Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

irritante spywere

7 antwoorden
  • Ik heb sinds een tijdje een irritante balk in beeld bij IE7 met de volgende tekst: Warning: possible spyware or adware infection! Click here to scan your computer for spyware and adware... Ik ging zoeken op google en kwam bij een topic van deze site uit daar stond de oplossing. Ik moest een log maken en dan met het programma RVAXO gaan werken alleen daar ging het mis. Ik downloade het programma en pakte het uit en starte het toen kwam er in een flits heel even het cmd schermpje voorbij. en ging weer weg de conmputer starte niet opnieuw op dus deed ik dat handmatig en toen kwam er geen cmd schermpje dus toen heb ik weer het RVAXO geopend maar dan kwam weer het zelfde als de eerste keer :( dus wat moet ik dan nu doen want ik krijg dus niet het RVAXO-results.log file. Ik ben niet zo heel handig met de computer dus ik zal wel iets heel doms doen maar ik hoop dat jullie me toch kunnen helpen. En hier is mijn log [quote:915aa14eb9]Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2 Scan saved at 13:06:00, on 16-3-2008 Platform: Windows Vista (WinNT 6.00.1904) MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16609) Boot mode: Normal Running processes: C:\Windows\system32\taskeng.exe C:\Windows\system32\Dwm.exe C:\Windows\Explorer.EXE C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe C:\Program Files\Launch Manager\LaunchAp.exe C:\Program Files\Launch Manager\HotkeyApp.exe C:\Program Files\Launch Manager\WButton.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsTray.exe C:\Windows\ehome\ehtray.exe C:\Users\MSUser\Program Files\DNA\btdna.exe C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexStoreSvr.exe C:\Windows\ehome\ehmsas.exe C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe C:\Program Files\Google\Google Updater\GoogleUpdater.exe C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe C:\Program Files\Internet Explorer\ieuser.exe C:\Windows\system32\conime.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe C:\Program Files\HijackThis\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/webhp?hl=nl R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://nl.intl.acer.yahoo.com R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://nl.intl.acer.yahoo.com R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - (no file) O1 - Hosts: ::1 localhost O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: GNX Rolex - {31BE1B95-DE72-41F3-A6AD-3E38648CA2D8} - C:\Windows\drnpfdxrgq.dll O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll O2 - BHO: Symantec Intrusion Prevention - {6D53EC84-6AAE-4787-AEEE-F4628F01010C} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\IDS\IPSBHO.dll O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GRA8E1~1.DLL O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file) O2 - BHO: ShowBarObj Class - {83A2F9B1-01A2-4AA5-87D1-45B6B8505E96} - C:\Windows\system32\ActiveToolBand.dll O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.1.615.5858\swg.dll O2 - BHO: FGCatchUrl - {B3A00219-19D4-4966-AECD-8ED34AB9EF7A} - C:\Windows\System32\msram.dll (file missing) O3 - Toolbar: Acer eDataSecurity Management - {5CBE3B7C-1E47-477e-A7DD-396DB0476E29} - C:\Windows\system32\eDStoolbar.dll O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll O3 - Toolbar: etlrlws - {BEBA880D-1A1B-4A56-8E9F-1D488AA6CE80} - C:\Windows\etlrlws.dll (file missing) O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe O4 - HKLM\..\Run: [LaunchAp] "C:\Program Files\Launch Manager\LaunchAp.exe" O4 - HKLM\..