Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Hijackthis Log

4 antwoorden
  • Ik vermoed dat er een virus op mijn computer geïnstalleerd is, maar ik krijg het er niet af :( kan iemand dit hijackthis logje even vertalen? Bedankt. Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2 Scan saved at 20:18:29, on 20-1-2008 Platform: Windows Vista (WinNT 6.00.1904) MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16575) Boot mode: Normal Running processes: C:\Windows\system32\taskeng.exe C:\Windows\system32\Dwm.exe C:\Windows\Explorer.EXE C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe C:\Windows\RtHDVCpl.exe C:\Windows\System32\wpcumi.exe E:\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe C:\Windows\System32\rundll32.exe C:\Windows\System32\rundll32.exe E:\Programma's\Itunes\iTunesHelper.exe C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe C:\Windows\ehome\ehtray.exe C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe C:\Windows\ehome\ehmsas.exe C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe C:\Windows\system32\taskeng.exe C:\Windows\system32\conime.exe C:\Program Files\Internet Explorer\ieuser.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashUtil9e.exe C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe E:\Programma's\Hijackthis\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = O1 - Hosts: ::1 localhost O2 - BHO: IE7Pro - {00011268-E188-40DF-A514-835FCD78B1BF} - E:\Programma's\IE7Pro\IE7Pro.dll O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file) O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe O4 - HKLM\..\Run: [Skytel] Skytel.exe O4 - HKLM\..\Run: [WPCUMI] C:\Windows\system32\WpcUmi.exe O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [avgnt] "E:\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe" /min O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "E:\Programma's\Adobe Reader\Reader\Reader_sl.exe" O4 - HKLM\..\Run: [NvSvc] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\nvsvc.dll,nvsvcStart O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "E:\Programma's\Itunes\iTunesHelper.exe" O4 - HKCU\..\Run: [Sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe" O4 - HKCU\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE') O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE') O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE') O9 - Extra button: IE7Pro Preferences - {0026439F-A980-4f18-8C95-4F1CBBF9C1D8} - E:\Programma's\IE7Pro\IE7Pro.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: IE7Pro Preferences - {0026439F-A980-4f18-8C95-4F1CBBF9C1D8} - E:\Programma's\IE7Pro\IE7Pro.dll O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll O13 - Gopher Prefix: O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Classic Scheduler (AntiVirScheduler) - Avira GmbH - E:\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Classic Guard (AntiVirService) - Avira GmbH - E:\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe -- End of file - 5791 bytes
  • Vertalen doe ik niet hoor, wel lezen [b:2ac7d124f6]Schakel tijdelijk Windows Defender uit[/b:2ac7d124f6] Want deze kan voor stoorzender spelen bij het fixen met HJT * Open Windows Defender > Klik [b:2ac7d124f6]Tools[/b:2ac7d124f6] * Klik [b:2ac7d124f6]"General Settings"[/b:2ac7d124f6] * Scroll naar [b:2ac7d124f6]"Real Time Protection Options"[/b:2ac7d124f6] * Haal het vinkje weg bij [b:2ac7d124f6]"Turn on Real Time Protection (recommended)"[/b:2ac7d124f6] > Klik [b:2ac7d124f6]"Save"[/b:2ac7d124f6] * Sluit Windows Defender (als de problemen over zijn, logje weer schoon verklaard is, kan je 'm weer aanzetten) Klik met de rechtermuis op het programma Hijackthis en kies voor [b:2ac7d124f6]"Uitvoeren als Administrator"[/b:2ac7d124f6] Kies voor 'Do a system scan only' Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd: [b:2ac7d124f6] R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file) [/b:2ac7d124f6] Sluit alle vensters behalve Hijackthis Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen. plaats even een nieuw HJT logje aub.
  • Nu had ik windows defender uitgeschakeld Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2 Scan saved at 15:10:54, on 22-1-2008 Platform: Windows Vista (WinNT 6.00.1904) MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16575) Boot mode: Normal Running processes: C:\Windows\system32\taskeng.exe C:\Windows\system32\Dwm.exe C:\Windows\Explorer.EXE C:\Windows\RtHDVCpl.exe C:\Windows\System32\rundll32.exe C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe C:\Windows\System32\rundll32.exe E:\Programma's\HJT\HijackThis.exe C:\Program Files\Internet Explorer\ieuser.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe e:\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashUtil9e.exe R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = O1 - Hosts: ::1 localhost O2 - BHO: IE7Pro - {00011268-E188-40DF-A514-835FCD78B1BF} - E:\Programma's\IE7Pro\IE7Pro.dll O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe O4 - HKLM\..\Run: [Skytel] Skytel.exe O4 - HKLM\..\Run: [WPCUMI] C:\Windows\system32\WpcUmi.exe O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [avgnt] "E:\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe" /min O4 - HKLM\..\Run: [NvSvc] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\nvsvc.dll,nvsvcStart O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit O4 - HKCU\..\Run: [Sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe" O4 - HKCU\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE') O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE') O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE') O9 - Extra button: IE7Pro Preferences - {0026439F-A980-4f18-8C95-4F1CBBF9C1D8} - E:\Programma's\IE7Pro\IE7Pro.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: IE7Pro Preferences - {0026439F-A980-4f18-8C95-4F1CBBF9C1D8} - E:\Programma's\IE7Pro\IE7Pro.dll O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll O13 - Gopher Prefix: O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Classic Scheduler (AntiVirScheduler) - Avira GmbH - E:\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Classic Guard (AntiVirService) - Avira GmbH - E:\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe -- End of file - 4830 bytes
  • ziet er goed uit zo

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.