Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

VUNDO Trojan! helP

10 antwoorden
  • Lieve mensn, Ikhebeen trojaas paard dat Vundo heet.. Hoe kom ik ervan af?! Ik word helemaal gek.. Ik las dat hier altopics over waren. Maar ik snapte nietveel van deze uitleg....Wie Helpt mij?? liefs, hannah
  • Hi Ik weet er wel het een en ander van. Die duivel heeft me twee dagen zoet gehouden. Een van de meest agressieve die ik tot nog toe had. Na lang zoeken vond ik toch de oplossing aan de hand van het piepkleine progje LSP fix. Ga als volgt te werk. 1. Haal de meeste rommel uit je pc( winaso, ccleaner). 2. laat bv spybot draaien 3. ga naar http://www.cexx.org/lspfix.htm en download LSPfix. vink aan "i know what i am doing en verplaats een voor een de besmettingen naar remove. Dit progje kan je eventueel ook laten draaien!( vundofix) http://www.atribune.org/content/view/24/2/ Guido
  • Plaats eens een HJT logje aub. * Download [url=http://download.bleepingcomputer.com/hijackthis/HJTInstall.exe][b:e50c87e668]Trend Micro Hijack This™[/b:e50c87e668][/url] Dubbelklik [b:e50c87e668]HJTInstall.exe[/b:e50c87e668] om HijackThis te installeren. Standaard zal HijackThis in de Program Files\Trendmicro map geïnstalleerd worden en een snelkoppeling zal op je bureaublad komen te staan. HijackThis zal openen na het installeren. Klik de [b:e50c87e668]Scan[/b:e50c87e668] knop onderaan. Dit zal de scan starten en een log openen. Kopieer en plak deze log in je volgende post.
  • Dit is dat log: Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2 Scan saved at 16:46:04, on 14-2-2008 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16608) Boot mode: Normal Running processes: H:\WINDOWS\System32\smss.exe H:\WINDOWS\system32\csrss.exe H:\WINDOWS\system32\winlogon.exe H:\WINDOWS\system32\services.exe H:\WINDOWS\system32\lsass.exe H:\WINDOWS\system32\svchost.exe H:\WINDOWS\system32\svchost.exe H:\WINDOWS\System32\svchost.exe H:\WINDOWS\system32\svchost.exe H:\WINDOWS\system32\svchost.exe H:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe H:\Program Files\a-squared Anti-Malware\a2service.exe H:\Program Files\Network Associates\Common Framework\FrameworkService.exe H:\Program Files\Network Associates\VirusScan\mcshield.exe H:\Program Files\Network Associates\VirusScan\vstskmgr.exe H:\PROGRA~1\NETWOR~1\COMMON~1\naPrdMgr.exe H:\WINDOWS\system32\svchost.exe H:\WINDOWS\system32\SearchIndexer.exe H:\WINDOWS\Explorer.EXE H:\WINDOWS\System32\alg.exe H:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATI9BE.EXE H:\Program Files\Network Associates\VirusScan\SHSTAT.EXE H:\Program Files\Network Associates\Common Framework\UpdaterUI.exe H:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe H:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe H:\WINDOWS\system32\VTTimer.exe H:\WINDOWS\system32\VTtrayp.exe H:\Program Files\QuickTime\qttask.exe H:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe H:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe H:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATI9BE.EXE H:\Program Files\a-squared Anti-Malware\a2guard.exe H:\WINDOWS\system32\rundll32.exe H:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe H:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe H:\Program Files\VIA\RAID\raid_tool.exe H:\Program Files\Windows Desktop Search\WindowsSearch.exe H:\PROGRA~1\INCRED~1\bin\IMApp.exe H:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe H:\WINDOWS\system32\SearchProtocolHost.exe H:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe H:\WINDOWS\system32\SearchFilterHost.exe H:\Program Files\Hijack This\hijackthis.exe H:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.vinden.nl/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen R3 - URLSearchHook: (no name) - - (no file) O3 - Toolbar: EPSON Web-To-Page - {EE5D279F-081B-4404-994D-C6B60AAEBA6D} - H:\Program Files\EPSON\EPSON Web-To-Page\EPSON Web-To-Page.dll O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - h:\program files\google\googletoolbar1.dll (file missing) O4 - HKLM\..\Run: [EPSON Stylus CX3600 Series] H:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATI9BE.EXE /P26 "EPSON Stylus CX3600 Series" /O6 "USB001" /M "Stylus CX3600" O4 - HKLM\..\Run: [ShStatEXE] "H:\Program Files\Network Associates\VirusScan\SHSTAT.EXE" /STANDALONE O4 - HKLM\..\Run: [McAfeeUpdaterUI] "H:\Program Files\Network Associates\Common Framework\UpdaterUI.exe" /StartedFromRunKey O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd O4 - HKLM\..\Run: [VTTimer] VTTimer.exe O4 - HKLM\..