Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Hijack log, wil iemand helpen?

1 antwoord
  • Hallo, ik heb net een nieuwe PC (een paar weken). Nu had ik een popup van de 'schijfbewaker' malware. Ik moet zeggen, windows Vista komt met zoveel waarschuwings popups dat ik er bijna in was getrapt. Ik heb wel ergens op geklikt, maar de installatie niet bevestigd. Ik heb de spy&malware tutorial doorgenomen, AdAware, SpyBot en CWShredder gedraaid. En een HijackThis logje gemaakt. Nu heb ik een aantal vragen: Ik draai het beveiligingspakket van McAfee. Je hoort ook wel eens over een totaaloplossing voor beveiliging in Vista die door microsoft zelf gemaakt is. Is mijn McAfee toereikend, of moet ik in windows vista ook nog iets instellen? De malware tutorial is zeer duidelijk, dank hiervoor. Is deze nog up to date (1999), of zijn er inmiddels (behalve de door mij reeds genoemde maatregelen, zie boven) andere voorzieningen die ik moet treffen? Wil iemand mijn HijackThis logje controleren op malware? Na het instelleren en configureren van mijn nieuwe systeem wil ik graag een 'clean' herstelbestand maken. Daarvoor wil ik natuurlijk graag weten of het ook echt schoon is. PS: let dus ook op de schijfbewaker. Alvast bedankt, jullie doen geweldig werk hier! Hopelijk ook op mijn log die je hier ziet: Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2 Scan saved at 17:45:56, on 7-12-2007 Platform: Windows Vista (WinNT 6.00.1904) MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16546) Boot mode: Normal Running processes: C:\Windows\system32\taskeng.exe C:\Windows\SYSTEM32\WISPTIS.EXE C:\Program Files\Common Files\microsoft shared\ink\TabTip.exe C:\Windows\system32\Dwm.exe C:\Windows\Explorer.EXE C:\Windows\system32\WTablet\Pen_TabletUser.exe C:\PROGRA~1\McAfee.com\Agent\mcagent.exe C:\Windows\RtHDVCpl.exe C:\Acer\Empowering Technology\SysMonitor.exe C:\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\eDSloader.exe C:\Windows\System32\rundll32.exe C:\Windows\System32\rundll32.exe C:\Program Files\SiteAdvisor\6172\SiteAdv.exe C:\Program Files\Corel\Corel Snapfire Plus\Corel Photo Downloader.exe C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe C:\Program Files\Microsoft IntelliType Pro\itype.exe C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe C:\Windows\ehome\ehtray.exe C:\Windows\ehome\ehmsas.exe C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe C:\Program Files\Google\Google Updater\GoogleUpdater.exe C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe C:\Program Files\Acer Arcade Live\Acer HomeMedia Connect\Kernel\DMS\PCMMediaSharing.exe C:\Acer\Empowering Technology\ACER.EMPOWERING.FRAMEWORK.SUPERVISOR.EXE C:\Acer\Empowering Technology\eRecovery\ERAGENT.EXE C:\Program Files\Common Files\Logitech\KhalShared\KHALMNPR.EXE C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Ink\InputPersonalization.exe C:\Windows\System32\mobsync.exe C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe C:\Program Files\Windows Media Player\wmplayer.exe C:\Program Files\Internet Explorer\ieuser.exe C:\Program Files\DialXS Webmaster Monitor\DXSMonitor.exe C:\xampp\xampp-control.exe C:\Windows\system32\Taskmgr.exe C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://uk.rd.yahoo.com/customize/ycomp/defaults/sp/*http://uk.yahoo.com R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/ig?sourceid=navclient&hl=nl&ie=UTF-8 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://nl.intl.acer.yahoo.com R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://nl.intl.acer.yahoo.com R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://uk.rd.yahoo.com/customize/ycomp/defaults/su/*http://uk.yahoo.com R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll O1 - Hosts: ::1 localhost O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll O2 - BHO: (no name) - {089FD14D-132B-48FC-8861-0048AE113215} - C:\Program Files\SiteAdvisor\6172\SiteAdv.dll O2 - BHO: McAntiPhishingBHO - {377C180E-6F0E-4D4C-980F-F45BD3D40CF4} - C:\Program Files\McAfee\MSK\mcapbho.dll O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll O2 - BHO: del.icio.us Toolbar Helper - {7AA07AE6-01EF-44EC-93CA-9D7CD41CCDB6} - C:\Program Files\del.icio.us\Internet Explorer Buttons\dlcsIE.dll O2 - BHO: scriptproxy - {7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} - C:\Program Files\McAfee\VirusScan\scriptsn.dll O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file) O2 - BHO: ShowBarObj Class - {83A2F9B1-01A2-4AA5-87D1-45B6B8505E96} - C:\Windows\system32\ActiveToolBand.dll O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.1.615.5858\swg.dll O3 - Toolbar: Acer eDataSecurity Management - {5CBE3B7C-1E47-477e-A7DD-396DB0476E29} - C:\Windows\system32\eDStoolbar.dll O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll O3 - Toolbar: McAfee SiteAdvisor - {0BF43445-2F28-4351-9252-17FE6E806AA0} - C:\Program Files\SiteAdvisor\6172\SiteAdv.dll O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll O3 - Toolbar: del.icio.us - {981FE6A8-260C-4930-960F-C3BC82746CB0} - C:\Program Files\del.icio.us\Internet Explorer Buttons\dlcsIE.dll O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe O4 - HKLM\..