Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Trojan: [b]wie wil mij helpen met volgende "Hijack.This

6 antwoorden
  • Heeeeelp! Heb het ook zitten met die Trojan-virus. Al wat gelezen op de forums. Heb Vundofix.exe uitgevoerd (op eerste gezicht niet meteen virus warnings meer). Heb nu een log van Hijack.this. Kan hier enige expert es zien naar mijn log wat verwijderd mag worden en niet. Ik begrijp er de knotsen van. [By the way. Hoe geraakt zo'n trojan door Telenet Anti-Virus F-Secure. Wordt da nie continu geupdatet. Ik vertrouwde er blindelings :o op.] [b:6569a805a3][u:6569a805a3]Merci alvast. Hier mijne log. [/u:6569a805a3][/b:6569a805a3] Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 22:32:15, on 2/07/2007 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE C:\Program Files\MSI\Live Update 3\LMonitor.exe C:\WINDOWS\system32\LVCOMSX.EXE C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe C:\Program Files\Telenet Internet Security Pack\Common\FSM32.EXE C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe C:\Program Files\Winamp\Winampa.exe C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe C:\Program Files\BitTorrent\bittorrent.exe C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe C:\PROGRA~1\TELENE~2\backweb\3638286\Program\SERVIC~1.EXE C:\Program Files\Telenet Internet Security Pack\Anti-Virus\fsgk32st.exe C:\Program Files\Telenet Internet Security Pack\backweb\3638286\program\fsbwsys.exe C:\Program Files\Telenet Internet Security Pack\Anti-Virus\FSGK32.EXE C:\Program Files\Telenet Internet Security Pack\Common\FSMA32.EXE C:\Program Files\Telenet Internet Security Pack\Anti-Virus\fssm32.exe C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE C:\Program Files\Telenet Internet Security Pack\Common\FSMB32.EXE C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqgalry.exe C:\Program Files\Telenet Internet Security Pack\backweb\3638286\Program\fspex.exe C:\Program Files\Telenet Internet Security Pack\Common\FCH32.EXE C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\Program Files\Telenet Internet Security Pack\Common\FAMEH32.EXE C:\Program Files\Telenet Internet Security Pack\Anti-Virus\fsqh.exe C:\Program Files\Telenet Internet Security Pack\Anti-Virus\fsrw.exe C:\Program Files\Telenet Internet Security Pack\FSPC\fspc.exe C:\Program Files\Telenet Internet Security Pack\Anti-Virus\fsav32.exe C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe C:\Program Files\Telenet Internet Security Pack\FWES\Program\fsdfwd.exe C:\PROGRA~1\TELENE~2\ANTI-S~1\fsaw.exe C:\Program Files\Telenet Internet Security Pack\FSGUI\fsguidll.exe C:\Program Files\HP\Product Assistant\bin\hprblog.exe C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE C:\Documents and Settings\Client\Bureaublad\hijackthis\hijackthis\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.telenet.be/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.telenet.be R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Microsoft Internet Explorer aangeboden door Telenet Internet R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,AutoConfigURL = http://pac.telenet.be:8080 R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = ;127.0.0.1 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen R3 - URLSearchHook: (no name) - {9CB65206-89C4-402c-BA80-02D8C59F9B1D} - C:\Program Files\AskTBar\SrchAstt\1.bin\A5SRCHAS.DLL R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: (no name) - {175F09F5-8347-4CCC-8110-A318EE8CA57E} - C:\WINDOWS\system32\awvtr.dll (file missing) O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll O2 - BHO: Ask Search Assistant BHO - {9CB65201-89C4-402c-BA80-02D8C59F9B1D} - C:\Program Files\AskTBar\SrchAstt\1.bin\A5SRCHAS.DLL O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll O2 - BHO: Schmap Local - {AC89BF9C-4296-476C-86BC-6CAA3B398AB5} - C:\Program Files\Schmap\SchmapLocal\SchmapLocalIE.dll O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.0.301.7164\swg.dll O2 - BHO: Ask Toolbar BHO - {FE063DB1-4EC0-403e-8DD8-394C54984B2C} - C:\Program Files\AskTBar\bar\3.bin\ASKTBAR.DLL O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll O3 - Toolbar: Ask Toolbar - {FE063DB9-4EC0-403e-8DD8-394C54984B2C} - C:\Program Files\AskTBar\bar\3.bin\ASKTBAR.DLL O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll O3 - Toolbar: (no name) - {BA52B914-B692-46c4-B683-905236F6F655} - (no file) O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE O4 - HKLM\..