\Run: [VTTrayp] VTtrayp.exe O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "H:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "H:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe" O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "H:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe" O4 - HKLM\..\Run: [EPSON Stylus CX3600 Series (Kopie 1)] H:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATI9BE.EXE /P36 "EPSON Stylus CX3600 Series (Kopie 1)" /O6 "USB002" /M "Stylus CX3600" O4 - HKLM\..\Run: [Windows Messenger Connect] wmdsvc.exe O4 - HKLM\..\Run: [a-squared] "H:\Program Files\a-squared Anti-Malware\a2guard.exe" /d=60 O4 - HKLM\..\Run: [6a2e27d6] rundll32.exe "H:\WINDOWS\system32\ulllkura.dll",b O4 - HKLM\..\Run: [000000af] rundll32.exe "H:\WINDOWS\system32\fjyledrh.dll",b O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] H:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [IncrediMail] H:\Program Files\IncrediMail\bin\IncMail.exe /c O4 - HKCU\..\Run: [LimeWire Acceleration Patch] H:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programma's\LimeWire Acceleration Patch\LimeWire Acceleration Patch.lnk O4 - HKCU\..\Run: [LimeWire Extreme] "H:\Program Files\LimeWire Extreme\LimeWire Extreme.exe" -tray O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "H:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background O4 - HKCU\..\Run: [swg] H:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe O4 - HKCU\..\Run: [Magentic] H:\PROGRA~1\Magentic\bin\Magentic.exe /c O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] H:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service') O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] H:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice') O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] H:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM') O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] H:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user') O4 - Startup: TA_Start.lnk = H:\WINDOWS\system32\nsdsregj.exe O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = H:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE O4 - Global Startup: VIA RAID TOOL.lnk = H:\Program Files\VIA\RAID\raid_tool.exe O4 - Global Startup: Windows Desktop Search.lnk = H:\Program Files\Windows Desktop Search\WindowsSearch.exe O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - H:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - H:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - H:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - H:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll O9 - Extra button: (no name) - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - (no file) O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - H:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - H:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - H:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing) O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - H:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing) O12 - Plugin for .spop: H:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll O16 - DPF: {11D5C0F9-6D73-429B-9002-0B53D7F94611} (gc5 Control) - http://www.schoolwise.nl/wke/LP_WebUI/MLEContent/LMS/Contents/942_Module_MW9-vwoAC1-H2_090000_450709251643/resources/assets/4AFF657E-D87F-9E96-98A3-E0100A844E3C/vg5.cab O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://hannahgreijdanus.spaces.live.com//PhotoUpload/MsnPUpld.cab O16 - DPF: {5C051655-FCD5-4969-9182-770EA5AA5565} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab56986.cab O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab56986.cab O16 - DPF: {F6BF0D00-0B2A-4A75-BF7B-F385591623AF} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab31267.cab O16 - DPF: {FE0BD779-44EE-4A4B-AA2E-743C63F2E5E6} (IWinAmpActiveX Class) - http://pdl.stream.aol.com/downloads/aol/unagi/ampx_en_dl.cab O18 - Protocol: talkto - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - H:\PROGRA~1\WI1F86~1\MESSEN~1\MSGRAP~1.DLL (file missing) O23 - Service: a-squared Anti-Malware Service (a2AntiMalware) - Emsi Software GmbH - H:\Program Files\a-squared Anti-Malware\a2service.exe O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - H:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe O23 - Service: McAfee Framework Service (McAfeeFramework) - Network Associates, Inc. - H:\Program Files\Network Associates\Common Framework\FrameworkService.exe O23 - Service: Network Associates McShield (McShield) - Network Associates, Inc. - H:\Program Files\Network Associates\VirusScan\mcshield.exe O23 - Service: Network Associates Task Manager (McTaskManager) - Network Associates, Inc. - H:\Program Files\Network Associates\VirusScan\vstskmgr.exe O24 - Desktop Component 0: (no name) - http://blog.y4nn1ck.org/images/valfrejus_cam.jpg -- End of file - 9333 bytes
