Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

trojan horse.vundo.N

17 antwoorden
 • ik heb sinds kort lastvan veel pop-ups en een tragere computer mijn avg gaf trojan horse.Generic10, trojan horse.vundo.N en trojan horse.vundo.O aan hij kan ze alleen niet verwijderen ik heb ook een online scan gedaan van eset, spybot gebruikt, fixfundo gedaan en housecallgebruikt. ze geven wel aan dat ze een trojan horse hebben verwijdert, maar ik merk er niks van. ik heb ook firefox, en die kan ik zonder problemen gebruiken. probleem is dat de computer lkkr langzaam is geworden, en ik heb de computer nog maar 3 weken. HELP A.U.B. :o ik heb ook een scan gedaan met hijackthis: Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2 Scan saved at 16:07:47, on 11-5-2008 Platform: Windows Vista (WinNT 6.00.1904) MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16643) Boot mode: Normal Running processes: C:\Windows\system32\taskeng.exe C:\Windows\system32\Dwm.exe C:\Windows\Explorer.EXE C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe C:\Windows\RtHDVCpl.exe C:\Windows\System32\rundll32.exe C:\Windows\System32\rundll32.exe C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxWatchTray9.exe C:\Program Files\Packard Bell\FIJI\ABoard.exe C:\Program Files\Packard Bell\FIJI\AOSD.exe C:\Program Files\Grisoft\AVG7\avgcc.exe C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe C:\Program Files\Packard Bell\SetUpMyPC\SmpSys.exe C:\Windows\ehome\ehtray.exe C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\daemon.exe C:\Windows\ehome\ehmsas.exe C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe C:\Windows\System32\rundll32.exe C:\Windows\System32\rundll32.exe C:\Program Files\Kodak\Kodak EasyShare software\bin\EasyShare.exe C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\CPSHelpRunner.exe C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = O1 - Hosts: ::1 localhost O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GRA8E1~1.DLL O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file) O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll O2 - BHO: Browser Address Error Redirector - {CA6319C0-31B7-401E-A518-A07C3DB8F777} - C:\Program Files\Google\Google_BAE\BAE.dll O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe O4 - HKLM\..\Run: [NvSvc] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\nvsvc.dll,nvsvcStart O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit O4 - HKLM\..\Run: [RoxWatchTray] "C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxWatchTray9.exe" O4 - HKLM\..\Run: [toolbar_eula_launcher] C:\Program Files\Packard Bell\GOOGLE_EULA\EULALauncher.exe O4 - HKLM\..\Run: [ACTIVBOARD] C:\Program Files\Packard Bell\FIJI\aboard.exe O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe /STARTUP O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe" O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe" O4 - HKCU\..\Run: [Sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun O4 - HKCU\..\Run: [SmpcSys] C:\Program Files\Packard Bell\SetUpMyPC\SmpSys.exe O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe O4 - HKCU\..\Run: [MSServer] rundll32.exe C:\Users\beheer\AppData\Local\Temp\cbXNHXRJ.dll,#1 O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe O4 - HKCU\..\Run: [cmds] rundll32.exe C:\Users\beheer\AppData\Local\Temp\hgGawVMc.dll,c O4 - HKCU\..\Run: [54ac34f2] rundll32.exe "C:\Users\beheer\AppData\Local\Temp\ryjoilvo.dll",b O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE') O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE') O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [AVG7_Run] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgw.exe /RUNONCE (User 'LOCAL SERVICE') O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE') O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [AVG7_Run] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgw.exe /RUNONCE (User 'SYSTEEM') O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [AVG7_Run] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgw.exe /RUNONCE (User 'Default user') O4 - Global Startup: Kodak EasyShare software.lnk = C:\Program Files\Kodak\Kodak EasyShare software\bin\EasyShare.exe O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll O13 - Gopher Prefix: O16 - DPF: {56762DEC-6B0D-4AB4-A8AD-989993B5D08B} (OnlineScanner Control) - http://www.eset.eu/buxus/docs/OnlineScanner.cab O16 - DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} (Java Runtime Environment 1.6.0) - http://sdlc-esd.sun.com/ESD40/JSCDL/jre/6u5-b19/jinstall-6u5-windows-i586-jc.cab?AuthParam=1210501557_9f1645dc653987ec3431944f277b43a9&GroupName=JSC&BHost=javadl.sun.com&FilePath=/ESD40/JSCDL/jre/6u5-b19/jinstall-6u5-windows-i586-jc.cab&File=jinstall-6u5-windows-i586-jc.cab O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GR99D3~1.DLL O20 - Winlogon Notify: avgwlntf - C:\Windows\SYSTEM32\avgwlntf.dll O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe O23 - Service: AVG7 Resident Shield Service (AvgCoreSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgrssvc.exe O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe (file missing) O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe O23 - Service: RoxMediaDB9 - Sonic Solutions - C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxMediaDB9.exe O23 - Service: Roxio Hard Drive Watcher 9 (RoxWatch9) - Sonic Solutions - C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxWatch9.exe O23 - Service: SBSD Security Center Service (SBSDWSCService) - Safer Networking Ltd. - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDWinSec.exe O23 - Service: Steam Client Service - Valve Corporation - C:\Program Files\Common Files\Steam\SteamService.exe O23 - Service: stllssvr - MicroVision Development, Inc. - C:\Program Files\Common Files\SureThing Shared\stllssvr.exe -- End of file - 9055 bytes