\Run: [LiveMonitor] C:\Program Files\MSI\Live Update 3\LMonitor.exe O4 - HKLM\..\Run: [LVCOMSX] C:\WINDOWS\system32\LVCOMSX.EXE O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoRepair] C:\Program Files\Logitech\Video\ISStart.exe O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoTray] C:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe O4 - HKLM\..\Run: [zBrowser Launcher] C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] "C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe" O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure Manager] "C:\Program Files\Telenet Internet Security Pack\Common\FSM32.EXE" /splash O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure TNB] "C:\Program Files\Telenet Internet Security Pack\TNB\TNBUtil.exe" /CHECKALL /WAITFORSW O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure Startup Wizard] "C:\Program Files\Telenet Internet Security Pack\FSGUI\FSSW.EXE" /reboot O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe" O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe" O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files\Winamp\Winampa.exe" O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] "C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe" -hide O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [j6281037] rundll32 C:\WINDOWS\system32\j6281037.dll sook O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [LogitechSoftwareUpdate] "C:\Program Files\Logitech\Video\ManifestEngine.exe" boot O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe O4 - HKCU\..\Run: [BitTorrent] "C:\Program Files\BitTorrent\bittorrent.exe" --force_start_minimized O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe" O4 - Startup: Stardock ObjectDock.lnk = C:\Program Files\Stardock\ObjectDock\ObjectDock.exe O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe O4 - Global Startup: Logitech Desktop Messenger.lnk = C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LDMConf.exe O4 - Global Startup: Snelstart HP Image Zone.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqthb08.exe O4 - Global Startup: Telenet Internet Security Pack.lnk = C:\Program Files\Telenet Internet Security Pack\backweb\3638286\Program\fspex.exe O8 - Extra context menu item: &Deze pop-up blokkeren - C:\Program Files\Telenet Internet Security Pack\Anti-Spyware\blockpopups.htm O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll O9 - Extra button: Webfilter - {200DB664-75B5-47c0-8B45-A44ACCF73C00} - C:\Program Files\Telenet Internet Security Pack\FSPC\fspcmsie.dll O9 - Extra button: (no name) - {200DB664-75B5-47c0-8B45-A44ACCF73F01} - C:\Program Files\Telenet Internet Security Pack\FSPC\fspcmsie.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Webfilter - {200DB664-75B5-47c0-8B45-A44ACCF73F01} - C:\Program Files\Telenet Internet Security Pack\FSPC\fspcmsie.dll O9 - Extra button: IE-shield - {300DB664-75B5-47c0-8B45-A44ACCF73C00} - C:\Program Files\Telenet Internet Security Pack\Anti-Spyware\ieshield.