Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Computerstart duurt lang: Hijackthis-log

18 antwoorden
 • Wie wil mijn Hijackthislog beoordelen? Is hier iets te vinden wat de start zo traag maakt. Ook als er een programma stopt worden de icoontjes op het bureaublad langzaam zichtbaar. Heeft dit iets met het geheugen te maken of zijn er programma's die de zaak verpesten? Hieronder de log: Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.0 (BETA) Scan saved at 23:02:24, on 1-9-2007 Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600) Boot mode: Normal Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb12.exe C:\Program Files\Process Lasso\processgovernor.exe C:\Program Files\Preventon\Personal Firewall\PFWall.exe C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\avp.exe C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\AAWTray.exe C:\DOCUME~1\DHR~1.SMO\LOCALS~1\Temp\~ef7194.tmp C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe C:\Program Files\Process Lasso\ProcessSupervisor.exe C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqimzone.exe C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Product Assistant\bin\hprblog.exe C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\avp.exe C:\WINDOWS\System32\drivers\CDAC11BA.EXE C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe C:\WINDOWS\System32\WgaTray.exe C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\AcroRd32.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Hijackthis\HiJackThis_v2.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.planet.nl/ R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\\NVCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install O4 - HKLM\..\Run: [zBrowser Launcher] C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe O4 - HKLM\..\Run: [EM_EXEC] C:\PROGRA~1\Logitech\MOUSEW~1\SYSTEM\EM_EXEC.EXE O4 - HKLM\..\Run: [InCD] C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb12.exe O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k O4 - HKLM\..\Run: [ProcessGovernor] C:\Program Files\Process Lasso\processgovernor.exe O4 - HKLM\..\Run: [Personal Firewall] C:\Program Files\Preventon\Personal Firewall\PFWall.exe O4 - HKLM\..\Run: [kav] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\avp.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Realtime Audio Engine] mmrtkrnl.exe O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe O4 - HKLM\..\Run: [Picasa Media Detector] C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe O4 - HKLM\..\Run: [AAWTray] C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\AAWTray.exe O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [ProcessSupervisorGUI] C:\Program Files\Process Lasso\ProcessSupervisor.exe /tray O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service') O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice') O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM') O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user') O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = ? O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE O4 - Global Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe O4 - Global Startup: Snelstart HP Image Zone.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqthb08.exe O4 - Global Startup: Adobe Reader Snelle start.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe O9 - Extra button: (no name) - {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\scieplugin.dll O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab O16 - DPF: {14B87622-7E19-4EA8-93B3-97215F77A6BC} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab31267.cab O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204 O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab O16 - DPF: {474F00F5-3853-492C-AC3A-476512BBC336} (UploadListView Class) - http://picasaweb.google.nl/s/v/19.13/uploader2.cab O16 - DPF: {49232000-16E4-426C-A231-62846947304B} - http://ipgweb.cce.hp.com/rdqemea/downloads/sysinfo.cab O16 - DPF: {5ED80217-570B-4DA9-BF44-BE107C0EC166} (Windows Live Safety Center Base Module) - http://scan.safety.live.com/resource/download/scanner/wlscbase969.cab O16 - DPF: {62789780-B744-11D0-986B-00609731A21D} (Autodesk MapGuide ActiveX Control) - http://flexiweb.limburg.nl/rebis/install/mgaxctrl_6033.cab O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1156264174109 O16 - DPF: {6E5E167B-1566-4316-B27F-0DDAB3484CF7} (Image Uploader Control) - http://www.mijnalbum.nl/skin/v2/system/upload/ImageUploader4.cab O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab O16 - DPF: {917623D1-D8E5-11D2-BE8B-00104B06BDE3} (CamImage Class) - http://82.93.15.132/activex/AxisCamControl.cab O16 - DPF: {DC1FB1EB-BF1E-4C34-8A0A-A2C743CF44E7} (HTMLClientExtension Control) - https://bankieren.rabobank.nl/raip/appl700/HTMLClientExtension.cab O16 - DPF: {DEB21AD3-FDA4-42F6-B57D-EE696A675EE8} (IPSUploader Control) - http://as.photoprintit.de/ips-opdata/74914090/activex/IPSUploader.cab O16 - DPF: {E55FD215-A32E-43FE-A777-A7E8F165F551} (Flatcast Viewer 4.15) - http://www.flatcast.com/obj/NpFv415.dll O16 - DPF: {EB387D2F-E27B-4D36-979E-847D1036C65D} (QDiagHUpdateObj Class) - http://h30155.www3.hp.com/ediags/hpfix/aio/nl/check/qdiagh.cab?326 O16 - DPF: {EF791A6B-FC12-4C68-99EF-FB9E207A39E6} (McFreeScan Class) - http://download.mcafee.com/molbin/iss-loc/mcfscan/2,2,0,5057/mcfscan.cab O16 - DPF: {F6BF0D00-0B2A-4A75-BF7B-F385591623AF} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\System32\browseui.dll O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\System32\browseui.dll O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft AB - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe O23 - Service: Kaspersky Anti-Virus 6.0 (AVP) - Kaspersky Lab - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\avp.exe O23 - Service: C-DillaCdaC11BA - C-Dilla Ltd - C:\WINDOWS\System32\drivers\CDAC11BA.EXE O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe Bedankt voor de moeite. Jan.
