Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Google waarschuwing, Vista

6 antwoorden
  • Hallo, Als ik nu op google ga krijg ik deze error: Onze excuses... ... we kunnen uw verzoek momenteel niet verwerken. Een computervirus of spyware-programma stuurt ons automatische verzoeken, en het ziet ernaar uit dat uw computer of netwerk hiermee is geïnfecteerd. We proberen u zo snel mogelijk weer toegang te geven, dus u kunt het over korte tijd weer proberen. Probeert u intussen een antivirus- of antispyware-programma om virussen en andere schadelijke software van uw computer te verwijderen. Onze excuses voor het ongemak. We hopen u snel weer terug te zien. Beetje vreemd, ik heb direct gescand met spybot en met hijack this. Hier mijn logfile: Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2 Scan saved at 17:33:32, on 20-9-2007 Platform: Windows Vista (WinNT 6.00.1904) MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16512) Boot mode: Normal Running processes: C:\Program Files (x86)\DAEMON Tools\daemon.exe C:\Program Files (x86)\Google\Google Updater\GoogleUpdater.exe C:\Program Files (x86)\WinZip\WZQKPICK.EXE C:\Program Files (x86)\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashDisp.exe C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy\SpybotSD.exe C:\Users\Ruud\Program Files (x86)\uTorrent\uTorrent.exe C:\HijackThis\HiJackThis.exe R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe O1 - Hosts: ::1 localhost O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~2\SPYBOT~1\SDHelper.dll O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\GRA8E1~1.DLL O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file) O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files (x86)\Google\GoogleToolbarNotifier\2.1.615.5858\swg.dll O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe" O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe" O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe" O4 - HKCU\..\Run: [Sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun O4 - HKCU\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files (x86)\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files (x86)\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program Files (x86)\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033 O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE') O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE') O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE') O4 - Startup: OneNote 2007 Screen Clipper and Launcher.lnk = C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE O4 - Global Startup: Google Updater.lnk = C:\Program Files (x86)\Google\Google Updater\GoogleUpdater.exe O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = C:\Program Files (x86)\WinZip\WZQKPICK.EXE O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: Send to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: S&end to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~2\SPYBOT~1\SDHelper.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~2\SPYBOT~1\SDHelper.dll O13 - Gopher Prefix: O16 - DPF: {67A5F8DC-1A4B-4D66-9F24-A704AD929EEE} (System Requirements Lab) - http://www.nvidia.com/content/DriverDownload/srl/2.0.0.1/sysreqlab2.cab O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\GR99D3~1.DLL O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing) O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## (Bonjour Service) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files (x86)\Bonjour\mDNSResponder.exe O23 - Service: @dfsrres.dll,-101 (DFSR) - Unknown owner - C:\Windows\system32\DFSR.exe (file missing) O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files (x86)\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing) O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing) O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing) O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing) O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing) O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing) O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\SLsvc.exe,-101 (slsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\SLsvc.exe (file missing) O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing) O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing) O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing) O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing) O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing) O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing) O23 - Service: @%ProgramFiles%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing) -- End of file - 8341 bytes Ik draai windows vista. Hopelijk is het niet ernstig. :-? Bedankt, Ruud
  • Ik heb spybot nog een keer laten draaien. Spybot vindt 2 spywares die hij niet kan verwijderen: Doubleclick.net : tracking cookie Webtrents live : tracking cookie Hopelijk is dat een beetje bekend probleem en is het snel te verwijderen. :oops:
  • Start Hijackthis op en kies voor 'Do a system scan only' Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd: [b:0a2dc3e672] R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file) : [/b:0a2dc3e672] Sluit alle vensters behalve Hijackthis Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen. Download [url=http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/Beta/ComboFix.exe][b:0a2dc3e672]Combofix[/b:0a2dc3e672][/url] naar je Bureaublad.[list:0a2dc3e672] Dubbelklik op [b:0a2dc3e672]Combofix.exe[/b:0a2dc3e672] Volg de instructies, aanvaard de disclaimer door [b:0a2dc3e672]1[/b:0a2dc3e672] (continue) te typen gevolgd door [b:0a2dc3e672]ENTER[/b:0a2dc3e672]. Tijdens het runnen van de fix, [b:0a2dc3e672]NIET[/b:0a2dc3e672] in het venster klikken, want dit zal je pc doen vasthangen.[/list:u:0a2dc3e672] Wanneer de fix voltooid is en na herstart, zal de log [b:0a2dc3e672]combofix.txt[/b:0a2dc3e672] openen. [i:0a2dc3e672]Plaats dit log in je volgende post tesamen met een nieuw HijackThis log.[/i:0a2dc3e672] Opmerking: Indien je virusscanner reageert met een melding van een scriptuitvoering, mag je dit negeren.
