Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Probleempjes met IE/MSN, HijackThis log toegevoegd

5 antwoorden
  • Ik heb sinds een paar dagen wat pc probleemjes (zijn allemaal tegelijk ontstaan): 1. MSN verbreekt de verbinding om de 3 minuten ongeveer en gaat dan weer opnieuw aanmelden (reinstall van MSN heeft niet gewerkt) 2. Als ik een bestand wil downloaden van een website dan kan ik een paar MB binnen halen en dan loopt de download 'vast'. Ik moet dan de download cancellen en weer opnieuw downloaden, net zolang tot de download voltooid is. 3. De firewall van Norton geeft soms aan dat hij een 'intruder' heeft geblockt. Volgens mij stinkt er iets :) Ik heb Ad-Aware en Spybot al laten draaien, geen resultaat. Kan er iemand naar mijn Hijackthis log kijken en wat tips geven? Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 19:34:52, on 10-12-2007 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe F:\Ad-Aware 2007 Pro\aawservice.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE F:\SBAudigy4\DVDAudio\CTDVDDET.EXE F:\SBAudigy4\Surround Mixer\CTSysVol.exe C:\Program Files\Creative\Shared Files\Module Loader\DLLML.exe C:\WINDOWS\CTHELPER.EXE C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe F:\Razer Copperhead\razerhid.exe C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe C:\WINDOWS\ATKKBService.exe C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe F:\Norton Internet Security 2005\ISSVC.exe F:\Norton Internet Security 2005\Norton AntiVirus\navapsvc.exe C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe F:\Razer Copperhead\razerofa.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe F:\Razer Copperhead\razertra.exe C:\WINDOWS\System32\msiexec.exe C:\Program Files\MSN Messenger\usnsvc.exe C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NSMdtr.exe F:\HijackThis\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file) O2 - BHO: Norton Internet Security - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - F:\Norton Internet Security 2005\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O3 - Toolbar: Norton Internet Security - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - F:\Norton Internet Security 2005\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install O4 - HKLM\..\Run: [CTDVDDET] F:\SBAudigy4\DVDAudio\CTDVDDET.EXE O4 - HKLM\..\Run: [CTSysVol] F:\SBAudigy4\Surround Mixer\CTSysVol.exe /r O4 - HKLM\..\Run: [AudioDrvEmulator] "C:\Program Files\Creative\Shared Files\Module Loader\DLLML.exe" -1 AudioDrvEmulator "C:\Program Files\Creative\Shared Files\Module Loader\Audio Emulator\AudDrvEm.dll" O4 - HKLM\..\Run: [CTHelper] CTHELPER.EXE O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe" O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] F:\Winamp\winampa.exe O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer O4 - HKLM\..\Run: [Copperhead] F:\Razer Copperhead\razerhid.exe O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit O4 - HKLM\..\Run: [amd_dc_opt] F:\Dual-Core Optimizer\amd_dc_opt.exe O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe" O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k O4 - HKLM\..