Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

[HJT] Logje

5 antwoorden
  • PC start traag op! Die vetgedrukte O16 ziet er niet zo best uit, wel? ________________________________________________________ Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2 Scan saved at 23:11:41, on 31-3-2008 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16608) Boot mode: Normal Running processes: C:\windows\System32\smss.exe C:\windows\system32\winlogon.exe C:\windows\system32\services.exe C:\windows\system32\lsass.exe C:\windows\system32\svchost.exe C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe C:\windows\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe C:\windows\Explorer.EXE C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe C:\windows\system32\spoolsv.exe C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe C:\Program Files\Executive Software\DiskeeperLite\DKService.exe C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe C:\Program Files\Folding@Home\CORE1\FAH504-Console.exe C:\Program Files\Folding@Home\CORE2\FAH504-Console.exe C:\Program Files\NVIDIA Corporation\nTune\nTuneService.exe C:\windows\system32\nvsvc32.exe C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe C:\Program Files\Folding@Home\CORE1\FahCore_78.exe C:\Program Files\Folding@Home\CORE2\FahCore_78.exe C:\windows\system32\svchost.exe C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\_avgas.exe C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe C:\windows\system32\RUNDLL32.EXE C:\windows\RTHDCPL.EXE C:\Program Files\Razer\Diamondback 3G\razerhid.exe C:\windows\system32\ctfmon.exe C:\Program Files\Last.fm\LastFMHelper.exe C:\Program Files\Razer\Diamondback 3G\razertra.exe C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe C:\Program Files\Razer\Diamondback 3G\razerofa.exe C:\Program Files\Windows Live\Messenger\usnsvc.exe C:\windows\system32\wuauclt.exe C:\Program Files\Media Player Classic\mplayerc.exe C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe C:\Documents and Settings\Thomas\Desktop\HiJackThis.exe R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file) O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll O4 - HKLM\..\Run: [!AVG Anti-Spyware] "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\_avgas.exe" /minimized O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe" O4 - HKLM\..\Run: [ZoneAlarm Client] "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe" O4 - HKLM\..\Run: [egui] "C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe" /hide /waitservice O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE O4 - HKLM\..\Run: [Diamondback] C:\Program Files\Razer\Diamondback 3G\razerhid.exe O4 - HKLM\..\RunOnce: [KB926239] rundll32.exe apphelp.dll,ShimFlushCache O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\windows\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background O4 - HKCU\..\RunOnce: [MPlayer2_FixUp] C:\windows\inf\unregmp2.exe /Fixups O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'LOCAL SERVICE') O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [nltide_3] rundll32 advpack.dll,LaunchINFSectionEx nLite.inf,C,,4,N (User 'LOCAL SERVICE') O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE') O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [nltide_3] rundll32 advpack.dll,LaunchINFSectionEx nLite.inf,C,,4,N (User 'NETWORK SERVICE') O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM') O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [nltide_3] rundll32 advpack.dll,LaunchINFSectionEx nLite.inf,C,,4,N (User 'SYSTEM') O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user') O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [nltide_3] rundll32 advpack.dll,LaunchINFSectionEx nLite.inf,C,,4,N (User 'Default user') O4 - Startup: Last.fm Helper.lnk = C:\Program Files\Last.fm\LastFMHelper.exe O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll O9 - Extra button: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:\Program Files\PartyGaming\PartyPoker\RunApp.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:\Program Files\PartyGaming\PartyPoker\RunApp.exe O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\windows\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\windows\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe [b:73433c2563]O16 - DPF: {D8089245-3211-40F6-819B-9E5E92CD61A2} (FlashXControl Object) - https://signin3.valueactive.com/Register/Branding/olr3313/OCX/v1018/flashax.cab[/b:73433c2563] O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - GRISOFT s.r.o. - C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe O23 - Service: Diskeeper - Executive Software International, Inc. - C:\Program Files\Executive Software\DiskeeperLite\DKService.exe O23 - Service: Eset HTTP Server (EhttpSrv) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\EHttpSrv.exe O23 - Service: Eset Service (ekrn) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe O23 - Service: FAH@C:+Program Files+Folding@Home+CORE1+FAH504-Console.exe - Stanford University - C:\Program Files\Folding@Home\CORE1\FAH504-Console.exe O23 - Service: FAH@C:+Program Files+Folding@Home+CORE2+FAH504-Console.exe - Stanford University - C:\Program Files\Folding@Home\CORE2\FAH504-Console.exe O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe O23 - Service: Logitech Bluetooth Service (LBTServ) - Logitech, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Logishrd\Bluetooth\LBTServ.exe O23 - Service: nTune Service (nTuneService) - NVIDIA - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\nTune\nTuneService.exe O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\windows\system32\nvsvc32.exe O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe O23 - Service: PC Tools Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe O23 - Service: PC Tools Security Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsSvc.exe O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe -- End of file - 8957 bytes
  • Download: [url=http://home.hetnet.nl/~stefsmeenk/RVAXO.exe][color=blue:1a1e3ac018][b:1a1e3ac018]RVAXO.exe[/b:1a1e3ac018][/color:1a1e3ac018][/url] Sla het bestand op je bureaublad op, daarna mag je het dubbelklikken. Je kunt het programma laten uitpakken naar je bureaublad. Open nu de map RVAXO op je bureaublad en dubbelklik [b:1a1e3ac018]RVAXO.cmd[/b:1a1e3ac018] Er zal een schermpje openen, daarin zullen snel enkele regels over niet gevonden bestanden voorbijkomen, dit is normaal. [b:1a1e3ac018]Mogelijk[/b:1a1e3ac018] start er ook een uninstaller van een rogue scanner op, [b:1a1e3ac018]sluit deze niet af[/b:1a1e3ac018] maar volg eventuele aanwijzingen en laat deze zijn werk doen. Daarna zal je PC herstarten, na de herstart opent het venster van RVAXO opnieuw. Laat deze lopen en wacht tot er een logfile opent. Deze is eventueel ook hier te vinden: C:\[b:1a1e3ac018]RVAXO-results.log[/b:1a1e3ac018] Post de inhoud in je volgende bericht tesamen met een nieuw logje van HijackThis. Herstart je PC niet? Laat [b:1a1e3ac018]RVAXO[/b:1a1e3ac018] nog een keer lopen en post dan het nieuwe logje: [b:1a1e3ac018]C:\rvaxo-results.log [/b:1a1e3ac018]
