Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

NOKIA_19.JPG

6 antwoorden
  • weet iemand misschien wat dit is ,heb het met mijn stomme kop weer geopend,maar zie niks of wat dan ook!! Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 19:34:44, on 18-10-2007 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\Program Files\Network Associates\Common Framework\FrameworkService.exe C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\mcshield.exe C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\vstskmgr.exe C:\WINDOWS\system32\oodag.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\WgaTray.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\SHSTAT.EXE C:\Program Files\Network Associates\Common Framework\UpdaterUI.exe C:\Program Files\Common Files\Network Associates\TalkBack\tbmon.exe C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe C:\Program Files\Common Files\PCSuite\DataLayer\DataLayer.exe C:\Program Files\Winamp\winampa.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LogitechDesktopMessenger.exe C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe C:\PROGRA~1\COMMON~1\PCSuite\Services\SERVIC~1.EXE C:\Program Files\Logitech\MouseWare\system\em_exec.exe C:\PROGRA~1\COMMON~1\Nokia\MPAPI\MPAPI3s.exe C:\Program Files\Sony Corporation\Picture Package\Picture Package Menu\SonyTray.exe C:\Program Files\Sony Corporation\Picture Package\Picture Package Applications\Residence.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE C:\PROGRA~1\GADWIN~1\PRINTS~1\PrintScreen.exe C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasDtServ.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jucheck.exe C:\Program Files\Winamp\winamp.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Documents and Settings\Windows\Bureaublad\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/ R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = localhost R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file) O2 - BHO: ADSTechnology module - {831CBAC0-8283-4653-9D81-FEB9F3F6E47C} - C:\Program Files\ADSTechnology\ADSTechnology.dll O2 - BHO: ActivationManager module - {86A44EF7-78FC-4e18-A564-B18F806F7F56} - C:\Program Files\ActivationManager\ActivationManager.dll O2 - BHO: (no name) - {A691251F-B07C-4167-9C36-C89121BD1A42} - (no file) O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe" O4 - HKLM\..\Run: [ShStatEXE] "C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\SHSTAT.EXE" /STANDALONE O4 - HKLM\..\Run: [McAfeeUpdaterUI] "C:\Program Files\Network Associates\Common Framework\UpdaterUI.exe" /StartedFromRunKey O4 - HKLM\..\Run: [Network Associates Error Reporting Service] "C:\Program Files\Common Files\Network Associates\TalkBack\tbmon.exe" O4 - HKLM\..\Run: [gcasServ] "C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe" O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE O4 - HKLM\..\Run: [zBrowser Launcher] C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Utility] Logi_MwX.Exe O4 - HKLM\..\Run: [OmniaAXServer] C:\Program Files\OmniaAX\OmniaSrv.exe O4 - HKLM\..\Run: [PCSuiteTrayApplication] C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe -onlytray O4 - HKLM\..\Run: [DataLayer] C:\Program Files\Common Files\PCSuite\DataLayer\DataLayer.exe O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background O4 - HKCU\..\Run: [LDM] C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LogitechDesktopMessenger.exe O4 - HKCU\..\Run: [PcSync] C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe /NoDialog O4 - Startup: PrintScreen.lnk = C:\Program Files\Gadwin Systems\PrintScreen\UNWISE.EXE O4 - Global Startup: Adobe Reader Snelle start.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe O4 - Global Startup: Logitech Desktop Messenger.lnk = C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LogitechDesktopMessenger.exe O4 - Global Startup: Picture Package Menu.lnk = C:\Program Files\Sony Corporation\Picture Package\Picture Package Menu\SonyTray.exe O4 - Global Startup: Picture Package VCD Maker.lnk = C:\Program Files\Sony Corporation\Picture Package\Picture Package Applications\Residence.exe O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE O8 - Extra context menu item: Add to AMV Converter... - C:\Program Files\MP3 Player Utilities 4.09\AMVConverter\grab.html O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000 O8 - Extra context menu item: MediaManager tool grab multimedia file - C:\Program Files\MP3 Player Utilities 4.09\MediaManager\grab.html O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\REFIEBAR.DLL O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab31267.cab O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204 O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://spaces.msn.com//PhotoUpload/MsnPUpld.cab