Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Pc doet erg raar(van me broer this time)

3 antwoorden
  • als ik hier zit te internette af en toe valt ie zomaar uit:S komt niet eens een fouten rapport ofsow of als k wat kijk of surf enzo krijg ik soms een melding van internet explorer : Out of memory at line: 126, en dan gaat internet in flipmode. en even later viel me pc uit(terwijl ik alleen zat te surfe :S) met t code Stop 0x0000008e (0xC0000005, 0XF62A17FF, 0XB9491B8C, 0X00000000 en onderin nog een regel iksysflt.sys Addres F62A17FF Base at F629A000, Datestamp 4601C06F en hier me hjt loggie Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2 Scan saved at 23:10:37, on 22-11-2007 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16544) Boot mode: Normal Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe C:\WINDOWS\SMBOLS~1\regedit.exe C:\Program Files\s?mbols\n?lookup.exe C:\PROGRA~1\MICROS~3\rapimgr.exe C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.msn.nl/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.msn.nl/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Orange R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - (no file) R3 - URLSearchHook: Live TV Toolbar - {b69a9db4-d0a1-4722-b56b-f20757a29cdf} - C:\Program Files\Live_TV\tbLive.dll F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINDOWS\system32\userinit.exe O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: (no name) - {10CA15EA-C0A5-7CAF-B9E9-B8B2A87EFE11} - (no file) O2 - BHO: (no name) - {47BA8960-16AF-3552-A33D-66E33AE0AAB8} - (no file) O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll O2 - BHO: (no name) - {618E0E34-C0F9-EA02-A03D-E62B599E8CBC} - (no file) O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file) O2 - BHO: (no name) - {95543E15-F1A6-DF5B-DB0E-8BADDAB9729C} - (no file) O2 - BHO: (no name) - {B1A78B17-40D5-617B-D85A-30E6758E59E7} - C:\WINDOWS\system32\eyxrfjp.dll O2 - BHO: Live TV Toolbar - {b69a9db4-d0a1-4722-b56b-f20757a29cdf} - C:\Program Files\Live_TV\tbLive.dll O2 - BHO: (no name) - {B7ABDD40-17D4-3829-DC5A-30E6758D59B2} - (no file) O2 - BHO: (no name) - {E360003E-CEF0-B856-F3A8-BFDEB9B90FB5} - (no file) O2 - BHO: (no name) - {EF360F69-CAF2-BC59-F3A8-BFDEB9B90FBC} - (no file) O3 - Toolbar: (no name) - {10CA15EA-C0A5-7CAF-B9E9-B8B2A87EFE11} - (no file) O3 - Toolbar: Live TV Toolbar - {b69a9db4-d0a1-4722-b56b-f20757a29cdf} - C:\Program Files\Live_TV\tbLive.dll O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background O4 - HKCU\..\Run: [H/PC Connection Agent] "C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe" O4 - HKCU\..\Run: [Adru] "C:\WINDOWS\SMBOLS~1\regedit.exe" -vt ndrv O4 - HKCU\..\Run: [Thknx] "C:\Program Files\s?mbols\n?lookup.exe" O4 - HKLM\..\Policies\Explorer\Run: [isamini.exe] C:\Program Files\Video ActiveX Object\isamonitor.exe O4 - HKLM\..\Policies\Explorer\Run: [isamini.exeexe] C:\Program Files\Video ActiveX Object\isamonitor.exe O4 - HKCU\..\Policies\Explorer\Run: [{3C959EF9-0BB0-1043-0220-04120503001f}] "C:\Program Files\Common Files\{3C959EF9-0BB0-1043-0220-04120503001f}\Update.exe" mc-110-12-0000137 O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service') O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice') O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM') O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Policies\Explorer\Run: [{3C959EF9-0BB0-1043-0220-04120503001f}] "C:\Program Files\Common Files\{3C959EF9-0BB0-1043-0220-04120503001f}\Update.exe" mc-110-12-0000137 (User 'SYSTEM') O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user') O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Policies\Explorer\Run: [{3C959EF9-0BB0-1043-0220-04120503001f}] "C:\Program Files\Common Files\{3C959EF9-0BB0-1043-0220-04120503001f}\Update.exe" mc-110-12-0000137 (User 'Default user') O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll O9 - Extra button: Spyware Doctor - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - C:\WINDOWS\System32\shdocvw.dll O9 - Extra button: Create Mobile Favorite - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\INetRepl.dll O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\INetRepl.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Mobiele favorieten maken - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\INetRepl.dll O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing) O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing) O16 - DPF: {30528230-99f7-4bb4-88d8-fa1d4f56a2ab} (YInstStarter Class) - C:\Program Files\Yahoo!