\Run: [MSConfig] C:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\MSConfig.exe /auto O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://F:\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - F:\MICROS~1\Office12\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O12 - Plugin for .pdf: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\nppdf32.dll O16 - DPF: {67A5F8DC-1A4B-4D66-9F24-A704AD929EEE} (System Requirements Lab) - http://www.nvidia.com/content/DriverDownload/srl/2.0.0.1/sysreqlab2.cab O16 - DPF: {74DBCB52-F298-4110-951D-AD2FF67BC8AB} (NVIDIA Smart Scan) - http://www.nvidia.com/content/DriverDownload/nforce/NvidiaSmartScan.cab O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL O18 - Protocol: ms-help - {314111C7-A502-11D2-BBCA-00C04F8EC294} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Help\hxds.dll O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL O18 - Filter hijack: text/xml - {807563E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\OFFICE12\MSOXMLMF.DLL O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft AB - F:\Ad-Aware 2007 Pro\aawservice.exe O23 - Service: ATK Keyboard Service (ATKKeyboardService) - ASUSTeK COMPUTER INC. - C:\WINDOWS\ATKKBService.exe O23 - Service: Automatic LiveUpdate Scheduler - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe O23 - Service: Symantec Network Proxy (ccProxy) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe O23 - Service: ISSvc (ISSVC) - Symantec Corporation - F:\Norton Internet Security 2005\ISSVC.exe O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - F:\Norton Internet Security 2005\Norton AntiVirus\navapsvc.exe O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - F:\Norton Internet Security 2005\Norton AntiVirus\SAVScan.exe O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
  • 1. Je gebruikt een oude versie van Hijackthis, download de nieuwste: http://www.trendsecure.com/portal/en-US/threat_analytics/HJTInstall.exe 2. Start hijackthis, kies voor 'Do a system scan only' en vink onderstaande regels aan: [b:5b6d433d51] O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file) O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k O4 - HKLM\..\Run: [MSConfig] C:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\MSConfig.exe /auto [/b:5b6d433d51] 3. Download [b:5b6d433d51][url=http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/ComboFix.exe]Combofix[/url][/b:5b6d433d51] naar je [b:5b6d433d51]bureaublad[/b:5b6d433d51] Indien je Combofix al eerder hebt gebruikt, gelieve die versie te verwijderen en Combofix opnieuw te downloaden via bovenstaande link, want Combofix wordt dagelijks geupdate. OPMERKING: indien je, tijdens of na het downloaden van Combofix of tijdens het gebruik van Combofix een melding krijgt van je Antivirus- of een andere realtime scanner, schakel dan deze scanner uit en [b:5b6d433d51]download Combofix opnieuw[/b:5b6d433d51]. Sommige scanners zien bepaalde componenten die Combofix gebruikt als verdacht en gaan deze blokkeren of verwijderen! Dubbelklik op [u:5b6d433d51]combofix.exe[/u:5b6d433d51] Kies voor "Continue" door [b:5b6d433d51]1[/b:5b6d433d51] te typen gevolgd door [b:5b6d433d51]ENTER[/b:5b6d433d51]. Tijdens het runnen van de fix, [b:5b6d433d51]NIET[/b:5b6d433d51] in het venster klikken, want dit zal je pc doen vasthangen. Wanneer de fix voltooid is en na herstart, zal de log [b:5b6d433d51]combofix.txt[/b:5b6d433d51] openen. [i:5b6d433d51]Plaats in je volgende antwoord het logje van combofix (combofix.txt) tesamen met een vers Hijackthis log. [/i:5b6d433d51] Pim
