Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

hijack graag hulp

2 antwoorden
  • Sinds het installeren van een usb stick van linksys en het plaatsen van mij pc tijdelijk in mijn dochter's netwerkje, zijn de accounts in het welkomstscherm niet meer zichtbaar. Het aan- of uitvinken van 'de manier waarop gebruikers zich aan-afmelden' heeft geen resultaat. Deinstalleren vd software van linksys ook niet. Ik verwijderde ook 'gtgina.dll'in register, doch geen resultaat. Ik werk met XPSP2 en met Panda. Ik deed een on line scan bij Panda en bij windows security trojan scan. Die vond 2 obecten; cookies waarvan 1 '...computertotaal(2). Ik heb die in qurantaine laten zetten. Zou er nog iets te zijn aan de hjlogfile? Wie wil er naar kijken? Timo Gruijters Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 10:57:18, on 14/07/2007 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16473) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus + Firewall 2007\pavsrv51.exe C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus + Firewall 2007\AVENGINE.EXE C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus + Firewall 2007\TPSrv.exe c:\program files\panda software\panda antivirus + firewall 2007\firewall\PNMSRV.EXE C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe c:\program files\common files\logishrd\lvmvfm\LVPrcSrv.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus + Firewall 2007\APVXDWIN.EXE C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe C:\Program Files\SPAMfighter\SFAgent.exe C:\Program Files\TomTom HOME\TomTomHOME.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe C:\Program Files\Gadwin Systems\PrintScreen\PrintScreen.exe C:\WINDOWS\NCLAUNCH.EXe C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe C:\Program Files\SpamExperts\SpamExperts.exe C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus + Firewall 2007\PavFnSvr.exe C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus + Firewall 2007\PsImSvc.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe c:\program files\panda software\panda antivirus + firewall 2007\WebProxy.exe C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqimzone.exe C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE C:\Download\hijackthis\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.nu.nl/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - (no file) O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.0.301.7164\swg.dll O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit O4 - HKLM\..\Run: [APVXDWIN] "C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus + Firewall 2007\APVXDWIN.EXE" /s O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE O4 - HKLM\..\Run: [Google Desktop Search] "C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe" /startup O4 - HKLM\..\Run: [SPAMfighter Agent] "C:\Program Files\SPAMfighter\SFAgent.exe" update delay 60 O4 - HKLM\..\Run: [TomTomHOME.exe] "C:\Program Files\TomTom HOME\TomTomHOME.exe" -s O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe O4 - HKCU\..\Run: [Gadwin PrintScreen 2.6] C:\Program Files\Gadwin Systems\PrintScreen\PrintScreen.exe /nosplash O4 - HKCU\..\Run: [NCLaunch] C:\WINDOWS\NCLAUNCH.EXe O4 - HKCU\..\Run: [updateMgr] C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\AdobeUpdateManager.exe AcRdB7_0_9 O4 - Startup: SpamExperts.lnk = C:\Program Files\SpamExperts\SpamExperts.exe O4 - Global Startup: Adobe Reader Snelle start.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE O4 - Global Startup: Snelstart HP Image Zone.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqthb08.exe O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing) O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing) O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\spamexpertslsp.dll O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\spamexpertslsp.dll O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\spamexpertslsp.dll O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International* O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.paradigit.nl O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204 O16 - DPF: {30528230-99f7-4bb4-88d8-fa1d4f56a2ab} (YInstStarter Class) - C:\Program Files\Yahoo!\Common\yinsthelper.dll O16 - DPF: {3CBA13C3-58C7-47F1-9758-D4B255A50D52} (SESSearchCtrl Class) - file:///F:/menudata/Search/ses_ocx/sessearch.ocx O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab O16 - DPF: {BB21F850-63F4-4EC9-BF9D-565BD30C9AE9} (a-squared Scanner) - http://ax.emsisoft.com/asquared.cab O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\Google\GOOGLE~1\GOEC62~1.DLL O20 - Winlogon Notify: avldr - C:\WINDOWS\SYSTEM32\avldr.dll O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll O23 - Service: GoogleDesktopManager - Google - C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe O23 - Service: Process Monitor (LVPrcSrv) - Logitech Inc. - c:\program files\common files\logishrd\lvmvfm\LVPrcSrv.exe O23 - Service: LVSrvLauncher - Logitech Inc. - C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\SrvLnch\SrvLnch.exe O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe O23 - Service: Panda Function Service (PAVFNSVR) - Panda Software International - C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus + Firewall 2007\PavFnSvr.exe O23 - Service: Panda Process Protection Service (PavPrSrv) - Panda Software - C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe O23 - Service: Panda anti-virus service (PAVSRV) - Panda Software International - C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus + Firewall 2007\pavsrv51.exe O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe O23 - Service: Panda Network Manager (PNMSRV) - Panda Software International - c:\program files\panda software\panda antivirus + firewall 2007\firewall\PNMSRV.EXE O23 - Service: Panda IManager Service (PSIMSVC) - Panda Software - C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus + Firewall 2007\PsImSvc.exe O23 - Service: Panda TPSrv (TPSrv) - Panda Software - C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus + Firewall 2007\TPSrv.exe
  • Hoi Timo, Je logfile ziet er schoon uit, ik betwijfel ook of je probleem door malware wordt veroorzaakt. Voor de zekerheid, doe het volgende even: Download [url=http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/ComboFix.exe]Combofix[/url] naar je [b:fe374550b3]bureaublad[/b:fe374550b3] Dubbelklik op [u:fe374550b3]combofix.exe[/u:fe374550b3] Volg de instructies, aanvaard de disclaimer door y of Y te typen. Tijdens het runnen van de fix, [b:fe374550b3]NIET[/b:fe374550b3] in het venster klikken, want dit zal je pc doen vasthangen. Wanneer de fix voltooid is en na herstart, zal de log [b:fe374550b3]combofix.txt[/b:fe374550b3] openen. Bewaar dit logje. NOTA: Indien je virusscanner reageert met een melding van een scriptuitvoering, mag je dit negeren. Succes! Pim

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.