\Run: [Acer Empowering Technology Monitor] C:\Acer\Empowering Technology\SysMonitor.exe O4 - HKLM\..\Run: [eDataSecurity Loader] C:\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\eDSloader.exe O4 - HKLM\..\Run: [NvSvc] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\nvsvc.dll,nvsvcStart O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit O4 - HKLM\..\Run: [WarReg_PopUp] C:\Acer\WR_PopUp\WarReg_PopUp.exe O4 - HKLM\..\Run: [Acer Tour Reminder] C:\Acer\AcerTour\Reminder.exe O4 - HKLM\..\Run: [mcagent_exe] C:\Program Files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe /runkey O4 - HKLM\..\Run: [SiteAdvisor] C:\Program Files\SiteAdvisor\6172\SiteAdv.exe O4 - HKLM\..\Run: [McENUI] C:\PROGRA~1\McAfee\MHN\McENUI.exe /hide O4 - HKLM\..\Run: [Kernel and Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE O4 - HKLM\..\Run: [Corel Photo Downloader] C:\Program Files\Corel\Corel Snapfire Plus\Corel Photo Downloader.exe O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [UVS10 Preload] C:\Program Files\Ulead Systems\Ulead VideoStudio 10\uvPL.exe O4 - HKLM\..\Run: [itype] "C:\Program Files\Microsoft IntelliType Pro\itype.exe" O4 - HKCU\..\Run: [Sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE') O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE') O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE') O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [Acer Tour Reminder] C:\Acer\AcerTour\Reminder.exe (User 'SYSTEEM') O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [Acer Tour Reminder] C:\Acer\AcerTour\Reminder.exe (User 'Default user') O4 - Global Startup: Adobe Reader Snelle start.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe O4 - Global Startup: Empowering Technology Launcher.lnk = ? O4 - Global Startup: Google Updater.lnk = C:\Program Files\Google\Google Updater\GoogleUpdater.exe O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe O4 - Global Startup: PCM Media Sharing.lnk = C:\Program Files\Acer Arcade Live\Acer HomeMedia Connect\Kernel\DMS\PCMMediaSharing.exe O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll O13 - Gopher Prefix: O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab O23 - Service: McAfee Application Installer Cleanup (0263901197037067) (0263901197037067mcinstcleanup) - McAfee, Inc. - C:\Windows\TEMP\026390~1.EXE O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft AB - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe O23 - Service: Acer HomeMedia Connect Service - CyberLink - C:\Program Files\Acer Arcade Live\Acer HomeMedia Connect\Kernel\DMS\CLMSServer.exe O23 - Service: Acer TV Share Service - CyberLink - C:\Program Files\Acer Arcade Live\Acer TV Share\Kernel\DMSTV\CLMSServer.exe O23 - Service: ePerformance Service (AcerMemUsageCheckService) - Unknown owner - C:\Acer\Empowering Technology\ePerformance\MemCheck.exe O23 - Service: Ati External Event Utility - ATI Technologies Inc. - C:\Windows\system32\Ati2evxx.exe O23 - Service: eDSService.exe (eDataSecurity Service) - HiTRSUT - C:\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\eDSService.exe O23 - Service: eRecovery Service (eRecoveryService) - Acer Inc. - C:\Acer\Empowering Technology\eRecovery\eRecoveryService.exe O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe O23 - Service: McAfee Services (mcmscsvc) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\MSC\mcmscsvc.exe O23 - Service: McAfee Network Agent (McNASvc) - McAfee, Inc. - c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mna\mcnasvc.exe O23 - Service: McAfee Scanner (McODS) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcods.exe O23 - Service: McAfee Proxy Service (McProxy) - McAfee, Inc. - c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mcproxy\mcproxy.exe O23 - Service: McAfee Real-time Scanner (McShield) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcshield.exe O23 - Service: McAfee SystemGuards (McSysmon) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcsysmon.exe O23 - Service: McAfee Personal Firewall Service (MpfService) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\MPF\MPFSrv.exe O23 - Service: McAfee Anti-Spam Service (MSK80Service) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\MSK\MskSrver.exe O23 - Service: Planner voor Automatische LiveUpdate - Unknown owner - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe (file missing) O23 - Service: ProtexisLicensing - Unknown owner - C:\Windows\system32\PSIService.exe O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe O23 - Service: SBSD Security Center Service (SBSDWSCService) - Safer Networking Ltd. - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDWinSec.exe O23 - Service: SiteAdvisor-service (SiteAdvisor Service) - Unknown owner - C:\Program Files\SiteAdvisor\6172\SAService.exe O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe O23 - Service: TabletServicePen - Wacom Technology, Corp. - C:\Windows\system32\Pen_Tablet.exe O23 - Service: Ulead Burning Helper (UleadBurningHelper) - Ulead Systems, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe -- End of file - 12310 bytes

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.