  • Bedankt voor je zeer snelle antwoord, hier de logs: ComboFix 07-12-09.1 - Michielr 2007-12-10 20:19:40.1 - NTFSx86 Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.2.1252.1.1043.18.1618 [GMT 1:00] Gestart vanuit: C:\Documents and Settings\Michielr.MICHIEL\Bureaublad\ComboFix.exe * Nieuw herstelpunt werd aangemaakt . (((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) . C:\WINDOWS\system32\2_exception.nls C:\WINDOWS\system32\DefLib.sys C:\WINDOWS\system32\drivers\ctl_w32.sys C:\WINDOWS\system32\drivers\ip6fw.sys . ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Drivers/Services ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) . -------\LEGACY_CTL_W32 -------\LEGACY_RUNTIME -------\runtime (((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2007-11-10 to 2007-12-10 )))))))))))))))))))))))))))))) . 2007-12-10 19:30 . 2007-12-10 19:30 <DIR> d-------- C:\Program Files\MSN Messenger 2007-12-09 22:53 . 2007-12-10 20:21 4,958,588 --------- C:\WINDOWS\{00000005-00000000-00000008-00001102-00000008-10211102}.BAK 2007-12-09 21:41 . 2007-12-09 21:41 138 --a------ C:\WINDOWS\wininit.ini 2007-12-09 21:30 . 2007-12-09 21:30 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Application Data\Lavasoft 2007-12-09 21:20 . 2007-12-10 08:35 <DIR> dr-h----- C:\Documents and Settings\Michielr.MICHIEL\Onlangs geopend 2007-12-09 21:18 . 2007-12-09 21:44 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Application Data\Spybot - Search & Destroy 2007-12-09 21:08 . 2007-12-09 21:08 <DIR> d---s---- C:\Documents and Settings\Michielr.MICHIEL\UserData 2007-12-08 16:07 . 2007-12-08 16:07 20,992 --a------ C:\Documents and Settings\Michielr.MICHIEL\nax.exe 2007-12-02 20:35 . 2007-12-02 20:35 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Application Data\TEMP 2007-12-02 19:16 . 2003-06-26 14:52 464,128 --a------ C:\WINDOWS\system32\csimxctl.ocx 2007-12-02 19:16 . 2003-06-17 14:54 87,280 --a------ C:\WINDOWS\system32\wsatrace.dll 2007-12-02 19:13 . 2007-12-02 20:52 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Michielr.MICHIEL\Application Data\Azureus 2007-12-02 16:52 . 2007-12-02 16:52 <DIR> d--h----- C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Application Data\CanonBJ 2007-12-02 16:52 . 2006-04-30 21:00 161,792 --a------ C:\WINDOWS\system32\CNMLM86.DLL 2007-11-29 20:42 . 2007-05-16 16:45 3,497,832 --a------ C:\WINDOWS\system\d3dx9_34.dll 2007-11-29 15:38 . 2007-11-29 15:38 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Michielr.MICHIEL\Incomplete 2007-11-29 15:37 . 2007-11-29 15:48 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Michielr.MICHIEL\Application Data\LimeWire 2007-11-29 15:37 . 2007-09-24 23:31 69,632 --a------ C:\WINDOWS\system32\javacpl.cpl 2007-11-29 11:07 . 2007-12-08 15:39 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Michielr.MICHIEL\Application Data\Media Player Classic 2007-11-28 10:02 . 2007-11-28 10:02 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Michielr.MICHIEL\Application Data\ESET 2007-11-28 09:55 . 2007-11-28 09:55 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Application Data\ESET 2007-11-27 19:03 . 2007-12-02 16:55 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Application Data\Microsoft Help 2007-11-27 18:50 . 2007-11-27 18:50 8 --a------ C:\WINDOWS\system32\nvModes.dat 2007-11-27 18:34 . 2004-07-17 11:40 19,528 --a------ C:\WINDOWS\[u:cd764c5578]0[/u:cd764c5578]02255_.tmp 2007-11-27 18:34 . 2004-08-03 22:43 15,872 --a------ C:\WINDOWS\system32\spupdsvc.exe 2007-11-27 18:00 . 2007-11-27 18:00 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Michielr.MICHIEL\Application Data\VanDale 2007-11-27 17:59 . 2007-06-29 14:47 34,304 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\AmdLLD.sys 2007-11-27 17:46 . 2007-11-29 11:06 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Michielr.MICHIEL\Application Data\BSplayer PRO 2007-11-27 17:39 . 2007-10-04 17:14 136,260 --a------ C:\WINDOWS\system32\nvapps.nvb 2007-11-27 17:28 . 2006-04-14 20:08 101,888 --a------ C:\WINDOWS\system32\nvtcp.sys 2007-11-27 17:26 . 