Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

AVG vindt allemaal trojans en adware

2 antwoorden
  • Gister, maar ook vandaag. Ik heb onlangs de nieuwste versie van AVG 8.0 geïnstalleerd, maar het doet me een beetje denken aan een onbetrouwbare virusscanner die zogenaamd van alles vindt en hoopt dat je de betaalde versie koopt. Aan de andere kant, Word deed wel raar door opeens alles te selecteren terwijl ik gewoon enter wilde geven. En het opstarten duurt wel erg lang. Andere virusscanners vinden niks, en momenteel laat ik voor de tweede keer vandaag AVG draaien, en wéér vindt ie van alles. Willen jullie mijn hackthislog even nakijken? Heel hartelijk dank alvast. Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2 Scan saved at 17:41:48, on 30-5-2008 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16640) Boot mode: Normal Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\csrss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe C:\Program Files\Creative\Shared Files\CTDevSrv.exe C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe C:\Program Files\Sony\MD Simple Burner\NetMDSB.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\Tablet.exe C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE C:\Program Files\WinPortrait\wpctrl.exe C:\Program Files\Hewlett-Packard\Toolbox2.0\Apache Tomcat 4.0\webapps\Toolbox\StatusClient\StatusClient.exe C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgrsx.exe C:\WINDOWS\system32\ezSP_Px.exe C:\Program Files\Logitech\MediaLife\MediaLifeService.exe C:\Program Files\Google\Gmail Notifier\gnotify.exe C:\WINDOWS\system32\taskswitch.exe C:\Program Files\Winamp\winampa.exe C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe C:\Program Files\WinPortrait\floater.exe C:\Program Files\Hewlett-Packard\Toolbox2.0\Javasoft\JRE\1.3.1\bin\javaw.exe C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe C:\Program Files\Microsoft IntelliPoint\ipoint.exe C:\Program Files\Microsoft IntelliType Pro\itype.exe C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Program Files\Pinnacle\Shared Files\InstantCDDVD\PCLETray.exe C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe C:\Program Files\Microsoft IntelliPoint\dpupdchk.exe C:\Program Files\Pinnacle\InstantCDDVD\InstantWrite\iwctrl.exe C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe C:\Program Files\Creative\Creative Media Lite\CTZDetec.exe C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe C:\Program Files\Google\Google Updater\GoogleUpdater.exe C:\WINDOWS\system32\Wtablet\TabUserW.exe C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe C:\WINDOWS\System32\alg.exe C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe C:\WINDOWS\explorer.exe C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsSvc.exe C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsTray.exe C:\Program Files\AVG\AVG8\avgscanx.exe C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe C:\WINDOWS\system32\HPBPRO.EXE R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = localhost R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgssie.dll O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.1.1119.1736\swg.dll O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE O4 - HKLM\..\Run: [Recguard] C:\WINDOWS\SMINST\RECGUARD.EXE O4 - HKLM\..\Run: [PivotSoftware] "C:\Program Files\WinPortrait\wpctrl.exe" O4 - HKLM\..\Run: [StatusClient] C:\Program Files\Hewlett-Packard\Toolbox2.0\Apache Tomcat 4.0\webapps\Toolbox\StatusClient\StatusClient.exe /auto O4 - HKLM\..\Run: [TomcatStartup] C:\Program Files\Hewlett-Packard\Toolbox2.0\hpbpsttp.exe O4 - HKLM\..\Run: [PinnacleDriverCheck] C:\WINDOWS\system32\PSDrvCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [ezShieldProtector for Px] C:\WINDOWS\system32\ezSP_Px.exe O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE O4 - HKLM\..\Run: [PCMService] "C:\Program Files\Logitech\MediaLife\MediaLifeService.exe" O4 - HKLM\..\Run: [{0228e555-4f9c-4e35-a3ec-b109a192b4c2}] C:\Program Files\Google\Gmail Notifier\gnotify.exe O4 - HKLM\..\Run: [CoolSwitch] C:\WINDOWS\system32\taskswitch.exe O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe O4 - HKLM\..\Run: [SSBkgdUpdate] "C:\Program Files\Common Files\Scansoft Shared\SSBkgdUpdate\SSBkgdupdate.exe" -Embedding -boot O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe -startup O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start O4 - HKLM\..\Run: [DNS7reminder] "C:\Program Files\Nuance\NaturallySpeaking9\Ereg\Ereg.exe" -r "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Nuance\NaturallySpeaking9\Ereg.ini O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe" O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe" O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent O4 - HKLM\..