Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Adware.Agent.BN

17 antwoorden
 • Goedeavond. Zou er even iemand naar deze logje kunnen kijken. Krijg nu af en toe deze adware met SPY DOCTER als ik scan. (Adware .Agent.BN) Besturings progamma. WINDOWS 2000 PRO. Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2 Scan saved at 7:33:54 , on 26-11-2007 Platform: Windows 2000 SP4 (WinNT 5.00.2195) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106) Boot mode: Normal Running processes: C:\WINNT\System32\smss.exe C:\WINNT\system32\csrss.exe C:\WINNT\system32\winlogon.exe C:\WINNT\system32\services.exe C:\WINNT\system32\lsass.exe C:\Norman\Npm\bin\ELOGSVC.EXE C:\Norman\Npm\Bin\Zanda.exe C:\WINNT\system32\svchost.exe C:\WINNT\system32\LEXBCES.EXE C:\WINNT\system32\spoolsv.exe C:\WINNT\system32\LEXPPS.EXE C:\WINNT\System32\cisvc.exe C:\WINNT\System32\svchost.exe C:\Program Files\Norman\NPF\NPFSVICE.EXE C:\WINNT\system32\nvsvc32.exe C:\WINNT\system32\regsvc.exe C:\WINNT\system32\MSTask.exe C:\Program Files\Spyware Doctor\svcntaux.exe C:\WINNT\Explorer.EXE C:\Program Files\Spyware Doctor\swdsvc.exe C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe C:\WINNT\system32\stisvc.exe C:\WINNT\System32\WBEM\WinMgmt.exe C:\WINNT\System32\mspmspsv.exe C:\WINNT\system32\svchost.exe C:\WINNT\system32\dla\tfswctrl.exe C:\PROGRA~1\Logitech\iTouch\iTouch.exe C:\Norman\Npm\bin\ZLH.EXE C:\Program Files\Lexmark X1100 Series\lxbkbmgr.exe C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe C:\Program Files\Lexmark X1100 Series\lxbkbmon.exe C:\Program Files\Logitech\MouseWare\system\em_exec.exe C:\WINNT\system32\RUNDLL32.EXE C:\Program Files\Real\RealPlayer\RealPlay.exe C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe C:\Norman\Nvc\BIN\NIP.EXE C:\Program Files\Spyware Doctor\SDTrayApp.exe C:\Program Files\FinePixViewer\QuickDCF.exe C:\Program Files\Norman\NPF\NPFMSG.EXE C:\NORMAN\nvc\BIN\NVCSCHED.EXE C:\Norman\Npm\bin\NJEEVES.EXE C:\Norman\Nvc\bin\nvcoas.exe C:\Norman\Nvc\bin\cclaw.exe C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe C:\WINNT\System32\cidaemon.exe C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.home.nl/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://start.home.nl/ R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.ricardo.nl R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Microsoft Internet Explorer aangeboden door @Home R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = proxy:8080 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINNT\system32\userinit.exe O2 - BHO: (no name) - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - (no file) O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: DriveLetterAccess - {5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890} - C:\WINNT\system32\dla\tfswshx.dll O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll O4 - HKLM\..\Run: [Synchronization Manager] mobsync.exe /logon O4 - HKLM\..\Run: [dla] C:\WINNT\system32\dla\tfswctrl.exe O4 - HKLM\..\Run: [StorageGuard] "C:\Program Files\Common Files\Sonic\Update Manager\sgtray.exe" /r O4 - HKLM\..\Run: [zBrowser Launcher] C:\PROGRA~1\Logitech\iTouch\iTouch.exe O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Utility] Logi_MwX.Exe O4 - HKLM\..\Run: [Norman ZANDA] "C:\Norman\Npm\bin\ZLH.EXE" /LOAD /SPLASH O4 - HKLM\..\Run: [Lexmark X1100 Series] "C:\Program Files\Lexmark X1100 Series\lxbkbmgr.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Smapp] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] "RUNDLL32.EXE" C:\WINNT\system32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] "nwiz.exe" /install O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] "RUNDLL32.EXE" C:\WINNT\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit O4 - HKLM\..\Run: [REGSHAVE] "C:\Program Files\REGSHAVE\REGSHAVE.EXE" /AUTORUN O4 - HKLM\..\Run: [RealTray] C:\Program Files\Real\RealPlayer\RealPlay.exe SYSTEMBOOTHIDEPLAYER O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe" O4 - HKLM\..