Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

hijackthis log van laptop vriendin

8 antwoorden
  • De laptop van mijn vriendin start erg traag op en soms blijft die ook hangen op een zwart scherm,en ook het afsluiten duurt een eewigheid. Heb zelf al je nodige troep verwijderd met MBAM en Tweaknow powerpack 2006 Virussen kan ik niet vinden,maar heb toch even een hijackthis log gemaakt misschien dat jullie die even voor mij willen kontroleren op fouten of dergelijke. Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2 Scan saved at 2:00:09, on 7-7-2008 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) Boot mode: Normal Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe c:\program files\common files\logitech\lvmvfm\LVPrcSrv.exe C:\WINDOWS\System32\atievxx.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe C:\WINDOWS\system32\FreezeScreenSaver.exe C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\navapsvc.exe C:\Program Files\Linksys\Wireless-G Notebook Adapter\NICServ.exe C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Utilities\NPROTECT.EXE C:\PROGRA~1\NORTON~1\SPEEDD~1\nopdb.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\Program Files\MessengerPlus! 3\MsgPlus.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe C:\Program Files\Common Files\Logitech\LComMgr\Communications_Helper.exe C:\Program Files\Logitech\QuickCam10\QuickCam10.exe C:\Program Files\Common Files\Logitech\LComMgr\LVComSX.exe C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe C:\Program Files\Linksys\Wireless-G Notebook Adapter\Gcc.exe C:\Program Files\Linksys\Wireless-G Notebook Adapter\OdHost.exe C:\Program Files\Logitech\QuickCam10\COCIManager.exe C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://startpagina.nl/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://start.home.nl/ R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = !!! IK HOU VAN JE !!! liefs van je lieve Paashaas Passie xxx R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = proxy:8080 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen R3 - URLSearchHook: (no name) - <default> - (no file) O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll O2 - BHO: CNavExtBho Class - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer O4 - HKLM\..\Run: [LVCOMSX] "C:\Program Files\Common Files\Logitech\LComMgr\LVComSX.exe" O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service') O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice') O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM') O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user') O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE O4 - Global Startup: Wireless-G Notebook Adapter.lnk = C:\Program Files\Linksys\Wireless-G Notebook Adapter\Gcc.exe O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsearch.html O8 - Extra context menu item: &Translate English Word - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmwordtrans.html O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmbacklinks.html O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmcache.html O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000 O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsimilar.html O8 - Extra context menu item: Translate Page into English - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmtrans.html O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://start.home.nl/ O16 - DPF: {20A60F0D-9AFA-4515-A0FD-83BD84642501} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab56986.cab O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab31267.cab O16 - DPF: {31B7EB4E-8B4B-11D1-A789-00A0CC6651A8} (Cult3D ActiveX Player) - http://www.cult3d.com/download/cult.cab O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1166808712046 O16 - DPF: {745395C8-D0E1-4227-8586-624CA9A10A8D} (AxisMediaControl Class) - http://81.205.150.70:10001/activex/AMC.cab O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe O23 - Service: Symantec Password Validation Service (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe O23 - Service: FreezeScreenSaver - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\FreezeScreenSaver.exe O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe O23 - Service: Logitech Process Monitor (LVPrcSrv) - Logitech Inc. - c:\program files\common files\logitech\lvmvfm\LVPrcSrv.exe O23 - Service: LVSrvLauncher - Logitech Inc. - C:\Program Files\Common Files\Logitech\SrvLnch\SrvLnch.exe O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\navapsvc.exe O23 - Service: NICSer_WPC54G - Unknown owner - C:\Program Files\Linksys\Wireless-G Notebook Adapter\NICServ.exe O23 - Service: Norton Unerase Protection (NProtectService) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Utilities\NPROTECT.EXE O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe O23 - Service: Speed Disk service - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\NORTON~1\SPEEDD~1\nopdb.exe O24 - Desktop Component 0: (no name) - http://www.coolwallpapers.org/holidays/halloween_day/thumb/320_Halloween_day-010.jpg O24 - Desktop Component 1: (no name) - http://www.heede.biz/u23_414_small.jpg O24 - Desktop Component 2: (no name) - http://www.free4uwallpapers.eu/3D/thumb/3D-7.jpg -- End of file - 7866 bytes Mvg. Opelmantagek
  • Die Freezescreensaver is absolute rotzooi. Verwijder volgende vetgedrukte bestand met Windows Verkenner. C:\WINDOWS\system32\[b:4fea0dc3de]FreezeScreenSaver.exe[/b:4fea0dc3de] Start Hijackthis op en kies voor 'Do a system scan only'. Selecteer alleen de items hieronder genoemd: [b:4fea0dc3de]R3 - URLSearchHook: (no name) - - (no file) O23 - Service: FreezeScreenSaver - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\FreezeScreenSaver.exe O24 - Desktop Component 0: (no name) - http://www.coolwallpapers.org/holidays/halloween_day/thumb/320_Halloween_day-010 .jpg O24 - Desktop Component 1: (no name) - http://www.heede.biz/u23_414_small.jpg O24 - Desktop Component 2: (no name) - http://www.free4uwallpapers.eu/3D/thumb/3D-7.jpg[/b:4fea0dc3de] Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen. Plak een nieuw HijackThis log in je volgende bericht.
  • Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2 Scan saved at 22:23:37, on 7-7-2008 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) Boot mode: Normal Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe c:\program files\common files\logitech\lvmvfm\LVPrcSrv.exe C:\WINDOWS\System32\atievxx.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\navapsvc.exe C:\Program Files\Linksys\Wireless-G Notebook Adapter\NICServ.exe C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Utilities\NPROTECT.EXE C:\PROGRA~1\NORTON~1\SPEEDD~1\nopdb.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe C:\Program Files\Common Files\Logitech\LComMgr\LVComSX.exe C:\Program Files\Nokia\Nokia Software Launcher\NSLauncher.exe C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe C:\Program Files\Linksys\Wireless-G Notebook Adapter\Gcc.exe C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe C:\Program Files\Linksys\Wireless-G Notebook Adapter\OdHost.exe C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://startpagina.nl/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://start.home.nl/ R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = !!! IK HOU VAN JE !!! liefs van je lieve Paashaas Passie xxx R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = proxy:8080 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll O2 - BHO: CNavExtBho Class - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer O4 - HKLM\..\Run: [LVCOMSX] "C:\Program Files\Common Files\Logitech\LComMgr\LVComSX.exe" O4 - HKLM\..\Run: [NSLauncher] C:\Program Files\Nokia\Nokia Software Launcher\NSLauncher.exe /startup O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service') O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice') O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM') O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user') O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE O4 - Global Startup: Wireless-G Notebook Adapter.lnk = C:\Program Files\Linksys\Wireless-G Notebook Adapter\Gcc.exe O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsearch.html O8 - Extra context menu item: &Translate English Word - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmwordtrans.html O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmbacklinks.html O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmcache.html O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000 O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsimilar.html O8 - Extra context menu item: Translate Page into English - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmtrans.html O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://start.home.nl/ O16 - DPF: {20A60F0D-9AFA-4515-A0FD-83BD84642501} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab56986.cab O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab31267.cab O16 - DPF: {31B7EB4E-8B4B-11D1-A789-00A0CC6651A8} (Cult3D ActiveX Player) - http://www.cult3d.com/download/cult.cab O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1166808712046 O16 - DPF: {745395C8-D0E1-4227-8586-624CA9A10A8D} (AxisMediaControl Class) - http://81.205.150.70:10001/activex/AMC.cab O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe O23 - Service: Symantec Password Validation Service (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe O23 - Service: Logitech Process Monitor (LVPrcSrv) - Logitech Inc. - c:\program files\common files\logitech\lvmvfm\LVPrcSrv.exe O23 - Service: LVSrvLauncher - Logitech Inc. - C:\Program Files\Common Files\Logitech\SrvLnch\SrvLnch.exe O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\navapsvc.exe O23 - Service: NICSer_WPC54G - Unknown owner - C:\Program Files\Linksys\Wireless-G Notebook Adapter\NICServ.exe O23 - Service: Norton Unerase Protection (NProtectService) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Utilities\NPROTECT.EXE O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe O23 - Service: Speed Disk service - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\NORTON~1\SPEEDD~1\nopdb.exe -- End of file - 7514 bytes
  • Ziet er prima uit. En hoe staat het nu met de problemen ?
  • Problemen lijken weer opgelost, Het ernstige probleem zat hem denk ik in het programma Uptown engine die ik nog had verwijderd voordat ik mijn eerste log hier had geplaatst,die zorgde voornamelijke voor de enorme traagheid. Wat me nog wel is opgevallen is dat als de laptop na een poos in een slaapstand valt denk ik,maar ik dacht dat je daar weer uit kon komen door iedere willekeurige toets? Maar dit gaat dan alleen met de aanzetknop moet dan haar wachtwoord opnieuw invoeren maar gaat dan vervolgens wel weer verder waar die was gebleven(alles wat nog open stond staat dan nog open of een scanprogramma wordt dan weer hervat waar het was gebleven.)Is dit normaal en kan ik die slaapstandtijd ook veranderen of uitschakelen? Wat zij ook nog graag wil veranderen is de tekst in de volgende regel. R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = !!! IK HOU VAN JE !!! liefs van je lieve Paashaas Passie xxx Mvg. Opelmantagek
  • Problemen lijken weer opgelost, Het ernstige probleem zat hem denk ik in het programma Uptown engine die ik nog had verwijderd voordat ik mijn eerste log hier had geplaatst,die zorgde voornamelijke voor de enorme traagheid. Wat me nog wel is opgevallen is dat als de laptop na een poos in een slaapstand valt denk ik,maar ik dacht dat je daar weer uit kon komen door iedere willekeurige toets? Maar dit gaat dan alleen met de aanzetknop moet dan haar wachtwoord opnieuw invoeren maar gaat dan vervolgens wel weer verder waar die was gebleven(alles wat nog open stond staat dan nog open of een scanprogramma wordt dan weer hervat waar het was gebleven.)Is dit normaal en kan ik die slaapstandtijd ook veranderen of uitschakelen? Wat zij ook nog graag wil veranderen is de tekst in de volgende regel. R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = !!! IK HOU VAN JE !!! liefs van je lieve Paashaas Passie xxx Mvg. Opelmantagek
  • Voor die "Paashaas" kan je even via het register gaan. Start -> Uitvoeren -> typ Regedit en dan opent zich het register. Volg dan de root die aangegeven wordt in de tekst : van HKCU -> via alle tussenstappen -> tot Main, Window Title ... en daar zou je die tekst moeten kunnen wijzigen. Laat maar horen of dit gelukt is. Wil je absoluut veilig spelen maak dan eerst een backup van het register voor je een wijziging uitvoert.
  • Het is gelukt ik heb de paashaas doen laten verdwijnen :D Het slaapstand probleem heb ik ook zelf opgelost en de instellingen in het energie beheer naar eigen tevredenheid aangepast :wink: Bedankt voor de hulp ook namens mijn vriendin 8)

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.