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: IE-shield... - {300DB664-75B5-47c0-8B45-A44ACCF73C00} - C:\Program Files\Telenet Internet Security Pack\Anti-Spyware\ieshield.dll O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: Schmap Local - {f53a1294-34c5-4e48-afbd-5f5d5f081d2a} - C:\Program Files\Schmap\SchmapLocal\SchmapLocalIE.dll O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O10 - Broken Internet access because of LSP provider 'winsflt.dll' missing O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.telenet.be O16 - DPF: {164B406B-0FD6-4E7F-BA7E-64D227D4CA37} (dnlplayer Class) - http://www.digitalwebbooks.com/reader/dbplugin.cab O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204 O16 - DPF: {30528230-99f7-4bb4-88d8-fa1d4f56a2ab} (YInstStarter Class) - C:\Program Files\Yahoo!\Common\yinsthelper.dll O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\PROGRA~1\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing) O18 - Protocol: schmap-help - {2CF664A0-5EA6-47B5-884C-433A60145F78} - C:\Program Files\Schmap\Schmap Player\SchmapDocLib.dll O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll O20 - Winlogon Notify: WRNotifier - WRLogonNTF.dll (file missing) O23 - Service: Telenet Internet Security Pack (BackWeb Plug-in - 3638286) - BackWeb Technologies Inc. - C:\PROGRA~1\TELENE~2\backweb\3638286\Program\SERVIC~1.EXE O23 - Service: FSGKHS (F-Secure Gatekeeper Handler Starter) - F-Secure Corporation - C:\Program Files\Telenet Internet Security Pack\Anti-Virus\fsgk32st.exe O23 - Service: fsbwsys - F-Secure Corp. - C:\Program Files\Telenet Internet Security Pack\backweb\3638286\program\fsbwsys.exe O23 - Service: F-Secure Anti-Virus Firewall Daemon (FSDFWD) - F-Secure Corporation - C:\Program Files\Telenet Internet Security Pack\FWES\Program\fsdfwd.exe O23 - Service: F-Secure HTTP Server (fshttps) - F-Secure Corporation - C:\Program Files\Telenet Internet Security Pack\FSPC\fshttps\fshttps.exe O23 - Service: FSMA - F-Secure Corporation - C:\Program Files\Telenet Internet Security Pack\Common\FSMA32.EXE O23 - Service: iPod Service - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe O23 - Service: Macromedia Licensing Service - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Macromedia Shared\Service\Macromedia Licensing.exe O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
  • Download LSPFix.exe van deze site [url]http://cexx.org/lspfix.htm[/url] 1. Start het programma. 2. Selecteer "I know what I'am doing" 3. Selecteer ALLEEN dit bestand: [b:a5ca04d3ce]winsflt.dll[/b:a5ca04d3ce] 4. Klik op "remove" zodat het bestand naar het rechter venster gaat. 5. Klik op "Finish" 6. Herstart de pc. 7. Verwijder het bovengenoemde bestand uit de C:\Windows\System32\ directory (als het bestand niet missing is) Start Hijackthis op en kies voor 'Do a system scan only' Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd: [b:a5ca04d3ce] R3 - URLSearchHook: (no name) - {9CB65206-89C4-402c-BA80-02D8C59F9B1D} - C:\Program Files\AskTBar\SrchAstt\1.bin\A5SRCHAS.DLL O2 - BHO: (no name) - {175F09F5-8347-4CCC-8110-A318EE8CA57E} - C:\WINDOWS\system32\awvtr.dll (file missing) O3 - Toolbar: (no name) - {BA52B914-B692-46c4-B683-905236F6F655} - (no file) O4 - HKLM\..\Run: [j6281037] rundll32 C:\WINDOWS\system32\j6281037.dll sook [/b:a5ca04d3ce] Sluit alle vensters behalve Hijackthis Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen. Download [url=http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/ComboFix.exe][b:a5ca04d3ce]Combofix[/b:a5ca04d3ce][/url] naar je Bureaublad.[list:a5ca04d3ce] Dubbelklik op [b:a5ca04d3ce]Combofix.exe[/b:a5ca04d3ce] Volg de instructies, aanvaard de disclaimer door [b:a5ca04d3ce]1[/b:a5ca04d3ce] (continue) te typen. Tijdens het runnen van de fix, [b:a5ca04d3ce]NIET[/b:a5ca04d3ce] in het venster klikken, want dit zal je pc doen vasthangen.[/list:u:a5ca04d3ce] Wanneer de fix voltooid is en na herstart, zal de log [b:a5ca04d3ce]combofix.txt[/b:a5ca04d3ce] openen. [i:a5ca04d3ce]Plaats deze log in je volgende post samen met een nieuw HijackThis log.[/i:a5ca04d3ce] Opmerking: Indien je virusscanner reageert met een melding van een scriptuitvoering, mag je dit negeren.
