Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Problemen PC

12 antwoorden
 • Hallo, ik heb enkele problemen met mijn pc. Ik vermoed dat ze door een virus zijn veroorzaakt, maar mijn virusscanner (zowel mcafee als adware en spybot geprobeerd) zeggen dat ze niets vinden. Gisteren hadden ze wel iets gevonden en dat was succesvol verwijderd. Maar ik heb vandaag opnieuw problemen. Even mijn problemen vermelden: - Af en toe verschijnt er een scherm die zegt dat er een fout is opgetreden bij windows/system32/services.exe en dan de foutencode 1073741819 . Daarna wordt mijn pc na 1 minuut opnieuw gestart. (dit is sinds gisteren niet meer gebeurd en is dus mss al opgelost) - mijn virusscanner geeft aan dat in bufferoverflow heb (bo:heap). Wat zee vervelend is, aangezien ik internet heb via Kotnet (van KULeuven) en ze mij van dat internet smijten als ik teveel hostscans heb (wat dat ook mogen zijn). (ook dit is gestopt sinds gisteren) - mijn msn loopt sinds kort vast. Ik kan me aanmelden, maar als ik dan iets wil aanklikken verschijnt er dat msn niet reageert. Hier heb ik nog steeds er veel last van en daarnet blokeerde ook een pdf-bestand. Ik heb al een aantal dingen geprobeerd, maar niets heeft geholpen. Ik hoop dat jullie even willen kijken naar mijn probleem. Alvast bedankt en hier is mijn log Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 11:55:22 , on 8/06/2007 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe C:\Program Files\Network Associates\Common Framework\FrameworkService.exe C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\mcshield.exe C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\vstskmgr.exe C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe C:\Program Files\hpq\HP Wireless Assistant\HP Wireless Assistant.exe C:\Program Files\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe C:\Program Files\HPQ\Quick Launch Buttons\EabServr.exe C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe C:\Program Files\Browser Mouse\moffice.exe C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb04.exe C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\SHSTAT.EXE C:\Program Files\Network Associates\Common Framework\UpdaterUI.exe C:\Program Files\Common Files\Network Associates\TalkBack\tbmon.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe C:\Program Files\Olympus\DeviceDetector\DevDtct2.exe C:\Program Files\Browser Mouse\MOUSE32A.EXE C:\Program Files\HPQ\SHARED\HPQWMI.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe C:\Documents and Settings\Freya Rombouts\Mijn documenten\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.nieuwsblad.be/index.html R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = about:blank R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = about:blank R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.hp.com/ R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen R3 - URLSearchHook: (no name) - {D70D0BEA-B52C-BD8A-7230-9DECAAE715EB} - (no file) R3 - URLSearchHook: (no name) - {E6203BED-981E-8DCC-5F74-AFC1EED138AA} - (no file) O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll O2 - BHO: (no name) - {5C8B2A36-3DB1-42A4-A3CB-D426709BBFEB} - (no file) O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll O2 - BHO: (no name) - {B56A7D7D-6927-48C8-A975-17DF180C71AC} - (no file) O2 - BHO: (no name) - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - (no file) O2 - BHO: (no name) - {D70D0BEA-B52C-BD8A-7230-9DECAAE715EB} - (no file) O2 - BHO: (no name) - {E6203BED-981E-8DCC-5F74-AFC1EED138AA} - (no file) O3 - Toolbar: (no name) - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - (no file) O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAXPnP] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAX] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe /tray O4 - HKLM\..\Run: [Apoint] C:\Program Files\Apoint2K\Apoint.exe O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe O4 - HKLM\..\Run: [hpWirelessAssistant] C:\Program Files\hpq\HP Wireless Assistant\HP Wireless Assistant.exe O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe O4 - HKLM\..\Run: [LSBWatcher] c:\hp\drivers\hplsbwatcher\lsburnwatcher.exe O4 - HKLM\..\Run: [eabconfg.cpl] C:\Program Files\HPQ\Quick Launch Buttons\EabServr.exe /Start O4 - HKLM\..\Run: [Cpqset] C:\Program Files\HPQ\Default Settings\cpqset.exe O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe O4 - HKLM\..