Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Virus

5 antwoorden
  • Hallo, Ik heb sinds gister het '' XP Antivirus 2008'' virus gekregen. Ik kreeg allemaal reclames van koop dit en koop dat om het virus te verwijderen. Ook kon ik niet meer in de C:\ schijf komen en missen Alle Programma's, Zoeken, Uitvoeren en configuratiescherm. Rechts onder naast mijn klokje staat ook VIRUS ALERT! Volgens mij is het virus zelf weg maar heb ik nog last van de problemen die ik genoemd heb. Hier is een log als iemand er wat aan heeft: Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2 Scan saved at 16:26: VIRUS ALERT!, on 7-6-2008 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16640) Boot mode: Normal Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\csrss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsTray.exe C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsSvc.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgrsx.exe C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe C:\Program Files\AVG\AVG8\avgui.exe C:\WINDOWS\System32\alg.exe C:\Program Files\AVG\AVG8\avgscanx.exe C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe C:\Program Files\Windows Live\Messenger\usnsvc.exe C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: flashget urlcatch - {2F364306-AA45-47B5-9F9D-39A8B94E7EF7} - C:\Program Files\FlashGet\jccatch.dll O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_06\bin\ssv.dll O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll O2 - BHO: QXK Olive - {A20573A3-C36E-4DDD-82CE-24D028C232B0} - C:\WINDOWS\nogxfvblowa.dll O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.1.615.5858\swg.dll O2 - BHO: FlashGet GetFlash Class - {F156768E-81EF-470C-9057-481BA8380DBA} - C:\Program Files\FlashGet\getflash.dll O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll O4 - HKLM\..\Run: [AVG8_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe O4 - HKLM\..\Run: [ISTray] "C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsTray.exe" O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service') O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice') O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM') O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user') O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present O8 - Extra context menu item: &Ontvang alles met FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm O8 - Extra context menu item: &Ontvang met FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_06\bin\npjpi160_06.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_06\bin\npjpi160_06.dll O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\Program Files\FlashGet\FlashGet.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\Program Files\FlashGet\FlashGet.exe O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O16 - DPF: {193C772A-87BE-4B19-A7BB-445B226FE9A1} (ewidoOnlineScan Control) - http://downloads.ewido.net/ewidoOnlineScan.cab O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1190819491062 O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab O16 - DPF: {EF791A6B-FC12-4C68-99EF-FB9E207A39E6} (McFreeScan Class) - http://download.mcafee.com/molbin/iss-loc/mcfscan/2,2,0,5312/mcfscan.cab O20 - AppInit_DLLs: avgrsstx.dll O20 - Winlogon Notify: fnhdxcyz - fnhdxcyz.dll (file missing) O20 - Winlogon Notify: yayvvvw - yayvvvw.dll (file missing) O21 - SSODL: adgpfoxs - {D184E22C-35A4-4050-AFE5-C9874FC8B80E} - (no file) O21 - SSODL: erpobmsw - {82FA0890-B3CA-41FB-8FE4-0564E5F956C1} - (no file) O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe O23 - Service: AVG8 E-mail Scanner (avg8emc) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe O23 - Service: AVG8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe O23 - Service: PC Tools Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe O23 - Service: PC Tools Security Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsSvc.exe O23 - Service: TuneUp Drive Defrag Service (TuneUp.Defrag) - TuneUp Software GmbH - C:\WINDOWS\System32\TuneUpDefragService.exe O24 - Desktop Component 0: Privacy Protection - (no file) O24 - Desktop Component 1: (no name) - http://gamercard.xbox.com/dagendy.card -- End of file - 9093 bytes Alvast bedankt! Mike
  • Start Hijackthis op en kies voor 'Do a system scan only' Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd: [b:d8c644d8b6] R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = O2 - BHO: QXK Olive - {A20573A3-C36E-4DDD-82CE-24D028C232B0} - C:\WINDOWS\nogxfvblowa.dll O20 - Winlogon Notify: fnhdxcyz - fnhdxcyz.dll (file missing) O20 - Winlogon Notify: yayvvvw - yayvvvw.dll (file missing) O21 - SSODL: adgpfoxs - {D184E22C-35A4-4050-AFE5-C9874FC8B80E} - (no file) O21 - SSODL: erpobmsw - {82FA0890-B3CA-41FB-8FE4-0564E5F956C1} - (no file) [/b:d8c644d8b6] Sluit alle vensters behalve Hijackthis Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen. Download [url=http://www.atribune.org/ccount/click.php?id=1]ATF cleaner[/url] (gemaakt door Atribune) Dubbelklik