  • combofix werkt niet. Heb het meerdere malen geprobeerd. Ook als administrator. Hij start wel op maar dan geeft windows een error dat REG.EXE niet meer werkt. Hier een nieuw HJT logje: Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2 Scan saved at 18:11:52, on 20-9-2007 Platform: Windows Vista (WinNT 6.00.1904) MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16512) Boot mode: Normal Running processes: C:\Program Files (x86)\DAEMON Tools\daemon.exe C:\Program Files (x86)\Google\Google Updater\GoogleUpdater.exe C:\Program Files (x86)\WinZip\WZQKPICK.EXE C:\Program Files (x86)\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashDisp.exe C:\Users\Ruud\Program Files (x86)\uTorrent\uTorrent.exe C:\PROGRA~2\MOZILL~1\FIREFOX.EXE C:\HijackThis\HiJackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe O1 - Hosts: ::1 localhost O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~2\SPYBOT~1\SDHelper.dll O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\GRA8E1~1.DLL O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files (x86)\Google\GoogleToolbarNotifier\2.1.615.5858\swg.dll O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe" O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe" O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe" O4 - HKCU\..\Run: [Sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun O4 - HKCU\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files (x86)\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files (x86)\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program Files (x86)\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033 O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE') O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE') O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE') O4 - Startup: OneNote 2007 Screen Clipper and Launcher.lnk = C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE O4 - Global Startup: Google Updater.lnk = C:\Program Files (x86)\Google\Google Updater\GoogleUpdater.exe O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = C:\Program Files (x86)\WinZip\WZQKPICK.EXE O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: Send to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: S&end to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~2\SPYBOT~1\SDHelper.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~2\SPYBOT~1\SDHelper.dll O13 - Gopher Prefix: O16 - DPF: {67A5F8DC-1A4B-4D66-9F24-A704AD929EEE} (System Requirements Lab) - http://www.nvidia.com/content/DriverDownload/srl/2.0.0.1/sysreqlab2.cab O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\GR99D3~1.DLL O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing) O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## (Bonjour Service) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files (x86)\Bonjour\mDNSResponder.exe O23 - Service: @dfsrres.dll,-101 (DFSR) - Unknown owner - C:\Windows\system32\DFSR.exe (file missing) O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files (x86)\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing) O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing) O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing) O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing) O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing) O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing) O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\SLsvc.exe,-101 (slsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\SLsvc.exe (file missing) O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing) O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing) O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing) O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing) O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing) O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing) O23 - Service: @%ProgramFiles%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing) -- End of file - 7851 bytes
  • Download [url=http://www.techsupportforum.com/sectools/Deckard/dss.exe][color=blue:07502ea468][b:07502ea468]Deckard's System Scanner[/b:07502ea468][/color:07502ea468][/url] naar je [b:07502ea468]Bureaublad[/b:07502ea468].[list:07502ea468] [*:07502ea468][b:07502ea468]Sluit[/b:07502ea468] alle toepassingen en vensters. [*:07502ea468][b:07502ea468]Dubbelklik[/b:07502ea468] op [b:07502ea468]dss.exe[/b:07502ea468] om het te activeren, en volg de aanwijzingen. [*:07502ea468]Wanneer de scan volledig is, zal een tekstbestand - [b:07502ea468]main.txt[/b:07502ea468] - openen. [*:07502ea468]Kopiëer [b:07502ea468](Ctrl+A gevolgd door Ctrl+C)[/b:07502ea468] en plak [b:07502ea468](Ctrl+V)[/b:07502ea468] de inhoud van [b:07502ea468]main.txt[/b:07502ea468] in je volgende antwoord.[/list:u:07502ea468] [color=red:07502ea468][b:07502ea468]Opmerking:[/b:07502ea468][/color:07502ea468] Sommige firewalls [b:07502ea468]kunnen[/b:07502ea468] waarschuwen dat [b:07502ea468]sigcheck.exe[/b:07502ea468] probeert verbinding te maken met het internet - zorg dat [b:07502ea468]sigcheck.exe[/b:07502ea468] toestemming krijgt om dit te doen ! Tevens kan het gebeuren dat je Antivirus DSS als verdacht aangeeft, of zelfs probeert te verwijderen. Laat je Antivirus dit niet verwijderen ! (In dit geval is het misschien beter om tijdens de scan van DSS je Antivirus even uit te schakelen)