\Run: [FLMOFFICE4DMOUSE] C:\Program Files\Browser Mouse\moffice.exe O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb04.exe O4 - HKLM\..\Run: [ShStatEXE] "C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\SHSTAT.EXE" /STANDALONE O4 - HKLM\..\Run: [McAfeeUpdaterUI] "C:\Program Files\Network Associates\Common Framework\UpdaterUI.exe" /StartedFromRunKey O4 - HKLM\..\Run: [Network Associates Error Reporting Service] "C:\Program Files\Common Files\Network Associates\TalkBack\tbmon.exe" O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ? O4 - Global Startup: Device Detector 3.lnk = C:\Program Files\Olympus\DeviceDetector\DevDtct2.exe O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\word\Office10\OSA.EXE O8 - Extra context menu item: Add to Windows &Live Favorites - http://favorites.live.com/quickadd.aspx O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000 O8 - Extra context menu item: Openen in een nieuwe achtergrondtab - res://C:\Program Files\Windows Live Toolbar\Components\nl-be\msntabres.dll.mui/229?f52de1cd8c5f48f48fd9811f75e25cfc O8 - Extra context menu item: Openen in een nieuwe voorgrondtab - res://C:\Program Files\Windows Live Toolbar\Components\nl-be\msntabres.dll.mui/230?f52de1cd8c5f48f48fd9811f75e25cfc O8 - Extra context menu item: Verzenden naar &Bluetooth - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll O9 - Extra button: Spyware Doctor - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - C:\WINDOWS\system32\shdocvw.dll O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\spyware doctor\filterlsp.dll O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\spyware doctor\filterlsp.dll O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\spyware doctor\filterlsp.dll O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\common files\pc tools\lsp\pctlsp.dll O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\common files\pc tools\lsp\pctlsp.dll O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\common files\pc tools\lsp\pctlsp.dll O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\common files\pc tools\lsp\pctlsp.dll O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\spyware doctor\filterlsp.dll O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.hp.com O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://spaces.msn.com/PhotoUpload/MsnPUpld.cab?10,0,911,0 O16 - DPF: {5ED80217-570B-4DA9-BF44-BE107C0EC166} (Windows Live Safety Center Base Module) - http://cdn.scan.onecare.live.com/resource/download/scanner/wlscbase8300.cab O16 - DPF: {EF791A6B-FC12-4C68-99EF-FB9E207A39E6} (McFreeScan Class) - http://download.mcafee.com/molbin/iss-loc/mcfscan/2,2,0,5047/mcfscan.cab O16 - DPF: {FB90BA05-66E6-4C56-BCD3-D65B0F7EBA39} (Foto.com SpeedUploader 1.0 Control) - http://express.foto.com/SFUploader/SpeedUploader.cab O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\PROGRA~1\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing) O18 - Protocol: widimg - {EE7C2AFF-5742-44FF-BD0E-E521B0D3C3BA} - C:\WINDOWS\system32\btxppanel.dll O20 - Winlogon Notify: igfxcui - C:\WINDOWS\SYSTEM32\igfxsrvc.dll O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft AB - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe O23 - Service: HP WMI Interface (hpqwmi) - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\HPQ\SHARED\HPQWMI.exe O23 - Service: iPod-service (iPodService) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe O23 - Service: McAfee Framework Service (McAfeeFramework) - Network Associates, Inc. - C:\Program Files\Network Associates\Common Framework\FrameworkService.exe O23 - Service: Network Associates McShield (McShield) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\mcshield.exe O23 - Service: Network Associates Task Manager (McTaskManager) - Network Associates, Inc. - C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\vstskmgr.exe O23 - Service: Spyware Doctor Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\svcntaux.exe O23 - Service: Spyware Doctor Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\swdsvc.exe O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
 • Weet je nog wat er verwijderd is? Wellicht teug te vinden in een log, of quarantaine. Ik hoor de laatste dagen vaker over problemen met services.exe. Er zou dus inderdaad wel iets kunnen rondwaren.
 • Er zijn een aantal dingen verwijderd, maar ik zou eigenlijk echt niet meer weten wat en ik weet ook niet waar ik het kan terugvinden :-?