 • Hallo, [b:23c6a71a23]Schakel tijdelijk Windows Defender uit[/b:23c6a71a23] Want deze kan voor stoorzender spelen bij het fixen met HJT (de fix terug ongedaan maken) * Open Windows Defender > Klik [b:23c6a71a23]Tools[/b:23c6a71a23] * Klik [b:23c6a71a23]"General Settings"[/b:23c6a71a23] of [b:23c6a71a23]Options[/b:23c6a71a23] * Scroll naar [b:23c6a71a23]"Real Time Protection Options"[/b:23c6a71a23] * Haal het vinkje weg bij [b:23c6a71a23]"Turn on Real Time Protection (recommended)"[/b:23c6a71a23] > Klik [b:23c6a71a23]"Save"[/b:23c6a71a23] * Sluit Windows Defender (als de problemen over zijn, logje weer schoon verklaard is, kan je 'm weer aanzetten) Klik met de rechtermuis op het programma Hijackthis en kies voor "Uitvoeren als Administrator" Kies voor 'Do a system scan only' Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd: [b:23c6a71a23] R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file) O4 - HKCU\..\Run: [MSServer] rundll32.exe C:\Users\beheer\AppData\Local\Temp\cbXNHXRJ.dll,#1 O4 - HKCU\..\Run: [cmds] rundll32.exe C:\Users\beheer\AppData\Local\Temp\hgGawVMc.dll,c O4 - HKCU\..\Run: [54ac34f2] rundll32.exe "C:\Users\beheer\AppData\Local\Temp\ryjoilvo.dll",b [/b:23c6a71a23] Sluit alle vensters behalve Hijackthis Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen. Download [url=http://www.atribune.org/ccount/click.php?id=1]ATF cleaner[/url] (gemaakt door Atribune) Dubbelklik op ATF cleaner om het programma te starten. Op het tabblad "Main", plaats je een vinkje bij [b:23c6a71a23]Select All[/b:23c6a71a23]. Klik op de knop [b:23c6a71a23]Empty Selected[/b:23c6a71a23]. Het volgende doen als je ook FireFox als browser hebt: Klik op tabblad "Firefox", plaats een vinkje bij [b:23c6a71a23]Select All[/b:23c6a71a23]. Wil je de door Firefox opgeslagen wachtwoorden behouden, dan klik je in het venster dat verschijnt op "No". (dit haalt het vinkje weer weg bij "Firefox saved passwords") Klik op de knop [b:23c6a71a23]Empty Selected[/b:23c6a71a23]. Het volgende doen als je ook Opera als browser hebt: Klik op tabblad "Opera", plaats een vinkje bij [b:23c6a71a23]Select All[/b:23c6a71a23]. Wil je de door Opera opgeslagen wachtwoorden behouden, dan klik je in het venster dat verschijnt op "No". Klik op de knop [b:23c6a71a23]Empty Selected[/b:23c6a71a23]. Ga naar het tabblad "Main" en klik op de knop [b:23c6a71a23]Exit[/b:23c6a71a23] om het programma af te sluiten. Download Malwarebytes' Anti-Malware via [url=http://www.besttechie.net/tools/mbam-setup.exe][b:23c6a71a23]hier[/b:23c6a71a23][/url] of [url=http://www.majorgeeks.com/Malwarebytes_Anti-Malware_d5756.html][b:23c6a71a23]hier[/b:23c6a71a23][/url]. Dubbelklik mbam-setup.exe om het programma te installeren.[list:23c6a71a23] [*:23c6a71a23]Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor [b:23c6a71a23]Update Malwarebytes' Anti-Malware[/b:23c6a71a23] en [b:23c6a71a23]Launch Malwarebytes' Anti-Malware[/b:23c6a71a23], Klik daarna op "finish". [*:23c6a71a23]Indien een update gevonden werd, zal het die downloaden en de laatste versie installeren. [*:23c6a71a23]Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer "[b:23c6a71a23]Perform Quick Scan[/b:23c6a71a23]", daarna klik [b:23c6a71a23]Scan[/b:23c6a71a23]. [*:23c6a71a23]Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig. [*:23c6a71a23]Wanneer de scan voltooid is, klik OK, daarna "Show Results" om de resultaten te zien. [*:23c6a71a23]Zorg ervoor dat daar [b:23c6a71a23]alles aangevinkt is[/b:23c6a71a23], daarna klik: [b:23c6a71a23]Remove Selected[/b:23c6a71a23]. [*:23c6a71a23]Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie extra nota onderaan) [*:23c6a71a23]De log wordt automatisch bewaard door MBAM die je kan zien door de "Logs" tab te klikken in MBAM. [*:23c6a71a23]Kopieer en plak de resultaten van de log in je volgend antwoord, samen met een nieuw HijackThislog. [/list:u:23c6a71a23] Extra opmerking: [b:23c6a71a23]Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken. Daarna zal het vragen om de Computer opnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.[/b:23c6a71a23] Herstart de computer en plaats ook een nieuw HJT logje
 • ik heb alle files die ik moet verwijderen gevonden in mijn hijacklog, op 1 na: O4 - HKCU\..\Run: [54ac34f2] rundll32.exe "C:\Users\beheer\AppData\Local\Temp\ryjoilvo.dll",b in plaats van deze staat er wel 1 bij die er erg op lijkt: O4 - HKCU\..\Run: [54ac34f2] rundll32.exe "C:\Users\beheer\AppData\Local\Temp\efbxklfn.dll",b ik heb nu maar nix verwijdert, mocht het misgaan moet ik anders me nieuwe log laten zien nu windows defender uit is?
 • Mogelijk veranderd hij van naam na een nieuwe opstart, run iig de malwarebytes tool en plaats dat logje samen met een nieuw HJT logje aub.
 • moet ik wel eerst nog die bestanden verwijderen uit de log van hijackthis? en wat bedoelt u met: iig?
 • en deze dan ook maar verwijderen? O4 - HKCU\..\Run: [54ac34f2] rundll32.exe "C:\Users\beheer\AppData\Local\Temp\efbxklfn.dll",b ik heb de scan nog eens gedaan maar de filenaam blijft hetzelfde (heb de comp gerestart)
 • run [b:dc31dda86d]I[/b:dc31dda86d]n [b:dc31dda86d]I[/b:dc31dda86d]eder [b:dc31dda86d]G[/b:dc31dda86d]eval de malwarebytes tool nu eerst even ander blijven we bezig.
 • hijackthis log: Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2 Scan saved at 21:03:01, on 13-5-2008 Platform: Windows Vista (WinNT 6.00.1904) MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16643) Boot mode: Normal Running processes: C:\Windows\system32\Dwm.exe C:\Windows\system32\taskeng.exe C:\Windows\Explorer.EXE C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe C:\Windows\RtHDVCpl.exe C:\Windows\System32\rundll32.exe C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxWatchTray9.exe C:\Program Files\Packard Bell\FIJI\ABoard.exe C:\Program Files\Grisoft\AVG7\avgcc.exe C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe C:\Program Files\Packard Bell\SetUpMyPC\SmpSys.exe C:\Windows\ehome\ehtray.exe C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe C:\Windows\ehome\ehmsas.exe C:\Program Files\Packard Bell\FIJI\AOSD.exe C:\Windows\System32\rundll32.exe C:\Windows\System32\mobsync.exe C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\CPSHelpRunner.exe C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = O1 - Hosts: ::1 localhost O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GRA8E1~1.DLL O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll O2 - BHO: Browser Address Error Redirector - {CA6319C0-31B7-401E-A518-A07C3DB8F777} - C:\Program Files\Google\Google_BAE\BAE.dll O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe O4 - HKLM\..\Run: [NvSvc] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\nvsvc.dll,nvsvcStart O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit O4 - HKLM\..\Run: [RoxWatchTray] "C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxWatchTray9.exe" O4 - HKLM\..\Run: [toolbar_eula_launcher] C:\Program Files\Packard Bell\GOOGLE_EULA\EULALauncher.exe O4 - HKLM\..\Run: [ACTIVBOARD] C:\Program Files\Packard Bell\FIJI\aboard.exe O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe /STARTUP O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe" O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Malwarebytes Anti-Malware Reboot] "C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe" /runcleanupscript O4 - HKCU\..