks] "{EDB0E980-90BD-11D4-8599-0008C7D3B6F8}"="C:\Program Files\Qualcomm\Eudora\EuShlExt.dll" [2005-06-07 17:04] [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupfolder\C:^Documents and Settings^All Users^Start Menu^Programs^Startup^InterVideo WinCinema Manager.lnk] path=C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Startup\InterVideo WinCinema Manager.lnk backup=C:\WINDOWS\pss\InterVideo WinCinema Manager.lnkCommon Startup [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\DAEMON Tools] "C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033 [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Network Associates Error Reporting Service] "C:\Program Files\Common Files\Network Associates\TalkBack\tbmon.exe" [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\NGServer] C:\Program Files\Symantec\Ghost\ngserver.exe [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\NWEReboot] [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\nwiz] nwiz.exe /install [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\SiSUSBRG] C:\WINDOWS\SiSUSBrg.exe [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Hijackthis Backups ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ backup-20070527-204130-561 O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file) Contents of the 'Scheduled Tasks' folder 2007-05-03 19:54:01 C:\WINDOWS\tasks\AppleSoftwareUpdate.job ******************************************************************** catchme 0.3.681 W2K/XP/Vista - userland rootkit detector by Gmer, http://www.gmer.net Rootkit scan 2007-05-28 01:04:19 Windows 5.1.2600 Service Pack 2 NTFS scanning hidden processes ... scanning hidden autostart entries ... scanning hidden files ... scan completed successfully hidden files: 0 ******************************************************************** Completion time: 2007-05-28 1:05:56 - machine was rebooted C:\ComboFix-quarantined-files.txt ... 2007-05-28 01:05 --- E O F --- Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 10:29:03, on 28-5-2007 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16441) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\Program Files\Winamp\winampa.exe C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe C:\Program Files\McAfee\Common Framework\UdaterUI.exe C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe C:\Program Files\McAfee\Common Framework\McTray.exe C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe C:\PROGRA~1\COMMON~1\ADAPTE~1\CreateCD\CREATE~1.EXE C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\WINDOWS\System32\tcpsvcs.exe C:\Program Files\McAfee\Common Framework\FrameworkService.exe C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\Mcshield.exe C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\VsTskMgr.exe C:\Program Files\Symantec\Ghost\ngserver.exe C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe C:\Program Files\Symantec\Ghost\bin\dbserv.exe C:\Program Files\Symantec\Ghost\bin\rteng7.exe C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe C:\Program Files\Hijack This\hijackthis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll O2 - BHO: scriptproxy - {7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} - C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\scriptcl.dll O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll O3 - Toolbar: &Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install O4 - HKLM\..\Run: [Smapp] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe O4 - HKLM\..\Run: [ShStatEXE] "C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\SHSTAT.EXE" /STANDALONE O4 - HKLM\..\Run: [McAfeeUpdaterUI] "C:\Program Files\McAfee\Common Framework\UdaterUI.exe" /StartedFromRunKey O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033 -noicon O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe" O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [CreateCD50] C:\PROGRA~1\COMMON~1\ADAPTE~1\CreateCD\CREATE~1.EXE -r O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsearch.html O8 - Extra context menu item: &Translate English Word - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmwordtrans.html O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmbacklinks.html O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmcache.html O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000 O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsimilar.html O8 - Extra context menu item: Translate Page into English - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmtrans.html O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing) O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing) O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing) O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing) O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International* O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1145122913968 O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab56986.cab O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe O23 - Service: McAfee Framework Service (McAfeeFramework) - Unknown owner - C:\Program Files\McAfee\Common Framework\FrameworkService.exe" /ServiceStart (file missing) O23 - Service: McAfee McShield (McShield) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\Mcshield.exe O23 - Service: McAfee Task Manager (McTaskManager) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\VsTskMgr.exe O23 - Service: Symantec Ghost Database Service (ngdbserv) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\Ghost\bin\dbserv.exe O23 - Service: Symantec Ghost Configuration Server (NGServer) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\Ghost\ngserver.exe O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
