Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

deleten opstart items!

5 antwoorden
  • hello fooks, Ik wilde een aantal Items deleten by het opstart gedeelte van xp home maar omdat sommige nodig zijn by windows wilde ik voor de zekerheid ff checken.. Hier mijn logje: Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2 Scan saved at 12:30, on 2007-10-23 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16544) Boot mode: Normal Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe F:\Antivirus\Ad-aware 2007\aawservice.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\Program Files\Common Files\McAfee\HackerWatch\HWAPI.exe C:\PROGRA~1\McAfee\MSC\mcmscsvc.exe c:\program files\common files\mcafee\mna\mcnasvc.exe C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcods.exe C:\PROGRA~1\McAfee\MSC\mcpromgr.exe c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\redirsvc\redirsvc.exe C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcshield.exe C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcsysmon.exe C:\Program Files\McAfee\MPF\MPFSrv.exe C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe C:\Program Files\SiteAdvisor\6172\SAService.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcagent.exe C:\Program Files\SiteAdvisor\6172\SiteAdv.exe C:\WINDOWS\system32\CTHELPER.EXE C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.EXE F:\UTILIT~1\FDF\FAST2.EXE F:\Multimedia\Ati\Atitools\ATI Tray Tools\atitray.exe G:\muziek\lastfm\LastFMHelper.exe C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\ccc.exe C:\Program Files\MSN Messenger\usnsvc.exe C:\PROGRA~1\COMMON~1\McAfee\EmProxy\emproxy.exe C:\WINDOWS\system32\ntvdm.exe C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE F:\Utilities\Pando\pando.exe F:\Antivirus\HijackThis\HijackThis.exe R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer,(Default) = Download Directory R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://g.msn.nl/0SENLNL/SAOS01?FORM=TOOLBR R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: CInterceptor Object - {38D3FE60-3D53-4F37-BB0E-C7A97A26A156} - F:\Utilities\Pando\PandoIEPlugin.dll O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - F:\ANTIVI~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll O2 - BHO: scriptproxy - {7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} - c:\program files\mcafee\virusscan\scriptcl.dll O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.0.301.7164\swg.dll O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll O3 - Toolbar: McAfee SiteAdvisor - {0BF43445-2F28-4351-9252-17FE6E806AA0} - C:\Program Files\SiteAdvisor\6172\SiteAdv.dll O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll O3 - Toolbar: Windows Live Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll O4 - HKLM\..\Run: [SiteAdvisor] C:\Program Files\SiteAdvisor\6172\SiteAdv.exe O4 - HKLM\..\Run: [CTHelper] CTHELPER.EXE O4 - HKLM\..\Run: [CTxfiHlp] CTXFIHLP.EXE O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "F:\Utilities\Adobe reader 8 nl\Reader\Reader_sl.exe" O4 - HKLM\..\Run: [StartCCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" O4 - HKLM\..\RunOnce: [SpybotDeletingA259] command /c del "C:\WINDOWS\SchedLgU.Txt" O4 - HKLM\..\RunOnce: [SpybotDeletingC1848] cmd /c del "C:\WINDOWS\SchedLgU.Txt" O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [FAST Defrag] F:\UTILIT~1\FDF\FAST2.EXE -tray O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe O4 - HKCU\..\Run: [AtiTrayTools] "F:\Multimedia\Ati\Atitools\ATI Tray Tools\atitray.exe" O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background O4 - HKCU\..\Run: [Pando] "F:\Utilities\Pando\pando.exe" /Minimized O4 - HKCU\..\RunOnce: [SpybotDeletingB1286] command /c del "C:\WINDOWS\SchedLgU.Txt" O4 - HKCU\..\RunOnce: [SpybotDeletingD5052] cmd /c del "C:\WINDOWS\SchedLgU.Txt" O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service') O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice') O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM') O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user') O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe O4 - Global Startup: Last.fm Helper.lnk = G:\muziek\lastfm\LastFMHelper.exe O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = F:\Office\word 2002\Office10\OSA.EXE O4 - Global Startup: XS4ALL Softphone.lnk = ? O8 - Extra context menu item: &Windows Live Search - res://C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll/search.htm O8 - Extra context menu item: Add to Windows &Live Favorites - http://favorites.live.com/quickadd.aspx O8 - Extra context menu item: Download with &Shareaza - res://G:\internet\p2p\shareaza\Plugins\RazaWebHook.dll/3000 O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - F:\ANTIVI~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - F:\ANTIVI~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O16 - DPF: {EF791A6B-FC12-4C68-99EF-FB9E207A39E6} (McFreeScan Class) - http://download.mcafee.com/molbin/iss-loc/mcfscan/2,2,0,5120/mcfscan.cab O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft AB - F:\Antivirus\Ad-aware 2007\aawservice.exe O23 - Service: Adobe LM Service - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe O23 - Service: McAfee E-mail Proxy (Emproxy) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\COMMON~1\McAfee\EmProxy\emproxy.exe O23 - Service: Firebird Server - MAGIX Instance (FirebirdServerMAGIXInstance) - MAGIX® - F:\Multimedia\magix\Common\Database\bin\fbserver.exe O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe O23 - Service: McAfee HackerWatch Service - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\HackerWatch\HWAPI.exe O23 - Service: McAfee Update Manager (mcmispupdmgr) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\MSC\mcupdmgr.exe O23 - Service: McAfee Services (mcmscsvc) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\MSC\mcmscsvc.exe O23 - Service: McAfee Network Agent (McNASvc) - McAfee, Inc. - c:\program files\common files\mcafee\mna\mcnasvc.exe O23 - Service: McAfee Scanner (McODS) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcods.exe O23 - Service: McAfee Protection Manager (mcpromgr) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\MSC\mcpromgr.exe O23 - Service: McAfee Redirector Service (McRedirector) - McAfee, Inc. - c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\redirsvc\redirsvc.exe O23 - Service: McAfee Real-time Scanner (McShield) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcshield.exe O23 - Service: McAfee SystemGuards (McSysmon) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcsysmon.exe O23 - Service: McAfee Personal Firewall Service (MpfService) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\MPF\MPFSrv.exe O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe O23 - Service: SiteAdvisor-service (SiteAdvisor Service) - Unknown owner - C:\Program Files\SiteAdvisor\6172\SAService.exe -- End of file - 9269 bytes thanx
  • Wat is de reden dat je dingen wilt verwijderen? Is je pc te traag ofzo? Ik zie aan je log geen gekke dingen. Wel Last fm, adobe, en google toolbar maar dat zijn dingen die je misschien gebruikt.
  • Als je doet: START -> uitvoeren -> msconfig -> Enter Alles wat daar staat bij startup (opstarten ?) is niet essentieel voor het draaien van windows. Er zullen misschien dingen bij staan die je graag opgestart wil zien als windows start maar je kan zonder gevaar hier dingen uitvinken.
  • [quote:b9ccaece1b="Drewster"]Als je doet: START -> uitvoeren -> msconfig -> Enter Alles wat daar staat bij startup (opstarten ?) is niet essentieel voor het draaien van windows. Er zullen misschien dingen bij staan die je graag opgestart wil zien als windows start maar je kan zonder gevaar hier dingen uitvinken.[/quote:b9ccaece1b] thnx zal dat proberen... :D :D :D :) :) :)
  • [url=http://www.antispywareoffensief.nl/forum/showthread.php?t=114] Overbodige opstartitems verwijderen[/url]

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.