  • Voer de volgende acties eerst uit: Klik op Start -> (Settings) -> Configuratiescherm -> Software en verwijder het volgende programma: [b:c9c714c544]Enhanced Ads by Think-Adz removal Think-Adz Search Assistant removal [/b:c9c714c544] start opnieuw op. Start Hijackthis op en kies voor 'Do a system scan only' Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd: [b:c9c714c544] R3 - URLSearchHook: (no name) - - (no file) O4 - HKLM\..\Run: [6a2e27d6] rundll32.exe "H:\WINDOWS\system32\ulllkura.dll",b O4 - HKLM\..\Run: [000000af] rundll32.exe "H:\WINDOWS\system32\fjyledrh.dll",b [/b:c9c714c544] Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen. Download [url=http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/ComboFix.exe][b:c9c714c544]Combofix[/b:c9c714c544][/url] naar je Bureaublad. Indien je Combofix al eerder hebt gebruikt, gelieve die versie te verwijderen en Combofix opnieuw te downloaden via bovenstaande link, want Combofix wordt dagelijks geupdate. OPMERKING: indien je, tijdens of na het downloaden van Combofix of tijdens het gebruik van Combofix een melding krijgt van je Antivirus- of een andere realtime scanner, schakel dan deze scanner uit en [b:c9c714c544]download Combofix opnieuw[/b:c9c714c544]. Sommige scanners zien bepaalde componenten die Combofix gebruikt als verdacht en gaan deze blokkeren of verwijderen![list:c9c714c544] Dubbelklik op [b:c9c714c544]Combofix.exe[/b:c9c714c544] Volg de instructies, aanvaard de disclaimer door [b:c9c714c544]Yes[/b:c9c714c544] te klikken. Tijdens het runnen van de fix, [b:c9c714c544]NIET[/b:c9c714c544] in het venster klikken, want dit zal je pc doen vasthangen.[/list:u:c9c714c544] Wanneer de fix voltooid is en na herstart, zal de log [b:c9c714c544]combofix.txt[/b:c9c714c544] openen. [i:c9c714c544]Plaats dit log in je volgende post samen met een nieuw HijackThis log.[/i:c9c714c544] succes
  • Die 2 programma's stonden niet in mijn lijst. De rest heb ik wel kunne uitvoeren. Mijn internet is alweer sneller! Wat moet ik nu verder nog doen? liefs, Hannah combifix: ComboFix 08-02-15.1 - h greijdanus 2008-02-14 22:08:22.1 - NTFSx86 Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600.2.1252.1.1043.18.150 [GMT 1:00] Gestart vanuit: H:\Documents and Settings\h greijdanus\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\KO5HFKWJ\ComboFix[1].exe * Nieuw herstelpunt werd aangemaakt [color=red:ab56b5e746][b:ab56b5e746]WAARSCHUWING - DE RECOVERY CONSOLE IS NIET OP DIT SYSTEEM GEINSTALLEERD !![/b:ab56b5e746][/color:ab56b5e746] . (((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) . H:\WINDOWS\system32\pmkjj.dll H:\Documents and Settings\h greijdanus\Menu Start\Programma's\Opstarten\TA_Start.lnk H:\WINDOWS\cookies.ini H:\WINDOWS\Fonts\acrsecB.fon H:\WINDOWS\Fonts\acrsecI.fon H:\WINDOWS\system32\fjyledrh.dll H:\WINDOWS\system32\hrdelyjf.ini H:\WINDOWS\system32\jjkmp.ini H:\WINDOWS\system32\jjkmp.ini2 H:\WINDOWS\system32\mcrh.tmp H:\WINDOWS\system32\packet.dll H:\WINDOWS\system32\pmkjj.dll H:\WINDOWS\system32\pnpsxebs.dll H:\WINDOWS\system32\rkfgrjii.ini H:\WINDOWS\system32\urlmsnlink.dat H:\WINDOWS\system32\wunobpoe.ini H:\WINDOWS\system32\zxdnt3d.cfg . (((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2008-01-15 to 2008-02-15 )))))))))))))))))))))))))))))) . 2008-02-14 07:45 . 2008-02-14 07:45 <DIR> d-------- H:\VundoFix Backups 2008-02-13 21:43 . 2008-02-14 22:05 <DIR> d-------- H:\Program Files\Hijack This 2008-02-13 20:53 . 2008-02-13 20:53 <DIR> d-------- H:\Program Files\Enigma Software Group 2008-02-13 20:40 . 2008-02-14 08:45 1,488,179 ---hs---- H:\WINDOWS\system32\aruklllu.ini 2008-02-13 14:44 . 2008-02-13 14:45 1,374 --a------ H:\WINDOWS\imsins.BAK 2008-02-13 13:07 . 2008-02-14 22:01 <DIR> d-------- H:\Program Files\a-squared Anti-Malware 2008-02-13 12:54 . 2008-02-13 12:54 48 --a------ H:\WINDOWS\boc425.ini 2008-02-13 12:44 . 2008-02-13 12:44 <DIR> d-------- H:\Program Files\Comodo 2008-02-13 12:44 . 2008-02-13 12:52 <DIR> d-------- H:\Documents and Settings\All Users\Application Data\BOC425 2008-02-13 12:44 . 2007-11-26 10:38 238,848 --a------ H:\WINDOWS\UNBOC.EXE 2008-02-13 12:44 . 2007-05-08 17:01 208,896 --a------ H:\WINDOWS\CMDLIC.DLL 2008-02-13 12:44 . 2004-08-04 13:00 24,576 --a------ H:\WINDOWS\system32\wsock32.dlb 2008-02-12 20:03 . 2008-02-13 20:39 1,875,339 ---hs---- H:\WINDOWS\system32\swhxmupy.ini 2008-02-12 07:33 . 2008-02-12 07:33 164 --a------ H:\install.dat 2008-02-12 07:32 . 2005-08-25 18:19 115,920 --a------ H:\WINDOWS\system32\MSINET.OCX 2008-02-12 07:29 . 2008-02-12 07:31 <DIR> d-------- H:\Temp 2008-02-12 07:29 . 