O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab O16 - DPF: {F58E1CEF-A068-4C15-BA5E-587CAF3EE8C6} (MSN Chat Control 4.5) - http://chat.msn.com/controls/msnchat45.cab O18 - Protocol: bwfile-8876480 - {9462A756-7B47-47BC-8C80-C34B9B80B32B} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\GAPlugProtocol-8876480.dll O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll O23 - Service: McAfee Framework Service (McAfeeFramework) - Network Associates, Inc. - C:\Program Files\Network Associates\Common Framework\FrameworkService.exe O23 - Service: Network Associates McShield (McShield) - Network Associates, Inc. - C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\mcshield.exe O23 - Service: Network Associates Task Manager (McTaskManager) - Network Associates, Inc. - C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\vstskmgr.exe O23 - Service: O&O Defrag - O&O Software GmbH - C:\WINDOWS\system32\oodag.exe
  • Heb je hier wat aan? http://83.86.33.8/msn3.php En [url=http://www.webmastercity.nl/forum/viewtopic.php?p=237977&sid=b6c42696c09dd89f6c5a846115ef092b#237977]hier[/url] suggeren ze een online scan uit te voeren: http://onecare.live.com/site/nl-nl/default.htm
  • Probeer dit maar. Installeer hijackthis.exe bijv. in C:\Program Files\[b:1912218c09]Hijackthis[/b:1912218c09] Dit in verband met de backups die dit programma maakt. Start Hijackthis op en kies voor 'Do a system scan only' Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd: [b:1912218c09] O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file) O2 - BHO: (no name) - {A691251F-B07C-4167-9C36-C89121BD1A42} - (no file) [/b:1912218c09] Sluit alle vensters behalve Hijackthis Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen. Download hier [url=http://www.bendeboy.nl/misc/MSNFix.zip][color=blue:1912218c09]MSNFix by BendeBoy [/color:1912218c09][/url] En sla het op je bureaublad op en pak het vervolgens uit naar een eigen map. [i:1912218c09]Sla eerst al uw documenten en werkjes etc. op omdat er een kans is dat de PC opnieuw moet gestart. Dit is normaal als een bestand zich hardnekkig heeft vast gezet.[/i:1912218c09] Open de map van MSNFix en dubbelklik op [b:1912218c09]MSNFix.cmd[/b:1912218c09]. Het bestand gaat zijn taken uitvoeren, je hoeft ondertussen niets te doen. Zodra het klaar is en eventueel na herstart zal het een rapport openen (MSNFix.txt ). Post die in je volgende bericht, tesamen met een logje van Hijackthis. deze versie aub. http://www.trendsecure.com/portal/en-US/threat_analytics/HJTInstall.exe
  • hier hijackthis log Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2 Scan saved at 15:24:59, on 20-10-2007 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) Boot mode: Normal Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\Program Files\Network Associates\Common Framework\FrameworkService.exe C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\mcshield.exe C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\vstskmgr.exe C:\WINDOWS\system32\oodag.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\WgaTray.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\SHSTAT.EXE C:\Program Files\Network Associates\Common Framework\UpdaterUI.exe C:\Program Files\Common Files\Network Associates\TalkBack\tbmon.exe C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe C:\Program Files\Common Files\PCSuite\DataLayer\DataLayer.exe C:\Program Files\Winamp\winampa.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LogitechDesktopMessenger.exe C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe C:\Program Files\Sony Corporation\Picture Package\Picture Package Menu\SonyTray.exe C:\Program Files\Sony Corporation\Picture Package\Picture Package Applications\Residence.exe C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE C:\PROGRA~1\COMMON~1\PCSuite\Services\SERVIC~1.EXE C:\PROGRA~1\COMMON~1\Nokia\MPAPI\MPAPI3s.exe C:\Program Files\Logitech\MouseWare\system\em_exec.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\PROGRA~1\GADWIN~1\PRINTS~1\PrintScreen.exe C:\Program Files\MSN Messenger\usnsvc.exe C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jucheck.exe C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe C:\WINDOWS\system32\notepad.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/ R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = localhost R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll O2 - BHO: ADSTechnology module - {831CBAC0-8283-4653-9D81-FEB9F3F6E47C} - C:\Program Files\ADSTechnology\ADSTechnology.dll O2 - BHO: ActivationManager module - {86A44EF7-78FC-4e18-A564-B18F806F7F56} - C:\Program Files\ActivationManager\ActivationManager.dll O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe" O4 - HKLM\..