Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

HELP virussen (ben nieuw)

4 antwoorden
  • Hallo, Ik ben nieuw op dit forum. Ik heb last van hardnekkige virussen en spyware. Ik gebruik sophos antivirus, zone alarm en ik draai regelmatig ad-aware en cc-cleaner. Uit andere berichten lees ik dat op dit forum een log beoordeeld kan worden en daarom een vriendelijk verzoek om het onderstaande log van hijackthis te beoordelen en mij wat tips te geven om mijn PC weer normaal te laten draaien (ik word gek van de popups, virus meldingen en de traagheid). Groetjes, Astrid
  • Hier is dan de code... gr. Astrid Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.0 (BETA) Scan saved at 8:22:43, on 3-6-2007 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) Boot mode: Normal Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe C:\WINDOWS\system32\r_server.exe c:\Program Files\Sophos\Sophos Anti-Virus\SAVAdminService.exe C:\WINDOWS\system32\slserv.exe c:\Program Files\Sophos\AutoUpdate\ALsvc.exe C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe C:\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE C:\apps\ABoard\ABoard.exe C:\apps\ABoard\AOSD.exe C:\Program Files\Lexmark X5100 Series\lxbabmgr.exe C:\Program Files\Lexmark X5100 Series\lxbabmon.exe C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\USISrv.exe C:\Program Files\MessengerPlus! 3\MsgPlus.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Program Files\Sophos\AutoUpdate\ALMon.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE C:\Program Files\MSN Messenger\usnsvc.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Winamp\Winamp.exe C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Acrobat\Acrobat.exe C:\WINDOWS\explorer.exe C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware SE Personal\Ad-Aware.exe C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe D:\download\hijackthis\HiJackThis_v2.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = http://www.defaultsearch.com/search/69E3ECB948C14E1F8A3503F1F7690EF6/1033/ie/searchcs.htm R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Wanadoo R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O1 - Hosts: 213.10.240.209 www.ttacnet.com O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: (no name) - {18BB1A7D-9CB9-48F9-9B2E-639247ED6081} - C:\WINDOWS\system32\pmkhi.dll O2 - BHO: (no name) - {709AFF26-6BB0-4AD3-A3A3-1286592465D6} - C:\WINDOWS\system32\opnkjij.dll O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file) O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll O2 - BHO: AcroIEToolbarHelper Class - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll O2 - BHO: (no name) - {CD3447D4-CA39-4377-8084-30E86331D74C} - C:\WINDOWS\system32\ohgebfwg.dll O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll O4 - HKLM\..\Run: [ATIModeChange] Ati2mdxx.exe O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE O4 - HKLM\..\Run: [ACTIVBOARD] c:\apps\ABoard\ABoard.exe O4 - HKLM\..\Run: [Lexmark X5100 Series] "C:\Program Files\Lexmark X5100 Series\lxbabmgr.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe" O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe" O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [USIUDF_Eject_Monitor] C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\USISrv.exe O4 - HKLM\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Program Files\MessengerPlus! 3\MsgPlus.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Genuine] rundll32.exe "C:\DOCUME~1\boda\LOCALS~1\Temp\jnkvpmcj.dll",realset O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service') O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice') O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM') O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user') O4 - Global Startup: AutoUpdate Monitor.lnk = C:\Program Files\Sophos\AutoUpdate\ALMon.exe O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing) O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing) O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=file://C:\APPS\IE\offline\nl.htm O16 - DPF: {1D4DB7D2-6EC9-47A3-BD87-1E41684E07BB} - http://ak.imgfarm.com/images/nocache/funwebproducts/ei/SmileyCentralFWBInitialSetup1.0.0.8.cab O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab30149.cab O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://by10fd.bay10.hotmail.msn.com/resources/MsnPUpld.cab O16 - DPF: {6E5E167B-1566-4316-B27F-0DDAB3484CF7} (Image Uploader Control) - http://cache.hyves.nl/statics/Aurigma/ImageUploader4.cab O16 - DPF: {745395C8-D0E1-4227-8586-624CA9A10A8D} (AxisMediaControl Class) - http://82.151.42.188:89//activex/AMC.cab O16 - DPF: {7B297BFD-85E4-4092-B2AF-16A91B2EA103} (WScanCtl Class) - http://www3.ca.com/securityadvisor/virusinfo/webscan.cab O16 - DPF: {7C559105-9ECF-42B8-B3F7-832E75EDD959} - http://www.tbcode.com/ist/softwares/v4.0/0006_regular.cab O16 - DPF: {826287F8-454E-11D9-ADFE-00062919A34C} (ActiveXUploadFotoCom.UserCtrlFotoCom) - http://express.foto.com/activeX/newUploadFotoCom.CAB