Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

www.aldi.com niet weg te krijgen als startpagina.

9 antwoorden
  • Mensen, sinds een paar dagen krijg ik www.aldi.com als default startpagina. Zelfs als ik de verwijzingen weghaal uit het register en opnieuw opstart komt dit weer terug. Een scan met adware 2007 geeft geen bijzonderheden. Full system virusscan met symantec geeft geen bijzonderheden. Met Hyjackthis een log gemaakt en op hun website http://www.hijackthis.de/ laten scannen, geen bijzonderheden te zien. Verder werkt mijn pc prima. Iemand enig idee waar ik verder naar zou kunnen kijken?
  • Die online scanner is vrij oppervlakkig, en is ook niet van de maker van hijackthis. Als dat scannen zo simpel was, zat het wel in het programma zelf. Plaats hier eens een log.
  • Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2 Scan saved at 11:37:47, on 13-11-2007 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16544) Boot mode: Normal Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe C:\Program Files\Symantec AntiVirus\DefWatch.exe C:\Program Files\Diskeeper Corporation\Diskeeper\DkService.exe C:\WINDOWS\eHome\ehRecvr.exe C:\WINDOWS\eHome\ehSched.exe C:\WINDOWS\System32\GEARSec.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe C:\Program Files\LogMeIn\x86\RaMaint.exe C:\Program Files\LogMeIn\x86\LogMeIn.exe C:\Program Files\Symantec\Norton Ghost\Agent\PQV2iSvc.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\Program Files\Symantec AntiVirus\Rtvscan.exe C:\PROGRA~1\COMMON~1\X10\Common\x10nets.exe C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe C:\PROGRA~1\SYMANT~1\VPTray.exe C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe C:\WINDOWS\Twain_32\SlimU2TA\HotKey.exe C:\WINDOWS\system32\dllhost.exe C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe C:\Program Files\Muiltmedia keyboard Utility\1.3\KbdAp32A.exe C:\Program Files\Browser Mouse\mouse32a.exe C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe C:\WINDOWS\eHome\ehmsas.exe C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE C:\Program Files\LogMeIn\x86\LogMeInSystray.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe C:\PROGRA~1\MICROS~3\rapimgr.exe C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe C:\Program Files\VoipBuster.com\VoipBuster\VoipBuster.exe C:\Program Files\FireTrust\MailWasher Pro\MailWasher.exe J:\Webserver\Webserver\Usb Webserver.exe J:\Webserver\Webserver\Apache\bin\httpd_usb.exe J:\Webserver\Webserver\Mysql\bin\mysqld-nt_usb.exe C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\SkypePM.exe J:\Webserver\Webserver\Apache\bin\httpd_usb.exe C:\Program Files\MSN Messenger\usnsvc.exe C:\Program Files\MSN Messenger\livecall.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\rdpclip.exe C:\WINDOWS\system32\logonui.exe C:\WINDOWS\system32\logon.scr C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe J:\Software\HiJackThis\HiJackThis.exe R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.startpagina.nl R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.startpagina.nl R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.startpagina.nl R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.startpagina.nl R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.startpagina.nl R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Windows Internet Explorer wordt aangeboden door Leo R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O1 - Hosts: 62.69.179.208 www.nu.nl O1 - Hosts: 84.244.180.39 www.famike.nl O1 - Hosts: 217.196.32.16 www.telegraaf.nl O1 - Hosts: 82.94.189.37 www.buienradar.nl O2 - BHO: HelperObject Class - {00C6482D-C502-44C8-8409-FCE54AD9C208} - C:\Program Files\TechSmith\SnagIt 7\SnagItBHO.dll O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GRA8E1~1.DLL O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file) O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll O3 - Toolbar: SnagIt - {8FF5E183-ABDE-46EB-B09E-D2AAB95CABE3} - C:\Program Files\TechSmith\SnagIt 7\SnagItIEAddin.dll O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll O4 - HKLM\..\Run: [ehTray] C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent O4 - HKLM\..\Run: [Synchronization Manager] %SystemRoot%\system32\mobsync.exe /logon O4 - HKLM\..\Run: [DiskeeperSystray] "C:\Program Files\Diskeeper Corporation\Diskeeper\DkIcon.exe" O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe" O4 - HKLM\..\Run: [vptray] C:\PROGRA~1\SYMANT~1\VPTray.exe O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe" O4 - HKLM\..\Run: [HotKey] C:\WINDOWS\Twain_32\SlimU2TA\HotKey.exe O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] "C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe" -hide O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe" O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe -startup O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit O4 - HKLM\..\Run: [FLMK08KB] C:\Program Files\Muiltmedia keyboard Utility\1.3\KbdAp32A.exe O4 - HKLM\..\Run: [FLMOFFICE4DMOUSE] C:\Program Files\Browser Mouse\mouse32a.exe O4 - HKLM\..\Run: [InstantOn] "C:\Program Files\CyberLink\PowerCinema Linux\ion_install.exe /c " O4 - HKLM\..\Run: [SkyTel] SkyTel.EXE O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe" O4 - HKLM\..\Run: [LogMeIn GUI] "C:\Program Files\LogMeIn\x86\LogMeInSystray.exe" O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background O4 - HKCU\..