\Run: [ShStatEXE] "C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\SHSTAT.EXE" /STANDALONE O4 - HKLM\..\Run: [McAfeeUpdaterUI] "C:\Program Files\Network Associates\Common Framework\UpdaterUI.exe" /StartedFromRunKey O4 - HKLM\..\Run: [Network Associates Error Reporting Service] "C:\Program Files\Common Files\Network Associates\TalkBack\tbmon.exe" O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE O4 - HKLM\..\Run: [zBrowser Launcher] C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Utility] Logi_MwX.Exe O4 - HKLM\..\Run: [OmniaAXServer] C:\Program Files\OmniaAX\OmniaSrv.exe O4 - HKLM\..\Run: [PCSuiteTrayApplication] C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe -onlytray O4 - HKLM\..\Run: [DataLayer] C:\Program Files\Common Files\PCSuite\DataLayer\DataLayer.exe O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background O4 - HKCU\..\Run: [LDM] C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LogitechDesktopMessenger.exe O4 - HKCU\..\Run: [PcSync] C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe /NoDialog O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service') O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice') O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM') O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user') O4 - Startup: PrintScreen.lnk = C:\Program Files\Gadwin Systems\PrintScreen\UNWISE.EXE O4 - Global Startup: Adobe Reader Snelle start.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe O4 - Global Startup: Logitech Desktop Messenger.lnk = C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LogitechDesktopMessenger.exe O4 - Global Startup: Picture Package Menu.lnk = C:\Program Files\Sony Corporation\Picture Package\Picture Package Menu\SonyTray.exe O4 - Global Startup: Picture Package VCD Maker.lnk = C:\Program Files\Sony Corporation\Picture Package\Picture Package Applications\Residence.exe O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE O8 - Extra context menu item: Add to AMV Converter... - C:\Program Files\MP3 Player Utilities 4.09\AMVConverter\grab.html O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000 O8 - Extra context menu item: MediaManager tool grab multimedia file - C:\Program Files\MP3 Player Utilities 4.09\MediaManager\grab.html O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\REFIEBAR.DLL O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab31267.cab O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204 O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://spaces.msn.com//PhotoUpload/MsnPUpld.cab O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab O16 - DPF: {F58E1CEF-A068-4C15-BA5E-587CAF3EE8C6} (MSN Chat Control 4.5) - http://chat.msn.com/controls/msnchat45.cab O18 - Protocol: bwfile-8876480 - {9462A756-7B47-47BC-8C80-C34B9B80B32B} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\GAPlugProtocol-8876480.dll O23 - Service: McAfee Framework Service (McAfeeFramework) - Network Associates, Inc. - C:\Program Files\Network Associates\Common Framework\FrameworkService.exe O23 - Service: Network Associates McShield (McShield) - Network Associates, Inc. - C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\mcshield.exe O23 - Service: Network Associates Task Manager (McTaskManager) - Network Associates, Inc. - C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\vstskmgr.exe O23 - Service: O&O Defrag - O&O Software GmbH - C:\WINDOWS\system32\oodag.exe -- End of file - 7597 bytes en de msnfix log ---------- BENDEBOYS MSNFIX RAPORT ---------- - Version: 3.5.0.14 - Last Update: 17/10/07 - Scan performed on: za 20-10-2007 - 15:22:29,87 By Windows - Bootmode: Normal Mode ((((((((((((((( CREATED FILES LAST MONTH ))))))))))))))) 2007-09-28 - 7:19:40 - A.... "C:\WINDOWS\system32\MRT.exe" ((((((((((((((( FOUND FILES ))))))))))))))) »»» C:\WINDOWS\picts-****.zip FOUND »»» HOSTS-file has been cleaned. ((((((((((((((( ShellServiceObjectDelayLoad ))))))))))))))) Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad] "PostBootReminder"="{7849596a-48ea-486e-8937-a2a3009f31a9}" "CDBurn"="{fbeb8a05-beee-4442-804e-409d6c4515e9}" "WebCheck"="{E6FB5E20-DE35-11CF-9C87-00AA005127ED}" "SysTray"="{35CEC8A3-2BE6-11D2-8773-92E220524153}" "WPDShServiceObj"="{AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5}" ---------- END OF LOG ---------- en alvast bedankt voor je hulp klaas
  • Nou Klaas, Start Hijackthis op en kies voor 'Do a system scan only' Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd: [b:2ea16c2f9b] R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank [/b:2ea16c2f9b] Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen. nog problemen ?
  • hartstikke bedankt kerel,als er nog problemen zijn meld ik me wel weer!! de grt klaas

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.