2008-02-12 07:29 <DIR> d-------- H:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Prevx 2008-02-11 22:04 . 2008-02-11 22:04 <DIR> d-------- H:\WINDOWS\system32\GroupPolicy 2008-02-11 22:04 . 2008-02-14 21:54 <DIR> d-------- H:\Program Files\Hitman Pro 2008-02-11 20:03 . 2008-02-11 20:03 86,080 --a------ H:\WINDOWS\system32\iijrgfkr.dll 2008-02-11 20:02 . 2008-02-11 20:02 93,248 --a------ H:\WINDOWS\system32\ajvtvdcc.dll 2008-02-11 19:16 . 2008-02-11 19:16 93,248 --a------ H:\WINDOWS\system32\ynkclynr.dll 2008-02-11 19:09 . 2008-02-11 19:09 40,448 --a------ H:\WINDOWS\system32\qomklli.dll__DELETE_ON_REBOOT 2008-02-10 17:05 . 2008-02-10 17:14 <DIR> d--hsc--- H:\Program Files\Common Files\WindowsLiveInstaller 2008-02-05 16:38 . 2008-02-05 16:40 56,320 --a------ H:\Bedrijven.xls . ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) . 2008-02-14 20:57 --------- d--h--w H:\Program Files\InstallShield Installation Information 2008-02-14 20:57 --------- d-----w H:\Program Files\epson 2008-02-12 14:59 --------- d---a-w H:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP 2008-02-12 14:58 --------- d-----w H:\Program Files\Windows Live 2008-02-12 14:58 --------- d-----w H:\Program Files\MSN Messenger 2008-02-12 06:29 --------- d-----w H:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Spybot - Search & Destroy 2008-02-10 20:26 --------- d-----w H:\Documents and Settings\All Users\Application Data\WLInstaller 2008-01-31 15:05 --------- d-----w H:\Documents and Settings\h greijdanus\Application Data\AdobeUM 2007-12-18 09:51 179,584 ----a-w H:\WINDOWS\system32\drivers\mrxdav.sys 2006-12-27 16:20 6,144 -c--a-w H:\Documents and Settings\h greijdanus\Application Data\internaldb735.dat 2006-12-27 16:19 334 -c--a-w H:\Documents and Settings\h greijdanus\Application Data\internaldb1942.dat 2006-12-27 16:19 20,480 -c--a-w H:\Documents and Settings\h greijdanus\Application Data\internaldb682.dat 2006-12-27 16:19 0 -c--a-w H:\Documents and Settings\h greijdanus\Application Data\internaldb2600.dat 2006-12-27 16:18 13,046 -c--a-w H:\Documents and Settings\h greijdanus\Application Data\internaldb4198.dat 2006-09-09 06:50 209,484 -c--a-w H:\Program Files\iefix.exe . ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) . . REGEDIT4 *Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond [HKEY_LOCAL_MACHINE\~\Browser Helper Objects\{23D44BCF-AA7A-41D6-8905-E808F16322EF}] H:\WINDOWS\system32\qomklli.dll [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run] "CTFMON.EXE"="H:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [2004-08-04 13:00 15360] "IncrediMail"="H:\Program Files\IncrediMail\bin\IncMail.exe" [2006-12-07 15:11 204843] "LimeWire Acceleration Patch"="H:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programma's\LimeWire Acceleration Patch\LimeWire Acceleration Patch.lnk" [2006-06-07 17:08 1864] "LimeWire Extreme"="H:\Program Files\LimeWire Extreme\LimeWire Extreme.exe" [ ] "MSMSGS"="H:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" [ ] "swg"="H:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe" [2007-10-24 20:05 68856] "Magentic"="H:\PROGRA~1\Magentic\bin\Magentic.exe" [ ] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run] "EPSON Stylus CX3600 Series"="H:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATI9BE.exe" [2004-03-04 04:00 98304] "ShStatEXE"="H:\Program Files\Network Associates\VirusScan\SHSTAT.exe" [2003-09-29 06:10 81990] "McAfeeUpdaterUI"="H:\Program Files\Network Associates\Common Framework\UpdaterUI.exe" [2003-09-10 02:11 135251] "Cmaudio"="cmicnfg.cpl" [] "VTTimer"="VTTimer.exe" [2004-10-22 04:53 53248 H:\WINDOWS\system32\VTTimer.exe] "VTTrayp"="VTtrayp.exe" [2005-01-11 00:33 143360 H:\WINDOWS\system32\VTTrayp.exe] "QuickTime Task"="H:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" [2006-01-28 19:34 77824] "Adobe Photo Downloader"="H:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe" [2005-07-14 15:09 57344] "SunJavaUpdateSched"="H:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe" [2006-11-09 15:07 49263] "EPSON Stylus CX3600 Series (Kopie 1)"="H:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATI9BE.exe" [2004-03-04 04:00 98304] "Windows Messenger Connect"="wmdsvc.exe" [] [HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run] "CTFMON.EXE"="H:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE" [2004-08-04 13:00 15360] H:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\ Microsoft Office.lnk - H:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE [2000-01-21 17:15:56 65588] VIA RAID TOOL.lnk - H:\Program Files\VIA\RAID\raid_tool.exe [2005-11-06 18:23:45 565248] Windows Desktop Search.lnk - H:\Program Files\Windows Desktop Search\WindowsSearch.exe [2007-02-05 15:40:46 118784] [hkey_local_machine\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shellexecutehooks] "{56F9679E-7826-4C84-81F3-532071A8BCC5}"= H:\Program Files\Windows Desktop Search\MSNLNamespaceMgr.dll [2007-02-05 15:39 294400] "{23D44BCF-AA7A-41D6-8905-E808F16322EF}"= H:\WINDOWS\system32\qomklli.dll [ ] [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify\qomklli] qomklli.dll . ************************************************************************** catchme 0.3.1344 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net Rootkit scan 2008-02-15 22:16:40 Windows 5.1.2600 Service Pack 2 NTFS scannen van verborgen processen ... scannen van verborgen autostart items ... scannen van verborgen bestanden ... Scan succesvol afgerond verborgen bestanden: 0 ************************************************************************** . ------------------------ Other Running Processes ------------------------ . H:\Program Files\Network Associates\Common Framework\FrameworkService.exe H:\Program Files\Network Associates\VirusScan\mcshield.exe H:\PROGRA~1\NETWOR~1\COMMON~1\naPrdMgr.exe H:\Program Files\Network Associates\VirusScan\vstskmgr.exe H:\WINDOWS\system32\SearchIndexer.exe H:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe H:\PROGRA~1\INCRED~1\bin\IMApp.exe H:\WINDOWS\system32\SearchProtocolHost.exe H:\WINDOWS\system32\SearchFilterHost.exe . ************************************************************************** . Voltooingstijd: 2008-02-15 22:19:55 - machine was rebooted ComboFix-quarantined-files.txt 2008-02-15 21:19:51 . 2008-02-13 13:46:56 --- E O F --- hijackthis: Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2 Scan saved at 22:23:13, on 15-2-2008 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16608) Boot mode: Normal Running processes: H:\WINDOWS\System32\smss.exe H:\WINDOWS\system32\winlogon.exe H:\WINDOWS\system32\services.exe H:\WINDOWS\system32\lsass.exe H:\WINDOWS\system32\svchost.exe H:\WINDOWS\System32\svchost.exe H:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe H:\Program Files\Network Associates\Common Framework\FrameworkService.exe H:\Program Files\Network Associates\VirusScan\mcshield.exe H:\Program Files\Network Associates\VirusScan\vstskmgr.exe H:\WINDOWS\system32\svchost.exe H:\WINDOWS\system32\SearchIndexer.exe H:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATI9BE.EXE H:\Program Files\Network Associates\VirusScan\SHSTAT.EXE H:\Program Files\Network Associates\Common Framework\UpdaterUI.exe H:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe H:\WINDOWS\system32\VTTimer.exe H:\WINDOWS\system32\VTtrayp.exe H:\Program Files\QuickTime\qttask.exe H:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe H:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe H:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATI9BE.EXE H:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe H:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe H:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe H:\Program Files\VIA\RAID\raid_tool.exe H:\Program Files\Windows Desktop Search\WindowsSearch.exe H:\PROGRA~1\INCRED~1\bin\IMApp.exe H:\WINDOWS\system32\SearchProtocolHost.exe H:\WINDOWS\explorer.exe H:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE H:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe H:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE H:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jucheck.exe H:\PROGRA~1\INCRED~1\bin\IncMail.exe H:\Program Files\Hijack This\hijackthis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.vinden.nl/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - H:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: (no name) - {23D44BCF-AA7A-41D6-8905-E808F16322EF} - H:\WINDOWS\system32\qomklli.dll (file missing) O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - H:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - H:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - h:\program files\google\googletoolbar1.dll (file missing) O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - H:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.0.301.7164\swg.dll O2 - BHO: EpsonToolBandKicker Class - {E99421FB-68DD-40F0-B4AC-B7027CAE2F1A} - H:\Program Files\EPSON\EPSON Web-To-Page\EPSON Web-To-Page.dll O3 - Toolbar: EPSON Web-To-Page - {EE5D279F-081B-4404-994D-C6B60AAEBA6D} - H:\Program Files\EPSON\EPSON Web-To-Page\EPSON Web-To-Page.dll O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - h:\program files\google\googletoolbar1.dll (file missing) O4 - HKLM\..