Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

HELP!! PC loopt vast - Hijack This Log!

3 antwoorden
  • Hoi, Zou iemand hier even naar willen kijken? Mijn PC begint de laatste week enorm vaak vast te lopen. Vandaag weer, hij was traag - taakbeheer erbij gehaald, CPU gebruik was enorm hoog. Dit lag alleen aan bittorrent (terwij hij niets te down/uploaden had en alleen op de achtergrond draaide). Bittorrent uitgezet, ging even goed. Toen weer zelfde verhaal, ditmaal adobe updater. 100% CPU, proces beëindigen via taakbeheer lukte ook niet meer. Dus de aan/uit knop maar. Daarnet dan ook maar meteen een Hijack This logje gemaakt, ziet iemand iets uitzonderlijks? Alvast bedankt! Scan saved at 21:41:18, on 16-4-2008 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16640) Boot mode: Normal Running processes: C:\WINDOWS.0\System32\smss.exe C:\WINDOWS.0\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS.0\system32\services.exe C:\WINDOWS.0\system32\lsass.exe C:\WINDOWS.0\system32\svchost.exe C:\WINDOWS.0\System32\svchost.exe C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe C:\WINDOWS.0\system32\spoolsv.exe C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe C:\WINDOWS.0\system32\ASWLSVC.exe C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe C:\WINDOWS.0\Explorer.EXE C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\kpf4ss.exe C:\WINDOWS.0\system32\svchost.exe C:\WINDOWS.0\system32\ASWL2K.exe C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\kpf4gui.exe C:\WINDOWS.0\ATK0100\HControl.exe C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe C:\WINDOWS.0\Hsfpwcfg.exe C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE2.0\OpwareSE2.exe C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe C:\Program Files\ASUSTeK\ASUSDVD\PDVDServ.exe C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe C:\WINDOWS.0\system32\ctfmon.exe C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe C:\Program Files\Generic\Generic ChkMail\ChkMail.exe C:\Program Files\Keyboard\Keyboard Hotkey\Hotkey.exe C:\WINDOWS.0\system32\sistray.exe C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\kpf4gui.exe C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe C:\Program Files\OpenOffice.org 2.1\program\soffice.exe C:\Program Files\OpenOffice.org 2.1\program\soffice.BIN C:\WINDOWS.0\ATK0100\ATKOSD.exe C:\WINDOWS.0\system32\wuauclt.exe C:\WINDOWS.0\System32\svchost.exe C:\Program Files\Safari\Safari.exe C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.nu.nl/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file) O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll O2 - BHO: EpsonToolBandKicker Class - {E99421FB-68DD-40F0-B4AC-B7027CAE2F1A} - C:\Program Files\EPSON\EPSON Web-To-Page\EPSON Web-To-Page.dll O3 - Toolbar: Easy-WebPrint - {327C2873-E90D-4c37-AA9D-10AC9BABA46C} - C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll (file missing) O3 - Toolbar: EPSON Web-To-Page - {EE5D279F-081B-4404-994D-C6B60AAEBA6D} - C:\Program Files\EPSON\EPSON Web-To-Page\EPSON Web-To-Page.dll O4 - HKLM\..\Run: [HControl] C:\WINDOWS.0\ATK0100\HControl.exe O4 - HKLM\..\Run: [SiSPower] Rundll32.exe SiSPower.dll,ModeAgent O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAXPnP] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAX] "C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe" /tray O4 - HKLM\..\Run: [Hsfpwcfg.exe] C:\WINDOWS.0\Hsfpwcfg.exe O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Google Desktop Search] "C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe" /startup O4 - HKLM\..\Run: [OpwareSE2] "C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE2.0\OpwareSE2.exe" O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\ASUSTeK\ASUSDVD\PDVDServ.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe" O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe" O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS.0\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background O4 - HKCU\..\Run: [BitTorrent] "C:\Program Files\BitTorrent\bittorrent.exe" --force_start_minimized O4 - HKCU\..\Run: [EPSON Stylus DX5000 Series] C:\WINDOWS.0\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATIBVE.EXE /FU "C:\DOCUME~1\HAIER\LOCALS~1\Temp\E_S136.tmp" /EF "HKCU" O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS.0\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service') O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS.0\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice') O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS.0\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM') O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS.0\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user') O4 - Startup: OpenOffice.org 2.1 .lnk = C:\Program Files\OpenOffice.org 2.1\program\quickstart.exe O4 - Global Startup: Generic ChkMail.lnk = C:\Program Files\Generic\Generic ChkMail\ChkMail.exe O4 - Global Startup: Hotkey.lnk = C:\Program Files\Keyboard\Keyboard Hotkey\Hotkey.exe O4 - Global Startup: Utility Tray.lnk = C:\WINDOWS.0\system32\sistray.exe O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Add To Print List - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_AddToList.html O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint High Speed Print - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_HSPrint.html O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Preview - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_Preview.html O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Print - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_Print.html O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll O9 - Extra button: Bonjour - {7F9DB11C-E358-4ca6-A83D-ACC663939424} - C:\Program Files\Bonjour\ExplorerPlugin.dll O9 - Extra button: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:\Program Files\PartyGaming\PartyPoker\RunApp.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:\Program Files\PartyGaming\PartyPoker\RunApp.exe O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS.0\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS.0\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204 O16 - DPF: {17D72920-7A15-11D4-921E-0080C8DA7A5E} (AimSp32 Class) - http://www.stylist4all.com/IE20020716/save/makeover.cab O16 - DPF: {6E5E167B-1566-4316-B27F-0DDAB3484CF7} (Image Uploader Control) - http://cache.hyves-static.net/statics/Aurigma/ImageUploader4.cab O16 - DPF: {AE2B937E-EA7D-4A8D-888C-B68D7F72A3C4} (IPSUploader4 Control) - http://as.photoprintit.de/ips-opdata/74914090/activex/IPSUploader4.cab O16 - DPF: {D4323BF2-006A-4440-A2F5-27E3E7AB25F8} (Virtools WebPlayer Class) - http://3dlifeplayer.dl.3dvia.com/player/install/installer.exe O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\Google\GOOGLE~3\GOEC62~1.DLL O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe O23 - Service: ASWLSVC - Unknown owner - C:\WINDOWS.0\system32\ASWLSVC.exe O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe O23 - Service: GoogleDesktopManager - Google - C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktopManager.exe O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe O23 - Service: Sunbelt Personal Firewall 4 (SPF4) - Sunbelt Software - C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\kpf4ss.exe -- End of file - 10398 bytes [EDIT: net dus weer hetzelfde, weer adobe updater. Killbox kon het proces ook niet beeindigen. Heb nog wel een Hijack This logje kunnen maken op het moment dat updater dus 100% cpu in beslag nam... moet ik die ook ff posten?]
  • Op hoeveel fora zet jij deze vraag als ik zo vrij zijn mag ? Hier sta je ook http://forums.breekpunt.nl/forums/topic.asp?TOPIC_ID=42070 op deze manier zet je [i:e45a9d73e8][u:e45a9d73e8][b:e45a9d73e8]onnodig [/b:e45a9d73e8][/u:e45a9d73e8][/i:e45a9d73e8]vrijwilligers aan het werk en het is al druk genoeg. zeg even waar je geholpen worden wil en sluit de andere topics af.
  • Gesloten op verzoek TS.

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.