 • In je log zitten niet meteen aanduidingen die wijzen op problemen met bepaalde programma’s. Start Hijackthis op en kies voor 'Do a system scan only' Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd: [b:51362fd0eb]R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 –k[/b:51362fd0eb] Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen. Maak ook zeker al je mappen met “tijdelijke bestanden” leeg. Download ATF cleaner - http://www.atribune.org/ccount/click.php?id=1 Dubbelklik op ATF cleaner om het programma te starten. Op het tabblad "Main", plaats je een vinkje bij Select All. Klik op de knop Empty Selected. En je hebt wel een heel uitgebreide opstart – de 04-lijnen – die je eens kritisch moet bekijken. Daar zijn ongetwijfeld een aantal items bij die je kan uitschakelen.
 • move to B&P t.
 • Beste Teacher, Ik heb die twee regels eruit gefixt en de ATF Cleaner laten lopen. Deze kon niets vinden. Ik weet echt niet wat die regels van O4 allemaal betekenen. IK ben bang als ik iets weghaal, programma's het niet meer doen of erger nog de computer niet meer opstart. Wat is wijsheid? Hieronder de nieuwe Hijackthislog. Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 12:17:37, on 2-9-2007 Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb12.exe C:\Program Files\Process Lasso\processgovernor.exe C:\Program Files\Preventon\Personal Firewall\PFWall.exe C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\avp.exe C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe C:\DOCUME~1\DHR~1.SMO\LOCALS~1\Temp\~ef7194.tmp C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\AAWTray.exe C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe C:\Program Files\Process Lasso\ProcessSupervisor.exe C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqimzone.exe C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\avp.exe C:\WINDOWS\System32\drivers\CDAC11BA.EXE C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Product Assistant\bin\hprblog.exe C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe C:\WINDOWS\System32\WgaTray.exe C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\AcroRd32.exe C:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Hijackthis\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.planet.nl/ O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\\NVCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install O4 - HKLM\..\Run: [zBrowser Launcher] C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe O4 - HKLM\..\Run: [EM_EXEC] C:\PROGRA~1\Logitech\MOUSEW~1\SYSTEM\EM_EXEC.EXE O4 - HKLM\..\Run: [InCD] C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb12.exe O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [ProcessGovernor] C:\Program Files\Process Lasso\processgovernor.exe O4 - HKLM\..\Run: [Personal Firewall] C:\Program Files\Preventon\Personal Firewall\PFWall.exe O4 - HKLM\..\Run: [kav] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\avp.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Realtime Audio Engine] mmrtkrnl.exe O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe O4 - HKLM\..\Run: [Picasa Media Detector] C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe O4 - HKLM\..\Run: [AAWTray] C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\AAWTray.exe O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [ProcessSupervisorGUI] C:\Program Files\Process Lasso\ProcessSupervisor.exe /tray O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = ? O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE O4 - Global Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe O4 - Global Startup: Snelstart HP Image Zone.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqthb08.exe O4 - Global Startup: Adobe Reader Snelle start.