  • [b:7d994d1b27]Hier mijn combofix.txt[/b:7d994d1b27] "Client" - 2007-07-03 18:09:01 - ComboFix 07-07-03.9 - Service Pack 2 ((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2007-06-03 to 2007-07-03 ))))))))))))))))))))))))))))))) 2007-07-03 18:07 51,200 --a------ C:\WINDOWS\nircmd.exe 2007-07-02 21:58 <DIR> d-------- C:\VundoFix Backups 2007-06-30 09:36 8,704 --a------ C:\WINDOWS\system32\vidccleaner.exe 2007-06-30 09:36 589,824 --a------ C:\WINDOWS\system32\xvidcore.dll 2007-06-30 09:36 180,224 --a------ C:\WINDOWS\system32\xvidvfw.dll 2007-06-30 09:35 83,968 --a------ C:\WINDOWS\system32\Skbase40.dll 2007-06-30 09:35 217,088 --a------ C:\WINDOWS\system32\skjpeg40.dll 2007-06-30 09:35 <DIR> d-------- C:\Program Files\Samsung (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Report )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 2007-07-03 15:58:45 -------- d-----w C:\DOCUME~1\Client\APPLIC~1\Skype 2007-06-30 07:35:33 -------- d--h--w C:\Program Files\InstallShield Installation Information 2007-05-31 20:31:59 -------- d-----w C:\Program Files\Common Files\Stardock 2007-05-31 20:30:08 2,560 ----a-w C:\WINDOWS\_MSRSTRT.EXE 2007-05-30 18:37:03 -------- d-----w C:\DOCUME~1\Client\APPLIC~1\Azureus 2007-05-22 21:50:31 -------- d-----w C:\Program Files\CCleaner 2007-05-22 21:49:59 -------- d-----w C:\Program Files\Yahoo! 2007-05-22 20:46:44 -------- d-----w C:\DOCUME~1\Client\APPLIC~1\Ahead 2007-05-22 19:28:58 -------- d-----w C:\Program Files\Common Files\Ahead 2007-05-22 19:27:27 -------- d-----w C:\Program Files\Nero 2007-05-21 18:30:09 -------- d-----w C:\Program Files\ahead 2007-05-21 18:30:03 532,480 ------w C:\WINDOWS\system32\imagx5.dll 2007-05-21 18:30:03 507,904 ------w C:\WINDOWS\system32\imagr5.dll 2007-05-21 18:30:03 35,328 ------w C:\WINDOWS\system32\picn20.dll 2007-05-21 18:30:03 275,312 ------w C:\WINDOWS\system32\ImagXpr5.dll 2007-05-21 18:30:03 106,496 ------w C:\WINDOWS\system32\TwnLib20.dll 2007-05-21 18:30:02 57,344 ------w C:\WINDOWS\system32\MultiSZ.dll 2007-05-21 18:30:02 155,648 ------w C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe 2007-05-21 18:29:58 782,336 ------w C:\WINDOWS\UNNERO.exe 2007-05-21 18:20:27 -------- d-----w C:\Program Files\AskTBar 2007-05-21 13:11:58 -------- d-----w C:\Program Files\SubSync 2007-05-21 13:11:25 249,856 ------w C:\WINDOWS\Setup1.exe 2007-05-21 13:11:22 73,216 ----a-w C:\WINDOWS\ST6UNST.EXE 2007-05-16 16:12:14 133,168 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\imagesrv.sys 2007-05-16 16:12:12 11,568 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\imagedrv.sys 2007-05-16 15:19:43 683,520 ----a-w C:\WINDOWS\system32\inetcomm.dll 2007-05-16 07:42:22 972,336 ----a-w C:\WINDOWS\UNNeroMediaHome.exe 2007-05-15 07:45:14 972,336 ----a-w C:\WINDOWS\UNNeroVision.exe 2007-05-04 19:59:38 -------- d-----w C:\Program Files\Stardock 2007-05-03 20:54:36 -------- d-----w C:\DOCUME~1\Client\APPLIC~1\BitTorrent 2007-05-03 20:54:26 -------- d-----w C:\Program Files\BitTorrent 2007-05-03 20:24:25 -------- d-----w C:\Program Files\Windows Defender 2007-05-03 20:19:49 -------- d-----w C:\Program Files\Hitman Pro 2007-04-25 14:22:52 144,896 ----a-w C:\WINDOWS\system32\schannel.dll 2007-04-23 20:30:55 871,656 ----a-w C:\WINDOWS\dbplugin.exe 2007-04-23 14:42:50 972,336 ----a-w C:\WINDOWS\UNRecode.exe 2007-04-18 16:15:26 2,854,400 ----a-w C:\WINDOWS\system32\msi.dll 2007-04-16 20:47:36 33,624 ----a-w C:\WINDOWS\system32\wups.dll 2007-04-16 20:45:54 1,710,936 ----a-w C:\WINDOWS\system32\wuaueng.dll 2007-04-16 20:45:48 