\Run: [SDTray] "C:\Program Files\Spyware Doctor\SDTrayApp.exe" O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [internat.exe] internat.exe (User 'Default user') O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [^SetupICWDesktop] C:\Program Files\Internet Explorer\Connection Wizard\icwconn1.exe /desktop (User 'Default user') O4 - Global Startup: Exif Launcher.lnk = C:\Program Files\FinePixViewer\QuickDCF.exe O4 - Global Startup: NPF Messenger.lnk = C:\Program Files\Norman\NPF\NPFMSG.EXE O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll O9 - Extra button: (no name) - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - C:\WINNT\bdoscandel.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Uninstall BitDefender Online Scanner v8 - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - C:\WINNT\bdoscandel.exe O9 - Extra button: Real.com - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - C:\WINNT\system32\Shdocvw.dll O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://start.home.nl/ O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204 O16 - DPF: {193C772A-87BE-4B19-A7BB-445B226FE9A1} (ewidoOnlineScan Control) - http://downloads.ewido.net/ewidoOnlineScan.cab O23 - Service: Logical Disk Manager Administrative-service (dmadmin) - VERITAS Software Corp. - C:\WINNT\System32\dmadmin.exe O23 - Service: Norman eLogger service 6 (eLoggerSvc6) - Norman ASA - C:\Norman\Npm\bin\ELOGSVC.EXE O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINNT\system32\LEXBCES.EXE O23 - Service: Norman NJeeves - Unknown owner - C:\Norman\Npm\bin\NJEEVES.EXE O23 - Service: Norman Type-R - Unknown owner - C:\Program Files\Norman\NPF\NPFSVICE.EXE O23 - Service: Norman ZANDA - Norman ASA - C:\Norman\Npm\Bin\Zanda.exe O23 - Service: Norman Virus Control on-access component (nvcoas) - Norman ASA - C:\Norman\Nvc\bin\nvcoas.exe O23 - Service: Norman Virus Control Scheduler (NVCScheduler) - Norman ASA - C:\NORMAN\nvc\BIN\NVCSCHED.EXE O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINNT\system32\nvsvc32.exe O23 - Service: PC Tools Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\svcntaux.exe O23 - Service: PC Tools Security Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\swdsvc.exe O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe O24 - Desktop Component 0: Privacy Protection - (no file) -- End of file - 7120 bytes Alvast bedankt voor de moeite. P,s Heb als virus en firiwal NORMAN. En voor spyware SPY DOCTER
 • Start Hijackthis, kies voor 'Do a system scan only' en vink onderstaande regels aan: [b:824eebc6d1] O2 - BHO: (no name) - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - (no file) [/b:824eebc6d1] Kan je melden waar Spyware Doctor dit precies vindt? Pim :)
 • Hallo Pim Bedankt voor u reactie. Wat betreft de locatie weet ik niet,heb net nog gescan met spy docter. En de beveiliging was goed,geen infectie. En nu nog even een nieuw logje. Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2 Scan saved at 8:04:01 , on 26-11-2007 Platform: Windows 2000 SP4 (WinNT 5.00.2195) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106) Boot mode: Normal Running processes: C:\WINNT\System32\smss.exe C:\WINNT\system32\csrss.exe C:\WINNT\system32\winlogon.exe C:\WINNT\system32\services.exe C:\WINNT\system32\lsass.exe C:\Norman\Npm\bin\ELOGSVC.EXE C:\Norman\Npm\Bin\Zanda.exe C:\WINNT\system32\svchost.exe C:\WINNT\system32\LEXBCES.EXE C:\WINNT\system32\spoolsv.exe C:\WINNT\system32\LEXPPS.EXE C:\WINNT\System32\cisvc.exe C:\WINNT\System32\svchost.exe C:\Program Files\Norman\NPF\NPFSVICE.EXE C:\WINNT\system32\nvsvc32.exe C:\WINNT\system32\regsvc.exe C:\WINNT\system32\MSTask.exe C:\Program Files\Spyware Doctor\svcntaux.exe C:\WINNT\Explorer.EXE C:\Program Files\Spyware Doctor\swdsvc.exe C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe C:\WINNT\system32\stisvc.exe C:\WINNT\System32\WBEM\WinMgmt.exe