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe O9 - Extra button: (no name) - {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\scieplugin.dll O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab O16 - DPF: {14B87622-7E19-4EA8-93B3-97215F77A6BC} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab31267.cab O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204 O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab O16 - DPF: {474F00F5-3853-492C-AC3A-476512BBC336} (UploadListView Class) - http://picasaweb.google.nl/s/v/19.13/uploader2.cab O16 - DPF: {49232000-16E4-426C-A231-62846947304B} - http://ipgweb.cce.hp.com/rdqemea/downloads/sysinfo.cab O16 - DPF: {5ED80217-570B-4DA9-BF44-BE107C0EC166} (Windows Live Safety Center Base Module) - http://scan.safety.live.com/resource/download/scanner/wlscbase969.cab O16 - DPF: {62789780-B744-11D0-986B-00609731A21D} (Autodesk MapGuide ActiveX Control) - http://flexiweb.limburg.nl/rebis/install/mgaxctrl_6033.cab O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1156264174109 O16 - DPF: {6E5E167B-1566-4316-B27F-0DDAB3484CF7} (Image Uploader Control) - http://www.mijnalbum.nl/skin/v2/system/upload/ImageUploader4.cab O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab O16 - DPF: {917623D1-D8E5-11D2-BE8B-00104B06BDE3} (CamImage Class) - http://82.93.15.132/activex/AxisCamControl.cab O16 - DPF: {DC1FB1EB-BF1E-4C34-8A0A-A2C743CF44E7} (HTMLClientExtension Control) - https://bankieren.rabobank.nl/raip/appl700/HTMLClientExtension.cab O16 - DPF: {DEB21AD3-FDA4-42F6-B57D-EE696A675EE8} (IPSUploader Control) - http://as.photoprintit.de/ips-opdata/74914090/activex/IPSUploader.cab O16 - DPF: {E55FD215-A32E-43FE-A777-A7E8F165F551} (Flatcast Viewer 4.15) - http://www.flatcast.com/obj/NpFv415.dll O16 - DPF: {EB387D2F-E27B-4D36-979E-847D1036C65D} (QDiagHUpdateObj Class) - http://h30155.www3.hp.com/ediags/hpfix/aio/nl/check/qdiagh.cab?326 O16 - DPF: {EF791A6B-FC12-4C68-99EF-FB9E207A39E6} (McFreeScan Class) - http://download.mcafee.com/molbin/iss-loc/mcfscan/2,2,0,5057/mcfscan.cab O16 - DPF: {F6BF0D00-0B2A-4A75-BF7B-F385591623AF} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL O20 - Winlogon Notify: klogon - C:\WINDOWS\System32\klogon.dll O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft AB - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe O23 - Service: Kaspersky Anti-Virus 6.0 (AVP) - Unknown owner - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\avp.exe" -r (file missing) O23 - Service: C-DillaCdaC11BA - C-Dilla Ltd - C:\WINDOWS\System32\drivers\CDAC11BA.EXE O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe Bedankt voor je medewerking
 • C:\DOCUME~1\DHR~1.SMO\LOCALS~1\Temp\[b:f5cfc454b3]~ef7194.tmp[/b:f5cfc454b3] enig idee wat dat is ??????????? O misschien heb je wat aan deze info. [code:1:f5cfc454b3] 04: HijackThis verwijdert de register-entries, maar de bestanden niet. De aanwezigheid van een 04-item in het log betekent niet per se dat het bestand waarnaar het verwijst nog op de pc staat. Vaak zijn 04-items resten van al verwijderde programma's. Tref je het exe-bestand waarnaar het 04-item verwijst ook aan bij de lopende processen, dan kun je er zeker van zijn dat het bestand nog op de pc staat. 04 - Global Startup: HijackThis verwijdert de snelkoppelingen, maar de bestanden waarnaar die verwijzen niet. Bevindt het bestand zich in de map Global Startup, dan wordt het wel verwijderd. 04 - Startup: HijackThis verwijdert de snelkoppelingen, maar de bestanden waarnaar die verwijzen niet. Bevindt het bestand zich in de map Startup, dan wordt het wel verwijderd. [/code:1:f5cfc454b3]
 • Het bestand: C:\DOCUME~1\DHR~1.SMO\LOCALS~1\Temp\~ef7194.tmp heb ik al vaker naar gekeken ook met andere deskundigen uit dit Forum. Het hoort waarschijnlijk bij een spel of kaspersky virusscan. Het is niet te verwijderen, ook niet in de veilige modus. Hoe kun je het geheugen het beste optimaliseren? Als ik een aantal startup-programma's uitschakel, krijg ik telkens bij het opstarten schermpjes in beeld van msconfig met de melding dat ik iets gewijzigd heb. Dus dat werkt ook niet. Wat kunnen we nog doen? Vriendelijk groetend, Jan
 • Kan je toevallig de volledige naam laten zien van dat tempfile?
 • De volledige regel (naam): Deze computer/Smolders(c:)/Documents and settings/dhr.Smolders/Local Settings/temp/~ef7194.tmp is 52 kb groot
 • [quote:2a7e6248a0="smold037"]De volledige regel (naam): Deze computer/Smolders(c:)/Documents and settings/dhr.Smolders/Local Settings/temp/~ef7194.tmp is 52 kb groot[/quote:2a7e6248a0] het ging mij meer om dit dikgedrukte deel c:)/Documents and settings/dhr.Smolders/Local Settings/temp/[b:2a7e6248a0]~ef7194.tmp[/b:2a7e6248a0] Dus wat staat er op de plaats van ~
 • Beste Juisster, Op de plaats van ~ staat niets. Hier begint het bestand mee. Ik vindt het ook maar raar. Jan.
 • Scan het volgende bestand bij Jotti: [url]http://virusscan.jotti.org/[/url] [b:8cd4e51064] C:\DOCUME~1\DHR~1.SMO\LOCALS~1\Temp\~ef7194.tmp [/b:8cd4e51064] Post het resultaat.
