Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

even eigen pc onder de loep?

7 antwoorden
  • omdat het zo vlotjes verliep met die andere pc, graag ook even deze log van m'n eigen pc bekijken op eigenaardigheden? Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2 Scan saved at 17:27:23, on 1-9-2007 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) Boot mode: Normal Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\Mixer.exe C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe C:\WINDOWS\system32\LVCOMSX.EXE C:\Program Files\Winamp\winampa.exe C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe C:\Program Files\Microsoft SQL Server\80\Tools\Binn\sqlmangr.exe C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL\Binn\sqlservr.exe C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\UAService7.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe D:\acidmax2\mirc.exe C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe C:\Program Files\MSN Messenger\usnsvc.exe C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.speeleiland.nl/ R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = 201.21.83.150:6588 O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file) O3 - Toolbar: (no name) - {BA52B914-B692-46c4-B683-905236F6F655} - (no file) O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit O4 - HKLM\..\Run: [C-Media Mixer] Mixer.exe /startup O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe" O4 - HKLM\..\Run: [LVCOMSX] C:\WINDOWS\system32\LVCOMSX.EXE O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k O4 - HKLM\..\Run: [muBlinder] D:\\muBlinder.exe -startup O4 - HKCU\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NVMCTRAY.DLL,NvTaskbarInit O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE O4 - Global Startup: Service Manager.lnk = C:\Program Files\Microsoft SQL Server\80\Tools\Binn\sqlmangr.exe O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office10\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll O9 - Extra button: PokerStars - {3AD14F0C-ED16-4e43-B6D8-661B03F6A1EF} - C:\Program Files\PokerStars\PokerStarsUpdate.exe O9 - Extra button: (no name) - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - C:\WINDOWS\bdoscandel.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Uninstall BitDefender Online Scanner v8 - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - C:\WINDOWS\bdoscandel.exe O9 - Extra button: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:\Program Files\PartyGaming\PartyPoker\RunApp.exe (file missing) O9 - Extra 'Tools' menuitem: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:\Program Files\PartyGaming\PartyPoker\RunApp.exe (file missing) O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O16 - DPF: {5D86DDB5-BDF9-441B-9E9E-D4730F4EE499} (BDSCANONLINE Control) - http://download.bitdefender.com/resources/scan8/oscan8.cab O16 - DPF: {6211AC26-A1B4-422A-AC52-1E70B7D24465} (FileSharingCtrl Class) - http://appdirectory.messenger.msn.com/AppDirectory/P4Apps/FileSharing/nl/filesharingctrl.cab O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1185624706296 O16 - DPF: {6E5E167B-1566-4316-B27F-0DDAB3484CF7} (Image Uploader Control) - http://cache.hyvz.com/statics/Aurigma/ImageUploader4.cab O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F9A3B61} (HouseCall Control) - http://a840.g.akamai.net/7/840/537/2004061001/housecall.trendmicro.com/housecall/xscan53.cab O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab O16 - DPF: {A92E0798-BFA4-4FEE-BB48-8E2C69B2B0C5} (PageDive Control) - http://www.pagedive.com/pagedive5700/PageDive5.cab O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/MsnMessengerSetupDownloader.cab O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe O23 - Service: Log - Unknown owner - c:\windows\system32\Lsasss.exe (file missing) O23 - Service: Microsoft Agent - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\dllcache\snchost.exe (file missing) O23 - Service: NT-MSSQL Protocol (ntlogs) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ntsqlserver.exe (file missing) O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe O23 - Service: SecuROM User Access Service (V7) (UserAccess7) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\UAService7.exe -- End of file - 6102 bytes
  • Zover ik kan zien ziet het er wel mooi uit,, maar om het af te maken kun je de volgende fixen: O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file) O3 - Toolbar: (no name) - {BA52B914-B692-46c4-B683-905236F6F655} - (no file) O9 - Extra button: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:\Program Files\PartyGaming\PartyPoker\RunApp.exe (file missing) O9 - Extra 'Tools' menuitem: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:\Program Files\PartyGaming\PartyPoker\RunApp.exe (file missing) O23 - Service: Log - Unknown owner - c:\windows\system32\Lsasss.exe (file missing) O23 - Service: Microsoft Agent - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\dllcache\snchost.exe (file missing) O23 - Service: NT-MSSQL Protocol (ntlogs) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ntsqlserver.exe (file missing) Zo, dat was dat.