\Run: [LManager] "C:\Program Files\Launch Manager\HotkeyApp.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Wbutton] "C:\Program Files\Launch Manager\Wbutton.exe" O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe" O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe" O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe" O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [NBKeyScan] "C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBKeyScan.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe" O4 - HKLM\..\Run: [ISTray] "C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsTray.exe" O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe O4 - HKCU\..\Run: [BitTorrent DNA] "C:\Users\MSUser\Program Files\DNA\btdna.exe" O4 - HKCU\..\Run: [Sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun O4 - HKCU\..\Run: [Picasa Media Detector] C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe O4 - HKCU\..\Run: [IndxStoreSvr_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexStoreSvr.exe" ASO-616B5711-6DAE-4795-A05F-39A1E5104020 O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE') O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE') O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE') O4 - Global Startup: Google Updater.lnk = C:\Program Files\Google\Google Updater\GoogleUpdater.exe O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll O9 - Extra button: (no name) - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - (no file) O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search && Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll O13 - Gopher Prefix: O16 - DPF: {20A60F0D-9AFA-4515-A0FD-83BD84642501} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab56986.cab O16 - DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} (Zylom Games Player) - http://game11.zylom.com/activex/zylomgamesplayer.cab O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab O16 - DPF: {CF40ACC5-E1BB-4AFF-AC72-04C2F616BCA7} (get_atlcom Class) - http://www.adobe.com/products/acrobat/nos/gp.cab O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab56986.cab O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GR99D3~1.DLL O20 - AppInit_DLLs: eNetHook.dll O21 - SSODL: bokpkov - {F007013F-BA93-4174-BA39-00F238423960} - C:\Windows\bokpkov.dll (file missing) O21 - SSODL: altvxvm - {01BF0A21-6249-4438-8207-57AE4BA876D6} - C:\Windows\altvxvm.dll (file missing) O23 - Service: Agere Modem Call Progress Audio (AgereModemAudio) - Agere Systems - C:\Windows\system32\agrsmsvc.exe O23 - Service: Automatic LiveUpdate Scheduler - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\AluSchedulerSvc.exe O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe O23 - Service: eDSService.exe (eDataSecurity Service) - HiTRSUT - C:\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\eDSService.exe O23 - Service: eLock Service (eLockService) - Acer Inc. - C:\Acer\Empowering Technology\eLock\Service\eLockServ.exe O23 - Service: eNet Service - Acer Inc. - C:\Acer\Empowering Technology\eNet\eNet Service.exe O23 - Service: eRecovery Service (eRecoveryService) - Acer Inc. - C:\Acer\Empowering Technology\eRecovery\eRecoveryService.exe O23 - Service: eSettings Service (eSettingsService) - Unknown owner - C:\Acer\Empowering Technology\eSettings\Service\capuserv.exe O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\LuComServer_3_4.EXE O23 - Service: LiveUpdate Notice - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe O23 - Service: MobilityService - Unknown owner - C:\Acer\Mobility Center\MobilityService.exe O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 3 - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe O23 - Service: Planner voor Automatische LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe O23 - Service: PC Tools Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe O23 - Service: PC Tools Security Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsSvc.exe O23 - Service: Symantec Core LC - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe O23 - Service: WisLMSvc - Wistron Corp. - C:\Program Files\Launch Manager\WisLMSvc.exe O23 - Service: ePower Service (WMIService) - acer - C:\Acer\Empowering Technology\ePower\ePowerSvc.exe -- End of file - 11500 bytes[/quote:915aa14eb9][/quote]
  • Momentje ik kijk even
  • Paar stappen 1 . Schakel [b:0500a7b3b5]Spybot's TeaTimer[/b:0500a7b3b5] even uit, omdat deze de fix in de weg kan zitten: - Start Spybot - Ga naar Mode > selecteer Advanced Mode - Ga naar Tools en klik op het Resident-icoon in de lijst - Haal het vinkje weg bij Resident [b:0500a7b3b5]TeaTimer[/b:0500a7b3b5] en klik OK - Herstart de computer 2 . Download vervolgens [url=http://downloads.subratam.org/ResetTeaTimer.bat] ResetTeaTimer.bat[/url] naar je Bureaublad. Dubbelklik op [b:0500a7b3b5]ResetTeaTimer.bat[/b:0500a7b3b5] om alle entries in [b:0500a7b3b5] TeaTimer[/b:0500a7b3b5] te verwijderen. [i:0500a7b3b5]Als de computer schoon is, kun je [b:0500a7b3b5]TeaTimer[/b:0500a7b3b5] weer aan zetten [/i:0500a7b3b5] 3 . Klik met de rechtermuis op het programma Hijackthis en kies voor "[b:0500a7b3b5]Uitvoeren als Administrator[/b:0500a7b3b5]" Kies voor 'Do a system scan only' Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd: [b:0500a7b3b5] R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - (no file) O2 - BHO: GNX Rolex - {31BE1B95-DE72-41F3-A6AD-3E38648CA2D8} - C:\Windows\drnpfdxrgq.dll O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file) O3 - Toolbar: etlrlws - {BEBA880D-1A1B-4A56-8E9F-1D488AA6CE80} - C:\Windows\etlrlws.dll (file missing) O21 - SSODL: bokpkov - {F007013F-BA93-4174-BA39-00F238423960} - C:\Windows\bokpkov.dll (file missing) O21 - SSODL: altvxvm - {01BF0A21-6249-4438-8207-57AE4BA876D6} - C:\Windows\altvxvm.dll (file missing) [/b:0500a7b3b5] Sluit alle vensters behalve Hijackthis Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen. sluit HJT. 4 . Download [url=http://java.sun.com/javase/downloads/index.jsp][b:0500a7b3b5][color=blue:0500a7b3b5]Java Runtime Environment (JRE) 6u5[/color:0500a7b3b5][/b:0500a7b3b5][/url]. [list:0500a7b3b5][*:0500a7b3b5]Scroll omlaag naar : "[i:0500a7b3b5]Java Runtime Environment (JRE) 6 Update 5[/i:0500a7b3b5]". [*:0500a7b3b5]Klik op de "[b:0500a7b3b5]Download[/b:0500a7b3b5]" knop aan de rechterkant. [*:0500a7b3b5]Vink aan: "[b:0500a7b3b5]Accept License Agreement[/b:0500a7b3b5]", en klik op [b:0500a7b3b5]Continue[/b:0500a7b3b5]. [*:0500a7b3b5]De pagina zal herladen. [*:0500a7b3b5]Klik op de [b:0500a7b3b5]Windows Offline Installation, Multi-language[/b:0500a7b3b5] link ONDER [b:0500a7b3b5]Windows Platform - Java SE Runtime Environment 6 Update 5[/b:0500a7b3b5] en bewaar het op je Bureaublad. [*:0500a7b3b5]Sluit alle programma's die eventueel open zijn - Zeker je web browser! [*:0500a7b3b5]Ga dan naar [b:0500a7b3b5]Start[/b:0500a7b3b5] > [b:0500a7b3b5]Configuratiescherm[/b:0500a7b3b5] > [b:0500a7b3b5]Software[/b:0500a7b3b5] en verwijder alle oudere versies van Java uit de Softwarelijst. (met Java Runtime Environment (JRE of J2SE) in de naam. [*:0500a7b3b5]Herhaal dit tot alle oudere versies verdwenen zijn. [*:0500a7b3b5]Na het verwijderen van alle oudere versies, [b:0500a7b3b5]herstart[/b:0500a7b3b5] je pc. [*:0500a7b3b5]Dubbelklik vervolgens op [b:0500a7b3b5]jre-6u5-windows-i586-p.exe[/b:0500a7b3b5] op je Bureaublad om de nieuwste versie van Java te installeren.