Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Sloom,Pop-ups's en system locks :(

3 antwoorden
  • Sinds kort heb ik problemen met mijn laptopje. Ik krijg pop-ups, banners die niet bij de site horen etc. dat is echter nog niet eens het ergste, elke paar seconde lijkt mijn keyboard geen input te accepteren (beperkt tot internet explorer?!), bevriest de pc en dat soort narigheid. Firefox en outlook zijn zelfs zo erg dat ik dit post in IE. MCafee en adaware vinden beide niets, malwarebytes is nu nog even aan het scannen maar zover ok niets. Ik dacht, laten we maar eens kijken of iemand hier wat kan bedenken. [code:1:137b756a78]Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2 Scan saved at 13:15:27, on 23-5-2008 Platform: Windows Vista (WinNT 6.00.1904) MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16643) Boot mode: Normal Running processes: C:\Windows\system32\Dwm.exe C:\Windows\system32\taskeng.exe C:\Windows\Explorer.EXE C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe C:\Windows\RtHDVCpl.exe C:\Users\LARS-E~1\AppData\Local\Temp\RtkBtMnt.exe c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcagent.exe C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAAnotif.exe C:\Program Files\Launch Manager\QtZgAcer.EXE C:\Windows\WindowsMobile\wmdc.exe C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe C:\Windows\System32\rundll32.exe C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe C:\Windows\System32\rundll32.exe C:\Program Files\SiteAdvisor\6172\SiteAdv.exe C:\Windows\System32\mobsync.exe C:\Program Files\Acronis\TrueImageHome\TrueImageMonitor.exe C:\Program Files\Acronis\TrueImageHome\TimounterMonitor.exe C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedhlp.exe C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe C:\Windows\System32\rundll32.exe C:\Windows\System32\rundll32.exe C:\Windows\System32\rundll32.exe C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe C:\Acer\Empowering Technology\eRecovery\ERAGENT.EXE C:\Program Files\Common Files\Logishrd\KHAL2\KHALMNPR.EXE C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\VISIO.EXE C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPHelper.exe C:\Program Files\Internet Explorer\ieuser.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashUtil9e.exe C:\Windows\system32\DllHost.exe R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://nl.intl.acer.yahoo.com R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://nl.intl.acer.yahoo.com R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = O1 - Hosts: ::1 localhost O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: (no name) - {089FD14D-132B-48FC-8861-0048AE113215} - C:\Program Files\SiteAdvisor\6172\SiteAdv.dll O2 - BHO: AddTask Class - {24F06550-65E3-4D1C-8CFE-839C296B5530} - C:\Program Files\real\IEeREAD.dll (file missing) O2 - BHO: McAntiPhishingBHO - {377C180E-6F0E-4D4C-980F-F45BD3D40CF4} - c:\PROGRA~1\mcafee\msk\mcapbho.dll O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll O2 - BHO: scriptproxy - {7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} - C:\Program Files\McAfee\VirusScan\scriptsn.dll O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file) O2 - BHO: (no name) - {83A2F9B1-01A2-4AA5-87D1-45B6B8505E96} - (no file) O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll O2 - BHO: Adobe PDF Conversion Toolbar Helper - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll O3 - Toolbar: McAfee SiteAdvisor - {0BF43445-2F28-4351-9252-17FE6E806AA0} - C:\Program Files\SiteAdvisor\6172\SiteAdv.dll O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] "C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe" O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe O4 - HKLM\..\Run: [Skytel] Skytel.exe O4 - HKLM\..\Run: [PLFSet] "rundll32.exe" C:\Windows\PLFSet.dll,PLFDefSetting O4 - HKLM\..\Run: [IAAnotif] "C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\iaanotif.exe" O4 - HKLM\..\Run: [IaNvSrv] "C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\OROM\IaNvSrv\IaNvSrv.exe" O4 - HKLM\..\Run: [LManager] C:\PROGRA~1\LAUNCH~1\QtZgAcer.EXE O4 - HKLM\..\Run: [Kernel and Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE O4 - HKLM\..\Run: [Windows Mobile Device Center] %windir%\WindowsMobile\wmdc.exe O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe" O4 - HKLM\..\Run: [NvSvc] "RUNDLL32.EXE" C:\Windows\system32\nvsvc.dll,nvsvcStart O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] "RUNDLL32.EXE" C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] "RUNDLL32.EXE" C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe" O4 - HKLM\..