op ATF cleaner om het programma te starten. Op het tabblad "Main", plaats je een vinkje bij [b:d8c644d8b6]Select All[/b:d8c644d8b6]. Klik op de knop [b:d8c644d8b6]Empty Selected[/b:d8c644d8b6]. Het volgende doen als je ook FireFox als browser hebt: Klik op tabblad "Firefox", plaats een vinkje bij [b:d8c644d8b6]Select All[/b:d8c644d8b6]. Wil je de door Firefox opgeslagen wachtwoorden behouden, dan klik je in het venster dat verschijnt op "No". (dit haalt het vinkje weer weg bij "Firefox saved passwords") Klik op de knop [b:d8c644d8b6]Empty Selected[/b:d8c644d8b6]. Het volgende doen als je ook Opera als browser hebt: Klik op tabblad "Opera", plaats een vinkje bij [b:d8c644d8b6]Select All[/b:d8c644d8b6]. Wil je de door Opera opgeslagen wachtwoorden behouden, dan klik je in het venster dat verschijnt op "No". Klik op de knop [b:d8c644d8b6]Empty Selected[/b:d8c644d8b6]. Ga naar het tabblad "Main" en klik op de knop [b:d8c644d8b6]Exit[/b:d8c644d8b6] om het programma af te sluiten. Download Malwarebytes' Anti-Malware via [url=http://www.besttechie.net/tools/mbam-setup.exe][b:d8c644d8b6]hier[/b:d8c644d8b6][/url] of [url=http://www.majorgeeks.com/Malwarebytes_Anti-Malware_d5756.html][b:d8c644d8b6]hier[/b:d8c644d8b6][/url]. Dubbelklik mbam-setup.exe om het programma te installeren.[list:d8c644d8b6] [*:d8c644d8b6]Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor [b:d8c644d8b6]Update Malwarebytes' Anti-Malware[/b:d8c644d8b6] en [b:d8c644d8b6]Launch Malwarebytes' Anti-Malware[/b:d8c644d8b6], Klik daarna op "finish". [*:d8c644d8b6]Indien een update gevonden werd, zal het die downloaden en de laatste versie installeren. [*:d8c644d8b6]Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer "[b:d8c644d8b6]Perform Quick Scan[/b:d8c644d8b6]", daarna klik [b:d8c644d8b6]Scan[/b:d8c644d8b6]. [*:d8c644d8b6]Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig. [*:d8c644d8b6]Wanneer de scan voltooid is, klik OK, daarna "Show Results" om de resultaten te zien. [*:d8c644d8b6]Zorg ervoor dat daar [b:d8c644d8b6]alles aangevinkt is[/b:d8c644d8b6], daarna klik: [b:d8c644d8b6]Remove Selected[/b:d8c644d8b6]. [*:d8c644d8b6]Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie extra nota onderaan) [*:d8c644d8b6]De log wordt automatisch bewaard door MBAM die je kan zien door de "Logs" tab te klikken in MBAM. [*:d8c644d8b6]Kopieer en plak de resultaten van de log in je volgend antwoord, samen met een nieuw HijackThislog. [/list:u:d8c644d8b6] Extra opmerking: [b:d8c644d8b6]Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken. Daarna zal het vragen om de Computer opnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.[/b:d8c644d8b6] Herstart de computer en plaats ook een nieuw HJT logje
  • Er staat nog steeds dat ik de rechten niet heb om bij Configuratiescherm > Beeldscherm te komen. De rest werkt wel. Hijack logje: Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2 Scan saved at 12:35:27, on 8-6-2008 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16640) Boot mode: Normal Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\csrss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgrsx.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe C:\WINDOWS\System32\alg.exe C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe C:\Program Files\TuneUp Utilities 2008\MemOptimizer.exe C:\Program Files\TuneUp Utilities 2008\DriveDefrag.exe C:\WINDOWS\System32\TuneUpDefragService.exe C:\Program Files\ESET\nod32kui.exe C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: flashget urlcatch - {2F364306-AA45-47B5-9F9D-39A8B94E7EF7} - C:\Program Files\FlashGet\jccatch.dll O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_06\bin\ssv.dll O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.1.615.5858\swg.dll O2 - BHO: FlashGet GetFlash Class - {F156768E-81EF-470C-9057-481BA8380DBA} - C:\Program Files\FlashGet\getflash.dll O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service') O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice') O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM') O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user') O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present O8 - Extra context menu item: &Ontvang alles met FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm O8 - Extra context menu item: &Ontvang met FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_06\bin\npjpi160_06.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_06\bin\npjpi160_06.dll O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\Program Files\FlashGet\FlashGet.