 • Hai, wil je onderstaande uitvoeren en dan opnieuw opstarten en dan een nnieuw HJT logje plaatsen . Start Hijackthis op en kies voor 'Do a system scan only' Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd: [b:fca296c174] R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = about:blank R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = about:blank R3 - URLSearchHook: (no name) - {D70D0BEA-B52C-BD8A-7230-9DECAAE715EB} - (no file) R3 - URLSearchHook: (no name) - {E6203BED-981E-8DCC-5F74-AFC1EED138AA} - (no file) O2 - BHO: (no name) - {5C8B2A36-3DB1-42A4-A3CB-D426709BBFEB} - (no file) O2 - BHO: (no name) - {B56A7D7D-6927-48C8-A975-17DF180C71AC} - (no file) O2 - BHO: (no name) - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - (no file) O2 - BHO: (no name) - {D70D0BEA-B52C-BD8A-7230-9DECAAE715EB} - (no file) O2 - BHO: (no name) - {E6203BED-981E-8DCC-5F74-AFC1EED138AA} - (no file) O3 - Toolbar: (no name) - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - (no file) [/b:fca296c174] Sluit alle vensters behalve Hijackthis Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen. [b:fca296c174][color=blue:fca296c174]Je Java software is verouderd.[/color:fca296c174][/b:fca296c174] oudere versies hebben lekken die malware de kans geeft om zich te installeren op je systeem. [b:fca296c174]Doe eerst deze stappen om Java te de-installeren en de nieuwere versie te installeren:[/b:fca296c174][list:fca296c174] Download [url=http://java.sun.com/javase/downloads/index.jsp][b:fca296c174][color=blue:fca296c174]Java Runtime Environment (JRE) 6.1[/color:fca296c174][/b:fca296c174][/url]. [*:fca296c174]Scroll omlaag naar : "[i:fca296c174]Java Runtime Environment (JRE) 6u1[/i:fca296c174]". [*:fca296c174]Klik op de "[b:fca296c174]Download[/b:fca296c174]" knop aan de rechterkant. [*:fca296c174]Vink aan: "[b:fca296c174][i:fca296c174]Accept[/b:fca296c174] License Agreement[/i:fca296c174]". [*:fca296c174]De pagina zal herladen. [*:fca296c174]Klik op de link om [i:fca296c174]Windows [b:fca296c174]Offline[/b:fca296c174] Installation[/i:fca296c174] te downloaden met Meerdere-talen, en bewaar het naar je Bureaublad. [*:fca296c174]Sluit alle programma's die eventueel open zijn - Zeker je web browser! [*:fca296c174]Ga dan naar [b:fca296c174]Start[/b:fca296c174] > [b:fca296c174]Configuratiescherm[/b:fca296c174] > [b:fca296c174]Software[/b:fca296c174] en verwijder alle oudere versies van Java uit de Softwarelijst. [*:fca296c174]Vink alles aan met Java Runtime Environment (JRE of J2SE) in de naam. [*:fca296c174]Klik dan op [b:fca296c174]Verwijderen[/b:fca296c174] of op de [b:fca296c174]Wijzig/Verwijder[/b:fca296c174] knop. [*:fca296c174]Herhaal dit tot alle oudere versies verdwenen zijn. [*:fca296c174]Na het verwijderen van alle oudere versies, [b:fca296c174]herstart[/b:fca296c174] je pc. [*:fca296c174]Dubbelklik vervolgens op [b:fca296c174]jre-6u1-windows-i586-p.exe[/b:fca296c174] op je Bureaublad om de nieuwste versie van Java te installeren. [/list:u:fca296c174]
 • Hey, Bedankt dat je me wilt helpen. Ik heb gedaan wat je zei en dit is mijn nieuwe log. Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 7:05:48 , on 8/06/2007 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe C:\Program Files\Network Associates\Common Framework\FrameworkService.exe C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\mcshield.exe C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\vstskmgr.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe C:\Program Files\hpq\HP Wireless Assistant\HP Wireless Assistant.exe C:\Program Files\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe C:\Program Files\HPQ\Quick Launch Buttons\EabServr.exe C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe C:\Program Files\Browser Mouse\moffice.exe C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\SHSTAT.EXE C:\Program Files\Network Associates\Common Framework\UpdaterUI.exe C:\Program Files\Common Files\Network Associates\TalkBack\tbmon.exe C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe C:\Program Files\Browser Mouse\MOUSE32A.EXE C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe C:\Program Files\Olympus\DeviceDetector\DevDtct2.exe C:\Program Files\HPQ\SHARED\HPQWMI.exe C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe C:\Documents and Settings\Freya Rombouts\Mijn documenten\HijackThis.exe C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.nieuwsblad.be/index.html R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.hp.com/ R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAXPnP] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAX] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe /tray O4 - HKLM\..