\Run: [IntelliPoint] "C:\Program Files\Microsoft IntelliPoint\ipoint.exe" O4 - HKLM\..\Run: [itype] "C:\Program Files\Microsoft IntelliType Pro\itype.exe" O4 - HKLM\..\Run: [AVG8_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe O4 - HKLM\..\Run: [ISTray] "C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsTray.exe" O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [InstantTray] C:\Program Files\Pinnacle\Shared Files\InstantCDDVD\PCLETray.exe O4 - HKCU\..\Run: [IW_Drop_Icon] C:\Program Files\Pinnacle\InstantCDDVD\InstantWrite\iwctrl.exe /DropDisc O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized O4 - HKCU\..\Run: [CTZDetec.exe] C:\Program Files\Creative\Creative Media Lite\CTZDetec.exe O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service') O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice') O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM') O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user') O4 - Startup: Last.fm Helper.lnk = C:\Program Files\Last.fm\LastFMHelper.exe O4 - Global Startup: Google Updater.lnk = C:\Program Files\Google\Google Updater\GoogleUpdater.exe O4 - Global Startup: TabUserW.exe.lnk = C:\WINDOWS\system32\Wtablet\TabUserW.exe O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll O9 - Extra button: (no name) - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - (no file) O9 - Extra button: (no name) - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - C:\WINDOWS\bdoscandel.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Uninstall BitDefender Online Scanner v8 - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - C:\WINDOWS\bdoscandel.exe O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.paradigit.nl O16 - DPF: {0A5FD7C5-A45C-49FC-ADB5-9952547D5715} (Creative Software AutoUpdate) - http://www.creative.com/su/ocx/15031/CTSUEng.cab O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204 O16 - DPF: {193C772A-87BE-4B19-A7BB-445B226FE9A1} (ewidoOnlineScan Control) - http://download.ewido.net/ewidoOnlineScan.cab O16 - DPF: {1D185838-009D-47C8-824B-B65B4854430E} (Installer Class) - http://quickfix2.chello.nl/quickfix2/asp/chelloInstall.CAB O16 - DPF: {341FF14B-00CB-49F5-A427-A164DF1D5E1F} (MALPlaybackCtrl Class) - http://musicstore.connect.com/XSL/mb_us/html/activexplayer/SMALStreaming.cab O16 - DPF: {5D86DDB5-BDF9-441B-9E9E-D4730F4EE499} (BDSCANONLINE Control) - http://www.bitdefender.com/scan8/oscan8.cab O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1124110007421 O16 - DPF: {C58EFA10-2CC0-4C50-8C77-B326555EC1B7} (clsDefault Class) - http://quickfix2.chello.nl/quickfix2/asp/LaunchApp.CAB O16 - DPF: {D83C1BD1-DCBB-11D4-9425-0050BF33FA6E} (CycloScopeLite Control) - http://www.cyclomedia.nl/download/components/CycloScopeLite.cab O16 - DPF: {F6ACF75C-C32C-447B-9BEF-46B766368D29} (Creative Software AutoUpdate Support Package) - http://www.creative.com/su/ocx/15031/CTPID.cab O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgpp.dll O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL O20 - AppInit_DLLs: avgrsstx.dll O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe O23 - Service: AVG8 E-mail Scanner (avg8emc) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe O23 - Service: AVG8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe O23 - Service: CT Device Query service (CTDevice_Srv) - Creative Technology Ltd - C:\Program Files\Creative\Shared Files\CTDevSrv.exe O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe O23 - Service: MSCSPTISRV - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\MSCSPTISRV.exe O23 - Service: MD Simple Burner Service (NetMDSB) - Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\MD Simple Burner\NetMDSB.exe O23 - Service: PACSPTISVR - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\PACSPTISVR.exe O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe O23 - Service: PC Tools Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe O23 - Service: PC Tools Security Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsSvc.exe O23 - Service: SonicStage Back-End Service - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\SsBeSvc.exe O23 - Service: Sony SPTI Service (SPTISRV) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\SPTISRV.exe O23 - Service: SonicStage SCSI Service (SSScsiSV) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\SSScsiSV.exe O23 - Service: TabletService - Wacom Technology, Corp. - C:\WINDOWS\system32\Tablet.exe -- End of file - 13237 bytes
  • Heb nog eens goed gekeken bij wat AVG heeft gevonden, maar de hele rits adware en trojans staat onder 'warnings'. Ik denk dat het waarschuwingen zijn, maar dat het niet gevonden is. Heb ik me voor niks ongerust gemaakt. Ik denk dat er niet veel te vinden is in de hyacklog...

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.