 • [b:e354bc2a82][color=blue:e354bc2a82]Je Java software is verouderd.[/color:e354bc2a82][/b:e354bc2a82] oudere versies hebben lekken die malware de kans geeft om zich te installeren op je systeem. [b:e354bc2a82]Doe eerst deze stappen om Java te de-installeren en de nieuwere versie te installeren:[/b:e354bc2a82][list:e354bc2a82] Download [url=http://java.sun.com/javase/downloads/index.jsp][b:e354bc2a82][color=blue:e354bc2a82]Java Runtime Environment (JRE) 6.1[/color:e354bc2a82][/b:e354bc2a82][/url]. [*:e354bc2a82]Scroll omlaag naar : "[i:e354bc2a82]Java Runtime Environment (JRE) 6u1[/i:e354bc2a82]". [*:e354bc2a82]Klik op de "[b:e354bc2a82]Download[/b:e354bc2a82]" knop aan de rechterkant. [*:e354bc2a82]Vink aan: "[b:e354bc2a82][i:e354bc2a82]Accept[/b:e354bc2a82] License Agreement[/i:e354bc2a82]". [*:e354bc2a82]De pagina zal herladen. [*:e354bc2a82]Klik op de link om [i:e354bc2a82]Windows [b:e354bc2a82]Offline[/b:e354bc2a82] Installation[/i:e354bc2a82] te downloaden met Meerdere-talen, en bewaar het naar je Bureaublad. [*:e354bc2a82]Sluit alle programma's die eventueel open zijn - Zeker je web browser! [*:e354bc2a82]Ga dan naar [b:e354bc2a82]Start[/b:e354bc2a82] > [b:e354bc2a82]Configuratiescherm[/b:e354bc2a82] > [b:e354bc2a82]Software[/b:e354bc2a82] en verwijder alle oudere versies van Java uit de Softwarelijst. [*:e354bc2a82]Vink alles aan met Java Runtime Environment (JRE of J2SE) in de naam. [*:e354bc2a82]Klik dan op [b:e354bc2a82]Verwijderen[/b:e354bc2a82] of op de [b:e354bc2a82]Wijzig/Verwijder[/b:e354bc2a82] knop. [*:e354bc2a82]Herhaal dit tot alle oudere versies verdwenen zijn. [*:e354bc2a82]Na het verwijderen van alle oudere versies, [b:e354bc2a82]herstart[/b:e354bc2a82] je pc. [*:e354bc2a82]Dubbelklik vervolgens op [b:e354bc2a82]jre-6u1-windows-i586-p.exe[/b:e354bc2a82] op je Bureaublad om de nieuwste versie van Java te installeren. [/list:u:e354bc2a82] Download [url=http://downloads.andymanchesta.com/RemovalTools/SDFix.exe]SDFix[/url] en klik op "uitvoeren". Versie 1.40 en hoger zal de uitgepakte SDFix map automatisch naar je systeemdrive verplaatsen (waarschijnlijk: C:\SDFix). Herstart de pc in de veilige modus. Safe mode for Windows XP Herstart de computer Zodra uw computer klaar is met het laden van de BIOS (zwarte scherm en witte letters, of een ander beginscherm)en vlak voordat Windows wordt geladen Tap op de F8-toets (of de F5)-toets totdat u in het Windows option-menu terechtkomt Kies hier voor opstarten in veilige modus (Safe mode) door het gebruik van de pijltjestoetsen en daarna Enter Dubbelklik de map SDFix en dubbelklik op RunThis.bat om het script te starten. Typ Y en klik enter om het schoonmaakproces te starten. Er zullen Trojan Services en/of Registry Entries worden verwijderd als ze worden gevonden en je zult een toets voor herstart moeten indrukken. De computer zal dan herstarten; dit duurt langer dan gewoonlijk. De Fixtool zal opnieuw gaan werken en het verwijderingproces vervolgen, dan wordt Finished, getoond, wacht geduldig af totdat je weer een toets moeten indrukken om het script te beëindigen en je bureaubladiconen weer te laden. Zodra je bureaublad weer normaal is zal het SDFix report openen en ook te vinden zijn in de SDFix folder als Report.txt. Copy/paste de inhoud van dit report Report.txt in je volgende antwoord hier samen met een nieuw HijackThis log
 • Hi, Mijn complimenten voor jouw perfecte handleiding, want elk woord klopt eraan en dat maak ik niet veel mee. Ik lijk een wat snellere PC te hebben, maar nog niet de oude. Inmiddels staat er heel wat (wo die exe files uit jouw aanpak) op desktop; ik heb wel eens gehoord dat dat ook kan vertragen. Klopt dat? Hieronder de reports: SDFix: Version 1.85 Run by lawashas - ma 28-05-2007 - 11:25:14.32 Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600] Running From: C:\SDFix Safe Mode: Checking Services: Restoring Windows Registry Values Restoring Windows Default Hosts File Rebooting... Normal Mode: Checking Files: No Trojan Files Found Removing Temp Files... ADS Check: Checking if ADS is attached to system32 Folder C:\WINDOWS\system32 No streams found. Checking if ADS is attached to svchost.