Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Zlob.DNSChanger

7 antwoorden
  • Kan iemand naar mijn logje kijken en mij adviseren wat te doen. Spybot vond deze Trojan en blokkeert gelukkig de registerwijziging. Telkens als ik opstart verschijnen er meerdere meldingen van Spybot bovenelkaar "registerwijziging geweigerd" waardoor spybot vastloopt. Met deze Trojan had ook ook gelijk de melding Smithfraud die overigens met Spybot kon worden verwijderd. Mijn Explorer werkt gewoon goed. B.v.d. Jan Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 10:48:54, on 13-7-2007 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16473) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\csrss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe C:\Program Files\Microsoft IntelliPoint\point32.exe C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe C:\PROGRA~1\CASEMA~1\SMARTB~1\MotiveSB.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BackWeb-8876480.exe C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA.EXE C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\mscorsvw.exe C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe C:\Program Files\Casema SnelHelp\bin\mpbtn.exe C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqimzone.exe C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexStoreSvr.exe C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe C:\WINDOWS\System32\alg.exe C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe C:\DOCUME~1\JC784~1.SPA\LOCALS~1\Temp\Tijdelijke map 2 voor hijackthis.zip\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAXPnP] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAX] "C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe" /tray O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE O4 - HKLM\..\Run: [ZoneAlarm Client] "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe" O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [IntelliPoint] "C:\Program Files\Microsoft IntelliPoint\point32.exe" O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe O4 - HKLM\..\Run: [zBrowser Launcher] C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] "C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe" -hide O4 - HKLM\..\Run: [Motive SmartBridge] C:\PROGRA~1\CASEMA~1\SMARTB~1\MotiveSB.exe O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\RunOnce: [InstallShieldSetup] C:\PROGRA~1\INSTAL~1\{036AA~1\setup.exe -rebootC:\PROGRA~1\INSTAL~1\{036AA~1\reboot.ini -l0x13 O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background O4 - HKCU\..\Run: [LDM] C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BackWeb-8876480.exe O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe" O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe O4 - Global Startup: Adobe Reader Snelle start.lnk = C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\reader_sl.exe O4 - Global Startup: Adobe Reader Synchronizer.lnk = C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\AdobeCollabSync.exe O4 - Global Startup: Casema SnelHelp.lnk = C:\Program Files\Casema SnelHelp\bin\matcli.exe O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe O4 - Global Startup: HP Photosmart Premier Snelstart.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqthb08.exe O4 - Global Startup: Logitech Desktop Messenger.lnk = C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LDMConf.exe O4 - Global Startup: Office Opstarten.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA.EXE O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing) O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing) O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International* O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204 O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{4A38CB2B-E753-4794-92F5-DEDBDDCA09F2}: NameServer = 208.67.220.220,208.67.222.222 O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{D581D448-7A84-41F6-A668-AF7073A69FF0}: NameServer = 85.255.116.91,85.255.112.234 O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 208.67.220.220,208.67.222.222 O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 208.67.220.220,208.67.222.222 O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 208.67.220.220,208.67.222.222 O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
  • Hoi Jan, Download de [color=blue:59c7bc8de9]WareOutfix[/color:59c7bc8de9] van één van deze twee site's: [list:59c7bc8de9] http://downloads.subratam.org/Fixwareout.exe http://www.bleepingcomputer.com/files/lonny/Fixwareout.exe Sla het op op je Bureaublad en laat het runnen. Klik dan op [b:59c7bc8de9]Next[/b:59c7bc8de9], dan op [b:59c7bc8de9]Install[/b:59c7bc8de9], wees zeker dat [u:59c7bc8de9]Run fixit[/u:59c7bc8de9] is aangevinkt en klik op [b:59c7bc8de9]Finish[/b:59c7bc8de9]. De fix zal beginnen; volg de instructies die je krijgt. Er zal gevraagd worden of je je pc wilt herstarten; doe dit ook. Je computer zal nu wat trager opstarten, [i:59c7bc8de9]dit is normaal[/i:59c7bc8de9]. Zodra je Bureaublad geladen is, zal een tekstbestand openen ([b:59c7bc8de9]report.txt[/b:59c7bc8de9]). [/list:u:59c7bc8de9] Post report.txt tesamen met een nieuw Hijackthis log in je volgende bericht Succes! Pim