2007-11-27 17:35 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Michielr.MICHIEL\Contacts 2007-11-27 17:15 . 2007-11-27 17:15 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Michielr.MICHIEL\Application Data\InstallShield 2007-11-27 17:15 . 2005-11-10 09:15 69,632 --a------ C:\WINDOWS\system32\copperhd.cpl 2007-11-27 17:15 . 2004-08-03 23:08 36,224 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\hidclass.sys 2007-11-27 17:15 . 2004-08-03 23:08 24,960 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\hidparse.sys 2007-11-27 17:15 . 2005-12-21 11:23 14,592 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\USBICP.sys 2007-11-27 17:15 . 2001-08-17 22:02 9,600 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\hidusb.sys 2007-11-27 17:15 . 2001-08-17 22:02 9,600 --a--c--- C:\WINDOWS\system32\dllcache\hidusb.sys 2007-11-27 17:12 . 2004-08-03 23:07 171,776 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\kmixer.sys 2007-11-27 17:12 . 2004-08-03 22:39 142,464 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\aec.sys 2007-11-27 17:12 . 2004-08-03 23:15 82,944 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\wdmaud.sys 2007-11-27 17:12 . 2004-08-03 23:15 60,800 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\sysaudio.sys 2007-11-27 17:12 . 2001-08-17 23:00 54,272 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\swmidi.sys 2007-11-27 17:12 . 2004-08-03 23:07 52,864 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\dmusic.sys 2007-11-27 17:12 . 2004-08-03 23:07 6,400 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\splitter.sys 2007-11-27 17:12 . 2001-08-17 22:59 3,072 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\audstub.sys 2007-11-27 17:12 . 2004-08-03 23:07 2,944 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\drmkaud.sys 2007-11-27 17:11 . 2004-08-04 01:03 76,288 --a------ C:\WINDOWS\system32\usbui.dll 2007-11-27 17:11 . 2004-08-04 00:54 57,856 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\redbook.sys 2007-11-27 17:11 . 2004-08-03 23:01 25,856 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\usbprint.sys 2007-11-27 17:11 . 2004-08-03 23:08 10,624 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\gameenum.sys 2007-11-27 17:11 . 2001-08-17 23:00 2,944 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\msmpu401.sys 2007-11-27 17:09 . 2007-11-27 18:54 776,622 --a------ C:\WINDOWS\system32\PerfStringBackup.INI 2007-11-27 17:09 . 2002-04-19 18:20 66,082 --a------ C:\WINDOWS\system32\c_28603.nls 2007-11-27 17:09 . 2001-09-07 11:00 19,456 --a--c--- C:\WINDOWS\system32\dllcache\agt041f.dll 2007-11-27 17:09 . 2007-11-27 16:15 4,207 --a------ C:\WINDOWS\ODBCINST.INI 2007-11-27 17:08 . 2007-11-27 16:13 <DIR> d--h----- C:\Documents and Settings\Default User.WINDOWS\Sjablonen 2007-11-27 17:08 . 2007-11-27 17:08 <DIR> d--h----- C:\Documents and Settings\Default User.WINDOWS\Onlangs geopend 2007-11-27 17:08 . 2007-11-27 17:08 <DIR> d--h----- C:\Documents and Settings\Default User.WINDOWS\Netwerkprinteromgeving 2007-11-27 17:08 . 2007-11-27 17:08 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Default User.WINDOWS\Mijn documenten 2007-11-27 17:08 . 2007-11-27 17:08 <DIR> dr------- C:\Documents and Settings\Default User.WINDOWS\Menu Start 2007-11-27 17:08 . 2007-11-27 17:08 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Default User.WINDOWS\Favorieten 2007-11-27 17:08 . 2007-11-27 17:08 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Default User.WINDOWS\Bureaublad 2007-11-27 17:08 . 2007-11-27 17:08 <DIR> d--h----- C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Sjablonen 2007-11-27 17:08 . 