 • Beste Juisterr, Jotti heeft het druk maar toch, hieronder het resultaat: File to upload & scan: Service Service load: 0% 100% File: ~ef7194.tmp Status: OK(Note: this file has been scanned before. Therefore, this file's scan results will not be stored in the database) MD5: 784c8e3c13974d448a7c787d6373d991 Packers detected: - Bit9 reports: File not found Scanner results Scan taken on 03 Sep 2007 20:44:48 (GMT) A-Squared Found nothing AntiVir Found nothing ArcaVir Found nothing Avast Found nothing AVG Antivirus Found nothing BitDefender Found nothing ClamAV Found nothing CPsecure Found nothing Dr.Web Found nothing F-Prot Antivirus Found nothing F-Secure Anti-Virus Found nothing Fortinet Found nothing Kaspersky Anti-Virus Found nothing NOD32 Found nothing Norman Virus Control Found nothing Panda Antivirus Found nothing Rising Antivirus Found nothing Sophos Antivirus Found nothing VirusBuster Found nothing VBA32 Found nothing
 • Het lijkt me dus een legitieme regel. Mag ik nog eens vragen om een nieuw HJT logje ben toch benieuwd of hij nog hetzelfde is.
 • Beste Juisterr, Hierbij de nieuwe HJT. Kun je nog iets ontdekken om de het systeem sneller te maken? Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 18:46:31, on 4-9-2007 Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb12.exe C:\Program Files\Process Lasso\processgovernor.exe C:\Program Files\Preventon\Personal Firewall\PFWall.exe C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\avp.exe C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\AAWTray.exe C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe C:\Program Files\Process Lasso\ProcessSupervisor.exe C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe C:\DOCUME~1\DHR~1.SMO\LOCALS~1\Temp\~ef7194.tmp C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqimzone.exe C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Product Assistant\bin\hprblog.exe C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\avp.exe C:\WINDOWS\System32\drivers\CDAC11BA.EXE C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe C:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe C:\WINDOWS\System32\WgaTray.exe C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Hijackthis\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.planet.nl/ O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\\NVCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install O4 - HKLM\..\Run: [zBrowser Launcher] C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe O4 - HKLM\..\Run: [EM_EXEC] C:\PROGRA~1\Logitech\MOUSEW~1\SYSTEM\EM_EXEC.EXE O4 - HKLM\..\Run: [InCD] C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb12.exe O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [ProcessGovernor] C:\Program Files\Process Lasso\processgovernor.exe O4 - HKLM\..\Run: [Personal Firewall] C:\Program Files\Preventon\Personal Firewall\PFWall.exe O4 - HKLM\..\Run: [kav] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\avp.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Realtime Audio Engine] mmrtkrnl.exe O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe O4 - HKLM\..\Run: [AAWTray] C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\AAWTray.exe O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [ProcessSupervisorGUI] C:\Program Files\Process Lasso\ProcessSupervisor.exe /tray O4 - HKCU\..\Run: [Picasa Media Detector] C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE O4 - Global Startup: Snelstart HP Image Zone.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqthb08.exe O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe O4 - Global Startup: Adobe Reader Snelle start.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe O4 - Global Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = ? O9 - Extra button: (no name) - {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\scieplugin.dll O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab O16 - DPF: {14B87622-7E19-4EA8-93B3-97215F77A6BC} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab31267.cab O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204 O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab O16 - DPF: {474F00F5-3853-492C-AC3A-476512BBC336} (UploadListView Class) - http://picasaweb.google.nl/s/v/19.13/uploader2.cab O16 - DPF: {49232000-16E4-426C-A231-62846947304B} - http://ipgweb.cce.hp.com/rdqemea/downloads/sysinfo.cab O16 - DPF: {5ED80217-570B-4DA9-BF44-BE107C0EC166} (Windows Live Safety Center Base Module) - http://scan.safety.live.com/resource/download/scanner/wlscbase969.cab O16 - DPF: {62789780-B744-11D0-986B-00609731A21D} (Autodesk MapGuide ActiveX Control) - http://flexiweb.limburg.nl/rebis/install/mgaxctrl_6033.cab O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1156264174109 O16 - DPF: {6E5E167B-1566-4316-B27F-0DDAB3484CF7} (Image Uploader Control) - http://www.mijnalbum.nl/skin/v2/system/upload/ImageUploader4.cab O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab O16 - DPF: {917623D1-D8E5-11D2-BE8B-00104B06BDE3} (CamImage Class) - http://82.93.15.132/activex/AxisCamControl.cab