Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

alle windows programma's krijgen error en sluiten af !!!

3 antwoorden
  • als ik opde computer zit (maakt niet uit wat ik doe) dan valt eerst windows verkenner uit, en er windows live messenger gevolgt door nog een paar :S ik heb een voice-changer gedownload, en hierna begon het.. tijdens het openen gaf me scanner nix aan en als ik de voice-changer verwijder dan blijft het gebeuren hijacklog: Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2 Scan saved at 23:15:09, on 14-7-2008 Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905) MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6001.18000) Boot mode: Normal Running processes: C:\Windows\system32\Dwm.exe C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe C:\Windows\RtHDVCpl.exe C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxWatchTray9.exe C:\Program Files\Packard Bell\FIJI\ABoard.exe C:\Program Files\Grisoft\AVG7\avgcc.exe C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe C:\Program Files\Packard Bell\FIJI\AOSD.exe C:\Windows\System32\rundll32.exe C:\Windows\System32\rundll32.exe C:\Program Files\Creative\Creative Live! Cam\VideoFX\StartFX.exe C:\Windows\V0230Mon.exe C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe C:\Program Files\Packard Bell\SetUpMyPC\SmpSys.exe C:\Windows\ehome\ehtray.exe C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe C:\Program Files\Sandisk\Common\Bin\WinCinemaMgr.exe C:\Program Files\Kodak\Kodak EasyShare software\bin\EasyShare.exe C:\Windows\ehome\ehmsas.exe C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\CPSHelpRunner.exe C:\Program Files\Steam\Steam.exe C:\Windows\Explorer.EXE C:\Windows\system32\taskeng.exe C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 O1 - Hosts: ::1 localhost O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll O2 - BHO: Browser Address Error Redirector - {CA6319C0-31B7-401E-A518-A07C3DB8F777} - C:\Program Files\Google\Google_BAE\BAE.dll O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe O4 - HKLM\..\Run: [RoxWatchTray] "C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxWatchTray9.exe" O4 - HKLM\..\Run: [toolbar_eula_launcher] C:\Program Files\Packard Bell\GOOGLE_EULA\EULALauncher.exe O4 - HKLM\..\Run: [ACTIVBOARD] C:\Program Files\Packard Bell\FIJI\aboard.exe O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe /STARTUP O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe" O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe" O4 - HKLM\..\Run: [NvSvc] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\nvsvc.dll,nvsvcStart O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit O4 - HKLM\..\Run: [UVS11 Preload] C:\Program Files\Ulead Systems\Ulead VideoStudio 11\uvPL.exe O4 - HKLM\..\Run: [AVFX Engine] C:\Program Files\Creative\Creative Live! Cam\VideoFX\StartFX.exe O4 - HKLM\..\Run: [V0230Mon.exe] C:\Windows\V0230Mon.exe O4 - HKCU\..\Run: [Sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun O4 - HKCU\..\Run: [SmpcSys] C:\Program Files\Packard Bell\SetUpMyPC\SmpSys.exe O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE') O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE') O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [AVG7_Run] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgw.exe /RUNONCE (User 'LOCAL SERVICE') O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE') O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [AVG7_Run] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgw.exe /RUNONCE (User 'SYSTEEM') O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [AVG7_Run] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgw.exe /RUNONCE (User 'Default user') O4 - Global Startup: WinCinema Manager.lnk = C:\Program Files\Sandisk\Common\Bin\WinCinemaMgr.exe O4 - Global Startup: Kodak EasyShare software.lnk = C:\Program Files\Kodak\Kodak EasyShare software\bin\EasyShare.exe O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll O13 - Gopher Prefix: O16 - DPF: {56762DEC-6B0D-4AB4-A8AD-989993B5D08B} (OnlineScanner Control) - http://www.eset.eu/buxus/docs/OnlineScanner.cab O16 - DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} (Java Runtime Environment 1.6.0) - http://sdlc-esd.sun.com/ESD40/JSCDL/jre/6u5-b19/jinstall-6u5-windows-i586-jc.cab?AuthParam=1210501557_9f1645dc653987ec3431944f277b43a9&GroupName=JSC&BHost=javadl.sun.com&FilePath=/ESD40/JSCDL/jre/6u5-b19/jinstall-6u5-windows-i586-jc.cab&File=jinstall-6u5-windows-i586-jc.cab O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll O20 - Winlogon Notify: avgwlntf - C:\Windows\SYSTEM32\avgwlntf.dll O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe O23 - Service: AVG7 Resident Shield Service (AvgCoreSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgrssvc.exe O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe O23 - Service: Capture Device Service - InterVideo Inc. - C:\Program Files\Common Files\InterVideo\DeviceService\DevSvc.exe O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe (file missing) O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe O23 - Service: RoxMediaDB9 - Sonic Solutions - C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxMediaDB9.exe O23 - Service: Roxio Hard Drive Watcher 9 (RoxWatch9) - Sonic Solutions - C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxWatch9.exe O23 - Service: SBSD Security Center Service (SBSDWSCService) - Safer Networking Ltd. - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDWinSec.exe O23 - Service: Steam Client Service - Valve Corporation - C:\Program Files\Common Files\Steam\SteamService.exe O23 - Service: stllssvr - MicroVision Development, Inc. - C:\Program Files\Common Files\SureThing Shared\stllssvr.exe -- End of file - 8974 bytes
  • Nochtans zit er in je logje geen enkele aanduiding van problemen. Misschien toch iets met dat downloaden te maken hebben ?
  • Hoi, ik ben Spywareslayer op verschillende site's. Als deze post niet mag dan mag deze gerust verwijderd door een mod of admin. Probeer eebns volgende: Download MBAM (Malwarebytes' Anti-Malware) via [url=http://www.besttechie.net/tools/mbam-setup.exe][b:c6434ab719][color=blue:c6434ab719]hier[/color:c6434ab719][/b:c6434ab719][/url] of [url=http://www.majorgeeks.com/Malwarebytes_Anti-Malware_d5756.html][b:c6434ab719][color=blue:c6434ab719]hier[/color:c6434ab719][/b:c6434ab719][/url]. [list:c6434ab719]Dubbelklik op [b:c6434ab719]mbam-setup.exe[/b:c6434ab719] om het programma te installeren.[list:c6434ab719] [*:c6434ab719]Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor [b:c6434ab719]Update Malwarebytes' Anti-Malware[/b:c6434ab719] en [b:c6434ab719]Start Malwarebytes' Anti-Malware[/b:c6434ab719], Klik daarna op "Voltooien". [*:c6434ab719]Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden. [*:c6434ab719]Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad [b:c6434ab719]Scanner[/b:c6434ab719] : "[b:c6434ab719]Snelle Scan[/b:c6434ab719]", daarna klik op [b:c6434ab719]Scan[/b:c6434ab719]. [*:c6434ab719]Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig. [*:c6434ab719]Wanneer de scan voltooid is, klik op [b:c6434ab719]OK[/b:c6434ab719], daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien. [*:c6434ab719]Zorg ervoor dat daar [b:c6434ab719]alles aangevinkt is[/b:c6434ab719], daarna klik op: [b:c6434ab719]Verwijder geselecteerde[/b:c6434ab719]. [*:c6434ab719]Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder) [*:c6434ab719]De log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in MBAM. [*:c6434ab719]Kopieer en plak de inhoud van het logje in je volgend antwoord, samen met een nieuw HijackThis log. [/list:u:c6434ab719] [b:c6434ab719]Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken. Daarna zal het vragen om de Computer opnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.[/b:c6434ab719][/list:u:c6434ab719]

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.