Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Melding 'You have a security problem'

5 antwoorden
  • Sinds vanmiddag krijg ik deze melding de hele tijd....als je er dan op klikt gaan er verschillende programma's lopen met zogenaamde virusinfectie. Ik word er helemaal gek van, maar ik kom er niet vanaf.... Weet iemand hoe dit probleem te verhelpen? Bij deze mijn hijack log voor geval dat al mocht helpen. Hopende op spoedige hulp!! Alvast bedankt Quirijn Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 23:06:28, on 7-7-2008 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16674) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe C:\Temp\setup88.exe C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe C:\Temp\59.tmp C:\Program Files\Common Files\Logishrd\KHAL2\KHALMNPR.EXE C:\Program Files\Windows Live\Messenger\usnsvc.exe C:\Program Files\Common Files\Teleca Shared\Generic.exe C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Mobile Phone Monitor\epmworker.exe C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe D:\Mijn documenten\Quirijn\Hijackthis\HijackThis.exe R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://google.com/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: XML module - {500BCA15-57A7-4eaf-8143-8C619470B13D} - C:\WINDOWS\system32\msxml71.dll O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file) O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe /STARTUP O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] "C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe" -hide O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Sony Ericsson PC Suite] "C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe" /startoptions O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe" O4 - HKLM\..\Run: [SMrhc349j0eacr] C:\Program Files\rhc349j0eacr\rhc349j0eacr.exe O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [PcSync] C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe /NoDialog O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background O4 - HKCU\..\Run: [3COM] d:\Program Files\3COM Technology Corporation\3COM Wireless USB Utility\Wlan.exe O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background O4 - HKCU\..\Run: [Somefox] C:\Temp\setup88.exe O4 - HKCU\..\Run: [Antivirus2008y] C:\Program Files\Antivirus2008y\antvrs.exe O4 - HKCU\..\Run: [InstallProgram] C:\Documents and Settings\Quirijn\Bureaublad\setup_242_509_.exe O4 - Global Startup: hpoddt01.exe.lnk = ? O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing) O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing) O9 - Extra button: PokerStars.net - {FA9B9510-9FCB-4ca0-818C-5D0987B47C4D} - C:\Program Files\PokerStars.NET\PokerStarsUpdate.exe O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International* O16 - DPF: {20A60F0D-9AFA-4515-A0FD-83BD84642501} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab56986.cab O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://gfx1.mail.live.com/mail/w1/resources/MSNPUpld.cab O16 - DPF: {5C051655-FCD5-4969-9182-770EA5AA5565} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab56986.cab O16 - DPF: {5D6F45B3-9043-443D-A792-115447494D24} (UnoCtrl Class) - http://messenger.zone.msn.com/NL-NL/a-UNO1/GAME_UNO1.cab O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1009829725156 O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (MSN Games - Installer) - http://messenger.zone.msn.com/binary/ZIntro.cab56649.cab O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab56986.cab O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\WI1F86~1\MESSEN~1\MSGRAP~1.DLL O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\WI1F86~1\MESSEN~1\MSGRAP~1.DLL O20 - Winlogon Notify: LBTWlgn - c:\program files\common files\logitech\bluetooth\LBTWlgn.dll O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe O23 - Service: Logitech Bluetooth Service (LBTServ) - Logitech, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Logitech\Bluetooth\LBTServ.exe O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  • Ha, dit logje komt me bekend voor :D Start [b:3df081ef04]Hijackthis[/b:3df081ef04] op en kies voor 'Do a system scan only'. Selecteer alleen de items hieronder genoemd: [b:3df081ef04]O2 - BHO: XML module - {500BCA15-57A7-4eaf-8143-8C619470B13D} - C:\WINDOWS\system32\msxml71.dll O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file) O4 - HKLM\..\Run: [SMrhc349j0eacr] C:\Program Files\rhc349j0eacr\rhc349j0eacr.exe O4 - HKCU\..\Run: [Antivirus2008y] C:\Program Files\Antivirus2008y\antvrs.exe O4 - Global Startup: hpoddt01.exe.lnk = ?[/b:3df081ef04] Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen. Verwijder met Windows Verkenner volgende vetgedrukte map C:\Program Files\[b:3df081ef04]Antivirus2008y[/b:3df081ef04] Download [b:3df081ef04]CCleaner[/b:3df081ef04] hier : http://www.majorgeeks.com/download4191.html Installeer het en start CCleaner op. Klik in de linkse kolom op “Cleaner”. Klik achtereenvolgens op ‘Analyseren’ en 'Opschonen'. Klik vervolgens in de linkse kolom op “Register” en klik op ‘Scan naar problemen”. Als er fouten gevonden worden klik je op ”Herstel geselecteerde problemen” en ”OK”. Dan krijg je de vraag om een back-up te maken. Klik op “JA”. Kies dan “Herstel alle geselecteerde fouten”. Sluit hierna CCleaner terug af. Download [b:3df081ef04]MBAM (Malwarebytes' Anti-Malware)[/b:3df081ef04] hier : http://www.besttechie.net/tools/mbam-setup.exe Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren. Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien". Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden. Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan. Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig. Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien. Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde. Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder) De log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in MBAM. Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken. Daarna zal het vragen om de Computer opnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart. Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log.