O16 - DPF: {DC1FB1EB-BF1E-4C34-8A0A-A2C743CF44E7} (HTMLClientExtension Control) - https://bankieren.rabobank.nl/raip/appl700/HTMLClientExtension.cab O16 - DPF: {DEB21AD3-FDA4-42F6-B57D-EE696A675EE8} (IPSUploader Control) - http://as.photoprintit.de/ips-opdata/74914090/activex/IPSUploader.cab O16 - DPF: {E55FD215-A32E-43FE-A777-A7E8F165F551} (Flatcast Viewer 4.15) - http://www.flatcast.com/obj/NpFv415.dll O16 - DPF: {EB387D2F-E27B-4D36-979E-847D1036C65D} (QDiagHUpdateObj Class) - http://h30155.www3.hp.com/ediags/hpfix/aio/nl/check/qdiagh.cab?326 O16 - DPF: {EF791A6B-FC12-4C68-99EF-FB9E207A39E6} (McFreeScan Class) - http://download.mcafee.com/molbin/iss-loc/mcfscan/2,2,0,5057/mcfscan.cab O16 - DPF: {F6BF0D00-0B2A-4A75-BF7B-F385591623AF} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL O20 - Winlogon Notify: klogon - C:\WINDOWS\System32\klogon.dll O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft AB - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe O23 - Service: Kaspersky Anti-Virus 6.0 (AVP) - Unknown owner - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\avp.exe" -r (file missing) O23 - Service: C-DillaCdaC11BA - C-Dilla Ltd - C:\WINDOWS\System32\drivers\CDAC11BA.EXE O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe
 • Download [url=http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/Beta/ComboFix.exe][b:96463e0e22]Combofix[/b:96463e0e22][/url] naar je Bureaublad. Dubbelklik [b:96463e0e22]Combofix.exe[/b:96463e0e22] Volg de instructies, aanvaard de disclaimer door [b:96463e0e22]1[/b:96463e0e22] (continue) te typen gevolgd door [b:96463e0e22]ENTER[/b:96463e0e22].Tijdens het runnen van de fix, [b:96463e0e22]NIET[/b:96463e0e22] in het venster klikken, want dit zal je pc doen vasthangen. Wanneer de fix voltooid is en na herstart, zal de log [b:96463e0e22]combofix.txt[/b:96463e0e22] openen. Plaats dit log in je volgende post aan het einde van de fix. <<<< Plaats ook een nieuw HijackThis logje aub. NOTA: Indien je virusscanner reageert met een melding van een scriptuitvoering, mag je dit negeren.
 • Beste Juisterr, Ik heb het bestand gedownload. Op het bureaublad opgeslagen. Na de bubbelklik komt er heel even een blauw schermpje en er gebeurd verder niets. Bij de herstart komt er ook geen txt-bestand. Wat kan hier de oorzaak van zijn? Hieronder de nieuwe HJT. Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 23:24:21, on 4-9-2007 Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb12.exe C:\Program Files\Process Lasso\processgovernor.exe C:\Program Files\Preventon\Personal Firewall\PFWall.exe C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\avp.exe C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\AAWTray.exe C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe C:\Program Files\Process Lasso\ProcessSupervisor.exe C:\DOCUME~1\DHR~1.SMO\LOCALS~1\Temp\~ef7194.tmp C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqimzone.exe C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\avp.exe C:\WINDOWS\System32\drivers\CDAC11BA.EXE C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Product Assistant\bin\hprblog.exe C:\WINDOWS\System32\WgaTray.exe C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe C:\Hijackthis\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.planet.nl/ O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\\NVCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install O4 - HKLM\..\Run: [zBrowser Launcher] C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe O4 - HKLM\..\Run: [EM_EXEC] C:\PROGRA~1\Logitech\MOUSEW~1\SYSTEM\EM_EXEC.EXE O4 - HKLM\..\Run: [InCD] C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb12.exe O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [ProcessGovernor] C:\Program Files\Process Lasso\processgovernor.exe O4 - HKLM\..\Run: [Personal Firewall] C:\Program Files\Preventon\Personal Firewall\PFWall.exe O4 - HKLM\..\Run: [kav] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\avp.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Realtime Audio Engine] mmrtkrnl.exe O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe O4 - HKLM\..\Run: [AAWTray] C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\AAWTray.exe O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [ProcessSupervisorGUI] C:\Program Files\Process Lasso\ProcessSupervisor.exe /tray O4 - HKCU\..\Run: [Picasa Media Detector] C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE O4 - Global Startup: Snelstart HP Image Zone.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqthb08.exe O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe O4 - Global Startup: Adobe Reader Snelle start.