  • [code:1:757707a6f1]---RVAXO.exe Updated: [b]2008-04-04[/b]---first run--- [b]Uninstallers:[/b] [b]Files found:[/b] [b]Folders Found:[/b] Hosts-file was reset, If you use a custom hosts file please replace it... --------------RVAXO.exe last run--------------- [b]Not deleted items:[/b] --------------RVAXO.exe finished---------------- [/code:1:757707a6f1]
  • mag ik ook een nieuw hjt logje zien en vertel of je nog steeds problemen hebt.
  • Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2 Scan saved at 15:47:11, on 7-4-2008 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16608) Boot mode: Normal Running processes: C:\windows\System32\smss.exe C:\windows\system32\winlogon.exe C:\windows\system32\services.exe C:\windows\system32\lsass.exe C:\windows\system32\svchost.exe C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe C:\windows\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe C:\windows\Explorer.EXE C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe C:\windows\system32\spoolsv.exe C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\_avgas.exe C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe C:\windows\RTHDCPL.EXE C:\Program Files\Razer\Diamondback 3G\razerhid.exe C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop Lightroom 1.3\apdproxy.exe C:\windows\system32\ctfmon.exe C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe C:\Program Files\Executive Software\DiskeeperLite\DKService.exe C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe C:\Program Files\Folding@Home\CORE1\FAH504-Console.exe C:\Program Files\Folding@Home\CORE2\FAH504-Console.exe C:\windows\system32\nvsvc32.exe C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe C:\windows\system32\svchost.exe C:\Program Files\Folding@Home\CORE1\FahCore_78.exe C:\Program Files\Folding@Home\CORE2\FahCore_81.exe C:\Program Files\Last.fm\LastFMHelper.exe C:\Program Files\Razer\Diamondback 3G\razertra.exe C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe C:\windows\system32\wuauclt.exe C:\Program Files\Razer\Diamondback 3G\razerofa.exe C:\windows\system32\wuauclt.exe C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe C:\Program Files\Windows Live\Messenger\usnsvc.exe C:\Program Files\Windows Live\Mail\wlmail.exe C:\Program Files\HijackThis\HiJackThis.exe R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll O4 - HKLM\..\Run: [!AVG Anti-Spyware] "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\_avgas.exe" /minimized O4 - HKLM\..\Run: [ZoneAlarm Client] "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe" O4 - HKLM\..\Run: [egui] "C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe" /hide /waitservice O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE O4 - HKLM\..\Run: [Diamondback] C:\Program Files\Razer\Diamondback 3G\razerhid.exe O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe" O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime Alternative\QTTask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop Lightroom 1.3\apdproxy.exe" O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\windows\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Lite] "C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\daemon.exe" -autorun O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'LOCAL SERVICE') O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [nltide_3] rundll32 advpack.dll,LaunchINFSectionEx nLite.inf,C,,4,N (User 'LOCAL SERVICE') O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE') O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [nltide_3] rundll32 advpack.dll,LaunchINFSectionEx nLite.inf,C,,4,N (User 'NETWORK SERVICE') O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM') O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [nltide_3] rundll32 advpack.dll,LaunchINFSectionEx nLite.inf,C,,4,N (User 'SYSTEM') O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user') O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [nltide_3] rundll32 advpack.dll,LaunchINFSectionEx nLite.inf,C,,4,N (User 'Default user') O4 - Startup: Last.fm Helper.lnk = C:\Program Files\Last.fm\LastFMHelper.exe O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll O9 - Extra button: Send to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: S&end to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:\Program Files\PartyGaming\PartyPoker\RunApp.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:\Program Files\PartyGaming\PartyPoker\RunApp.exe O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\windows\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\windows\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O16 - DPF: {D8089245-3211-40F6-819B-9E5E92CD61A2} (FlashXControl Object) - https://signin3.valueactive.com/Register/Branding/olr3313/OCX/v1018/flashax.cab O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - GRISOFT s.r.o. - C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe O23 - Service: Diskeeper - Executive Software International, Inc. - C:\Program Files\Executive Software\DiskeeperLite\DKService.exe O23 - Service: Eset HTTP Server (EhttpSrv) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\EHttpSrv.exe O23 - Service: Eset Service (ekrn) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe O23 - Service: FAH@C:+Program Files+Folding@Home+CORE1+FAH504-Console.exe - Stanford University - C:\Program Files\Folding@Home\CORE1\FAH504-Console.exe O23 - Service: FAH@C:+Program Files+Folding@Home+CORE2+FAH504-Console.exe - Stanford University - C:\Program Files\Folding@Home\CORE2\FAH504-Console.exe O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe O23 - Service: MPICH2 Process Manager, Argonne National Lab (mpich2_smpd) - Unknown owner - C:\Program Files\Folding@Home Windows SMP Client V1.01\smpd.exe (file missing) O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\windows\system32\nvsvc32.exe O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe O23 - Service: PC Tools Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe O23 - Service: PC Tools Security Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsSvc.exe O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe -- End of file - 9899 bytes _____ Geen problemen meer, eerst maakte iets telkens vage .exe's aan in C:/

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.