Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

[Hijackthis] nieuwsgierigheid, gelieve even te checken

6 antwoorden
  • Ik heb geen last van virii, of andere meuk, maar ben toch wel benieuwd of een logje van dit systeem toch nog iets opleverd. Alvast bedankt voor het controleren ! Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2 Scan saved at 23:42:07, on 10-3-2008 Platform: Windows 2000 SP4 (WinNT 5.00.2195) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106) Boot mode: Normal Running processes: C:\WINNT\System32\smss.exe C:\WINNT\system32\winlogon.exe C:\WINNT\system32\services.exe C:\WINNT\system32\lsass.exe C:\WINNT\system32\svchost.exe C:\WINNT\system32\spoolsv.exe C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe C:\WINNT\System32\svchost.exe c:\program files\common files\logishrd\lvmvfm\LVPrcSrv.exe C:\WINNT\system32\regsvc.exe C:\WINNT\system32\MSTask.exe C:\WINNT\system32\Tablet.exe c:\wamp\bin\apache\apache2.2.6\bin\httpd.exe C:\WINNT\System32\WBEM\WinMgmt.exe C:\WINNT\system32\svchost.exe C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Communicator\xcommsvr.exe C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Update Service\livesrv.exe C:\wamp\bin\apache\apache2.2.6\bin\httpd.exe C:\WINNT\Explorer.EXE C:\WINNT\system32\PowerDesk8\Matrox.PowerDesk.PDeskNet.exe C:\Creative\SBAudigy2ZS\Surround Mixer\CTSysVol.exe C:\Creative\SBAudigy2ZS\DVDAudio\CTDVDDet.EXE C:\WINNT\system32\CTHELPER.EXE C:\PROGRA~1\Logitech\MOUSEW~1\SYSTEM\EM_EXEC.EXE C:\PROGRA~1\Softwin\BITDEF~2\bdmcon.exe C:\ICQ\ICQ.exe C:\Program Files\Softwin\BitDefender10\bdagent.exe C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LComMgr\Communications_Helper.exe C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe C:\WINNT\system32\internat.exe C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe C:\WINNT\system32\WTablet\TabUserW.exe C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LComMgr\LVComSX.exe C:\Program Files\Common Files\Logishrd\LQCVFX\COCIManager.exe C:\xchat\xchat.exe C:\SpeedFan\speedfan.exe C:\Winamp\winamp.exe C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Scan Server\bdss.exe C:\Program Files\Softwin\BitDefender10\vsserv.exe C:\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.0.301.7164\swg.dll O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINNT\system32\msdxm.ocx O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll O4 - HKLM\..\Run: [Matrox PowerDesk 8] C:\WINNT\system32\PowerDesk8\Matrox.PowerDesk.exe /silent O4 - HKLM\..\Run: [Mirabilis ICQ] C:\ICQ\ICQNet.exe O4 - HKLM\..\Run: [CTSysVol] C:\Creative\SBAudigy2ZS\Surround Mixer\CTSysVol.exe /r O4 - HKLM\..\Run: [CTDVDDET] C:\Creative\SBAudigy2ZS\DVDAudio\CTDVDDet.EXE O4 - HKLM\..\Run: [CTHelper] CTHELPER.EXE O4 - HKLM\..\Run: [SBDrvDet] C:\Program Files\Creative\SB Drive Det\SBDrvDet.exe /r O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINNT\UpdReg.EXE O4 - HKLM\..\Run: [EM_EXEC] C:\PROGRA~1\Logitech\MOUSEW~1\SYSTEM\EM_EXEC.EXE O4 - HKLM\..\Run: [Synchronization Manager] mobsync.exe /logon O4 - HKLM\..\Run: [BDMCon] C:\PROGRA~1\Softwin\BITDEF~2\bdmcon.exe O4 - HKLM\..\Run: [BDAgent] "C:\Program Files\Softwin\BitDefender10\bdagent.exe" O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [LogitechCommunicationsManager] "C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LComMgr\Communications_Helper.exe" O4 - HKLM\..\Run: [LogitechQuickCamRibbon] "C:\Program Files\Logitech\QuickCam10\QuickCam10.exe" /hide O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe" O4 - HKCU\..\Run: [internat.exe] internat.exe O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [internat.exe] internat.exe (User 'Default user') O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background (User 'Default user') O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [^SetupICWDesktop] C:\Program Files\Internet Explorer\Connection Wizard\icwconn1.exe /desktop (User 'Default user') O4 - Global Startup: TabUserW.exe.lnk = C:\WINNT\system32\WTablet\TabUserW.exe O8 - Extra context menu item: Download All by ASUS Download - C:\Program Files\ASUS\WL-500gP Wireless Router Utilities\ASDownloadAll.htm O8 - Extra context menu item: Download using ASUS Download - C:\Program Files\ASUS\WL-500gP Wireless Router Utilities\ASDownload.htm O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll O9 - Extra button: ICQ Pro - {6224f700-cba3-4071-b251-47cb894244cd} - C:\ICQ\ICQ.