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe O4 - Global Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = ? O9 - Extra button: (no name) - {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\scieplugin.dll O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab O16 - DPF: {14B87622-7E19-4EA8-93B3-97215F77A6BC} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab31267.cab O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204 O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab O16 - DPF: {474F00F5-3853-492C-AC3A-476512BBC336} (UploadListView Class) - http://picasaweb.google.nl/s/v/19.13/uploader2.cab O16 - DPF: {49232000-16E4-426C-A231-62846947304B} - http://ipgweb.cce.hp.com/rdqemea/downloads/sysinfo.cab O16 - DPF: {5ED80217-570B-4DA9-BF44-BE107C0EC166} (Windows Live Safety Center Base Module) - http://scan.safety.live.com/resource/download/scanner/wlscbase969.cab O16 - DPF: {62789780-B744-11D0-986B-00609731A21D} (Autodesk MapGuide ActiveX Control) - http://flexiweb.limburg.nl/rebis/install/mgaxctrl_6033.cab O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1156264174109 O16 - DPF: {6E5E167B-1566-4316-B27F-0DDAB3484CF7} (Image Uploader Control) - http://www.mijnalbum.nl/skin/v2/system/upload/ImageUploader4.cab O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab O16 - DPF: {917623D1-D8E5-11D2-BE8B-00104B06BDE3} (CamImage Class) - http://82.93.15.132/activex/AxisCamControl.cab O16 - DPF: {DC1FB1EB-BF1E-4C34-8A0A-A2C743CF44E7} (HTMLClientExtension Control) - https://bankieren.rabobank.nl/raip/appl700/HTMLClientExtension.cab O16 - DPF: {DEB21AD3-FDA4-42F6-B57D-EE696A675EE8} (IPSUploader Control) - http://as.photoprintit.de/ips-opdata/74914090/activex/IPSUploader.cab O16 - DPF: {E55FD215-A32E-43FE-A777-A7E8F165F551} (Flatcast Viewer 4.15) - http://www.flatcast.com/obj/NpFv415.dll O16 - DPF: {EB387D2F-E27B-4D36-979E-847D1036C65D} (QDiagHUpdateObj Class) - http://h30155.www3.hp.com/ediags/hpfix/aio/nl/check/qdiagh.cab?326 O16 - DPF: {EF791A6B-FC12-4C68-99EF-FB9E207A39E6} (McFreeScan Class) - http://download.mcafee.com/molbin/iss-loc/mcfscan/2,2,0,5057/mcfscan.cab O16 - DPF: {F6BF0D00-0B2A-4A75-BF7B-F385591623AF} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL O20 - Winlogon Notify: klogon - C:\WINDOWS\System32\klogon.dll O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft AB - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe O23 - Service: Kaspersky Anti-Virus 6.0 (AVP) - Unknown owner - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\avp.exe" -r (file missing) O23 - Service: C-DillaCdaC11BA - C-Dilla Ltd - C:\WINDOWS\System32\drivers\CDAC11BA.EXE O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe
 • geen idee bij mij doet hij het gewoon? probeer het nog eens aub.
 • Beste Juisterr, Nu is het wel gelukt. Zie hieronder de copy van het tekstbestand en de nieuwe HJT ComboFix 07-09-05.5 - "Dhr. Smolders" 2007-09-05 18:50:05.1 - [color=red][b]FAT32[/b][/color]x86 Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600.1.1252.1.1043.18.163 [GMT 2:00] * Created a new restore point ((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2007-08-05 to 2007-09-05 ))))))))))))))))))))))))))))))) 2007-09-05 18:49 51,200 --a------ C:\WINDOWS\NirCmd.exe 2007-09-04 18:57 <DIR> dr-h----- C:\DOCUME~1\DHR~1.SMO\Onlangs geopend 2007-08-19 10:42 <DIR> d-------- C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\Lavasoft 2007-08-08 16:33 <DIR> d-------- C:\Program Files\Blaze Media Pro 2007-08-08 16:33 <DIR> d-------- C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\{CFAB4006-0AE0-414D-866A-DCB2C46553CF} (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Report )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 2007-09-05 18:33 8864 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\CDAC15BA.SYS 2007-09-05 17:42 9140996 --ahs---- C:\WINDOWS\system32\drivers\fidbox2.idx 2007-09-05 17:42 5408 --ahs---- C:\WINDOWS\system32\drivers\fidbox.dat 2007-09-05 17:42 3236 --ahs---- C:\WINDOWS\system32\drivers\fidbox.idx 2007-09-05 17:42 2348832 --ahs---- C:\WINDOWS\system32\drivers\fidbox2.dat 2007-08-28 23:32 9344 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\NSDriver.sys 2007-08-28 23:32 8320 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\AWRTRD.sys 2007-07-30 19:19 92504 --a------ C:\WINDOWS\system32\dllcache\cdm.dll 2007-07-30 19:19 92504 --a------ C:\WINDOWS\system32\cdm.dll 2007-07-30 19:19 549720 --a------ C:\WINDOWS\system32\wuapi.dll 2007-07-30 19:19 53080 --a------ C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe 2007-07-30 19:19 53080 --a------ C:\WINDOWS\system32\dllcache\wuauclt.exe 2007-07-30 19:19 43352 --a------ C:\WINDOWS\system32\wups2.dll 2007-07-30 19:19 325976 --a------ C:\WINDOWS\system32\wucltui.dll 2007-07-30 19:19 271224 --a------ C:\WINDOWS\system32\mucltui.dll 2007-07-30 19:19 207736 --a------ C:\WINDOWS\system32\muweb.dll 2007-07-30 19:19 203096 --a------ C:\WINDOWS\system32\wuweb.dll 2007-07-30 19:19 1712984 --a------ C:\WINDOWS\system32\wuaueng.dll 2007-07-30 19:19 1712984 --a------ C:\WINDOWS\system32\dllcache\wuaueng.dll 2007-07-30 19:18 33624 --a------ C:\WINDOWS\system32\wups.dll 2007-06-21 16:21 240558 --a------ C:\WINDOWS\system32\doc.exe 2005-05-11 23:36 12288 --a------ C:\WINDOWS\Fonts.