  • Je vergeet nog het één en ander Citomaster ;) Ga naar start --> uitvoeren/run en typ daar het volgende: [b:594e7f18e5] sc delete ntlogs [/b:594e7f18e5] Bevestig dit met ok. Start Hijackthis, kies voor [i:594e7f18e5]'Do a system scan only'[/i:594e7f18e5] en vink onderstaande regels aan: [b:594e7f18e5] O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file) O3 - Toolbar: (no name) - {BA52B914-B692-46c4-B683-905236F6F655} - (no file) O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k O9 - Extra button: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:\Program Files\PartyGaming\PartyPoker\RunApp.exe (file missing) O9 - Extra 'Tools' menuitem: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:\Program Files\PartyGaming\PartyPoker\RunApp.exe (file missing) O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F9A3B61} (HouseCall Control) - http://a840.g.akamai.net/7/840/537/2004061001/housecall.trendmicro.com/housecall/xscan53.cab O16 - DPF: {A92E0798-BFA4-4FEE-BB48-8E2C69B2B0C5} (PageDive Control) - http://www.pagedive.com/pagedive5700/PageDive5.cab O23 - Service: Log - Unknown owner - c:\windows\system32\Lsasss.exe (file missing) O23 - Service: Microsoft Agent - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\dllcache\snchost.exe (file missing) [/b:594e7f18e5] Sluit nu [u:594e7f18e5]alle[/u:594e7f18e5] openstaande vensters, behalve Hijackthis en klik op [b:594e7f18e5]Fix Checked[/b:594e7f18e5]. De Java software op je computer is verouderd. Oudere versies hebben lekken die malware de kans geeft om zich te installeren. Voer eerst onderstaane stappen uit om Java te deïnstalleren en de nieuwste versie te installeren: * Download [url=http://javadl.sun.com/webapps/download/AutoDL?BundleId=11291]Java Runtime Environment (JRE) 6.2[/url] * Scroll omlaag naar : "Java Runtime Environment (JRE) 6.2". * Klik op de "[b:594e7f18e5]Download[/b:594e7f18e5]" knop aan de rechterkant. * Vink aan: "[b:594e7f18e5]Accept[/b:594e7f18e5] License Agreement". * De pagina zal herladen. * Klik op de link om Windows [b:594e7f18e5]Offline[/b:594e7f18e5] Installation te downloaden met Meerdere-talen, en bewaar het naar je Bureaublad. * Sluit alle programma's die eventueel open zijn - Zeker je web browser! * Ga dan naar [b:594e7f18e5]Start > Configuratiescherm > Software[/b:594e7f18e5] en verwijder alle oudere versies van Java uit de Softwarelijst. * Vink alles aan met Java Runtime Environment (JRE of J2SE) in de naam. * Klik dan op [b:594e7f18e5]Verwijderen[/b:594e7f18e5] of op de [b:594e7f18e5]Wijzig/Verwijder[/b:594e7f18e5] knop. * Herhaal dit tot alle oudere versies verdwenen zijn. * Na het verwijderen van alle oudere versies, [b:594e7f18e5]herstart[/b:594e7f18e5] je pc. * Dubbelklik vervolgens op [b:594e7f18e5]jre-6.2-windows-i586-p.exe[/b:594e7f18e5] op je Bureaublad om de nieuwste versie van Java te installeren. Plaats een nieuw Hijackthis logje ter controle. Succes! Pim
  • Heb samen met die java-meuk nog allemaal andere software eraf gegooid. Kinderspelletjes van mn neefjes enzenz. Najah hier ist logje.. Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2 Scan saved at 3:41:54, on 2-9-2007 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) Boot mode: Normal Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\Mixer.exe C:\WINDOWS\system32\LVCOMSX.EXE C:\Program Files\Winamp\winampa.exe C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe C:\Program Files\Microsoft SQL Server\80\Tools\Binn\sqlmangr.exe C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL\Binn\sqlservr.exe C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\UAService7.exe C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.speeleiland.nl/ R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = 201.21.83.150:6588 O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit O4 - HKLM\..\Run: [C-Media Mixer] Mixer.exe /startup O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [LVCOMSX] C:\WINDOWS\system32\LVCOMSX.EXE O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe" O4 - HKLM\..\Run: [muBlinder] D:\\muBlinder.exe -startup O4 - HKCU\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NVMCTRAY.DLL,NvTaskbarInit O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE O4 - Global Startup: Service Manager.lnk = C:\Program Files\Microsoft SQL Server\80\Tools\Binn\sqlmangr.exe O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office10\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll O9 - Extra button: (no name) - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - C:\WINDOWS\bdoscandel.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Uninstall BitDefender Online Scanner v8 - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - C:\WINDOWS\bdoscandel.exe O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O16 - DPF: {5D86DDB5-BDF9-441B-9E9E-D4730F4EE499} (BDSCANONLINE Control) - http://download.bitdefender.com/resources/scan8/oscan8.cab O16 - DPF: {6211AC26-A1B4-422A-AC52-1E70B7D24465} (FileSharingCtrl Class) - http://appdirectory.messenger.msn.com/AppDirectory/P4Apps/FileSharing/nl/filesharingctrl.cab O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1185624706296 O16 - DPF: {6E5E167B-1566-4316-B27F-0DDAB3484CF7} (Image Uploader Control) - http://cache.hyvz.com/statics/Aurigma/ImageUploader4.cab O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/MsnMessengerSetupDownloader.cab O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe O23 - Service: SecuROM User Access Service (V7) (UserAccess7) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\UAService7.exe -- End of file - 4644 bytes
  • Ziet er weer goed uit 8) Nog problemen?
  • nee, had niet echt problemen. Wist wel dat er wat troep op zat, maar had er niet erg veel last van. Maar better safe than sorry;) Nu ist weer helemaal tiptop!
  • Mooi zo. Schakel Systeemherstel uit. Herstart de computer. Schakel Systeemherstel weer in. [url=http://users.pandora.be/marcvn/spyware/1852808.htm]Kijk hier hoe je je systeemherstel moet uitschakelen.[/url] Hiermee verwijder je eventuele restanten van de infecties uit je systeemherstel. Lees om herhaling te voorkomen deze tips nog eens door: http://www.jawwi.nl/nederlands/tips/beveiligen/beveiligen.html Pim

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.