C:\WINNT\System32\mspmspsv.exe C:\WINNT\system32\svchost.exe C:\WINNT\system32\dla\tfswctrl.exe C:\PROGRA~1\Logitech\iTouch\iTouch.exe C:\Norman\Npm\bin\ZLH.EXE C:\Program Files\Lexmark X1100 Series\lxbkbmgr.exe C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe C:\Program Files\Lexmark X1100 Series\lxbkbmon.exe C:\Program Files\Logitech\MouseWare\system\em_exec.exe C:\WINNT\system32\RUNDLL32.EXE C:\Program Files\Real\RealPlayer\RealPlay.exe C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe C:\Norman\Nvc\BIN\NIP.EXE C:\Program Files\Spyware Doctor\SDTrayApp.exe C:\Program Files\FinePixViewer\QuickDCF.exe C:\Program Files\Norman\NPF\NPFMSG.EXE C:\NORMAN\nvc\BIN\NVCSCHED.EXE C:\Norman\Npm\bin\NJEEVES.EXE C:\Norman\Nvc\bin\nvcoas.exe C:\Norman\Nvc\bin\cclaw.exe C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe C:\WINNT\System32\cidaemon.exe C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.home.nl/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://start.home.nl/ R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.ricardo.nl R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Microsoft Internet Explorer aangeboden door @Home R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = proxy:8080 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINNT\system32\userinit.exe O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: DriveLetterAccess - {5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890} - C:\WINNT\system32\dla\tfswshx.dll O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll O4 - HKLM\..\Run: [Synchronization Manager] mobsync.exe /logon O4 - HKLM\..\Run: [dla] C:\WINNT\system32\dla\tfswctrl.exe O4 - HKLM\..\Run: [StorageGuard] "C:\Program Files\Common Files\Sonic\Update Manager\sgtray.exe" /r O4 - HKLM\..\Run: [zBrowser Launcher] C:\PROGRA~1\Logitech\iTouch\iTouch.exe O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Utility] Logi_MwX.Exe O4 - HKLM\..\Run: [Norman ZANDA] "C:\Norman\Npm\bin\ZLH.EXE" /LOAD /SPLASH O4 - HKLM\..\Run: [Lexmark X1100 Series] "C:\Program Files\Lexmark X1100 Series\lxbkbmgr.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Smapp] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] "RUNDLL32.EXE" C:\WINNT\system32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] "nwiz.exe" /install O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] "RUNDLL32.EXE" C:\WINNT\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit O4 - HKLM\..\Run: [REGSHAVE] "C:\Program Files\REGSHAVE\REGSHAVE.EXE" /AUTORUN O4 - HKLM\..\Run: [RealTray] C:\Program Files\Real\RealPlayer\RealPlay.exe SYSTEMBOOTHIDEPLAYER O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe" O4 - HKLM\..\Run: [SDTray] "C:\Program Files\Spyware Doctor\SDTrayApp.exe" O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [internat.exe] internat.exe (User 'Default user') O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [^SetupICWDesktop] C:\Program Files\Internet Explorer\Connection Wizard\icwconn1.exe /desktop (User 'Default user') O4 - Global Startup: Exif Launcher.lnk = C:\Program Files\FinePixViewer\QuickDCF.exe O4 - Global Startup: NPF Messenger.lnk = C:\Program Files\Norman\NPF\NPFMSG.EXE O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll O9 - Extra button: (no name) - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - C:\WINNT\bdoscandel.