  • Pim, bedankt voor je reactie. Ik heb de fix uitgevoerd en hieronder tref je de gevraagde logs aan. Bij naderinzien kon ik toch niet via Explorer op een trefwoord zoeken, want dan kom ik iedere keer op dezelfde site uit. Ik ben benieuwd. Jan Username "J. Spaans" - 2007-07-13 14:06:01 [Fixwareout edited 2007/07/05] »»»»»Prerun check HKLM\SOFTWARE\~\Winlogon\ "System"="kdbcd.exe" HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\tcpip\parameters\interfaces\{D581D448-7A84-41F6-A668-AF7073A69FF0} "nameserver"="85.255.116.91,85.255.112.234" <Value cleared. HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\tcpip\parameters\interfaces\{4A38CB2B-E753-4794-92F5-DEDBDDCA09F2} "DhcpNameServer"="85.255.116.91,85.255.112.234" <Value cleared. HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\tcpip\parameters\interfaces\{FE8E6585-C6A2-4771-AF78-D2956E7FDC16} "DhcpNameServer"="85.255.116.91,85.255.112.234" <Value cleared. De DNS-omzettingscache is leeggemaakt. System was rebooted successfully. »»»»» Postrun check HKLM\SOFTWARE\~\Winlogon\ "system"="" .... .... »»»»» Misc files. .... »»»»» Checking for older varients. .... »»»»» Other C:\WINDOWS\Temp\kdbcd.ren 65051 04-08-2004 »»»»» Current runs (hklm hkcu "run" Keys Only) [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run] "SoundMAXPnP"="C:\\Program Files\\Analog Devices\\SoundMAX\\SMax4PNP.exe" "SoundMAX"="\"C:\\Program Files\\Analog Devices\\SoundMAX\\Smax4.exe\" /tray" "NvCplDaemon"="RUNDLL32.EXE C:\\WINDOWS\\system32\\NvCpl.dll,NvStartup" "nwiz"="nwiz.exe /install" "NvMediaCenter"="RUNDLL32.EXE C:\\WINDOWS\\system32\\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit" "nod32kui"="\"C:\\Program Files\\Eset\\nod32kui.exe\" /WAITSERVICE" "ZoneAlarm Client"="\"C:\\Program Files\\Zone Labs\\ZoneAlarm\\zlclient.exe\"" "QuickTime Task"="\"C:\\Program Files\\QuickTime\\qttask.exe\" -atboottime" "IntelliPoint"="\"C:\\Program Files\\Microsoft IntelliPoint\\point32.exe\"" "HP Software Update"="C:\\Program Files\\HP\\HP Software Update\\HPWuSchd2.exe" "zBrowser Launcher"="C:\\Program Files\\Logitech\\iTouch\\iTouch.exe" "Windows Defender"="\"C:\\Program Files\\Windows Defender\\MSASCui.exe\" -hide" "Motive SmartBridge"="C:\\PROGRA~1\\CASEMA~1\\SMARTB~1\\MotiveSB.exe" "NeroFilterCheck"="C:\\Program Files\\Common Files\\Ahead\\Lib\\NeroCheck.exe" [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run] "CTFMON.EXE"="C:\\WINDOWS\\system32\\ctfmon.exe" "MSMSGS"="\"C:\\Program Files\\Messenger\\msmsgs.exe\" /background" "LDM"="C:\\Program Files\\Logitech\\Desktop Messenger\\8876480\\Program\\BackWeb-8876480.exe" "BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}"="\"C:\\Program Files\\Common Files\\Ahead\\Lib\\NMBgMonitor.exe\"" "SpybotSD TeaTimer"="C:\\Program Files\\Spybot - Search & Destroy\\TeaTimer.exe" .... Hosts file was reset, If you use a custom hosts file please replace it »»»»» End report »»»»» Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 14:10:26, on 13-7-2007 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16473) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\mscorsvw.exe C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe C:\WINDOWS\system32\notepad.exe C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe C:\Program Files\Microsoft IntelliPoint\point32.exe C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe C:\PROGRA~1\CASEMA~1\SMARTB~1\MotiveSB.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\reader_sl.exe C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexStoreSvr.exe C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA.EXE C:\Program Files\Casema SnelHelp\bin\mpbtn.exe C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqimzone.exe C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe C:\DOCUME~1\JC784~1.SPA\LOCALS~1\Temp\Tijdelijke map 3 voor hijackthis.zip\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAXPnP] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAX] "C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe" /tray O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE O4 - HKLM\..\Run: [ZoneAlarm Client] "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe" O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [IntelliPoint] "C:\Program Files\Microsoft IntelliPoint\point32.exe" O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe O4 - HKLM\..\Run: [zBrowser Launcher] C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] "C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe" -hide O4 - HKLM\..\Run: [Motive SmartBridge] C:\PROGRA~1\CASEMA~1\SMARTB~1\MotiveSB.exe O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\RunOnce: [InstallShieldSetup] C:\PROGRA~1\INSTAL~1\{036AA~1\setup.exe -rebootC:\PROGRA~1\INSTAL~1\{036AA~1\reboot.ini -l0x13 O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background O4 - HKCU\..\Run: [LDM] C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BackWeb-8876480.exe O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe" O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe O4 - Global Startup: Adobe Reader Snelle start.lnk = C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\reader_sl.exe O4 - Global Startup: Adobe Reader Synchronizer.lnk = C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\AdobeCollabSync.exe O4 - Global Startup: Casema SnelHelp.lnk = C:\Program Files\Casema SnelHelp\bin\matcli.exe O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe O4 - Global Startup: HP Photosmart Premier Snelstart.