Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Hardnekkig Trojan.Vundo probleem

10 antwoorden
  • Dag, Ik zit met een hardnekkig Trojan.Vundo probleem. Alleen al dit schrijven is lastig met al die irritante popups en sites die ongevraagd verschijnen. Wie o wie kan me hiermee helpen? Ik heb al een aantal Trojan threads bekeken en begrepen dat Vundofix tekst en Hijack logfile nodig zijn. Overigens kon Vundofix het betreffende bestand met virus niet verwijderen, terwijl Vundofix zegt van wel. [b:b324cfef9b]Hier is de Vundofix tekst:[/b:b324cfef9b] Symantec Trojan.Vundo Removal Tool 1.5.0 The process "iexplore.exe" might be affected by the threat. It has been suspended. The process "iexplore.exe" might be affected by the threat. It has been terminated. C:\Documents and Settings\Den - Man\Mijn documenten\Kunstgeschiedenis\Walter Crane\DBNL . Eveline Koolhaas-Grosfeld, ‘“Economische” schilderkunst. De verbeelding van broederschap in de laat achttiende-eeuwse genre-schilderkunst, in het bijzonder van Adriaan de Lelie’.url (WARNING: not scanned, path to long) C:\Documents and Settings\Den - Man\Mijn documenten\Kunstgeschiedenis\Walter Crane\http___www.jstor.org.proxy.ubn.kun.nl_8080_cgi-bin_jstor_printpage_00027359_ap050011_05a00050_0.pdf_backcontext=page&dowhat=Acrobat&config=jstor&userID=83aef801@kun.nl_01cce4405a1264112e41b67a9&0.pdf (WARNING: not scanned, path to long) C:\Documents and Settings\Den - Man\Mijn documenten\Radiohead ?In Rainbows?: (not scanned) C:\System Volume Information: (not scanned) F:\System Volume Information: (not scanned) Trojan.Vundo has been successfully removed from your computer! Here is the report: The total number of the scanned files: 105284 The number of deleted files: 0 The number of viral processes terminated: 1 The number of viral processes suspended: 1 The number of viral threads terminated: 0 The number of registry entries fixed: 0 [b:b324cfef9b]Hier is de HiJack logfile:[/b:b324cfef9b] Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2 Scan saved at 1:36:37, on 15-11-2007 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) Boot mode: Normal Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\csrss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\Program Files\Trust\302KS\Mouse\mouse32a.exe C:\Program Files\Trust\302KS\Keyboard\KbdAp32A.exe C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe C:\Program Files\ASUS\Probe\AsusProb.exe C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe C:\PROGRA~1\Sony\SONICS~1\SsAAD.exe C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe C:\Program Files\TomTom HOME\TomTomHOME.exe C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe C:\Program Files\Spyware Doctor\SDTrayApp.exe C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe C:\WINDOWS\system32\regsvr32.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe C:\Program Files\Network ICE\BlackICE\blackice.exe C:\Program Files\Network ICE\BlackICE\blackd.exe C:\Program Files\Google\Google Updater\GoogleUpdater.exe C:\WINDOWS\system32\vmgoelri.exe C:\Program Files\VIA\RAID\raid_tool.exe C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe C:\Program Files\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe C:\Program Files\Spyware Doctor\svcntaux.exe C:\Program Files\Spyware Doctor\swdsvc.exe C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Canon\CAL\CALMAIN.exe C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\SSScsiSV.exe C:\WINDOWS\System32\alg.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe C:\HiJack\HijackThis.exe C:\WINDOWS\System32\wbem\wmiprvse.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/ R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Microsoft Internet Explorer R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O1 - Hosts: 66.98.148.65 auto.search.msn.com O1 - Hosts: 66.98.148.65 auto.search.msn.es O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O3 - Toolbar: Security Toolbar - {11A69AE4-FBED-4832-A2BF-45AF82825583} - C:\WINDOWS\system32\ynlushsc.dll O4 - HKLM\..\Run: [Winsock2 driver] NTSYS32.EXE O4 - HKLM\..\Run: [FLMK08KB] C:\Program Files\Trust\302KS\Keyboard\MMKEYBD.EXE O4 - HKLM\..\Run: [FLMBROWSEMOUSE] C:\Program Files\Trust\302KS\Mouse\mouse32a.exe O4 - HKLM\..\Run: [Smapp] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe O4 - HKLM\..\Run: [ASUS Probe] C:\Program Files\ASUS\Probe\AsusProb.exe O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe O4 - HKLM\..\Run: [SsAAD.exe] C:\PROGRA~1\Sony\SONICS~1\SsAAD.exe O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe" O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [TomTomHOME.exe] "C:\Program Files\TomTom HOME\TomTomHOME.exe" -s O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe" O4 - HKLM\..\Run: [XMetaL 48] C:\Program Files\Corel\XMetaL 4\Author\registration.exe /title="XMetaL 4" /date=111807 serial=XA04WRD-0010630-MTS O4 - HKLM\..\Run: [SDTray] "C:\Program Files\Spyware Doctor\SDTrayApp.exe" O4 - HKLM\..\Run: [tubwtork] rundll32.exe "C:\Program Files\ebsvaxwf\mxezurgt.dll",Init O4 - HKLM\..\Run: [rojkjqli] regsvr32 /u "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\rojkjqli.dll" O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer O4 - HKLM\..\Run: [acb588aa] rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\bqlggior.dll",b O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service') O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice') O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM') O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user') O4 - Startup: .protected O4 - Global Startup: .protected O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe O4 - Global Startup: BlackICE Utility.lnk = ? O4 - Global Startup: Exif Launcher.lnk.disabled O4 - Global Startup: Google Updater.lnk = C:\Program Files\Google\Google Updater\GoogleUpdater.exe O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE O4 - Global Startup: VIA RAID TOOL.lnk = C:\Program Files\VIA\RAID\raid_tool.exe O8 - Extra context menu item: &Download with &DAP - C:\PROGRA~1\DAP\dapextie.htm O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html O8 - Extra context menu item: &Translate English Word - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmwordtrans.html O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html O8 - Extra context menu item: Download &all with DAP - C:\PROGRA~1\DAP\dapextie2.htm O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html O8 - Extra context menu item: Translate Page into English - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmtrans.html O9 - Extra button: (no name) - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - (no file) O9 - Extra button: (no name) - {F2570A0D-001D-477D-93D1-D05EF5EB95CD} - (no file) O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O15 - Trusted Zone: www.2-spyware.com O15 - Trusted Zone: www.albricht.nl O15 - Trusted Zone: www.aluriasoftware.com O15 - Trusted Zone: www.antispypro.com O15 - Trusted Zone: www.aoc-europe.com O15 - Trusted Zone: www.askanowner.nl O15 - Trusted Zone: ftp.atcomputing.nl O15 - Trusted Zone: *.blackboard.ru.nl O15 - Trusted Zone: forums.breekpunt.nl O15 - Trusted Zone: log.campaigns.nl O15 - Trusted Zone: home.casema.nl O15 - Trusted Zone: *.castlecops.com O15 - Trusted Zone: home.comcast.net O15 - Trusted Zone: www.comparestoreprices.co.uk O15 - Trusted Zone: *.computing.net O15 - Trusted Zone: www.daniweb.com O15 - Trusted Zone: www.dierenambulancehelmond.nl O15 - Trusted Zone: www.dimo.nl O15 - Trusted Zone: www.doggynet.nl O15 - Trusted Zone: www.download.com O15 - Trusted Zone: www.doxdesk.com O15 - Trusted Zone: lists.aas.duke.edu O15 - Trusted Zone: art.ebay.com O15 - Trusted Zone: art.listings.ebay.com O15 - Trusted Zone: cgi.ebay.com O15 - Trusted Zone: feedback.ebay.com O15 - Trusted Zone: my.ebay.com O15 - Trusted Zone: pages.ebay.com O15 - Trusted Zone: search.ebay.com O15 - Trusted Zone: signin.ebay.com O15 - Trusted Zone: www.ebay.com O15 - Trusted Zone: secure.element5.com O15 - Trusted Zone: www.emsisoft.com O15 - Trusted Zone: www.enigmasoftware.com O15 - Trusted Zone: www.enigmasoftwaregroup.com O15 - Trusted Zone: www.enom.com O15 - Trusted Zone: www.entechtaiwan.com O15 - Trusted Zone: www.experts-exchange.com O15 - Trusted Zone: www.faqfarm.com O15 - Trusted Zone: forum.faqman.nl O15 - Trusted Zone: www.fox.nl O15 - Trusted Zone: www.funda.nl O15 - Trusted Zone: groups.google.nl O15 - Trusted Zone: images.google.nl O15 - Trusted Zone: www.google.nl O15 - Trusted Zone: www4.hccnet.nl O15 - Trusted Zone: www.huisinhelmond.nl O15 - Trusted Zone: www.kieskeurig.nl O15 - Trusted Zone: www.let.kun.nl O15 - Trusted Zone: www.student.kun.nl O15 - Trusted Zone: www.let.ru.nl O15 - Trusted Zone: www.mac-net.com O15 - Trusted Zone: www.marktplaats.nl O15 - Trusted Zone: *.marktplaats.nl O15 - Trusted Zone: www.michelangelo.com O15 - Trusted Zone: www.mrbass.org O15 - Trusted Zone: www.multifoon.nl O15 - Trusted Zone: www.pcwereld.be O15 - Trusted Zone: www.pdatechcenter.nl O15 - Trusted Zone: media.popuptraffic.com O15 - Trusted Zone: www.pricerunner.co.uk O15 - Trusted Zone: www.probeernu.nl O15 - Trusted Zone: www.rabomakelaardijdepeel.nl O15 - Trusted Zone: www.rabomakelaardijzuid.nl O15 - Trusted Zone: www.registrant.nl O15 - Trusted Zone: www.reviewcentre.com O15 - Trusted Zone: www.sannen.nl O15 - Trusted Zone: www.shopgenie.co.uk O15 - Trusted Zone: www.sosstrays.be O15 - Trusted Zone: www.stichtingaai.nl O15 - Trusted Zone: www.student.ru.nl O15 - Trusted Zone: *.surf.to O15 - Trusted Zone: securityresponse.symantec.com O15 - Trusted Zone: forums.techguy.org O15 - Trusted Zone: forums.thatcomputerguy.us O15 - Trusted Zone: www.twanpoels.nl O15 - Trusted Zone: forum.tweakzone.nl O15 - Trusted Zone: www.vkampen.nl O15 - Trusted Zone: wpls.webpower.com O15 - Trusted Zone: www.wonenin.nl O15 - Trusted Zone: *.www.ns.nl O15 - Trusted Zone: *.www.ru.nl O15 - Trusted Zone: www.xs4all.nl O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204 O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe O23 - Service: Automatic LiveUpdate Scheduler - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe O23 - Service: BlackICE - Internet Security Systems, Inc. - C:\Program Files\Network ICE\BlackICE\blackd.exe O23 - Service: Canon Camera Access Library 8 (CCALib8) - Canon Inc. - C:\Program Files\Canon\CAL\CALMAIN.exe O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe (file missing) O23 - Service: DomainService - - C:\WINDOWS\system32\vmgoelri.exe O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe O23 - Service: iPodService - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE O23 - Service: Macromedia Licensing Service - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Macromedia Shared\Service\Macromedia Licensing.exe O23 - Service: MSCSPTISRV - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\MSCSPTISRV.exe O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe O23 - Service: Norton AntiVirus Firewall Monitor Service (NPFMntor) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe O23 - Service: PACSPTISVR - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\PACSPTISVR.exe O23 - Service: RapApp - Internet Security Systems, Inc. - C:\Program Files\Network ICE\BlackICE\rapapp.exe O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe O23 - Service: PC Tools Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\svcntaux.exe O23 - Service: PC Tools Security Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\swdsvc.exe O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe O23 - Service: Sony SPTI Service (SPTISRV) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\SPTISRV.exe O23 - Service: SonicStage SCSI Service (SSScsiSV) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\SSScsiSV.exe O23 - Service: Symantec Core LC - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe O24 - Desktop Component 0: (no name) - http://akomed.nl/Pictures/top2.jpg O24 - Desktop Component 1: (no name) - http://ebay0.ipixmedia.com/abc/M28/_EBAY_7836be91b2f85b5ad844154187ed287f/i-1.JPG O24 - Desktop Component 10: (no name) - http://doggy.net/pups/clipart/aai-logo.gif O24 - Desktop Component 11: (no name) - http://www.dierenthuis.nl/nieuws/habikat/pics/habikat.jpg O24 - Desktop Component 12: (no name) - http://pictures.autotrader.nl/PICTURES/NLDE/CARS/200x150/6735169215814200x150x1x0.jpg O24 - Desktop Component 13: (no name) - http://www.drink.nl/REAL_A/ag.gif O24 - Desktop Component 14: (no name) - http://www.why.nl/graphics/nieuwefront_01.jpg O24 - Desktop Component 15: (no name) - http://www.vlooienmarkten.nl/images/grotekerkdenhaag.jpg O24 - Desktop Component 2: (no name) - http://images.google.com/images?q=tbn:_-DfWjwd4doC:www.hondkopen.nl/foto%27s/jachthonden8/AmCockers/puppies%2520met%2520pompoen.JPG O24 - Desktop Component 3: (no name) - http://www.hondkopen.nl/foto's/jachthonden8/AmCockers/puppies%20met%20pompoen.JPG O24 - Desktop Component 4: (no name) - http://home.quicknet.nl/mw/prive/blackmask/Luna7-140902.jpg O24 - Desktop Component 5: (no name) - http://images.google.com/images?q=tbn:o_cZqkNNymcC:home.planet.nl/~katna000/images/post.gif O24 - Desktop Component 6: (no name) - http://doggy.net/pups/messages/286/22206.jpg O24 - Desktop Component 7: (no name) - http://doggy.net/pups/messages/286/22569.jpg O24 - Desktop Component 8: (no name) - http://www.telefoongids.nl/pix/telgids.gif O24 - Desktop Component 9: (no name) - http://us.f804.mail.yahoo.com/ym/ShowLetter/Image5.jpg?box=Inbox&MsgId=5941_1933083_33779_1391_237394_0_8966_307682_894583483&bodyPart=2&filename=Image5.jpg&tnef=&YY=26537&order=down&sort=date&pos=0 -- End of file - 15935 bytes Alvast bedankt! mvrgr Dennis
  • Hoi Dennis, Download [url=http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/Beta/ComboFix.exe]Combofix[/url] naar je Bureaublad. [list:b45594986a] Dubbelklik [b:b45594986a]Combofix.exe[/b:b45594986a] Volg de instructies, aanvaard de disclaimer door "[b:b45594986a]1[/b:b45594986a]" te typen en te bevestigen via "[b:b45594986a]Enter[/b:b45594986a]". Tijdens het runnen van de fix, [b:b45594986a]NIET[/b:b45594986a] in het venster klikken, want dit zal je pc doen vasthangen.[/list:u:b45594986a] Wanneer de fix voltooid is en na herstart, zal de log combofix.txt openen. [i:b45594986a]Plaats deze log in je volgende post samen met een nieuw HijackThis log.[/i:b45594986a] [b:b45594986a]Note:[/b:b45594986a] Indien je virusscanner reageert tijdens het downloaden of gebruik van Combofix, mag je dit negeren. Succes! Pim
  • Hoi Pim, Allereerst hartstikke fijn dat je me hiermee wilt helpen! Ik heb de scans uitgevoerd. Ik denk niet dat alle virussen zijn verwijderd, maar goed. Dit is het resultaat: [b:42731d4ade]COMBOFIX:[/b:42731d4ade] ComboFix 07-11-08.3 - Den - Man 2007-11-15 18:05:17.5 - NTFSx86 Gestart vanuit: C:\Documents and Settings\Den - Man\Bureaublad\ComboFix.exe . (((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) . C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Live Safety Center.lnk C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Online Security Guide.lnk C:\Documents and Settings\Den - Man\Bureaublad\Live Safety Center.lnk C:\Documents and Settings\Den - Man\Bureaublad\Online Security Guide.lnk C:\Documents and Settings\Den - Man\Favorieten\Online Security Guide.lnk C:\WINDOWS\system32\ynlushsc.dllbox . (((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2007-10-15 to 2007-11-15 )))))))))))))))))))))))))))))) . 2007-11-15 15:44 51,200 --a------ C:\WINDOWS\NirCmd.exe 2007-11-15 01:34 <DIR> d----c--- C:\HiJack 2007-11-15 00:38 <DIR> d----c--- C:\VundoFix Backups 2007-11-14 22:47 85,056 --a------ C:\WINDOWS\system32\bqlggior.dll 2007-11-14 22:47 79,424 --a------ C:\WINDOWS\system32\sfauqmdt.dll 2007-11-14 22:44 71,232 --a------ C:\WINDOWS\system32\vmgoelri.exe 2007-11-14 22:40 145,984 --------- C:\WINDOWS\system32\ynlushsc.dll 2007-11-14 02:14 8,501,760 -----c--- C:\WINDOWS\system32\dllcache\shell32.dll 2007-11-14 01:29 <DIR> d-------- C:\Program Files\Security Task Manager 2007-11-14 01:29 <DIR> d----c--- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\SecTaskMan 2007-11-13 23:31 <DIR> d-------- C:\Program Files\SymNetDrv 2007-11-13 20:30 140,648 --a------ C:\WINDOWS\system32\sgdmsuom.dll 2007-11-13 08:11 <DIR> d-------- C:\Program Files\ebsvaxwf 2007-11-13 08:11 <DIR> d-------- C:\Program Files\Dswkmwdc 2007-11-13 02:09 <DIR> dr-h----- C:\Documents and Settings\Den - Man\Onlangs geopend 2007-11-12 17:09 <DIR> d-------- C:\Program Files\MagicISO 2007-10-20 17:21 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\LocalService\Application Data\Symantec 2007-10-19 15:34 <DIR> d-------- C:\Program Files\Spyware Doctor 2007-10-19 15:34 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Den - Man\Application Data\PC Tools 2007-10-19 15:34 <DIR> d-a--c--- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP 2007-10-19 15:34 626,688 --a------ C:\WINDOWS\system32\msvcr80.dll 2007-10-19 15:34 79,688 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\iksyssec.sys 2007-10-19 15:34 62,280 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\iksysflt.sys 2007-10-19 15:34 41,288 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\ikfilesec.sys 2007-10-19 15:34 29,000 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\kcom.sys . ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) . 2007-11-15 17:00 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared 2007-11-15 14:27 --------- dc----w C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Google Updater 2007-11-15 00:03 10,344 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\symlcbrd.sys 2007-11-14 23:37 --------- d-----w C:\Program Files\Enigma Software Group 2007-11-14 00:05 --------- d-----w C:\Program Files\PHP Designer 2005 2007-11-13 22:35 --------- d-----w C:\Program Files\Norton AntiVirus 2007-11-13 22:31 805 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\SYMEVENT.INF 2007-11-13 22:31 60,800 ----a-w C:\WINDOWS\system32\S32EVNT1.DLL 2007-11-13 22:31 123,952 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\SYMEVENT.SYS 2007-11-13 22:31 10,740 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\SYMEVENT.CAT 2007-11-13 22:31 --------- d-----w C:\Program Files\Symantec 2007-11-13 22:14 --------- dc----w C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Symantec 2007-11-13 22:05 --------- dc----w C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Setup 2007-11-13 22:05 --------- d-----w C:\Program Files\KaZaA Lite 2007-11-13 21:51 --------- dc----w C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Skype 2007-11-13 21:51 --------- d-----w C:\Program Files\Skype 2007-11-13 21:34 --------- d-----w C:\Program Files\Lavasoft 2007-11-13 21:16 --------- d-----w C:\Program Files\FileZilla 2007-10-27 21:18 --------- d-----w C:\Program Files\Picasa2 2007-08-21 06:18 683,520 ----a-w C:\WINDOWS\system32\inetcomm.dll 2004-02-09 09:48 2,352 ----a-w C:\Documents and Settings\Den - Man\Application Data\mpauth.dat 2002-11-22 20:54 4,103,168 -c--a-w C:\Program Files\12640_04.exe 2002-11-17 16:17 52,135 ----a-r C:\Program Files\Windows_XP_SP11.zip 2002-11-14 10:54 58,012 ----a-w C:\Program Files\Uninstal.exe 2002-11-13 21:59 24,630 ----a-w C:\Documents and Settings\Den - Man\Application Data\llslllydqkw.exe 2002-10-09 14:56 375,917 ----a-w C:\Program Files\yahtzee.zip 2002-10-06 17:20 493,384 ----a-w C:\Program Files\ie6setup.exe 2002-09-26 10:05 8,670,600 ----a-w C:\Program Files\mpsetupXP.exe 2002-09-22 14:49 0 ----a-w C:\Program Files\Global.sw 2002-08-30 00:11 152,848 ----a-w C:\Program Files\kmd.exe 2002-08-30 00:08 3,510,536 ----a-w C:\Program Files\winamp3_0-full.exe 2002-08-28 04:08 7,172 ----a-w C:\Program Files\ClassicGames.iip 2002-08-28 03:56 424,818 ----a-w C:\Program Files\classicgames.exe 2002-08-27 16:03 8,905,672 ----a-w C:\Program Files\ar505nld.exe 2002-08-24 01:53 11,255,038 ----a-w C:\Program Files\DirectDVD.exe 2002-08-24 01:10 29,636,471 ----a-w C:\Program Files\fo-psp702f.zip . ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) . . *Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond [HKEY_LOCAL_MACHINE\~\Browser Helper Objects\{A95B2816-1D7E-4561-A202-68C0DE02353A}] 2007-11-14 22:40 145984 --------- C:\WINDOWS\system32\ynlushsc.dll [HKEY_LOCAL_MACHINE\~\Browser Helper Objects\{ea69e99c-7441-4d22-b0a4-e71126cc1f9c}] 2007-11-14 22:47 79424 --a------ C:\WINDOWS\system32\sfauqmdt.dll [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar] "{11A69AE4-FBED-4832-A2BF-45AF82825583}"= C:\WINDOWS\system32\ynlushsc.dll [2007-11-14 22:40 145984] [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{11A69AE4-FBED-4832-A2BF-45AF82825583}] [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser] "{11A69AE4-FBED-4832-A2BF-45AF82825583}"= C:\WINDOWS\system32\ynlushsc.dll [2007-11-14 22:40 145984] [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{11A69AE4-FBED-4832-A2BF-45AF82825583}] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run] "Winsock2 driver"="NTSYS32.EXE" [] "FLMK08KB"="C:\Program Files\Trust\302KS\Keyboard\MMKEYBD.EXE" [2004-07-31 00:25] "FLMBROWSEMOUSE"="C:\Program Files\Trust\302KS\Mouse\mouse32a.exe" [2004-07-31 00:26] "Smapp"="C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe" [2003-05-05 08:57] "ASUS Probe"="C:\Program Files\ASUS\Probe\AsusProb.exe" [2002-12-06 16:07] "ATIPTA"="C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe" [2004-08-25 12:52] "SsAAD.exe"="C:\PROGRA~1\Sony\SONICS~1\SsAAD.exe" [2005-01-24 18:58] "iTunesHelper"="C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe" [2006-06-14 15:24] "QuickTime Task"="C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" [2006-08-31 23:08] "TomTomHOME.exe"="C:\Program Files\TomTom HOME\TomTomHOME.exe" [2006-09-25 17:16] "Adobe Reader Speed Launcher"="C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe" [2007-10-10 19:51] "XMetaL 48"="C:\Program Files\Corel\XMetaL 4\Author\registration.exe" [2002-07-03 14:03] "SDTray"="C:\Program Files\Spyware Doctor\SDTrayApp.exe" [2007-10-02 15:27] "ccApp"="C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe" [2007-01-09 17:32] "Symantec NetDriver Monitor"="C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe" [2007-11-13 23:31] "acb588aa"="C:\WINDOWS\system32\bqlggior.dll" [2007-11-14 22:47] [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run] "swg"="C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe" [2007-03-30 15:00] C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\ Adobe Gamma Loader.lnk - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe [2004-06-05 10:54:24] BlackICE Utility.lnk - C:\Program Files\Network ICE\BlackICE\blackice.exe [2002-09-25 11:10:27] Exif Launcher.lnk.disabled [2003-09-22 08:53:06] Google Updater.lnk - C:\Program Files\Google\Google Updater\GoogleUpdater.exe [2007-03-26 21:41:22] Microsoft Office.lnk - C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE [1999-02-17 19:05:56] VIA RAID TOOL.lnk - C:\Program Files\VIA\RAID\raid_tool.exe [2005-11-12 16:57:54] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellExecuteHooks] "{EDB0E980-90BD-11D4-8599-0008C7D3B6F8}"= C:\Program Files\Qualcomm\Eudora\EuShlExt.dll [2002-09-30 17:36 86016] [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify\ynlushsc] ynlushsc.dll 2007-11-14 22:40 145984 C:\WINDOWS\system32\ynlushsc.dll [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\sdauxservice" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\sdcoreservice" [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\run-disabled] "InstantAccess"=C:\PROGRA~1\TEXTBR~1.0\Bin\INSTAN~1.EXE /h "QuickTime Task"="C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime "InCD"=C:\Program Files\ahead\InCD\InCD.exe "RealTray"=C:\Program Files\Real\RealPlayer\RealPlay.exe SYSTEMBOOTHIDEPLAYER "REGSHAVE"=C:\Program Files\REGSHAVE\REGSHAVE.EXE /AUTORUN "NeroCheck"=C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe "RegisterDropHandler"=C:\PROGRA~1\TEXTBR~1.0\Bin\REGIST~1.EXE "HPDJ Taskbar Utility"=C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb07.exe "winactive"=C:\Program Files\Window Active\winactive.exe "Diskstart"=C:\WINDOWS\System32\code.exe "CloneCDElbyCDFL"="C:\Program Files\Elaborate Bytes\CloneCD\ElbyCheck.exe" /L ElbyCDFL R0 BsStor;InCD Storage Helper Driver;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\bsstor.sys R0 viasraid;viasraid;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\viasraid.sys R1 cdrbsvsd;cdrbsvsd;C:\WINDOWS\system32\drivers\cdrbsvsd.sys R1 RapDrv;RapDrv;\??\C:\WINDOWS\System32\drivers\RapDrv.sys R1 RapFile;RapFile;\??\C:\WINDOWS\System32\drivers\RapFile.sys R1 RapNet;RapNet;\??\C:\WINDOWS\System32\drivers\RapNet.sys R2 BsUDF;InCD UDF Driver;C:\WINDOWS\system32\drivers\BsUDF.sys S3 CA504AV;FAMILYC@M 500 FLASH, WDM Video Capture;C:\WINDOWS\system32\Drivers\CA504AV.SYS S3 QDFSDRV;QDFSDRV;\??\C:\WINDOWS\system32\drivers\qdfsdrv.sys S3 sonypvs1;Sony Digital Imaging Video2;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\sonypvs1.sys S3 Sunplus;FAMILYC@M 500 FLASH Still Image Capture, Sunplus Version 1.00;C:\WINDOWS\system32\Drivers\Bulk504.sys . Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map "2007-11-13 22:23:36 C:\WINDOWS\Tasks\Norton AntiVirus - Scan my computer - Den - Man.job" - C:\PROGRA~1\NORTON~1\Navw32.exe . ************************************************************************** catchme 0.3.1262 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net Rootkit scan 2007-11-15 18:47:19 Windows 5.1.2600 Service Pack 2 NTFS scannen van verborgen processen ... scannen van verborgen autostart items ... scannen van verborgen bestanden ... Scan succesvol afgerond verborgen bestanden: 0 ************************************************************************** . Voltooingstijd: 2007-11-15 18:50:37 - machine was rebooted . --- E O F --- [b:42731d4ade]HIJACK:[/b:42731d4ade] Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2 Scan saved at 18:56:50, on 15-11-2007 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) Boot mode: Normal Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\csrss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe C:\Program Files\Network ICE\BlackICE\blackd.exe C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe C:\Program Files\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe C:\Program Files\Spyware Doctor\svcntaux.exe C:\Program Files\Spyware Doctor\swdsvc.exe C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Canon\CAL\CALMAIN.exe C:\WINDOWS\System32\alg.exe C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\Program Files\Trust\302KS\Mouse\mouse32a.exe C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe C:\Program Files\Trust\302KS\Keyboard\KbdAp32A.exe C:\Program Files\ASUS\Probe\AsusProb.exe C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe C:\PROGRA~1\Sony\SONICS~1\SsAAD.exe C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\SSScsiSV.exe C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe C:\Program Files\TomTom HOME\TomTomHOME.exe C:\Program Files\Spyware Doctor\SDTrayApp.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe C:\Program Files\Network ICE\BlackICE\blackice.exe C:\Program Files\Google\Google Updater\GoogleUpdater.exe C:\Program Files\VIA\RAID\raid_tool.exe C:\WINDOWS\system32\notepad.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe C:\HiJack\HijackThis.exe C:\WINDOWS\System32\wbem\wmiprvse.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/ R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: (no name) - {A95B2816-1D7E-4561-A202-68C0DE02353A} - C:\WINDOWS\system32\ynlushsc.dll O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.1.615.5858\swg.dll O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O2 - BHO: {c9f1cc62-117e-4a0b-22d4-1447c99e96ae} - {ea69e99c-7441-4d22-b0a4-e71126cc1f9c} - C:\WINDOWS\system32\sfauqmdt.dll O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O3 - Toolbar: Security Toolbar - {11A69AE4-FBED-4832-A2BF-45AF82825583} - C:\WINDOWS\system32\ynlushsc.dll O4 - HKLM\..\Run: [Winsock2 driver] NTSYS32.EXE O4 - HKLM\..\Run: [FLMK08KB] C:\Program Files\Trust\302KS\Keyboard\MMKEYBD.EXE O4 - HKLM\..\Run: [FLMBROWSEMOUSE] C:\Program Files\Trust\302KS\Mouse\mouse32a.exe O4 - HKLM\..\Run: [Smapp] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe O4 - HKLM\..\Run: [ASUS Probe] C:\Program Files\ASUS\Probe\AsusProb.exe O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe O4 - HKLM\..