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: ICQ - {6224f700-cba3-4071-b251-47cb894244cd} - C:\ICQ\ICQ.exe O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1149357165562 O16 - DPF: {D7208880-9B7A-43E1-AABB-8C888A5704F9} (NetCamPlayerWeb11gv2 Control) - http://82.72.121.143/NetCamPlayerWeb11gv2.cab O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe O23 - Service: BitDefender Scan Server (bdss) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Scan Server\bdss.exe O23 - Service: Logical Disk Manager Administrative-service (dmadmin) - VERITAS Software Corp. - C:\WINNT\System32\dmadmin.exe O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe O23 - Service: BitDefender Desktop Update Service (LIVESRV) - SOFTWIN S.R.L. - C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Update Service\livesrv.exe O23 - Service: Process Monitor (LVPrcSrv) - Logitech Inc. - c:\program files\common files\logishrd\lvmvfm\LVPrcSrv.exe O23 - Service: LVSrvLauncher - Logitech Inc. - C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\SrvLnch\SrvLnch.exe O23 - Service: TabletService - Wacom Technology, Corp. - C:\WINNT\system32\Tablet.exe O23 - Service: BitDefender Virus Shield (VSSERV) - SOFTWIN S.R.L. - C:\Program Files\Softwin\BitDefender10\vsserv.exe O23 - Service: wampapache - Apache Software Foundation - c:\wamp\bin\apache\apache2.2.6\bin\httpd.exe O23 - Service: wampmysqld - Unknown owner - c:\wamp\bin\mysql\mysql5.0.45\bin\mysqld-nt.exe O23 - Service: BitDefender Communicator (XCOMM) - SOFTWIN S.R.L - C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Communicator\xcommsvr.exe -- End of file - 7267 bytes
  • Logje ziet er prima uit hoor, enkel Java updaten: De Java software op je computer is verouderd. Oudere versies hebben lekken die malware de kans geeft om zich te installeren. Voer eerst onderstaane stappen uit om Java te deïnstalleren en de nieuwste versie te installeren: Download [url=http://java.sun.com/javase/downloads/index.jsp][b:1699ed5329][color=blue:1699ed5329]Java Runtime Environment (JRE) 6u5[/color:1699ed5329][/b:1699ed5329][/url]. [list:1699ed5329][*:1699ed5329]Scroll omlaag naar : "[i:1699ed5329]Java Runtime Environment (JRE) 6u5[/i:1699ed5329]". [*:1699ed5329]Klik op de "[b:1699ed5329]Download[/b:1699ed5329]" knop aan de rechterkant. [*:1699ed5329]In het uitklapmenu rechts naast [b:1699ed5329]Platform[/b:1699ed5329], selecteer [color=blue:1699ed5329][b:1699ed5329]Windows[/b:1699ed5329][/color:1699ed5329] [*:1699ed5329]Vink aan: "[i:1699ed5329]I agree to the Java SE Runtime Environment 6 License Agreement[/i:1699ed5329]", en klik op [b:1699ed5329]Continue[/b:1699ed5329]. [*:1699ed5329]De pagina zal herladen. [*:1699ed5329]Klik op de [b:1699ed5329]jre-6u5-windows-i586-p.exe[/b:1699ed5329] link ONDER [b:1699ed5329]Windows Offline Installation[/b:1699ed5329] en bewaar het naar je Bureaublad. [*:1699ed5329]Sluit alle programma's die eventueel open zijn - Zeker je web browser! [*:1699ed5329]Ga dan naar [b:1699ed5329]Start[/b:1699ed5329] > [b:1699ed5329]Configuratiescherm[/b:1699ed5329] > [b:1699ed5329]Software[/b:1699ed5329] en verwijder alle oudere versies van Java uit de Softwarelijst. [*:1699ed5329]Vink alles aan met Java Runtime Environment (JRE of J2SE) in de naam. [*:1699ed5329]Klik dan op [b:1699ed5329]Verwijderen[/b:1699ed5329] of op de [b:1699ed5329]Wijzig/Verwijder[/b:1699ed5329] knop. [*:1699ed5329]Herhaal dit tot alle oudere versies verdwenen zijn. [*:1699ed5329]Na het verwijderen van alle oudere versies, [b:1699ed5329]herstart[/b:1699ed5329] je pc. [*:1699ed5329]Dubbelklik vervolgens op [b:1699ed5329]jre-6u5-windows-i586-p.exe[/b:1699ed5329] op je Bureaublad om de nieuwste versie van Java te installeren.[/list:u:1699ed5329]
  • Klopt, ik date die niet zovaak up. Verder geen probs? Ik weet dat het logje er wat anders uitziet dan normaal [draai wat alternatieve soft- en hardware]. Bedankt voor het antwoord, ik moest er ff op wachten, maar krijg dan wel een goed antwoord [beter dan andersom]. Nog een vraagje: heeft het nut om een taakbeheer --> processen screenie te posten?
  • Logje ziet er inderdaad goed uit. Overzicht van taakbeheer heeft geen zin aangezien ik in Hijackthis een uitdraai krijg van wat er draait (running process)
  • Ok, bedankt. :)
  • Graag gedaan :wink:

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.