2007-11-27 18:38 <DIR> dr------- C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Menu Start 2007-11-27 17:08 . 2007-11-27 17:08 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Favorieten 2007-11-27 17:08 . 2007-11-27 18:46 <DIR> dr------- C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Documenten 2007-11-27 17:08 . 2007-12-09 22:17 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Bureaublad 2007-11-27 17:06 . 2007-11-27 16:17 532 --a------ C:\WINDOWS\system32\$winnt$.inf 2007-11-27 17:03 . 2007-11-27 17:03 <DIR> d-------- C:\Program Files\SymNetDrv 2007-11-27 17:03 . 2007-11-27 17:03 <DIR> d--h----- C:\Documents and Settings\LocalService.NT AUTHORITY\Sjablonen 2007-11-27 17:03 . 2007-11-27 17:03 <DIR> dr-h----- C:\Documents and Settings\LocalService.NT AUTHORITY\Onlangs geopend 2007-11-27 17:03 . 2007-11-27 17:03 <DIR> d--h----- C:\Documents and Settings\LocalService.NT AUTHORITY\Netwerkprinteromgeving 2007-11-27 17:03 . 2007-11-27 17:03 <DIR> dr------- C:\Documents and Settings\LocalService.NT AUTHORITY\Mijn documenten 2007-11-27 17:03 . 2007-11-27 17:03 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\LocalService.NT AUTHORITY\Menu Start 2007-11-27 17:03 . 2007-11-27 17:03 <DIR> dr------- C:\Documents and Settings\LocalService.NT AUTHORITY\Favorieten 2007-11-27 17:03 . 2007-11-27 17:03 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\LocalService.NT AUTHORITY\Bureaublad 2007-11-27 17:02 . 2007-11-27 17:11 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Michielr.MICHIEL\Application Data\Winamp 2007-11-27 16:58 . 2007-11-27 16:58 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Michielr.MICHIEL\Downloads 2007-11-27 16:58 . 2007-11-27 16:59 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Michielr.MICHIEL\Application Data\NewsLeecher 2007-11-27 16:51 . 2006-09-15 22:52 124,016 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\SYMEVENT.SYS 2007-11-27 16:51 . 2006-09-15 22:52 91,904 --a------ C:\WINDOWS\system32\S32EVNT1.DLL 2007-11-27 16:50 . 2007-11-27 17:04 <DIR> d-------- C:\Program Files\Symantec 2007-11-27 16:50 . 2007-11-27 16:57 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Application Data\Symantec 2007-11-27 16:46 . 2007-11-27 16:52 10,344 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\symlcbrd.sys 2007-11-27 16:45 . 2007-12-09 21:07 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Michielr.MICHIEL\Application Data\Symantec 2007-11-27 16:41 . 2007-11-27 16:41 685,816 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\sptd.sys 2007-11-27 16:37 . 2007-11-27 16:37 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Application Data\nView_Profiles 2007-11-27 16:36 . 2000-05-22 09:58 647,872 --------- C:\WINDOWS\system32\Mscomct2.ocx 2007-11-27 16:36 . 1999-10-11 02:00 41,984 --------- C:\WINDOWS\Ctregrun.exe 2007-11-27 16:36 . 2007-12-10 20:21 30,600 --a------ C:\WINDOWS\system32\BMXStateBkp-{00000005-00000000-00000008-00001102-00000008-10211102}.rfx 2007-11-27 16:36 . 2007-12-10 20:21 30,600 --a------ C:\WINDOWS\system32\BMXState-{00000005-00000000-00000008-00001102-00000008-10211102}.rfx 2007-11-27 16:36 . 2007-12-10 20:21 29,604 --a------ C:\WINDOWS\system32\BMXCtrlState-{00000005-00000000-00000008-00001102-00000008-10211102}.rfx 2007-11-27 16:36 . 2007-12-10 20:21 29,604 --a------ C:\WINDOWS\system32\BMXBkpCtrlState-{00000005-00000000-00000008-00001102-00000008-10211102}.rfx 2007-11-27 16:36 . 2007-12-10 20:21 11,564 --a------ C:\WINDOWS\system32\DVCState-{00000005-00000000-00000008-00001102-00000008-10211102}.rfx 2007-11-27 16:36 . 