[/list:u:0500a7b3b5] 5 . Download [url=http://www.regnow.com/trialware/download/Download_mbam-setup.exe?item=12128-1&affiliate=34290][b:0500a7b3b5][color=blue:0500a7b3b5]Malwarebytes' Anti-Malware[/color:0500a7b3b5][/b:0500a7b3b5][/url] op je bureaublad. Dubbelklik [b:0500a7b3b5]mbam-setup.exe[/b:0500a7b3b5] en kies voor "[b:0500a7b3b5]Next[/b:0500a7b3b5]" om de tool te installeren. Als de installatie voltooid is zet je vinkjes bij "[b:0500a7b3b5]Update MalwareBytes' Anti-Malware[/b:0500a7b3b5]" en bij "[b:0500a7b3b5]Launch MalwareBytes' Anti-Malware[/b:0500a7b3b5]". Druk daarna op "[b:0500a7b3b5]Finish[/b:0500a7b3b5]". Kies in het hoofdscherm voor de tab "[b:0500a7b3b5]Scanner[/b:0500a7b3b5]" en selecteer het keuzerondje "[b:0500a7b3b5]Perform full scan[/b:0500a7b3b5]". Druk op de knop "[b:0500a7b3b5]Scan[/b:0500a7b3b5]" en zorg dat al je harde schijven/partities aangevinkt staan. Druk dan op de knop "[b:0500a7b3b5]Start Scan[/b:0500a7b3b5]". Wanneer de scan voltooid is klik je op OK, daarna op "[b:0500a7b3b5]Show Results[/b:0500a7b3b5]" om de resultaten te zien. Zorg ervoor dat alles aangevinkt is, klik daarna op "[b:0500a7b3b5]Remove Selected[/b:0500a7b3b5]". Als het programma je computer wil laten herstarten, sta je dit toe. Daarna opent een logje(mbam-log-XX-XX-XXXX(xx-xx-xx).txt) Post deze log in je volgende bericht.[b:0500a7b3b5] succes[/b:0500a7b3b5]
  • heel erg bedankt voor je hulp de balk is in ieder geval weg en ik heb alles gedaan wat je zei volgens mij is mijn computer nu weer helemaal schoon :D :D . Hier is dat laatste logje: [quote:7197acd7f3]Malwarebytes' Anti-Malware 1.08 Database versie: 499 Scan type: Volledige Scan (C:\|D:\|) Objecten gescand: 149507 Verstreken tijd: 40 minute(s), 0 second(s) Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0 Geheugenmodulen geïnfecteerd: 0 Registersleutels geïnfecteerd: 8 Registerwaarden geïnfecteerd: 0 Registerdata bestanden geïnfecteerd: 0 Mappen geïnfecteerd: 0 Bestanden geïnfecteerd: 2 Geheugenprocessen geïnfecteerd: (Geen kwaadaardige items gevonden) Geheugenmodulen geïnfecteerd: (Geen kwaadaardige items gevonden) Registersleutels geïnfecteerd: HKEY_CLASSES_ROOT\msram.tchongabho (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{b3a00219-19d4-4966-aecd-8ed34ab9ef7a} (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{b3a00219-19d4-4966-aecd-8ed34ab9ef7a} (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_CURRENT_USER\Software\spinstall (Rogue.Multiple) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\msram.TCHONGABHO (Trojan.BHO) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\etlrlws.bmdr (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\etlrlws.ToolBar.1 (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Purchased Products (Rogue.Multiple) -> Quarantined and deleted successfully. Registerwaarden geïnfecteerd: (Geen kwaadaardige items gevonden) Registerdata bestanden geïnfecteerd: (Geen kwaadaardige items gevonden) Mappen geïnfecteerd: (Geen kwaadaardige items gevonden) Bestanden geïnfecteerd: C:\Windows\fmsxwqs.exe (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully. C:\Users\MSUser\AppData\Local\Temp\mso11.exe (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully. [/quote:7197acd7f3]
  • Heb je ook een nieuw HJT logje ter controle?