\Run: [SsAAD.exe] C:\PROGRA~1\Sony\SONICS~1\SsAAD.exe O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe" O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [TomTomHOME.exe] "C:\Program Files\TomTom HOME\TomTomHOME.exe" -s O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe" O4 - HKLM\..\Run: [XMetaL 48] C:\Program Files\Corel\XMetaL 4\Author\registration.exe /title="XMetaL 4" /date=111807 serial=XA04WRD-0010630-MTS O4 - HKLM\..\Run: [SDTray] "C:\Program Files\Spyware Doctor\SDTrayApp.exe" O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer O4 - HKLM\..\Run: [acb588aa] rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\bqlggior.dll",b O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service') O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice') O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM') O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user') O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe O4 - Global Startup: BlackICE Utility.lnk = ? O4 - Global Startup: Exif Launcher.lnk.disabled O4 - Global Startup: Google Updater.lnk = C:\Program Files\Google\Google Updater\GoogleUpdater.exe O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE O4 - Global Startup: VIA RAID TOOL.lnk = C:\Program Files\VIA\RAID\raid_tool.exe O8 - Extra context menu item: &Download with &DAP - C:\PROGRA~1\DAP\dapextie.htm O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html O8 - Extra context menu item: &Translate English Word - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmwordtrans.html O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html O8 - Extra context menu item: Download &all with DAP - C:\PROGRA~1\DAP\dapextie2.htm O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html O8 - Extra context menu item: Translate Page into English - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmtrans.html O9 - Extra button: (no name) - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - (no file) O9 - Extra button: (no name) - {F2570A0D-001D-477D-93D1-D05EF5EB95CD} - (no file) O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O15 - Trusted Zone: www.2-spyware.com O15 - Trusted Zone: www.albricht.nl O15 - Trusted Zone: www.aluriasoftware.com O15 - Trusted Zone: www.antispypro.com O15 - Trusted Zone: www.aoc-europe.com O15 - Trusted Zone: www.askanowner.nl O15 - Trusted Zone: ftp.atcomputing.nl O15 - Trusted Zone: *.blackboard.ru.nl O15 - Trusted Zone: forums.breekpunt.nl O15 - Trusted Zone: log.campaigns.nl O15 - Trusted Zone: home.casema.nl O15 - Trusted Zone: *.castlecops.com O15 - Trusted Zone: home.comcast.net O15 - Trusted Zone: www.comparestoreprices.co.uk O15 - Trusted Zone: *.computing.net O15 - Trusted Zone: www.daniweb.com O15 - Trusted Zone: www.dierenambulancehelmond.nl O15 - Trusted Zone: www.dimo.nl O15 - Trusted Zone: www.doggynet.nl O15 - Trusted Zone: www.download.com O15 - Trusted Zone: www.doxdesk.com O15 - Trusted Zone: lists.aas.duke.edu O15 - Trusted Zone: art.ebay.com O15 - Trusted Zone: art.listings.ebay.com O15 - Trusted Zone: cgi.ebay.com O15 - Trusted Zone: feedback.ebay.com O15 - Trusted Zone: my.ebay.com O15 - Trusted Zone: pages.ebay.com O15 - Trusted Zone: search.ebay.com O15 - Trusted Zone: signin.ebay.com O15 - Trusted Zone: www.ebay.com O15 - Trusted Zone: secure.element5.com O15 - Trusted Zone: www.emsisoft.com O15 - Trusted Zone: www.enigmasoftware.com O15 - Trusted Zone: www.enigmasoftwaregroup.com O15 - Trusted Zone: www.enom.com O15 - Trusted Zone: www.entechtaiwan.com O15 - Trusted Zone: www.experts-exchange.com O15 - Trusted Zone: www.faqfarm.com O15 - Trusted Zone: forum.faqman.nl O15 - Trusted Zone: www.fox.nl O15 - Trusted Zone: www.funda.nl O15 - Trusted Zone: groups.google.nl O15 - Trusted Zone: images.google.nl O15 - Trusted Zone: www.google.nl O15 - Trusted Zone: www4.hccnet.nl O15 - Trusted Zone: www.huisinhelmond.nl O15 - Trusted Zone: www.kieskeurig.nl O15 - Trusted Zone: www.let.kun.nl O15 - Trusted Zone: www.student.kun.nl O15 - Trusted Zone: www.let.ru.nl O15 - Trusted Zone: www.mac-net.com O15 - Trusted Zone: www.marktplaats.nl O15 - Trusted Zone: *.marktplaats.nl O15 - Trusted Zone: www.michelangelo.com O15 - Trusted Zone: www.mrbass.org O15 - Trusted Zone: www.multifoon.nl O15 - Trusted Zone: www.pcwereld.be O15 - Trusted Zone: www.pdatechcenter.nl O15 - Trusted Zone: media.popuptraffic.com O15 - Trusted Zone: www.pricerunner.co.uk O15 - Trusted Zone: www.probeernu.nl O15 - Trusted Zone: www.rabomakelaardijdepeel.nl O15 - Trusted Zone: www.rabomakelaardijzuid.nl O15 - Trusted Zone: www.registrant.nl O15 - Trusted Zone: www.reviewcentre.com O15 - Trusted Zone: www.sannen.nl O15 - Trusted Zone: www.shopgenie.co.uk O15 - Trusted Zone: www.sosstrays.be O15 - Trusted Zone: www.stichtingaai.nl O15 - Trusted Zone: www.student.ru.nl O15 - Trusted Zone: *.surf.to O15 - Trusted Zone: securityresponse.symantec.com O15 - Trusted Zone: forums.techguy.org O15 - Trusted Zone: forums.thatcomputerguy.us O15 - Trusted Zone: www.twanpoels.nl O15 - Trusted Zone: forum.tweakzone.nl O15 - Trusted Zone: www.vkampen.nl O15 - Trusted Zone: wpls.webpower.com O15 - Trusted Zone: www.wonenin.nl O15 - Trusted Zone: *.www.ns.nl O15 - Trusted Zone: *.www.ru.nl O15 - Trusted Zone: www.xs4all.nl O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204 O20 - Winlogon Notify: ynlushsc - C:\WINDOWS\SYSTEM32\ynlushsc.dll O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe O23 - Service: Automatic LiveUpdate Scheduler - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe O23 - Service: BlackICE - Internet Security Systems, Inc. - C:\Program Files\Network ICE\BlackICE\blackd.exe O23 - Service: Canon Camera Access Library 8 (CCALib8) - Canon Inc. - C:\Program Files\Canon\CAL\CALMAIN.exe O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe (file missing) O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe O23 - Service: iPodService - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE O23 - Service: Macromedia Licensing Service - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Macromedia Shared\Service\Macromedia Licensing.exe O23 - Service: MSCSPTISRV - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\MSCSPTISRV.exe O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe O23 - Service: Norton AntiVirus Firewall Monitor Service (NPFMntor) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe O23 - Service: PACSPTISVR - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\PACSPTISVR.exe O23 - Service: RapApp - Internet Security Systems, Inc. - C:\Program Files\Network ICE\BlackICE\rapapp.exe O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe O23 - Service: PC Tools Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\svcntaux.exe O23 - Service: PC Tools Security Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\swdsvc.exe O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe O23 - Service: Sony SPTI Service (SPTISRV) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\SPTISRV.exe O23 - Service: SonicStage SCSI Service (SSScsiSV) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\SSScsiSV.exe O23 - Service: Symantec Core LC - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe O24 - Desktop Component 0: (no name) - http://akomed.nl/Pictures/top2.jpg O24 - Desktop Component 1: (no name) - http://ebay0.ipixmedia.com/abc/M28/_EBAY_7836be91b2f85b5ad844154187ed287f/i-1.JPG O24 - Desktop Component 10: (no name) - http://doggy.net/pups/clipart/aai-logo.gif O24 - Desktop Component 11: (no name) - http://www.dierenthuis.nl/nieuws/habikat/pics/habikat.jpg O24 - Desktop Component 12: (no name) - http://pictures.autotrader.nl/PICTURES/NLDE/CARS/200x150/6735169215814200x150x1x0.jpg O24 - Desktop Component 13: (no name) - http://www.drink.nl/REAL_A/ag.gif O24 - Desktop Component 14: (no name) - http://www.why.nl/graphics/nieuwefront_01.jpg O24 - Desktop Component 15: (no name) - http://www.vlooienmarkten.nl/images/grotekerkdenhaag.jpg O24 - Desktop Component 2: (no name) - http://images.google.com/images?q=tbn:_-DfWjwd4doC:www.hondkopen.nl/foto%27s/jachthonden8/AmCockers/puppies%2520met%2520pompoen.JPG O24 - Desktop Component 3: (no name) - http://www.hondkopen.nl/foto's/jachthonden8/AmCockers/puppies%20met%20pompoen.JPG O24 - Desktop Component 4: (no name) - http://home.quicknet.nl/mw/prive/blackmask/Luna7-140902.jpg O24 - Desktop Component 5: (no name) - http://images.google.com/images?q=tbn:o_cZqkNNymcC:home.planet.nl/~katna000/images/post.gif O24 - Desktop Component 6: (no name) - http://doggy.net/pups/messages/286/22206.jpg O24 - Desktop Component 7: (no name) - http://doggy.net/pups/messages/286/22569.jpg O24 - Desktop Component 8: (no name) - http://www.telefoongids.nl/pix/telgids.gif O24 - Desktop Component 9: (no name) - http://us.f804.mail.yahoo.com/ym/ShowLetter/Image5.jpg?box=Inbox&MsgId=5941_1933083_33779_1391_237394_0_8966_307682_894583483&bodyPart=2&filename=Image5.jpg&tnef=&YY=26537&order=down&sort=date&pos=0 -- End of file - 16111 bytes Ik hoor het wel van je! groeten Dennis
  • Even tussendoor, Download [url=http://www.funkytoad.com/download/HostsXpert.zip][color=Blue:c9d1361c9a]HostsXpert[/color:c9d1361c9a][/url] en unzip HostsXpert naar een eigen map, bijvoorbeeld C:\HostsXpert. Start [b:c9d1361c9a]HostsXpert.exe [/b:c9d1361c9a] klik [b:c9d1361c9a]"restore microsoft's hosts files"[/b:c9d1361c9a] Sluit daarna het programma af. Plaats een nieuw HJT logje voor Pim.