\Common\yinsthelper.dll O16 - DPF: {3AEECF42-EFE4-4AC8-AE9E-83C031EC09AB} (GamyunNetToolbar) - http://server.gamyun.net/cert/GamyunIeToolbar.cab O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://sdk-counterfreak.spaces.live.com//PhotoUpload/MsnPUpld.cab O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1160074698562 O16 - DPF: {67A5F8DC-1A4B-4D66-9F24-A704AD929EEE} (System Requirements Lab) - http://www.systemrequirementslab.com/sysreqlab2.cab O16 - DPF: {67DABFBF-D0AB-41FA-9C46-CC0F21721616} (DivXBrowserPlugin Object) - http://download.divx.com/player/DivXBrowserPlugin.cab O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1160849656265 O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab O16 - DPF: {91F52A42-C10D-49A7-B941-882C657C604F} (Installation Helper Object) - http://kitcentral.wanadoo.nl/download/install/win32/nl/instwact/instwact.dll O16 - DPF: {E55FD215-A32E-43FE-A777-A7E8F165F551} (Flatcast Viewer 4.15) - http://www.flatcast.info/objects/NpFv415.dll O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe O23 - Service: Remote Packet Capture Protocol v.0 (experimental) (rpcapd) - NetGroup - Politecnico di Torino - C:\Program Files\WinPcap\rpcapd.exe O23 - Service: Spyware Doctor Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\svcntaux.exe O23 - Service: Spyware Doctor Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\swdsvc.exe O23 - Service: Webroot Spy Sweeper Engine (svcWRSSSDK) - Webroot Software, Inc. - C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\WRSSSDK.exe -- End of file - 8778 bytes k hoop dat jullie me kunnen helpen anders ben k de lul van waarom deze pc af en toe in flipmode gaat alvast erg bedankt
  • Download [url=http://home.hetnet.nl/~stefsmeenk/RVAXO.exe]RVAXO.exe[/url] [list:804b3e165f] Sla het bestand op je bureaublad op, dubbelklik het en kies voor "Unzip" om het uit te pakken. Open nu de map [b:804b3e165f]RVAXO[/b:804b3e165f] op je bureaublad en dubbeklik [b:804b3e165f]RVAXO.cmd[/b:804b3e165f] Er zal een cmd-schermpje openen, daarin zullen snel enkele regels over niet gevonden bestanden voorbijkomen, dit is normaal. [b:804b3e165f]Mogelijk[/b:804b3e165f] start er ook een uninstaller van een rogue scanner op, [b:804b3e165f]sluit deze niet af[/b:804b3e165f] maar volg eventuele aanwijzingen en laat deze gewoon zijn werk doen. Daarna zal je PC herstarten, na de herstart opent het cmd-venster van RVAXO opnieuw. Laat deze lopen en wacht tot er een logfile opent: C:\[b:804b3e165f]RVAXO-results.log[/b:804b3e165f] Herstart je computer niet vanzelf, of start de tool niet na de reboot, [b:804b3e165f]doe dit dan handmatig[/b:804b3e165f]. Post de inhoud van de logfile in je volgende bericht. [/list:u:804b3e165f] Download [url=http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/Beta/ComboFix.exe]Combofix[/url] naar je Bureaublad. [list:804b3e165f] Dubbelklik [b:804b3e165f]Combofix.exe[/b:804b3e165f] Volg de instructies, aanvaard de disclaimer door "[b:804b3e165f]1[/b:804b3e165f]" te typen en te bevestigen via "[b:804b3e165f]Enter[/b:804b3e165f]". Tijdens het runnen van de fix, [b:804b3e165f]NIET[/b:804b3e165f] in het venster klikken, want dit zal je pc doen vasthangen.[/list:u:804b3e165f] Wanneer de fix voltooid is en na herstart, zal de log combofix.txt openen. [i:804b3e165f]Plaats deze log in je volgende post samen met een nieuw HijackThis log.[/i:804b3e165f] [b:804b3e165f]Note:[/b:804b3e165f] Indien je virusscanner reageert tijdens het downloaden of gebruik van Combofix, mag je dit negeren. Post nu de inhoud van RVAXO-results, combofix.txt en een vers Hijackthis logje in je volgende bericht. Pim
  • Rvaxo logje ----------------RVAXO.exe first run------------- Files found: C:\Program Files\b.ico C:\Program Files\a.ico C:\WINDOWS\system32\vbzip10.dll C:\WINDOWS\smdat32m.sys C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Online Security Guide.url C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Security Troubleshooting.url Uninstallers Rogue scanners: Folders Found: C:\Program Files\Outerinfo C:\Program Files\pedevice C:\Program Files\Common Files\{3C959EF9-0BB0-1043-0220-04120503001f} Hosts-file was reset, If you use a custom hosts file please replace it... --------------RVAXO.exe last run--------------- Files found: Folders Found: --------------RVAXO.exe finished---------------- van combofix lukte t niet k zal hem wel dingen verwijdere enzo toen hij een logje wou maken duurde het langer dan een kwartier en nog niks probeerde tweede keer t zelfde HJT Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2 Scan saved at 19:03, on 2007-11-23 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16544) Boot mode: Normal Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe C:\PROGRA~1\MICROS~3\rapimgr.