2007-12-10 20:21 1,080 --a------ C:\WINDOWS\system32\settingsbkup.sfm 2007-11-27 16:36 . 2007-12-10 20:21 1,080 --a------ C:\WINDOWS\system32\settings.sfm 2007-11-27 16:35 . 2007-11-27 16:35 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Michielr.MICHIEL\Application Data\Creative 2007-11-27 16:34 . 2000-12-13 11:21 7,572,224 --------- C:\WINDOWS\system32\CT8MGM.SF2 2007-11-27 16:34 . 2000-12-05 02:11 4,174,814 --------- C:\WINDOWS\system32\CT4MGM.SF2 . ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) . 2007-12-10 07:42 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared 2007-11-29 14:37 --------- d-----w C:\Program Files\Java 2007-11-27 17:54 219,136 ----a-w C:\WINDOWS\system32\uxtheme.dll 2007-11-27 15:35 81,920 ----a-w C:\WINDOWS\system32\OpenAL32.dll 2007-11-27 15:35 233,472 ----a-w C:\WINDOWS\system32\wrap_oal.dll 2007-11-27 15:34 --------- d--h--w C:\Program Files\InstallShield Installation Information 2007-11-27 15:15 558,142 ----a-w C:\WINDOWS\java\Packages\[u:cd764c5578]0[/u:cd764c5578]HRHZ7NF.ZIP 2007-11-27 15:15 155,995 ----a-w C:\WINDOWS\java\Packages\45FTNLJ5.ZIP 2007-11-27 13:53 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\Wise Installation Wizard 2007-10-13 17:45 --------- d-----w C:\Program Files\mpegable 2007-10-13 17:26 --------- d-----w C:\Program Files\Samsung 2007-10-10 07:45 --------- d-----w C:\Program Files\DVBPortal 2007-10-04 16:14 81,920 ----a-w C:\WINDOWS\system32\nvwddi.dll 2007-10-04 16:14 81,920 ----a-w C:\WINDOWS\system32\nvmctray.dll 2007-10-04 16:14 8,491,008 ----a-w C:\WINDOWS\system32\nvcpl.dll 2007-10-04 16:14 753,664 ----a-w C:\WINDOWS\system32\nvcplui.exe 2007-10-04 16:14 6,750,208 ----a-w C:\WINDOWS\system32\nvoglnt.dll 2007-10-04 16:14 6,344,704 ----a-w C:\WINDOWS\system32\nvdisps.dll 2007-10-04 16:14 5,783,424 ----a-w C:\WINDOWS\system32\nv4_disp.dll 2007-10-04 16:14 5,509,120 ----a-w C:\WINDOWS\system32\nvdispsr.dll 2007-10-04 16:14 466,944 ----a-w C:\WINDOWS\system32\nvshell.dll 2007-10-04 16:14 458,752 ----a-w C:\WINDOWS\system32\nvmccssr.dll 2007-10-04 16:14 45,056 ----a-w C:\WINDOWS\system32\nvmccsrs.dll 2007-10-04 16:14 442,368 ----a-w C:\WINDOWS\system32\nvappbar.exe 2007-10-04 16:14 425,984 ----a-w C:\WINDOWS\system32\keystone.exe 2007-10-04 16:14 364,544 ----a-w C:\WINDOWS\system32\nvapi.dll 2007-10-04 16:14 36,864 ----a-w C:\WINDOWS\system32\nvcodins.dll 2007-10-04 16:14 36,864 ----a-w C:\WINDOWS\system32\nvcod.dll 2007-10-04 16:14 307,200 ----a-w C:\WINDOWS\system32\nvexpbar.dll 2007-10-04 16:14 3,629,056 ----a-w C:\WINDOWS\system32\nvvitvsr.dll 2007-10-04 16:14 3,551,232 ----a-w C:\WINDOWS\system32\nvvitvs.dll 2007-10-04 16:14 3,334,144 ----a-w C:\WINDOWS\system32\nvgames.dll 2007-10-04 16:14 3,166,208 ----a-w C:\WINDOWS\system32\nvgamesr.dll 2007-10-04 16:14 286,720 ----a-w C:\WINDOWS\system32\nvnt4cpl.dll 2007-10-04 16:14 229,376 ----a-w C:\WINDOWS\system32\nvmccs.dll 2007-10-04 16:14 2,854,912 ----a-w C:\WINDOWS\system32\nvmoblsr.dll 2007-10-04 16:14 2,441,216 ----a-w C:\WINDOWS\system32\nvwssr.dll 2007-10-04 16:14 2,371,584 ----a-w C:\WINDOWS\system32\nvwss.dll 2007-10-04 16:14 188,416 ----a-w C:\WINDOWS\system32\nvmccss.dll 2007-10-04 16:14 155,716 ----a-w C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe 2007-10-04 16:14 147,456 ----a-w C:\WINDOWS\system32\nvcolor.exe 2007-10-04 16:14 1,703,936 ----a-w C:\WINDOWS\system32\nvwdmcpl.dll 2007-10-04 16:14 1,626,112 ----a-w C:\WINDOWS\system32\nwiz.exe 2007-10-04 16:14 1,478,656 ----a-w C:\WINDOWS\system32\nview.dll 2007-10-04 16:14 1,339,392 ----a-w C:\WINDOWS\system32\nvdspsch.exe 2007-10-04 16:14 1,150,976 ----a-w C:\WINDOWS\system32\nvmobls.dll 2007-10-04 16:14 1,073,152 ----a-w C:\WINDOWS\system32\nvcpluir.dll 2007-10-04 16:14 1,019,904 ----a-w C:\WINDOWS\system32\nvwimg.dll 2007-09-28 17:07 3,596,288 ----a-w C:\WINDOWS\system32\qt-dx331.dll 2007-09-28 17:05 81,920 ----a-w C:\WINDOWS\system32\dpl100.dll 2007-09-28 17:05 739,840 ----a-w C:\WINDOWS\system32\divx.dll . ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) . . REGEDIT4 *Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run] "CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [2004-08-04 01:03] "MsnMsgr"="C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.exe" [2007-01-19 12:54] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run] "NvCplDaemon"="RUNDLL32.exe" [2004-08-04 01:03 C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe] "nwiz"="nwiz.exe" [2007-10-04 17:14 C:\WINDOWS\system32\nwiz.exe] "CTDVDDET"="F:\SBAudigy4\DVDAudio\CTDVDDET.EXE" [2003-06-18 01:00] "CTSysVol"="F:\SBAudigy4\Surround Mixer\CTSysVol.exe" [2005-02-15 16:10] "AudioDrvEmulator"="C:\Program Files\Creative\Shared Files\Module Loader\DLLML.exe" [2005-06-16 18:25] "CTHelper"="CTHELPER.EXE" [2005-06-18 07:01 C:\WINDOWS\CTHELPER.EXE] "UpdReg"="C:\WINDOWS\UpdReg.EXE" [2000-05-11 01:00] "ccApp"="C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe" [2007-01-08 17:03] "WinampAgent"="F:\Winamp\winampa.exe" [] "Symantec NetDriver Monitor"="C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe" [2007-11-27 17:03] "Copperhead"="F:\Razer Copperhead\razerhid.exe" [2005-11-25 10:53] "NvMediaCenter"="RUNDLL32.exe" [2004-08-04 01:03 C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe] "amd_dc_opt"="F:\Dual-Core Optimizer\amd_dc_opt.exe" [2007-07-23 11:06] "SunJavaUpdateSched"="C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe" [2007-09-25 01:11] "Adobe Reader Speed Launcher"="C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe" [2007-05-11 02:06] [HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run] "CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE" [2004-08-04 01:03] [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Ad-Watch] 2007-11-07 15:49 4579328 --a------ F:\Ad-Aware 2007 Pro\Ad-Watch2007.exe R3 AmdLLD;AMD Low Level Device Driver;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\AmdLLD.sys R3 UsbFltr;Razer Copperhead Driver;C:\WINDOWS\system32\drivers\copperhd.sys . Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map "2007-11-27 15:57:59 C:\WINDOWS\Tasks\Norton AntiVirus - Scan my computer - Michielr.job" - F:\NORTON~1\NORTON~1\Navw32.exep/task: . ************************************************************************** catchme 0.3.1331 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net Rootkit scan 2007-12-10 20:22:23 Windows 5.1.2600 Service Pack 2 NTFS scannen van verborgen processen ... scannen van verborgen autostart items ... scannen van verborgen bestanden ... Scan succesvol afgerond verborgen bestanden: 0 ************************************************************************** . Voltooingstijd: 2007-12-10 20:24:00 - machine was rebooted . --- E O F --- ---------------------------------------------------- Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2 Scan saved at 20:26:29, on 10-12-2007 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) Boot mode: Normal Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe F:\Ad-Aware 2007 Pro\aawservice.