549,720 ----a-w C:\WINDOWS\system32\wuapi.dll 2007-04-16 20:45:42 325,976 ----a-w C:\WINDOWS\system32\wucltui.dll 2007-04-16 20:45:36 203,096 ----a-w C:\WINDOWS\system32\wuweb.dll 2007-04-16 20:45:28 92,504 ----a-w C:\WINDOWS\system32\cdm.dll 2007-04-16 20:45:20 53,080 ----a-w C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe 2007-04-16 20:45:20 43,352 ----a-w C:\WINDOWS\system32\wups2.dll ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Loading Points )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) *Note* empty entries & legit default entries are not shown [HKEY_LOCAL_MACHINE\~\Browser Helper Objects\{02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670}] 2006-10-26 10:28 440384 --a------ C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll [HKEY_LOCAL_MACHINE\~\Browser Helper Objects\{06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3}] 2006-01-12 20:38 63128 --a------ C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll [HKEY_LOCAL_MACHINE\~\Browser Helper Objects\{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}] 2007-03-14 03:43 501400 --a------ C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll [HKEY_LOCAL_MACHINE\~\Browser Helper Objects\{9CB65201-89C4-402c-BA80-02D8C59F9B1D}] 2007-05-21 20:20 57344 --a------ C:\Program Files\AskTBar\SrchAstt\1.bin\A5SRCHAS.DLL [HKEY_LOCAL_MACHINE\~\Browser Helper Objects\{AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7}] 2006-08-09 17:52 2018368 -ra------ c:\program files\google\googletoolbar1.dll [HKEY_LOCAL_MACHINE\~\Browser Helper Objects\{AC89BF9C-4296-476C-86BC-6CAA3B398AB5}] 2007-04-02 16:46 385024 --a------ C:\Program Files\Schmap\SchmapLocal\SchmapLocalIE.dll [HKEY_LOCAL_MACHINE\~\Browser Helper Objects\{AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D}] 2007-06-28 21:05 325048 --a------ C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.0.301.7164\swg.dll [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run] "SoundMan"="SOUNDMAN.EXE" [2004-09-16 14:39 C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE] "LiveMonitor"="C:\Program Files\MSI\Live Update 3\LMonitor.exe" [2005-07-11 10:44] "LogitechVideoRepair"="C:\Program Files\Logitech\Video\ISStart.exe" [2004-10-08 12:31] "LogitechVideoTray"="C:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe" [2004-10-08 12:24] "zBrowser Launcher"="C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe" [2004-03-18 09:33] "HP Software Update"="C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe" [2004-09-13 16:49] "F-Secure Manager"="C:\Program Files\Telenet Internet Security Pack\Common\FSM32.exe" [2005-10-26 03:51] "F-Secure TNB"="C:\Program Files\Telenet Internet Security Pack\TNB\TNBUtil.exe" [2005-07-18 16:51] "F-Secure Startup Wizard"="C:\Program Files\Telenet Internet Security Pack\FSGUI\FSSW.exe" [2005-10-18 10:29] "Adobe Photo Downloader"="C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe" [2005-06-06 23:46] "SunJavaUpdateSched"="C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe" [2007-03-14 03:43] "WinampAgent"="C:\Program Files\Winamp\Winampa.exe" [2006-09-03 20:11] "iTunesHelper"="C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe" [2006-10-30 10:36] "Windows Defender"="C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe" [2006-11-03 18:20] "NeroFilterCheck"="C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe" [2007-03-01 15:57] [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run] "ctfmon.exe"="C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [2004-08-04 