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqthb08.exe O4 - Global Startup: Logitech Desktop Messenger.lnk = C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LDMConf.exe O4 - Global Startup: Office Opstarten.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA.EXE O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing) O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing) O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International* O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204 O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{4A38CB2B-E753-4794-92F5-DEDBDDCA09F2}: NameServer = 208.67.220.220,208.67.222.222 O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 208.67.220.220,208.67.222.222 O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 208.67.220.220,208.67.222.222 O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 208.67.220.220,208.67.222.222 O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
  • Schakel Windows Defender tijdelijk uit omdat deze de wijzigingen van hijackthis weer ongedaan wil maken. (TeaTimer.exe is actief) Schakel Spybot's TeaTimer even uit, omdat deze de fix in de weg kan zitten: - Start Spybot - Ga naar Mode > selecteer Advanced Mode - Ga naar Tools en klik op het Resident-icoon in de lijst - Haal het vinkje weg bij Resident TeaTimer en klik OK - Herstart de computer Download vervolgens [url=http://downloads.subratam.org/ResetTeaTimer.bat]ResetTeaTimer.bat [/url]naar je Bureaublad. Dubbelklik op ResetTeaTimer.bat om alle entries in TeaTimer te verwijderen. Als de computer schoon is, kun je TeaTimer weer aan zetten Installeer hijackthis.exe bijv. in C:\Program Files\Hijackthis Dit in verband met de backups die dit programma maakt. Start Hijackthis op en kies voor 'Do a system scan only' Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd: [b:6a51c4ffdd] O4 - HKCU\..\Run: [LDM] C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BackWeb-8876480.exe [/b:6a51c4ffdd] Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.
  • Pim, De PC fuctioneert weer als vanouds. Ik stuur je voor de zekerheid nog een log. In ieder geval héél erg bedankt voor je hulp! Jan P.s. Waar zouden wij zonder zo'n forum als dit zijn :roll: Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 0:27:11, on 14-7-2007 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16473) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe C:\Program Files\Microsoft IntelliPoint\point32.exe C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe C:\PROGRA~1\CASEMA~1\SMARTB~1\MotiveSB.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA.EXE C:\Program Files\Casema SnelHelp\bin\mpbtn.exe C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\mscorsvw.exe C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqimzone.exe C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexStoreSvr.exe C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe C:\Program Files\hijackthis\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAXPnP] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAX] "C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe" /tray O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE O4 - HKLM\..\Run: [ZoneAlarm Client] "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe" O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [IntelliPoint] "C:\Program Files\Microsoft IntelliPoint\point32.exe" O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe O4 - HKLM\..\Run: [zBrowser Launcher] C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] "C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe" -hide O4 - HKLM\..\Run: [Motive SmartBridge] C:\PROGRA~1\CASEMA~1\SMARTB~1\MotiveSB.exe O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe" O4 - Global Startup: Adobe Reader Snelle start.lnk = C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\reader_sl.exe O4 - Global Startup: Adobe Reader Synchronizer.lnk = C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\AdobeCollabSync.exe O4 - Global Startup: Casema SnelHelp.lnk = C:\Program Files\Casema SnelHelp\bin\matcli.exe O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe O4 - Global Startup: HP Photosmart Premier Snelstart.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqthb08.exe O4 - Global Startup: Logitech Desktop Messenger.lnk = C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LDMConf.exe O4 - Global Startup: Office Opstarten.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA.EXE O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing) O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing) O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International* O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204 O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{4A38CB2B-E753-4794-92F5-DEDBDDCA09F2}: NameServer = 208.67.220.220,208.67.222.222 O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 208.67.220.220,208.67.222.222 O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 208.67.220.220,208.67.222.222 O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 208.67.220.220,208.67.222.222 O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
  • Ziet er weer goed uit! :D Ik moet wel zeggen dat niet alle eer naar mij gaat, maar ook Eric (Juisterr) heeft mij een beetje geholpen! Pim
  • Desalniettemin bedankt!!! Jan

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.