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Uninstall BitDefender Online Scanner v8 - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - C:\WINNT\bdoscandel.exe O9 - Extra button: Real.com - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - C:\WINNT\system32\Shdocvw.dll O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://start.home.nl/ O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204 O16 - DPF: {193C772A-87BE-4B19-A7BB-445B226FE9A1} (ewidoOnlineScan Control) - http://downloads.ewido.net/ewidoOnlineScan.cab O23 - Service: Logical Disk Manager Administrative-service (dmadmin) - VERITAS Software Corp. - C:\WINNT\System32\dmadmin.exe O23 - Service: Norman eLogger service 6 (eLoggerSvc6) - Norman ASA - C:\Norman\Npm\bin\ELOGSVC.EXE O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINNT\system32\LEXBCES.EXE O23 - Service: Norman NJeeves - Unknown owner - C:\Norman\Npm\bin\NJEEVES.EXE O23 - Service: Norman Type-R - Unknown owner - C:\Program Files\Norman\NPF\NPFSVICE.EXE O23 - Service: Norman ZANDA - Norman ASA - C:\Norman\Npm\Bin\Zanda.exe O23 - Service: Norman Virus Control on-access component (nvcoas) - Norman ASA - C:\Norman\Nvc\bin\nvcoas.exe O23 - Service: Norman Virus Control Scheduler (NVCScheduler) - Norman ASA - C:\NORMAN\nvc\BIN\NVCSCHED.EXE O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINNT\system32\nvsvc32.exe O23 - Service: PC Tools Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\svcntaux.exe O23 - Service: PC Tools Security Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\swdsvc.exe O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe O24 - Desktop Component 0: Privacy Protection - (no file) -- End of file - 7090 bytes Die adware wat spy docter heeft gevonden was op 23-11-07 en van avond weer dus op 26-11-07 En wat de locatie betreft kan ik misschien meer over zeggen. Als het weer te voor schijn komt met scannen.
 • Ziet er goed uit :) Deze mag je trouwens ook nog aanvinken en verwijderen met Hijackthis: [b:3d69fdd30e] O24 - Desktop Component 0: Privacy Protection - (no file) [/b:3d69fdd30e] Laat maar weten of Spyware Doctor nog iets vind :wink: Pim
 • Hallo Pim Deze wordt niet verwijdert,als ik weer scan komt het er weer bij staan. O24 - Desktop Component 0: Privacy Protection - (no file) Nieuwe log. Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2 Scan saved at 9:37:24 , on 26-11-2007 Platform: Windows 2000 SP4 (WinNT 5.00.2195) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106) Boot mode: Normal Running processes: C:\WINNT\System32\smss.exe C:\WINNT\system32\csrss.exe C:\WINNT\system32\winlogon.exe C:\WINNT\system32\services.exe C:\WINNT\system32\lsass.exe C:\Norman\Npm\bin\ELOGSVC.EXE C:\Norman\Npm\Bin\Zanda.exe C:\WINNT\system32\svchost.exe C:\WINNT\system32\LEXBCES.EXE C:\WINNT\system32\spoolsv.exe C:\WINNT\system32\LEXPPS.EXE C:\WINNT\System32\cisvc.exe C:\WINNT\System32\svchost.exe C:\Program Files\Norman\NPF\NPFSVICE.EXE C:\WINNT\system32\nvsvc32.exe C:\WINNT\system32\regsvc.exe C:\WINNT\system32\MSTask.exe C:\Program Files\Spyware Doctor\svcntaux.exe C:\Program Files\Spyware Doctor\swdsvc.exe C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe C:\WINNT\system32\stisvc.exe C:\WINNT\System32\WBEM\WinMgmt.exe C:\WINNT\System32\mspmspsv.exe C:\WINNT\system32\svchost.exe C:\WINNT\Explorer.EXE C:\WINNT\system32\dla\tfswctrl.exe C:\PROGRA~1\Logitech\iTouch\iTouch.exe C:\Norman\Npm\bin\ZLH.EXE C:\Program Files\Lexmark X1100 Series\lxbkbmgr.exe C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe C:\WINNT\system32\RUNDLL32.EXE C:\Program Files\Lexmark X1100 Series\lxbkbmon.exe C:\Program Files\Real\RealPlayer\RealPlay.exe C:\Program Files\Logitech\MouseWare\system\em_exec.exe C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe C:\Program Files\Spyware Doctor\SDTrayApp.exe C:\Program Files\FinePixViewer\QuickDCF.exe C:\Norman\Nvc\BIN\NIP.EXE C:\Program Files\Norman\NPF\NPFMSG.EXE C:\NORMAN\nvc\BIN\NVCSCHED.EXE C:\Norman\Nvc\bin\nvcoas.exe C:\Norman\Npm\bin\NJEEVES.EXE C:\Norman\Nvc\bin\cclaw.exe C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe C:\WINNT\System32\cidaemon.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.home.nl/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://start.home.nl/ R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.ricardo.nl R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Microsoft Internet Explorer aangeboden door @Home R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = proxy:8080 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINNT\system32\userinit.exe O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: DriveLetterAccess - {5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890} - C:\WINNT\system32\dla\tfswshx.dll O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll O4 - HKLM\..