\Run: [Sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun O4 - HKCU\..\Run: [SmpcSys] C:\Program Files\Packard Bell\SetUpMyPC\SmpSys.exe O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe O4 - HKCU\..\Run: [cmds] rundll32.exe C:\Users\beheer\AppData\Local\Temp\hgGawVMc.dll,c O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE') O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE') O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [AVG7_Run] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgw.exe /RUNONCE (User 'LOCAL SERVICE') O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE') O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [AVG7_Run] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgw.exe /RUNONCE (User 'SYSTEEM') O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [AVG7_Run] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgw.exe /RUNONCE (User 'Default user') O4 - Global Startup: Kodak EasyShare software.lnk = C:\Program Files\Kodak\Kodak EasyShare software\bin\EasyShare.exe O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll O13 - Gopher Prefix: O16 - DPF: {56762DEC-6B0D-4AB4-A8AD-989993B5D08B} (OnlineScanner Control) - http://www.eset.eu/buxus/docs/OnlineScanner.cab O16 - DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} (Java Runtime Environment 1.6.0) - http://sdlc-esd.sun.com/ESD40/JSCDL/jre/6u5-b19/jinstall-6u5-windows-i586-jc.cab?AuthParam=1210501557_9f1645dc653987ec3431944f277b43a9&GroupName=JSC&BHost=javadl.sun.com&FilePath=/ESD40/JSCDL/jre/6u5-b19/jinstall-6u5-windows-i586-jc.cab&File=jinstall-6u5-windows-i586-jc.cab O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GR99D3~1.DLL O20 - Winlogon Notify: avgwlntf - C:\Windows\SYSTEM32\avgwlntf.dll O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe O23 - Service: AVG7 Resident Shield Service (AvgCoreSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgrssvc.exe O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe (file missing) O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe O23 - Service: RoxMediaDB9 - Sonic Solutions - C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxMediaDB9.exe O23 - Service: Roxio Hard Drive Watcher 9 (RoxWatch9) - Sonic Solutions - C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxWatch9.exe O23 - Service: SBSD Security Center Service (SBSDWSCService) - Safer Networking Ltd. - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDWinSec.exe O23 - Service: Steam Client Service - Valve Corporation - C:\Program Files\Common Files\Steam\SteamService.exe O23 - Service: stllssvr - MicroVision Development, Inc. - C:\Program Files\Common Files\SureThing Shared\stllssvr.exe -- End of file - 8642 bytes malware log: Malwarebytes' Anti-Malware 1.12 Database versie: 744 Scan type: Snelle Scan Objecten gescand: 33462 Verstreken tijd: 2 minute(s), 40 second(s) Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0 Geheugenmodulen geïnfecteerd: 1 Registersleutels geïnfecteerd: 2 Registerwaarden geïnfecteerd: 2 Registerdata bestanden geïnfecteerd: 0 Mappen geïnfecteerd: 0 Bestanden geïnfecteerd: 3 Geheugenprocessen geïnfecteerd: (Geen kwaadaardige items gevonden) Geheugenmodulen geïnfecteerd: C:\Users\beheer\AppData\Local\Temp\hgGawVMc.dll (Trojan.Vundo) -> Unloaded module successfully. Registersleutels geïnfecteerd: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\affri (Malware.Trace) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\rdfa (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully. Registerwaarden geïnfecteerd: HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\cmds (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\54ac34f2 (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully. Registerdata bestanden geïnfecteerd: (Geen kwaadaardige items gevonden) Mappen geïnfecteerd: (Geen kwaadaardige items gevonden) Bestanden geïnfecteerd: C:\Users\beheer\AppData\Local\Temp\hgGawVMc.dll (Trojan.Vundo) -> Delete on reboot. C:\Users\beheer\AppData\Local\Temp\ryjoilvo.dll (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully. C:\Users\beheer\AppData\Local\Temp\efbxklfn.dll (Trojan.Agent) -> Delete on reboot. ik heb nu al die files gedeleted op die ene na, die mogelijkvan naam veranderde ik heb nu nog steeds een error bericht als ik me comp opstart, alleen kan hij nu een andere file niet openen
 • jaja, [b:da1615d310]Schakel tijdelijk Windows Defender uit[/b:da1615d310] Want deze kan voor stoorzender spelen bij het fixen met HJT (de fix terug ongedaan maken) * Open Windows Defender > Klik [b:da1615d310]Tools[/b:da1615d310] * Klik [b:da1615d310]"General Settings"[/b:da1615d310] of [b:da1615d310]Options[/b:da1615d310] * Scroll naar [b:da1615d310]"Real Time Protection Options"[/b:da1615d310] * Haal het vinkje weg bij [b:da1615d310]"Turn on Real Time Protection (recommended)"[/b:da1615d310] > Klik [b:da1615d310]"Save"[/b:da1615d310] * Sluit Windows Defender (als de problemen over zijn, logje weer schoon verklaard is, kan je 'm weer aanzetten) Klik met de rechtermuis op het programma Hijackthis en kies voor "Uitvoeren als Administrator" Kies voor 'Do a system scan only' Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd: [b:da1615d310] R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = O4 - HKCU\..\Run: [cmds] rundll32.exe C:\Users\beheer\AppData\Local\Temp\hgGawVMc.dll,c [/b:da1615d310] Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen. Volg de instructies zoals beschreven op de volgende pagina: [url=http://www.bleepingcomputer.com/combofix/nl/hoe-dient-combofix-gebruikt-te-worden]hoe-dient-combofix-gebruikt-te-worden[/url] Gebruik je Vista, dan hoeft de Recovery Console niet te worden geinstalleerd. Is er iets niet duidelijk, dan vraag je het. Als het tooltje klaar is, opent er een logfile (C:\combofix.txt). Post de inhoud van dit bestandje samen met een nieuwe hijackthislog.
 • op die link van combofix kom ik een probleemje tegen. er wordt het volgende gezegd: Start ComboFix nu nog niet, gezien er nog enkele andere stappen eerst dienen ondernomen te worden. Wij adviseren om nu de Windows Recovery Console te installeren. De Windows Recovery Console stelt je in staat om op te starten in een speciale herstel mode die ons de mogelijkheid biedt om je te assisteren in het geval je computer een probleem ondervindt na een poging tot verwijderen van malware. Windows Vista gebruikers kunnen hun Windows CD gebruiken om op te starten in de Vista Recovery Omgeving. ik heb geen enkele CD bij mijn computer gekregen, dus kan ik dit wel gebruiken?