  • ja hoor hier is hij: [quote:edc2a372a4]Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2 Scan saved at 13:06:00, on 16-3-2008 Platform: Windows Vista (WinNT 6.00.1904) MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16609) Boot mode: Normal Running processes: C:\Windows\system32\taskeng.exe C:\Windows\system32\Dwm.exe C:\Windows\Explorer.EXE C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe C:\Program Files\Launch Manager\LaunchAp.exe C:\Program Files\Launch Manager\HotkeyApp.exe C:\Program Files\Launch Manager\WButton.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsTray.exe C:\Windows\ehome\ehtray.exe C:\Users\MSUser\Program Files\DNA\btdna.exe C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexStoreSvr.exe C:\Windows\ehome\ehmsas.exe C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe C:\Program Files\Google\Google Updater\GoogleUpdater.exe C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe C:\Program Files\Internet Explorer\ieuser.exe C:\Windows\system32\conime.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe C:\Program Files\HijackThis\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/webhp?hl=nl R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://nl.intl.acer.yahoo.com R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://nl.intl.acer.yahoo.com R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - (no file) O1 - Hosts: ::1 localhost O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: GNX Rolex - {31BE1B95-DE72-41F3-A6AD-3E38648CA2D8} - C:\Windows\drnpfdxrgq.dll O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll O2 - BHO: Symantec Intrusion Prevention - {6D53EC84-6AAE-4787-AEEE-F4628F01010C} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\IDS\IPSBHO.dll O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GRA8E1~1.DLL O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file) O2 - BHO: ShowBarObj Class - {83A2F9B1-01A2-4AA5-87D1-45B6B8505E96} - C:\Windows\system32\ActiveToolBand.dll O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.1.615.5858\swg.dll O2 - BHO: FGCatchUrl - {B3A00219-19D4-4966-AECD-8ED34AB9EF7A} - C:\Windows\System32\msram.dll (file missing) O3 - Toolbar: Acer eDataSecurity Management - {5CBE3B7C-1E47-477e-A7DD-396DB0476E29} - C:\Windows\system32\eDStoolbar.dll O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll O3 - Toolbar: etlrlws - {BEBA880D-1A1B-4A56-8E9F-1D488AA6CE80} - C:\Windows\etlrlws.dll (file missing) O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe O4 - HKLM\..\Run: [LaunchAp] "C:\Program Files\Launch Manager\LaunchAp.exe" O4 - HKLM\..\Run: [LManager] "C:\Program Files\Launch Manager\HotkeyApp.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Wbutton] "C:\Program Files\Launch Manager\Wbutton.exe" O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe" O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe" O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe" O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [NBKeyScan] "C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBKeyScan.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe" O4 - HKLM\..\Run: [ISTray] "C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsTray.exe" O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe O4 - HKCU\..\Run: [BitTorrent DNA] "C:\Users\MSUser\Program Files\DNA\btdna.exe" O4 - HKCU\..\Run: [Sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun O4 - HKCU\..\Run: [Picasa Media Detector] C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe O4 - HKCU\..