\Run: [EPSON Stylus CX3600 Series] H:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATI9BE.EXE /P26 "EPSON Stylus CX3600 Series" /O6 "USB001" /M "Stylus CX3600" O4 - HKLM\..\Run: [ShStatEXE] "H:\Program Files\Network Associates\VirusScan\SHSTAT.EXE" /STANDALONE O4 - HKLM\..\Run: [McAfeeUpdaterUI] "H:\Program Files\Network Associates\Common Framework\UpdaterUI.exe" /StartedFromRunKey O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd O4 - HKLM\..\Run: [VTTimer] VTTimer.exe O4 - HKLM\..\Run: [VTTrayp] VTtrayp.exe O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "H:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "H:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe" O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "H:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe" O4 - HKLM\..\Run: [EPSON Stylus CX3600 Series (Kopie 1)] H:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATI9BE.EXE /P36 "EPSON Stylus CX3600 Series (Kopie 1)" /O6 "USB002" /M "Stylus CX3600" O4 - HKLM\..\Run: [Windows Messenger Connect] wmdsvc.exe O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] H:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [IncrediMail] H:\Program Files\IncrediMail\bin\IncMail.exe /c O4 - HKCU\..\Run: [LimeWire Acceleration Patch] H:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programma's\LimeWire Acceleration Patch\LimeWire Acceleration Patch.lnk O4 - HKCU\..\Run: [LimeWire Extreme] "H:\Program Files\LimeWire Extreme\LimeWire Extreme.exe" -tray O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "H:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background O4 - HKCU\..\Run: [swg] H:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe O4 - HKCU\..\Run: [Magentic] H:\PROGRA~1\Magentic\bin\Magentic.exe /c O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] H:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service') O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] H:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice') O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] H:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM') O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] H:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user') O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = H:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE O4 - Global Startup: VIA RAID TOOL.lnk = H:\Program Files\VIA\RAID\raid_tool.exe O4 - Global Startup: Windows Desktop Search.lnk = H:\Program Files\Windows Desktop Search\WindowsSearch.exe O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - H:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - H:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - H:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - H:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll O9 - Extra button: (no name) - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - (no file) O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - H:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - H:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - H:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing) O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - H:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing) O12 - Plugin for .spop: H:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll O16 - DPF: {11D5C0F9-6D73-429B-9002-0B53D7F94611} (gc5 Control) - http://www.schoolwise.nl/wke/LP_WebUI/MLEContent/LMS/Contents/942_Module_MW9-vwoAC1-H2_090000_450709251643/resources/assets/4AFF657E-D87F-9E96-98A3-E0100A844E3C/vg5.cab O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://hannahgreijdanus.spaces.live.com//PhotoUpload/MsnPUpld.cab O16 - DPF: {5C051655-FCD5-4969-9182-770EA5AA5565} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab56986.cab O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab56986.cab O16 - DPF: {F6BF0D00-0B2A-4A75-BF7B-F385591623AF} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab31267.cab O16 - DPF: {FE0BD779-44EE-4A4B-AA2E-743C63F2E5E6} (IWinAmpActiveX Class) - http://pdl.stream.aol.com/downloads/aol/unagi/ampx_en_dl.cab O18 - Protocol: talkto - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - H:\PROGRA~1\WI1F86~1\MESSEN~1\MSGRAP~1.DLL (file missing) O20 - Winlogon Notify: qomklli - qomklli.dll (file missing) O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - H:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe O23 - Service: McAfee Framework Service (McAfeeFramework) - Network Associates, Inc. - H:\Program Files\Network Associates\Common Framework\FrameworkService.exe O23 - Service: Network Associates McShield (McShield) - Network Associates, Inc. - H:\Program Files\Network Associates\VirusScan\mcshield.exe O23 - Service: Network Associates Task Manager (McTaskManager) - Network Associates, Inc. - H:\Program Files\Network Associates\VirusScan\vstskmgr.exe O24 - Desktop Component 0: (no name) - http://blog.y4nn1ck.org/images/valfrejus_cam.jpg -- End of file - 9565 bytes