\Run: [Synchronization Manager] mobsync.exe /logon O4 - HKLM\..\Run: [dla] C:\WINNT\system32\dla\tfswctrl.exe O4 - HKLM\..\Run: [StorageGuard] "C:\Program Files\Common Files\Sonic\Update Manager\sgtray.exe" /r O4 - HKLM\..\Run: [zBrowser Launcher] C:\PROGRA~1\Logitech\iTouch\iTouch.exe O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Utility] Logi_MwX.Exe O4 - HKLM\..\Run: [Norman ZANDA] "C:\Norman\Npm\bin\ZLH.EXE" /LOAD /SPLASH O4 - HKLM\..\Run: [Lexmark X1100 Series] "C:\Program Files\Lexmark X1100 Series\lxbkbmgr.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Smapp] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] "RUNDLL32.EXE" C:\WINNT\system32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] "nwiz.exe" /install O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] "RUNDLL32.EXE" C:\WINNT\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit O4 - HKLM\..\Run: [REGSHAVE] "C:\Program Files\REGSHAVE\REGSHAVE.EXE" /AUTORUN O4 - HKLM\..\Run: [RealTray] C:\Program Files\Real\RealPlayer\RealPlay.exe SYSTEMBOOTHIDEPLAYER O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe" O4 - HKLM\..\Run: [SDTray] "C:\Program Files\Spyware Doctor\SDTrayApp.exe" O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [internat.exe] internat.exe (User 'Default user') O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [^SetupICWDesktop] C:\Program Files\Internet Explorer\Connection Wizard\icwconn1.exe /desktop (User 'Default user') O4 - Global Startup: Exif Launcher.lnk = C:\Program Files\FinePixViewer\QuickDCF.exe O4 - Global Startup: NPF Messenger.lnk = C:\Program Files\Norman\NPF\NPFMSG.EXE O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll O9 - Extra button: (no name) - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - C:\WINNT\bdoscandel.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Uninstall BitDefender Online Scanner v8 - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - C:\WINNT\bdoscandel.exe O9 - Extra button: Real.com - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - C:\WINNT\system32\Shdocvw.dll O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://start.home.nl/ O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204 O16 - DPF: {193C772A-87BE-4B19-A7BB-445B226FE9A1} (ewidoOnlineScan Control) - http://downloads.ewido.net/ewidoOnlineScan.cab O23 - Service: Logical Disk Manager Administrative-service (dmadmin) - VERITAS Software Corp. - C:\WINNT\System32\dmadmin.exe O23 - Service: Norman eLogger service 6 (eLoggerSvc6) - Norman ASA - C:\Norman\Npm\bin\ELOGSVC.EXE O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINNT\system32\LEXBCES.EXE O23 - Service: Norman NJeeves - Unknown owner - C:\Norman\Npm\bin\NJEEVES.EXE O23 - Service: Norman Type-R - Unknown owner - C:\Program Files\Norman\NPF\NPFSVICE.EXE O23 - Service: Norman ZANDA - Norman ASA - C:\Norman\Npm\Bin\Zanda.exe O23 - Service: Norman Virus Control on-access component (nvcoas) - Norman ASA - C:\Norman\Nvc\bin\nvcoas.exe O23 - Service: Norman Virus Control Scheduler (NVCScheduler) - Norman ASA - C:\NORMAN\nvc\BIN\NVCSCHED.EXE O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINNT\system32\nvsvc32.exe O23 - Service: PC Tools Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\svcntaux.exe O23 - Service: PC Tools Security Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\swdsvc.exe O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe O24 - Desktop Component 0: Privacy Protection - (no file) -- End of file - 7002 bytes Zo gouw als spy docter weer de adware vindt,zal ik proberen de locatie hier te melden. Tot zo ver al bedankt voor de moeite.