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe No streams found. Final Check: Remaining Services: ------------------ Authorized Application Key Export: [HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list] "%windir%\\system32\\sessmgr.exe"="%windir%\\system32\\sessmgr.exe:*:enabled:@xpsp2res.dll,-22019" "C:\\Program Files\\BitComet\\BitComet.exe"="C:\\Program Files\\BitComet\\BitComet.exe:*:Enabled:BitComet - a BitTorrent Client" [HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list] "%windir%\\system32\\sessmgr.exe"="%windir%\\system32\\sessmgr.exe:*:enabled:@xpsp2res.dll,-22019" Remaining Files: --------------- Checking For Files with Hidden Attributes: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Symantec\Ghost\Template\common\MSDOS\COMMAND.COM C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe C:\Program Files\Picasa2\setup.exe C:\Documents and Settings\All Users\DRM\Cache\Indiv01.tmp C:\Documents and Settings\lawashas\Application Data\Microsoft\Word\~WRL3091.tmp C:\Documents and Settings\lawashas\My Documents\FILES\Annemieke\School\Tekenen\~WRL0001.tmp C:\Documents and Settings\lawashas\My Documents\FILES\Annemieke\School\Tekenen\~WRL0004.tmp C:\Documents and Settings\lawashas\My Documents\FILES\Annemieke\School\Tekenen\~WRL2981.tmp C:\Documents and Settings\lawashas\My Documents\FILES\Aryan\~WRL0003.tmp C:\Documents and Settings\lawashas\My Documents\FILES\Lizzy\verslagen gedichtjes en versjes\~WRL3268.tmp C:\Documents and Settings\lawashas\My Documents\FILES\Lizzy\verslagen gedichtjes en versjes\verslagen\Nederlands\~WRL3392.tmp C:\WINDOWS\system32\config\default.tmp.LOG C:\WINDOWS\system32\config\SAM.tmp.LOG C:\WINDOWS\system32\config\SECURITY.tmp.LOG C:\WINDOWS\system32\config\software.tmp.LOG C:\WINDOWS\system32\config\system.tmp.LOG Finished Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 11:34:53, on 28-5-2007 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16441) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\System32\tcpsvcs.exe C:\Program Files\McAfee\Common Framework\FrameworkService.exe C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\Mcshield.exe C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\VsTskMgr.exe C:\Program Files\Symantec\Ghost\ngserver.exe C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Symantec\Ghost\bin\dbserv.exe C:\Program Files\Symantec\Ghost\bin\rteng7.exe C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe C:\Program Files\Winamp\winampa.exe C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe C:\Program Files\McAfee\Common Framework\UdaterUI.exe C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe C:\PROGRA~1\COMMON~1\ADAPTE~1\CreateCD\CREATE~1.EXE C:\Program Files\McAfee\Common Framework\McTray.exe C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe C:\Program Files\Qualcomm\Eudora\Eudora.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Program Files\Hijack This\hijackthis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll O2 - BHO: scriptproxy - {7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} - C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\scriptcl.dll O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll O3 - Toolbar: &Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install O4 - HKLM\..\Run: [Smapp] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe O4 - HKLM\..\Run: [ShStatEXE] "C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\SHSTAT.EXE" /STANDALONE O4 - HKLM\..\Run: [McAfeeUpdaterUI] "C:\Program Files\McAfee\Common Framework\UdaterUI.exe" /StartedFromRunKey O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033 -noicon O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe" O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe" O4 - HKLM\..\Run: [CreateCD50] C:\PROGRA~1\COMMON~1\ADAPTE~1\CreateCD\CREATE~1.EXE -r O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsearch.html O8 - Extra context menu item: &Translate English Word - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmwordtrans.html O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmbacklinks.html O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmcache.html O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000 O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsimilar.html O8 - Extra context menu item: Translate Page into English - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmtrans.html O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing) O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing) O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing) O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing) O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International* O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1145122913968 O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab56986.cab O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe O23 - Service: McAfee Framework Service (McAfeeFramework) - Unknown owner - C:\Program Files\McAfee\Common Framework\FrameworkService.exe" /ServiceStart (file missing) O23 - Service: McAfee McShield (McShield) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\Mcshield.exe O23 - Service: McAfee Task Manager (McTaskManager) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\VsTskMgr.exe O23 - Service: Symantec Ghost Database Service (ngdbserv) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\Ghost\bin\dbserv.exe O23 - Service: Symantec Ghost Configuration Server (NGServer) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\Ghost\ngserver.exe O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