\Run: [IndxStoreSvr_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexStoreSvr.exe" ASO-616B5711-6DAE-4795-A05F-39A1E5104020 O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE') O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE') O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE') O4 - Global Startup: Google Updater.lnk = C:\Program Files\Google\Google Updater\GoogleUpdater.exe O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll O9 - Extra button: (no name) - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - (no file) O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search && Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll O13 - Gopher Prefix: O16 - DPF: {20A60F0D-9AFA-4515-A0FD-83BD84642501} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab56986.cab O16 - DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} (Zylom Games Player) - http://game11.zylom.com/activex/zylomgamesplayer.cab O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab O16 - DPF: {CF40ACC5-E1BB-4AFF-AC72-04C2F616BCA7} (get_atlcom Class) - http://www.adobe.com/products/acrobat/nos/gp.cab O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab56986.cab O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GR99D3~1.DLL O20 - AppInit_DLLs: eNetHook.dll O21 - SSODL: bokpkov - {F007013F-BA93-4174-BA39-00F238423960} - C:\Windows\bokpkov.dll (file missing) O21 - SSODL: altvxvm - {01BF0A21-6249-4438-8207-57AE4BA876D6} - C:\Windows\altvxvm.dll (file missing) O23 - Service: Agere Modem Call Progress Audio (AgereModemAudio) - Agere Systems - C:\Windows\system32\agrsmsvc.exe O23 - Service: Automatic LiveUpdate Scheduler - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\AluSchedulerSvc.exe O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe O23 - Service: eDSService.exe (eDataSecurity Service) - HiTRSUT - C:\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\eDSService.exe O23 - Service: eLock Service (eLockService) - Acer Inc. - C:\Acer\Empowering Technology\eLock\Service\eLockServ.exe O23 - Service: eNet Service - Acer Inc. - C:\Acer\Empowering Technology\eNet\eNet Service.exe O23 - Service: eRecovery Service (eRecoveryService) - Acer Inc. - C:\Acer\Empowering Technology\eRecovery\eRecoveryService.exe O23 - Service: eSettings Service (eSettingsService) - Unknown owner - C:\Acer\Empowering Technology\eSettings\Service\capuserv.exe O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\LuComServer_3_4.EXE O23 - Service: LiveUpdate Notice - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe O23 - Service: MobilityService - Unknown owner - C:\Acer\Mobility Center\MobilityService.exe O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 3 - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe O23 - Service: Planner voor Automatische LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe O23 - Service: PC Tools Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe O23 - Service: PC Tools Security Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsSvc.exe O23 - Service: Symantec Core LC - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe O23 - Service: WisLMSvc - Wistron Corp. - C:\Program Files\Launch Manager\WisLMSvc.exe O23 - Service: ePower Service (WMIService) - acer - C:\Acer\Empowering Technology\ePower\ePowerSvc.exe -- End of file - 11500 bytes [/quote:edc2a372a4]
  • Toch nog niet helemaal goed. Schakel [b:361cd2c3c4]Spybot's TeaTimer[/b:361cd2c3c4] even uit, omdat deze de fix in de weg kan zitten: - Start Spybot - Ga naar Mode > selecteer Advanced Mode - Ga naar Tools en klik op het Resident-icoon in de lijst - Haal het vinkje weg bij Resident [b:361cd2c3c4]TeaTimer[/b:361cd2c3c4] en klik OK - Herstart de computer Download vervolgens [url=http://downloads.subratam.org/ResetTeaTimer.bat] ResetTeaTimer.bat[/url] naar je Bureaublad. Dubbelklik op [b:361cd2c3c4]ResetTeaTimer.bat[/b:361cd2c3c4] om alle entries in [b:361cd2c3c4] TeaTimer[/b:361cd2c3c4] te verwijderen. [i:361cd2c3c4]Als de computer schoon is, kun je [b:361cd2c3c4]TeaTimer[/b:361cd2c3c4] weer aan zetten [/i:361cd2c3c4] Download [url=http://downloads.andymanchesta.com/RemovalTools/SDFix.exe]SDFix[/url] en klik op "uitvoeren". Versie 1.40 en hoger zal de uitgepakte SDFix map automatisch naar je systeemdrive verplaatsen (waarschijnlijk: C:\SDFix). Nog even niks mee doen. Herstart de pc in de veilige modus. Safe mode for Windows XP Herstart de computer Zodra uw computer klaar is met het laden van de BIOS (zwarte scherm en witte letters, of een ander beginscherm)en vlak voordat Windows wordt geladen Tap