\Run: [H/PC Connection Agent] "C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe" O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized O4 - HKCU\..\Run: [VoipBuster] "C:\Program Files\VoipBuster.com\VoipBuster\VoipBuster.exe" -nosplash -minimized O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service') O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice') O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM') O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user') O4 - Startup: MailWasherPro.lnk = C:\Program Files\FireTrust\MailWasher Pro\MailWasher.exe O4 - Startup: Usb Webserver.lnk = J:\Webserver\Webserver\Usb Webserver.exe O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll O9 - Extra button: Create Mobile Favorite - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\INetRepl.dll O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\INetRepl.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Mobiele favorieten maken - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\INetRepl.dll O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe O9 - Extra button: @C:\Program Files\Messenger\Msgslang.dll,-61144 - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files\Messenger\Msgslang.dll,-61144 - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O16 - DPF: {0E8D0700-75DF-11D3-8B4A-0008C7450C4A} (DjVuCtl Class) - http://downloadcenter.samsung.com/content/common/cab/DjVuControlLite_EN.cab O16 - DPF: {193C772A-87BE-4B19-A7BB-445B226FE9A1} (ewidoOnlineScan Control) - http://downloads.ewido.net/ewidoOnlineScan.cab O16 - DPF: {254AA86E-5655-4518-AA87-185D7CC41801} (LogMeIn Rescue Technician Console) - https://secure.logmeinrescue.com/TechConsole/x86/RescueControl.cab O16 - DPF: {474F00F5-3853-492C-AC3A-476512BBC336} (UploadListView Class) - http://picasaweb.google.com/s/v/24.16/uploader2.cab O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1188849466468 O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1188849454218 O16 - DPF: {7FC1B346-83E6-4774-8D20-1A6B09B0E737} (Windows Live Photo Upload Control) - http://famike.spaces.live.com/PhotoUpload/MsnPUpld.cab O16 - DPF: {E87F6C8E-16C0-11D3-BEF7-009027438003} (Persits Software XUpload) - http://www.hema.nl/site/xupload/XUpload.ocx O16 - DPF: {FD0B6769-6490-4A91-AA0A-B5AE0DC75AC9} (Performance Viewer Activex Control) - https://secure.logmein.com/activex/ractrl.cab?lmi=100 O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GR99D3~1.DLL O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft AB - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe O23 - Service: Automatic LiveUpdate Scheduler - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe O23 - Service: Symantec AntiVirus Definition Watcher (DefWatch) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec AntiVirus\DefWatch.exe O23 - Service: Diskeeper - Diskeeper Corporation - C:\Program Files\Diskeeper Corporation\Diskeeper\DkService.exe O23 - Service: GEARSecurity - GEAR Software - C:\WINDOWS\System32\GEARSec.exe O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE O23 - Service: LogMeIn Maintenance Service (LMIMaint) - LogMeIn, Inc. - C:\Program Files\LogMeIn\x86\RaMaint.exe O23 - Service: LogMeIn - LogMeIn, Inc. - C:\Program Files\LogMeIn\x86\LogMeIn.exe O23 - Service: Norton Ghost - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\Norton Ghost\Agent\PQV2iSvc.exe O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe O23 - Service: SAVRoam (SavRoam) - symantec - C:\Program Files\Symantec AntiVirus\SavRoam.exe O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe O23 - Service: Symantec AntiVirus - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec AntiVirus\Rtvscan.exe O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe O23 - Service: X10 Device Network Service (x10nets) - X10 - C:\PROGRA~1\COMMON~1\X10\Common\x10nets.exe -- End of file - 14177 bytes
  • Je hebt hier al een oplossing zo te zien: http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1257648 Pim
  • Klopt, Heb adaware realtime (adwatch) uitgezet, www.aldi.com is nu weg na een herstart. Maar heb ook de toegang geblokkeerd (via spyblaster) naar de instelling van de startpagina. Het werkt in ieder geval nu, wel vreemd dat dit voorkomt in een professioneel programma. [b:4b388547be]Tnks allemaal[/b:4b388547be].
  • Je zou dat ergens moeten kunnen instellen. Heb hem hier niet bij de hand, maar indien gewenst wil ik thuis van de week wel even voor je kijken? Laat even weten. Pim
  • Tip vanaf het forum op tweakersnet, online malware scan http://virusscan.jotti.org/ Verder heb ik bij start/uitvoeren gpedit.msc ingetikt. Bij gebruikersinformatie/internetexplorer onderhoud/url´s stond www.aldi.com weer ingesteld als default pagina. Dit zonder te zijn herstart. De url heb ik veranderd. Ik ga hier weer kijken na een herstart. Bedoelde je dit Pim? Blijft toch nog een vreemde zaak.
  • Bij jotti kan je slechts één bestand uploaden en dan wordt hij gescant door meerdere virusscanners. Ik weet niet precies om welk bestand het gaat, maar dit is enkel een instelling bij Adaware 2007 of mogelijk bij je Symantec antivirus. Loop daarom de instellingen van deze twee eens door :wink: Pim
  • Instellingen nagelopen van Adaware 2007 en Symantec. Niks bijzonders kunnen vinden. Probleem gelukkig voorbij. Bedankt voor de moeite.

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.