  • OK, gedaan! Bedankt voor je inbreng. Hier is de nieuw HiJack log: Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2 Scan saved at 22:51:55, on 15-11-2007 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) Boot mode: Normal Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\csrss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe C:\Program Files\Network ICE\BlackICE\blackd.exe C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe C:\Program Files\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe C:\Program Files\Spyware Doctor\svcntaux.exe C:\Program Files\Spyware Doctor\swdsvc.exe C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Canon\CAL\CALMAIN.exe C:\WINDOWS\System32\alg.exe C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\Program Files\Trust\302KS\Mouse\mouse32a.exe C:\Program Files\Trust\302KS\Keyboard\KbdAp32A.exe C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe C:\Program Files\ASUS\Probe\AsusProb.exe C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe C:\PROGRA~1\Sony\SONICS~1\SsAAD.exe C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe C:\Program Files\TomTom HOME\TomTomHOME.exe C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\SSScsiSV.exe C:\Program Files\Spyware Doctor\SDTrayApp.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe C:\Program Files\Network ICE\BlackICE\blackice.exe C:\Program Files\Google\Google Updater\GoogleUpdater.exe C:\Program Files\VIA\RAID\raid_tool.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe C:\HiJack\HijackThis.exe C:\WINDOWS\System32\wbem\wmiprvse.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/ R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: (no name) - {A95B2816-1D7E-4561-A202-68C0DE02353A} - C:\WINDOWS\system32\ynlushsc.dll O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.1.615.5858\swg.dll O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O2 - BHO: {c9f1cc62-117e-4a0b-22d4-1447c99e96ae} - {ea69e99c-7441-4d22-b0a4-e71126cc1f9c} - C:\WINDOWS\system32\sfauqmdt.dll O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O3 - Toolbar: Security Toolbar - {11A69AE4-FBED-4832-A2BF-45AF82825583} - C:\WINDOWS\system32\ynlushsc.dll O4 - HKLM\..\Run: [Winsock2 driver] NTSYS32.EXE O4 - HKLM\..\Run: [FLMK08KB] C:\Program Files\Trust\302KS\Keyboard\MMKEYBD.EXE O4 - HKLM\..\Run: [FLMBROWSEMOUSE] C:\Program Files\Trust\302KS\Mouse\mouse32a.exe O4 - HKLM\..\Run: [Smapp] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe O4 - HKLM\..\Run: [ASUS Probe] C:\Program Files\ASUS\Probe\AsusProb.exe O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe O4 - HKLM\..\Run: [SsAAD.exe] C:\PROGRA~1\Sony\SONICS~1\SsAAD.exe O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe" O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [TomTomHOME.exe] "C:\Program Files\TomTom HOME\TomTomHOME.exe" -s O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe" O4 - HKLM\..\Run: [XMetaL 48] C:\Program Files\Corel\XMetaL 4\Author\registration.exe /title="XMetaL 4" /date=111807 serial=XA04WRD-0010630-MTS O4 - HKLM\..\Run: [SDTray] "C:\Program Files\Spyware Doctor\SDTrayApp.exe" O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer O4 - HKLM\..\Run: [acb588aa] rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\bqlggior.dll",b O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service') O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice') O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM') O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user') O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe O4 - Global Startup: BlackICE Utility.lnk = ? O4 - Global Startup: Exif Launcher.lnk.disabled O4 - Global Startup: Google Updater.lnk = C:\Program Files\Google\Google Updater\GoogleUpdater.exe O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE O4 - Global Startup: VIA RAID TOOL.lnk = C:\Program Files\VIA\RAID\raid_tool.exe O8 - Extra context menu item: &Download with &DAP - C:\PROGRA~1\DAP\dapextie.htm O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html O8 - Extra context menu item: &Translate English Word - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmwordtrans.html O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html O8 - Extra context menu item: Download &all with DAP - C:\PROGRA~1\DAP\dapextie2.htm O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html O8 - Extra context menu item: Translate Page into English - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmtrans.html O9 - Extra button: (no name) - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - (no file) O9 - Extra button: (no name) - {F2570A0D-001D-477D-93D1-D05EF5EB95CD} - (no file) O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O15 - Trusted Zone: www.2-spyware.com O15 - Trusted Zone: www.albricht.nl O15 - Trusted Zone: www.aluriasoftware.com O15 - Trusted Zone: www.antispypro.com O15 - Trusted Zone: www.aoc-europe.com O15 - Trusted Zone: www.askanowner.nl O15 - Trusted Zone: ftp.atcomputing.nl O15 - Trusted Zone: *.blackboard.ru.nl O15 - Trusted Zone: forums.breekpunt.nl O15 - Trusted Zone: log.campaigns.nl O15 - Trusted Zone: home.casema.nl O15 - Trusted Zone: *.castlecops.com O15 - Trusted Zone: home.comcast.net O15 - Trusted Zone: www.comparestoreprices.co.uk O15 - Trusted Zone: *.computing.net O15 - Trusted Zone: www.daniweb.com O15 - Trusted Zone: www.dierenambulancehelmond.nl O15 - Trusted Zone: www.dimo.nl O15 - Trusted Zone: www.doggynet.nl O15 - Trusted Zone: www.download.com O15 - Trusted Zone: www.doxdesk.com O15 - Trusted Zone: lists.aas.duke.edu O15 - Trusted Zone: art.ebay.com O15 - Trusted Zone: art.listings.ebay.com O15 - Trusted Zone: cgi.ebay.com O15 - Trusted Zone: feedback.ebay.com O15 - Trusted Zone: my.ebay.com O15 - Trusted Zone: pages.ebay.com O15 - Trusted Zone: search.ebay.com O15 - Trusted Zone: signin.ebay.com O15 - Trusted Zone: www.ebay.com O15 - Trusted Zone: secure.element5.com O15 - Trusted Zone: www.emsisoft.com O15 - Trusted Zone: www.enigmasoftware.com O15 - Trusted Zone: www.enigmasoftwaregroup.com O15 - Trusted Zone: www.enom.com O15 - Trusted Zone: www.entechtaiwan.com O15 - Trusted Zone: www.experts-exchange.com O15 - Trusted Zone: www.faqfarm.com O15 - Trusted Zone: forum.faqman.nl O15 - Trusted Zone: www.fox.nl O15 - Trusted Zone: www.funda.nl O15 - Trusted Zone: groups.google.nl O15 - Trusted Zone: images.google.nl O15 - Trusted Zone: www.google.nl O15 - Trusted Zone: www4.hccnet.nl O15 - Trusted Zone: www.huisinhelmond.nl O15 - Trusted Zone: www.kieskeurig.nl O15 - Trusted Zone: www.let.kun.nl O15 - Trusted Zone: www.student.kun.nl O15 - Trusted Zone: www.let.ru.nl O15 - Trusted Zone: www.mac-net.com O15 - Trusted Zone: www.marktplaats.nl O15 - Trusted Zone: *.marktplaats.nl O15 - Trusted Zone: www.michelangelo.com O15 - Trusted Zone: www.mrbass.org O15 - Trusted Zone: www.multifoon.nl O15 - Trusted Zone: www.pcwereld.be O15 - Trusted Zone: www.pdatechcenter.nl O15 - Trusted Zone: media.popuptraffic.com O15 - Trusted Zone: www.pricerunner.co.uk O15 - Trusted Zone: www.probeernu.nl O15 - Trusted Zone: www.rabomakelaardijdepeel.nl O15 - Trusted Zone: www.rabomakelaardijzuid.nl O15 - Trusted Zone: www.registrant.nl O15 - Trusted Zone: www.reviewcentre.com O15 - Trusted Zone: www.sannen.nl O15 - Trusted Zone: www.shopgenie.co.uk O15 - Trusted Zone: www.sosstrays.be O15 - Trusted Zone: www.stichtingaai.nl O15 - Trusted Zone: www.student.ru.nl O15 - Trusted Zone: *.surf.to O15 - Trusted Zone: securityresponse.symantec.com O15 - Trusted Zone: forums.techguy.org O15 - Trusted Zone: forums.thatcomputerguy.us O15 - Trusted Zone: www.twanpoels.nl O15 - Trusted Zone: forum.tweakzone.nl O15 - Trusted Zone: www.vkampen.nl O15 - Trusted Zone: wpls.webpower.com O15 - Trusted Zone: www.wonenin.nl O15 - Trusted Zone: *.www.ns.nl O15 - Trusted Zone: *.www.ru.nl O15 - Trusted Zone: www.xs4all.nl O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204 O20 - Winlogon Notify: ynlushsc - C:\WINDOWS\SYSTEM32\ynlushsc.dll O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe O23 - Service: Automatic LiveUpdate Scheduler - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe O23 - Service: BlackICE - Internet Security Systems, Inc. - C:\Program Files\Network ICE\BlackICE\blackd.exe O23 - Service: Canon Camera Access Library 8 (CCALib8) - Canon Inc. - C:\Program Files\Canon\CAL\CALMAIN.exe O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe (file missing) O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe O23 - Service: iPodService - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE O23 - Service: Macromedia Licensing Service - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Macromedia Shared\Service\Macromedia Licensing.exe O23 - Service: MSCSPTISRV - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\MSCSPTISRV.exe O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe O23 - Service: Norton AntiVirus Firewall Monitor Service (NPFMntor) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe O23 - Service: PACSPTISVR - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\PACSPTISVR.exe O23 - Service: RapApp - Internet Security Systems, Inc. - C:\Program Files\Network ICE\BlackICE\rapapp.exe O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe O23 - Service: PC Tools Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\svcntaux.exe O23 - Service: PC Tools Security Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\swdsvc.exe O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe O23 - Service: Sony SPTI Service (SPTISRV) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\SPTISRV.exe O23 - Service: SonicStage SCSI Service (SSScsiSV) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\SSScsiSV.exe O23 - Service: Symantec Core LC - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe O24 - Desktop Component 0: (no name) - http://akomed.nl/Pictures/top2.jpg O24 - Desktop Component 1: (no name) - http://ebay0.ipixmedia.com/abc/M28/_EBAY_7836be91b2f85b5ad844154187ed287f/i-1.JPG O24 - Desktop Component 10: (no name) - http://doggy.net/pups/clipart/aai-logo.gif O24 - Desktop Component 11: (no name) - http://www.dierenthuis.nl/nieuws/habikat/pics/habikat.jpg O24 - Desktop Component 12: (no name) - http://pictures.autotrader.nl/PICTURES/NLDE/CARS/200x150/6735169215814200x150x1x0.jpg O24 - Desktop Component 13: (no name) - http://www.drink.nl/REAL_A/ag.gif O24 - Desktop Component 14: (no name) - http://www.why.nl/graphics/nieuwefront_01.jpg O24 - Desktop Component 15: (no name) - http://www.vlooienmarkten.nl/images/grotekerkdenhaag.jpg O24 - Desktop Component 2: (no name) - http://images.google.com/images?q=tbn:_-DfWjwd4doC:www.hondkopen.nl/foto%27s/jachthonden8/AmCockers/puppies%2520met%2520pompoen.JPG O24 - Desktop Component 3: (no name) - http://www.hondkopen.nl/foto's/jachthonden8/AmCockers/puppies%20met%20pompoen.JPG O24 - Desktop Component 4: (no name) - http://home.quicknet.nl/mw/prive/blackmask/Luna7-140902.jpg O24 - Desktop Component 5: (no name) - http://images.google.com/images?q=tbn:o_cZqkNNymcC:home.planet.nl/~katna000/images/post.gif O24 - Desktop Component 6: (no name) - http://doggy.net/pups/messages/286/22206.jpg O24 - Desktop Component 7: (no name) - http://doggy.net/pups/messages/286/22569.jpg O24 - Desktop Component 8: (no name) - http://www.telefoongids.nl/pix/telgids.gif O24 - Desktop Component 9: (no name) - http://us.f804.mail.yahoo.com/ym/ShowLetter/Image5.jpg?box=Inbox&MsgId=5941_1933083_33779_1391_237394_0_8966_307682_894583483&bodyPart=2&filename=Image5.jpg&tnef=&YY=26537&order=down&sort=date&pos=0 -- End of file - 16152 bytes
  • Hoi Dennis :) Start hijackthis, kies voor 'Do a system scan only' en vink onderstaande regels aan: [b:5956664c7d] O1 - Hosts: 66.98.148.65 auto.search.msn.com O1 - Hosts: 66.98.148.65 auto.search.msn.es O3 - Toolbar: Security Toolbar - {11A69AE4-FBED-4832-A2BF-45AF82825583} - C:\WINDOWS\system32\ynlushsc.dll O4 - HKLM\..\Run: [Winsock2 driver] NTSYS32.EXE O4 - HKLM\..\Run: [tubwtork] rundll32.exe "C:\Program Files\ebsvaxwf\mxezurgt.dll",Init O4 - HKLM\..\Run: [rojkjqli] regsvr32 /u "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\rojkjqli.dll" O4 - HKLM\..\Run: [acb588aa] rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\bqlggior.dll",b O4 - Startup: .protected O9 - Extra button: (no name) - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - (no file) O9 - Extra button: (no name) - {F2570A0D-001D-477D-93D1-D05EF5EB95CD} - (no file) [/b:5956664c7d] Indien je onderstaande 'Trusted zones' niet zelf hebt ingesteld, kun je deze ook aanvinken: [b:5956664c7d] O15 - Trusted Zone: www.2-spyware.com O15 - Trusted Zone: www.albricht.nl O15 - Trusted Zone: www.aluriasoftware.com O15 - Trusted Zone: www.antispypro.com O15 - Trusted Zone: www.aoc-europe.com O15 - Trusted Zone: www.askanowner.nl O15 - Trusted Zone: ftp.atcomputing.nl O15 - Trusted Zone: *.blackboard.ru.nl O15 - Trusted Zone: forums.breekpunt.nl O15 - Trusted Zone: log.campaigns.nl O15 - Trusted Zone: home.casema.nl O15 - Trusted Zone: *.castlecops.com O15 - Trusted Zone: home.comcast.net O15 - Trusted Zone: www.comparestoreprices.co.uk O15 - Trusted Zone: *.computing.net O15 - Trusted Zone: www.daniweb.com O15 - Trusted Zone: www.dierenambulancehelmond.nl O15 - Trusted Zone: www.dimo.nl O15 - Trusted Zone: www.doggynet.nl O15 - Trusted Zone: www.download.com O15 - Trusted Zone: www.doxdesk.com O15 - Trusted Zone: lists.aas.duke.edu O15 - Trusted Zone: art.ebay.com O15 - Trusted Zone: art.listings.ebay.com O15 - Trusted Zone: cgi.ebay.com O15 - Trusted Zone: feedback.ebay.com O15 - Trusted Zone: my.ebay.com O15 - Trusted Zone: pages.ebay.com O15 - Trusted Zone: search.ebay.com O15 - Trusted Zone: signin.ebay.com O15 - Trusted Zone: www.ebay.com O15 - Trusted Zone: secure.element5.com O15 - Trusted Zone: www.emsisoft.com O15 - Trusted Zone: www.enigmasoftware.com O15 - Trusted Zone: www.enigmasoftwaregroup.com O15 - Trusted Zone: www.enom.com O15 - Trusted Zone: www.entechtaiwan.com O15 - Trusted Zone: www.experts-exchange.com O15 - Trusted Zone: www.faqfarm.com O15 - Trusted Zone: forum.faqman.nl O15 - Trusted Zone: www.fox.nl O15 - Trusted Zone: www.funda.nl O15 - Trusted Zone: groups.google.nl O15 - Trusted Zone: images.google.nl O15 - Trusted Zone: www.google.nl O15 - Trusted Zone: www4.hccnet.nl O15 - Trusted Zone: www.huisinhelmond.nl O15 - Trusted Zone: www.kieskeurig.nl O15 - Trusted Zone: www.let.kun.nl O15 - Trusted Zone: www.student.kun.nl O15 - Trusted Zone: www.let.ru.nl O15 - Trusted Zone: www.mac-net.com O15 - Trusted Zone: www.marktplaats.nl O15 - Trusted Zone: *.marktplaats.nl O15 - Trusted Zone: www.michelangelo.com O15 - Trusted Zone: www.mrbass.org O15 - Trusted Zone: www.multifoon.nl O15 - Trusted Zone: www.pcwereld.be O15 - Trusted Zone: www.pdatechcenter.nl O15 - Trusted Zone: media.popuptraffic.com O15 - Trusted Zone: www.pricerunner.co.uk O15 - Trusted Zone: www.probeernu.nl O15 - Trusted Zone: www.rabomakelaardijdepeel.nl O15 - Trusted Zone: www.rabomakelaardijzuid.nl O15 - Trusted Zone: www.registrant.nl O15 - Trusted Zone: www.reviewcentre.com O15 - Trusted Zone: www.sannen.nl O15 - Trusted Zone: www.shopgenie.co.uk O15 - Trusted Zone: www.sosstrays.be O15 - Trusted Zone: www.stichtingaai.nl O15 - Trusted Zone: www.student.ru.nl O15 - Trusted Zone: *.surf.to O15 - Trusted Zone: securityresponse.symantec.com O15 - Trusted Zone: forums.techguy.org O15 - Trusted Zone: forums.thatcomputerguy.us O15 - Trusted Zone: www.twanpoels.nl O15 - Trusted Zone: forum.tweakzone.nl O15 - Trusted Zone: www.vkampen.nl O15 - Trusted Zone: wpls.webpower.com O15 - Trusted Zone: www.wonenin.nl O15 - Trusted Zone: *.www.ns.nl O15 - Trusted Zone: *.www.ru.nl O15 - Trusted Zone: www.xs4all.nl [/b:5956664c7d] Sluit alle openstaande vensters, behalve hijackthis en klik op 'Fix checked' Open Kladblok, kopiëer en plak het volgende (vetgedrukte tekst) in een leeg venster: [b:5956664c7d] File:: C:\WINDOWS\system32\bqlggior.dll C:\WINDOWS\system32\sfauqmdt.dll C:\WINDOWS\system32\vmgoelri.exe C:\WINDOWS\system32\ynlushsc.dll C:\WINDOWS\system32\sgdmsuom.dll Folder:: C:\Program Files\ebsvaxwf C:\Program Files\Dswkmwdc Registry:: [-HKEY_LOCAL_MACHINE\~\Browser Helper Objects\{A95B2816-1D7E-4561-A202-68C0DE02353A}] [-HKEY_LOCAL_MACHINE\~\Browser Helper Objects\{ea69e99c-7441-4d22-b0a4-e71126cc1f9c}] [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar] "{11A69AE4-FBED-4832-A2BF-45AF82825583}"=- [-HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{11A69AE4-FBED-4832-A2BF-45AF82825583}] [-HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser] "{11A69AE4-FBED-4832-A2BF-45AF82825583}"=- [-HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{11A69AE4-FBED-4832-A2BF-45AF82825583}] [-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify\ynlushsc] [/b:5956664c7d] Sla dit op op je Bureaublad als [b:5956664c7d]CFScript.txt[/b:5956664c7d] Sleep [b:5956664c7d]CFScript.txt[/b:5956664c7d] in [b:5956664c7d]ComboFix.exe[/b:5956664c7d] zoals getoond in onderstaand voorbeeld : [img:5956664c7d]http://img.photobucket.com/albums/v666/sUBs/CFScript.gif[/img:5956664c7d] Dit zal [b:5956664c7d]ComboFix[/b:5956664c7d] doen herstarten. Start opnieuw op als daarom gevraagd wordt en post de inhoud van de Combofix.txt in je volgende antwoord samen met een nieuw HijackThislogje. Pim
  • Hoi Pim, De volgende regels kon ik niet aanvinken, omdat deze er niet bij stonden: O1 - Hosts: 66.98.148.65 auto.search.msn.com O1 - Hosts: 66.98.148.65 auto.search.msn.es O4 - HKLM\..\Run: [tubwtork] rundll32.exe "C:\Program Files\ebsvaxwf\mxezurgt.dll",Init O4 - HKLM\..\Run: [rojkjqli] regsvr32 /u "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\rojkjqli.dll" O4 - Startup: .protected [b:fccec2c7dc]ComboFix:[/b:fccec2c7dc] ComboFix 07-11-08.3 - Den - Man 2007-11-16 13:45:47.7 - NTFSx86 Gestart vanuit: C:\Documents and Settings\Den - Man\Bureaublad\ComboFix.exe Command switches used :: C:\Documents and Settings\Den - Man\Bureaublad\CFScript.txt * Nieuw herstelpunt werd aangemaakt FILE C:\WINDOWS\system32\bqlggior.dll C:\WINDOWS\system32\sfauqmdt.dll C:\WINDOWS\system32\sgdmsuom.dll C:\WINDOWS\system32\vmgoelri.exe C:\WINDOWS\system32\ynlushsc.dll . Onmogelijk Systeem Rechten te verkrijgen (((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) . C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Live Safety Center.lnk C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Online Security Guide.lnk C:\Documents and Settings\Den - Man\Bureaublad\Live Safety Center.lnk C:\Documents and Settings\Den - Man\Bureaublad\Online Security Guide.lnk C:\Documents and Settings\Den - Man\Favorieten\Online Security Guide.lnk C:\Program Files\Dswkmwdc C:\Program Files\Dswkmwdc\wepoogkk.dll C:\Program Files\ebsvaxwf C:\Program Files\ebsvaxwf\mxezurgt.dll C:\WINDOWS\system32\bqlggior.dll C:\WINDOWS\system32\sfauqmdt.dll C:\WINDOWS\system32\sgdmsuom.dll C:\WINDOWS\system32\vmgoelri.exe C:\WINDOWS\system32\ynlushsc.dll C:\WINDOWS\system32\ynlushsc.dllbox . (((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2007-10-16 to 2007-11-16 )))))))))))))))))))))))))))))) . 