Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Probleem met explorer.exe proces -op aanraden van gebruiker

4 antwoorden
  • Een tijdje geleden heb ik een trojan (Er werdt een bericht getoond: Hey, ben jij dit niet op deze foto? bestand= photo6.exe op mijn computer (via MSN) gehad, deze was niet te verwijderen. Tot ik op het internet een oplossing vondt voor het probleem, dmv van een fix. Maar nu is het niet meer mogelijk om het proces explorer.exe op te starten, eerst dacht ik aan een beschadiging dus heb ik een herstel vanaf de windows cd gedaan, maar dit blijkt ook niet te werken. Hieronder plaats ik een hijackthis log: Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.0 (BETA) Scan saved at 12:30:22, on 23-6-2007 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) Boot mode: Normal Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe C:\WINDOWS\eHome\ehRecvr.exe C:\WINDOWS\eHome\ehSched.exe C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AppCore\AppSvc32.exe C:\WINDOWS\system32\dllhost.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\AUPDATE.EXE C:\Documents and Settings\Jeroen\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\1OL53RXB\HiJackThis_v2[1].exe C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\LuCallbackProxy.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/ R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = 203.113.130.59:8080 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: (no name) - {140BD8E3-C167-11D4-B4A3-080000180323} - (no file) O2 - BHO: (no name) - {2F364306-AA45-47B5-9F9D-39A8B94E7EF7} - (no file) O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file) O2 - BHO: (no name) - {9FCA0F01-EAC7-4340-92B7-2CDCC682C268} - C:\WINDOWS\system32\vtuts.dll O2 - BHO: (no name) - {DC192567-65F9-4AB6-ADB7-E13575F81726} - C:\WINDOWS\system32\nnnnolk.dll O4 - HKLM\..\Run: [ehTray] C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe O4 - HKLM\..\Run: [Snelkoppeling naar eigenschappenvenster voor High Definition Audio] HDAudPropShortcut.exe O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe" O4 - HKLM\..\Run: [osCheck] "C:\Program Files\Norton AntiVirus\osCheck.exe" O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install O4 - HKLM\..\Run: [Kernel and Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE O4 - HKLM\..\Run: [LVCOMSX] C:\WINDOWS\system32\LVCOMSX.EXE O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoRepair] C:\Program Files\Logitech\Video\ISStart.exe O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [Symantec PIF AlertEng] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe" /a /m "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\AlertEng.dll" O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoTray] C:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Updater] explore.exe O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe" O4 - HKLM\..\Run: [MSConfig] C:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\MSConfig.exe /auto O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit O4 - HKLM\..\Run: [SRFirstRun] rundll32 srclient.dll,CreateFirstRunRp O4 - HKLM\..\RunServices: [Microsoft Updater] explore.exe O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [LogitechSoftwareUpdate] "C:\Program Files\Logitech\Video\ManifestEngine.exe" boot O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service') O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice') O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM') O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user') O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000 O8 - Extra context menu item: Toevoegen aan &Windows Live Favorites - http://favorites.live.com/quickadd.aspx O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll O9 - Extra button: Spyware Doctor - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~2\tools\iesdpb.dll (file missing) O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing) O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing) O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nwprovau.dll O16 - DPF: {02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B} (QuickTime Object) - http://a1540.g.akamai.net/7/1540/52/20061205/qtinstall.info.apple.com/qtactivex/qtplugin.cab O16 - DPF: {03B39B10-9AB9-4DBB-8189-7F76E0CE5F3F} (FavImport Class) - https://favorites.live.com/cab/ImportAx.cab?v=13,0,1609,00 O16 - DPF: {2E28242B-A689-11D4-80F2-0040266CBB8D} (KX-HCM10 Control) - http://wanwanhouse.homeip.net/kxhcm10.ocx O16 - DPF: {5D6F45B3-9043-443D-A792-115447494D24} (UnoCtrl Class) - http://messenger.zone.msn.com/NL-NL/a-UNO1/GAME_UNO1.cab O16 - DPF: {69EF49E5-FE46-4B92-B5FA-2193AB7A6B8A} (GameLauncher Control) - http://www.acclaim.com/cabs/acclaim_v4.cab O16 - DPF: {745395C8-D0E1-4227-8586-624CA9A10A8D} (AxisMediaControl Class) - http://cam1.east-ayrshire.gov.uk/activex/AMC.cab O16 - DPF: {917623D1-D8E5-11D2-BE8B-00104B06BDE3} (CamImage Class) - http://130.111.231.69/activex/AxisCamControl.cab O16 - DPF: {AB86CE53-AC9F-449F-9399-D8ABCA09EC09} (Get_ActiveX Control) - https://h17000.www1.hp.com/ewfrf-JAVA/Secure/HPGetDownloadManager.ocx