Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

trage pc

3 antwoorden
  • wie wil mij helpen door te kijken naar deze hjtlog?? Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.0 (BETA) Scan saved at 14:58:46, on 17-10-2007 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) Boot mode: Normal Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe C:\Program Files\Orange\GLOBAL\Mnu\igomnu.exe C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexStoreSvr.exe C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jucheck.exe C:\Program Files\RegCleaner\RegCleanr.exe C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe C:\Documents and Settings\Niek Geesing\Desktop\HiJackThis_v2.exe R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: CInterceptor Object - {38D3FE60-3D53-4F37-BB0E-C7A97A26A156} - C:\Program Files\Pando Networks\Pando\PandoIEPlugin.dll O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\GRA8E1~1.DLL O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe" O4 - HKLM\..\Run: [mnu] C:\Program Files\Orange\GLOBAL\Mnu\igomnu.exe /S:T O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe" O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE O4 - HKLM\..\Run: [Jet Detection] "C:\Program Files\Creative\SBLive\PROGRAM\ADGJDet.exe" O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE O4 - HKCU\..\Run: [mnu] C:\Program Files\Orange\GLOBAL\Mnu\igomnu.exe /S:T O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [msnsc] C:\WINDOWS\system32\msnsc.exe (User 'LOCAL SERVICE') O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [nlsf] cmd.exe /C move /Y "%SystemRoot%\System32\syssetub.dll" "%SystemRoot%\System32\syssetup.dll" (User 'LOCAL SERVICE') O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [msnsc] C:\WINDOWS\system32\msnsc.exe (User 'NETWORK SERVICE') O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [nlsf] cmd.exe /C move /Y "%SystemRoot%\System32\syssetub.dll" "%SystemRoot%\System32\syssetup.dll" (User 'NETWORK SERVICE') O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [msnsc] C:\WINDOWS\system32\msnsc.exe (User 'SYSTEM') O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [nlsf] cmd.exe /C move /Y "%SystemRoot%\System32\syssetub.dll" "%SystemRoot%\System32\syssetup.dll" (User 'SYSTEM') O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [msnsc] C:\WINDOWS\system32\msnsc.exe (User 'Default user') O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [nlsf] cmd.exe /C move /Y "%SystemRoot%\System32\syssetub.dll" "%SystemRoot%\System32\syssetup.dll" (User 'Default user') O4 - Global Startup: Service Manager.lnk = C:\Program Files\Microsoft SQL Server\80\Tools\Binn\sqlmangr.exe O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000 O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:\Program Files\PartyGaming\PartyPoker\RunApp.exe (file missing) O9 - Extra 'Tools' menuitem: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:\Program Files\PartyGaming\PartyPoker\RunApp.exe (file missing) O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{3E617A46-C784-45D9-A3D8-A8341CC4FD4C}: NameServer = 85.255.115.118,85.255.112.199 O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{7264D74B-3CC9-41C3-81EF-468A8F609ADD}: NameServer = 85.255.115.118,85.255.112.199 O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{978E6AD5-F1B5-4F84-8EA1-A8D616175FD2}: NameServer = 85.255.115.118,85.255.112.199 O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 85.255.115.118 85.255.112.199 O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{3E617A46-C784-45D9-A3D8-A8341CC4FD4C}: NameServer = 85.255.115.118,85.255.112.199 O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 85.255.115.118 85.255.112.199 O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{3E617A46-C784-45D9-A3D8-A8341CC4FD4C}: NameServer = 85.255.115.118,85.255.112.199 O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 85.255.115.118 85.255.112.199 O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\GR99D3~1.DLL O22 - SharedTaskScheduler: Browseui preloader - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe O23 - Service: PnkBstrB - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrB.exe -- End of file - 7246 bytes