 • Verwijder alle aangeboden tools, start dan opnieuw op en plaats [b:624e26f906]van elke gebruikers account[/b:624e26f906] een HijackThis logje. Het is vooralsnog niet erg te vinden.
 • Hallo Juisterr, Alle 'zooi' is eraf en alleen nog 1 of 2kb shortcuts over. De PC is nu weer een stuk sneller, alhoewel het opstarten van programma's minder vlot lijkt te gaan. Naast de exe files stond er ook nog een 233Mb folder met foto's :evil: van dochterlief, die ik pas nu zag. :oops: ...zou dat de verklaring kunnen zijn? Wij hebben maar 'e'en user account en daarvan weer de logfile: Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 11:52:27, on 28-5-2007 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16441) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\Program Files\Winamp\winampa.exe C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe C:\Program Files\McAfee\Common Framework\UdaterUI.exe C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe C:\Program Files\McAfee\Common Framework\McTray.exe C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe C:\PROGRA~1\COMMON~1\ADAPTE~1\CreateCD\CREATE~1.EXE C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\WINDOWS\System32\tcpsvcs.exe C:\Program Files\McAfee\Common Framework\FrameworkService.exe C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\Mcshield.exe C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\VsTskMgr.exe C:\Program Files\Symantec\Ghost\ngserver.exe C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe C:\Program Files\Hijack This\hijackthis.exe C:\Program Files\Symantec\Ghost\bin\dbserv.exe C:\Program Files\Symantec\Ghost\bin\rteng7.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll O2 - BHO: scriptproxy - {7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} - C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\scriptcl.dll O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll O3 - Toolbar: &Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install O4 - HKLM\..\Run: [Smapp] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe O4 - HKLM\..\Run: [ShStatEXE] "C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\SHSTAT.EXE" /STANDALONE O4 - HKLM\..\Run: [McAfeeUpdaterUI] "C:\Program Files\McAfee\Common Framework\UdaterUI.exe" /StartedFromRunKey O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033 -noicon O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe" O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe" O4 - HKLM\..\Run: [CreateCD50] C:\PROGRA~1\COMMON~1\ADAPTE~1\CreateCD\CREATE~1.EXE -r O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsearch.html O8 - Extra context menu item: &Translate English Word - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmwordtrans.html O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmbacklinks.html O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmcache.html O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000 O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsimilar.html O8 - Extra context menu item: Translate Page into English - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmtrans.html O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing) O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing) O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing) O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing) O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International* O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1145122913968 O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab56986.cab O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe O23 - Service: McAfee Framework Service (McAfeeFramework) - Unknown owner - C:\Program Files\McAfee\Common Framework\FrameworkService.exe" /ServiceStart (file missing) O23 - Service: McAfee McShield (McShield) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\Mcshield.exe O23 - Service: McAfee Task Manager (McTaskManager) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\VsTskMgr.exe O23 - Service: Symantec Ghost Database Service (ngdbserv) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\Ghost\bin\dbserv.exe O23 - Service: Symantec Ghost Configuration Server (NGServer) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\Ghost\ngserver.exe O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
 • een user? Annemieke Aryan Lizzy Als jij het zegt? foto's ja dat kan, heb ik zelf ook eens gehad, zat er vast een corrupte tussen. Of een diavoorstelling oid. Hoe gaat het nu?