op de F8-toets (of de F5)-toets totdat u in het Windows option-menu terechtkomt Kies hier voor opstarten in veilige modus (Safe mode) door het gebruik van de pijltjestoetsen en daarna Enter Klik met de rechtermuis op het programma Hijackthis en kies voor [b:361cd2c3c4]"Uitvoeren als Administrator"[/b:361cd2c3c4] Kies voor 'Do a system scan only' Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd: [b:361cd2c3c4] R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - (no file) O2 - BHO: GNX Rolex - {31BE1B95-DE72-41F3-A6AD-3E38648CA2D8} - C:\Windows\drnpfdxrgq.dll O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file) O3 - Toolbar: etlrlws - {BEBA880D-1A1B-4A56-8E9F-1D488AA6CE80} - C:\Windows\etlrlws.dll (file missing) O21 - SSODL: bokpkov - {F007013F-BA93-4174-BA39-00F238423960} - C:\Windows\bokpkov.dll (file missing) O21 - SSODL: altvxvm - {01BF0A21-6249-4438-8207-57AE4BA876D6} - C:\Windows\altvxvm.dll (file missing) [/b:361cd2c3c4] Sluit alle vensters behalve Hijackthis Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen. Open de verkenner ("Deze Computer") en kies [b:361cd2c3c4]Extra[/b:361cd2c3c4] -> [b:361cd2c3c4]Mapopties...[/b:361cd2c3c4] Controleer onder [b:361cd2c3c4]Weergave[/b:361cd2c3c4] de volgende instellingen: Uitzetten: Beveiligde besturingssysteembestanden verbergen (aanbevolen) Uitzetten: Extensies voor bekende bestandstypen verbergen Selecteer: De inhoud van systeemmappen weergeven (alleen bij XP) Selecteer: Verborgen bestanden en mappen weergeven Druk daarna op [b:361cd2c3c4]Toepassen[/b:361cd2c3c4] gevolgd door [b:361cd2c3c4]Ok[/b:361cd2c3c4]. Verwijder het volgende bestand: C:\Windows\[b:361cd2c3c4]drnpfdxrgq.dll[/b:361cd2c3c4] Dubbelklik de map SDFix en dubbelklik op RunThis.bat om het script te starten. Typ Y en klik enter om het schoonmaakproces te starten. Er zullen Trojan Services en/of Registry Entries worden verwijderd als ze worden gevonden en je zult een toets voor herstart moeten indrukken. De computer zal dan herstarten; dit duurt langer dan gewoonlijk. De Fixtool zal opnieuw gaan werken en het verwijderingproces vervolgen, dan wordt Finished, getoond, wacht geduldig af totdat je weer een toets moeten indrukken om het script te be?indigen en je bureaubladiconen weer te laden. Zodra je bureaublad weer normaal is zal het SDFix report openen en ook te vinden zijn in de SDFix folder als Report.txt. Copy/paste de inhoud van dit report Report.txt in je volgende antwoord hier samen met een nieuw HijackThis log Je java moet ook geupdate. Download [url=http://java.sun.com/javase/downloads/index.jsp][b:361cd2c3c4][color=blue:361cd2c3c4]Java Runtime Environment (JRE) 6u5[/color:361cd2c3c4][/b:361cd2c3c4][/url]. [list:361cd2c3c4][*:361cd2c3c4]Scroll omlaag naar : "[i:361cd2c3c4]Java Runtime Environment (JRE) 6 Update 5[/i:361cd2c3c4]". [*:361cd2c3c4]Klik op de "[b:361cd2c3c4]Download[/b:361cd2c3c4]" knop aan de rechterkant. [*:361cd2c3c4]Vink aan: "[b:361cd2c3c4]Accept License Agreement[/b:361cd2c3c4]", en klik op [b:361cd2c3c4]Continue[/b:361cd2c3c4]. [*:361cd2c3c4]De pagina zal herladen. [*:361cd2c3c4]Klik op de [b:361cd2c3c4]Windows Offline Installation, Multi-language[/b:361cd2c3c4] link ONDER [b:361cd2c3c4]Windows Platform - Java SE Runtime Environment 6 Update 5[/b:361cd2c3c4] en bewaar het op je Bureaublad. [*:361cd2c3c4]Sluit alle programma's die eventueel open zijn - Zeker je web browser! [*:361cd2c3c4]Ga dan naar [b:361cd2c3c4]Start[/b:361cd2c3c4] > [b:361cd2c3c4]Configuratiescherm[/b:361cd2c3c4] > [b:361cd2c3c4]Software[/b:361cd2c3c4] en verwijder alle oudere versies van Java uit de Softwarelijst. (met Java Runtime Environment (JRE of J2SE) in de naam. [*:361cd2c3c4]Herhaal dit tot alle oudere versies verdwenen zijn. [*:361cd2c3c4]Na het verwijderen van alle oudere versies, [b:361cd2c3c4]herstart[/b:361cd2c3c4] je pc. [*:361cd2c3c4]Dubbelklik vervolgens op [b:361cd2c3c4]jre-6u5-windows-i586-p.exe[/b:361cd2c3c4] op je Bureaublad om de nieuwste versie van Java te installeren.[/list:u:361cd2c3c4]

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.