  • http://www.pchelper.nl/forum/index.php?showtopic=67809&st=0&#entry524857 mij ook trouwens.
  • Excuses voor late reactie....ik kreeg geen email binnen bij nieuwe reacties dus vandaar.... Dit is de mbam-log: Malwarebytes' Anti-Malware 1.20 Database versie: 960 Windows 5.1.2600 Service Pack 2 12:18:07 17-7-2008 mbam-log-7-17-2008 (12-18-07).txt Scan type: Snelle Scan Objecten gescand: 52739 Verstreken tijd: 8 minute(s), 43 second(s) Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0 Geheugenmodulen geïnfecteerd: 0 Registersleutels geïnfecteerd: 6 Registerwaarden geïnfecteerd: 1 Registerdata bestanden geïnfecteerd: 2 Mappen geïnfecteerd: 15 Bestanden geïnfecteerd: 12 Geheugenprocessen geïnfecteerd: (Geen kwaadaardige items gevonden) Geheugenmodulen geïnfecteerd: (Geen kwaadaardige items gevonden) Registersleutels geïnfecteerd: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\rhc349j0eacr (Rogue.Multiple) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\rhc349j0eacr (Rogue.Multiple) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\antivirus2008y (Rogue.Antivirus2008) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\antivirus2008y (Rogue.Antivirus2008) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Software Notifier (Rogue.Multiple) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Adsl Software Ltd (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully. Registerwaarden geïnfecteerd: HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\scrnsave.exe (Hijack.Wallpaper) -> Quarantined and deleted successfully. Registerdata bestanden geïnfecteerd: HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\NoDispBackgroundPage (Hijack.DisplayProperties) -> Bad: (1) Good: (0) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\NoDispScrSavPage (Hijack.DisplayProperties) -> Bad: (1) Good: (0) -> Quarantined and deleted successfully. Mappen geïnfecteerd: C:\Program Files\rhc349j0eacr (Rogue.Multiple) -> Quarantined and deleted successfully. C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\ADSL Software Ltd (Rogue.Multiple) -> Quarantined and deleted successfully. C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\ADSL Software Ltd\WinSpywareProtect (Rogue.Multiple) -> Quarantined and deleted successfully. C:\Documents and Settings\Quirijn\Application Data\Antivirus2008y (Rogue.Antivirus2008) -> Quarantined and deleted successfully. C:\Documents and Settings\Quirijn\Application Data\rhc349j0eacr (Rogue.Multiple) -> Quarantined and deleted successfully. C:\Documents and Settings\Quirijn\Application Data\rhc349j0eacr\Quarantine (Rogue.Multiple) -> Quarantined and deleted successfully. C:\Documents and Settings\Quirijn\Application Data\rhc349j0eacr\Quarantine\Autorun (Rogue.Multiple) -> Quarantined and deleted successfully. C:\Documents and Settings\Quirijn\Application Data\rhc349j0eacr\Quarantine\Autorun\HKCU (Rogue.Multiple) -> Quarantined and deleted successfully. C:\Documents and Settings\Quirijn\Application Data\rhc349j0eacr\Quarantine\Autorun\HKCU\RunOnce (Rogue.Multiple) -> Quarantined and deleted successfully. C:\Documents and Settings\Quirijn\Application Data\rhc349j0eacr\Quarantine\Autorun\HKLM (Rogue.Multiple) -> Quarantined and deleted successfully. C:\Documents and Settings\Quirijn\Application Data\rhc349j0eacr\Quarantine\Autorun\HKLM\RunOnce (Rogue.Multiple) -> Quarantined and deleted successfully. C:\Documents and Settings\Quirijn\Application Data\rhc349j0eacr\Quarantine\Autorun\StartMenuAllUsers (Rogue.Multiple) -> Quarantined and deleted successfully. C:\Documents and Settings\Quirijn\Application Data\rhc349j0eacr\Quarantine\Autorun\StartMenuCurrentUser (Rogue.Multiple) -> Quarantined and deleted successfully. C:\Documents and Settings\Quirijn\Application Data\rhc349j0eacr\Quarantine\BrowserObjects (Rogue.Multiple) -> Quarantined and deleted successfully. C:\Documents and Settings\Quirijn\Application Data\rhc349j0eacr\Quarantine\Packages (Rogue.Multiple) -> Quarantined and deleted successfully. Bestanden geïnfecteerd: C:\WINDOWS\system32\pphc749j0eacr.exe (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully. C:\Program Files\rhc349j0eacr\database.dat (Rogue.Multiple) -> Quarantined and deleted successfully. C:\Program Files\rhc349j0eacr\license.txt (Rogue.Multiple) -> Quarantined and deleted successfully. C:\Program Files\rhc349j0eacr\MFC71.dll (Rogue.Multiple) -> Quarantined and deleted successfully. C:\Program Files\rhc349j0eacr\MFC71ENU.DLL (Rogue.Multiple) -> Quarantined and deleted successfully. C:\Program Files\rhc349j0eacr\msvcp71.dll (Rogue.Multiple) -> Quarantined and deleted successfully. C:\Program Files\rhc349j0eacr\msvcr71.dll (Rogue.Multiple) -> Quarantined and deleted successfully. C:\Program Files\rhc349j0eacr\rhc349j0eacr.exe.local (Rogue.Multiple) -> Quarantined and deleted successfully. C:\Program Files\rhc349j0eacr\rhc349j0eacrSkin.dll (Rogue.Multiple) -> Quarantined and deleted successfully. C:\Program Files\rhc349j0eacr\Uninstall.exe (Rogue.Multiple) -> Quarantined and deleted successfully. C:\WINDOWS\system32\blphc749j0eacr.scr (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully. C:\WINDOWS\system32\phc749j0eacr.bmp (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully. En dit is de hijackthislog: Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 12:25:31, on 17-7-2008 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16674) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe C:\Program Files\Windows Media Player\wmplayer.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe C:\Program Files\Common Files\Logishrd\KHAL2\KHALMNPR.EXE C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe C:\Program Files\Common Files\Teleca Shared\Generic.exe C:\Program Files\Common Files\Teleca Shared\CapabilityManager.exe D:\Mijn documenten\Quirijn\Hijackthis\HijackThis.exe R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://google.com/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe /STARTUP O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] "C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe" -hide O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Sony Ericsson PC Suite] "C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe" /startoptions O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Kernel and Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing) O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing) O9 - Extra button: PokerStars.net - {FA9B9510-9FCB-4ca0-818C-5D0987B47C4D} - C:\Program Files\PokerStars.NET\PokerStarsUpdate.exe O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International* O16 - DPF: {20A60F0D-9AFA-4515-A0FD-83BD84642501} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab56986.cab O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://gfx1.mail.live.com/mail/w1/resources/MSNPUpld.cab O16 - DPF: {5C051655-FCD5-4969-9182-770EA5AA5565} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab56986.cab O16 - DPF: {5D6F45B3-9043-443D-A792-115447494D24} (UnoCtrl Class) - http://messenger.zone.msn.com/NL-NL/a-UNO1/GAME_UNO1.cab O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1009829725156 O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (MSN Games - Installer) - http://messenger.zone.msn.com/binary/ZIntro.cab56649.cab O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab56986.cab O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\WI1F86~1\MESSEN~1\MSGRAP~1.DLL O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\WI1F86~1\MESSEN~1\MSGRAP~1.DLL O20 - Winlogon Notify: LBTWlgn - c:\program files\common files\logitech\bluetooth\LBTWlgn.dll O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe O23 - Service: Logitech Bluetooth Service (LBTServ) - Logitech, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Logitech\Bluetooth\LBTServ.exe O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe Alvast bedankt voor de hulp wederom. gr Quini
  • Logjes zien er goed uit. Nog problemen met opspattende pop-ups ? Want dat heb je er nu niet bijverteld :D

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.