14:00] "LogitechSoftwareUpdate"="C:\Program Files\Logitech\Video\ManifestEngine.exe" [2004-10-08 12:06] "MsnMsgr"="C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.exe" [2005-08-13 22:35] "Skype"="C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" [2006-10-13 18:20] "swg"="C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe" [2007-06-28 21:05] "BitTorrent"="C:\Program Files\BitTorrent\bittorrent.exe" [2007-03-02 01:11] "BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}"="C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe" [2007-05-16 09:27] *Newly Created Service* - WEBNTACCESS Contents of the 'Scheduled Tasks' folder 2007-07-03 15:59:36 C:\WINDOWS\tasks\MP Scheduled Scan.job 2007-07-03 15:21:01 C:\WINDOWS\tasks\Scheduled scanning task.job ************************************************************************** catchme 0.3.914 W2K/XP/Vista - rootkit detector by Gmer, http://www.gmer.net Rootkit scan 2007-07-03 18:11:35 Windows 5.1.2600 Service Pack 2 NTFS scanning hidden processes ... scanning hidden autostart entries ... scanning hidden files ... scan completed successfully hidden files: 0 ************************************************************************** Completion time: 2007-07-03 18:12:01 --- E O F --- [b:7d994d1b27]Hier mijn nieuwe hijackthis-log[/b:7d994d1b27] Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 18:16:53, on 3/07/2007 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE C:\Program Files\MSI\Live Update 3\LMonitor.exe C:\WINDOWS\system32\LVCOMSX.EXE C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe C:\Program Files\Telenet Internet Security Pack\Common\FSM32.EXE C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe C:\Program Files\Winamp\Winampa.exe C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe C:\Program Files\BitTorrent\bittorrent.exe C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqgalry.exe C:\PROGRA~1\TELENE~2\backweb\3638286\Program\SERVIC~1.EXE C:\Program Files\Telenet Internet Security Pack\Anti-Virus\fsgk32st.exe C:\Program Files\Telenet Internet Security Pack\backweb\3638286\program\fsbwsys.exe C:\Program Files\Telenet Internet Security Pack\Anti-Virus\FSGK32.EXE C:\Program Files\Telenet Internet Security Pack\Common\FSMA32.EXE C:\Program Files\Telenet Internet Security Pack\Anti-Virus\fssm32.exe C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE C:\Program Files\Telenet Internet Security Pack\Common\FSMB32.EXE C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe C:\Program Files\Telenet Internet Security Pack\backweb\3638286\Program\fspex.exe C:\Program Files\Telenet Internet Security Pack\Common\FCH32.EXE C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\Program Files\Telenet Internet Security Pack\Common\FAMEH32.EXE C:\Program Files\Telenet Internet Security Pack\Anti-Virus\fsqh.exe C:\Program Files\Telenet Internet Security Pack\Anti-Virus\fsrw.exe C:\Program Files\Telenet Internet Security Pack\FSPC\fspc.exe C:\Program Files\Telenet Internet Security Pack\Anti-Virus\fsav32.exe C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe C:\Program Files\Telenet Internet Security Pack\FWES\Program\fsdfwd.exe C:\PROGRA~1\TELENE~2\ANTI-S~1\fsaw.exe C:\Program Files\Telenet Internet Security Pack\FSGUI\fsguidll.exe C:\Program Files\HP\Product Assistant\bin\hprblog.exe C:\WINDOWS\explorer.exe C:\WINDOWS\system32\notepad.exe C:\Documents and Settings\Client\Bureaublad\NIET AANKOMEN!!!!!hijackthis\hijackthis\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.telenet.be/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.telenet.be