  • Open Kladblok, kopieer en plak het volgende (vetgedrukte, blauwe tekst) in een leeg venster: [list:e811bedce7][b:e811bedce7][color=blue:e811bedce7] File:: H:\WINDOWS\system32\qomklli.dll H:\WINDOWS\system32\aruklllu.ini H:\WINDOWS\imsins.BAK H:\WINDOWS\system32\swhxmupy.ini H:\WINDOWS\system32\iijrgfkr.dll H:\WINDOWS\system32\ajvtvdcc.dll H:\WINDOWS\system32\ynkclynr.dll Registry:: [-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify\qomklli] [hkey_local_machine\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shellexecutehooks] "{23D44BCF-AA7A-41D6-8905-E808F16322EF}"=- [-HKEY_LOCAL_MACHINE\~\Browser Helper Objects\{23D44BCF-AA7A-41D6-8905-E808F16322EF}] [/color:e811bedce7][/b:e811bedce7] [/list:u:e811bedce7]Sla dit op op je Bureaublad als [b:e811bedce7]CFScript.txt[/b:e811bedce7]. Sleep [b:e811bedce7]CFScript.txt[/b:e811bedce7] in [b:e811bedce7]ComboFix.exe[/b:e811bedce7] zoals getoond in onderstaand voorbeeld : [img:e811bedce7]http://users.pandora.be/bluepatchy/miekiemoes/images/CFScript.gif[/img:e811bedce7] Dit zal [b:e811bedce7]ComboFix[/b:e811bedce7] doen herstarten. Na het herstarten van je computer, (indien het vraagt om te herstarten), kopieer en plak de inhoud van [b:e811bedce7]Combofix.txt[/b:e811bedce7] in je volgende antwoord. plaats ook een nieuw HJT logje aub
  • Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2 Scan saved at 19:17, on 2008-02-16 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16608) Boot mode: Normal Running processes: H:\WINDOWS\System32\smss.exe H:\WINDOWS\system32\winlogon.exe H:\WINDOWS\system32\services.exe H:\WINDOWS\system32\lsass.exe H:\WINDOWS\system32\svchost.exe H:\WINDOWS\System32\svchost.exe H:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe H:\Program Files\Network Associates\Common Framework\FrameworkService.exe H:\Program Files\Network Associates\VirusScan\mcshield.exe H:\Program Files\Network Associates\VirusScan\vstskmgr.exe H:\WINDOWS\system32\svchost.exe H:\WINDOWS\system32\SearchIndexer.exe H:\WINDOWS\Explorer.EXE H:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe H:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATI9BE.EXE H:\Program Files\Network Associates\VirusScan\SHSTAT.EXE H:\Program Files\Network Associates\Common Framework\UpdaterUI.exe H:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe H:\WINDOWS\system32\VTTimer.exe H:\WINDOWS\system32\VTtrayp.exe H:\Program Files\QuickTime\qttask.exe H:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe H:\WINDOWS\system32\SearchProtocolHost.exe H:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe H:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATI9BE.EXE H:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe H:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe H:\Program Files\VIA\RAID\raid_tool.exe H:\Program Files\Windows Desktop Search\WindowsSearch.exe H:\PROGRA~1\INCRED~1\bin\IMApp.exe H:\Program Files\Hijack This\hijackthis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.vinden.nl/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - H:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - H:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - H:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - h:\program files\google\googletoolbar1.dll (file missing) O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - H:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.0.301.7164\swg.dll O2 - BHO: EpsonToolBandKicker Class - {E99421FB-68DD-40F0-B4AC-B7027CAE2F1A} - H:\Program Files\EPSON\EPSON Web-To-Page\EPSON Web-To-Page.dll O3 - Toolbar: EPSON Web-To-Page - {EE5D279F-081B-4404-994D-C6B60AAEBA6D} - H:\Program Files\EPSON\EPSON Web-To-Page\EPSON Web-To-Page.dll O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - h:\program files\google\googletoolbar1.dll (file missing) O4 - HKLM\..\Run: [EPSON Stylus CX3600 Series] H:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATI9BE.EXE /P26 "EPSON Stylus CX3600 Series" /O6 "USB001" /M "Stylus CX3600" O4 - HKLM\..\Run: [ShStatEXE] "H:\Program Files\Network Associates\VirusScan\SHSTAT.EXE" /STANDALONE O4 - HKLM\..\Run: [McAfeeUpdaterUI] "H:\Program Files\Network Associates\Common Framework\UpdaterUI.exe" /StartedFromRunKey O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd O4 - HKLM\..\Run: [VTTimer] VTTimer.exe O4 - HKLM\..