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\Program Files\FlashGet\FlashGet.exe O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O16 - DPF: {193C772A-87BE-4B19-A7BB-445B226FE9A1} (ewidoOnlineScan Control) - http://downloads.ewido.net/ewidoOnlineScan.cab O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1190819491062 O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab O16 - DPF: {EF791A6B-FC12-4C68-99EF-FB9E207A39E6} (McFreeScan Class) - http://download.mcafee.com/molbin/iss-loc/mcfscan/2,2,0,5312/mcfscan.cab O20 - AppInit_DLLs: avgrsstx.dll O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe O23 - Service: AVG8 E-mail Scanner (avg8emc) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe O23 - Service: AVG8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe O23 - Service: PC Tools Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe O23 - Service: PC Tools Security Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsSvc.exe O23 - Service: TuneUp Drive Defrag Service (TuneUp.Defrag) - TuneUp Software GmbH - C:\WINDOWS\System32\TuneUpDefragService.exe O24 - Desktop Component 0: Privacy Protection - (no file) O24 - Desktop Component 1: (no name) - http://gamercard.xbox.com/dagendy.card -- End of file - 7760 bytes Malwarebytes logje: Malwarebytes' Anti-Malware 1.15 Database versie: 839 11:36:53 8-6-2008 mbam-log-6-8-2008 (11-36-53).txt Scan type: Snelle Scan Objecten gescand: 36655 Verstreken tijd: 10 minute(s), 0 second(s) Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0 Geheugenmodulen geïnfecteerd: 0 Registersleutels geïnfecteerd: 11 Registerwaarden geïnfecteerd: 3 Registerdata bestanden geïnfecteerd: 11 Mappen geïnfecteerd: 0 Bestanden geïnfecteerd: 1 Geheugenprocessen geïnfecteerd: (Geen kwaadaardige items gevonden) Geheugenmodulen geïnfecteerd: (Geen kwaadaardige items gevonden) Registersleutels geïnfecteerd: HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{8530bfb4-d5f5-4608-a3e2-64c4c879b9f2} (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{8ff228b4-aecc-4cbd-8448-c58f887b2529} (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_CLASSES_ROOT\Typelib\{7b3c2756-58ab-455b-9d35-e6fac323b75e} (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\DataDisp32 (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\jkwslist (Malware.Trace) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\affri (Malware.Trace) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\affltid (Malware.Trace) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Software Notifier (Rogue.Multiple) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\affltid (Malware.Trace) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\affri (Malware.Trace) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Juan (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully. Registerwaarden geïnfecteerd: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellExecuteHooks\{e1e1d3a0-66ea-46d2-bbcf-43730668e1eb} (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\OriginalWallpaper (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\ConvertedWallpaper (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully. Registerdata bestanden geïnfecteerd: HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\International\sTimeFormat (Trojan.FakeAlert) -> Bad: (HH:mm: VIRUS ALERT!) Good: (H:mm:ss) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Start_ShowControlPanel (Hijack.StartMenu) -> Bad: (0) Good: (1) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Start_ShowRun (Hijack.StartMenu) -> Bad: (0) Good: (1) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Start_ShowSearch (Hijack.StartMenu) -> Bad: (0) Good: (1) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Start_ShowNetPlaces (Hijack.StartMenu) -> Bad: (0) Good: (1) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Start_ShowHelp (Hijack.StartMenu) -> Bad: (0) Good: (1) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Start_ShowMyDocs (Hijack.StartMenu) -> Bad: (0) Good: (1) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Start_ShowMyComputer (Hijack.StartMenu) -> Bad: (0) Good: (1) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\NoStartMenuMorePrograms (Hijack.StartMenu) -> Bad: (1) Good: (0) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\NoDrives (Hijack.Drives) -> Bad: (12) Good: (0) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\DisableTaskMgr (Hijack.TaskManager) -> Bad: (1) Good: (0) -> Quarantined and deleted successfully. Mappen geïnfecteerd: (Geen kwaadaardige items gevonden) Bestanden geïnfecteerd: C:\WINDOWS\cookies.ini (Malware.Trace) -> Quarantined and deleted successfully. [b:25d71b00a5][i:25d71b00a5][/i:25d71b00a5][/b:25d71b00a5]
  • 1. Download [url=http://djlizard.net/software/Repair%20Permissions.exe]Repair Permissions.exe[/url]naar je Bureaublad, dubbelklik erop zodat het uitgepakt wordt naar een eigen map op je Bureaublad, open vervolgens de map [b:aa17c7c446]Repair Permissions[/b:aa17c7c446] en dubbelklik op [b:aa17c7c446]!RUNME.bat[/b:aa17c7c446] en laat het de rechten herstellen. Let op, dit kan enige tijd in beslag nemen, zorg tevens dat je dit runt vanuit een account met admin-rechten ! run mbam nogmaals en plaats een nieuw HJT logje
  • Het heeft nog niet geholpen. Ik krijg de melding dat de systeembeheerder het heeft uitgeshakeld, dat komt nog van dat virus. En ik ben zelf systeembeheerder.

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.