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe F:\SBAudigy4\DVDAudio\CTDVDDET.EXE F:\SBAudigy4\Surround Mixer\CTSysVol.exe C:\Program Files\Creative\Shared Files\Module Loader\DLLML.exe C:\WINDOWS\CTHELPER.EXE C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe F:\Razer Copperhead\razerhid.exe C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe C:\WINDOWS\ATKKBService.exe C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe F:\Norton Internet Security 2005\ISSVC.exe F:\Norton Internet Security 2005\Norton AntiVirus\navapsvc.exe C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe F:\Razer Copperhead\razertra.exe F:\Razer Copperhead\razerofa.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NSMdtr.exe F:\HijackThis\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll O2 - BHO: Norton Internet Security - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - F:\Norton Internet Security 2005\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O3 - Toolbar: Norton Internet Security - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - F:\Norton Internet Security 2005\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install O4 - HKLM\..\Run: [CTDVDDET] F:\SBAudigy4\DVDAudio\CTDVDDET.EXE O4 - HKLM\..\Run: [CTSysVol] F:\SBAudigy4\Surround Mixer\CTSysVol.exe /r O4 - HKLM\..\Run: [AudioDrvEmulator] "C:\Program Files\Creative\Shared Files\Module Loader\DLLML.exe" -1 AudioDrvEmulator "C:\Program Files\Creative\Shared Files\Module Loader\Audio Emulator\AudDrvEm.dll" O4 - HKLM\..\Run: [CTHelper] CTHELPER.EXE O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe" O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] F:\Winamp\winampa.exe O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer O4 - HKLM\..\Run: [Copperhead] F:\Razer Copperhead\razerhid.exe O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit O4 - HKLM\..\Run: [amd_dc_opt] F:\Dual-Core Optimizer\amd_dc_opt.exe O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe" O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service') O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice') O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM') O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user') O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://F:\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - F:\MICROS~1\Office12\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O12 - Plugin for .pdf: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\nppdf32.dll O16 - DPF: {67A5F8DC-1A4B-4D66-9F24-A704AD929EEE} (System Requirements Lab) - http://www.nvidia.com/content/DriverDownload/srl/2.0.0.1/sysreqlab2.cab O16 - DPF: {74DBCB52-F298-4110-951D-AD2FF67BC8AB} (NVIDIA Smart Scan) - http://www.nvidia.com/content/DriverDownload/nforce/NvidiaSmartScan.cab O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft AB - F:\Ad-Aware 2007 Pro\aawservice.exe O23 - Service: ATK Keyboard Service (ATKKeyboardService) - ASUSTeK COMPUTER INC. - C:\WINDOWS\ATKKBService.exe O23 - Service: Automatic LiveUpdate Scheduler - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe O23 - Service: Symantec Network Proxy (ccProxy) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe O23 - Service: ISSvc (ISSVC) - Symantec Corporation - F:\Norton Internet Security 2005\ISSVC.exe O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - F:\Norton Internet Security 2005\Norton AntiVirus\navapsvc.exe O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - F:\Norton Internet Security 2005\Norton AntiVirus\SAVScan.exe O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe -- End of file - 7632 bytes
  • Geen rare dingen meer zo te zien :) Hoe is het met je problemen?
  • De problemen zijn verholpen, hartelijk dank voor de hulp! :D

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.