\Run: [LanguageShortcut] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\Language\Language.exe" O4 - HKLM\..\Run: [mcagent_exe] "C:\Program Files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe" /runkey O4 - HKLM\..\Run: [SiteAdvisor] "C:\Program Files\SiteAdvisor\6172\SiteAdv.exe" O4 - HKLM\..\Run: [McENUI] "C:\PROGRA~1\McAfee\MHN\McENUI.exe" /hide O4 - HKLM\..\Run: [TrueImageMonitor.exe] "C:\Program Files\Acronis\TrueImageHome\TrueImageMonitor.exe" O4 - HKLM\..\Run: [AcronisTimounterMonitor] "C:\Program Files\Acronis\TrueImageHome\TimounterMonitor.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Acronis Scheduler2 Service] "C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedhlp.exe" O4 - HKLM\..\Run: [MSServer] "rundll32.exe" C:\Windows\system32\cbxUOgeC.dll,#1 O4 - HKCU\..\Run: [Sidebar] "C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe" /autoRun O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background O4 - HKCU\..\Run: [Uniblue RegistryBooster 2] "c:\program files\uniblue\registrybooster 2\StartRegistryBooster.exe" O4 - HKCU\..\Run: [MSServer] rundll32.exe C:\Users\LARS-E~1\AppData\Local\Temp\urqPjKcY.dll,#1 O4 - HKCU\..\Run: [cmds] rundll32.exe C:\Users\LARS-E~1\AppData\Local\Temp\vtUnolIB.dll,c O4 - HKCU\..\Run: [f06207db] rundll32.exe "C:\Users\LARS-E~1\AppData\Local\Temp\bglqmigy.dll",b O4 - HKCU\..\Run: [BMf3513447] Rundll32.exe "C:\Users\LARS-E~1\AppData\Local\Temp\kdxttheb.dll",s O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE') O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE') O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE') O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [Acer Tour Reminder] C:\Acer\AcerTour\Reminder.exe (User 'SYSTEEM') O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [Acer Tour Reminder] C:\Acer\AcerTour\Reminder.exe (User 'Default user') O4 - Startup: BTTray.lnk = ? O4 - Startup: Empowering Technology Launcher.lnk = C:\Acer\Empowering Technology\eAPLauncher.exe O4 - Startup: Logitech SetPoint.lnk = C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ? O4 - Global Startup: Empowering Technology Launcher.lnk = C:\Acer\Empowering Technology\eAPLauncher.exe O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe O8 - Extra context menu item: Afbeelding verzenden naar &Bluetooth-apparaat... - c:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm O8 - Extra context menu item: Append to existing PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html O8 - Extra context menu item: Convert link target to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html O8 - Extra context menu item: Convert link target to existing PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html O8 - Extra context menu item: Convert selected links to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECaptureSelLinks.html O8 - Extra context menu item: Convert selected links to existing PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppendSelLinks.html O8 - Extra context menu item: Convert selection to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html O8 - Extra context menu item: Convert selection to existing PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html O8 - Extra context menu item: Convert to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html O8 - Extra context menu item: Pagina verzenden naar &Bluetooth-apparaat... - c:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll O9 - Extra button: @C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll,-222 - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll,-223 - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - c:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-12650 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - c:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm O13 - Gopher Prefix: O16 - DPF: {E8F628B5-259A-4734-97EE-BA914D7BE941} (Driver Agent ActiveX Control) - http://plugin.driveragent.com/files/driveragent.cab O23 - Service: Acronis Scheduler2 Service (AcrSch2Svc) - Acronis - C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedul2.exe O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## (Bonjour Service) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe (file missing) O23 - Service: eRecovery Service (eRecoveryService) - Acer Inc. - C:\Acer\Empowering Technology\eRecovery\eRecoveryService.exe O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe O23 - Service: Intel(R) Matrix Storage Event Monitor (IAANTMON) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAANTMon.exe O23 - Service: Logitech Bluetooth Service (LBTServ) - Logitech, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Logishrd\Bluetooth\LBTServ.exe