O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab O16 - DPF: {CD995117-98E5-4169-9920-6C12D4C0B548} (HGPlugin9USA Class) - http://gamedownload.ijjimax.com/gamedownload/dist/hgstart/HGPlugin9USA.cab O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab O16 - DPF: {DD583921-A9E9-4FBF-9266-8DC2AB5EA0AF} (HGPlugin10USA Class) - http://gamedownload.ijjimax.com/gamedownload/dist/hgstart/HGPlugin10USA.cab O16 - DPF: {DE625294-70E6-45ED-B895-CFFA13AEB044} (AxisMediaControlEmb Class) - http://87.120.43.77/activex/AMC.cab O16 - DPF: {FAA26872-BB40-4AB2-8A6D-A49183581AAA} (TSBnwCam Control) - http://209.136.103.224:7101/user/TSBnwCam.CAB O20 - Winlogon Notify: nnnnolk - C:\WINDOWS\SYSTEM32\nnnnolk.dll O20 - Winlogon Notify: vtuts - C:\WINDOWS\system32\vtuts.dll O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe O23 - Service: Imapi Helper - Alex Feinman - C:\Program Files\Alex Feinman\ISO Recorder\ImapiHelper.exe O23 - Service: Wachtwoordvalidatie voor Symantec IS (ISPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\isPwdSvc.exe O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE O23 - Service: LiveUpdate Notice Service Ex (LiveUpdate Notice Ex) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe O23 - Service: LiveUpdate Notice Service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe O23 - Service: Planner voor Automatische LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe O23 - Service: Spyware Doctor Auxiliary Service (sdAuxService) - Unknown owner - C:\Program Files\Spyware Doctor\svcntaux.exe O23 - Service: Spyware Doctor Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\swdsvc.exe O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe O23 - Service: Symantec AppCore Service (SymAppCore) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AppCore\AppSvc32.exe O23 - Service: wampapache - Apache Software Foundation - c:\wamp\apache2\bin\httpd.exe O23 - Service: wampmysqld - Unknown owner - c:\wamp\mysql\bin\mysqld-nt.exe -- End of file - 10379 bytes Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen!
  • Sluit alle open vensters. Start HijackThis nog een keer en plaats een vinkje bij de volgende items: [b:1e81abb5e0]O2 - BHO: (no name) - {140BD8E3-C167-11D4-B4A3-080000180323} - (no file) O2 - BHO: (no name) - {2F364306-AA45-47B5-9F9D-39A8B94E7EF7} - (no file) O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file) O2 - BHO: (no name) - {9FCA0F01-EAC7-4340-92B7-2CDCC682C268} - C:\WINDOWS\system32\vtuts.dll O2 - BHO: (no name) - {DC192567-65F9-4AB6-ADB7-E13575F81726} - C:\WINDOWS\system32\nnnnolk.dll O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Updater] explore.exe O4 - HKLM\..\RunServices: [Microsoft Updater] explore.exe O20 - Winlogon Notify: nnnnolk - C:\WINDOWS\SYSTEM32\nnnnolk.dll O20 - Winlogon Notify: vtuts - C:\WINDOWS\system32\vtuts.dll[/b:1e81abb5e0] Klik daarna op "Fix checked" en sluit HijackThis af. Download combofix.exe: http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/ComboFix.exe Plaats het op je bureaublad. Dubbelklik er op om het programma te starten. In het scherm dat verschijnt tik je een 1 in om het cleaning- en analysesproces te laten uitvoeren. Volg de instructies op het scherm. Als het tooltje klaar is, opent er een logfile (combofix.txt). Post de inhoud van dit bestandje samen met een nieuwe hijackthislog.
  • [quote:2b3723b93d="M@rc"]Sluit alle open vensters. Start HijackThis nog een keer en plaats een vinkje bij de volgende items: [b:2b3723b93d]O2 - BHO: (no name) - {140BD8E3-C167-11D4-B4A3-080000180323} - (no file) O2 - BHO: (no name) - {2F364306-AA45-47B5-9F9D-39A8B94E7EF7} - (no file) O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file) O2 - BHO: (no name) - {9FCA0F01-EAC7-4340-92B7-2CDCC682C268} - C:\WINDOWS\system32\vtuts.dll O2 - BHO: (no name) - {DC192567-65F9-4AB6-ADB7-E13575F81726} - C:\WINDOWS\system32\nnnnolk.dll O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Updater] explore.exe O4 - HKLM\..\RunServices: [Microsoft Updater] explore.exe O20 - Winlogon Notify: nnnnolk - C:\WINDOWS\SYSTEM32\nnnnolk.dll O20 - Winlogon Notify: vtuts - C:\WINDOWS\system32\vtuts.dll[/b:2b3723b93d] Klik daarna op "Fix checked" en sluit HijackThis af. Download combofix.exe: http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/ComboFix.exe Plaats het op je bureaublad. Dubbelklik er op om het programma te starten. In het scherm dat verschijnt tik je een 1 in om het cleaning- en analysesproces te laten uitvoeren. Volg de instructies op het scherm. Als het tooltje klaar is, opent er een logfile (combofix.txt). Post de inhoud van dit bestandje samen met een nieuwe hijackthislog.[/quote:2b3723b93d] bedankt voor het antwoord, maar ik denk dat ik het probleem al gevonden heb. Voor wat tijdverdrijf was ik jullie forum aan het bekijken, toen ik iemand met een beetje het zelfde probleem tegenkwam. Daar bleek het om het vundo virus te gaan. Die fix heb ik gedownload, en terug is mijn explorer.exe!
  • Klopt. Het was ondermeer een vundo-infectie waar je last van had.

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.