 • Alvast graag gedaan Klaas en ik hoor het wel :wink:
 • Hoi Pim. Ik kon deze niet verwijderen. [color=black:358b3ab06d]O24 - Desktop Component 0: Privacy Protection - (no file) [/color:358b3ab06d] Heeft deze nog invloed op de computer,of geeft het niets als die er bij staat. Omdat je zij van dat ik deze ook nog kon verwijderen.
 • Kan geen kwaad klaas :wink: Het zou kunnen zijn dat Spyware Doctor deze tegenhoud, echter weet ik dat niet zeker. Schakel deze eens uit en probeer het dan nog eens :)
 • Goedeavond Pim. Oke,heb spy docter uit geschakeld. En weer gescand,maar het blijft er in staan. Maar goed je zei dat het niet kwaadt kan. Ik ben nu weer gerust over,scan had ook geen infectie weer opgeleverd. Dus tot zover bedankt voor de moeite,en mocht die adware tevoer schijn komen meldt ik me wel weer. Bedankt.
 • Hallo Pim. Had vanavond weer Adware.Agent.Bn met SPY DOCTER. met daarin 3 bestanden met infectie. Zoals ik het gezien heb komt het uit. C:\System Volume Information\_restore Nog even een log erbij. Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2 Scan saved at 9:57:13 , on 29-11-2007 Platform: Windows 2000 SP4 (WinNT 5.00.2195) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106) Boot mode: Normal Running processes: C:\WINNT\System32\smss.exe C:\WINNT\system32\csrss.exe C:\WINNT\system32\winlogon.exe C:\WINNT\system32\services.exe C:\WINNT\system32\lsass.exe C:\Norman\Npm\bin\ELOGSVC.EXE C:\Norman\Npm\Bin\Zanda.exe C:\WINNT\system32\svchost.exe C:\WINNT\system32\LEXBCES.EXE C:\WINNT\system32\spoolsv.exe C:\WINNT\system32\LEXPPS.EXE C:\WINNT\System32\cisvc.exe C:\WINNT\System32\svchost.exe C:\Program Files\Norman\NPF\NPFSVICE.EXE C:\WINNT\system32\nvsvc32.exe C:\WINNT\system32\regsvc.exe C:\WINNT\system32\MSTask.exe C:\Program Files\Spyware Doctor\svcntaux.exe C:\Program Files\Spyware Doctor\swdsvc.exe C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe C:\WINNT\system32\stisvc.exe C:\WINNT\System32\WBEM\WinMgmt.exe C:\WINNT\System32\mspmspsv.exe C:\WINNT\system32\svchost.exe C:\WINNT\system32\dla\tfswctrl.exe C:\PROGRA~1\Logitech\iTouch\iTouch.exe C:\Norman\Npm\bin\ZLH.EXE C:\Program Files\Lexmark X1100 Series\lxbkbmgr.exe C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe C:\Program Files\Logitech\MouseWare\system\em_exec.exe C:\Program Files\Lexmark X1100 Series\lxbkbmon.exe C:\WINNT\system32\RUNDLL32.EXE C:\Program Files\Real\RealPlayer\RealPlay.exe C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe C:\Program Files\Spyware Doctor\SDTrayApp.exe C:\Program Files\FinePixViewer\QuickDCF.exe C:\Norman\Nvc\BIN\NIP.EXE C:\Program Files\Norman\NPF\NPFMSG.EXE C:\NORMAN\nvc\BIN\NVCSCHED.EXE C:\Norman\Nvc\bin\nvcoas.exe C:\Norman\Npm\bin\NJEEVES.EXE C:\Norman\Nvc\bin\cclaw.exe C:\WINNT\System32\cidaemon.exe C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe C:\WINNT\explorer.exe C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.home.nl/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://start.home.nl/ R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.ricardo.nl R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Microsoft Internet Explorer aangeboden door @Home R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = proxy:8080 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINNT\system32\userinit.exe O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: DriveLetterAccess - {5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890} - C:\WINNT\system32\dla\tfswshx.dll O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll O4 - HKLM\..\Run: [Synchronization Manager] mobsync.exe /logon O4 - HKLM\..\Run: [dla] C:\WINNT\system32\dla\tfswctrl.exe O4 - HKLM\..\Run: [StorageGuard] "C:\Program Files\Common Files\Sonic\Update Manager\sgtray.exe" /r O4 - HKLM\..