O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe O23 - Service: McAfee Services (mcmscsvc) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\MSC\mcmscsvc.exe O23 - Service: McAfee Network Agent (McNASvc) - McAfee, Inc. - c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mna\mcnasvc.exe O23 - Service: McAfee Scanner (McODS) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcods.exe O23 - Service: McAfee Proxy Service (McProxy) - McAfee, Inc. - c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mcproxy\mcproxy.exe O23 - Service: McAfee Real-time Scanner (McShield) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcshield.exe O23 - Service: McAfee SystemGuards (McSysmon) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcsysmon.exe O23 - Service: McAfee Personal Firewall Service (MpfService) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\MPF\MPFSrv.exe O23 - Service: McAfee Anti-Spam Service (MSK80Service) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\MSK\MskSrver.exe O23 - Service: NMIndexingService - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe (file missing) O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe O23 - Service: SiteAdvisor Service - Unknown owner - C:\Program Files\SiteAdvisor\6172\SAService.exe O23 - Service: SolidWorks Licensing Service - SolidWorks - C:\Program Files\Common Files\SolidWorks Shared\Service\SolidWorksLicensing.exe O23 - Service: Acronis Try And Decide Service (TryAndDecideService) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Acronis\Fomatik\TrueImageTryStartService.exe O23 - Service: XAudioService - Conexant Systems, Inc. - C:\Windows\system32\DRIVERS\xaudio.exe -- End of file - 13871 bytes [/code:1:137b756a78] Elk advies wordt op prijs gesteld, BVD Lars
  • Een kleine update, als ik de volgende processen: C:\Program Files\Internet Explorer\ieuser.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe stop, lijkt het probleem minder / weg. iexplore start niet met de pc op tot ik internet explorer start? ik zal eens opnieuw booten en zien of iexplore mee boot. Als dat het geval is lijkt het probleem mij daar te zoeken.
  • Ik zag dat iedereen gewoon "snelle" scans runde, dus heb ik de full systeem scan gestopt en een snelle gedraaid, deze leverde toch resultaat op. (de full scan was al anderhalf uur bezig ongeveer). Na een reboot kreeg ik een paar error meldingen dat hij dingen niet kon vinden. Vervolgens blokkeerde Vista Mallware bytes. Deze snel even toegestaan, waarna het probleem opgelost blijkt. Het topic kan dus dicht, hieronder nog even het log van mallwarebytes. Het programma is voortaan dus standaard uitrusting van mijn pc's. Malwarebytes' Anti-Malware 1.12 Database versie: 779 Scan type: Snelle Scan Objecten gescand: 41674 Verstreken tijd: 9 minute(s), 30 second(s) Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0 Geheugenmodulen geïnfecteerd: 0 Registersleutels geïnfecteerd: 3 Registerwaarden geïnfecteerd: 6 Registerdata bestanden geïnfecteerd: 0 Mappen geïnfecteerd: 0 Bestanden geïnfecteerd: 6 Geheugenprocessen geïnfecteerd: (Geen kwaadaardige items gevonden) Geheugenmodulen geïnfecteerd: (Geen kwaadaardige items gevonden) Registersleutels geïnfecteerd: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\affri (Malware.Trace) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\rdfa (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{e23136a1-1ac4-4d1b-926f-5d537cfff359} (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully. Registerwaarden geïnfecteerd: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\MSServer (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\MSServer (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\cmds (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\f06207db (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\BMf3513447 (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellExecuteHooks\{e23136a1-1ac4-4d1b-926f-5d537cfff359} (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully. Registerdata bestanden geïnfecteerd: (Geen kwaadaardige items gevonden) Mappen geïnfecteerd: (Geen kwaadaardige items gevonden) Bestanden geïnfecteerd: C:\Windows\Temp\GLK77A0.tmp (Rogue.EvidenceEliminator) -> Quarantined and deleted successfully. C:\Users\...\AppData\Local\Temp\urqPjKcY.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully. C:\Users\...\AppData\Local\Temp\vtUnolIB.dll (Trojan.Agent) -> Delete on reboot. C:\Users\...\AppData\Local\Temp\bglqmigy.dll (Trojan.Vundo) -> Delete on reboot. C:\Users\...\AppData\Local\Temp\kdxttheb.dll (Trojan.Agent) -> Delete on reboot. C:\Windows\System32\cbxUOgeC.dll (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.