  • Deckard's System Scanner v20070905.67 Run by Ruud on 2007-09-20 19:11:58 Computer is in Normal Mode. -------------------------------------------------------------------------------- -- Last 5 Restore Point(s) -- 17: 2007-09-20 14:37:30 UTC - RP55 - Windows Update 16: 2007-09-19 10:17:33 UTC - RP54 - Windows Update 15: 2007-09-17 21:25:11 UTC - RP53 - Gepland herstelpunt 14: 2007-09-17 05:15:24 UTC - RP52 - Gepland herstelpunt 13: 2007-09-15 09:24:33 UTC - RP51 - Gepland herstelpunt -- First Restore Point -- 1: 2007-09-10 18:07:46 UTC - RP39 - Gepland herstelpunt Backed up registry hives. Performed disk cleanup. -- HijackThis (run as Ruud.exe) ------------------------------------------------ Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2 Scan saved at 19:14:19, on 20-9-2007 Platform: Windows Vista (WinNT 6.00.1904) MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16512) Boot mode: Normal Running processes: C:\Program Files (x86)\DAEMON Tools\daemon.exe C:\Program Files (x86)\Google\Google Updater\GoogleUpdater.exe C:\Program Files (x86)\WinZip\WZQKPICK.EXE C:\Program Files (x86)\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashDisp.exe C:\Users\Ruud\Program Files (x86)\uTorrent\uTorrent.exe C:\Users\Ruud\Desktop\dss.exe C:\Windows\SysWOW64\conime.exe C:\HIJACK~1\Ruud.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe O1 - Hosts: ::1 localhost O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~2\SPYBOT~1\SDHelper.dll O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\GRA8E1~1.DLL O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files (x86)\Google\GoogleToolbarNotifier\2.1.615.5858\swg.dll O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe" O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe" O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe" O4 - HKCU\..\Run: [Sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun O4 - HKCU\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files (x86)\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files (x86)\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program Files (x86)\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033 O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE') O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE') O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE') O4 - Startup: OneNote 2007 Screen Clipper and Launcher.lnk = C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE O4 - Global Startup: Google Updater.lnk = C:\Program Files (x86)\Google\Google Updater\GoogleUpdater.exe O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = C:\Program Files (x86)\WinZip\WZQKPICK.EXE O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: Send to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: S&end to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~2\SPYBOT~1\SDHelper.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~2\SPYBOT~1\SDHelper.dll O13 - Gopher Prefix: O16 - DPF: {67A5F8DC-1A4B-4D66-9F24-A704AD929EEE} (System Requirements Lab) - http://www.nvidia.com/content/DriverDownload/srl/2.0.0.1/sysreqlab2.cab O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\GR99D3~1.DLL O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing) O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## (Bonjour Service) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files (x86)\Bonjour\mDNSResponder.exe O23 - Service: @dfsrres.dll,-101 (DFSR) - Unknown owner - C:\Windows\system32\DFSR.exe (file missing) O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files (x86)\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing) O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing) O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing) O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing) O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing) O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing) O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\SLsvc.exe,-101 (slsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\SLsvc.exe (file missing) O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing) O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing) O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing) O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing) O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing) O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing) O23 - Service: @%ProgramFiles%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing) -- End of file - 7872 bytes -- HijackThis Fixed Entries (C:\HIJACK~1\backups\) ----------------------------- backup-20070920-180120-156 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = backup-20070920-180120-238 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = backup-20070920-180120-330 O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file) backup-20070920-180120-935 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = backup-20070920-180159-139 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = backup-20070920-180159-316 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = -- File Associations ----------------------------------------------------------- [color=red:ec7f419ed1].com - comfile - DefaultIcon - %SystemRoot%\SysWow64\shell32.dll,2[/color:ec7f419ed1] [color=red:ec7f419ed1].cpl - cplfile - shell\cplopen\command - rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL "%1",%*[/color:ec7f419ed1] -- Drivers: 0-Boot, 1-System, 2-Auto, 3-Demand, 4-Disabled --------------------- R0 ACPI (Microsoft ACPI-stuurprogramma) - c:\windows\system32\drivers\acpi.sys (file missing) R0 atapi (IDE-kanaal) - c:\windows\system32\drivers\atapi.sys (file missing) R0 CLFS (Common Log (CLFS)) - c:\windows\system32\clfs.sys (file missing) R0 crcdisk (Crcdisk Filter Driver) - c:\windows\system32\drivers\crcdisk.sys (file missing) R0 disk (Stuurprogramma voor schijfstations) - c:\windows\system32\drivers\disk.sys (file missing) R0 Ecache (ReadyBoost Caching Driver) - c:\windows\system32\drivers\ecache.sys (file missing) R0 FileInfo (File Information FS MiniFilter) - c:\windows\system32\drivers\fileinfo.sys (file missing) R0 FltMgr - c:\windows\system32\drivers\fltmgr.sys (file missing) R0 KSecDD - c:\windows\system32\drivers\ksecdd.sys (file missing) R0 MountMgr (Mount Point Manager) - c:\windows\system32\drivers\mountmgr.sys (file missing) R0 msisadrv (ISA/EISA Class-stuurprogramma) - c:\windows\system32\drivers\msisadrv.sys (file missing) R0 Mup - c:\windows\system32\drivers\mup.sys (file missing) R0 NDIS (NDIS System Driver) - c:\windows\system32\drivers\ndis.sys (file missing) R0 partmgr (Partition Manager) - c:\windows\system32\drivers\partmgr.sys (file missing) R0 pci (PCI Bus-stuurprogramma) - c:\windows\system32\drivers\pci.sys (file missing) R0 pciide - c:\windows\system32\drivers\pciide.sys (file missing) R0 spldr (Security Processor Loader Driver) - c:\windows\system32\drivers\spldr.sys (file missing) R0 volmgr (Stuurprogramma voor Volumebeheer) - c:\windows\system32\drivers\volmgr.sys (file missing) R0 volmgrx (Dynamic Volume Manager) - c:\windows\system32\drivers\volmgrx.sys (file missing) R0 volsnap (Opslagvolumes) - c:\windows\system32\drivers\volsnap.sys (file missing) R0 Wdf01000 (Kernel Mode Driver Frameworks service) - c:\windows\system32\drivers\wdf01000.sys (file missing) R1 AFD (Ancilliary Function Driver for Winsock) - c:\windows\system32\drivers\afd.sys (file missing) R1 aswRdr - c:\windows\system32\drivers\aswrdr.sys (file missing) R1 aswTdi (avast! Network Shield Support) - c:\windows\system32\drivers\aswtdi.sys (file missing) R1 cdrom (Cd-rom-stuurprogramma) - c:\windows\system32\drivers\cdrom.sys (file missing) R1 DfsC (Dfs Client Driver) - c:\windows\system32\drivers\dfsc.sys (file missing) R1 i8042prt (Stuurprogramma voor i8042-toetsenbord en PS/2-muispoort) - c:\windows\system32\drivers\i8042prt.sys (file missing) R1 kbdclass (Stuurprogramma voor verschillende toetsenbordtypen) - c:\windows\system32\drivers\kbdclass.sys (file missing) R1 mouclass (Stuurprogramma voor muistypen) - c:\windows\system32\drivers\mouclass.sys (file missing) R1 Msfs - c:\windows\system32\drivers\msfs.sys (file missing) R1 NetBIOS (NetBIOS Interface) - c:\windows\system32\drivers\netbios.sys (file missing) R1 netbt - c:\windows\system32\drivers\netbt.sys (file missing) R1 Npfs - c:\windows\system32\drivers\npfs.sys (file missing) R1 nsiproxy (NSI proxy service) - c:\windows\system32\drivers\nsiproxy.sys (file missing) R1 Null - c:\windows\system32\drivers\null.sys (file missing) R1 PSched (QoS-pakketplanner) - c:\windows\system32\drivers\pacer.sys (file missing) R1 RasAcd (Remote Access Auto Connection Driver) - c:\windows\system32\drivers\rasacd.sys (file missing) R1 rdbss (Redirected Buffering Sub Sysytem) - c:\windows\system32\drivers\rdbss.sys (file missing) R1 RDPCDD - c:\windows\system32\drivers\rdpcdd.sys (file missing) R1 RDPENCDD (RDP Encoder Mirror Driver) - c:\windows\system32\drivers\rdpencdd.sys (file missing) R1 SCDEmu - c:\windows\system32\drivers\scdemu.sys (file missing) R1 Serial (Stuurprogramma voor seriële poort) - c:\windows\system32\drivers\serial.sys (file missing) R1 Smb (Bericht-georiënteerd TCP/IP- en TCP/IPv6-protocol (SMB-sessie)) - c:\windows\system32\drivers\smb.sys (file missing) R1 Tcpip (Stuurprogramma voor TCP/IP-protocol) - c:\windows\system32\drivers\tcpip.sys (file missing) R1 tdx (Stuurprogramma voor ondersteuning van NetIO Legacy TDI) - c:\windows\system32\drivers\tdx.sys (file missing) R1 TermDD (Stuurprogramma voor terminal-apparaat) - c:\windows\system32\drivers\termdd.sys (file missing) R1 VgaSave - c:\windows\system32\drivers\vga.sys (file missing) R1 Wanarpv6 (Remote Access IPv6 ARP Driver) - c:\windows\system32\drivers\wanarp.sys (file missing) R2 lltdio (Link-Layer Topology Discovery Mapper I/O Driver) - c:\windows\system32\drivers\lltdio.sys (file missing) R2 luafv (UAC File Virtualization) - c:\windows\system32\drivers\luafv.sys (file missing) R2 PEAUTH - c:\windows\system32\drivers\peauth.sys (file missing) R2 rspndr (Link-Layer Topology Discovery Responder) - c:\windows\system32\drivers\rspndr.sys (file missing) R2 secdrv (Security Driver) - c:\windows\system32\drivers\secdrv.sys (file missing) R2 tcpipreg (TCP/IP Registry Compatibility) - c:\windows\system32\drivers\tcpipreg.sys (file missing) R3 AsyncMac (Asynchroon mediastuurprogramma voor RAS) - c:\windows\system32\drivers\asyncmac.sys (file missing) R3 bowser - c:\windows\system32\drivers\bowser.sys (file missing) R3 DXGKrnl (LDDM Graphics Subsystem) - c:\windows\system32\drivers\dxgkrnl.sys (file missing) R3 fastfat (FAT12/16/32 File System Driver) - c:\windows\system32\drivers\fastfat.sys (file missing) R3 fdc (Stuurprogramma voor diskettestationcontroller) - c:\windows\system32\drivers\fdc.sys (file missing) R3 flpydisk (Stuurprogramma voor diskettestation) - c:\windows\system32\drivers\flpydisk.sys (file missing) R3 HDAudBus (Microsoft UAA Bus-stuurprogramma voor High Definition Audio) - c:\windows\system32\drivers\hdaudbus.sys (file missing) R3 HTTP - c:\windows\system32\drivers\http.sys (file missing) R3 IntcAzAudAddService (Service for Realtek HD Audio (WDM)) - c:\windows\system32\drivers\rtkvhd64.sys (file missing) R3 intelppm (Intel Processor Driver) - c:\windows\system32\drivers\intelppm.sys (file missing) R3 iScsiPrt (iScsiPort-stuurprogramma) - c:\windows\system32\drivers\msiscsi.sys (file missing) R3 ksthunk (Kernel Streaming Thunks) - c:\windows\system32\drivers\ksthunk.sys (file missing) R3 monitor (Microsoft Monitor Class Function Driver-service) - c:\windows\system32\drivers\monitor.sys (file missing) R3 mpsdrv (Autorisatiestuurprogramma van Windows Firewall) - c:\windows\system32\drivers\mpsdrv.sys (file missing) R3 MRxDAV (WebDav Client Redirector Driver) - c:\windows\system32\drivers\mrxdav.sys (file missing) R3 mrxsmb (SMB MiniRedirector Wrapper and Engine) - c:\windows\system32\drivers\mrxsmb.sys (file missing) R3 mrxsmb10 (SMB 1.x MiniRedirector) - c:\windows\system32\drivers\mrxsmb10.sys (file missing) R3 mrxsmb20 (SMB 2.0 MiniRedirector) - c:\windows\system32\drivers\mrxsmb20.sys (file missing) R3 mssmbios (BIOS-stuurprogramma voor Microsoft Systeembeheer) - c:\windows\system32\drivers\mssmbios.sys (file missing) R3 NdisTapi (NDIS TAPI-stuurprogramma voor externe toegang) - c:\windows\system32\drivers\ndistapi.sys (file missing) R3 NdisWan (Stuurprogramma voor externe toegang tot een NDIS WAN) - c:\windows\system32\drivers\ndiswan.sys (file missing) R3 NDProxy (NDIS Proxy) - c:\windows\system32\drivers\ndproxy.sys (file missing) R3 Ntfs - c:\windows\system32\drivers\ntfs.sys (file missing) R3 nvlddmkm - c:\windows\system32\drivers\nvlddmkm.sys (file missing) R3 Parport (Stuurprogramma voor parallelle poort) - c:\windows\system32\drivers\parport.sys (file missing) R3 PptpMiniport (WAN-minipoort (PPTP)) - c:\windows\system32\drivers\raspptp.sys (file missing) R3 Rasl2tp (WAN-minipoort (L2TP)) - c:\windows\system32\drivers\rasl2tp.sys (file missing) R3 RasPppoe (PPPOE-stuurprogramma voor Externe toegang) - c:\windows\system32\drivers\raspppoe.sys (file missing) R3 RTL8169 (Realtek 8169 NT Driver) - c:\windows\system32\drivers\rtlh64.sys (file missing) R3 Serenum (Serenum Filter-stuurprogramma) - c:\windows\system32\drivers\serenum.sys (file missing) R3 srv - c:\windows\system32\drivers\srv.sys (file missing) R3 srv2 - c:\windows\system32\drivers\srv2.sys (file missing) R3 srvnet - c:\windows\system32\drivers\srvnet.sys (file missing) R3 swenum (Software Bus-stuurprogramma) - c:\windows\system32\drivers\swenum.sys (file missing) R3 tunmp (Stuurprogramma voor Microsoft Tun Minipoort-adapter) - c:\windows\system32\drivers\tunmp.sys (file missing) R3 tunnel (Microsoft IPv6 Tunnel Miniport Adapterstuurprogramma) - c:\windows\system32\drivers\tunnel.sys (file missing) R3 umbus (UMBus Enumerator-stuurprogramma) - c:\windows\system32\drivers\umbus.sys (file missing) R3 usbehci (Microsoft USB 2.0 Enhanced Host Controller Miniport Driver) - c:\windows\system32\drivers\usbehci.sys (file missing) R3 usbhub (USB2 Enabled Hub) - c:\windows\system32\drivers\usbhub.sys (file missing) R3 USBSTOR (Stuurprogramma voor USB-massaopslag) - c:\windows\system32\drivers\usbstor.sys (file missing) R3 usbuhci (Microsoft USB Universal Host Controller Miniport Driver) - c:\windows\system32\drivers\usbuhci.sys (file missing) R3 WUDFRd - c:\windows\system32\drivers\wudfrd.sys (file missing) R4 cdfs (CD/DVD File System Reader) - c:\windows\system32\drivers\cdfs.sys (file missing) S2 mbmiodrvr - \??\c:\windows\syswow64\mbmiodrvr.sys S3 agp440 (Intel AGP Bus Filter) - c:\windows\system32\drivers\agp440.sys (file missing) S3 BrFiltLo (Brother USB Mass-Storage Lower Filter Driver) - c:\windows\system32\drivers\brfiltlo.sys (file missing) S3 BrFiltUp (Brother USB Mass-Storage Upper Filter Driver) - c:\windows\system32\drivers\brfiltup.sys (file missing) S3 BrUsbSer (Brother MFC USB Serial WDM Driver) - c:\windows\system32\drivers\brusbser.sys (file missing) S3 drmkaud (Microsoft Kernel DRM-audiodecoder) - c:\windows\system32\drivers\drmkaud.sys (file missing) S3 E1G60 (Intel(R) PRO/1000 NDIS 6 Adapter Driver) - c:\windows\system32\drivers\e1g6032e.sys (file missing) S3 Filetrace - c:\windows\system32\drivers\filetrace.sys (file missing) S3 gagp30kx (Microsoft Generic AGPv3.0 Filter for K8 Processor Platforms) - c:\windows\system32\drivers\gagp30kx.sys (file missing) S3 HdAudAddService (Microsoft 1.1 UAA Functiestuurprogramma voor High Definition Audio-service) - c:\windows\system32\drivers\hdaudio.sys (file missing) S3 HidUsb (Microsoft HID Class-stuurprogramma) - c:\windows\system32\drivers\hidusb.sys (file missing) S3 IpFilterDriver (IP Traffic Filter Driver) - c:\windows\system32\drivers\ipfltdrv.sys (file missing) S3 IPNAT (IP Network Address Translator) - c:\windows\system32\drivers\ipnat.sys (file missing) S3 IRENUM (IR Bus Enumerator) - c:\windows\system32\drivers\irenum.sys (file missing) S3 Modem - c:\windows\system32\drivers\modem.sys (file missing) S3 mouhid (Stuurprogramma voor muis-HID) - c:\windows\system32\drivers\mouhid.sys (file missing) S3 MSKSSRV (Microsoft Streaming Service-proxy) - c:\windows\system32\drivers\mskssrv.sys (file missing) S3 MSPCLOCK (Microsoft Streaming Clock-proxy) - c:\windows\system32\drivers\mspclock.sys (file missing) S3 MSPQM (Microsoft Streaming Kwaliteitsbeheer Proxy) - c:\windows\system32\drivers\mspqm.sys (file missing) S3 MsRPC - c:\windows\system32\drivers\msrpc.sys (file missing) S3 MSTEE (Microsoft Streaming Tee/Sink-to-Sink-conversieprogramma) - c:\windows\system32\drivers\mstee.sys (file missing) S3 NativeWifiP (NativeWiFi Filter) - c:\windows\system32\drivers\nwifi.sys (file missing) S3 Ndisuio (NDIS Usermode I/O Protocol) - c:\windows\system32\drivers\ndisuio.sys (file missing) S3 nv_agp (NVIDIA nForce AGP Bus Filter) - c:\windows\system32\drivers\nv_agp.sys (file missing) S3 QWAVEdrv (QWAVE-stuurprogramma) - c:\windows\system32\drivers\qwavedrv.sys (file missing) S3 RDPWD (RDP Winstation Driver) - c:\windows\system32\drivers\rdpwd.sys (file missing) S3 sffp_mmc (SFF Storage Protocol Driver for MMC) - c:\windows\system32\drivers\sffp_mmc.sys (file missing) S3 sffp_sd (SFF Storage Protocol Driver for SDBus) - c:\windows\system32\drivers\sffp_sd.sys (file missing) S3 Tcpip6 (Microsoft IPv6 Protocol Driver) - c:\windows\system32\drivers\tcpip.sys (file missing) S3 TDPIPE - c:\windows\system32\drivers\tdpipe.sys (file missing) S3 TDTCP - c:\windows\system32\drivers\tdtcp.sys (file missing) S3 tssecsrv (Terminal Services Security Filter Driver) - c:\windows\system32\drivers\tssecsrv.sys (file missing) S3 uagp35 (Microsoft AGPv3.5 Filter) - c:\windows\system32\drivers\uagp35.sys (file missing) S3 uliagpkx (Uli AGP Bus Filter) - c:\windows\system32\drivers\uliagpkx.sys (file missing) S3 vga - c:\windows\system32\drivers\vgapnp.sys (file missing) S3 Wanarp (Remote Access IP ARP Driver) - c:\windows\system32\drivers\wanarp.sys (file missing) S4 adp94xx - c:\windows\system32\drivers\adp94xx.sys (file missing) S4 adpahci - c:\windows\system32\drivers\adpahci.sys (file missing) S4 adpu160m - c:\windows\system32\drivers\adpu160m.sys (file missing) S4 adpu320 - c:\windows\system32\drivers\adpu320.sys (file missing) S4 aic78xx - c:\windows\system32\drivers\djsvs.sys (file missing) S4 aliide - c:\windows\system32\drivers\aliide.sys (file missing) S4 amdide - c:\windows\system32\drivers\amdide.sys (file missing) S4 AmdK8 (AMD K8 Processor Driver) - c:\windows\system32\drivers\amdk8.sys (file missing) S4 arc - c:\windows\system32\drivers\arc.sys (file missing) S4 arcsas - c:\windows\system32\drivers\arcsas.sys (file missing) S4 Brserid (Brother MFC Serial Port Interface Driver (WDM)) - c:\windows\system32\drivers\brserid.sys (file missing) S4 BrSerWdm (Brother WDM Serial driver) - c:\windows\system32\drivers\brserwdm.sys (file missing) S4 BrUsbMdm (Brother MFC USB Fax Only Modem) - c:\windows\system32\drivers\brusbmdm.sys (file missing) S4 BTHMODEM (Bluetooth Serial Communications Driver) - c:\windows\system32\drivers\bthmodem.sys (file missing) S4 circlass (Consumer IR Devices) - c:\windows\system32\drivers\circlass.sys (file missing) S4 cmdide - c:\windows\system32\drivers\cmdide.sys (file missing) S4 Compbatt (Microsoft Composite Battery Driver) - c:\windows\system32\drivers\compbatt.sys (file missing) S4 elxstor - c:\windows\system32\drivers\elxstor.sys (file missing) S4 HidBth (Microsoft Bluetooth HID Miniport) - c:\windows\system32\drivers\hidbth.sys (file missing) S4 HidIr (Microsoft Infrared HID Driver) - c:\windows\system32\drivers\hidir.sys (file missing) S4 HpCISSs - c:\windows\system32\drivers\hpcisss.sys (file missing) S4 i2omp - c:\windows\system32\drivers\i2omp.sys (file missing) S4 iaStorV (Intel RAID Controller Vista) - c:\windows\system32\drivers\iastorv.sys (file missing) S4 iirsp - c:\windows\system32\drivers\iirsp.sys (file missing) S4 intelide - c:\windows\system32\drivers\intelide.sys (file missing) S4 IPMIDRV - c:\windows\system32\drivers\ipmidrv.sys (file missing) S4 isapnp (PnP ISA/EISA Bus Driver) - c:\windows\system32\drivers\isapnp.sys (file missing) S4 iteatapi (ITEATAPI_Service_Install) - c:\windows\system32\drivers\iteatapi.sys (file missing) S4 iteraid (ITERAID_Service_Install) - c:\windows\system32\drivers\iteraid.sys (file missing) S4 kbdhid (Keyboard HID Driver) - c:\windows\system32\drivers\kbdhid.sys (file missing) S4 LSI_FC - c:\windows\system32\drivers\lsi_fc.sys (file missing) S4 LSI_SAS - c:\windows\system32\drivers\lsi_sas.sys (file missing) S4 LSI_SCSI - c:\windows\system32\drivers\lsi_scsi.sys (file missing) S4 megasas - c:\windows\system32\drivers\megasas.sys (file missing) S4 mpio (Microsoft Multi-Path Bus Driver) - c:\windows\system32\drivers\mpio.sys (file missing) S4 Mraid35x - c:\windows\system32\drivers\mraid35x.sys (file missing) S4 msahci - c:\windows\system32\drivers\msahci.sys (file missing) S4 msdsm (Microsoft Multi-Path Device Specific Module) - c:\windows\system32\drivers\msdsm.sys (file missing) S4 nfrd960 - c:\windows\system32\drivers\nfrd960.sys (file missing) S4 nvraid - c:\windows\system32\drivers\nvraid.sys (file missing) S4 nvstor - c:\windows\system32\drivers\nvstor.sys (file missing) S4 ohci1394 (NEC FireWarden OHCI Compliant IEEE 1394 Host Controller) - c:\windows\system32\drivers\ohci1394.sys (file missing) S4 pcmcia - c:\windows\system32\drivers\pcmcia.sys (file missing) S4 Processor (Processor Driver) - c:\windows\system32\drivers\processr.sys (file missing) S4 ql2300 (QLogic Fibre Channel Miniport Driver) - c:\windows\system32\drivers\ql2300.sys (file missing) S4 ql40xx (QLogic iSCSI Miniport Driver) - c:\windows\system32\drivers\ql40xx.sys (file missing) S4 rdpdr (Terminal Server Device Redirector Driver) - c:\windows\system32\drivers\rdpdr.sys (file missing) S4 sbp2port (SBP-2 Transport/Protocol Bus Driver) - c:\windows\system32\drivers\sbp2port.sys (file missing) S4 sermouse (Serial Mouse Driver) - c:\windows\system32\drivers\sermouse.sys (file missing) S4 sffdisk (SFF Storage Class Driver) - c:\windows\system32\drivers\sffdisk.sys (file missing) S4 sfloppy (High-Capacity Floppy Disk Drive) - c:\windows\system32\drivers\sfloppy.sys (file missing) S4 SiSRaid2 - c:\windows\system32\drivers\sisraid2.sys (file missing) S4 SiSRaid4 - c:\windows\system32\drivers\sisraid4.sys (file missing) S4 Sym_hi - c:\windows\system32\drivers\sym_hi.sys (file missing) S4 Sym_u3 - c:\windows\system32\drivers\sym_u3.sys (file missing) S4 Symc8xx - c:\windows\system32\drivers\symc8xx.sys (file missing) S4 udfs - c:\windows\system32\drivers\udfs.sys (file missing) S4 uliahci - c:\windows\system32\drivers\uliahci.sys (file missing) S4 UlSata - c:\windows\system32\drivers\ulsata.sys (file missing) S4 ulsata2 - c:\windows\system32\drivers\ulsata2.sys (file missing) S4 usbccgp (Microsoft USB Generic Parent Driver) - c:\windows\system32\drivers\usbccgp.sys (file missing) S4 usbcir (eHome Infrared Receiver (USBCIR)) - c:\windows\system32\drivers\usbcir.sys (file missing) S4 usbohci (Microsoft USB Open Host Controller Miniport Driver) - c:\windows\system32\drivers\usbohci.sys (file missing) S4 usbprint (Microsoft USB PRINTER Class) - c:\windows\system32\drivers\usbprint.sys (file missing) S4 viaide - c:\windows\system32\drivers\viaide.sys (file missing) S4 vsmraid - c:\windows\system32\drivers\vsmraid.sys (file missing) S4 WacomPen (Wacom Serial Pen HID Driver) - c:\windows\system32\drivers\wacompen.sys (file missing) S4 Wd (Microsoft Watchdog Timer Driver) - c:\windows\system32\drivers\wd.sys (file missing) S4 WmiAcpi (Microsoft Windows Management Interface for ACPI) - c:\windows\system32\drivers\wmiacpi.sys (file missing) S4 ws2ifsl (Winsock IFS driver) - c:\windows\system32\drivers\ws2ifsl.sys (file missing) -- Services: 0-Boot, 1-System, 2-Auto, 3-Demand, 4-Disabled -------------------- R2 Bonjour Service (##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762##) - "c:\program files (x86)\bonjour\mdnsresponder.exe" <Not Verified; Apple Computer, Inc.; Bonjour> R2 SamSs (Security Accounts Manager) - c:\windows\system32\lsass.exe (file missing) R2 Spooler (Print Spooler) - c:\windows\system32\spoolsv.exe (file missing) R3 VSS (Volume Shadow Copy) - c:\windows\system32\vssvc.exe (file missing) S2 slsvc (Software Licensing) - c:\windows\system32\slsvc.exe (file missing) S3 ALG (Application Layer Gateway-service) - c:\windows\system32\alg.exe (file missing) S3 DFSR (DFS Replication) - c:\windows\system32\dfsr.exe (file missing) S3 FLEXnet Licensing Service - "c:\program files (x86)\common files\macrovision shared\flexnet publisher\fnplicensingservice.exe" <Not Verified; Macrovision Europe Ltd.; FLEXnet Publisher (32 bit)> S3 KeyIso (CNG Key Isolation) - c:\windows\system32\lsass.exe (file missing) S3 MSDTC (Distributed Transaction Coordinator) - c:\windows\system32\msdtc.exe (file missing) S3 Netlogon - c:\windows\system32\lsass.exe (file missing) S3 ProtectedStorage (Protected Storage) - c:\windows\system32\lsass.exe (file missing) S3 RpcLocator (Remote Procedure Call (RPC) Locator) - c:\windows\system32\locator.exe (file missing) S3 SNMPTRAP (SNMP Trap) - c:\windows\system32\snmptrap.exe (file missing) S3 UI0Detect (Interactive Services Detection) - c:\windows\system32\ui0detect.exe (file missing) S3 vds (Virtual Disk) - c:\windows\system32\vds.exe (file missing) S3 wmiApSrv (WMI Performance Adapter) - c:\windows\system32\wbem\wmiapsrv.exe (file missing) -- Device Manager: Disabled ---------------------------------------------------- No disabled devices found. -- Files created between 2007-08-20 and 2007-09-20 ----------------------------- 2007-09-20 17:26:01 0 d-------- C:\HijackThis 2007-09-20 16:53:36 0 d-------- C:\Users\All Users\Spybot - Search & Destroy 2007-09-18 17:09:26 0 d-------- C:\Program Files (x86)\BSplayerPro 2007-09-18 16:49:59 0 d-------- C:\Program Files (x86)\Azureus 2007-09-17 19:32:45 0 d-------- C:\Users\Ruud\Program Files (x86) 2007-09-14 19:04:00 4608 --a------ C:\Windows\system32\mbmiodrvr.sys <Not Verified; cansoft@livewiredev.com; Windows (R) Server 2003 DDK driver> 2007-09-13 18:34:57 0 d-------- C:\Users\All Users\FLEXnet 2007-09-13 18:03:38 0 d-------- C:\Program Files (x86)\Bonjour 2007-09-13 17:59:48 0 d-------- C:\Windows\system32\spool 2007-09-13 17:55:17 0 d-------- C:\Program Files (x86)\Common Files\Macrovision Shared 2007-09-12 17:40:05 73728 --a------ C:\Windows\system32\GkSui18.EXE 2007-09-12 17:40:04 69632 --a------ C:\Windows\system32\Copy of GkSui18.EXE 2007-09-12 17:40:04 0 d-------- C:\Program Files (x86)\Folding@Home 2007-09-12 15:42:44 0 d-------- C:\Program Files (x86)\Lavalys 2007-09-12 13:08:06 0 d-------- C:\Program Files (x86)\Motherboard Monitor 5 2007-09-08 16:29:19 0 d-------- C:\Program Files (x86)\Microsoft Works 2007-09-08 16:27:08 0 d-------- C:\Program Files (x86)\Microsoft.NET 2007-09-08 16:24:08 0 d-------- C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 8 2007-09-08 16:22:09 0 d-------- C:\Users\All Users\Microsoft Help 2007-09-08 16:20:01 0 dr-h----- C:\MSOCache 2007-09-08 07:40:09 0 d-------- C:\Program Files (x86)\PowerISO 2007-09-07 22:57:22 98304 --a------ C:\Windows\system32CmdLineExt.dll <Not Verified; Sony DADC Austria AG.; > 2007-09-07 22:46:52 0 d-------- C:\Program Files (x86)\Ubisoft 2007-09-06 21:39:17 38160 --a------ C:\Windows\system32\LMRTREND.dll <Not Verified; Microsoft Corporation; Microsoft® Windows(TM) Operating System> 2007-09-06 21:39:16 155408 --a------ C:\Windows\system32\LMRT.dll <Not Verified; Microsoft Corporation; Microsoft® Windows(TM) Operating System> 2007-09-06 21:39:15 182032 --a------ C:\Windows\system32\dxtmsft3.dll <Not Verified; Microsoft Corporation; Microsoft® Windows(TM) Operating System> 2007-09-06 21:39:14 63488 --a------ C:\Windows\system32\unam4ie.exe <Not Verified; Microsoft Corporation; DirectShow> 2007-09-06 21:39:14 217984 --a------ C:\Windows\system32\strmdll.dll <Not Verified; Microsoft Corporation; Microsoft® NetShow> 2007-09-06 21:39:10 10240 --a------ C:\Windows\system32\vidx16.dll 2007-09-06 21:39:09 194320 --a------ C:\Windows\system32\qcut.dll <Not Verified; Microsoft Corporation; DirectShow> 2007-09-06 21:39:06 4608 --a------ C:\Windows\system32\w95inf32.dll <Not Verified; Microsoft Corporation; Microsoft® Plus! for Windows® 95> 2007-09-06 21:39:06 2272 --a------ C:\Windows\system32\w95inf16.dll <Not Verified; Microsoft Corporation; Microsoft® Plus! for Windows® 95> 2007-09-06 21:38:58 0 d-------- C:\Programmabestanden 2007-09-06 21:38:20 305152 --a------ C:\Windows\IsUn0413.exe <Not Verified; InstallShield Software Corporation; InstallShield® unInstaller> 2007-09-06 20:11:53 0 d-------- C:\Program Files (x86)\DAEMON Tools 2007-09-06 17:00:08 0 d-------- C:\Program Files (x86)\SpeedFan 2007-09-06 13:30:23 0 d-a------ C:\Users\All Users\TEMP 2007-09-06 13:30:22 0 d-------- C:\Fraps 2007-09-06 13:26:25 0 d-------- C:\Users\All Users\WinZip 2007-09-05 21:08:17 0 d-------- C:\Users\Ruud\Shared 2007-09-05 21:08:16 0 d-------- C:\Users\Ruud\Incomplete 2007-09-05 21:06:26 0 d-------- C:\Program Files (x86)\Java 2007-09-05 21:05:09 0 d-------- C:\Program Files (x86)\Common Files\Java 2007-09-05 21:04:54 0 d-------- C:\Program Files (x86)\LimeWire 2007-09-05 20:56:34 0 d-------- C:\Program Files (x86)\FileZilla Client 2007-09-05 18:43:56 0 d-------- C:\Program Files (x86)\Mindscape 2007-09-05 15:57:58 0 d-------- C:\Program Files (x86)\Electronic Arts 2007-09-05 15:17:26 0 d-------- C:\baf42 2007-09-05 