2007-11-15 22:48 <DIR> d----c--- C:\HostsXpert 2007-11-15 15:44 51,200 --a------ C:\WINDOWS\NirCmd.exe 2007-11-15 01:34 <DIR> d----c--- C:\HiJack 2007-11-15 00:38 <DIR> d----c--- C:\VundoFix Backups 2007-11-14 02:14 8,501,760 -----c--- C:\WINDOWS\system32\dllcache\shell32.dll 2007-11-14 01:29 <DIR> d----c--- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\SecTaskMan 2007-11-13 23:31 <DIR> d-------- C:\Program Files\SymNetDrv 2007-11-13 02:09 <DIR> dr-h----- C:\Documents and Settings\Den - Man\Onlangs geopend 2007-11-12 17:09 <DIR> d-------- C:\Program Files\MagicISO 2007-10-20 17:21 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\LocalService\Application Data\Symantec 2007-10-19 15:34 <DIR> d-------- C:\Program Files\Spyware Doctor 2007-10-19 15:34 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Den - Man\Application Data\PC Tools 2007-10-19 15:34 <DIR> d-a--c--- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP 2007-10-19 15:34 626,688 --a------ C:\WINDOWS\system32\msvcr80.dll 2007-10-19 15:34 79,688 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\iksyssec.sys 2007-10-19 15:34 62,280 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\iksysflt.sys 2007-10-19 15:34 41,288 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\ikfilesec.sys 2007-10-19 15:34 29,000 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\kcom.sys . ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) . 2007-11-15 18:00 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared 2007-11-15 14:27 --------- dc----w C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Google Updater 2007-11-15 00:03 10,344 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\symlcbrd.sys 2007-11-14 23:37 --------- d-----w C:\Program Files\Enigma Software Group 2007-11-14 00:05 --------- d-----w C:\Program Files\PHP Designer 2005 2007-11-13 22:35 --------- d-----w C:\Program Files\Norton AntiVirus 2007-11-13 22:31 805 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\SYMEVENT.INF 2007-11-13 22:31 123,952 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\SYMEVENT.SYS 2007-11-13 22:31 10,740 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\SYMEVENT.CAT 2007-11-13 22:31 --------- d-----w C:\Program Files\Symantec 2007-11-13 22:14 --------- dc----w C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Symantec 2007-11-13 22:05 --------- dc----w C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Setup 2007-11-13 22:05 --------- d-----w C:\Program Files\KaZaA Lite 2007-11-13 21:51 --------- dc----w C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Skype 2007-11-13 21:51 --------- d-----w C:\Program Files\Skype 2007-11-13 21:34 --------- d-----w C:\Program Files\Lavasoft 2007-11-13 21:16 --------- d-----w C:\Program Files\FileZilla 2007-10-27 21:18 --------- d-----w C:\Program Files\Picasa2 2004-02-09 09:48 2,352 ----a-w C:\Documents and Settings\Den - Man\Application Data\mpauth.dat 2002-11-22 20:54 4,103,168 -c--a-w C:\Program Files\12640_04.exe 2002-11-17 16:17 52,135 ----a-r C:\Program Files\Windows_XP_SP11.zip 2002-11-14 10:54 58,012 ----a-w C:\Program Files\Uninstal.exe 2002-11-13 21:59 24,630 ----a-w C:\Documents and Settings\Den - Man\Application Data\llslllydqkw.exe 2002-10-09 14:56 375,917 ----a-w C:\Program Files\yahtzee.zip 2002-10-06 17:20 493,384 ----a-w C:\Program Files\ie6setup.exe 2002-09-26 10:05 8,670,600 ----a-w C:\Program Files\mpsetupXP.exe 2002-09-22 14:49 0 ----a-w C:\Program Files\Global.sw 2002-08-30 00:11 152,848 ----a-w C:\Program Files\kmd.exe 2002-08-30 00:08 3,510,536 ----a-w C:\Program Files\winamp3_0-full.exe 2002-08-28 04:08 7,172 ----a-w C:\Program Files\ClassicGames.iip 2002-08-28 03:56 424,818 ----a-w C:\Program Files\classicgames.exe 2002-08-27 16:03 8,905,672 ----a-w C:\Program Files\ar505nld.exe 2002-08-24 01:53 11,255,038 ----a-w C:\Program Files\DirectDVD.exe 2002-08-24 01:10 29,636,471 ----a-w C:\Program Files\fo-psp702f.zip . ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) . . *Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run] "FLMK08KB"="C:\Program Files\Trust\302KS\Keyboard\MMKEYBD.EXE" [2004-07-31 00:25] "FLMBROWSEMOUSE"="C:\Program Files\Trust\302KS\Mouse\mouse32a.exe" [2004-07-31 00:26] "Smapp"="C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe" [2003-05-05 08:57] "ASUS Probe"="C:\Program Files\ASUS\Probe\AsusProb.exe" [2002-12-06 16:07] "ATIPTA"="C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe" [2004-08-25 12:52] "SsAAD.exe"="C:\PROGRA~1\Sony\SONICS~1\SsAAD.exe" [2005-01-24 18:58] "iTunesHelper"="C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe" [2006-06-14 15:24] "QuickTime Task"="C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" [2006-08-31 23:08] "TomTomHOME.exe"="C:\Program Files\TomTom HOME\TomTomHOME.exe" [2006-09-25 17:16] "Adobe Reader Speed Launcher"="C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe" [2007-10-10 19:51] "XMetaL 48"="C:\Program Files\Corel\XMetaL 4\Author\registration.exe" [2002-07-03 14:03] "SDTray"="C:\Program Files\Spyware Doctor\SDTrayApp.exe" [2007-10-02 15:27] "ccApp"="C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe" [2007-01-09 17:32] "Symantec NetDriver Monitor"="C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe" [2007-11-13 23:31] [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run] "swg"="C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe" [2007-03-30 15:00] C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\ Adobe Gamma Loader.lnk - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe [2004-06-05 10:54:24] BlackICE Utility.lnk - C:\Program Files\Network ICE\BlackICE\blackice.exe [2002-09-25 11:10:27] Exif Launcher.lnk.disabled [2003-09-22 08:53:06] Google Updater.lnk - C:\Program Files\Google\Google Updater\GoogleUpdater.exe [2007-03-26 21:41:22] Microsoft Office.lnk - C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE [1999-02-17 19:05:56] VIA RAID TOOL.lnk - C:\Program Files\VIA\RAID\raid_tool.exe [2005-11-12 16:57:54] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellExecuteHooks] "{EDB0E980-90BD-11D4-8599-0008C7D3B6F8}"= C:\Program Files\Qualcomm\Eudora\EuShlExt.dll [2002-09-30 17:36 86016] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\sdauxservice" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\sdcoreservice" [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\run-disabled] "InstantAccess"=C:\PROGRA~1\TEXTBR~1.0\Bin\INSTAN~1.EXE /h "QuickTime Task"="C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime "InCD"=C:\Program Files\ahead\InCD\InCD.exe "RealTray"=C:\Program Files\Real\RealPlayer\RealPlay.exe SYSTEMBOOTHIDEPLAYER "REGSHAVE"=C:\Program Files\REGSHAVE\REGSHAVE.EXE /AUTORUN "NeroCheck"=C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe "RegisterDropHandler"=C:\PROGRA~1\TEXTBR~1.0\Bin\REGIST~1.EXE "HPDJ Taskbar Utility"=C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb07.exe "winactive"=C:\Program Files\Window Active\winactive.exe "Diskstart"=C:\WINDOWS\System32\code.exe "CloneCDElbyCDFL"="C:\Program Files\Elaborate Bytes\CloneCD\ElbyCheck.exe" /L ElbyCDFL R0 BsStor;InCD Storage Helper Driver;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\bsstor.sys R0 viasraid;viasraid;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\viasraid.sys R1 cdrbsvsd;cdrbsvsd;C:\WINDOWS\system32\drivers\cdrbsvsd.sys R1 RapDrv;RapDrv;\??\C:\WINDOWS\System32\drivers\RapDrv.sys R1 RapFile;RapFile;\??\C:\WINDOWS\System32\drivers\RapFile.sys R1 RapNet;RapNet;\??\C:\WINDOWS\System32\drivers\RapNet.sys R2 BsUDF;InCD UDF Driver;C:\WINDOWS\system32\drivers\BsUDF.sys S3 CA504AV;FAMILYC@M 500 FLASH, WDM Video Capture;C:\WINDOWS\system32\Drivers\CA504AV.SYS S3 QDFSDRV;QDFSDRV;\??\C:\WINDOWS\system32\drivers\qdfsdrv.sys S3 sonypvs1;Sony Digital Imaging Video2;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\sonypvs1.sys S3 Sunplus;FAMILYC@M 500 FLASH Still Image Capture, Sunplus Version 1.00;C:\WINDOWS\system32\Drivers\Bulk504.sys . Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map "2007-11-13 22:23:36 C:\WINDOWS\Tasks\Norton AntiVirus - Scan my computer - Den - Man.job" - C:\PROGRA~1\NORTON~1\Navw32.exe . ************************************************************************** catchme 0.3.1262 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net Rootkit scan 2007-11-16 13:58:42 Windows 5.1.2600 Service Pack 2 NTFS scannen van verborgen processen ... scannen van verborgen autostart items ... scannen van verborgen bestanden ... Scan succesvol afgerond verborgen bestanden: 0 ************************************************************************** . Voltooingstijd: 2007-11-16 14:01:38 - machine was rebooted C:\ComboFix2.txt ... 2007-11-15 20:16 C:\ComboFix3.txt ... 2007-11-15 18:50 . --- E O F --- [b:fccec2c7dc]HiJack:[/b:fccec2c7dc] Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2 Scan saved at 14:09:09, on 16-11-2007 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) Boot mode: Normal Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\csrss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe C:\Program Files\Trust\302KS\Keyboard\KbdAp32A.exe C:\Program Files\Trust\302KS\Mouse\mouse32a.exe C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe C:\Program Files\ASUS\Probe\AsusProb.exe C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe C:\PROGRA~1\Sony\SONICS~1\SsAAD.exe C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe C:\Program Files\TomTom HOME\TomTomHOME.exe C:\Program Files\Spyware Doctor\SDTrayApp.exe C:\Program Files\Network ICE\BlackICE\blackd.