\RandFont.dll 2004-01-15 15:59 4057802 --a------ C:\Program Files\Speed.exe ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Loading Points )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) *Note* empty entries & legit default entries are not shown [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run] "SoundMan"="SOUNDMAN.EXE" [2002-09-11 04:57 C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE] "NvCplDaemon"="C:\WINDOWS\System32\\NVCpl.dll" [2002-10-25 18:18] "nwiz"="nwiz.exe" [2002-10-25 18:18 C:\WINDOWS\system32\nwiz.exe] "zBrowser Launcher"="C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe" [2004-03-18 09:33] "EM_EXEC"="C:\PROGRA~1\Logitech\MOUSEW~1\SYSTEM\EM_EXEC.EXE" [2002-07-09 09:50] "InCD"="C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe" [2003-02-12 15:27] "HPDJ Taskbar Utility"="C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb12.exe" [2004-12-14 18:06] "NeroFilterCheck"="C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe" [2001-07-09 10:50] "ProcessGovernor"="C:\Program Files\Process Lasso\processgovernor.exe" [2005-07-16 01:22] "Personal Firewall"="C:\Program Files\Preventon\Personal Firewall\PFWall.exe" [2004-08-05 14:16] "kav"="C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\avp.exe" [2006-03-24 19:09] "Realtime Audio Engine"="mmrtkrnl.exe" [2005-01-20 12:02 C:\WINDOWS\system32\MMRTKRNL.EXE] "HP Software Update"="C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe" [2005-05-11 23:12] "AAWTray"="C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\AAWTray.exe" [2007-08-28 23:32] [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run] "CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe" [2002-09-11 12:00] "ProcessSupervisorGUI"="C:\Program Files\Process Lasso\ProcessSupervisor.exe" [2005-07-16 01:23] "Picasa Media Detector"="C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe" [2007-08-17 22:48] C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\MENUST~1\PROGRA~1\OPSTAR~1\ Microsoft Office.lnk - C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE [1999-02-17 21:05:56] Snelstart HP Image Zone.lnk - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqthb08.exe [2005-05-12 00:49:24] HP Digital Imaging Monitor.lnk - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe [2005-05-11 23:23:26] Adobe Reader Snelle start.lnk - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe [2005-09-23 22:05:26] Adobe Gamma.lnk - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe [2003-08-30 22:26:59] Adobe Gamma Loader.lnk - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe [2003-08-30 22:26:59] [HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system] "NoDispBackgroundPage"=0 (0x0) R0 BsStor;InCD Storage Helper Driver;C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\bsstor.sys R1 PfTdi;PfTdi;C:\WINDOWS\System32\drivers\PfTdi.sys R2 BsUDF;InCD UDF Driver;C:\WINDOWS\System32\drivers\BsUDF.sys R3 ArtFirewall;Preventon NDIS IM Firewall Miniport;C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\Pfwall.sys R3 itchfltr;iTouch Keyboard Filter;C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\itchfltr.sys S0 NVDual;NVDual;C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\nvDual.sys S3 ids00026;ids00026;\??\C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Kaspersky Anti-Virus Personal\5.0\bases\ids00026.sys S3 ids0004C;ids0004C;\??\C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Kaspersky Anti-Virus Personal\5.0\bases\ids0004C.sys S3 ids0005c;ids0005c;\??\C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Kaspersky Anti-Virus Personal\5.0\bases\ids0005c.sys S3 Ip6FwHlp;IPv6 Internet Connection Firewall;C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs S3 ssm_bus;Samsung Mobile USB Device II 1.0 driver (WDM);C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\ssm_bus.sys S3 ssm_mdfl;Samsung Mobile USB Modem II 1.0 Filter;C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\ssm_mdfl.sys S3 ssm_mdm;Samsung Mobile USB Modem II 1.0 Drivers;C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\ssm_mdm.sys *Newly Created Service* - CATCHME Contents of the 'Scheduled Tasks' folder "2007-09-04 21:43:02 C:\WINDOWS\Tasks\FRU Task #Hewlett-Packard#Deskjet#5550.job" "2007-09-04 22:00:02 C:\WINDOWS\Tasks\HPpromotions journeysoftware.job" - C:\Program Files\hp\digital imaging\bin\hp promotions\journeysoftware\HPpromo.exe "2007-08-19 07:00:02 C:\WINDOWS\Tasks\Bridget Maasland en Jan Smit - Kerst voor iedereen.job" - C:\Documents and Settings\Dhr. Smolders\Mijn documenten\Joop\Kerstnummers!\Bridget Maasland en Jan Smit - Kerst voor iedereen.mp3 ************************************************************************** catchme 0.3.1061 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net Rootkit scan 2007-09-05 18:53:56 Windows 5.1.2600 Service Pack 1 FAT NTAPI scanning hidden processes ... scanning hidden autostart entries ... scanning hidden files ... scan completed successfully hidden files: 0 ************************************************************************** [HKEY_LOCAL_MACHINE\system\ControlSet001\Services\ ] Completion time: 2007-09-05 18:54:26 C:\ComboFix-quarantined-files.txt ... 