R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,AutoConfigURL = http://pac.telenet.be:8080 R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = ;127.0.0.1 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll R3 - URLSearchHook: (no name) - {9CB65206-89C4-402c-BA80-02D8C59F9B1D} - C:\Program Files\AskTBar\SrchAstt\1.bin\A5SRCHAS.DLL O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll O2 - BHO: Ask Search Assistant BHO - {9CB65201-89C4-402c-BA80-02D8C59F9B1D} - C:\Program Files\AskTBar\SrchAstt\1.bin\A5SRCHAS.DLL O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll O2 - BHO: Schmap Local - {AC89BF9C-4296-476C-86BC-6CAA3B398AB5} - C:\Program Files\Schmap\SchmapLocal\SchmapLocalIE.dll O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.0.301.7164\swg.dll O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll O3 - Toolbar: (no name) - {FE063DB9-4EC0-403e-8DD8-394C54984B2C} - (no file) O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE O4 - HKLM\..\Run: [LiveMonitor] C:\Program Files\MSI\Live Update 3\LMonitor.exe O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoRepair] C:\Program Files\Logitech\Video\ISStart.exe O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoTray] C:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe O4 - HKLM\..\Run: [zBrowser Launcher] C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] "C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe" O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure Manager] "C:\Program Files\Telenet Internet Security Pack\Common\FSM32.EXE" /splash O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure TNB] "C:\Program Files\Telenet Internet Security Pack\TNB\TNBUtil.exe" /CHECKALL /WAITFORSW O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure Startup Wizard] "C:\Program Files\Telenet Internet Security Pack\FSGUI\FSSW.EXE" /reboot O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe" O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe" O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files\Winamp\Winampa.exe" O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] "C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe" -hide O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [LogitechSoftwareUpdate] "C:\Program Files\Logitech\Video\ManifestEngine.exe" boot O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe O4 - HKCU\..\Run: [BitTorrent] "C:\Program Files\BitTorrent\bittorrent.exe" --force_start_minimized O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe" O4 - Startup: Stardock ObjectDock.lnk = C:\Program Files\Stardock\ObjectDock\ObjectDock.exe O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe O4 - Global Startup: Logitech Desktop Messenger.lnk = C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LDMConf.exe O4 - Global Startup: Snelstart HP Image Zone.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqthb08.exe O4 - Global Startup: Telenet Internet Security Pack.lnk = C:\Program Files\Telenet Internet Security Pack\backweb\3638286\Program\fspex.exe O8 - Extra context menu item: &Deze pop-up blokkeren - C:\Program Files\Telenet Internet Security Pack\Anti-Spyware\blockpopups.htm O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll O9 - Extra button: Webfilter - {200DB664-75B5-47c0-8B45-A44ACCF73C00} - C:\Program Files\Telenet Internet Security Pack\FSPC\fspcmsie.dll O9 - Extra button: (no name) - {200DB664-75B5-47c0-8B45-A44ACCF73F01} - C:\Program Files\Telenet Internet Security Pack\FSPC\fspcmsie.