\Run: [Apoint] C:\Program Files\Apoint2K\Apoint.exe O4 - HKLM\..\Run: [hpWirelessAssistant] C:\Program Files\hpq\HP Wireless Assistant\HP Wireless Assistant.exe O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe O4 - HKLM\..\Run: [LSBWatcher] c:\hp\drivers\hplsbwatcher\lsburnwatcher.exe O4 - HKLM\..\Run: [eabconfg.cpl] C:\Program Files\HPQ\Quick Launch Buttons\EabServr.exe /Start O4 - HKLM\..\Run: [Cpqset] C:\Program Files\HPQ\Default Settings\cpqset.exe O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe O4 - HKLM\..\Run: [FLMOFFICE4DMOUSE] C:\Program Files\Browser Mouse\moffice.exe O4 - HKLM\..\Run: [ShStatEXE] "C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\SHSTAT.EXE" /STANDALONE O4 - HKLM\..\Run: [McAfeeUpdaterUI] "C:\Program Files\Network Associates\Common Framework\UpdaterUI.exe" /StartedFromRunKey O4 - HKLM\..\Run: [Network Associates Error Reporting Service] "C:\Program Files\Common Files\Network Associates\TalkBack\tbmon.exe" O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe" O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ? O4 - Global Startup: Device Detector 3.lnk = C:\Program Files\Olympus\DeviceDetector\DevDtct2.exe O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\word\Office10\OSA.EXE O8 - Extra context menu item: Add to Windows &Live Favorites - http://favorites.live.com/quickadd.aspx O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000 O8 - Extra context menu item: Openen in een nieuwe achtergrondtab - res://C:\Program Files\Windows Live Toolbar\Components\nl-be\msntabres.dll.mui/229?f52de1cd8c5f48f48fd9811f75e25cfc O8 - Extra context menu item: Openen in een nieuwe voorgrondtab - res://C:\Program Files\Windows Live Toolbar\Components\nl-be\msntabres.dll.mui/230?f52de1cd8c5f48f48fd9811f75e25cfc O8 - Extra context menu item: Verzenden naar &Bluetooth - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll O9 - Extra button: Spyware Doctor - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - C:\WINDOWS\system32\shdocvw.dll O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\spyware doctor\filterlsp.dll O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\spyware doctor\filterlsp.dll O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\spyware doctor\filterlsp.dll O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\common files\pc tools\lsp\pctlsp.dll O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\common files\pc tools\lsp\pctlsp.dll O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\common files\pc tools\lsp\pctlsp.dll O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\common files\pc tools\lsp\pctlsp.dll O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\spyware doctor\filterlsp.dll O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.hp.com O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://spaces.msn.com/PhotoUpload/MsnPUpld.cab?10,0,911,0 O16 - DPF: {5ED80217-570B-4DA9-BF44-BE107C0EC166} (Windows Live Safety Center Base Module) - http://cdn.scan.onecare.live.com/resource/download/scanner/wlscbase8300.cab O16 - DPF: {EF791A6B-FC12-4C68-99EF-FB9E207A39E6} (McFreeScan Class) - http://download.mcafee.com/molbin/iss-loc/mcfscan/2,2,0,5047/mcfscan.cab O16 - DPF: {FB90BA05-66E6-4C56-BCD3-D65B0F7EBA39} (Foto.com SpeedUploader 1.0 Control) - http://express.foto.com/SFUploader/SpeedUploader.cab O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\PROGRA~1\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing) O18 - Protocol: widimg - {EE7C2AFF-5742-44FF-BD0E-E521B0D3C3BA} - C:\WINDOWS\system32\btxppanel.dll O20 - Winlogon Notify: igfxcui - C:\WINDOWS\SYSTEM32\igfxsrvc.dll O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft AB - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe O23 - Service: HP WMI Interface (hpqwmi) - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\HPQ\SHARED\HPQWMI.exe O23 - Service: iPod-service (iPodService) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe O23 - Service: McAfee Framework Service (McAfeeFramework) - Network Associates, Inc. - C:\Program Files\Network Associates\Common Framework\FrameworkService.exe O23 - Service: Network Associates McShield (McShield) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\mcshield.exe O23 - Service: Network Associates Task Manager (McTaskManager) - Network Associates, Inc. - C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\vstskmgr.exe O23 - Service: Spyware Doctor Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\svcntaux.exe O23 - Service: Spyware Doctor Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\swdsvc.exe O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
 • ziet er goed uit, nog problemen?