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe C:\Program Files\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe C:\Program Files\Network ICE\BlackICE\blackice.exe C:\Program Files\Spyware Doctor\svcntaux.exe C:\Program Files\Google\Google Updater\GoogleUpdater.exe C:\Program Files\VIA\RAID\raid_tool.exe C:\Program Files\Spyware Doctor\swdsvc.exe C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Canon\CAL\CALMAIN.exe C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\SSScsiSV.exe C:\WINDOWS\System32\alg.exe C:\WINDOWS\System32\wbem\wmiprvse.exe C:\WINDOWS\system32\notepad.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe C:\HiJack\HijackThis.exe C:\WINDOWS\System32\wbem\wmiprvse.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/ R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.1.615.5858\swg.dll O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O4 - HKLM\..\Run: [FLMK08KB] C:\Program Files\Trust\302KS\Keyboard\MMKEYBD.EXE O4 - HKLM\..\Run: [FLMBROWSEMOUSE] C:\Program Files\Trust\302KS\Mouse\mouse32a.exe O4 - HKLM\..\Run: [Smapp] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe O4 - HKLM\..\Run: [ASUS Probe] C:\Program Files\ASUS\Probe\AsusProb.exe O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe O4 - HKLM\..\Run: [SsAAD.exe] C:\PROGRA~1\Sony\SONICS~1\SsAAD.exe O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe" O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [TomTomHOME.exe] "C:\Program Files\TomTom HOME\TomTomHOME.exe" -s O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe" O4 - HKLM\..\Run: [XMetaL 48] C:\Program Files\Corel\XMetaL 4\Author\registration.exe /title="XMetaL 4" /date=111807 serial=XA04WRD-0010630-MTS O4 - HKLM\..\Run: [SDTray] "C:\Program Files\Spyware Doctor\SDTrayApp.exe" O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service') O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice') O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM') O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user') O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe O4 - Global Startup: BlackICE Utility.lnk = ? O4 - Global Startup: Exif Launcher.lnk.disabled O4 - Global Startup: Google Updater.lnk = C:\Program Files\Google\Google Updater\GoogleUpdater.exe O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE O4 - Global Startup: VIA RAID TOOL.lnk = C:\Program Files\VIA\RAID\raid_tool.exe O8 - Extra context menu item: &Download with &DAP - C:\PROGRA~1\DAP\dapextie.htm O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html O8 - Extra context menu item: &Translate English Word - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmwordtrans.html O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html O8 - Extra context menu item: Download &all with DAP - C:\PROGRA~1\DAP\dapextie2.htm O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html O8 - Extra context menu item: Translate Page into English - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmtrans.html O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O15 - Trusted Zone: *.blackboard.ru.nl O15 - Trusted Zone: www.dimo.nl O15 - Trusted Zone: www.doggynet.nl O15 - Trusted Zone: art.ebay.com O15 - Trusted Zone: art.listings.ebay.com O15 - Trusted Zone: cgi.ebay.com O15 - Trusted Zone: feedback.ebay.com O15 - Trusted Zone: my.ebay.com O15 - Trusted Zone: pages.ebay.com O15 - Trusted Zone: search.ebay.com O15 - Trusted Zone: signin.ebay.com O15 - Trusted Zone: www.ebay.com O15 - Trusted Zone: www.funda.nl O15 - Trusted Zone: images.google.nl O15 - Trusted Zone: www.google.nl O15 - Trusted Zone: www.huisinhelmond.nl O15 - Trusted Zone: www.kieskeurig.nl O15 - Trusted Zone: www.let.ru.nl O15 - Trusted Zone: www.marktplaats.nl O15 - Trusted Zone: *.marktplaats.nl O15 - Trusted Zone: www.rabomakelaardijdepeel.nl O15 - Trusted Zone: www.rabomakelaardijzuid.nl O15 - Trusted Zone: www.sosstrays.be O15 - Trusted Zone: www.stichtingaai.nl O15 - Trusted Zone: www.student.ru.nl O15 - Trusted Zone: securityresponse.symantec.com O15 - Trusted Zone: www.twanpoels.nl O15 - Trusted Zone: www.vkampen.nl O15 - Trusted Zone: *.www.ns.nl O15 - Trusted Zone: *.www.ru.nl O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204 O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe O23 - Service: Automatic LiveUpdate Scheduler - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe O23 - Service: BlackICE - Internet Security Systems, Inc. - C:\Program Files\Network ICE\BlackICE\blackd.exe O23 - Service: Canon Camera Access Library 8 (CCALib8) - Canon Inc. - C:\Program Files\Canon\CAL\CALMAIN.exe O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe (file missing) O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe O23 - Service: iPodService - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE O23 - Service: Macromedia Licensing Service - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Macromedia Shared\Service\Macromedia Licensing.exe O23 - Service: MSCSPTISRV - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\MSCSPTISRV.exe O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe O23 - Service: Norton AntiVirus Firewall Monitor Service (NPFMntor) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe O23 - Service: PACSPTISVR - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\PACSPTISVR.exe O23 - Service: RapApp - Internet Security Systems, Inc. - C:\Program Files\Network ICE\BlackICE\rapapp.exe O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe O23 - Service: PC Tools Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\svcntaux.exe O23 - Service: PC Tools Security Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\swdsvc.exe O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe O23 - Service: Sony SPTI Service (SPTISRV) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\SPTISRV.exe O23 - Service: SonicStage SCSI Service (SSScsiSV) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\SSScsiSV.exe O23 - Service: Symantec Core LC - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe O24 - Desktop Component 0: (no name) - http://akomed.nl/Pictures/top2.jpg O24 - Desktop Component 1: (no name) - http://ebay0.ipixmedia.com/abc/M28/_EBAY_7836be91b2f85b5ad844154187ed287f/i-1.JPG O24 - Desktop Component 10: (no name) - http://doggy.net/pups/clipart/aai-logo.gif O24 - Desktop Component 11: (no name) - http://www.dierenthuis.nl/nieuws/habikat/pics/habikat.jpg O24 - Desktop Component 12: (no name) - http://pictures.autotrader.nl/PICTURES/NLDE/CARS/200x150/6735169215814200x150x1x0.jpg O24 - Desktop Component 13: (no name) - http://www.drink.nl/REAL_A/ag.gif O24 - Desktop Component 14: (no name) - http://www.why.nl/graphics/nieuwefront_01.jpg O24 - Desktop Component 15: (no name) - http://www.vlooienmarkten.nl/images/grotekerkdenhaag.jpg O24 - Desktop Component 2: (no name) - http://images.google.com/images?q=tbn:_-DfWjwd4doC:www.hondkopen.nl/foto%27s/jachthonden8/AmCockers/puppies%2520met%2520pompoen.JPG O24 - Desktop Component 3: (no name) - http://www.hondkopen.nl/foto's/jachthonden8/AmCockers/puppies%20met%20pompoen.JPG O24 - Desktop Component 4: (no name) - http://home.quicknet.nl/mw/prive/blackmask/Luna7-140902.jpg O24 - Desktop Component 5: (no name) - http://images.google.com/images?q=tbn:o_cZqkNNymcC:home.planet.nl/~katna000/images/post.gif O24 - Desktop Component 6: (no name) - http://doggy.net/pups/messages/286/22206.jpg O24 - Desktop Component 7: (no name) - http://doggy.net/pups/messages/286/22569.jpg O24 - Desktop Component 8: (no name) - http://www.telefoongids.nl/pix/telgids.gif O24 - Desktop Component 9: (no name) - http://us.f804.mail.yahoo.com/ym/ShowLetter/Image5.jpg?box=Inbox&MsgId=5941_1933083_33779_1391_237394_0_8966_307682_894583483&bodyPart=2&filename=Image5.jpg&tnef=&YY=26537&order=down&sort=date&pos=0 -- End of file - 13207 bytes ------------------------------------------ Mijn computer lijkt weer een stuk stabieler en wat sneller te zijn en vooralsnog geen meldingen van een Trojan.Vundo virus. Het zal toch niet waar zijn... Moet ik nog andere stappen doorlopen? mvrgr Dennis
  • Het ziet er goed uit Dennis! Echter nog even één dingetje controleren: Zegt onderstaande regel je iets cq gebruik je dit programma: [b:64252782d2] O4 - HKLM\..\Run: [XMetaL 48] C:\Program Files\Corel\XMetaL 4\Author\registration.exe /title="XMetaL 4" /date=111807 serial=XA04WRD-0010630-MTS [/b:64252782d2] Indien het je niks gezegt, kun je onderstaande file eens uploaden bij [url=http://virusscan.jotti.org/]Jotti[/url]. C:\Program Files\Corel\XMetaL 4\Author\registration.exe Plaats de uitslag in je volgende post. Pim
  • Hoi Pim, Ja, dit programma gebruik ik voor een Content Management systeem. Dan neem ik aan dat mijn computer nu genezen is verklaard? Goed werk Pim, enorm bedankt! Als ik ooit weer te maken krijg met die irritante virussen, dan klop ik zeker weer aan. :D mvrgr Dennis
  • Hoi Dennis, Het ziet er allemaal weer prima uit! Deinstalleer Combofix: Ga naar start --> uitvoeren en typ daar: [b:69fe194c72]combofix /u[/b:69fe194c72] Combofix wordt nu verwijderd en er wordt een nieuw herstelpunt aangemaakt. Lees om herhaling te voorkomen deze beveiligingstips nog eens door: http://www.jawwi.nl/nederlands/tips/beveiligen/beveiligen.html Pim

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.