\Run: [VTTrayp] VTtrayp.exe O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "H:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "H:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe" O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "H:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe" O4 - HKLM\..\Run: [EPSON Stylus CX3600 Series (Kopie 1)] H:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATI9BE.EXE /P36 "EPSON Stylus CX3600 Series (Kopie 1)" /O6 "USB002" /M "Stylus CX3600" O4 - HKLM\..\Run: [Windows Messenger Connect] wmdsvc.exe O4 - HKLM\..\Run: [combofix] H:\WINDOWS\system32\kmd.exe /c H:\ComboFix\Combobatch.bat O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] H:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [IncrediMail] H:\Program Files\IncrediMail\bin\IncMail.exe /c O4 - HKCU\..\Run: [LimeWire Acceleration Patch] H:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programma's\LimeWire Acceleration Patch\LimeWire Acceleration Patch.lnk O4 - HKCU\..\Run: [LimeWire Extreme] "H:\Program Files\LimeWire Extreme\LimeWire Extreme.exe" -tray O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "H:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background O4 - HKCU\..\Run: [swg] H:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe O4 - HKCU\..\Run: [Magentic] H:\PROGRA~1\Magentic\bin\Magentic.exe /c O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] H:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service') O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] H:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice') O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] H:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM') O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] H:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user') O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = H:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE O4 - Global Startup: VIA RAID TOOL.lnk = H:\Program Files\VIA\RAID\raid_tool.exe O4 - Global Startup: Windows Desktop Search.lnk = H:\Program Files\Windows Desktop Search\WindowsSearch.exe O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - H:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - H:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - H:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - H:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll O9 - Extra button: (no name) - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - (no file) O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - H:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - H:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - H:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing) O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - H:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing) O12 - Plugin for .spop: H:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll O16 - DPF: {11D5C0F9-6D73-429B-9002-0B53D7F94611} (gc5 Control) - http://www.schoolwise.nl/wke/LP_WebUI/MLEContent/LMS/Contents/942_Module_MW9-vwoAC1-H2_090000_450709251643/resources/assets/4AFF657E-D87F-9E96-98A3-E0100A844E3C/vg5.cab O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://hannahgreijdanus.spaces.live.com//PhotoUpload/MsnPUpld.cab O16 - DPF: {5C051655-FCD5-4969-9182-770EA5AA5565} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab56986.cab O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab56986.cab O16 - DPF: {F6BF0D00-0B2A-4A75-BF7B-F385591623AF} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab31267.cab O16 - DPF: {FE0BD779-44EE-4A4B-AA2E-743C63F2E5E6} (IWinAmpActiveX Class) - http://pdl.stream.aol.com/downloads/aol/unagi/ampx_en_dl.cab O18 - Protocol: talkto - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - H:\PROGRA~1\WI1F86~1\MESSEN~1\MSGRAP~1.DLL (file missing) O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - H:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe O23 - Service: McAfee Framework Service (McAfeeFramework) - Network Associates, Inc. - H:\Program Files\Network Associates\Common Framework\FrameworkService.exe O23 - Service: Network Associates McShield (McShield) - Network Associates, Inc. - H:\Program Files\Network Associates\VirusScan\mcshield.exe O23 - Service: Network Associates Task Manager (McTaskManager) - Network Associates, Inc. - H:\Program Files\Network Associates\VirusScan\vstskmgr.exe O24 - Desktop Component 0: (no name) - http://blog.y4nn1ck.org/images/valfrejus_cam.jpg -- End of file - 9214 bytes
  • Combofix gedaan ??
  • Ja, Maar daarvan kan ik geen log maken.! Mijn pc doet het nu weer goed! Bedankt! liefs, Hannah

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.