 • Ja, mijn msn messenger (versie 7.5) blokeert nog steeds elke keer ik mij heb aangemeld. Ik heb al eens gedeïnstalleerd en weer opnieuw geïnstalleerd, maar dit helpt niet. Van de andere problemen heb ik geen last meer gehad. Ik hoop dat je me nog eens zou willen helpen. Dank je wel.
 • Hmm lastig. [b:0279e1aa4a]Windows Live Messenger verwijderen[/b:0279e1aa4a] Windows Live Messenger verwijderen: 1. Klik in het berichtgebied op het pictogram Messenger op de taakbalk (naast de klok) en klik vervolgens op [b:0279e1aa4a]Afsluiten.[/b:0279e1aa4a] 2. Klik op de taakbalk op [b:0279e1aa4a]Start[/b:0279e1aa4a] en klik vervolgens op [b:0279e1aa4a]Configuratiescherm.[/b:0279e1aa4a] 3. Dubbelklik op [b:0279e1aa4a]Software.[/b:0279e1aa4a] 4. Klik bij [b:0279e1aa4a]Geïnstalleerde programma's[/b:0279e1aa4a] op [b:0279e1aa4a]Windows Live Messenger[/b:0279e1aa4a] en klik vervolgens op [b:0279e1aa4a]Verwijderen[/b:0279e1aa4a]). 5. Klik op [b:0279e1aa4a]Ja.[/b:0279e1aa4a] Mocht dat niet lukken. [b:0279e1aa4a]Windows Live Messenger herstellen[/b:0279e1aa4a] Windows Live Messenger herstellen: 1. Klik in het berichtgebied op het pictogram Messenger op de taakbalk (naast de klok) en klik vervolgens op [b:0279e1aa4a]Afsluiten.[/b:0279e1aa4a] 2. Klik op de taakbalk op [b:0279e1aa4a]Start[/b:0279e1aa4a] en klik vervolgens op [b:0279e1aa4a]Configuratiescherm.[/b:0279e1aa4a] 3. Dubbelklik op [b:0279e1aa4a]Software.[/b:0279e1aa4a] 4. Klik bij [b:0279e1aa4a]Geïnstalleerde programma's[/b:0279e1aa4a] op [b:0279e1aa4a]Windows Live Messenger[/b:0279e1aa4a] en klik vervolgens op [b:0279e1aa4a]Wijzigen[/b:0279e1aa4a]). 5. Klik op [b:0279e1aa4a]Herstellen.[/b:0279e1aa4a] Een poort in je firewall openen Mogelijk moet je je firewall zodanig configureren dat Windows Live Messenger toegang tot internet krijgt door MSNmsgr.exe toe te voegen aan de lijst met toegestane programma's van de firewall. Zie de documentatie of de website van je firewall voor meer informatie over het toevoegen van MSNmsgr.exe aan de lijst met uitzonderingen.
 • Hallo, ik heb msn verwijderd en een nieuwe erop gezet -> ging niet opnieuw msn verwijderd en een oudere versie (7.0) opgezet -> ging even, maar blokeert nu terug. In de instellingen van mijn firewall staat msn nochtans in de uitzonderingen. Ik weet dus niet wat ik nu nog kan doen :(
 • Ik heb er helaas geen goed antwoord op, volledig msn verwijderen en dan opnieuw installeren zou het moeten doen.
 • http://nucia.nl/forum/showthread.php?p=251607 :roll:
 • and this concludes my final answer. :-?

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.