O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab30149.cab O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/MsnMessengerSetupDownloader.cab O16 - DPF: {CE3409C4-9E26-4F8E-83E4-778498F9E7B4} (PB_Uploader Class) - http://www.pixdiscount.nl/clients/uploader_v2.2.0.6.cab O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab O16 - DPF: {E5D419D6-A846-4514-9FAD-97E826C84822} (HeartbeatCtl Class) - http://fdl.msn.com/zone/datafiles/heartbeat.cab O16 - DPF: {E862C832-3A5F-4CEB-BFAA-167B22010A71} (InfosFinder2.InfosFinder) - http://support.packardbell.com/files/activex/InfosFinder2.CAB O16 - DPF: {FB90BA05-66E6-4C56-BCD3-D65B0F7EBA39} (Foto.com SpeedUploader 1.0 Control) - http://express.foto.com/FUploader/SpeedUploader.cab O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{7BF958E0-7531-49B3-B75F-391AA1EF115F}: NameServer = 10.0.0.138 O20 - Winlogon Notify: opnkjij - C:\WINDOWS\SYSTEM32\opnkjij.dll O20 - Winlogon Notify: pmkhi - C:\WINDOWS\system32\pmkhi.dll O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\System32\browseui.dll O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\System32\browseui.dll O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE O23 - Service: O&O Defrag 2000 (OOD2000) - O&O Software GmbH - C:\WINDOWS\system32\OOD2000.exe O23 - Service: Remote Administrator Service (r_server) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\r_server.exe O23 - Service: Sophos Anti-Virus status reporter (SAVAdminService) - Sophos Plc - c:\Program Files\Sophos\Sophos Anti-Virus\SAVAdminService.exe O23 - Service: Sophos Anti-Virus (SAVService) - Sophos Plc - c:\Program Files\Sophos\Sophos Anti-Virus\SavService.exe O23 - Service: SmartLinkService (SLService) - - C:\WINDOWS\SYSTEM32\slserv.exe O23 - Service: Sophos AutoUpdate Service - Sophos Plc - c:\Program Files\Sophos\AutoUpdate\ALsvc.exe O23 - Service: Ulead Burning Helper (UleadBurningHelper) - Ulead Systems, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe O23 - Service: Virtual CD v4 Security service (SDK - Version) (VCSSecS) - Unknown owner - C:\Program Files\Virtual CD v4 SDK\system\vcssecs.exe (file missing) O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs LLC - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe O24 - Desktop Component 0: (no name) - http://www.campinghogezand.nl/_borders/logogz.jpg -- End of file - 10184 bytes
  • Hallo, Ik heb ondertussen de andere forum artikelen doorgelezen en ben zelf al aan het knutselen gegaan. In de veilige modus heb ik sophos en dr.webcureit gedraaid en ik heb het idee dat het nu beter is. Wilt u misschien controleren in onderstaande log of ik het inderdaad goed heb gedaan? Groeten, Astrid Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.0 (BETA) Scan saved at 21:25:36, on 3-6-2007 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) Boot mode: Normal Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe C:\WINDOWS\system32\r_server.exe c:\Program Files\Sophos\Sophos Anti-Virus\SAVAdminService.exe C:\WINDOWS\system32\slserv.exe c:\Program Files\Sophos\AutoUpdate\ALsvc.exe C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe C:\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE C:\apps\ABoard\ABoard.exe C:\Program Files\Lexmark X5100 Series\lxbabmgr.exe C:\apps\ABoard\AOSD.exe C:\Program Files\Lexmark X5100 Series\lxbabmon.exe C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\USISrv.exe C:\Program Files\MessengerPlus! 3\MsgPlus.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Program Files\Sophos\AutoUpdate\ALMon.exe C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe c:\Program Files\Sophos\Sophos Anti-Virus\SavMain.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe D:\download\hijackthis\HiJackThis_v2.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = http://www.defaultsearch.com/search/69E3ECB948C14E1F8A3503F1F7690EF6/1033/ie/searchcs.htm R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Wanadoo R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O1 - Hosts: 213.10.240.209 www.ttacnet.com O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file) O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll O2 - BHO: AcroIEToolbarHelper Class - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll O2 - BHO: (no name) - {CD3447D4-CA39-4377-8084-30E86331D74C} - (no file) O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll O4 - HKLM\..\Run: [ATIModeChange] Ati2mdxx.exe O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE O4 - HKLM\..\Run: [ACTIVBOARD] c:\apps\ABoard\ABoard.exe O4 - HKLM\..\Run: [Lexmark X5100 Series] "C:\Program Files\Lexmark X5100 Series\lxbabmgr.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe" O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe" O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [USIUDF_Eject_Monitor] C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\USISrv.exe O4 - HKLM\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Program Files\MessengerPlus! 