Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

internet explorer 7

1 antwoord
  • hello fooks, Sinds een tijdje kan ik in internet explorer de navolgende websites niet op scherm of tabblad tevoorschijn halen. krijg gewoon een blanco scherm. Ik had internet explorer 7 opnieuw uninstall en dan opnieuw geinstalleerd maar het probleem blijft...Dat is gebeurt na installatie van windows live... By het starten van internet explorer dan krijgt ie niet de normale opstartscherm ook via internet aanpassingen geprobeerd maar dat wil niet lukken..kan zijn dat de register beschadigd is of dat een andere koppeling aanwezig is.. Ik gebruik een draadloos router (speedtouch 780wl) - USB adapter linksys wireless -G) - XP Home... Hier mijn logje: Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2 Scan saved at 12:47, on 2007-12-02 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16544) Boot mode: Normal Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe F:\Antivirus\Windows Defender\MsMpEng.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe F:\Antivirus\Ad-Aware\aawservice.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe F:\ANTIVI~1\AVG\avgamsvr.exe F:\ANTIVI~1\AVG\avgupsvc.exe F:\ANTIVI~1\AVG\avgemc.exe C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Compact Wireless-G USB Adapter Wireless Network Monitor\WLService.exe C:\Program Files\Compact Wireless-G USB Adapter Wireless Network Monitor\WUSB54GC.exe C:\WINDOWS\system32\SearchIndexer.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe C:\WINDOWS\CTHELPER.EXE C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe F:\Antivirus\Windows Defender\MSASCui.exe F:\ANTIVI~1\AVG\avgcc.exe F:\Antivirus\ZoneAlarm\zlclient.exe F:\Utilities\Java\bin\jusched.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe F:\UTILIT~1\FDF\FAST2.EXE F:\Multimedia\Ati\Atitools\ATI Tray Tools\atitray.exe C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.EXE G:\muziek\lastfm\LastFMHelper.exe C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\ccc.exe C:\WINDOWS\system32\ntvdm.exe C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE C:\Program Files\MSN Messenger\usnsvc.exe F:\Antivirus\HijackThis\HijackThis.exe R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer,(Default) = Download Directory R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://nl.msn.com/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: (no name) - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - (no file) O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.0.301.7164\swg.dll O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll O3 - Toolbar: Windows Live Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "F:\Utilities\Adobe reader 8 nl\Reader\Reader_sl.exe" O4 - HKLM\..\Run: [StartCCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" O4 - HKLM\..\Run: [CTHelper] CTHELPER.EXE O4 - HKLM\..\Run: [CTxfiHlp] CTXFIHLP.EXE O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] "F:\Antivirus\Windows Defender\MSASCui.exe" -hide O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] F:\ANTIVI~1\AVG\avgcc.exe /STARTUP O4 - HKLM\..\Run: [ZoneAlarm Client] "F:\Antivirus\ZoneAlarm\zlclient.exe" O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "F:\Utilities\Java\bin\jusched.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Ad-Watch] F:\Antivirus\Ad-Aware\Ad-Watch2007.exe O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [FAST Defrag] F:\UTILIT~1\FDF\FAST2.EXE -tray O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe O4 - HKCU\..\Run: [AtiTrayTools] "F:\Multimedia\Ati\Atitools\ATI Tray Tools\atitray.exe" O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service') O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [AVG7_Run] F:\ANTIVI~1\AVG\avgw.exe /RUNONCE (User 'Lokale service') O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice') O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM') O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user') O4 - Global Startup: Last.fm Helper.lnk = G:\muziek\lastfm\LastFMHelper.exe O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = F:\Office\word 2002\Office10\OSA.EXE O8 - Extra context menu item: &Windows Live Search - res://C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll/search.htm O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\shdocvw.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\shdocvw.dll O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - F:\ANTIVI~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - F:\ANTIVI~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{48F87C26-25BD-486F-90B4-5E849068B173}: NameServer = 194.109.6.66,194.109.9.99 O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{858A6734-8FFE-4519-9446-66F5243D90A9}: NameServer = 194.109.6.66,194.109.9.99 O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft AB - F:\Antivirus\Ad-Aware\aawservice.exe O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - F:\ANTIVI~1\AVG\avgamsvr.exe O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - F:\ANTIVI~1\AVG\avgupsvc.exe O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - F:\ANTIVI~1\AVG\avgemc.exe O23 - Service: Firebird Server - MAGIX Instance (FirebirdServerMAGIXInstance) - MAGIX® - F:\Multimedia\magix\Common\Database\bin\fbserver.exe O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe O23 - Service: WUSB54GCSVC - GEMTEKS - C:\Program Files\Compact Wireless-G USB Adapter Wireless Network Monitor\WLService.exe -- End of file - 7473 bytes thanx

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.