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.msn.nl/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.msn.nl/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - (no file) R3 - URLSearchHook: Live TV Toolbar - {b69a9db4-d0a1-4722-b56b-f20757a29cdf} - C:\Program Files\Live_TV\tbLive.dll O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: (no name) - {10CA15EA-C0A5-7CAF-B9E9-B8B2A87EFE11} - (no file) O2 - BHO: (no name) - {47BA8960-16AF-3552-A33D-66E33AE0AAB8} - (no file) O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll O2 - BHO: (no name) - {618E0E34-C0F9-EA02-A03D-E62B599E8CBC} - (no file) O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll O2 - BHO: (no name) - {95543E15-F1A6-DF5B-DB0E-8BADDAB9729C} - (no file) O2 - BHO: Live TV Toolbar - {b69a9db4-d0a1-4722-b56b-f20757a29cdf} - C:\Program Files\Live_TV\tbLive.dll O2 - BHO: (no name) - {B7ABDD40-17D4-3829-DC5A-30E6758D59B2} - (no file) O2 - BHO: (no name) - {E360003E-CEF0-B856-F3A8-BFDEB9B90FB5} - (no file) O2 - BHO: (no name) - {EF360F69-CAF2-BC59-F3A8-BFDEB9B90FBC} - (no file) O3 - Toolbar: (no name) - {10CA15EA-C0A5-7CAF-B9E9-B8B2A87EFE11} - (no file) O3 - Toolbar: Live TV Toolbar - {b69a9db4-d0a1-4722-b56b-f20757a29cdf} - C:\Program Files\Live_TV\tbLive.dll O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background O4 - HKCU\..\Run: [H/PC Connection Agent] "C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe" O4 - HKCU\..\Run: [Adru] "C:\WINDOWS\SMBOLS~1\regedit.exe" -vt ndrv O4 - HKCU\..\Run: [Thknx] "C:\Program Files\s?mbols\n?lookup.exe" O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service') O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice') O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM') O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Policies\Explorer\Run: [{3C959EF9-0BB0-1043-0220-04120503001f}] "C:\Program Files\Common Files\{3C959EF9-0BB0-1043-0220-04120503001f}\Update.exe" mc-110-12-0000137 (User 'SYSTEM') O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user') O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Policies\Explorer\Run: [{3C959EF9-0BB0-1043-0220-04120503001f}] "C:\Program Files\Common Files\{3C959EF9-0BB0-1043-0220-04120503001f}\Update.exe" mc-110-12-0000137 (User 'Default user') O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll O9 - Extra button: Spyware Doctor - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - C:\WINDOWS\System32\shdocvw.dll O9 - Extra button: Create Mobile Favorite - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\INetRepl.dll O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\INetRepl.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Mobiele favorieten maken - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\INetRepl.dll O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing) O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing) O16 - DPF: {30528230-99f7-4bb4-88d8-fa1d4f56a2ab} (YInstStarter Class) - C:\Program Files\Yahoo!\Common\yinsthelper.dll O16 - DPF: {3AEECF42-EFE4-4AC8-AE9E-83C031EC09AB} (GamyunNetToolbar) - http://server.gamyun.net/cert/GamyunIeToolbar.cab O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://sdk-counterfreak.spaces.live.com//PhotoUpload/MsnPUpld.cab O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1160074698562 O16 - DPF: {67A5F8DC-1A4B-4D66-9F24-A704AD929EEE} (System Requirements Lab) - http://www.systemrequirementslab.com/sysreqlab2.cab O16 - DPF: {67DABFBF-D0AB-41FA-9C46-CC0F21721616} (DivXBrowserPlugin Object) - http://download.divx.com/player/DivXBrowserPlugin.cab O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1160849656265 O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab O16 - DPF: {91F52A42-C10D-49A7-B941-882C657C604F} (Installation Helper Object) - http://kitcentral.wanadoo.nl/download/install/win32/nl/instwact/instwact.dll O16 - DPF: {E55FD215-A32E-43FE-A777-A7E8F165F551} (Flatcast Viewer 4.15) - http://www.flatcast.info/objects/NpFv415.dll O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe O23 - Service: Remote Packet Capture Protocol v.0 (experimental) (rpcapd) - NetGroup - Politecnico di Torino - C:\Program Files\WinPcap\rpcapd.exe O23 - Service: Spyware Doctor Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\svcntaux.exe O23 - Service: Spyware Doctor Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\swdsvc.exe O23 - Service: Webroot Spy Sweeper Engine (svcWRSSSDK) - Webroot Software, Inc. - C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\WRSSSDK.exe --

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.