3\MsgPlus.exe" O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service') O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice') O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM') O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user') O4 - Global Startup: AutoUpdate Monitor.lnk = C:\Program Files\Sophos\AutoUpdate\ALMon.exe O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing) O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing) O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=file://C:\APPS\IE\offline\nl.htm O16 - DPF: {1D4DB7D2-6EC9-47A3-BD87-1E41684E07BB} - http://ak.imgfarm.com/images/nocache/funwebproducts/ei/SmileyCentralFWBInitialSetup1.0.0.8.cab O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab30149.cab O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://by10fd.bay10.hotmail.msn.com/resources/MsnPUpld.cab O16 - DPF: {6E5E167B-1566-4316-B27F-0DDAB3484CF7} (Image Uploader Control) - http://cache.hyves.nl/statics/Aurigma/ImageUploader4.cab O16 - DPF: {745395C8-D0E1-4227-8586-624CA9A10A8D} (AxisMediaControl Class) - http://82.151.42.188:89//activex/AMC.cab O16 - DPF: {7B297BFD-85E4-4092-B2AF-16A91B2EA103} (WScanCtl Class) - http://www3.ca.com/securityadvisor/virusinfo/webscan.cab O16 - DPF: {7C559105-9ECF-42B8-B3F7-832E75EDD959} - http://www.tbcode.com/ist/softwares/v4.0/0006_regular.cab O16 - DPF: {826287F8-454E-11D9-ADFE-00062919A34C} (ActiveXUploadFotoCom.UserCtrlFotoCom) - http://express.foto.com/activeX/newUploadFotoCom.CAB O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab30149.cab O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/MsnMessengerSetupDownloader.cab O16 - DPF: {CE3409C4-9E26-4F8E-83E4-778498F9E7B4} (PB_Uploader Class) - http://www.pixdiscount.nl/clients/uploader_v2.2.0.6.cab O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab O16 - DPF: {E5D419D6-A846-4514-9FAD-97E826C84822} (HeartbeatCtl Class) - http://fdl.msn.com/zone/datafiles/heartbeat.cab O16 - DPF: {E862C832-3A5F-4CEB-BFAA-167B22010A71} (InfosFinder2.InfosFinder) - http://support.packardbell.com/files/activex/InfosFinder2.CAB O16 - DPF: {FB90BA05-66E6-4C56-BCD3-D65B0F7EBA39} (Foto.com SpeedUploader 1.0 Control) - http://express.foto.com/FUploader/SpeedUploader.cab O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{7BF958E0-7531-49B3-B75F-391AA1EF115F}: NameServer = 10.0.0.138 O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\System32\browseui.dll O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\System32\browseui.dll O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE O23 - Service: O&O Defrag 2000 (OOD2000) - O&O Software GmbH - C:\WINDOWS\system32\OOD2000.exe O23 - Service: Remote Administrator Service (r_server) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\r_server.exe O23 - Service: Sophos Anti-Virus status reporter (SAVAdminService) - Sophos Plc - c:\Program Files\Sophos\Sophos Anti-Virus\SAVAdminService.exe O23 - Service: Sophos Anti-Virus (SAVService) - Sophos Plc - c:\Program Files\Sophos\Sophos Anti-Virus\SavService.exe O23 - Service: SmartLinkService (SLService) - - C:\WINDOWS\SYSTEM32\slserv.exe O23 - Service: Sophos AutoUpdate Service - Sophos Plc - c:\Program Files\Sophos\AutoUpdate\ALsvc.exe O23 - Service: Ulead Burning Helper (UleadBurningHelper) - Ulead Systems, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe O23 - Service: Virtual CD v4 Security service (SDK - Version) (VCSSecS) - Unknown owner - C:\Program Files\Virtual CD v4 SDK\system\vcssecs.exe (file missing) O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs LLC - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe O24 - Desktop Component 0: (no name) - http://www.campinghogezand.nl/_borders/logogz.jpg -- End of file - 9552 bytes
  • Als Je geen internet explorer settings wijzigenkan . Mogelijk dat dit door Spybot S&D is ingesteld. Wil je dit toch kunnen doen dan laat je onderstaande repareren door HijackThis: O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present Start Hijackthis op en kies voor 'Do a system scan only' Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd: [b:5a13ded30a] R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = http://www.defaultsearch.com/search/69E3ECB948C14E1F8A3503F1F7690EF6/1033/ie/searchcs.htm O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file) O2 - BHO: (no name) - {CD3447D4-CA39-4377-8084-30E86331D74C} - (no file) O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=file://C:\APPS\IE\offline\nl.htm O16 - DPF: {1D4DB7D2-6EC9-47A3-BD87-1E41684E07BB} - http://ak.imgfarm.com/images/nocache/funwebproducts/ei/SmileyCentralFWBInitialSetup1.0.0.8.cab O16 - DPF: {7C559105-9ECF-42B8-B3F7-832E75EDD959} - http://www.tbcode.com/ist/softwares/v4.0/0006_regular.cab [/b:5a13ded30a] Sluit alle vensters behalve Hijackthis Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen. start opnieuw op en plaats een nieuw HJT logje

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.