  • Download de WareOutfix van één van deze twee site's: * http://downloads.subratam.org/Fixwareout.exe http://www.bleepingcomputer.com/files/lonny/Fixwareout.exe Sla het op op je Bureaublad en laat het runnen. Klik dan op Next, dan op Install, wees zeker dat Run fixit is aangevinkt en klik op Finish. De fix zal beginnen; volg de instructies die je krijgt. Er zal gevraagd worden of je je pc wilt herstarten; doe dit ook. Je computer zal nu wat trager opstarten, dit is normaal. Zodra je Bureaublad geladen is, zal een tekstbestand openen (report.txt). Als je problemen hebt met de internet verbinding, voer dan het volgende uit: Ga naar het Configuratiescherm en klik op "Netwerkverbindingen". Rechtsklik op je standaard verbinding en kies "Eigenschappen". Klik op het tabblad "Algemeen" en dubbelklik op "Internet-Protocol (TCP/IP)". Selecteer "Automatisch een DNS-serveradres laten toewijzen". Ga naar Start – Uitvoeren en tik in "cmd" Druk op enter. Daarna tik je in: ipconfig /flushdns Druk op enter. Sluit het venster. Plaats een nieuw Hijackthis logje en het logje van Wareoutfix.
  • Heb gedaan wat je vertelde, geen internetproblemen Hier een nieuw hjtlogje Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.0 (BETA) Scan saved at 16:59:35, on 19-10-2007 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) Boot mode: Normal Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe C:\Program Files\Orange\GLOBAL\Mnu\igomnu.exe C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe C:\Program Files\Microsoft SQL Server\80\Tools\Binn\sqlmangr.exe C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe C:\Documents and Settings\Niek Geesing\Desktop\HiJackThis_v2.exe R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: CInterceptor Object - {38D3FE60-3D53-4F37-BB0E-C7A97A26A156} - C:\Program Files\Pando Networks\Pando\PandoIEPlugin.dll O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\GRA8E1~1.DLL O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe" O4 - HKLM\..\Run: [mnu] C:\Program Files\Orange\GLOBAL\Mnu\igomnu.exe /S:T O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe" O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE O4 - HKLM\..\Run: [Jet Detection] "C:\Program Files\Creative\SBLive\PROGRAM\ADGJDet.exe" O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k O4 - HKCU\..\Run: [mnu] C:\Program Files\Orange\GLOBAL\Mnu\igomnu.exe /S:T O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [msnsc] C:\WINDOWS\system32\msnsc.exe (User 'LOCAL SERVICE') O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [nlsf] cmd.exe /C move /Y "%SystemRoot%\System32\syssetub.dll" "%SystemRoot%\System32\syssetup.dll" (User 'LOCAL SERVICE') O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [msnsc] C:\WINDOWS\system32\msnsc.exe (User 'NETWORK SERVICE') O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [nlsf] cmd.exe /C move /Y "%SystemRoot%\System32\syssetub.dll" "%SystemRoot%\System32\syssetup.dll" (User 'NETWORK SERVICE') O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [msnsc] C:\WINDOWS\system32\msnsc.exe (User 'SYSTEM') O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [nlsf] cmd.exe /C move /Y "%SystemRoot%\System32\syssetub.dll" "%SystemRoot%\System32\syssetup.dll" (User 'SYSTEM') O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [msnsc] C:\WINDOWS\system32\msnsc.exe (User 'Default user') O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [nlsf] cmd.exe /C move /Y "%SystemRoot%\System32\syssetub.dll" "%SystemRoot%\System32\syssetup.dll" (User 'Default user') O4 - Global Startup: Service Manager.lnk = C:\Program Files\Microsoft SQL Server\80\Tools\Binn\sqlmangr.exe O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000 O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:\Program Files\PartyGaming\PartyPoker\RunApp.exe (file missing) O9 - Extra 'Tools' menuitem: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:\Program Files\PartyGaming\PartyPoker\RunApp.exe (file missing) O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\GR99D3~1.DLL O22 - SharedTaskScheduler: Browseui preloader - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe O23 - Service: PnkBstrB - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrB.exe -- End of file - 6211 bytes

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.