Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

PC loopt na tijd vast!

3 antwoorden
  • hi buddies, Telkens ik tijdje op PC werk, loopt PC vast. Dit gebeurt niet telkens door dezelfde handeling. Daardoor moeilijk te verhelpen. Heb wel indruk dat het begon toen ik Imesh updatete. Zodra er vb 2 programma's openstaan en explorer opstart, loopt alles vast. Het gebeurt soms ook zonder explorer. Daaraan alleen ligt het nie. Ook geen melding van enige virus of spyware. Any help from outside for me? [b:12389aef0c]Hier mijn log[/b:12389aef0c] als dit zou kunnen helpen. Thx!! Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 22:49:03, on 25/07/2007 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE C:\Program Files\MSI\Live Update 3\LMonitor.exe C:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe C:\WINDOWS\system32\LVComsX.exe C:\Program Files\Telenet Internet Security Pack\Anti-Virus\fsgk32st.exe C:\Program Files\Telenet Internet Security Pack\Common\FSMA32.EXE C:\Program Files\Telenet Internet Security Pack\Common\FSM32.EXE C:\Program Files\Telenet Internet Security Pack\Anti-Virus\FSGK32.EXE C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Program Files\Telenet Internet Security Pack\Common\FSMB32.EXE C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe C:\Program Files\Logitech\Video\FxSvr2.exe C:\Program Files\BitTorrent\bittorrent.exe C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\Program Files\Telenet Internet Security Pack\Common\FCH32.EXE C:\Program Files\Telenet Internet Security Pack\Common\FAMEH32.EXE C:\Program Files\Telenet Internet Security Pack\Anti-Virus\fsqh.exe C:\Program Files\Telenet Internet Security Pack\FSPC\fspc.exe C:\Program Files\Telenet Internet Security Pack\FSGUI\fsguidll.exe C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe C:\Program Files\Telenet Internet Security Pack\Anti-Virus\fssm32.exe C:\Program Files\Telenet Internet Security Pack\FSAUA\program\fsaua.exe C:\Program Files\Telenet Internet Security Pack\FWES\Program\fsdfwd.exe C:\Program Files\Telenet Internet Security Pack\FSAUA\program\fsus.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe C:\Program Files\Telenet Internet Security Pack\Anti-Virus\fsav32.exe C:\Documents and Settings\Client\Bureaublad\NIET AANKOMEN!!!!!hijackthis\hijackthis\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.be/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.telenet.be R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,AutoConfigURL = http://pac.telenet.be:8080 R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = ;127.0.0.1 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn0\yt.dll R3 - URLSearchHook: (no name) - {9CB65206-89C4-402c-BA80-02D8C59F9B1D} - (no file) O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn0\yt.dll O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll O2 - BHO: Schmap Local - {AC89BF9C-4296-476C-86BC-6CAA3B398AB5} - C:\Program Files\Schmap\SchmapLocal\SchmapLocalIE.dll O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.0.301.7164\swg.dll O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn0\yt.dll O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE O4 - HKLM\..\Run: [LiveMonitor] C:\Program Files\MSI\Live Update 3\LMonitor.exe O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoRepair] C:\Program Files\Logitech\Video\ISStart.exe O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoTray] C:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe O4 - HKLM\..\Run: [zBrowser Launcher] C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] "C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe" O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe" O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] "C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe" -hide O4 - HKLM\..\Run: [BootSkin Startup Jobs] "C:\Program Files\Stardock\WinCustomize\BootSkin\BootSkin.exe" /StartupJobs O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure Manager] "C:\Program Files\Telenet Internet Security Pack\Common\FSM32.EXE" /splash O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure TNB] "C:\Program Files\Telenet Internet Security Pack\FSGUI\TNBUtil.exe" /CHECKALL /WAITFORSW O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [LogitechSoftwareUpdate] "C:\Program Files\Logitech\Video\ManifestEngine.exe" boot O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe O4 - HKCU\..