 • OEPS, sorry, ik zie al dat ik dat niet nodig heb ^.^
 • mijn combofixlog: ComboFix 08-05-12.1 - beheer 2008-05-13 23:17:26.1 - NTFSx86 Microsoft® Windows Vista™ Home Premium 6.0.6000.0.1252.1.1043.18.1270 [GMT 2:00] Gestart vanuit: C:\Users\beheer\Desktop\ComboFix.exe * Nieuw herstelpunt werd aangemaakt . (((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2008-04-13 to 2008-05-13 )))))))))))))))))))))))))))))) . 2008-05-13 20:20 . 2008-05-13 20:20 <DIR> d-------- C:\Users\beheer\AppData\Roaming\Malwarebytes 2008-05-13 20:20 . 2008-05-13 20:20 <DIR> d-------- C:\Users\All Users\Malwarebytes 2008-05-13 20:20 . 2008-05-13 20:20 <DIR> d-------- C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware 2008-05-13 20:20 . 2008-05-05 20:46 27,048 --a------ C:\Windows\System32\drivers\mbamcatchme.sys 2008-05-13 20:20 . 2008-05-05 20:46 15,864 --a------ C:\Windows\System32\drivers\mbam.sys 2008-05-11 16:07 . 2008-05-11 16:07 <DIR> d-------- C:\Program Files\Trend Micro 2008-05-11 15:10 . 2008-05-11 15:10 <DIR> d-------- C:\Users\All Users\Messenger Plus! 2008-05-11 15:10 . 2008-05-11 15:11 <DIR> d-------- C:\Program Files\StuffPlug3 2008-05-11 14:57 . 2008-05-11 16:01 <DIR> d-------- C:\Program Files\Messenger Plus! Live 2008-05-11 12:58 . 2008-05-13 20:15 <DIR> d-------- C:\Users\All Users\Spybot - Search & Destroy 2008-05-11 12:58 . 2008-05-11 12:58 <DIR> d-------- C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy 2008-05-11 12:58 . 2008-05-11 13:50 524,288 --ahs---- C:\ntuser.dat{4a26fe53-1f34-11dd-9c2f-001c2532cb35}.TMContainer00000000000000000002.regtrans-ms 2008-05-11 12:58 . 2008-05-11 13:50 524,288 --ahs---- C:\ntuser.dat{4a26fe53-1f34-11dd-9c2f-001c2532cb35}.TMContainer00000000000000000001.regtrans-ms 2008-05-11 12:58 . 2008-05-11 13:50 65,536 --ahs---- C:\ntuser.dat{4a26fe53-1f34-11dd-9c2f-001c2532cb35}.TM.blf 2008-05-11 12:26 . 2008-05-11 12:26 <DIR> d-------- C:\Program Files\Sun 2008-05-11 12:25 . 2008-05-11 12:26 <DIR> d-------- C:\Program Files\Java 2008-05-11 12:24 . 2008-05-11 12:24 <DIR> d-------- C:\Program Files\Common Files\Java 2008-05-11 10:59 . 2008-05-11 12:07 <DIR> d-------- C:\Program Files\EsetOnlineScanner 2008-05-11 10:27 . 2008-05-11 13:50 262,144 --a------ C:\ntuser.dat 2008-05-11 10:27 . 2008-05-11 13:50 5,120 --ah----- C:\ntuser.dat.LOG1 2008-05-11 10:27 . 2008-05-11 12:58 0 --ah----- C:\ntuser.dat.LOG2 2008-05-08 14:42 . 2008-05-13 20:58 <DIR> dr-h-c--- C:\$VAULT$.AVG 2008-05-07 22:46 . 2006-10-26 19:56 32,592 --a------ C:\Windows\System32\msonpmon.dll 2008-05-07 22:45 . 2008-05-07 22:45 <DIR> d-------- C:\Program Files\Microsoft Works 2008-05-07 22:44 . 2008-05-07 22:44 <DIR> d-------- C:\Program Files\Microsoft.NET 2008-05-07 22:42 . 2008-05-07 22:42 <DIR> d-------- C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 8 2008-05-07 22:41 . 2008-05-08 02:57 <DIR> d-------- C:\Users\All Users\Microsoft Help 2008-05-07 22:37 . 2008-05-07 22:37 <DIR> dr-h-c--- C:\MSOCache 2008-05-07 22:13 . 2008-05-07 22:13 <DIR> d-------- C:\Program Files\Common Files\Blizzard Entertainment 2008-05-07 22:11 . 2008-05-08 00:24 <DIR> d-------- C:\Program Files\World of Warcraft 2008-05-07 15:52 . 2008-05-07 15:52 <DIR> d-------- C:\Users\All Users\Apple Computer 2008-05-07 15:52 . 2008-05-07 15:53 <DIR> d-------- C:\Program Files\QuickTime 2008-05-07 15:51 . 2008-05-07 15:51 <DIR> d-------- C:\Program Files\Common Files\Kodak 2008-05-07 15:50 . 2008-05-07 15:52 <DIR> d-------- C:\Program Files\Kodak 2008-05-07 15:49 . 2008-05-07 15:53 <DIR> d-------- C:\Users\All Users\Kodak 2008-05-06 09:17 . 2008-05-06 09:17 <DIR> d-------- C:\Users\beheer\AppData\Roaming\DivX 2008-05-05 21:45 . 2008-05-05 21:45 <DIR> d-------- C:\Program Files\DivX 2008-05-05 21:45 . 2008-05-07 15:51 <DIR> d-------- C:\Program Files\Common Files\PX Storage Engine 2008-05-04 19:18 . 2008-05-04 19:18 <DIR> d-------- C:\Program Files\TibiaBot NG 2008-05-02 11:15 . 2008-05-02 11:15 <DIR> d-------- C:\Program Files\EA SPORTS 2008-04-29 20:01 . 2008-04-29 20:01 98,304 --a------ C:\Windows\System32\CmdLineExt.dll 2008-04-29 19:56 . 2008-04-29 20:12 <DIR> d-------- C:\Program Files\Prey 2008-04-29 15:00 . 2008-04-29 15:00 <DIR> d--hs---- C:\Windows\ftpcache 2008-04-29 14:56 . 2008-04-29 14:56 <DIR> d-------- C:\Program Files\id Software 2008-04-28 10:41 . 2008-04-28 10:41 <DIR> d-------- C:\Users\All Users\Hewlett-Packard 2008-04-25 17:01 . 2008-04-25 17:01 <DIR> d-------- C:\Program Files\Ubi Soft 2008-04-24 17:14 . 2008-04-26 11:21 184,506,877 --a------ C:\Windows\MEMORY.DMP 2008-04-23 19:19 . 2008-04-23 20:30 <DIR> d-------- C:\Program Files\EA GAMES 2008-04-23 19:19 . 2005-02-26 07:34 442,368 -ra------ C:\Windows\System32\vp6vfw.dll 2008-04-22 15:25 . 2008-04-22 15:25 331 --a------ C:\Windows\doom3.ini 2008-04-22 15:20 . 2008-04-22 15:24 <DIR> d-------- C:\Program Files\DOOM 3 2008-04-21 14:29 . 2008-04-21 14:29 <DIR> d-------- C:\Program Files\DAEMON Tools Lite 2008-04-21 14:26 . 2008-04-21 14:26 <DIR> d-------- C:\Users\beheer\AppData\Roaming\DAEMON Tools 2008-04-21 14:26 . 2008-04-21 14:26 717,296 --a------ C:\Windows\System32\drivers\sptd.sys 2008-04-20 20:24 . 2008-04-20 20:27 <DIR> d-------- C:\Users\beheer\AppData\Roaming\Bioshock 2008-04-20 19:45 . 2008-04-20 19:45 <DIR> d-------- C:\Program Files\Guitar Pro 5 2008-04-20 15:34 . 2008-04-20 15:34 <DIR> d----c--- C:\Team17 2008-04-20 15:34 . 1997-08-26 12:06 315,904 --a------ C:\Windows\IsUninst.exe 2008-04-20 15:34 . 2008-04-20 15:35 47,104 --a------ C:\Windows\System32\KMVIDC32.DLL 2008-04-20 12:28 . 2008-05-08 15:46 <DIR> d-------- C:\Users\beheer\AppData\Roaming\uTorrent 2008-04-19 23:13 . 2008-05-06 14:12 <DIR> d-------- C:\Users\beheer\AppData\Roaming\Tibia 2008-04-19 23:13 . 2008-05-05 20:45 <DIR> d-------- C:\Program Files\Tibia 2008-04-19 18:54 . 2000-01-14 18:14 45,568 --a------ C:\Windows\UniFish3.exe 2008-04-19 18:53 . 2008-04-19 18:53 <DIR> d-------- C:\Program Files\Hasbro Interactive 2008-04-19 15:56 . 2008-05-06 17:12 <DIR> d-a------ C:\Users\All Users\TEMP 2008-04-19 15:33 . 2008-05-11 16:31 <DIR> d-------- C:\Program Files\Steam 2008-04-19 15:33 . 2008-05-11 16:15 <DIR> d-------- C:\Program Files\Common Files\Steam 2008-04-19 15:16 . 2008-04-19 15:16 <DIR> d-------- C:\Program Files\Microsoft CAPICOM 2.1.0.2 2008-04-19 15:07 . 2008-04-19 15:07 <DIR> d-------- C:\Windows\PCHEALTH 2008-04-19 15:03 . 2008-04-19 15:07 <DIR> d-------- C:\Program Files\Windows Live 2008-04-19 15:03 . 