Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Hijackthis log ivm CID pop up

3 antwoorden
  • Al direct na de aanschaf van mijn laptop heb ik last van zeer irritante CID pop-ups. Van Pokeren tot KPN reclame, alles komt ongevraagd tevoorschijn als ik Explorer 7 opstart en ook zodra ik naar een nieuwe website ga. Explorer én Norman staan geen pop-ups toe. AdAware, Spybot etc. niets helpt tot nu toe. Vreemd genoeg krijg ik op mijn oude PC (waar dezelfde programma's opzitten en dezelfde websites worden bezocht) deze CID pop-ups nooit. Onderstaand zie je een Hijackthis logfile. Ik hoop dat iemand kan helpen. Marie-Louise Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 19:57:33, on 19-6-2007 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16473) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\csrss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Norman\Npm\bin\ELOGSVC.EXE C:\Norman\Npm\Bin\Zanda.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\eHome\ehRecvr.exe C:\WINDOWS\eHome\ehSched.exe C:\Program Files\Norman\NPF\NPFSVICE.EXE C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\ehome\mcrdsvc.exe C:\Norman\Npm\bin\NJEEVES.EXE C:\Norman\Nvc\BIN\NVCSCHED.EXE C:\Norman\Nvc\bin\nvcoas.exe C:\WINDOWS\system32\dllhost.exe C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe C:\WINDOWS\System32\alg.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe C:\Norman\Npm\bin\ZLH.EXE C:\Acer\Empowering Technology\ePower\ePower_DMC.exe C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Norman\Nvc\BIN\NIP.EXE C:\Program Files\Norman\NPF\NPFMSG.EXE C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE C:\Norman\Nvc\bin\cclaw.exe C:\WINDOWS\system32\wbem\unsecapp.exe C:\Program Files\Hijack This\hijackthis.exe R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://uk.rd.yahoo.com/customize/ycomp/defaults/sp/*http://uk.yahoo.com R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.zeelandnet.nl/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://uk.rd.yahoo.com/customize/ycomp/defaults/su/*http://uk.yahoo.com R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = cache.zeelandnet:80 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - (no file) O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file) O4 - HKLM\..\Run: [preload] C:\Windows\RUNXMLPL.exe O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe O4 - HKLM\..\Run: [AzMixerSel] C:\Program Files\Realtek\InstallShield\AzMixerSel.exe O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe O4 - HKLM\..\Run: [ntiMUI] C:\Program Files\NewTech Infosystems\NTI CD & DVD-Maker 7\ntiMUI.exe O4 - HKLM\..\Run: [IMJPMIG8.1] "C:\WINDOWS\IME\imjp8_1\IMJPMIG.EXE" /Spoil /RemAdvDef /Migration32 O4 - HKLM\..\Run: [MSPY2002] C:\WINDOWS\system32\IME\PINTLGNT\ImScInst.exe /SYNC O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002ASync] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /SYNC O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002A] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /IMEName O4 - HKLM\..\Run: [igfxtray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe O4 - HKLM\..\Run: [igfxhkcmd] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe O4 - HKLM\..\Run: [igfxpers] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Pile license mix poke] C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\book iso pile license\Anti Hole.exe O4 - HKLM\..\Run: [Norman ZANDA] C:\Norman\Npm\bin\ZLH.EXE /LOAD /SPLASH O4 - HKLM\..\Run: [ePower_DMC] C:\Acer\Empowering Technology\ePower\ePower_DMC.exe O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe" O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe O4 - Global Startup: NPF Messenger.lnk = ? O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing) O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing) O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International* O16 - DPF: {3BFFE033-BF43-11D5-A271-00A024A51325} (iNotes6 Class) - https://portal.emergis.nl/,DanaInfo=webaccess.emergis.local,CT=java+iNotes6W.cab O16 - DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} (Java Runtime Environment 1.5.0) - http://javadl-esd.sun.com/update/1.5.0/jinstall-1_5_0_10-windows-i586-jc.cab O16 - DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} (Zylom Games Player) - http://game10.zylom.com/activex/zylomgamesplayer.cab O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab O16 - DPF: {E5F5D008-DD2C-4D32-977D-1A0ADF03058B} (JuniperSetup