 • Inderdaad meerdere users maar ik dacht dat je bedoelde de accounts als je Windows binnenkomt; toen ik log-off deed kwam ik een account tegen als mogelijkheid. Als ik Hijack log moet geven van de users dan graag even aangeven hoe ik dat moet doen. Het lijkt echt te zijn verbeterd. Reuze bedankt. Waar zou ik zijn zonder jullie!? Hartelijke groet, Aryan
 • Zijn dit users zonder eigen account op de pc? Als er maar 1 echte account is is een nieuw HJT logje voldoende.
 • Klopt, meerdere users op een account, want daar zien wij niet zoveel voordeel in. Bijgaand de logfile; kan je er nog wat mee? Zo niet, geen probleem, want ik ben al reuze geholpen, dankzij jou. Groet, Aryan Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 15:39:25, on 28-5-2007 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16441) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\Program Files\Winamp\winampa.exe C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe C:\Program Files\McAfee\Common Framework\UdaterUI.exe C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe C:\Program Files\McAfee\Common Framework\McTray.exe C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe C:\PROGRA~1\COMMON~1\ADAPTE~1\CreateCD\CREATE~1.EXE C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\WINDOWS\System32\tcpsvcs.exe C:\Program Files\McAfee\Common Framework\FrameworkService.exe C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\Mcshield.exe C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\VsTskMgr.exe C:\Program Files\Symantec\Ghost\ngserver.exe C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe C:\Program Files\Symantec\Ghost\bin\dbserv.exe C:\Program Files\Symantec\Ghost\bin\rteng7.exe C:\Program Files\Qualcomm\Eudora\Eudora.exe C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\WINWORD.EXE C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Program Files\Hijack This\hijackthis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll O2 - BHO: scriptproxy - {7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} - C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\scriptcl.dll O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll O3 - Toolbar: &Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install O4 - HKLM\..\Run: [Smapp] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe O4 - HKLM\..\Run: [ShStatEXE] "C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\SHSTAT.EXE" /STANDALONE O4 - HKLM\..\Run: [McAfeeUpdaterUI] "C:\Program Files\McAfee\Common Framework\UdaterUI.exe" /StartedFromRunKey O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033 -noicon O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe" O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe" O4 - HKLM\..\Run: [CreateCD50] C:\PROGRA~1\COMMON~1\ADAPTE~1\CreateCD\CREATE~1.EXE -r O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsearch.html O8 - Extra context menu item: &Translate English Word - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmwordtrans.html O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmbacklinks.html O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmcache.html O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000 O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsimilar.html O8 - Extra context menu item: Translate Page into English - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmtrans.html O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing) O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing) O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing) O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing) O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International* O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1145122913968 O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab56986.cab O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe O23 - Service: McAfee Framework Service (McAfeeFramework) - Unknown owner - C:\Program Files\McAfee\Common Framework\FrameworkService.exe" /ServiceStart (file missing) O23 - Service: McAfee McShield (McShield) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\Mcshield.exe O23 - Service: McAfee Task Manager (McTaskManager) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\VsTskMgr.exe O23 - Service: Symantec Ghost Database Service (ngdbserv) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\Ghost\bin\dbserv.exe O23 - Service: Symantec Ghost Configuration Server (NGServer) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\Ghost\ngserver.exe O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
 • ziet er goed uit zo.
 • Zo ervaar ik dat ook :P :P Ik heb hiervan geleerd. Nogmaals dank voor je moeite. Groet, Aryan

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.