2008-04-19 15:07 <DIR> d--hsc--- C:\Program Files\Common Files\WindowsLiveInstaller 2008-04-19 15:02 . 2008-04-19 15:02 <DIR> d-------- C:\Users\All Users\WLInstaller 2008-04-19 13:58 . 2008-04-19 13:58 <DIR> d-------- C:\Users\All Users\Disney Imagineering 2008-04-19 13:57 . 2008-04-19 13:57 <DIR> d-------- C:\Program Files\Common Files\SWF Studio 2008-04-19 13:53 . 2008-04-19 13:53 <DIR> d-------- C:\Users\All Users\Roaming 2008-04-19 13:53 . 2008-04-19 13:53 <DIR> d-------- C:\Program Files\Disney Imagineering 2008-04-19 13:53 . 2008-04-19 13:57 1,265 --a------ C:\Windows\disney.ini 2008-04-19 13:44 . 1998-10-09 14:36 327,168 --a------ C:\Windows\IsUn0413.exe 2008-04-19 12:08 . 2006-12-15 22:19 897,024 --a------ C:\Windows\System32\hpotiop1.dll 2008-04-19 12:08 . 2006-12-15 22:19 675,840 --a------ C:\Windows\System32\hpowiav1.dll 2008-04-19 12:08 . 2006-12-15 22:19 303,104 --a------ C:\Windows\System32\hpovst01.dll 2008-04-19 12:08 . 2006-12-29 09:57 117,760 --a------ C:\Windows\System32\hpz3l4v2.dll 2008-04-19 11:57 . 2008-04-19 11:57 194,560 --a------ C:\Windows\System32\WebClnt.dll 2008-04-19 11:57 . 2008-04-19 11:57 110,080 --a------ C:\Windows\System32\drivers\mrxdav.sys 2008-04-19 11:56 . 2008-04-19 11:56 8,147,968 --a------ C:\Windows\System32\wmploc.DLL 2008-04-19 11:56 . 2008-04-19 11:56 1,060,920 --a------ C:\Windows\System32\drivers\ntfs.sys 2008-04-19 11:56 . 2008-04-19 11:56 356,864 --a------ C:\Windows\System32\MediaMetadataHandler.dll 2008-04-19 11:56 . 2008-04-19 11:56 41,984 --a------ C:\Windows\System32\drivers\monitor.sys 2008-04-19 11:56 . 2008-04-19 11:56 7,680 --a------ C:\Windows\System32\spwmp.dll 2008-04-19 11:56 . 2008-04-19 11:56 4,096 --a------ C:\Windows\System32\msdxm.ocx 2008-04-19 11:56 . 2008-04-19 11:56 4,096 --a------ C:\Windows\System32\dxmasf.dll 2008-04-19 11:54 . 2008-04-19 11:54 1,327,104 --a------ C:\Windows\System32\quartz.dll 2008-04-19 11:53 . 2008-05-11 09:39 <DIR> d-------- C:\Users\beheer\AppData\Roaming\AVG7 2008-04-19 11:53 . 2008-04-19 11:53 1,585,664 --a------ C:\Windows\System32\setupapi.dll 2008-04-19 11:52 . 2008-04-19 11:52 <DIR> d-------- C:\Users\All Users\Grisoft 2008-04-19 11:52 . 2008-04-24 14:04 <DIR> d-------- C:\Users\All Users\avg7 2008-04-19 11:51 . 2008-04-19 11:51 2,027,008 --a------ C:\Windows\System32\win32k.sys 2008-04-19 11:51 . 2008-04-19 11:51 296,448 --a------ C:\Windows\System32\gdi32.dll 2008-04-19 11:51 . 2008-04-19 11:51 223,232 --a------ C:\Windows\System32\WMASF.DLL 2008-04-19 11:51 . 2008-04-19 11:51 9,728 --a------ C:\Windows\System32\LAPRXY.DLL 2008-04-19 11:51 . 2008-04-19 11:51 2,048 --a------ C:\Windows\System32\asferror.dll 2008-04-19 11:50 . 2008-04-19 11:50 4,247,552 --a------ C:\Windows\System32\GameUXLegacyGDFs.dll 2008-04-19 11:50 . 2008-04-19 11:50 1,686,528 --a------ C:\Windows\System32\gameux.dll 2008-04-19 11:50 . 2008-04-19 11:50 737,792 --a------ C:\Windows\System32\inetcomm.dll 2008-04-19 11:50 . 2008-04-19 11:50 84,480 --a------ C:\Windows\System32\INETRES.dll 2008-04-19 11:50 . 2008-04-19 11:50 11,776 --a------ C:\Windows\System32\sbunattend.exe 2008-04-19 11:48 . 2008-04-19 11:48 788,992 --a------ C:\Windows\System32\rpcrt4.dll 2008-04-19 11:48 . 2008-04-19 11:48 130,048 --a------ C:\Windows\System32\drivers\srv2.sys 2008-04-19 11:48 . 2008-04-19 11:48 101,888 --a------ C:\Windows\System32\drivers\mrxsmb.sys 2008-04-19 11:48 . 2008-04-19 11:48 84,992 --a------ C:\Windows\System32\drivers\srvnet.sys 2008-04-19 11:48 . 2008-04-19 11:48 83,968 --a------ C:\Windows\System32\dnsrslvr.dll 2008-04-19 11:48 . 2008-04-19 11:48 58,368 --a------ C:\Windows\System32\drivers\mrxsmb20.sys 2008-04-19 11:48 . 2008-04-19 11:48 24,576 --a------ C:\Windows\System32\dnscacheugc.exe 2008-04-19 11:46 . 2008-04-19 11:46 <DIR> d-------- C:\Program Files\MSXML 4.0 2008-04-19 11:45 . 2008-04-19 11:45 750,080 --a------ C:\Windows\System32\qmgr.dll 2008-04-19 11:45 . 2008-04-19 11:45 2,048 --a------ C:\Windows\System32\tzres.dll 2008-04-19 11:44 . 2008-04-19 11:44 <DIR> d-------- C:\Users\beheer\AppData\Roaming\Talkback 2008-04-19 11:44 . 2008-04-19 11:44 1,244,672 --a------ C:\Windows\System32\mcmde.dll 2008-04-19 11:40 . 2008-04-19 11:40 16 --a------ C:\Windows\System32\coh.cache 2008-04-19 11:34 . 2008-04-26 18:21 <DIR> d-------- C:\Users\beheer\AppData\Roaming\Roxio 2008-04-19 11:34 . 2008-04-19 12:28 <DIR> d-------- C:\Users\beheer\AppData\Roaming\CyberLink 2008-04-19 11:33 . 2008-04-19 11:33 <DIR> dr------- C:\Users\beheer\Searches 2008-04-19 11:33 . 2008-04-19 11:38 <DIR> d-------- C:\Users\beheer\AppData\Roaming\Packard Bell 2008-04-19 11:32 . 2008-04-19 20:46 <DIR> dr------- C:\Users\beheer\Contacts 2008-04-19 11:27 . 2008-05-05 21:45 <DIR> dr------- C:\Users\beheer\Videos . ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) . 2008-05-07 20:45 --------- d-----w C:\Program Files\MSBuild 2008-04-29 17:56 --------- d--h--w C:\Program Files\InstallShield Installation Information 2008-04-21 11:41 --------- d-----w C:\Program Files\Picasa2 2008-04-20 10:33 --------- d-----w C:\Program Files\Microsoft Games 2008-04-19 15:25 --------- d-----w C:\Program Files\Google 2008-04-19 11:53 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\InstallShield 2008-04-19 11:49 4,608 ----a-w C:\Windows\System32\w95inf32.dll 2008-04-19 11:49 2,272 ----a-w C:\Windows\System32\w95inf16.dll 2008-04-19 10:00 --------- d-----w C:\Program Files\Windows Sidebar 2008-04-19 10:00 --------- d-----w C:\Program Files\Windows Mail 2008-04-19 09:58 704,000 ----a-w C:\Windows\System32\PhotoScreensaver.scr 2008-04-19 09:58 67,584 ----a-w C:\Windows\System32\wlanhlp.dll 2008-04-19 09:58 542,720 ----a-w C:\Windows\System32\sysmain.dll 2008-04-19 09:58 502,784 ----a-w C:\Windows\System32\wlansvc.dll 2008-04-19 09:58 47,104 ----a-w C:\Windows\System32\wlanapi.dll 2008-04-19 09:58 297,984 ----a-w C:\Windows\System32\wlansec.dll 2008-04-19 09:58 290,816 ----a-w C:\Windows\System32\wlanmsm.dll 2008-04-19 09:58 258,232 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\acpi.sys 2008-04-19 09:58 24,064 ----a-w C:\Windows\System32\wtsapi32.dll 2008-04-19 09:58 2,923,520 ----a-w C:\Windows\explorer.exe 2008-04-19 09:52 944,184 ----a-w C:\Windows\System32\winload.exe 2008-04-19 09:50 537,600 ----a-w C:\Windows\AppPatch\AcLayers.dll 2008-04-19 09:50 449,536 ----a-w C:\Windows\AppPatch\AcSpecfc.dll 2008-04-19 09:50 2,560 ----a-w