2007-09-05 18:54 --- E O F --- HJT d.d. 5-9-2007 Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 18:56:59, on 5-9-2007 Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb12.exe C:\Program Files\Process Lasso\processgovernor.exe C:\Program Files\Preventon\Personal Firewall\PFWall.exe C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\avp.exe C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\AAWTray.exe C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe C:\DOCUME~1\DHR~1.SMO\LOCALS~1\Temp\~ef7194.tmp C:\Program Files\Process Lasso\ProcessSupervisor.exe C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqimzone.exe C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Product Assistant\bin\hprblog.exe C:\WINDOWS\System32\drivers\CDAC11BA.EXE C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\WgaTray.exe C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe C:\WINDOWS\explorer.exe C:\WINDOWS\system32\notepad.exe C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE C:\Hijackthis\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.planet.nl/ O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\\NVCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install O4 - HKLM\..\Run: [zBrowser Launcher] C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe O4 - HKLM\..\Run: [EM_EXEC] C:\PROGRA~1\Logitech\MOUSEW~1\SYSTEM\EM_EXEC.EXE O4 - HKLM\..\Run: [InCD] C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb12.exe O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [ProcessGovernor] C:\Program Files\Process Lasso\processgovernor.exe O4 - HKLM\..\Run: [Personal Firewall] C:\Program Files\Preventon\Personal Firewall\PFWall.exe O4 - HKLM\..\Run: [kav] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\avp.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Realtime Audio Engine] mmrtkrnl.exe O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe O4 - HKLM\..\Run: [AAWTray] C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\AAWTray.exe O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [ProcessSupervisorGUI] C:\Program Files\Process Lasso\ProcessSupervisor.exe /tray O4 - HKCU\..\Run: [Picasa Media Detector] C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE O4 - Global Startup: Snelstart HP Image Zone.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqthb08.exe O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe O4 - Global Startup: Adobe Reader Snelle start.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe O4 - Global Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = ? O9 - Extra button: (no name) - {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\scieplugin.dll O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab O16 - DPF: {14B87622-7E19-4EA8-93B3-97215F77A6BC} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab31267.cab O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204 O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab O16 - DPF: {474F00F5-3853-492C-AC3A-476512BBC336} (UploadListView Class) - http://picasaweb.google.nl/s/v/19.13/uploader2.cab O16 - DPF: {49232000-16E4-426C-A231-62846947304B} - http://ipgweb.cce.hp.com/rdqemea/downloads/sysinfo.cab O16 - DPF: {5ED80217-570B-4DA9-BF44-BE107C0EC166} (Windows Live Safety Center Base Module) - http://scan.safety.live.com/resource/download/scanner/wlscbase969.cab O16 - DPF: {62789780-B744-11D0-986B-00609731A21D} (Autodesk MapGuide ActiveX Control) - http://flexiweb.limburg.nl/rebis/install/mgaxctrl_6033.cab O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1156264174109 O16 - DPF: {6E5E167B-1566-4316-B27F-0DDAB3484CF7} (Image Uploader Control) - http://www.mijnalbum.nl/skin/v2/system/upload/ImageUploader4.cab O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab O16 - DPF: {917623D1-D8E5-11D2-BE8B-00104B06BDE3} (CamImage Class) - http://82.93.15.132/activex/AxisCamControl.cab O16 - DPF: {DC1FB1EB-BF1E-4C34-8A0A-A2C743CF44E7} (HTMLClientExtension Control) - https://bankieren.rabobank.nl/raip/appl700/HTMLClientExtension.cab O16 - DPF: {DEB21AD3-FDA4-42F6-B57D-EE696A675EE8} (IPSUploader Control) - http://as.photoprintit.de/ips-opdata/74914090/activex/IPSUploader.cab O16 - DPF: {E55FD215-A32E-43FE-A777-A7E8F165F551} (Flatcast Viewer 4.15) - http://www.flatcast.com/obj/NpFv415.dll O16 - DPF: {EB387D2F-E27B-4D36-979E-847D1036C65D} (QDiagHUpdateObj Class) - http://h30155.www3.hp.com/ediags/hpfix/aio/nl/check/qdiagh.cab?326 O16 - DPF: {EF791A6B-FC12-4C68-99EF-FB9E207A39E6} (McFreeScan Class) - http://download.mcafee.com/molbin/iss-loc/mcfscan/2,2,0,5057/mcfscan.cab O16 - DPF: {F6BF0D00-0B2A-4A75-BF7B-F385591623AF} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL O20 - Winlogon Notify: klogon - C:\WINDOWS\System32\klogon.dll O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft AB - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe O23 - Service: Kaspersky Anti-Virus 6.0 (AVP) - Unknown owner - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\avp.exe" -r (file missing) O23 - Service: C-DillaCdaC11BA - C-Dilla Ltd - C:\WINDOWS\System32\drivers\CDAC11BA.EXE O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.