Control) - https://portal.emergis.nl/dana-cached/setup/JuniperSetup.cab O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL O20 - Winlogon Notify: igfxcui - C:\WINDOWS\SYSTEM32\igfxdev.dll O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll O23 - Service: Norman eLogger service 6 (eLoggerSvc6) - Norman ASA - C:\Norman\Npm\bin\ELOGSVC.EXE O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe O23 - Service: Norman NJeeves - Unknown owner - C:\Norman\Npm\bin\NJEEVES.EXE O23 - Service: Norman Type-R - Unknown owner - C:\Program Files\Norman\NPF\NPFSVICE.EXE O23 - Service: Norman ZANDA - Norman ASA - C:\Norman\Npm\Bin\Zanda.exe O23 - Service: Norman Virus Control on-access component (nvcoas) - Norman ASA - C:\Norman\Nvc\bin\nvcoas.exe O23 - Service: Norman Virus Control Scheduler (NVCScheduler) - Norman ASA - C:\Norman\Nvc\BIN\NVCSCHED.EXE
  • Zorg ervoor dat alle verborgen bestanden en mappen weergegeven worden.[url=http://users.telenet.be/marcvn/spyware/1117602.htm] Hoe verborgen bestanden en mappen weergeven.[/url]. Sluit alle open vensters. Start HijackThis nog een keer en plaats een vinkje bij de volgende items: [b:ac6bc96a79]R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - (no file) O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file) O4 - HKLM\..\Run: [Pile license mix poke] C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\book iso pile license\Anti Hole.exe[/b:ac6bc96a79] Klik daarna op "Fix checked" en sluit HijackThis af. Download dit bestand: [url=http://home.hetnet.nl/~stefsmeenk/tools/deljob.exe][b:ac6bc96a79]Deljob.exe[/b:ac6bc96a79][/url] Plaats het op je bureaublad. Dubbelklik Deljob.exe. Een logje (logit.txt) zal openen, het bestandje kan je ook terugvinden op je bureaublad. Herstart de computer. Verwijder deze map: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\book iso pile license Post de inhoud van [b:ac6bc96a79]logit.txt[/b:ac6bc96a79] in je volgende bericht. Start HijackThis opnieuw, maak een nieuwe log en post deze.
  • Logit file: -------------------------------------------------------- No LOP jobs found -------------------------------------------------------- Files remaining after cleaning -------------------------------------------------------- App data folders De volumenaam van station C is ACER Het volumenummer is 4CD5-C9E0 Map van C:\Documents and Settings\Marie-Louise\Application Data 27-01-2007 00:49 <DIR> . 27-01-2007 00:49 <DIR> .. 15-04-2005 11:02 <DIR> IDENTI~1 Identities 15-04-2005 10:38 <DIR> MICROS~1 Microsoft 26-01-2007 18:53 <DIR> MACROM~1 Macromedia 28-01-2007 15:14 <DIR> GOOGLE Google 28-01-2007 22:27 <DIR> ADOBE Adobe 28-01-2007 22:30 <DIR> ADOBEUM AdobeUM 08-02-2007 15:52 <DIR> SUN Sun 08-02-2007 15:54 <DIR> LAVASOFT Lavasoft 15-02-2007 13:07 <DIR> JUNIPE~1 Juniper Networks 15-02-2007 14:04 <DIR> ICACLI~1 ICAClient 09-03-2007 18:13 <DIR> HELP Help 03-04-2007 13:50 <DIR> UTORRENT uTorrent 04-04-2007 19:49 <DIR> CYBERL~1 CyberLink 17-05-2007 16:11 <DIR> APPLEC~1 Apple Computer 0 bestand(en) 0 bytes 16 map(pen) 22.937.468.928 bytes beschikbaar De volumenaam van station C is ACER Het volumenummer is 4CD5-C9E0 Map van C:\Documents and Settings\All Users\Application Data 27-01-2007 01:35 <DIR> . 27-01-2007 01:35 <DIR> .. 15-04-2005 10:38 <DIR> MICROS~1 Microsoft 15-08-2006 13:48 <DIR> ADOBE Adobe 15-08-2006 14:00 <DIR> SYMANTEC Symantec 26-01-2007 20:46 <DIR> WINDOW~1 Windows Genuine Advantage 26-01-2007 21:34 <DIR> CYBERL~1 CyberLink 28-01-2007 07:56 <DIR> GOOGLE Google 28-01-2007 10:50 <DIR> BOOKIS~1 book iso pile license 03-02-2007 15:17 <DIR> NPF 08-02-2007 15:19 <DIR> SPYBOT~1 Spybot - Search & Destroy 26-02-2007 18:27 <DIR> NTIDVD~1 NtiDvdCopy 08-03-2007 16:12 <DIR> WAITAC~1 wait active acid ford 06-05-2007 21:42 <DIR> APPLEC~1 Apple Computer 21-05-2007 16:02 <DIR> STARWA~1 Starware316 11-06-2007 18:17 <DIR> ZYLOM Zylom 0 bestand(en) 0 bytes 16 map(pen) 22.937.468.928 bytes beschikbaar -------------------------------------------------------- Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 22:33:09, on 19-6-2007 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16473) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\csrss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Norman\Npm\bin\ELOGSVC.EXE C:\Norman\Npm\Bin\Zanda.