C:\Windows\AppPatch\AcRes.dll 2008-04-19 09:50 2,144,256 ----a-w C:\Windows\AppPatch\AcGenral.dll 2008-04-19 09:50 173,056 ----a-w C:\Windows\AppPatch\AcXtrnal.dll 2008-04-19 09:47 826,368 ----a-w C:\Windows\System32\wininet.dll 2008-04-19 09:47 56,320 ----a-w C:\Windows\System32\iesetup.dll 2008-04-19 09:47 52,736 ----a-w C:\Windows\AppPatch\iebrshim.dll 2008-04-19 09:47 26,624 ----a-w C:\Windows\System32\ieUnatt.exe 2008-04-19 09:43 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared 2008-03-31 21:25 831,488 ----a-w C:\Windows\System32\divx_xx0a.dll 2008-03-31 21:25 823,296 ----a-w C:\Windows\System32\divx_xx0c.dll 2008-03-31 21:25 823,296 ----a-w C:\Windows\System32\divx_xx07.dll 2008-03-31 21:25 802,816 ----a-w C:\Windows\System32\divx_xx11.dll 2008-03-31 21:25 682,496 ----a-w C:\Windows\System32\DivX.dll 2008-03-31 21:25 161,096 ----a-w C:\Windows\System32\DivXCodecVersionChecker.exe 2008-03-21 20:30 524,288 ----a-w C:\Windows\System32\DivXsm.exe 2008-03-21 20:30 3,596,288 ----a-w C:\Windows\System32\qt-dx331.dll 2008-03-21 20:30 200,704 ----a-w C:\Windows\System32\ssldivx.dll 2008-03-21 20:30 1,044,480 ----a-w C:\Windows\System32\libdivx.dll 2008-03-21 20:28 81,920 ----a-w C:\Windows\System32\dpl100.dll 2008-03-21 20:28 593,920 ----a-w C:\Windows\System32\dpuGUI11.dll 2008-03-21 20:28 57,344 ----a-w C:\Windows\System32\dpv11.dll 2008-03-21 20:28 53,248 ----a-w C:\Windows\System32\dpuGUI10.dll 2008-03-21 20:28 344,064 ----a-w C:\Windows\System32\dpus11.dll 2008-03-21 20:28 294,912 ----a-w C:\Windows\System32\dpu11.dll 2008-03-21 20:28 294,912 ----a-w C:\Windows\System32\dpu10.dll 2008-03-21 20:28 196,608 ----a-w C:\Windows\System32\dtu100.dll 2008-03-21 20:28 12,288 ----a-w C:\Windows\System32\DivXWMPExtType.dll 2007-09-18 21:33 174 --sha-w C:\Program Files\desktop.ini . ------- Sigcheck ------- . ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) . . REGEDIT4 *Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run] "Sidebar"="C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe" [2008-04-19 11:50 1232896] "SmpcSys"="C:\Program Files\Packard Bell\SetUpMyPC\SmpSys.exe" [2007-07-19 15:32 1120568] "ehTray.exe"="C:\Windows\ehome\ehTray.exe" [2006-11-02 14:35 125440] "WMPNSCFG"="C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe" [2006-11-02 14:36 201728] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run] "Windows Defender"="C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe" [2007-09-19 09:10 1006264] "RtHDVCpl"="RtHDVCpl.exe" [2007-03-01 16:38 4390912 C:\Windows\RtHDVCpl.exe] "NvSvc"="C:\Windows\system32\nvsvc.dll" [2007-07-06 21:15 86016] "NvCplDaemon"="C:\Windows\system32\NvCpl.dll" [2007-07-06 21:15 8466432] "NvMediaCenter"="C:\Windows\system32\NvMcTray.dll" [2007-07-06 21:15 81920] "RoxWatchTray"="C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxWatchTray9.exe" [2007-01-11 11:40 232184] "toolbar_eula_launcher"="C:\Program Files\Packard Bell\GOOGLE_EULA\EULALauncher.exe" [2007-02-20 18:20 28672] "ACTIVBOARD"="C:\Program Files\Packard Bell\FIJI\aboard.exe" [2007-01-18 14:03 79416] "AVG7_CC"="C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe" [2008-04-19 11:52 579584] "QuickTime Task"="C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" [2007-06-29 06:24 286720] "GrooveMonitor"="C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe" [2006-10-27 00:47 31016] "SunJavaUpdateSched"="C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe" [2008-02-22 04:25 144784] "Malwarebytes Anti-Malware Reboot"="C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe" [2008-05-05 20:46 1179256] [HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run] "AVG7_Run"="C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgw.exe" [2008-04-19 11:52 219136] "Picasa Media Detector"="C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe" [2008-02-26 03:23 443968] C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\ Kodak EasyShare software.lnk - C:\Program Files\Kodak\Kodak EasyShare software\bin\EasyShare.exe [2007-09-19 04:33:46 282624] [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify\avgwlntf] avgwlntf.dll 2008-04-19 11:52 9216 C:\Windows\System32\avgwlntf.dll [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring] "DisableMonitoring"=dword:00000001 [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring\SymantecAntiVirus] "DisableMonitoring"=dword:00000001 [HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\FirewallRules] "{2D53509A-3ED5-4CC3-9F34-6A268EE77BC5}"= UDP:C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe:Skype "{D970F797-5F19-4867-BEAB-05231C597985}"= TCP:C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe:Skype "{47021227-DEE2-46B1-8404-F8BA768AE001}"= C:\Program Files\Windows Live\Messenger\livecall.exe:Windows Live Messenger (Phone) "TCP Query User{BD6B22E4-13ED-419C-988A-A75B3DC712EE}C:\\program files\\steam\\steamapps\\benniejuckers\\counter-strike source\\hl2.exe"= UDP:C:\program files\steam\steamapps\benniejuckers\counter-strike source\hl2.exe:hl2 "UDP Query User{8621F41B-D3F1-438F-9729-785047B2B4C2}C:\\program files\\steam\\steamapps\\benniejuckers\\counter-strike source\\hl2.exe"= TCP:C:\program files\steam\steamapps\benniejuckers\counter-strike source\hl2.exe:hl2 "TCP Query User{F10CE4DA-0307-4046-939D-8725A708CFEF}C:\\users\\beheer\\desktop\\utorrent.exe"= UDP:C:\users\beheer\desktop\utorrent.exe:utorrent.exe "UDP Query User{0109AE69-AB1F-43E2-B426-EDE9EDC5B7A3}C:\\users\\beheer\\desktop\\utorrent.exe"= TCP:C:\users\beheer\desktop\utorrent.exe:utorrent.exe "TCP Query User{7B621949-9CC8-45E8-90F5-A991AB24CBB0}C:\\team17\\worms2\\frontend.exe"= UDP:C:\team17\worms2\frontend.exe:Worms 2 Frontend "UDP Query User{937C11A0-490D-40E3-A0B1-3BBD9FE006CA}C:\\team17\\worms2\\frontend.exe"= TCP:C:\team17\worms2\frontend.exe:Worms 2 Frontend "TCP Query User{0F215929-FA5A-4CCF-A64C-8C95BF29CC4B}C:\\program files\\steam\\steamapps\\common\\quake ii demo\\quake2.exe"= UDP:C:\program files\steam\steamapps\common\quake ii demo\quake2.exe:quake2 "UDP Query User{65BB292A-0895-4205-97D6-9BDD4FF7FC6B}C:\\program files\\steam\\steamapps\\common\\quake ii demo\\quake2.exe"= TCP:C:\program files\steam\steamapps\common\quake ii demo\quake2.exe:quake2 "{083CA4CC-315A-40FB-8D8F-D4B4EDB2E280}"= TCP:6004|C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\outlook.exe:Microsoft Office Outlook "{90EA6059-5A76-4C84-84D3-A963C3204430}"= UDP:C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GROOVE.EXE:Microsoft Office Groove "{C78C6D22-7C31-45B6-BD16-BBD89C3355AA}"= TCP:C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GROOVE.EXE:Microsoft Office Groove "{EAC5E012-18A5-4AA9-BBBC-2D8F7E7535C4}"= UDP:C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTE.EXE:Microsoft Office OneNote "{F31901A9-9B74-4D45-81B2-60B0DA612B16}"= TCP:C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTE.EXE:Microsoft Office OneNote [HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\RestrictedServices\Static\System] "DFSR-1"= RPort=5722|UDP:%SystemRoot%\system32\svchost.exe|Svc=DFSR:Allow inbound TCP traffic| [HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\StandardProfile] "EnableFirewall"= 0 (0x0) R2 SBSDWSCService;SBSD Security Center Service;C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDWinSec.exe [2008-01-28 11:43] R3 AvgWFP;AVG7 Firewall Driver x86;C:\Windows\system32\Drivers\avgwfp.sys [2008-04-19 11:52] S3 Steam Client Service;Steam Client Service;C:\Program Files\Common Files\Steam\SteamService.exe [2008-05-11 16:15] *Newly Created Service* - CATCHME . Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map "2008-05-07 14:42:26 C:\Windows\Tasks\EasyShare Registration Task.job" - C:\Windows\system32\rundll32.exeZC:\PROGRA~2\Kodak\EasyShareSetup\$REGIS~1\Registration_7.5.20.2.sxt _RegistrationOffer@16 "2008-05-13 20:59:59 C:\Windows\Tasks\Recovery DVD Creator.job" - C:\Program Files\Packard Bell\SetupMyPc\MCDCheck.exe . ************************************************************************** catchme 0.3.1361 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net Rootkit scan 2008-05-13 23:20:11 Windows 6.0.6000 NTFS scannen van verborgen processen ... scannen van verborgen autostart items ... scannen van verborgen bestanden ... Scan succesvol afgerond verborgen bestanden: 0 ************************************************************************** . Voltooingstijd: 2008-05-13 23:20:54 ComboFix-quarantined-files.txt 2008-05-13 21:20:46 Pre-Run: 358,822,993,920 bytes beschikbaar Post-Run: 359,750,053,888 bytes beschikbaar 271 --- E O F --- 2008-05-09 10:49:32 mijn hijackthis log: Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2 Scan saved at 21:03:01, on 13-5-2008 Platform: Windows Vista (WinNT 6.00.1904) MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16643) Boot mode: Normal Running processes: C:\Windows\system32\Dwm.exe C:\Windows\system32\taskeng.exe C:\Windows\Explorer.EXE C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe C:\Windows\RtHDVCpl.exe C:\Windows\System32\rundll32.exe C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxWatchTray9.exe C:\Program Files\Packard Bell\FIJI\ABoard.exe C:\Program Files\Grisoft\AVG7\avgcc.exe C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe C:\Program Files\Packard Bell\SetUpMyPC\SmpSys.exe C:\Windows\ehome\ehtray.exe C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe C:\Windows\ehome\ehmsas.exe C:\Program Files\Packard Bell\FIJI\AOSD.exe C:\Windows\System32\rundll32.exe C:\Windows\System32\mobsync.exe C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\CPSHelpRunner.exe C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = O1 - Hosts: ::1 localhost O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GRA8E1~1.DLL O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll O2 - BHO: Browser Address Error Redirector - {CA6319C0-31B7-401E-A518-A07C3DB8F777} - C:\Program Files\Google\Google_BAE\BAE.dll O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe O4 - HKLM\..\Run: [NvSvc] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\nvsvc.dll,nvsvcStart O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit O4 - HKLM\..\Run: [RoxWatchTray] "C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxWatchTray9.exe" O4 - HKLM\..\Run: [toolbar_eula_launcher] C:\Program Files\Packard Bell\GOOGLE_EULA\EULALauncher.exe O4 - HKLM\..\Run: [ACTIVBOARD] C:\Program Files\Packard Bell\FIJI\aboard.exe O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe /STARTUP O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe" O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Malwarebytes Anti-Malware Reboot] "C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe" /runcleanupscript O4 - HKCU\..\Run: [Sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun O4 - HKCU\..\Run: [SmpcSys] C:\Program Files\Packard Bell\SetUpMyPC\SmpSys.exe O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe O4 - HKCU\..\Run: [cmds] rundll32.exe C:\Users\beheer\AppData\Local\Temp\hgGawVMc.dll,c O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE') O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE') O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [AVG7_Run] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgw.exe /RUNONCE (User 'LOCAL SERVICE') O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE') O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [AVG7_Run] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgw.exe /RUNONCE (User 'SYSTEEM') O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [AVG7_Run] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgw.exe /RUNONCE (User 'Default user') O4 - Global Startup: Kodak EasyShare software.lnk = C:\Program Files\Kodak\Kodak EasyShare software\bin\EasyShare.exe O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll O13 - Gopher Prefix: O16 - DPF: {56762DEC-6B0D-4AB4-A8AD-989993B5D08B} (OnlineScanner Control) - http://www.eset.eu/buxus/docs/OnlineScanner.cab O16 - DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} (Java Runtime Environment 1.6.0) - http://sdlc-esd.sun.com/ESD40/JSCDL/jre/6u5-b19/jinstall-6u5-windows-i586-jc.cab?AuthParam=1210501557_9f1645dc653987ec3431944f277b43a9&GroupName=JSC&BHost=javadl.sun.com&FilePath=/ESD40/JSCDL/jre/6u5-b19/jinstall-6u5-windows-i586-jc.cab&File=jinstall-6u5-windows-i586-jc.cab O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GR99D3~1.DLL O20 - Winlogon Notify: avgwlntf - C:\Windows\SYSTEM32\avgwlntf.dll O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe O23 - Service: AVG7 Resident Shield Service (AvgCoreSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgrssvc.exe O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe (file missing) O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe O23 - Service: RoxMediaDB9 - Sonic Solutions - C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxMediaDB9.exe O23 - Service: Roxio Hard Drive Watcher 9 (RoxWatch9) - Sonic Solutions - C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxWatch9.exe O23 - Service: SBSD Security Center Service (SBSDWSCService) - Safer Networking Ltd. - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDWinSec.exe O23 - Service: Steam Client Service - Valve Corporation - C:\Program Files\Common Files\Steam\SteamService.exe O23 - Service: stllssvr - MicroVision Development, Inc. - C:\Program Files\Common Files\SureThing Shared\stllssvr.exe -- End of file - 8642 bytes