13:26:20 0 d-------- C:\Program Files (x86)\QuickTime 2007-09-05 13:26:19 0 d-------- C:\Users\All Users\Apple Computer 2007-09-05 13:25:52 0 d-------- C:\Users\All Users\Apple 2007-09-05 13:25:52 0 d-------- C:\Program Files (x86)\Apple Software Update 2007-09-05 12:56:07 0 d-------- C:\Program Files (x86)\Webteh 2007-09-04 22:34:38 0 d-------- C:\Windows\PCHEALTH 2007-09-04 22:34:38 0 d-------- C:\Program Files (x86)\MSN Messenger 2007-09-04 21:52:18 0 d-------- C:\Windows\Downloaded Installations 2007-09-04 19:43:43 0 d-------- C:\Windows\system32\Macromed 2007-09-04 19:10:11 0 d-------- C:\Users\All Users\Adobe 2007-09-04 19:10:09 0 d-------- C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe 2007-09-04 19:10:03 0 d--hs---- C:\Windows\Installer 2007-09-04 19:09:05 0 d-------- C:\Program Files (x86)\uTorrent 2007-09-04 19:07:59 0 d-------- C:\Users\All Users\Google 2007-09-04 19:07:06 0 d-------- C:\Users\All Users\Mozilla 2007-09-04 19:06:28 0 d-------- C:\Users\All Users\Google Updater 2007-09-04 19:06:27 0 d-------- C:\Program Files (x86)\Google 2007-09-04 18:59:31 122 --a------ C:\Windows\jmlink.bat 2007-09-04 18:59:31 0 d-------- C:\Windows\JM 2007-09-04 18:58:12 0 d-------- C:\Windows\system32\RTCOM 2007-09-04 18:57:04 0 d-------- C:\Program Files (x86)\Realtek 2007-09-04 18:57:01 0 d--h----- C:\Program Files (x86)\InstallShield Installation Information 2007-09-04 18:57:00 520192 -r------- C:\Windows\RtlExUpd.dll <Not Verified; Realtek Semiconductor Corp.; RtlExUpd Dynamic Link Library> 2007-09-04 18:57:00 315392 --a------ C:\Windows\HideWin.exe <Not Verified; Realtek Semiconductor Corp.; HD Audio Hide windows program> 2007-09-04 18:46:26 0 d-------- C:\Program Files (x86)\Intel 2007-09-04 18:13:50 0 d-------- C:\Program Files (x86)\Common Files\InstallShield 2007-09-04 17:54:47 0 d-------- C:\Users\All Users\NVIDIA 2007-09-04 17:52:45 0 d-------- C:\Program Files (x86)\SystemRequirementsLab 2007-09-04 17:49:13 0 d-------- C:\Windows\Panther 2007-09-04 17:40:08 0 d-------- C:\Windows.old 2007-09-04 17:03:29 0 dr------- C:\Users\Ruud\Searches 2007-09-04 17:03:03 0 dr------- C:\Users\Ruud\Contacts 2007-09-04 17:02:38 0 d--hs---- C:\Users\Ruud\Sjablonen 2007-09-04 17:02:38 0 d--hs---- C:\Users\Ruud\SendTo 2007-09-04 17:02:38 0 d--hs---- C:\Users\Ruud\Recent 2007-09-04 17:02:38 0 d--hs---- C:\Users\Ruud\Netwerkprinteromgeving 2007-09-04 17:02:38 0 d--hs---- C:\Users\Ruud\NetHood 2007-09-04 17:02:38 0 d--hs---- C:\Users\Ruud\Mijn documenten 2007-09-04 17:02:38 0 d--hs---- C:\Users\Ruud\Menu Start 2007-09-04 17:02:38 0 d--hs---- C:\Users\Ruud\Local Settings 2007-09-04 17:02:38 0 d--hs---- C:\Users\Ruud\Cookies 2007-09-04 17:02:38 0 d--hs---- C:\Users\Ruud\Application Data 2007-09-04 17:02:36 0 dr------- C:\Users\Ruud\Videos 2007-09-04 17:02:36 0 dr------- C:\Users\Ruud\Saved Games 2007-09-04 17:02:36 0 dr------- C:\Users\Ruud\Pictures 2007-09-04 17:02:36 0 dr------- C:\Users\Ruud\Music 2007-09-04 17:02:36 0 dr------- C:\Users\Ruud\Links 2007-09-04 17:02:36 0 dr------- C:\Users\Ruud\Favorites 2007-09-04 17:02:36 0 dr------- C:\Users\Ruud\Downloads 2007-09-04 17:02:36 0 dr------- C:\Users\Ruud\Documents 2007-09-04 17:02:36 0 dr------- C:\Users\Ruud\Desktop 2007-09-04 17:02:36 0 d--h----- C:\Users\Ruud\AppData 2007-09-04 17:02:35 1572864 --ahs---- C:\Users\Ruud\NTUSER.DAT 2007-09-04 16:59:56 0 d--hs---- C:\Users\Default\Sjablonen 2007-09-04 16:59:56 0 d--hs---- C:\Users\Default\Netwerkprinteromgeving 2007-09-04 16:59:56 0 d--hs---- C:\Users\Default\Mijn documenten 2007-09-04 16:59:56 0 d--hs---- C:\Users\Default\Menu Start 2007-09-04 16:59:56 0 d--hs---- C:\Users\All Users\Sjablonen 2007-09-04 16:59:56 0 d--hs---- C:\Users\All Users\Menu Start 2007-09-04 16:59:56 0 d--hs---- C:\Users\All Users\Favorieten 2007-09-04 16:59:56 0 d--hs---- C:\Users\All Users\Documenten 2007-09-04 16:59:56 0 d--hs---- C:\Users\All Users\Bureaublad 2007-09-04 16:54:39 0 d-------- C:\Windows\SoftwareDistribution 2007-09-04 16:53:16 0 d-------- C:\Windows\Debug 2007-09-04 16:50:23 0 d-------- C:\Windows\Prefetch 2007-09-04 07:13:35 0 d-------- C:\NVIDIA 2007-09-03 22:53:36 0 d--hs---- C:\Boot 2007-09-03 22:05:47 0 d-------- C:\Intel 2007-09-03 21:54:32 0 d--hs---- C:\System Volume Information -- Find3M Report --------------------------------------------------------------- 2007-09-20 19:14:44 0 d-------- C:\Users\Ruud\AppData\Roaming\uTorrent 2007-09-19 18:09:52 0 d-------- C:\Users\Ruud\AppData\Roaming\FileZilla 2007-09-19 17:45:52 0 d-------- C:\Users\Ruud\AppData\Roaming\BSplayer PRO 2007-09-18 16:54:46 0 d-------- C:\Users\Ruud\AppData\Roaming\Azureus 2007-09-17 17:01:25 0 d-------- C:\Users\Ruud\AppData\Roaming\Media Player Classic 2007-09-14 21:43:45 0 d-------- C:\Users\Ruud\AppData\Roaming\Adobe 2007-09-13 17:55:17 0 d-------- C:\Program Files (x86)\Common Files 2007-09-12 23:22:06 0 d-------- C:\Program Files (x86)\Windows Mail 2007-09-08 16:29:05 0 d-------- C:\Program Files (x86)\MSBuild 2007-09-07 22:57:23 0 dr-h----- C:\Users\Ruud\AppData\Roaming\SecuROM 2007-09-05 21:27:29 0 d-------- C:\Users\Ruud\AppData\Roaming\LimeWire 2007-09-04 19:43:58 0 d-------- C:\Users\Ruud\AppData\Roaming\Macromedia 2007-09-04 19:07:57 0 d-------- C:\Users\Ruud\AppData\Roaming\Talkback 2007-09-04 19:07:50 0 d-------- C:\Users\Ruud\AppData\Roaming\Mozilla 2007-09-04 18:57:01 0 d-------- C:\Users\Ruud\AppData\Roaming\InstallShield 2007-09-04 17:49:14 174 --ahs---- C:\Program Files (x86)\desktop.ini 2007-09-04 17:45:47 0 d-------- C:\Program Files (x86)\Windows Calendar 2007-09-04 17:03:12 0 d-------- C:\Users\Ruud\AppData\Roaming\Identities -- Registry Dump --------------------------------------------------------------- -- End of Deckard's System Scanner: finished at 2007-09-20 19:15:39 ------------

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.