Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Pc Langzamer (Logje)

3 antwoorden
  • PC is laatste tijd langzamer geworden. Nu staat er natuurlijk ook wel steeds meer op, maar voor de zekerheid controle kan geen kwaad lijkt me. Alvast bedankt _____________________________________________________________ Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2 Scan saved at 21:10:59, on 7-4-2008 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16608) Boot mode: Normal Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\csrss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\SAFEGUARD\SGEASY\SGECTL.EXE C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe c:\Program Files\Sophos\Sophos Anti-Virus\SavService.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe c:\Program Files\Sophos\Sophos Anti-Virus\SAVAdminService.exe c:\Program Files\Sophos\AutoUpdate\ALsvc.exe C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe C:\WINDOWS\System32\alg.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe C:\Program Files\HPQ\Quick Launch Buttons\EabServr.exe C:\SAFEGUARD\SGEASY\SGECRYPT.EXE C:\SAFEGUARD\SGEASY\ECVIEW.EXE C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe C:\Program Files\iISystem Wiper\SystemWiper.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Program Files\Sophos\AutoUpdate\ALMon.exe C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe C:\Program Files\MSN Messenger\usnsvc.exe C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.hp.com/ R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll O4 - HKLM\..\Run: [ATIModeChange] Ati2mdxx.exe O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Cpqset] C:\Program Files\HPQ\Default Settings\cpqset.exe O4 - HKLM\..\Run: [SynTPLpr] "C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe" O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] "C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe" O4 - HKLM\..\Run: [eabconfg.cpl] "C:\Program Files\HPQ\Quick Launch Buttons\EabServr.exe" /Start O4 - HKLM\..\Run: [Sgecrypt] "C:\SAFEGUARD\SGEASY\SGECRYPT.EXE" /SYSTRAY O4 - HKLM\..\Run: [EDWizard] "C:\SAFEGUARD\SGEASY\EDWIZARD.EXE" as O4 - HKLM\..\Run: [SgeEcView] C:\SAFEGUARD\SGEASY\ECVIEW.EXE O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] "rundll32.exe" bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [Hitman Pro Expiration Helper] "C:\Program Files\Hitman Pro\xphelper.exe" O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe" O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe" O4 - HKCU\..\Run: [iIWiper] "C:\Program Files\iISystem Wiper\SystemWiper.exe" m O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service') O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice') O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM') O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user') O4 - Global Startup: AutoUpdate Monitor.lnk = C:\Program Files\Sophos\AutoUpdate\ALMon.exe O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll O9 - Extra button: (no name) - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - (no file) O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.hp.com O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204 O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab O16 - DPF: {CAFEEFAC-0014-0001-0006-ABCDEFFEDCBA} (Java Runtime Environment 1.4.1_06) - O20 - AppInit_DLLs: c:\PROGRA~1\Sophos\SOPHOS~1\SOPHOS~1.DLL O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe O23 - Service: HP WMI Interface (hpqwmi) - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\HPQ\SHARED\HPQWMI.exe O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe O23 - Service: Sophos Anti-Virus status reporter (SAVAdminService) - Sophos Plc - c:\Program Files\Sophos\Sophos Anti-Virus\SAVAdminService.exe O23 - Service: Sophos Anti-Virus (SAVService) - Sophos Plc - c:\Program Files\Sophos\Sophos Anti-Virus\SavService.exe O23 - Service: PC Tools Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\svcntaux.exe O23 - Service: PC Tools Security Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\swdsvc.exe O23 - Service: SgeCtl - Utimaco Safeware AG - C:\SAFEGUARD\SGEASY\SGECTL.EXE O23 - Service: Sophos AutoUpdate Service - Sophos Plc - c:\Program Files\Sophos\AutoUpdate\ALsvc.exe O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe -- End of file - 7754 bytes
  • Zie geen rare dingen eigenlijk.
  • Ik zou Synaptics (programma voor je touchpad, bij het uitschakelen moet je touchpad normaal blijven werken) in ieder geval uitschakelen indien je het niet gebruikt. Het is redelijk belastend voor je interne geheugen. Als je niet in het bezit bent van een ipod zou ik de ipodservice en ituneshelper ook uitschakelen :wink:

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.