\Run: [BitTorrent] "C:\Program Files\BitTorrent\bittorrent.exe" --force_start_minimized O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe" O4 - Startup: Stardock ObjectDock.lnk = C:\Program Files\Stardock\ObjectDock\ObjectDock.exe O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe O4 - Global Startup: Logitech Desktop Messenger.lnk = C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LDMConf.exe O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll O9 - Extra button: Ouderlijk... - {200DB664-75B5-47c0-8B45-A44ACCF73C00} - C:\Program Files\Telenet Internet Security Pack\FSPC\fspcmsie.dll O9 - Extra button: (no name) - {200DB664-75B5-47c0-8B45-A44ACCF73F01} - C:\Program Files\Telenet Internet Security Pack\FSPC\fspcmsie.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Ouderlijk... - {200DB664-75B5-47c0-8B45-A44ACCF73F01} - C:\Program Files\Telenet Internet Security Pack\FSPC\fspcmsie.dll O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: Schmap Local - {f53a1294-34c5-4e48-afbd-5f5d5f081d2a} - C:\Program Files\Schmap\SchmapLocal\SchmapLocalIE.dll O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\telenet internet security pack\fsps\program\fslsp.dll O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\telenet internet security pack\fsps\program\fslsp.dll O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\telenet internet security pack\fsps\program\fslsp.dll O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\telenet internet security pack\fsps\program\fslsp.dll O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\telenet internet security pack\fsps\program\fslsp.dll O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\telenet internet security pack\fsps\program\fslsp.dll O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\telenet internet security pack\fsps\program\fslsp.dll O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\telenet internet security pack\fsps\program\fslsp.dll O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\telenet internet security pack\fsps\program\fslsp.dll O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\telenet internet security pack\fsps\program\fslsp.dll O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\telenet internet security pack\fsps\program\fslsp.dll O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\telenet internet security pack\fsps\program\fslsp.dll O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\telenet internet security pack\fsps\program\fslsp.dll O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\telenet internet security pack\fsps\program\fslsp.dll O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.telenet.be O16 - DPF: {164B406B-0FD6-4E7F-BA7E-64D227D4CA37} (dnlplayer Class) - http://www.digitalwebbooks.com/reader/dbplugin.cab O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204 O16 - DPF: {30528230-99f7-4bb4-88d8-fa1d4f56a2ab} (YInstStarter Class) - C:\Program Files\Yahoo!\Common\yinsthelper.dll O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\PROGRA~1\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing) O18 - Protocol: schmap-help - {2CF664A0-5EA6-47B5-884C-433A60145F78} - C:\Program Files\Schmap\Schmap Player\SchmapDocLib.dll O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll O20 - Winlogon Notify: WRNotifier - WRLogonNTF.dll (file missing) O23 - Service: FSGKHS (F-Secure Gatekeeper Handler Starter) - F-Secure Corporation - C:\Program Files\Telenet Internet Security Pack\Anti-Virus\fsgk32st.exe O23 - Service: F-Secure Automatic Update Agent (FSAUA) - F-Secure Corporation - C:\Program Files\Telenet Internet Security Pack\FSAUA\program\fsaua.exe O23 - Service: F-Secure Anti-Virus Firewall Daemon (FSDFWD) - F-Secure Corporation - C:\Program Files\Telenet Internet Security Pack\FWES\Program\fsdfwd.exe O23 - Service: F-Secure Management Agent (FSMA) - F-Secure Corporation - C:\Program Files\Telenet Internet Security Pack\Common\FSMA32.EXE O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe O23 - Service: iPod Service - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe O23 - Service: Macromedia Licensing Service - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Macromedia Shared\Service\Macromedia Licensing.exe O23 - Service: NMIndexingService - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe (file missing) O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
  • hmmm snap nooit zo heel veel van die logjes.. :oops: maar waar het mij aan deed denken was dat je pc (met name je processor) misschien te warm word? Kijk eens na of ventilatoren nog draaien en afhankelijk van je moederbord zou je misschien een progje kunnen downloaden dat de temperatuur van je processor en/of moederbord weer kan geven...
  • Heb es gecheckt met everest voor temp: Moederbord: 41° CPU: 38° Dus volgens mij :-? aanvaardbaar denk ik. Heb nu sinds gisteren wel melding van onvolodoende virtueel geheugen. Zit gewoon op net. Geen ander programma staat nog oven. Allé, weeral tijd voor upgrade...... greetz

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.