\Run: [zBrowser Launcher] C:\PROGRA~1\Logitech\iTouch\iTouch.exe O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Utility] Logi_MwX.Exe O4 - HKLM\..\Run: [Norman ZANDA] "C:\Norman\Npm\bin\ZLH.EXE" /LOAD /SPLASH O4 - HKLM\..\Run: [Lexmark X1100 Series] "C:\Program Files\Lexmark X1100 Series\lxbkbmgr.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Smapp] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] "RUNDLL32.EXE" C:\WINNT\system32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] "nwiz.exe" /install O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] "RUNDLL32.EXE" C:\WINNT\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit O4 - HKLM\..\Run: [REGSHAVE] "C:\Program Files\REGSHAVE\REGSHAVE.EXE" /AUTORUN O4 - HKLM\..\Run: [RealTray] C:\Program Files\Real\RealPlayer\RealPlay.exe SYSTEMBOOTHIDEPLAYER O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe" O4 - HKLM\..\Run: [SDTray] "C:\Program Files\Spyware Doctor\SDTrayApp.exe" O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [internat.exe] internat.exe (User 'Default user') O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [^SetupICWDesktop] C:\Program Files\Internet Explorer\Connection Wizard\icwconn1.exe /desktop (User 'Default user') O4 - Global Startup: Exif Launcher.lnk = C:\Program Files\FinePixViewer\QuickDCF.exe O4 - Global Startup: NPF Messenger.lnk = C:\Program Files\Norman\NPF\NPFMSG.EXE O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll O9 - Extra button: Real.com - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - C:\WINNT\system32\Shdocvw.dll O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://start.home.nl/ O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204 O16 - DPF: {193C772A-87BE-4B19-A7BB-445B226FE9A1} (ewidoOnlineScan Control) - http://downloads.ewido.net/ewidoOnlineScan.cab O23 - Service: Logical Disk Manager Administrative-service (dmadmin) - VERITAS Software Corp. - C:\WINNT\System32\dmadmin.exe O23 - Service: Norman eLogger service 6 (eLoggerSvc6) - Norman ASA - C:\Norman\Npm\bin\ELOGSVC.EXE O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINNT\system32\LEXBCES.EXE O23 - Service: Norman NJeeves - Unknown owner - C:\Norman\Npm\bin\NJEEVES.EXE O23 - Service: Norman Type-R - Unknown owner - C:\Program Files\Norman\NPF\NPFSVICE.EXE O23 - Service: Norman ZANDA - Norman ASA - C:\Norman\Npm\Bin\Zanda.exe O23 - Service: Norman Virus Control on-access component (nvcoas) - Norman ASA - C:\Norman\Nvc\bin\nvcoas.exe O23 - Service: Norman Virus Control Scheduler (NVCScheduler) - Norman ASA - C:\NORMAN\nvc\BIN\NVCSCHED.EXE O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINNT\system32\nvsvc32.exe O23 - Service: PC Tools Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\svcntaux.exe O23 - Service: PC Tools Security Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\swdsvc.exe O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe O24 - Desktop Component 0: Privacy Protection - (no file) -- End of file - 6900 bytes
 • Schakel Systeemherstel uit. Herstart de computer. Schakel Systeemherstel weer in. [url=http://users.pandora.be/marcvn/spyware/1852808.htm]Kijk hier hoe je je systeemherstel moet uitschakelen.[/url] Hiermee verwijder je eventuele restanten van de infecties uit je systeemherstel. Kijk ofdat Spyware Doctor nu nog iets vind :)
 • Goedemorgen Pim. Heb Windows 2000 Pro er op zitten. Dus hoe doe je het dan. Vanavond zie ik wel even verder,moet nu naar het werk toe.
 • Kijk in dat geval bij Windows ME :wink:
 • Oke,bedankt. :wink:
 • Probleem opgelost?
 • Goedemiddag Pim. Tot heden toe nog geen last weer gehad. Dus hoop dat het nu weg blijft. En tot nu toe bedankt voor alles.
 • Graag gedaan Klaas :wink:

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.