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe C:\Norman\Npm\bin\ZLH.EXE C:\Acer\Empowering Technology\ePower\ePower_DMC.exe C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Norman\Nvc\BIN\NIP.EXE C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe C:\Program Files\Norman\NPF\NPFMSG.EXE C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\eHome\ehRecvr.exe C:\WINDOWS\eHome\ehSched.exe C:\Program Files\Norman\NPF\NPFSVICE.EXE C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\ehome\mcrdsvc.exe C:\Norman\Npm\bin\NJEEVES.EXE C:\Norman\Nvc\BIN\NVCSCHED.EXE C:\Norman\Nvc\bin\nvcoas.exe C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe C:\WINDOWS\system32\dllhost.exe C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe C:\WINDOWS\System32\alg.exe C:\WINDOWS\system32\wbem\unsecapp.exe C:\Norman\Nvc\bin\cclaw.exe C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe C:\Program Files\Hijack This\hijackthis.exe R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://uk.rd.yahoo.com/customize/ycomp/defaults/sp/*http://uk.yahoo.com R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.zeelandnet.nl/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://uk.rd.yahoo.com/customize/ycomp/defaults/su/*http://uk.yahoo.com R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = cache.zeelandnet:80 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll O4 - HKLM\..\Run: [preload] C:\Windows\RUNXMLPL.exe O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe O4 - HKLM\..\Run: [AzMixerSel] C:\Program Files\Realtek\InstallShield\AzMixerSel.exe O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe O4 - HKLM\..\Run: [ntiMUI] C:\Program Files\NewTech Infosystems\NTI CD & DVD-Maker 7\ntiMUI.exe O4 - HKLM\..\Run: [IMJPMIG8.1] "C:\WINDOWS\IME\imjp8_1\IMJPMIG.EXE" /Spoil /RemAdvDef /Migration32 O4 - HKLM\..\Run: [MSPY2002] C:\WINDOWS\system32\IME\PINTLGNT\ImScInst.exe /SYNC O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002ASync] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /SYNC O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002A] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /IMEName O4 - HKLM\..\Run: [igfxtray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe O4 - HKLM\..\Run: [igfxhkcmd] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe O4 - HKLM\..\Run: [igfxpers] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Norman ZANDA] C:\Norman\Npm\bin\ZLH.EXE /LOAD /SPLASH O4 - HKLM\..\Run: [ePower_DMC] C:\Acer\Empowering Technology\ePower\ePower_DMC.exe O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe" O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe O4 - Global Startup: NPF Messenger.lnk = ? O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing) O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing) O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International* O16 - DPF: {3BFFE033-BF43-11D5-A271-00A024A51325} (iNotes6 Class) - https://portal.emergis.nl/,DanaInfo=webaccess.emergis.local,CT=java+iNotes6W.cab O16 - DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} (Java Runtime Environment 1.5.0) - http://javadl-esd.sun.com/update/1.5.0/jinstall-1_5_0_10-windows-i586-jc.cab O16 - DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} (Zylom Games Player) - http://game10.zylom.com/activex/zylomgamesplayer.cab O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab O16 - DPF: {E5F5D008-DD2C-4D32-977D-1A0ADF03058B} (JuniperSetup Control) - https://portal.emergis.nl/dana-cached/setup/JuniperSetup.cab O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL O20 - Winlogon Notify: igfxcui - C:\WINDOWS\SYSTEM32\igfxdev.dll O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll O23 - Service: Norman eLogger service 6 (eLoggerSvc6) - Norman ASA - C:\Norman\Npm\bin\ELOGSVC.EXE O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe O23 - Service: Norman NJeeves - Unknown owner - C:\Norman\Npm\bin\NJEEVES.EXE O23 - Service: Norman Type-R - Unknown owner - C:\Program Files\Norman\NPF\NPFSVICE.EXE O23 - Service: Norman ZANDA - Norman ASA - C:\Norman\Npm\Bin\Zanda.exe O23 - Service: Norman Virus Control on-access component (nvcoas) - Norman ASA - C:\Norman\Nvc\bin\nvcoas.exe O23 - Service: Norman Virus Control Scheduler (NVCScheduler) - Norman ASA - C:\Norman\Nvc\BIN\NVCSCHED.EXE [b:34f417e7ee] Ik wil je alvast hartelijk bedanken voor je advies. Ik denk dat het werkt want ik heb de laatste 10 minuten geen CID popup meer gehad. Hoe kan het eigenlijk dat dit al begonnen is direct met het voor de 1e keer opstarten van Explorer na 1e installatie? Het lijkt me dat dit er al op zat toen ik deze Acer kocht bij de Mediamarkt. Kan dat?[/b:34f417e7ee]

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.