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Webfilter - {200DB664-75B5-47c0-8B45-A44ACCF73F01} - C:\Program Files\Telenet Internet Security Pack\FSPC\fspcmsie.dll O9 - Extra button: IE-shield - {300DB664-75B5-47c0-8B45-A44ACCF73C00} - C:\Program Files\Telenet Internet Security Pack\Anti-Spyware\ieshield.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: IE-shield... - {300DB664-75B5-47c0-8B45-A44ACCF73C00} - C:\Program Files\Telenet Internet Security Pack\Anti-Spyware\ieshield.dll O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: Schmap Local - {f53a1294-34c5-4e48-afbd-5f5d5f081d2a} - C:\Program Files\Schmap\SchmapLocal\SchmapLocalIE.dll O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.telenet.be O16 - DPF: {164B406B-0FD6-4E7F-BA7E-64D227D4CA37} (dnlplayer Class) - http://www.digitalwebbooks.com/reader/dbplugin.cab O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204 O16 - DPF: {30528230-99f7-4bb4-88d8-fa1d4f56a2ab} (YInstStarter Class) - C:\Program Files\Yahoo!\Common\yinsthelper.dll O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\PROGRA~1\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing) O18 - Protocol: schmap-help - {2CF664A0-5EA6-47B5-884C-433A60145F78} - C:\Program Files\Schmap\Schmap Player\SchmapDocLib.dll O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll O20 - Winlogon Notify: WRNotifier - WRLogonNTF.dll (file missing) O23 - Service: Telenet Internet Security Pack (BackWeb Plug-in - 3638286) - BackWeb Technologies Inc. - C:\PROGRA~1\TELENE~2\backweb\3638286\Program\SERVIC~1.EXE O23 - Service: FSGKHS (F-Secure Gatekeeper Handler Starter) - F-Secure Corporation - C:\Program Files\Telenet Internet Security Pack\Anti-Virus\fsgk32st.exe O23 - Service: fsbwsys - F-Secure Corp. - C:\Program Files\Telenet Internet Security Pack\backweb\3638286\program\fsbwsys.exe O23 - Service: F-Secure Anti-Virus Firewall Daemon (FSDFWD) - F-Secure Corporation - C:\Program Files\Telenet Internet Security Pack\FWES\Program\fsdfwd.exe O23 - Service: F-Secure HTTP Server (fshttps) - F-Secure Corporation - C:\Program Files\Telenet Internet Security Pack\FSPC\fshttps\fshttps.exe O23 - Service: FSMA - F-Secure Corporation - C:\Program Files\Telenet Internet Security Pack\Common\FSMA32.EXE O23 - Service: iPod Service - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe O23 - Service: Macromedia Licensing Service - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Macromedia Shared\Service\Macromedia Licensing.exe O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe [b:7d994d1b27]Merci voor de moeite. Hoe dat je hier nog wijs uit geraakt.... :D [/b:7d994d1b27]
  • Heb nu nieuwe foutmelding: "MFC71.dll" kan niet worden gevonden. Via net wel down te loaden. maar aan te raden?...
  • Start Hijackthis op en kies voor 'Do a system scan only' Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd: [b:d0239a7090] O3 - Toolbar: (no name) - {FE063DB9-4EC0-403e-8DD8-394C54984B2C} - (no file) [/b:d0239a7090] Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen. hoe is het met je problemen
  • Bestand verwijderd. Merci. Gelukkig eens geen kwakzalvers op het net. Zit nu nog enkel met da bestand da missing is: "MFC71.dll" Weet je toevallig hoe ik da best herstel. Pc probeert nu ook telkens Photogallery Windows te installeren bij opstart van PC. Voordien niet het geval. Duurt wel lang eer ik het kan cancelen. Keert telkens opnieuw terug, totdat het uiteindelijk stopt. Wrshl iets met software, zou es moeten checken. Greetz

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.