 • Klik met de rechtermuis op het programma Hijackthis en kies voor "Uitvoeren als Administrator" Kies voor 'Do a system scan only' Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd: [b:1cab879735] R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = O4 - HKCU\..\Run: [cmds] rundll32.exe C:\Users\beheer\AppData\Local\Temp\hgGawVMc.dll,c [/b:1cab879735] Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen. leeg je temp map even. Zijn er nu nog problemen??
 • nieuwe log Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2 Scan saved at 14:26:47, on 14-5-2008 Platform: Windows Vista (WinNT 6.00.1904) MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16643) Boot mode: Normal Running processes: C:\Windows\system32\Dwm.exe C:\Windows\system32\taskeng.exe C:\Windows\Explorer.EXE C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe C:\Windows\RtHDVCpl.exe C:\Windows\System32\rundll32.exe C:\Windows\System32\rundll32.exe C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxWatchTray9.exe C:\Program Files\Packard Bell\FIJI\ABoard.exe C:\Program Files\Packard Bell\FIJI\AOSD.exe C:\Program Files\Grisoft\AVG7\avgcc.exe C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe C:\Program Files\Packard Bell\SetUpMyPC\SmpSys.exe C:\Windows\ehome\ehtray.exe C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe C:\Windows\ehome\ehmsas.exe C:\Program Files\Kodak\Kodak EasyShare software\bin\EasyShare.exe C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\CPSHelpRunner.exe C:\Windows\System32\mobsync.exe C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe C:\Windows\system32\taskeng.exe C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 O1 - Hosts: ::1 localhost O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GRA8E1~1.DLL O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll O2 - BHO: Browser Address Error Redirector - {CA6319C0-31B7-401E-A518-A07C3DB8F777} - C:\Program Files\Google\Google_BAE\BAE.dll O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe O4 - HKLM\..\Run: [NvSvc] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\nvsvc.dll,nvsvcStart O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit O4 - HKLM\..\Run: [RoxWatchTray] "C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxWatchTray9.exe" O4 - HKLM\..\Run: [toolbar_eula_launcher] C:\Program Files\Packard Bell\GOOGLE_EULA\EULALauncher.exe O4 - HKLM\..\Run: [ACTIVBOARD] C:\Program Files\Packard Bell\FIJI\aboard.exe O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe /STARTUP O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe" O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Malwarebytes Anti-Malware Reboot] "C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe" /runcleanupscript O4 - HKCU\..\Run: [Sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun O4 - HKCU\..\Run: [SmpcSys] C:\Program Files\Packard Bell\SetUpMyPC\SmpSys.exe O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE') O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE') O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [AVG7_Run] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgw.exe /RUNONCE (User 'LOCAL SERVICE') O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE') O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [AVG7_Run] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgw.exe /RUNONCE (User 'SYSTEEM') O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [AVG7_Run] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgw.exe /RUNONCE (User 'Default user') O4 - Global Startup: Kodak EasyShare software.lnk = C:\Program Files\Kodak\Kodak EasyShare software\bin\EasyShare.exe O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll O13 - Gopher Prefix: O16 - DPF: {56762DEC-6B0D-4AB4-A8AD-989993B5D08B} (OnlineScanner Control) - http://www.eset.eu/buxus/docs/OnlineScanner.cab O16 - DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} (Java Runtime Environment 1.6.0) - http://sdlc-esd.sun.com/ESD40/JSCDL/jre/6u5-b19/jinstall-6u5-windows-i586-jc.cab?AuthParam=1210501557_9f1645dc653987ec3431944f277b43a9&GroupName=JSC&BHost=javadl.sun.com&FilePath=/ESD40/JSCDL/jre/6u5-b19/jinstall-6u5-windows-i586-jc.cab&File=jinstall-6u5-windows-i586-jc.cab O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GR99D3~1.DLL O20 - Winlogon Notify: avgwlntf - C:\Windows\SYSTEM32\avgwlntf.dll O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe O23 - Service: AVG7 Resident Shield Service (AvgCoreSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgrssvc.exe O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe (file missing) O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe O23 - Service: RoxMediaDB9 - Sonic Solutions - C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxMediaDB9.exe O23 - Service: Roxio Hard Drive Watcher 9 (RoxWatch9) - Sonic Solutions - C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxWatch9.exe O23 - Service: SBSD Security Center Service (SBSDWSCService) - Safer Networking Ltd. - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDWinSec.exe O23 - Service: Steam Client Service - Valve Corporation - C:\Program Files\Common Files\Steam\SteamService.exe O23 - Service: stllssvr - MicroVision Development, Inc. - C:\Program Files\Common Files\SureThing Shared\stllssvr.exe -- End of file - 8397 bytes toen ik de vorige keer hijack opende had ik het niet als admin gedaan deze keer wel, en nu kan ik die files niet vinden. ik krijg geen error bericht meer als ik de comp opstart, is het zo dan goed?
 • Prima zelfs, het is zo schoon.
 • ontzettend bedankt :D ik heb nooit eerder last van malware gehad, en met mijn nieuwe computer was het meteen raak. ik weet nog steeds niet hoe ik aan het virus kwam, maar het is er nu gelukkig af, nogmaals bedankt
 • fijn zo. :D

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.